Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Малки тухлени пещи: предназначение, предимства, строителство
2 Радиатори
Полипропиленови тръби за отопление: видове, критерии за избор, маркировка
3 Помпи
Електрически нагревател с ниска температура
4 Гориво
Измиване на топлообменника на газовия котел
Основен / Помпи

Актът на хидравличното тестване на отоплителната система - резултат от операциите по пресоване


Системата за топлоснабдяване е инженерна структура, която ви позволява да наблюдавате и поддържате температурните параметри на сградата през зимните месеци. Голямо погрешно схващане е, че отоплителната система може да работи гладко, без различни планирани превантивни мерки. От последното, хидравличното изпитване на отоплителната система е от голямо значение.

Тези дейности се извършват, за да се намерят слаби области на системата, които могат да доведат потребителите в неправилно време. Процесът на кримпване може да видите на снимката по-долу или във видеоклипа в нашата статия.

Изпитване под налягане на нагревателни елементи

Важно е. Изпитването на отоплителните системи е набор от мерки, които са насочени към проверка или по-скоро до разполагането на слаби участъци от тръбопроводите и друго отоплително оборудване по време на експлоатация.

Когато се работи

Всички дейности, свързани с изпитването на херметичността на отоплението, се извършват в следните случаи:

 • По време на подготовката за отоплителния сезон;
 • При извършване на заместващите секции от схемата;
 • След ремонт на отоплителни уреди;
 • При доставка на имота в експлоатация.

Самото изпитване е потвърждение за стегнатостта на веригата.

Тази процедура включва следните компоненти:

 • Доставянето на въздух или вода с дадено налягане в тръбопроводите за отопление с помощта на специално оборудване;
 • Намиране на деформации в отоплителния кръг;
 • Премахване на нарушенията.

Свържете ръчна помпа

Струва си да се отбележи, че модерните схеми за отопление позволяват такива събития с минимален брой служители.

Правила за регулиране

За правилното провеждане на такава работа е разработена отделна SNiP, в която се разглеждат тънкостите и детайлите на процеса. В допълнение, тя съдържа типични инструкции за подобни събития. (Виж също статията Монтаж на отопление - важни нюанси)

SNiP съдържа технологични схеми, които отчитат спецификата на работата според правилата за безопасност, както и необходимото оборудване. Всяко хидравлично изпитване на отоплителната система трябва да се извърши в съответствие с този документ.

Електрически компресор, свързан към отоплението

Важно е. Преди хидравличното тестване системата трябва да бъде промита.
Тя може да бъде изпълнена по различни начини и нейната задача е да се премахнат отлаганията и да се мащабират от вътрешните стени на тръбите.
Произвежда се със специални решения и компресор.

Като отлагания в тръбопроводите могат да се наблюдават оксиди:

Препоръчва се промиването да се извършва поне веднъж на всеки пет години, то ще позволи функционирането на качеството на топлоснабдяването и надеждността му.

По време на работата на която и да е отоплителна система, нейната ефективност намалява, това явление възниква поради гореописаните утайки и отлагания. Те водят до намаляване на напречното сечение на тръбите и лоша циркулация на охлаждащата течност. (виж също статията Отоплителните и водоснабдителните системи са благословия на цивилизацията)

Секционни тръби

Кой извършва тестване под налягане

Отговорностите за предотвратяването на тези инженерни мрежи се поемат от институциите и организациите, които експлоатират сградите. Това означава, че в къщите тези работници се занимават с жилищни и други подобни сгради.

Трябва ясно да се разбере, че тези дейности се извършват само от специално обучен и тестван персонал, използващ необходимото оборудване. Работата със собствените си ръце е строго забранена!

Работният процес започва с пълнене на системата с вода, ако е празна. Това се осъществява чрез тръбопровода за връщане на топлинните мрежи, а именно чрез асансьора. Благодарение на вентилите, монтирани на най-високите места, въздухът се отвежда до изтичане на охлаждащата течност от клапаните.

Ако е установено изтичане, системата ще бъде изпразнена през изпускателния вентил. Помпата за кримпване е свързана чрез управляващото устройство. Лицето, което отговаря за работата, има празна форма, която се попълва по време на работа. При прекратяване на строителните работи се изписва сертификат за изпитване на система за отопление.

За какво е актът?

След приключване на монтажа или поддръжката се извършват хидравлични тестове. Тези работи показват състоянието на цялата отоплителна система. Силата на тръбопроводите и различните възли на веригата се проверява и при завършване те съставят действие на хидростатично тестване на отоплителните и отоплителните системи.

Той носи резултатите от всички дейности и заключението за годността на отоплителната система с разрешение за пускането й в експлоатация.

Процес на провеждане

Отоплителната система е тествана за херметичност при налягане, което надвишава работната мощност и половина.

Условия на работа:

 • Налягането не трябва да пада под 0,6 бара;
 • Температурата на охлаждащата течност е постоянна
 • Системата трябва да е напълно свободна от претоварване на въздуха;
 • Анализът на якостта се извършва чрез използването на манометри.

Формуляр за доклад за теста

Етапи на работа

 • При първия етап на хидравличното изпитване налягането в системата се повишава поне два пъти до зададената стойност. Те обикновено правят това в продължение на тридесет минути, повишавайки се на всеки десет минути. През следващия половин час налягането се поддържа на ниво най-малко 0,6 бара;
 • Във втория етап налягането не трябва да пада под 0,2 бара. Ако има изтичане в резбованите или фланцовите връзки на отоплителната система, те могат да се затегнат. Ако течът не спира, тази връзка трябва да бъде заменена.

заключение

Процесът на хидравлично тестване е много сложен и отговорен. (Виж също статията Проектът за отопление и особеностите на неговата компилация) Той няма да работи сам по себе си качествено. Сега можете лесно да намерите специални организации, които са ангажирани в подобни работи, цената на услугите им е доста демократична. Качеството на тези дейности ще зависи от надеждността на работата през зимните месеци.

Актът на хидравличното тестване на отоплителната система

Тук можете да изтеглите формата на акт на хидравлично тестване на отоплителната система и да намерите кратка информация за процеса на провеждане на такива тестове.

За какво е актът?

В края на строителните и монтажни работи се извършват редица тестове, системите за отопление и водоснабдяване се проверяват чрез различни методи за контрол.

Състоянието на отоплителната система се определя чрез провеждане на хидравлични тестове. По принцип проверете силата на оборудването (в случая - отоплението). Според резултатите от тестовете се изготвя акт, който отразява резултата от тяхното поведение. Ключовият момент на този акт е окончателното заключение: може ли да бъде допусната в експлоатация система, която се изпитва?

Хидравличен процес на тестване

Отоплителната система се проверява за плътност при налягане, което надвишава работната и половина.

Условия за хидравлично изпитване:

 1. Налягането не трябва да е по-малко от 0,6 бара
 2. Температурата на водата трябва да бъде постоянна
 3. Системата трябва да се запълва постепенно с вода, като устройствата за отдушник се отварят, така че въздушните запушвания да не се образуват.
 4. Системният анализ се извършва с манометър.

Тестови етапи

 1. На първия етап от хидравличното изпитване налягането в отоплителната система се повишава два пъти до зададената стойност. Това се случва за половин час на всеки десет минути. През следващите 30 минути трябва да се изпълни описаното по-горе условие - налягането в системата не трябва да пада под 0,6 бара.
 2. Във втората фаза на изпитването налягането не трябва да пада под 0,2 бара. Ако в отоплителната система е открита теч, е позволено да се регулира скобата, използвана за свързване на тръбите, с не повече от половин оборот. Ако течът продължава, това показва необходимостта от подмяна или поправяне на тази връзка.

