Категория

Седмичен Новини

1 Камини
Възвратен клапан за отопление - инсталация и типове
2 Помпи
Главно меню
3 Котли
Характеристики на работата на дървен котел с водна верига
4 Радиатори
Отоплителна пещ 1880х640 Я.Г.Парфирьева
Основен / Помпи

Форми на актовете за изпълнителна документация


След завършване на работата по нагъването на отоплителната система се изготвя специален документ, който потвърждава, че структурата на топлоснабдяването е готова за зимата. За това има специален формуляр. Това се нарича акт на нагъване на отоплителната система.

Основната задача на този вид водопроводна дейност е да се тества качеството на тръбопровода, да се определи колко е готова за работа, да се провери херметичността на всички стави. Ако се открият дефекти, които не са били видими по време на външното изследване, те трябва да бъдат елиминирани.

Тестването на налягането се счита за важен етап в подреждането на топлоснабдяването в сгради с различни цели.

Тази работа се извършва в определени ситуации:

 • преди есенно-зимния сезон;
 • след инсталирането на новия отоплителен кръг;
 • когато е извършен ремонта или реконструкцията на целия отоплителен кръг или на неговия участък;
 • след строителната работа, извършена в сградата.

Видове кримпване

Този процес е тест на системата за топлоснабдяване, която включва увеличаване на налягането в тръбопровода чрез впръскване на въздух или течност и има:

 1. Хидравлично кримпване, произведено чрез помпи, захранващи с вода в системата. Резултатът е информация относно неговата сила.
 2. Пневматично изпитване на налягането, за да се оцени стягането на ставите на конструкцията като цяло. Извършва се с електрически или ръчни помпи, които вкарват въздух в тръбите.

Най-опасният от тях се счита за пневматичен тест и това обстоятелство трябва да се вземе под внимание, тъй като в случай на повреда, инжектираният въздух не само ще започне да излиза бързо, но и ще има вероятност от пориви. Експертите съветват да не се превишава налягането на въздуха, подаден над 0.15 МРа.

Съгласно техническите стандарти, при прилагане на хидравличния метод, инжектираното налягане не може да надвишава работното налягане с 20-30% и с 40-50% по време на пневматичното изпитване. Тази цифра е посочена в акта за провеждане на кримпване на отоплителната система.

Последователността на кримпване на отоплителната система

Този вид работа трябва да бъде планирана предварително и следователно, преди да бъде извършена, се изготвя съответната документация:

 1. Облекло - подпис, подписан от отговорното лице на организацията, обслужваща отоплителната мрежа.
 2. Схема на секциите на отоплителния тръбопровод, където ще се извърши инспекция, с посочване на местата за освобождаване на налягането.
 3. Списък на служителите, на които е разрешено да провеждат тестове, включително отговорното длъжностно лице.
 4. Схемата за намиране на специалисти в района, които трябва да бъдат проверени, като се посочват средствата за комуникация между тях.
 5. Описание на процедурата за изпитване и обработката на данни.

Преди пускане на помпеното оборудване се извършва визуална проверка на връзките и състоянието, в което са разположени спирателните вентили. Също така, за да се изолира отоплителната система от водопровода, се монтират щепсели.

След това, съгласно процедурата, отоплителният котел и разширителният резервоар са разединени, не повече от веднъж на всеки 4-6 години те измиват тръбите от утайки и отломки. Тази процедура трябва да се извърши, иначе, поради наличието на дебел слой плака върху вътрешната повърхност на тръбопровода, топлопроводимостта му е значително намалена. Измиването се извършва по различни начини в зависимост от техническото състояние на отоплителната структура.

При провеждане на хидравлична преса, промитата система се пълни с вода, след което компресорът се свързва към изпускателния вентил. Налягането се повишава до желаната стойност и се наблюдава работата на манометъра. Когато няма слаби точки в тръбите, които обикновено незабавно дават теч, няма да има значителни колебания на налягането на устройството. В случай на силен спад в този показател трябва да се намери изтичане, което не е трудно да се направи.

Пневматиката се извършва със специална помпа. За да се улесни откриването на дефекти в ставите, те трябва да прилагат разтвор на сапун преди тестването. Помпата е свързана към системата и въздухът е вкаран в тръбите. Последващите действия са подобни на тези по време на хидравличната преса. В същото време е необходимо да се помни спазването на мерките за безопасност.

Когато се установи порив или разхлабване, дефектите трябва да се ремонтират и отново да се проверят. Тази процедура се повтаря, докато системата бъде напълно запечатана.

Тестовете за натиск се провеждат от специалисти от организации, които имат достъп, умения и умения. Те трябва да могат да следват поредицата от дейности, при условие че са безопасни. Накрая попълнете формата за натискане на отоплителната система.

Документация за извършената работа - акт

Актът за тестване под налягане е официален документ с правна сила, който потвърждава, че:

 • тестовете са извършени изцяло в съответствие с програмата, разработена от инженера, в съответствие с приложимите разпоредби;
 • топлоснабдителната система е в работно състояние и подготвена за работа;
 • в случай на извънредна ситуация по време на отоплителния период, отговорността за това ще бъде понесена от една от страните или и двете, а виновникът ще плати обезщетение.

Под формата на акт за хидравлично тестване на отоплителната система има колони, които се попълват напълно и възможно най-точно.

Те посочват:

 • име на обекта, който ще бъде проверен;
 • дата и час на изпитване на налягането;
 • зоната за изпитване, която може да бъде например нагревателна мрежа или отделна възлова точка;
 • използвани устройства;
 • резултати от визуална проверка на ставите, шевовете и др.;
 • стойността на работното налягане и натоварването на системата и продължителността на теста;
 • стойностите на габарита в края на изпитването;
 • спад на налягането;
 • информация за отстраняването на течове и други дефекти;
 • - заключението, че системата е готова за експлоатация;
 • упълномощени подписи.