Актът на хидравличното тестване на отоплителната система

След като инсталацията е завършена, но преди началото на довършителните работи, инсталационната компания трябва да извърши хидростатични тестове на отоплителната система. Според резултатите от хидростатичните тестове се изготвя акт съгласно формуляра, предвиден в общата система за санитарна поддръжка 73.13330.2012 "Вътрешни санитарно-технически системи на сградата". В съответствие с регулаторната документация пълното заглавие на акта е следното: хидростатичен или манометричен тест за течове. В ежедневието този документ се нарича акт на хидравлично тестване на отоплителната система.

Започваме да изпълняваме хидравличното изпитване на тръбопроводи, като въвеждаме данни за точното наименование на тестваната система. Точното име на системата е посочено в чернова (работна документация). На следващия етап от попълването на акта се посочва името на обекта (информация за името се намира в проекта или разрешението за строеж). След това попълнете данните от тестовия сайт (името на селището), както и датата на одобрение на акта.

След като капачката на действието приключи, ние започваме да въвеждаме данни за състава на приемащия комитет. Комисията трябва да включва представители на клиента, главния изпълнител и организацията на инсталацията. Повече информация за връзката на участниците в строителния процес можете да намерите тук. За всеки член на комисията влизаме в закона следните данни: име на организацията и длъжност, име и инициали на представителя.

Следвайки данните за приемащата комисия, ние посочваме името на организацията на проекта и кода на проекта, в съответствие с който е извършена работата. След това пишем в документа, че тестовете са извършени по хидростатичния метод.

След това трябва да завършите единицата за действие, която е посветена директно на хидравличните тестове. Не трябва да възникват големи затруднения при пълненето му. Попълваме този раздел в следната последователност:

1. Включваме в акта на хидравличното тестване проба, която е представена на тази страница, налягането, за което е тестван тръбопровод. Налягането е показано веднъж на два измервателни единици - MPa и kg / cm2. Незабавно да се посочи времето, през което се провежда тестването на отоплителната система.

2. Посочете стойността на спада на налягането по време на теста. Данните се въвеждат в две единици наведнъж - MPa и kg / cm2.

3. Посочете наличието на дефекти, открити по време на теста или след него.

Въз основа на получените данни приемащата комисия прави заключения за съответствието или несъответствието на инсталираната отоплителна система с проектните и регулаторните документи и взема решение дали да се приеме, че тръбопроводът е преминал теста или не.

След приключване на теста актът за хидравлично изпитване се подписва от всички членове на комисията. Промяната на формата на действието и отклоненията от него не се допускат.

Както можете да видите, процесът на попълване на акта за хидравлично тестване на отоплението не е сложен и ако все още имате въпроси, не се колебайте да ги попитате в коментарите и ние ще се опитаме да им отговорим незабавно. Не забравяйте да се абонирате за нашия ресурс в социалните мрежи и да получите нови препоръки за запазване на документацията в първата.

Хидравлично изпитване на отоплителната система: процедура, хидравлично действие

Дори в внимателно проектирана, изчислена и сглобена отоплителна верига е възможно да възникнат спешни случаи. За да се осигури надеждна работа на системата по време на целия период на отопление, е необходимо не само да се инспектира, но и да се тества. И един от тези методи е хидропресяването.

Следва да се отбележи, че такива дейности се изискват при пускането в експлоатация на нова схема преди началото на всеки отоплителен сезон и след всякакви работи по поддръжката и ремонта.

Хидравличното тестване е най-честият тип изпитване на натоварването на отоплителните системи, който се състои в симулиране на хидравличен шок, при който налягането е няколко пъти по-високо от стандартната стойност. И основната цел на този тест е да се оцени стягането и, следователно, надеждността и качеството на всички съществуващи връзки и стави, които са известни като най-уязвимите елементи, както и здравето на останалата част от отоплителното оборудване.

Хидравлична процедура за изпитване

Процедурата и правилата за провеждане на хидравличен тест на отоплителна система се регулират от следните нормативни документи:

 • SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация";
 • SNiP 3.05.01-85 "Вътрешни санитарни и технически системи";
 • Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи, разработени от Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация, одобрени през 2003 г.

Процедура за хидравлично подтискане

Процесът на тестване на плътността на отоплителната система може да се опрости като следните задачи:

 • визуална проверка на всички предмети, вкл. оборудване, ремаркета, магистрали, съществуващи връзки;
 • промиване на системата от различни видове замърсяване и утайки;
 • запълване на схемата с вода с задължително освобождаване на въздуха;
 • свързване на компресора и повишаване на налягането;
 • идентифициране на неизправности и поправка или заключение, че системата е в експлоатация и е готова за работа (ако по време на инспекцията са били необходими поправки, процесът трябва да се повтори);
 • изготвяне на протокол от изпитването.

Важни точки при процедурата за хидравлично пресоване

 1. Отговорността за провеждането на хидравличен тест са организациите, които поддържат и оперират отоплителната мрежа. В многофамилни жилищни сгради има управляващо дружество, комунално обслужване в лицето на специално обучени и сертифицирани служители, които притежават необходимите разрешителни и сертифицирано оборудване или представител на енергийното предприятие, което има подходяща власт. В административни, социални и производствени съоръжения - служители на организацията, ангажирани с поддръжката на такива сгради. В частни къщи - майстор, техник или инженер на енергоснабдителна или специализирана фирма.
 2. Изпитването на отоплителната инсталация и на отоплителните инсталации трябва да се извършва отделно. Поради това веригата е изключена от източника на топлина, разширителния резервоар и главната водопроводна мрежа.
 3. Системата трябва да бъде напълнена с вода с температура не повече от 45 ° С. В този случай трябва да бъде осигурено изпитвателното налягане в правилната точка на веригата, за което е необходимо въздухът да се освободи напълно от него.
 4. Налягането се повишава на два етапа: на стандартен работник, който се препоръчва да издържи известно време, но не по-малко от 10 минути, за да инспектира всички елементи за течове; при липса на дефекти, неговата стойност е изправена пред съда.
 5. Минималната стойност на налягането по време на хидротестирането ще зависи от стандартния показател за ефективност при всяка конкретна схема (по правило той трябва да надвишава работната стойност с 25-50%) и да бъде:
  - изпитвателно налягане - 0,2 МРа;
  - при използване на чугунени радиатори - 0,6 МРа;
  - при използване на конвекторни или панелни устройства - 1,0 MPa;
  - за асансьора - 1,0 MPa.
 6. Изпитванията се считат за завършени и системата е под налягане, ако:
  - в рамките на 5 минути спадът на налягането във водните вериги не надвишава 0,02 МРа;
  - след 15 минути изпитване на нагряването на панела, налягането е намаляло с не повече от 0,01 МРа;
  - при проверка на здравината и плътността на полимерния тръбопровод, количеството на падане в рамките на 30 минути не надвишава 0,06 МРа;
  - в ставите, шевовете и ставите не се наблюдава образуване на "изпотяване".
 7. Основният документ, потвърждаващ факта, че провеждането на хидравличен тест при пълно спазване на стандартите, е акт, който трябва да бъде попълнен правилно и подписан от упълномощени лица.

Фигура 1 - Образец на сертификата за хидравлично изпитване на отоплителната система

Действието на хидростатирането на отоплителната система

Сертификатът за изпитване е важен документ, който трябва да бъде попълнен и подписан в деня на кримпване на системата.