Действието на натискане на отоплителния тръбопровод се подписва в деня на тестване на системата. Този документ трябва да бъде одобрен от отговорните лица на предприятието, извършило работата, както и от органа за технически надзор и управляващото дружество.

Как действа възприемането на нагряващите системи за нагряване

Хидравличните или манометричните изпитания на отоплителната система (изпитване под налягане) се изискват от организациите, отговорни за експлоатацията на сградата или изпълнителите, инсталирали отоплителната инсталация. При доставката на това събитие се налагат определени изисквания.

Изисквания към персонала

Това е важно! Самостоятелно тестване на отоплителна техника на частна къща е позволено.

Всички технологични операции трябва да се извършват от обучен персонал с установени допустими отклонения при използване на сертифицирано оборудване.

За тази цел от служителите се изисква да преминат обучение (специален курс на обучение за шест месеца) и сертифициране на познанията за правилата за експлоатация на отоплителните инсталации и оборудването за безопасност (най-малко веднъж на 3 години и за персонала, който е пряко ангажиран в изпитването, настройването и поддръжката на оборудването годишно).

След завършване на обучението се издава екземпляр от протокола за изпитване на служителите. Предоставя се достъп до персонала на организацията, която извършва операцията, поддръжката и тестването на налягането на термични инсталации.

Извлечение от тестовия протокол на работниците.

В съответните полета посочете:

 • Име на служителя;
 • дата на предишната проверка;
 • дата на текущата проверка;
 • оценка на знанията;
 • подпис на служителя;
 • следващата дата на сертифициране;
 • Имената на членовете на комисията за подбор от 3 души (включително инженер Ростехнаджор) и техните подписи.

На служителя се издава удостоверение за квалификация с печати и марки, че той е обучен.

Свидетелство за допускане до работа повиши риска.

Резултатите от обучението се показват в списанието за персонални проверки на служител на организацията, допусната да извършва хидростатични или манометрични тестове.

Списание на персоналните проверки на организацията на служителите.

Когато се извършват тестове и валидиране

Тестването на налягането на отоплителните системи се извършва:

 • в сградния комплекс преди началото на отоплителния сезон;
 • след подмяна (ремонт, модернизация) на части от тръбопроводи, радиатори, други устройства и оборудване;
 • при пускане в експлоатация на обекта.

Документът, потвърждаващ готовността на системите за експлоатация, е акт на хидротестично или пневматично изпитване (наричан по-долу "Закон"), завършен в съответствие с националните изисквания. Той се издава на последния етап от технологичните тестови мерки, които помагат да се идентифицират дефектите в тръбопроводите и оборудването, потвърждавайки неговата регулаторна ефективност.

Какво трябва да бъде в закона

Законът показва резултатите от следните действия на персонала, отговарящ за процедурата за проверка:

 • вода или въздух с помощта на специално оборудване се инжектира в тръбопроводи, докато се достигне определено налягане;
 • системата се проверява внимателно, особено връзките на нейните елементи, за течове, както и други дефекти, които могат да причинят прекъсвания в работата на термично оборудване;
 • предприети мерки за отстраняване на дефекти (ако има такива).

Регулирането на хидротехническите тестове е предписано от стандарт SP 73.13330.2012 "Вътрешни санитарни и технически системи на сгради". В съответствие с него тестовите операции се извършват както следва:

 • Потокът от работещ флуид в тръбопроводите на отоплителната система се осъществява на етапи със стъпково увеличаване на налягането, докато достигне зададената прагова стойност. Препоръчва се впръскването на охлаждащата течност на интервали от 10 минути преди излизането на всички въздушни запушалки.
 • Изпитвателното налягане, контролирано от манометъра, се задържа най-малко 10 минути. Изпитвателното налягане трябва да бъде с 30-50% по-високо от работното налягане (в зависимост от износването на системата), но не по-голямо от минималното допустимо налягане на някой от инструментите. Например, ако в сградата са монтирани чугунени радиатори, налягането не трябва да надвишава 6 МРа, ако стоманата е 10 МРа.
 • Ако изпитването на налягането се извършва в жилищна сграда, наемателите са предупредени за работата.
 • Характерни индикатори за изтичане са рязкото понижаване на налягането на работния флуид или постепенно намаляване на налягането от повече от 0,2 kg / cm2. Обикновено загубите на охлаждаща течност възникват при резбовани или фланцови връзки, които подлежат на монтиране, преопаковане или подмяна на уплътнения в тях. Ако е невъзможно да се отстрани дефектът, възелът се отхвърля и заменя.

Това е важно! Тестването на налягането се извършва след промиване и хидро пневматично прочистване на системата. В противен случай, отлаганията в тръбите могат да скрият възможните точки на изтичане. Също така, заслужава да се обмисли дали няма да предприемете мерки за почистване на тръбата от утайките, коефициентът на топлопреминаване на системата значително ще намалее.

Правила за изпълнение на закона

Организацията за доставка на топлинна енергия отговаря за попълването на протокола от изпитването.

шапка

 • попълването на горната граница на Закона започва с посочване на точното наименование на изпитваната термична система (тази информация се съдържа в нейната работна документация, проект);
 • се въвежда пълното име на обекта, обслужван от термичната инсталация. Тя може да бъде намерена в разрешението за строеж или в неговата документация за проектиране и оценка;
 • се вписва информация за сетълмента, датата на изпитване / одобрение на закона (в случай, че няма дефекти и документацията е издадена в деня на тестовите събития).

Състав на комисията

Посочва данните на всички членове на комисията за подбор. Той включва представители на главния изпълнител, клиент и организация на извършената работа. Представителят на всяка от страните трябва да предостави информация за името на организацията си, за мястото, което заема в нея, както и за фамилното име и инициалите.

Инспекция и резултати

 • Представени са данни за организацията на проекта и кода на проекта, на който е построена сградата, както и инженерни комуникации, по-специално отоплителната система.
 • Посочете метода на изпитване - хидростатичен или габарит (изпитване на пневматично налягане). Освен това данните за работните параметри: налягането в тръбопровода (в една от мерните единици - MPa или kg / cm2), времето, през което системата е била подложена на прекомерно налягане.
 • Задава се стойността на спада на налягането по време на периода на изпитване (в MPa или kg / cm2).
 • Показва липсата или количеството, както и местоположението на дефектите, идентифицирани по време на теста или след него. Инструкции за отстраняване на дефектите се въвеждат директно в акта или в допълнение - кумулативния списък.

Решение на Комисията и подписи

Въз основа на получената информация комисията за подбор прави решение дали съответната отоплителна система съответства на индустриалните стандарти и индикаторите за проектиране. Заключението е дали системата е преминала теста или не. За открити дефекти се дава предписание за тяхната ликвидация, като се посочва времето за ремонтни дейности.

Независимо от решението, законът се подписва от всички членове на комисията.

Действие на кримпване на тръби

В къщата, построена през 2004 г., разработчикът е построил полипропиленови тръби. През нощта рейзърът избухна в апартамента, съседите бяха наводнени, Управляващата компания веднага съобщи за виновния на собствениците, където се появи пропускът, как да определим коя грешка?

Какво е най-важното за собственика на апартамент в нова сграда на етап ремонт? Вярно е, че всички инженерни системи работят точно и правилно като часовника. И за да сте сигурни, че нищо няма да се случи в бъдеще, е необходимо да се направи тестване под налягане на отоплителната система в апартамента.

Тази година влязоха в сила новите изисквания на МОЕК за приемане на къщи за отоплителния сезон. Иновациите включват не само самите изисквания, но и нова форма на Закона за кримпване.

Какво да направите, ако се счупи топлата вода и Наказателният кодекс направи собственика отговорен

Лятото е горещият сезон за подготовка на отоплителната система за новия отоплителен сезон, а административните сгради не са изключение.

Правилното проектиране и вземане на проби за изпитване на налягането на отоплителната система

Отоплителната система е важен елемент на всеки дом. Ето защо е наложително тя да работи безупречно. Най-често срещаното отопление днес е водната верига. За да избегнете различни неприятни моменти, трябва внимателно да наблюдавате здравето на тръбопровода.

За да направите това, преди да пуснете къщата в експлоатация, след ремонт на отоплението и всеки път след отоплителния сезон през топлата сезон, трябва да се провери цялата отоплителна система за нейната правилна и надеждна работа: има ли някакви скрити дефекти, всички свързващи елементи и челно съединение са непокътнати и непокътнати друг. Такова изпитване се нарича нагъване на отоплителната система.

Изпитване под налягане на отоплителната система

Процесът на кримпване, преди всичко, включва проверка на системата при свръхналягане. След това направете следните видове работа:

 • хидропневматично тестване;
 • химическо зачервяване на нагревателни тръби;
 • хидростатично изпитване (изпитване с пряко налягане);
 • ремонт на тръби и радиатори;
 • превантивна и подготвителна работа.

Закон за кримпване

След извършване на всички горепосочени процедури се издава официален документ: актът за изпитване на налягането на отоплителната система. Пробата е както следва.

Действието на натискане на системния номер ___

Тестовете трябва да се провеждат в съответствие със SP 40-102-2000

Град: _________________ Улицата, къщата: _____________________

Система: (отбележете съответно)

водоснабдяване, отопление, подово отопление, отопление на стени, охлаждане

Максимално работно налягане _____ bar, максимална работна температура ______ С

Извършва се предварителен тест

1. Напълнете системата с вода и я задръжте за 2 часа

2. Нагласете тестовото налягане (1,5 x работно налягане) _____bar и го задръжте за 30 минути

3. Намалете изпитвателното налягане, за да го проектирате

4. Извършете проверка на системата (тръбопроводът не може да има течове)

5. Задръжте тръбопровода при работно налягане за около 30 минути.

6. Проверете целия тръбопровод след предварително изпитване.

Окончателен тест

7. Инсталирайте работното налягане на хидравличния дизайн в системата

8. Поддържайте работно налягане в продължение на 2 часа

9. Натискайте нивото на теста (не повече от 10 минути)

10. Поддържайте тестовото налягане за 2 часа.

11. Проверете цялата система след окончателното тестване.

заключение

Хидравличното изпитване се извършва в съответствие с всички регулаторни изисквания за тази процедура. В същото време не се откриват течове и не се наблюдават промени във формата на тръбопроводните елементи.

Представителят на инсталационната организация: ___________________

Номер на персоналния сертификат за разрешение: __________________

Следва да се отбележи, че актовете на хидравличните изпитвания могат да се различават от предоставената проба, но трябва да се отбележат и следните точки:

 • дължината на отоплителната система;
 • подробно описание на мястото, където са проведени тестовете;
 • трансфер на всички инструменти и оборудване, с които е извършена цялата работа;
 • всички измервания и показания, получени по време на изпитването;
 • в края на този акт се поставят подписите на всички членове на комисията: клиентът, работодателят (представител на фирмата, извършил кримпване) и отговорният специалист трябва да посочат номера на неговия сертификат.

Актът за тестване под налягане е важен юридически документ, така че трябва внимателно да го напълните, да избегнете пропуски и корекции. В случай на аварийна ситуация с отопление, тя може да се използва за доказване на вината на компанията, извършила проверката на системата и да получи обезщетение за щетите.