Законът има определена подредена структура, в която е необходимо да се отбележи:

 • дата на изпитване и попълване на акта;
 • име на обекта и неговия адрес;
 • отговорни лица;
 • параметри на хидравличния тест:
 • местоположението или мястото на инспекцията (тръбопровод, главна линия, термична единица и др.);
 • стойностите на работния и тестовия натиск и времето на тяхното поддържане;
 • измерване на ефективността в края на изпитването;
 • спад на налягането;
 • резултатите от проверката на основните елементи на системата (включително състоянието на шевовете, ставите, вентилите, топлоизолацията и др.);
 • списък на ремонтите (ако е необходимо);
 • заключение за оперативността и готовността на отоплителната система за зимния сезон;
 • подписи.

Трябва да се отбележи, че броят и наименованието на елементите може да се различават леко поради вида и сложността на обекта (многоетажна или частна къща, офис сграда и др.), Причините за тестване (пускане в експлоатация на нова сграда или система, ремонт или подмяна на отделните елементи на отоплителния кръг годишна подготовка за периода на отопление).

Главно меню

Добре дошли! Изпитването при пране и под налягане (хидравлично изпитване) са важни, неразделни компоненти в работата на отоплителните системи. Написах за това в тази статия. Често в нашата работа трябва да се справим с приключването на актовете на измиване и тестване на налягането (хидравлични тестове) на отоплителните системи. По-долу давам формата на такива действия.

ACT

за измиване и пълнене на отоплителната система

(име на обекта, адрес)

Ние, долуподписаните, сме представители на ":

инженер-инспектор ____________________________________________________________ (Пълно наименование)

представител на абоната : _______

_____________________________________________________________ (длъжност, пълно име)

представител на изпълнителя: _____________________________________________________________ (име на организацията)

____________________________________________________________ (длъжност, пълно име)

изготви истински акт, който " 20

Мигането на системата за потребление на топлинна енергия от абоната

вода D shbr = _____ mm; с R cond = ____ kgf / cm2;

време на зачервяване ______ мин. и пълнене с чиста вода при

температура ______ ° C.

Системата се измива, докато водата се избистри напълно.

Количеството на охлаждащата течност и топлинната енергия, изразходвани за

промивна система за пълнене: Gpr = _____ тона вода, с топлина

енергията Q = _____ Gcal, при температурата на изходната вода при източника

Този акт е основа за представяне на сметката на потребителя за топлинна енергия и вода, консумирана по време на промиването и запълването на системата.

Представител ": ________________________________________________________

Представител на абоната: __________________________________________________________

Представител на изпълнителя: ___________________________________________________________

ACT хидравличен тест на системата за потребление на топлина

(име на обекта, адрес)

Ние, долуподписаните, сме представители на ":

представител на абоната : _______

представител на изпълнителя: _______ _______

изготви истински акт, който " 20

хидравлично тестване на оборудването

Резултати от теста:

с налягане kgf / cm2 за _10минутно падане на налягането

съставен 0 kgf / cm2, инспекция, извършена при налягане ___ kgf / cm2.

В същото време е установено: ____не са открити течове_________________

заключение

Използва се оборудване за потребление на топлина устоя (не

преминал хидравличния тест.

представител ": ___________________________________________________________ (подпис)

представител на абоната: _______________________________ _______________

Представител на изпълнителя:

Самите форми на изпичане и тестване на налягането (хидравлично тестване) на отоплителната система във формат Word могат да бъдат изтеглени по-долу:

Актът на топлинно тестване на отоплителната система върху ефекта на

Пример за регистрация на акта за термично тестване на система за централно отопление на въздействието на действие на термично изпитване на система за централно отопление върху ефекта на действие

(име на обекта и адреса)

_________________ "__" _____________ 200_

Комисията, съставена от представители:

(име на организацията, длъжността, е. и.).

възложител ___________________________________________________

(име на организацията, длъжността, е. и.).

организация на събранията ______________________________________________________

(име на организацията, длъжността, е. и.).

извършена инспекция и контрол на качеството на инсталацията __________________________________

(характеристики и брой котли, бойлери,

оборудване и тръбопроводи)

(име на инсталационната организация)

и направиха следното:

1. Инсталация, завършена от проекта _______________________________________________

(наименование на организацията на проекта и брой на чертежите)

2. В хода на работата се правят следните отклонения от проекта.

съгласувано с _____________________________________________________________

3. Котлите (бойлери, спомагателни съоръжения за котли, тръбопроводи) са тествани с хидростатичен метод с изпитвателно налягане _________ MPa (________ kgf / cm2) в продължение на 5 минути.

4. По време на времето, прекарано под изпитвателното налягане, не се наблюдава спад на налягането.

5. Времето, прекарано под максималното работно налягане __ MPa (___ kgf / cm2), няма признаци на разкъсване и не се наблюдават видими деформации на частите на котела, капки и изпотяване в зърното и не се наблюдават заварки.

Бойлерите (бойлерите, спомагателните съоръжения на котела, тръбопроводите) са признати за преминаващи през теста на хидростатичния метод.

Представител на клиента ___________________ ____________

Представител на общата договаряща организация ______________________

Представителят на организацията за монтаж _________________ ______________

Актът на топлинно тестване на системата за централно отопление върху ефекта на

Форма на хидростатичния тест на котлите с ниско налягане (бойлери, спомагателни съоръжения за котли, тръбопроводи за гориво)

Действието на хидростатичното тестване на котли с ниско налягане (бойлери, помощно оборудване на котела, тръбопроводи за гориво)

Формата на изпитването на вътрешните канализационни системи и дренажни системи (SNiP 3.05.01-85, приложение 4)

Акт за изпитване на битови канализационни системи и улуци

ПРИМЕР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗПИТВАНИЯТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЪТРЕШНО ИЗЛАГАНЕ И ИЗЛАГАНЕ НА ВОДИ

Форми на актовете за изпълнителна документация

Отопление, вентилация и климатизация

Акт за проверка на скритите произведения свалете doc формат

Общ дневник на произведения изтегляне на док формат

Закон за тест за хидростатичен или манометричен тест изтеглите док формат

Актът на топлинно тестване на системата за централно отопление по ефекта на действие изтегли doc формат

Закон за промиване (прочистване) на тръбопроводи за изтегляне на док формат

Актът на хидростатичното тестване на бойлерите с ниско налягане изтегля doc формат

Актът на индивидуалното оборудване за тестване изтегля doc формат

Техническа спецификация на вентилационната система (климатична система) за изтегляне на док формат

Сертификат за приемане на оборудване след изчерпателен тестов формат за тестване

Акт за инспекция на секции от мрежи на инженерна и техническа поддръжка изтегляне на док формат

Водопроводни и санитарни (VK)

Закон за тестване на битови канализационни системи и дренажни системи, изтегляне на док формат

Акт за приемане на системата и издаване на док формат за изтегляне на битови отпадъчни води

Акт за хидростатично или манометрично тестване на системата за водоснабдяване, изтегляне на док формат

Закон за промиване (прочистване) на тръбопроводи за изтегляне на док формат

Акт за техническо сертифициране на модул за изтегляне на док-формат на водомер

Актът на индивидуалното оборудване за тестване изтегля doc формат

Действието на извършване на измиване и дезинфекция на тръбопроводи (структури) изтегли док формат

Доклад за приемане на системи за топла и студена вода за битови нужди изтеглете док формат

Протокол от тестовете за загубата на вода от вътрешната линия на пожара (опция 1) изтегли док формат

Протокол от теста за загубата на вода от вътрешната линия на пожара (опция 2) изтегли док формат

Акт за инспекция на секции от мрежи на инженерна и техническа поддръжка изтегляне на док формат