Изготвяне на акта за тестване на налягането

Оторизираните профили на услугите, които са пряко ангажирани в поддръжката на къщи в тази област, трябва да направят акт на тестване под налягане. В градовете специалисти, които обслужват тази комунална икономика, участват в провеждането на тестове за натиск върху жилищни сгради.

За собствениците на частни къщи ще трябва да се свържете с дистрикт офиси на организации, които се занимават с топлоснабдяването. Като алтернатива можете да използвате услугите на частни компании. Но тъй като отговорността за правилната работа е много сериозна, тогава работата трябва да бъде поверена на компетентни, сертифицирани професионалисти, чиято професионална годност се потвърждава от съответните документи за допускане до такава работа.

Възможно е да извършите сами работата по проверката на отоплителната система, ако сте уверени в способностите си, но все пак ще трябва да извършите контролна хидравлична проверка в присъствието на инспектор, който е упълномощен да изготви този акт.

Действието на натискане на отоплителната система

Тестване на налягането на отоплителната система: редът за изпълнение и подготовката на отчетната документация

Един от важните етапи от създаването и функционирането на системата за топлоснабдяване на сграда за всяка цел е нейното изпитване за натиск. Главната му цел в общ смисъл е да се провери качеството на инсталацията, т.е. оценка на ефективността на всички елементи и стягане на съществуващите съединения, идентифициране на скрити дефекти и тяхното последващо елиминиране. В края на този вид работа, за да се потвърди готовността на сградата за безпроблемен отоплителен сезон, трябва да се състави акт на изпитване на налягането на отоплителната система.

Следва да се отбележи, че тестването под налягане не е нито един тест, а се провежда в следните случаи:

 • след инсталирането на новата схема за топлоснабдяване;
 • след поправка или замяна на някой от елементите;
 • след реконструкцията на системата или нейната отделна секция;
 • след строителството в сградата от всякакъв вид;
 • преди началото на отоплителния сезон.

Фигура 1 - Изпитване на натоварването на отоплителната система като важна мярка за проверка на нейната плътност и ефективност

Видове тестове за моделиране на отоплителни системи

Тестването на налягането е преди всичко тестване на отоплителни системи с високо налягане, създадени с помощта на въздух или вода. В съответствие с това разграничение:

 • пневматичен монтаж - основната му цел е да се провери херметичността на всички връзки и системата като цяло; електрически или ръчни пневматични помпи, тръбопроводи за пълнене, радиатори и други елементи със сгъстен въздух;

Следва да се има предвид, че пневматичното тестване е опасен процес, тъй като при наличие на повреди в системата въздухът не само бързо се освобождава, но също така може да причини значителни щети. В тази връзка не се препоръчва увеличаване на налягането с повече от 0,15 МРа.

 • Хидропресоване - такива тестове Ви позволяват да проверите силата на системата и да създадете свръхналягане в нея, използвайте различни видове хидравлични помпи.

Като правило, налягането, генерирано по време на хидравличното пресоване, трябва да надвишава стандартното работно налягане с 20-30%, а при въздушно налягане - с 40-50%.

Процедурата за кримпване

 1. Преди тестването се препоръчва да се провери състоянието и работоспособността на вентилите; визуално оценява качеството на наличните съединения; изолирайте топлоснабдяването от водопроводната система посредством запушалки.
 2. След това трябва да изключите котела и разширителния резервоар и предварително промивните тръбопроводи, радиаторите и т.н. от прах, малки отломки (в новата схема), от различни седименти (в операционни системи).
 3. По време на хидравличното тестване системата се напълва с вода (изпитването на налягането на въздуха не изисква тази операция), а компресорът обикновено се свързва с изпускателния вентил. След това налягането се увеличава до желаната стойност и параметрите му се следят с манометър. Липсата на каквито и да било промени показва стягане и възможност за работа на системата. Намаляването на налягането над допустимата стойност показва наличието на дефекти. В отоплителен кръг, напълнен с вода, не е трудно да се определят местата на течове. За да може да се открият повреди при тестване на въздуха, се препоръчва всички фуги и връзки да се третират със сапунена вода преди началото на работа.

Минималното време за изпитване за хидравлично кримпване е 1 час, а за тестване на въздуха е 20 часа.

 • След отстраняване на неизправности, процедурата се повтаря. Тази стъпка се изпълнява, докато системата бъде запечатана.
 • 5. В края на всички процедури се изготвя сертификат за налягане.
 • Фигура 2 - Примерно действие на нагъване на отоплителната система

  Трябва да се помни, че тестовете под налягане не се препоръчват сами, защото Този процес изисква специални умения и знания (включително регулаторни изисквания и документи), както и спазването на мерките за безопасност по време на тестването.

  Действието на нагъването на отоплителната система

  Актът за тестване под налягане е правно обвързващ документ. Той потвърждава, че:

  • всички работи и тестове са извършени изцяло и в съответствие с одобрената програма (изготвена е от инженер на организация за доставка на топлинна енергия);
  • отоплителното оборудване е в работно състояние и е готово за работа;
  • в случай на извънредни ситуации отговорността се носи от една от посочените страни (или и двете), която трябва да компенсира щетите.

  Законът съдържа няколко точки, които трябва да бъдат завършени възможно най-пълноценно и точно. Сред тях трябва да се нарича:

  • име на обекта (къща, парцел);
  • дата и час на изпитване на налягането;
  • инструменти, използвани за тестване;
  • параметри на системата за диагностика (размер на товара, продължителност);
  • резултатите от теста;
  • информация за извършените ремонтни дейности;
  • подписи на отговорни лица.

  Лица, отговорни за извършването и резултатите от изпитването под налягане

  Изпитването на налягането на отоплителните системи трябва да се извършва:

  • представител на топлоснабдителна организация (инспектор, майстор, инженер, техник), който разполага с необходимото адвокатско оборудване и декларации;
  • представители на обекта, в който се извършват тестовете; в жилищни сгради, служители на управляващото дружество; в административни и социални заведения - управители и лица от надзорната организация; в отделни сгради - собствениците.
  • Ако се извършва тестване под налягане в сградата, която е пусната в експлоатация, представителите на организациите на клиента и изпълнителя трябва да бъдат включени в комисията.

  Актът на налягане тестване на отоплителната система: основа за подготовка, образец форма

  Тестовете под налягане са важна стъпка в създаването или експлоатацията на отоплителна система за жилищни сгради, частни къщи и други сгради. Основната задача на кримпването е да се провери качеството на сглобяването на тръбите, а именно да се оцени доколко са готови всички стави и да бъдат запечатани, както и да се открият дефекти, които не са били открити по време на първоначалната проверка, и да бъдат елиминирани.

  След приключване на всички дейности, като документално доказателство, че отоплителната система е готова за зимния сезон, тестът за натиск се съставя безпроблемно.

  Процесът на огъване се извършва не веднъж, а в следните ситуации:

  • преди началото на отоплителния сезон;
  • след монтирането на нова схема за отопление;
  • след ремонт или реконструкция на цялата система или на нейните сегменти;
  • след завършване на всякакви строителни работи в сградата.

  Кримпване и неговите видове

  Какви са налягането на отоплителните системи като цяло? Това е процесът на тестване на схемите за подаване на топлина чрез увеличаване на налягането в тръбите чрез впръскване на вода или въздух. Въз основа на това разграничаване:

  • хидравлични тестове или хидро-пресоване, което се извършва с помощта на хидравлични помпи, захранващи с вода тръбите, и предоставя информация за силата на системата.
  • пневматичен компресор, който показва затягането на всички връзки на системата като цяло и се извършва с ръчни или електрически пневматични помпи, които поемат въздух в тръбите.

  От тези два типа най-опасният е пневматичният тест и това трябва да се вземе под внимание, тъй като ако в системата за отопление има някакви повреди, принуденият въздух не само ще излезе бързо, но може да уреди пориви. Ето защо, експертите препоръчват да не превишава налягането от повече от 0, 15 МРа.

  При хидро-пресоване в съответствие с техническите стандарти, инжектираното налягане може да бъде увеличено с 20-30% повече от работника и тази цифра е фиксирана при хидравличното изпитване на отоплителните системи при пневматично компресиране с 40-50%.

  Последователност на процеса на кримпване

  Целият процес на кримпване се планира предварително. Документирано е това, което се изразява в дизайна на програмата за свиване, която трябва да включва:

  • Работно разрешение, подписано от отговорното лице на компанията, обслужваща отоплителната мрежа;
  • диаграма на участъците от топлоелектрическата мрежа, които трябва да се проверят с обозначаването на точките за освобождаване на налягането;
  • списък с фамилни имена на служителите, които ще проведат теста, отговорното лице;
  • схемата за разпределяне на служителите в тестваната област и средствата за комуникация между тях;
  • метод за тестване и обработка на продукцията.

  Преди пускане на помпата се извършва предварителна визуална проверка на връзките и състоянието на спирателните клапани, както и инсталирани щепсели за изолиране на отоплителната система от водопроводните тръби. Освен това, съгласно процедурата, котелът с разширителния резервоар се изключва, тръбите се промиват (веднъж на 4-6 години) от различни отлагания или отломки. Изплакванията трябва да се извършват редовно, тъй като топлинната проводимост на "обраслите" вътрешни тръби намалява. Измиването може да се извърши по различни начини. Тя взема предвид техническите параметри на отоплителната система.

  По време на хидро-пресоване, подготвената система (т.е. след промиване) се пълни с охлаждаща вода, тогава компресорът е свързан към изпускателния вентил. Налягането се увеличава до зададената стойност и манометърът се следи. Ако отоплителната система няма слаби точки, които веднага ще се разкъсат, манометърът няма да покаже значителни колебания на налягането. Ако тя показва силен спад в налягането, то определено трябва да потърсите теч. Е, това не е трудно.

  При пневмопремахване използвайте пневмопомпа. За да откриете дефекти в съединенията, се препоръчва да ги третирате, преди да проверите със сапунен разтвор. Помпата вдига отоплителната система и впръсква въздух в тръбите. По-нататъшните действия са същите като в първия случай. И не забравяйте за безопасността.

  Ако по време на теста са открити изпускателни съединения или пориви в отоплителната система, те се елиминират и проверяват отново. Тази процедура може да се повтори повече от веднъж, докато системата бъде напълно запечатана. Обикновено този процес се осъществява от специалисти от публични или частни организации, които имат достъп, знания и умения, които могат да наблюдават цялата последователност на процеса и да осигуряват сигурност. След това можете да пристъпите към изготвянето на акт на кримпване.

  Какво е акт на кримпване, защо е необходимо?

  Актът на кримпване - документ, който има правна сила. Това е официално доказателство, че:

  • всички тестове са извършени съгласно програма, изготвена от инженер по отопление в съответствие със стандартите и направени изцяло;
  • отоплителната система или нейната секция е плътна, ефикасна и готова за работа;
  • ако възникне злополука през отоплителния сезон, отговорността ще попадне върху една от страните (или и двете), която ще компенсира щетите.

  Във формата на акта има няколко точки, които трябва да бъдат изпълнени възможно най-точно и напълно. А именно:

  • името на обекта (къща, площ), където е извършена проверката;
  • времето и датата на кримпване;
  • място за изпитване (например отоплителна мрежа или възел)
  • инструменти, с които е тествана системата;
  • резултати от визуална проверка на шевове, стави, кранове;
  • стойността на работното налягане и натоварването на отоплителната система, продължителността на товара;
  • стойностите, показани от манометъра в края на изпитването;
  • показатели за спад на налягането;
  • данни за отстраняване на дефекти и течове;
  • заключение за готовността на системата за експлоатация;
  • подписи на отговорни лица.