Външни водопроводи и канализационни мрежи

Актът за провеждане на хидравличния тест за приемане на тръбата за натиск за издържливост и здравословен формат за изтегляне на документи

Актът за провеждане на хидравличния тест за приемане на тръбопровода за свободен поток за изтегляне на док формат

Действието на извършване на измиване и дезинфекция на тръбопроводи (структури) изтегли док формат

Закон за промиване (прочистване) на тръбопроводи за изтегляне на док формат

Актът за провеждане на приемателен хидравличен тест на капацитивна структура за водоустойчивост (изтегляне) изтегля doc формат

Доклад от тестовете за загубата на вода от външни пожароизвестителни тръби изтегли док формат

Акт за инспекция на секции от мрежи на инженерна и техническа поддръжка изтегляне на док формат

Газоснабдяване. Вътрешни устройства

Актът на индивидуалното оборудване за тестване изтегля doc формат

Закон за тестване на тръбопровода за здравина и здравина download doc формат

Актът за проверка на заваръчно-технологичните свойства на електродите изтегля doc формат

Актът за приемане на завършената система за газоразпределителна система изтегли док формат

Актът за извършване на изтегляне на газопровода изтегли док формат

Актът за контрол на входа на материалите и оборудването изтегля док формат

Актът за завършване на инсталацията на формата за изтегляне док

Актът за въвеждане в експлоатация на GRPSH изтегля doc формат

Уведомление за началото на изграждането на изтеглящ формат doc

Journal of антикорозионна защита на заварени съединения SNiP 3.03.01-87 изтегляне doc формат

Списание Weldment Welding (STO Gazprom 2-2.2-136-2007) изтегли док формат

Списание за заваряване SNiP 3.03.01-87 изтегля doc формат

Общ дневник на произведения изтегляне на док формат

Строителен паспорт на вътрешнофирмено газово оборудване за изтегляне на док формат

Закон за инсталирането на конзоли и подпори при извършване на работа по инсталирането на вътрешен формат за изтегляне на док газопровод

Строителен паспорт хидравличен фрактуринг формат за изтегляне док

Строителен паспорт за изтеглящ док формат на резервоара за втечнен газ

Външни газопроводи

Актът на индивидуалното оборудване за тестване изтегля doc формат

Закон за тестване на тръбопровода за здравина и здравина download doc формат

Актът за проверка на заваръчно-технологичните свойства на електродите изтегля doc формат

Актът за приемане на завършената система за газоразпределителна система изтегли док формат

Актът за извършване на изтегляне на газопровода изтегли док формат

Актът за контрол на входа на материалите и оборудването изтегля док формат

Актът за завършване на инсталацията на формата за изтегляне док

Актът за въвеждане в експлоатация на GRPSH изтегля doc формат

Уведомление за началото на изграждането на изтеглящ формат doc

Journal of антикорозионна защита на заварени съединения SNiP 3.03.01-87 изтегляне doc формат

Списание Weldment Welding (STO Gazprom 2-2.2-136-2007) изтегли док формат

Списание за заваряване SNiP 3.03.01-87 изтегля doc формат

Общ дневник на произведения изтегляне на док формат

Строителен паспорт на подземния (въздушен) газопровод, вход за изтегляне на газ

Закон за инсталирането на конзоли и подпори при извършване на работа по инсталирането на вътрешен формат за изтегляне на док газопровод

Строителен паспорт хидравличен фрактуринг формат за изтегляне док

Строителен паспорт за изтеглящ док формат на резервоара за втечнен газ

Термомеханични решения котел

Актът за готовност на фондацията (поддържащи структури) за инсталиране на док формат за инсталиране

Актът за проверка на инсталацията на оборудването във формат за изтегляне на фондацията док

Закон за вътрешна и външна инспекция на котела преди инсталацията, изтегляне на док формат

Актът на хидравличното тестване на котлите изтегля doc формат

Закон за хидростатичното или манометричното тестване на тръбопровода за изтегляне на док формат

Закон за промиване (прочистване) на тръбопроводи за изтегляне на док формат

Актът за проверка на заваръчно-технологичните свойства на електродите изтегля doc формат

Актът на индивидуалното оборудване за тестване изтегля doc формат

Актът за завършване на инсталацията на формата за изтегляне док

Общ дневник на произведения изтегляне на док формат

Списание за заваряване SNiP 3.03.01-87 изтегля doc формат

Journal of антикорозионна защита на заварени съединения SNiP 3.03.01-87 изтегляне doc формат

Технологично оборудване и технологични тръбопроводи

Журнал на радиологичния контрол BCH 478-86 изтегля doc формат

Списание за топлинна обработка на заварени връзки VSN 478-86 изтеглите doc формат

Списанието за заваряване на VSN 478-86 изтегля doc формат

Списанието за ултразвуково тестване VSN 478-86 изтегля doc формат

Списание за счетоводство и контрол на качеството на контролните (изпитвателни) заварени връзки VSN 478-86 download doc format

Списание за качеството на заваръчните материали и защитните газове за тръбопроводи за заваръчни процеси

Журнал на откриване на грешки в цветовете VSN 478-86 изтеглите doc формат

Актът на хидравличното тестване на монтажни единици изтегля док формат

Протокол от тестовете за изтегляне на документа за архивиране

Закон за тестване на тръбопроводи изтегли док формат

Закон за откритите дефекти в оборудването OS-16 изтегля doc формат

Закон за откритите дефекти в оборудването M-27 изтегля doc формат

Актът за приемане на оборудване след индивидуален тест изтегля doc формат

Acceptance act - трансфер на оборудване към OS-15 инсталация за изтегляне на xls формат

Действието на отстраняване на уплътненията от оборудването VSN 478-86 изтегля doc формат

Актът за прехвърляне на работната документация за изготвяне на док формат за произвеждане на работа

Акт за приемане - прехвърляне на оборудване към монтажен формат за изтегляне на документ

Заключение относно спазването на BCH 478-86 изтеглите doc формат

Заключение за контрол на качеството на заварени съединения на тръбопроводи чрез ултразвуков метод VSN 478-86 download doc format

Заключение за откриване на цветови недостатъци VSN 478-86 изтеглите doc формат

Приложение за механично изпитване на заварени съединения VSN 478-86 download doc формат

Приложение за извършване на рентгенографски качествен контрол на заварени връзки VSN 478-86 download doc формат

Инвентаризация на производствената документация за монтаж на технологични тръбопроводи VSN 478-86 download doc format

Инвентаризация на производствената документация за инсталиране на технологично оборудване VSN 478-86 download doc формат

Паспорт за монтажни възли на стоманени тръбопроводи от пълни тръбопроводни линии VSN 478-86 download doc format

Списъкът на вентилите, включени в монтажните елементи на стоманените тръбопроводи VSN 478-86, изтегля doc формат

Протоколи за рязане на заварени съединения VSN 478-86 изтеглите doc формат

Протоколът за металографските изследвания на проби от заварени връзки VSN 478-86 изтегля doc формат

Протоколът за проверка чрез външна проверка и измерване на размерите на заварените връзки VSN 478-86 изтегля doc формат

Регистър на производствената документация за инсталиране на технологично оборудване и тръбопроводи VSN 478-86 download doc формат

Информация за заварените връзки VSN 478-86 изтегля doc формат

Информация за тръби и части от тръбопровода VSN 478-86 изтеглите doc формат

BCH спецификация 478-86 изтегляне doc формат

Списък с дефектоскопия за контрол на качеството на заварени съединения на тръбопроводи VSN 478-86 download doc формат

Списък на заварчици и термисти оператори BCH 478-86 изтегляне doc формат

Закон за откритите дефекти в оборудването OS-16 изтегля doc формат

Как да се състави сертификат за изпитване под налягане на отоплителната система - правилата за регистрация на формуляра

След завършване на работата по нагъването на отоплителната система се изготвя специален документ, който потвърждава, че структурата на топлоснабдяването е готова за зимата. За това има специален формуляр. Това се нарича акт на нагъване на отоплителната система.

Основната задача на този вид водопроводна дейност е да се тества качеството на тръбопровода, да се определи колко е готова за работа, да се провери херметичността на всички стави. Ако се открият дефекти, които не са били видими по време на външното изследване, те трябва да бъдат елиминирани.

Тестването на налягането се счита за важен етап в подреждането на топлоснабдяването в сгради с различни цели.

Тази работа се извършва в определени ситуации:

 • преди есенно-зимния сезон;
 • след инсталирането на новия отоплителен кръг;
 • когато е извършен ремонта или реконструкцията на целия отоплителен кръг или на неговия участък;
 • след строителната работа, извършена в сградата.

Видове кримпване

Този процес е тест на системата за топлоснабдяване, която включва увеличаване на налягането в тръбопровода чрез впръскване на въздух или течност и има:

 1. Хидравлично кримпване, произведено чрез помпи, захранващи с вода в системата. Резултатът е информация относно неговата сила.
 2. Пневматично изпитване на налягането, за да се оцени стягането на ставите на конструкцията като цяло. Извършва се с електрически или ръчни помпи, които вкарват въздух в тръбите.

Най-опасният от тях се счита за пневматичен тест и това обстоятелство трябва да се вземе под внимание, тъй като в случай на повреда, инжектираният въздух не само ще започне да излиза бързо, но и ще има вероятност от пориви. Експертите съветват да не се превишава налягането на въздуха, подаден над 0.15 МРа.

Съгласно техническите стандарти, при прилагане на хидравличния метод, инжектираното налягане не може да надвишава работното налягане с 20-30% и с 40-50% по време на пневматичното изпитване. Тази цифра е посочена в акта за провеждане на кримпване на отоплителната система.

Последователността на кримпване на отоплителната система

Този вид работа трябва да бъде планирана предварително и следователно, преди да бъде извършена, се изготвя съответната документация:

 1. Облекло - подпис, подписан от отговорното лице на организацията, обслужваща отоплителната мрежа.
 2. Схема на секциите на отоплителния тръбопровод, където ще се извърши инспекция, с посочване на местата за освобождаване на налягането.
 3. Списък на служителите, на които е разрешено да провеждат тестове, включително отговорното длъжностно лице.
 4. Схемата за намиране на специалисти в района, които трябва да бъдат проверени, като се посочват средствата за комуникация между тях.
 5. Описание на процедурата за изпитване и обработката на данни.

Преди пускане на помпеното оборудване се извършва визуална проверка на връзките и състоянието, в което са разположени спирателните вентили. Също така, за да се изолира отоплителната система от водопровода, се монтират щепсели.

След това, съгласно процедурата, отоплителният котел и разширителният резервоар са разединени, не повече от веднъж на всеки 4-6 години те измиват тръбите от утайки и отломки. Тази процедура трябва да се извърши, иначе, поради наличието на дебел слой плака върху вътрешната повърхност на тръбопровода, топлопроводимостта му е значително намалена. Измиването се извършва по различни начини в зависимост от техническото състояние на отоплителната структура.

При провеждане на хидравлична преса, промитата система се пълни с вода, след което компресорът се свързва към изпускателния вентил. Налягането се повишава до желаната стойност и се наблюдава работата на манометъра. Когато няма слаби точки в тръбите, които обикновено незабавно дават теч, няма да има значителни колебания на налягането на устройството. В случай на силен спад в този показател трябва да се намери изтичане, което не е трудно да се направи.

Пневматиката се извършва със специална помпа. За да се улесни откриването на дефекти в ставите, те трябва да прилагат разтвор на сапун преди тестването. Помпата е свързана към системата и въздухът е вкаран в тръбите. Последващите действия са подобни на тези по време на хидравличната преса. В същото време е необходимо да се помни спазването на мерките за безопасност.

Когато се установи порив или разхлабване, дефектите трябва да се ремонтират и отново да се проверят. Тази процедура се повтаря, докато системата бъде напълно запечатана.

Тестовете за натиск се провеждат от специалисти от организации, които имат достъп, умения и умения. Те трябва да могат да следват поредицата от дейности, при условие че са безопасни. Накрая попълнете формата за натискане на отоплителната система.

Документация за извършената работа - акт

Актът за тестване под налягане е официален документ с правна сила, който потвърждава, че:

 • тестовете са извършени изцяло в съответствие с програмата, разработена от инженера, в съответствие с приложимите разпоредби;
 • топлоснабдителната система е в работно състояние и подготвена за работа;
 • в случай на извънредна ситуация по време на отоплителния период, отговорността за това ще бъде понесена от една от страните или и двете, а виновникът ще плати обезщетение.

Под формата на акт за хидравлично тестване на отоплителната система има колони, които се попълват напълно и възможно най-точно.

Те посочват:

 • име на обекта, който ще бъде проверен;
 • дата и час на изпитване на налягането;
 • зоната за изпитване, която може да бъде например нагревателна мрежа или отделна възлова точка;
 • използвани устройства;
 • резултати от визуална проверка на ставите, шевовете и др.;
 • стойността на работното налягане и натоварването на системата и продължителността на теста;
 • стойностите на габарита в края на изпитването;
 • спад на налягането;
 • информация за отстраняването на течове и други дефекти;
 • - заключението, че системата е готова за експлоатация;
 • упълномощени подписи.

Действието на натискане на отоплителния тръбопровод се подписва в деня на тестване на системата. Този документ трябва да бъде одобрен от отговорните лица на предприятието, извършило работата, както и от органа за технически надзор и управляващото дружество.

Изпълнителна документация

Съставът на изпълнителната документация за вътрешните отоплителни и вентилационни системи

A11. Списък на съдържанието на изпълнителната власт на обекта: "Вътрешни отоплителни и вентилационни мрежи".

A11.1 Общ дневник на произведения изтегляне.

A11.2 Списание за заваряване.

A11.3 Списание за антикорозионна работа изтегляне.

A11.4 Журнал за изтегляне на контрола за качество на входа.

A11.5 Изпълнителен чертеж на отоплителната система изтеглете пример.

A11.6 Изпълнителен чертеж на пример за изтегляне на вентилационната система.

А11.7 Сертификат за инспекция на скритите работи за монтаж на отоплителната система и закрепването й към сградните структури за изтегляне на формуляра.

А11.8 Сертификат за инспекция на скритите работи за монтиране на вентилационната система и закрепването й към сградните конструкции, за да изтеглите формуляра.

A11.9 Сертификат за проверка на скрити работи по антикорозионна обработка на тръбопроводи (грунд, живопис).

A11.10 Законът за проверка на скритите работи на тръбопроводите за устройства (тръбопроводи) през стените и преградите (облицовки, запечатване) изтегля формуляра.

A11.11 Извършва се действието на хидростатичното тестване на отоплителните и отоплителните системи.

A11.12 Закон за изчистване на изтеглянето на отоплителната мрежа.

A11.13 Актът на топлинно тестване на отоплителната система върху ефекта на изтеглянето.

А11.14 Актове на индивидуални тестове за изтегляне на монтирано оборудване.

A11.15 Актът на тестовите инструменти и изтеглянето от автоматизацията.

A11.16 Изложение на монтираните устройства и изтегляне на оборудване за автоматизация.