  Формите на действие на хидравличното изпитване могат да се различават леко от формите на пневматично кримпване. Когато го избирате, можете да се съсредоточите върху SNiP 3.05.04-85.

  Законът трябва да бъде подписан в същия ден, в който е тествана отоплителната система. Законът се одобрява от отговорни лица от организацията, която е извършила тестовете, от организацията, която извършва технически надзор, и от управляващата организация.

  • Автор: Вадим Николаевич Лозински

  Действието на натискане на отоплителната система

  Никой няма да спори с факта, че отоплителната система за жители на страни със студен климат е най-належащата нужда през зимата. Най-често срещаните са отоплителните системи, които имат затворен контур, през който циркулира течността за пренос на топлина. За да не се създават проблеми след първоначалното стартиране, както и по време на цялата операция, е необходимо периодично да се провеждат контролни измервания и превантивни мерки, които ви позволяват да поддържате вътрешната чистота и ефективност. Актът за изпитване на натоварването на отоплителната система се изготвя само след извършване на хидравлични тестове, които са предназначени да потвърдят своята годност за работа.

  Актът за изпитване на налягането на отоплителната система се изготвя само след извършване на хидравлични тестове.

  Какво е изпитването под налягане и кога е необходимо?

  Тестовете под налягане са специфичен набор от мерки за проверка на плътността на отоплителната система. Тя трябва да се извършва в следните ситуации:

  • След инсталирането на системата и изискване за пускане в експлоатация.
  • Ежегодно преди началото на отоплителния сезон на по-стари системи.
  • Ако отоплителната система е била ремонтирана, тя нарушава нейната цялост.
  • При осъществяване на ремонта на отделните компоненти на системата и да се идентифицират слаби участъци от тръбопровода преди него.

  Кримпването се извършва с помощта на въздух или вода, която се натоварва под налягане в системата. За тази цел използвайте хидравлични или пневматични помпи. На места с дефекти има изтичане на вода или въздух навън. Кримпирането ви позволява да симулирате реални аварийни ситуации, например воден чук, при който евентуален пробив на системата.

  Кримпирането е задължителна процедура за управление на хидравлична отоплителна система.

  По време на тази процедура, висококачествените части ще издържат натоварването, а тези с дефекти ще бъдат почувствани и ще бъдат открити за смяна. В многоетажните сгради изпитването на налягането се извършва със сгъстен въздух, което елиминира проникването на водата до долните етажи.

  В каква последователност трябва да се работи?

  Преди да започнете да тествате под налягане, трябва да вземете предвид следните характеристики на вашата отоплителна система:

  • Въведете кабели в системата.
  • Всички спецификации на тръбите, включително възраст, материал и дебелина на стената.
  • Етажи на сградата.
  • Технически характеристики на вентилите.

  Вземайки под внимание това, можете да започнете директно извършване на самата проверка на налягането, която последователно включва следните дейности:

  • Подготовка и конфигурация на оборудването.
  • Изтеглете охлаждащата течност, която трябва да се смени.
  • Инжектиране на системата с тестов флуид под налягане или впръскване на въздух от компресора.
  • Крайно промиване на системата и пълнене с постоянна охлаждаща течност.
  • Изготвяне на документация за извършените работи.

  Ако се установят недостатъци по време на изпитването, тестовете за налягане се преустановяват и проблемните зони или части се заменят с нови. След това изпитването на налягането се извършва отново. Това продължава, докато се постигне пълно запечатване.

  Какво е предварителното промиване на тръбите в системата?

  Преди да започнете промиването и формоването на системата, е необходимо да извадите стария топлоносител от него. След това промийте тръбите. По време на работа, на вътрешната им повърхност се образува дебел слой ръжда, мащаб и солени отлагания. Те ограничават лумена на тръбопровода, както и намаляват преноса на топлина, което отрицателно влияе върху ефективността на цялата система. Депозитите, само с дебелина 1-1,5 мм, могат да намалят с 15%. Затегнатите проходи забавят движението на охлаждащата течност в системата, като увеличават натоварването на котела и помпата, което увеличава потреблението на енергия. Скалата образувана в радиаторите причинява неравномерно нагряване.

  Сравнете тръбата преди и след промиване

  Струва си да се отбележи, че корозията и солените отлагания с течение на времето могат напълно да унищожат металната тръба, особено при високо налягане. Тази скала може да съдържа вещества като окиси на магнезий, сяра, калций, цинк и мед. Извършването на изпитване на налягането, без да бъдат премахнати, е безполезно нещо, тъй като щетите могат да бъдат маскирани от тези оксиди.

  Изглежда като електрически компресор за кримпване

  Системата се измива и почиства с електрически или ръчен компресор приблизително веднъж на 5 или 6 години. И двете устройства са доста ефективни и вършат отлична работа с задачата.

  Изглежда ръчна помпа за измиване и тестване

  Какви са начините за промиване на отоплителната система

  Има различни начини и методи за промиване на отоплителната система:

  • Създаване на пневматичен удар, т.е. краткосрочно рязко увеличаване на налягането няколко пъти. Това позволява на пилинг слоя да се отлепи и по-късно лесно да се измие от системата чрез измиване.
  • Измиване с химични разтворители, способни да разлагат солените отлагания и оксидите в разтворими вещества. Въпреки това химикалите не действат върху натрупвания, които трябва да бъдат отстранени по други начини.
  • Метод на разпръскване или пневмохидравлика. Това е сложна опция за отстраняване на отлагания, при които водата и сгъстеният въздух се впръскват едновременно в системата под високо налягане. В този случай системата трябва да тече. Използването на този метод води до много ефективно почистване на почти всички видове отлагания в тръбите.

  В случай на тежко замърсяване или с малък диаметър на тръбите най-добре е да се използват всички изброени в комплекта методи, което е най-ефективното решение.

  Как се провеждат хидропневматични тестове

  В обслужващите организации всички тестове и изплаквания се извършват след края на отоплителния сезон, за да има достатъчно време до следващата зима за ремонтни работи. На същия принцип се препоръчва да се следват частните собственици. През есента, след запълването на системата с вода, трябва да се провери отново, така че да няма изненади през студения сезон. Процесът на тестване се извършва в следния ред:

  • Веднага след като приключи отоплителният сезон, трябва да проверите състоянието на клапаните, термичните и асансьорните възли, тръбопроводите в високите сгради.
  • След това рейките се измиват, за да се предотврати сезонното замърсяване.
  • След това всички останали блокове и монтажни възли на отоплителната система се следи за течове. Откритите недостатъци се елиминират и повредените елементи се заменят с нови.
  • В сутерена се наблюдава топлоизолацията на тръбопровода.
  • След това се извършват тестови събития и системата се пълни с охлаждаща течност, ако всичко е нормално. Течността може лесно да бъде вътре в системата, чакайки следващия сезон, защото налягането в нея е много по-малко, отколкото по време на тестовете.

  По време на подготвителната работа е необходимо да се отстранят всички течове

  Процедурата за изпитване е следната: системата е запълнена с охлаждащо вещество, след което към нея е свързан компресор и се изпомпва до нивото на изпитвателното налягане, което е предписано в SNiP.

  Ръчен компресор, свързан към отоплителната система

  Специално помпено оборудване за натрупване на налягане може да бъде ръчно или електрически. Има инструменти за измерване на налягането. Манометърът има параметри и мащаб, които отговарят на необходимите изисквания.

  Манометърът има параметри и мащаб, които отговарят на необходимите изисквания.

  Например, за контролиране на налягането се използва манометър с клас на точност 1,5. Диаметърът на тялото му трябва да бъде не по-малък от 160 мм, цената на разделянето не е по-голяма от 0,1 кг / см2, което е 0,1 атмосфери или 0,01 МРа. Максималната измерена стойност не трябва да бъде по-малка от 4/3 от налягането, използвано при изпитванията. Трябва да се отбележи, че манометърът, подобно на всяко друго измервателно устройство, трябва да бъде проверен и запечатан от държавната метрологична служба.

  Стойностите на налягането на изпитването в съответствие с правилата и разпоредбите на основните тръби трябва да бъдат 16 кг / см2 (1,6 МРа). Това налягане се поддържа в продължение на 5 минути, след това се намалява до работа и се проверяват всички компоненти и части от системата, като се обръща особено внимание на състоянието на вентилите. Успешно изпитване се взема предвид, ако не е открито изтичане, пробив, мъгла на жлези или фланци.

  Вътрешното окабеляване при първоначалното стартиране се тества при налягане от един и половина до два пъти по-високо от работното, а при старата система налягането се увеличава с 25-50%. Стойностите на налягането при изпитването продължават да зависят от инструментите, инсталирани в системата. Индикаторите могат да бъдат представени под формата на таблица:

  Стойности на налягането в зависимост от инсталираното оборудване

  При тестване температурата на охлаждащата течност не трябва да надвишава 40 - 45 градуса. Температурата в стаята не трябва да бъде отрицателна. Преди да започнете работа, въздушните контакти и въздухът от системата са напълно отстранени.

  Ръчно зареждане към системата под налягане

  Индикатори, за които тестът се счита за успешен

  Тестовото кримпване потвърждава пригодността на системата за работа, като се спазват следните показатели:

  • Ако системата е вода или пара, тогава спадът на налягането в интервала от 5 минути не надвишава 0,2 kgf / cm2 (0,02 МРа).
  • При използване на панелни топлообменници за 15 минути, налягането не трябва да пада повече от 0,1 kgf / cm2 (0,01 MPa).
  • При кримпване на система за гореща вода този индикатор трябва да бъде по-малък от 0,5 kgf / cm2 (0,05 MPa) за 10 минути.
  • Всички течове, мъгла, намокряне трябва да бъдат напълно изключени.

  Намаляването на посочените по-горе индикатори показва неизправност, която трябва да бъде идентифицирана и елиминирана. За да го идентифицирате, трябва да проверите абсолютно всички устройства и компоненти на системата. Струва си да погледнете вътре в таваните, стените и други трудни области.

  След като се установят грешките и се отстранят, тестването на налягането се извършва отново изцяло. Само при постигането на положителни резултати в системата създавате работно налягане и започвате да правите акт на изпитване под налягане на отоплителната система.

  Това включва действието на нагъването на отоплителната система

  Всички мерки за контрол се вземат от оторизираните организации в сектора на жилищното настаняване и комуналните услуги, на чиято територия се намира обектът, който се проверява. Жилищните сгради се обслужват от организацията, с която управляващото дружество е сключило споразумение. Собствениците на къщи в частния сектор трябва да кандидатстват за областни организации или частни компании за тестване под налягане. Основното е, че специалистите ще бъдат сертифицирани за такава работа и ще разполагат с необходимото оборудване.

  Ако самият сте решили да проведете тест под налягане, тогава окончателните резултати трябва да бъдат записани в действието на инспектора, който присъстваше едновременно. Формата на такъв акт е задължителна за него.

  Форма на действие на кримпване (образец)

  Актът на кримпване трябва да има следната важна информация:

  • Подробно описание на системата или нейния обект, където са проведени контролни мерки, както и тяхната продължителност.
  • Вид и номенклатура на инструментите, чрез които са извършени тези тестове.
  • Параметри на налягането и продължителност на товара.
  • Индикации на всички етапи на работа.
  • Подписи на клиента и изпълнителя, както и номера на сертификата на работника, който извършва прякото пресоване.