A11.17 Сертификат за приемане за експлоатация на изтегляне на автоматизирано оборудване.

A11.18 Закон за инспектиране на мрежи за инженеринг и техническа поддръжка за изтегляне.

A11.19 Изтегляне на пасивни системи за вентилация.

A11.20 Сертификати и сертификация на заварчици.

А11.21 Сертификати и паспорти за използвани материали и оборудване, санитарно-епидемиологични заключения, сертификати за пожарна безопасност.

A11.22 Ръководство за експлоатация.

А11.23 Комплект от работни чертежи за конструкцията на обект, представен за приемане, разработен от проектантски организации, с надписи върху съответствието на извършената в натура работа с тези чертежи или промените, направени от лицата, отговарящи за строителните и монтажни работи, договорени с авторите на проекта.

Вижте примери за ръководители в раздела: "Примери за ръководители"

Вижте изпълнителната власт в раздела: "Съставът на изпълнителната власт"

Изтеглете актове, минути и повече в раздела: "Деяния и други неща"

Изтеглете полезни книги, GOST, SnIP в секцията: "ГОСТ и книги"

Сертификат за изпитване на отоплителната система

В къщата, построена през 2004 г., разработчикът е построил полипропиленови тръби. През нощта рейзърът избухна в апартамента, съседите бяха наводнени, Управляващата компания веднага съобщи за виновния на собствениците, където се появи пропускът, как да определим коя грешка?

Какво е най-важното за собственика на апартамент в нова сграда на етап ремонт? Вярно е, че всички инженерни системи работят точно и правилно като часовника. И за да сте сигурни, че нищо няма да се случи в бъдеще, е необходимо да се направи тестване под налягане на отоплителната система в апартамента.

Тази година влязоха в сила новите изисквания на МОЕК за приемане на къщи за отоплителния сезон. Иновациите включват не само самите изисквания, но и нова форма на Закона за кримпване.

Какво да направите, ако се счупи топлата вода и Наказателният кодекс направи собственика отговорен

Лятото е горещият сезон за подготовка на отоплителната система за новия отоплителен сезон, а административните сгради не са изключение.

Формата на действие на кримпване на отоплителната система. Пневматична инспекция на СО. За какво е актът?

Тестовете под налягане са важна стъпка в създаването или експлоатацията на отоплителна система за жилищни сгради, частни къщи и други сгради. Основната задача на кримпването е да се провери качеството на сглобяването на тръбите, а именно да се оцени доколко са готови всички стави и да бъдат запечатани, както и да се открият дефекти, които не са били открити по време на първоначалната проверка, и да бъдат елиминирани.

След приключване на всички дейности, като документално доказателство, че отоплителната система е готова за зимния сезон, тестът за натиск се съставя безпроблемно.

Процесът на огъване се извършва не веднъж, а в следните ситуации:

 • преди началото на отоплителния сезон;
 • след монтирането на нова схема за отопление;
 • след ремонт или реконструкция на цялата система или на нейните сегменти;
 • след завършване на всякакви строителни работи в сградата.

Какви са налягането на отоплителните системи като цяло? Това е процесът на тестване на схемите за подаване на топлина чрез увеличаване на налягането в тръбите чрез впръскване на вода или въздух. Въз основа на това разграничаване:

От тези два типа най-опасният е пневматичният тест и това трябва да се вземе под внимание, тъй като ако в системата за отопление има някакви повреди, принуденият въздух не само ще излезе бързо, но може да уреди пориви. Ето защо, експертите препоръчват да не превишава налягането от повече от 0, 15 МРа.

При хидро-пресоване в съответствие с техническите стандарти, инжектираното налягане може да бъде увеличено с 20-30% повече от работника и тази цифра е фиксирана при хидравличното изпитване на отоплителните системи при пневматично компресиране с 40-50%.

Последователност на процеса на кримпване

Целият процес на кримпване се планира предварително. Документирано е това, което се изразява в дизайна на програмата за свиване, която трябва да включва:

Преди пускане на помпата се извършва предварителна визуална проверка на връзките и състоянието на спирателните клапани, както и инсталирани щепсели за изолиране на отоплителната система от водопроводните тръби. Освен това, съгласно процедурата, котелът с разширителния резервоар се изключва, тръбите се промиват (веднъж на 4-6 години) от различни отлагания или отломки. Изплакванията трябва да се извършват редовно, тъй като топлинната проводимост на "обраслите" вътрешни тръби намалява. Измиването може да се извърши по различни начини. Тя взема предвид техническите параметри на отоплителната система.

По време на хидро-пресоване, подготвената система (т.е. след промиване) се пълни с охлаждаща вода, тогава компресорът е свързан към изпускателния вентил. Налягането се увеличава до зададената стойност и манометърът се следи. Ако отоплителната система няма слаби точки, които веднага ще се разкъсат, манометърът няма да покаже значителни колебания на налягането. Ако тя показва силен спад в налягането, то определено трябва да потърсите теч. Е, това не е трудно.

При пневмопремахване използвайте пневмопомпа. За да откриете дефекти в съединенията, се препоръчва да ги третирате, преди да проверите със сапунен разтвор. Помпата вдига отоплителната система и впръсква въздух в тръбите. По-нататъшните действия са същите като в първия случай. И не забравяйте за безопасността.

Ако по време на теста са открити изпускателни съединения или пориви в отоплителната система, те се елиминират и проверяват отново. Тази процедура може да се повтори повече от веднъж, докато системата бъде напълно запечатана. Обикновено този процес се осъществява от специалисти от публични или частни организации, които имат достъп, знания и умения, които могат да наблюдават цялата последователност на процеса и да осигуряват сигурност. След това можете да пристъпите към изготвянето на акт на кримпване.

Какво е акт на кримпване, защо е необходимо?

Актът на кримпване - документ, който има правна сила. Това е официално доказателство, че:

Във формата на акта има няколко точки, които трябва да бъдат изпълнени възможно най-точно и напълно. А именно:

 • името на обекта (къща, площ), където е извършена проверката;
 • времето и датата на кримпване;
 • място за изпитване (например отоплителна мрежа или възел)
 • инструменти, с които е тествана системата;
 • резултати от визуална проверка на шевове, стави, кранове;
 • стойността на работното налягане и натоварването на отоплителната система, продължителността на товара;
 • стойностите, показани от манометъра в края на изпитването;
 • показатели за спад на налягането;
 • данни за отстраняване на дефекти и течове;
 • заключение за готовността на системата за експлоатация;
 • подписи на отговорни лица.

Формите на действие на хидравличното изпитване могат да се различават леко от формите на пневматично кримпване. Когато го избирате, можете да се съсредоточите върху SNiP 3.05.04-85.

Всеки разработчик е наясно с необходимостта от тестване на отоплителната система. SNiP регулира тази процедура в зависимост от конфигурацията и сложността на отоплителния кръг.

Тази публикация ще обсъди подробно основните методи за тестване на централизирани и автономни отоплителни системи (СО) на жилищни и частни къщи.

Цел на работата

В съответствие с нормативните документи, след завършване на монтажните работи и цялостното измиване на сградата СМ, ​​трябва да се извършват проверки:

 • Здравето и правилното инсталиране на всеки отделен елемент С.
 • Съответствие с проектните параметри за натоварване под налягане и топлина.

Тестването на CO се извършва с един от двата основни метода:

 • Тестване на хидростатичното налягане.
 • Манометричен метод (сгъстен въздух).

Използват се хидравлични и пневматични проверки за изпитване на СО за плътност. Трябва да се извършат термични тестове на отоплителните системи, за да се провери съответствието на изчислената топлинна мощност, правилното и равномерно нагряване на радиаторите и тръбопроводите.