  За работа в жилищни сгради са отговорност на комуналните услуги, в частна къща - самият собственик. Актът на кримпване е правен документ, така че трябва да бъде попълнен правилно, без заливки и корекции, информацията в линиите трябва да съответства на същността на тези редове. Тя може да се превърне в ваучер при спешен случай и да потвърди вината на проверяващата организация, ако е необходимо.

  По време на процеса на проверка инспекторът трябва да провери състоянието на твърдостта на водата. Пробата се взема директно от крана на отоплителната система и се изпраща в лабораторията. Тестът се провежда за съдържанието на соли на магнезий и калций. Тези цифри не трябва да надвишават 75-96 единици. Ако се наблюдава излишък, то дори и при напълно непокътната система се счита, че не се тества, докато този недостиг не бъде отстранен.

  По този начин изготвянето на акт за изпитване на натоварването на отоплителната система е много важна контролна мярка, която не бива да се пренебрегва дори от собствениците на частни къщи.

  Актът за изпитване на налягането на отоплителната система: процедурата за изпитване под налягане на тръбопровода, пробата, нюансите на пълнене

  Отоплителната система е важен елемент на всеки дом. Ето защо е наложително тя да работи безупречно. Най-често срещаното отопление днес е водната верига. За да избегнете различни неприятни моменти, трябва внимателно да наблюдавате здравето на тръбопровода.

  За да направите това, преди да пуснете къщата в експлоатация, след ремонт на отоплението и всеки път след отоплителния сезон през топлата сезон, трябва да се провери цялата отоплителна система за нейната правилна и надеждна работа: има ли някакви скрити дефекти, всички свързващи елементи и челно съединение са непокътнати и непокътнати друг. Такова изпитване се нарича нагъване на отоплителната система.

  Изпитване под налягане на отоплителната система

  Процесът на кримпване, преди всичко, включва проверка на системата при свръхналягане. След това направете следните видове работа:

  • хидропневматично тестване;
  • химическо зачервяване на нагревателни тръби;
  • хидростатично изпитване (изпитване с пряко налягане);
  • ремонт на тръби и радиатори;
  • превантивна и подготвителна работа.

  Закон за кримпване

  След извършване на всички горепосочени процедури се издава официален документ: актът за изпитване на налягането на отоплителната система. Пробата е както следва.

  Действието на натискане на системния номер ___

  Тестовете трябва да се провеждат в съответствие със SP 40-102-2000

  Град: _________________ Улицата, къщата: _____________________

  Система: (отбележете съответно)

  водоснабдяване, отопление, подово отопление, отопление на стени, охлаждане

  Максимално работно налягане _____ bar, максимална работна температура ______ С

  Извършва се предварителен тест

  1. Напълнете системата с вода и я задръжте за 2 часа

  2. Нагласете тестовото налягане (1,5 x работно налягане) _____bar и го задръжте за 30 минути

  3. Намалете изпитвателното налягане, за да го проектирате

  4. Извършете проверка на системата (тръбопроводът не може да има течове)

  5. Задръжте тръбопровода при работно налягане за около 30 минути.

  6. Проверете целия тръбопровод след предварително изпитване.

  7. Инсталирайте работното налягане на хидравличния дизайн в системата

  8. Поддържайте работно налягане в продължение на 2 часа

  9. Натискайте нивото на теста (не повече от 10 минути)

  10. Поддържайте тестовото налягане за 2 часа.

  11. Проверете цялата система след окончателното тестване.

  Хидравличното изпитване се извършва в съответствие с всички регулаторни изисквания за тази процедура. В същото време не се откриват течове и не се наблюдават промени във формата на тръбопроводните елементи.

  Представителят на инсталационната организация: ___________________

  Номер на персоналния сертификат за разрешение: __________________

  Следва да се отбележи, че актовете на хидравличните изпитвания могат да се различават от предоставената проба, но трябва да се отбележат и следните точки:

  • дължината на отоплителната система;
  • подробно описание на мястото, където са проведени тестовете;
  • трансфер на всички инструменти и оборудване, с които е извършена цялата работа;
  • всички измервания и показания, получени по време на изпитването;
  • в края на този акт се поставят подписите на всички членове на комисията: клиентът, работодателят (представител на фирмата, извършил кримпване) и отговорният специалист трябва да посочат номера на неговия сертификат.

  Актът за тестване под налягане е важен юридически документ, така че трябва внимателно да го напълните, да избегнете пропуски и корекции. В случай на аварийна ситуация с отопление, тя може да се използва за доказване на вината на компанията, извършила проверката на системата и да получи обезщетение за щетите.

  Изготвяне на акта за тестване на налягането

  Оторизираните профили на услугите, които са пряко ангажирани в поддръжката на къщи в тази област, трябва да направят акт на тестване под налягане. В градовете специалисти, които обслужват тази комунална икономика, участват в провеждането на тестове за натиск върху жилищни сгради.

  За собствениците на частни къщи ще трябва да се свържете с дистрикт офиси на организации, които се занимават с топлоснабдяването. Като алтернатива можете да използвате услугите на частни компании. Но тъй като отговорността за правилната работа е много сериозна, тогава работата трябва да бъде поверена на компетентни, сертифицирани професионалисти, чиято професионална годност се потвърждава от съответните документи за допускане до такава работа.

  Възможно е да извършите сами работата по проверката на отоплителната система, ако сте уверени в способностите си, но все пак ще трябва да извършите контролна хидравлична проверка в присъствието на инспектор, който е упълномощен да изготви този акт.

  • Автор: Андрей В. Василиев
  Top