Хидростатично изпитване

Хидравличното тестване на отоплителната система е следното: от най-ниската точка на връщащата тръба (връщаща линия), маршрутът се пълни с течност (вода). Това позволява най-ефективното отстраняване на въздуха през отворения (автоматичен) въздушен отвор и разширителния резервоар. Този тип проверка на CO се счита за напълно безопасен, тъй като той се "вкарва" в най-близките работни условия. Трябва да се разбере, че в случай на авария (снижаване на налягането по маршрута) е възможно наводняване на помещенията.

Работата се извършва на два етапа:

 1. Доставяне на вода под налягане, равно на 1,25 от изчислените параметри. За правилни измервания налягането в тръбопровода не трябва да е по-малко от 1,5 МРа. Този етап се счита за успешен, ако налягането в тръбопровода не падне с повече от 0,5 kg / cm2 в продължение на 10 минути или повече.
 2. На втория етап тестовете успешно преминават, ако налягането в схемата не се промени в следващите 120 минути. или нейното падане не надвишава 20 kPa.

Важно: хидростатичното тестване се извършва без топлообменник и разширителен резервоар.

Парата СО се проверява изключително чрез хидростатичния метод. Ако изчислените параметри съответстват на 0,07 МРа, тестването се провежда с водно налягане, съответстващо на 0,25 МРа.

Помпите се тестват само при пълнене на тръбопровода с вода. Първоначално помпата започва при празен ход за 35 минути, след - под товар, за 10-20 минути. Проверката се счита за преминала, ако помпата работи на цикли: 1 час и 6 часа без критично нагряване и външен шум.

За да се провери асансьорът, трябва да се използва начално налягане от най-малко 10 kg / cm2. При успешно тестване тя се преобразува в работник. Изпитването на тръбопроводите на отоплителните инсталации следва да се извършва в съответствие с условията, уредени в Правилника за експлоатация на централи № 115, а именно:

 • Течността, с която е запълнена веригата, трябва да има температура не по-висока от 45 ° C, а въздухът в стаята не трябва да е по-нисък от + 5 ° С.
 • Налягане 1.25 от работника.

След 10 минути в този режим налягането спада към работните параметри и се поддържа достатъчно време за проверка на маршрута (шевове, свързващи точки на тръбопровода, вентили и т.н.).

Това е важно! Намаляването на налягането в панела СО трябва да бъде 10 kPa или по-малко; в СО, изработени от техните полимерни материали - 60 KPa, през следващите 30 минути.

След завършване на работата веригата се прочиства. Водата се оттича чрез съединител, разположен в долната част на тръбопровода. Крайният етап е процесът на попълване на хидравличното изпитване на отоплителната система.

Този документ е подписан от упълномощени представители на клиента, изпълнителя. В някои случаи тестовете за СО се провеждат в присъствието на представители на надзорните органи, които подписват акта. Примерно действие на хидравличното изпитване на отоплителната система.

Пневматичен контрол на CO


Ако е невъзможно да се изпълнят условията, описани по-горе (например температурата на околния въздух ще бъде под 5 ° C или по някаква причина не е възможно да се използва течност във веригата), след това проверете с CO със сгъстен въздух. Техниката практически не се различава от гореизложеното. Изисквания за следното:

Налягане в кръга 100 KPa.

Това е важно! Изпитването се счита за успешно, когато няма спад на налягането във веригата с повече от 10 кРа в продължение на 5 минути.

 • Наличието на манометри за точно определяне на налягането във веригата.
 • Проблемът е, че по време на пневматичното кримпване е доста трудно да се определи местоположението на изтичането. Ето защо повечето специализирани организации прилагат хидравлично изпитване на тръбопроводи на отоплителни системи.

  Термично тестване

  Този тип одит се извършва, за да се определи ефективността на CO. Работата се извършва с въвеждането на СО в експлоатация и / или при смяната на конфигурацията на отоплителната верига. Основното условие за такава инспекция е доставката на охлаждаща течност при температура не по-ниска от + 60 ° С. Процесът трае около 7 часа, по време на който се работи по балансиране на CO и настройване на неговите елементи. Резултатите от теста се записват в акт, чиято извадка е показана по-долу.

  При предоставяне на услуги за промиване на отоплителната система от специализирани фирми е необходима документация за извършената работа. На първо място, се прави оценка и се сключва договор. След това се попълва и подписва сертификатът за измиване на отоплителната система. В превантивните работи се нуждаят от тръбопроводи, радиатори и облицовки. Техническата страна на измиването, както и неговият документален компонент, имат свойства.

  Процедурата за промиване на отоплителната система и нейната конструкция

  Последователността на работата, извършена от организации, които се специализират в изравняване на отоплителните структури, е както следва:

  1. Проверка на оборудването. Оценява се техническото му състояние. Извършва се първично изпитване на налягането, а налягането трябва да е 1,25 пъти по-голямо (минимум - 2 атмосфери). Това е необходимо, така че по време на работа течовете да не водят до конфликт с клиента. Откритите недостатъци трябва да бъдат коригирани преди зачервяване.
  2. Изготвя се акт за извършване на скрити операции в процеса на почистване на елементите на системата. Това може да бъде например разглобяването на радиатори.
  3. Направете избор на технология за почистване на отоплителната система. Както показва практиката, най-често се използва хидропневматично промиване с пулп, образуван от вода и сгъстен въздух, използвайки специални. Много по-рядко включва химическо почистване.
  4. Изчислете и направете бюджет за промиване на отоплителната система. Разходите за работа включват заплащане за отдаване под наем на оборудване, за консумация на реагенти, гориво. Изчислението отчита цената на работата, включително и скритата.
  5. След изготвянето на прогноза те изготвят договор за загряване на отоплителната система, в който са посочени няколко аспекта, включително разходите за работа, задълженията на страните, включително сроковете за приключване на всички дейности. Често документът предвижда санкции за това, че крайните срокове са нарушени или качеството на услугите не отговаря на задълженията.

  Важен момент е мястото, където страните са отговорни, тъй като позволява да се избегнат конфликтни ситуации. Документът определя и реда за извършване на промени в него и условията за неговото прекратяване.

 • Когато договорът е подписан, продължете да извършвате сами работата по измиване.
 • След завършването им се извършва вторично нагъване на отоплителната конструкция, за да се провери дали е работеща.
 • Когато работата свърши, те изпълнят действието на промиване на отоплителната система, като на снимката може да се види проба. Клиентът ги приема или съобщава, че условията на договора не са изпълнени. Противоречивите точки решават в съдилищата по предписания начин.
 • Химическо промиване на отоплителните системи

  Използваните състави се изхвърлят, но тъй като те не могат да се отцеждат в канализационната система (реагентите могат значително да съкратят експлоатационния си живот), те първо се неутрализират чрез добавяне на алкален разтвор към кисели реактиви и обратно.

  Хидропневматично промиване на отоплителните системи

  Този метод на измиване се счита за универсален и евтин и затова се използва доста често. За да го реализирате, ще е необходимо голямо количество вода.

  Последователността на действията е, както следва:

  • системата започва да се нулира - първоначално от захранването до връщането и след това в обратната посока;
  • към потока на охлаждащата течност през клапана се смесва потокът от сгъстен въздух, подаван от компресора. Полученият пулп почиства вътрешните повърхности на утайката и отчасти от отлаганията;
  • в присъствието на напомпване, те се промиват последователно в групи, така че потокът от целулоза не покрива повече от 10 предмета. По-добре е броят на нарастващите в групата да е по-малък. Промиването се извършва, докато кашата, изпратена до изпускателния отвор, стане прозрачна.

  Когато почистването на отоплителната система се извършва самостоятелно, препоръчително е да се измиват постепенно един след друг, а не само захранващата линия, но и самият радиатор ще бъде промит.

  Приемане при задействане на отоплителната система

  Съгласно инструкциите, за да се гарантира, че работата се извършва по качествен начин, в отоплителния възел и в различни части на мрежата трябва да се направят контролни огради на охлаждащата течност, така че комисията да може да бъде убедена в прозрачността на водата и липсата на голямо количество окачвания.

  Но обикновено представители на доставчика на топлина, когато получават използването по друг начин. Те, заедно с изпълнителя, отварят няколко батерии във входовете и апартаментите, като развиват глухите излъчватели и визуално оценяват колко батерията е запушена от натрупвания. Оставя се малко количество утайка, но не трябва да има твърдо утаяване.

  След като инсталацията е завършена, но преди началото на довършителните работи, инсталационната компания трябва да извърши хидростатични тестове на отоплителната система. Според резултатите от хидростатичните тестове се изготвя акт съгласно формуляра, предвиден в общата система за санитарна поддръжка 73.13330.2012 "Вътрешни санитарно-технически системи на сградата". В съответствие с регулаторната документация пълното заглавие на акта е следното: хидростатичен или манометричен тест за течове. В ежедневието този документ се нарича акт на хидравлично тестване на отоплителната система.

  Започваме да изпълняваме хидравличното изпитване на тръбопроводи, като въвеждаме данни за точното наименование на тестваната система. Точното име на системата е посочено в чернова (работна документация). На следващия етап от попълването на акта се посочва името на обекта (информация за името се намира в проекта или разрешението за строеж). След това попълнете данните от тестовия сайт (името на селището), както и датата на одобрение на акта.

  След като капачката на действието приключи, ние започваме да въвеждаме данни за състава на приемащия комитет. Комисията трябва да включва представители на клиента, главния изпълнител и организацията на инсталацията. По-подробна информация за отношенията на участниците в строителния процес може да се намери. За всеки член на комисията влизаме в закона следните данни: име на организацията и длъжност, име и инициали на представителя.

  Следвайки данните за приемащата комисия, ние посочваме името на организацията на проекта и кода на проекта, в съответствие с който е извършена работата. След това пишем в документа, че тестовете са извършени по хидростатичния метод.

  1. Включваме в акта на хидравличното тестване проба, която е представена на тази страница, налягането, за което е тестван тръбопровод. Налягането е показано веднъж на два измервателни единици - MPa и kg / cm2. Незабавно да се посочи времето, през което се провежда тестването на отоплителната система.

  2. Посочете стойността на спада на налягането по време на теста. Данните се въвеждат в две единици наведнъж - MPa и kg / cm2.

  3. Посочете наличието на дефекти, открити по време на теста или след него.

  Въз основа на получените данни приемащата комисия прави заключения за съответствието или несъответствието на инсталираната отоплителна система с проектните и регулаторните документи и взема решение дали да се приеме, че тръбопроводът е преминал теста или не.

  След приключване на теста актът за хидравлично изпитване се подписва от всички членове на комисията. Промяната на формата на действието и отклоненията от него не се допускат.

  Както можете да видите, процесът на попълване на акта за хидравлично тестване на отоплението не е сложен и ако все още имате въпроси, не се колебайте да ги попитате в коментарите и ние ще се опитаме да им отговорим незабавно. Не забравяйте да се абонирате за нашия ресурс в социалните мрежи и да получите нови препоръки за запазване на документацията в първата.

  Системите за затопляне на отопление се занимават със специализирани организации след предварително сключване на съответния договор. След завършване на промиването на отоплителните системи. Извадката и появата на този документ зависят от комплекс от събития, провеждани от специалисти.

  Задължителна процедура

  Отоплителните системи са комбинация от оборудване (помпи, котли, тръбопроводи и радиатори), предназначени за отопление на помещения. Поради факта, че отопляемата вода обикновено се използва като топлоносител, всички части са покрити отвътре с плътен слой замърсяване. Понякога в тръбите такива депозити достигат повече от петдесет процента от напречното сечение. Това намалява преноса на топлина и намалява температурата в помещението. Можете да се борите с този феномен по два начина:

  • подмяна на отделни части на отоплителната верига;
  • система за зачервяване.

  Вторият вариант се счита за по-предпочитан, тъй като не изисква сериозни конструктивни интервенции. След като са предприети необходимите мерки, трябва да бъде съставен акт за загряване на отоплителните системи, чийто образец е подготвен от специалистите. Не е нужно да бъдат поръчвани в печатница. За да направите това, можете да използвате всяко устройство за печат. Как да запълним действието на отопляващите системи? Образецът обикновено е стандартен текст, в който отделно задължителните секции са изрично пропуснати.

  Обикновено това е представител на организацията, която се занимава с почистване. Какъв е ефектът от зачервяването на отоплителните системи? Извадка от формуляра започва с името и датата на неговото създаване. Следващата информация се представя последователно:

  1. Адресът на обекта.
  2. Данни за трите задължителни участници, при които се провежда тази процедура (клиент, представител на обслужващата компания, специалист от организацията за почистване).
  3. Дата на работа.
  4. От четирите опции изберете метода, по който системата е била почистена.
  5. вода преди и след работа. Използваното количество и температура са обозначени отделно.
  6. Качеството на работата.

  Всички данни, посочени в закона, завършват с подписи на три страни.

  Допълнителна работа

  След промиване на тръби и друго оборудване е желателно да се направи тест под налягане. Тази допълнителна процедура ще ви позволи да проверите затягането на цялата система и да определите местата, където въздухът или водата могат да излязат навън. Такива действия не се изискват, а са много желателни. Те съответстват на интересите както на клиента, така и на изпълнителя. След завършването им, и двете ще могат да проверят качеството на предишната фаза. Изпълнението на задачите определя действието на измиването и образецът ще изглежда като таблица, в която се съставя списък на всички събития, провеждани по време на такава процедура.

  Срещу всяка от точките специалистът трябва да направи знак за изпълнение. В крайна сметка, както обикновено, клиентът и изпълнителят поставят подписите си, потвърждавайки факта на работата. Специалистите понякога наричат ​​тази процедура хидравлични тестове, тъй като най-често такъв тест се извършва с помощта на вода. Смята се, че въздухът може да бъде по-опасен, ако се открият сериозни неизправности. Ето защо много хора предпочитат да вървят по-лесно.

  Проверка на надеждността

  През пролетта след края на отоплителния сезон системата обикновено се запазва за летния период. Преди това трябва да се провери. Тази мярка често се използва като превантивна мярка от доставчиците на услуги в многофамилни жилищни сгради. Нарича се хидропневматично тестване. От оборудването за процедурата се изисква само помпа с измервателно устройство (манометър). Работите се извършват в следната последователност:

  1. Първо, изпитваната система трябва да се напълни с вода.
  2. След това трябва да свържете пресата.
  3. Проверете габарита.

  Проверката обикновено се извършва в рамките на тридесет минути. Ако през това време показанията не се променят, системата се счита за херметична. В противен случай може да се твърди, че има изтичане. Ето защо е необходимо да се предприемат мерки за елиминирането му. След завършване на работа се изготвя предварително приготвено действие на хидропневматично промиване на отоплителната система. Проба от него е подобна на всичко, описано по-горе.

  Тази форма описва и цялата извършена процедура, като се посочва конкретната стойност на извършваното измерване. Законът се подписва от представителите на страните и се поддържа до следващия тест.

  Top