Категория

Седмичен Новини

1 Камини
Как да изберем биметални радиатори за отопление: технически характеристики + анализ на всички плюсове и минуси
2 Котли
Как да направите колектор за полипропиленови тръби?
3 Радиатори
Колекторът за топлоизолиран воден под (отоплителен гребен)
4 Котли
Как да накараме дървения котел да гори дълго
Основен / Помпи

Регистриране на действието на промиване на отоплителната система


Подмяната на тръбопроводи е скъпа възможност за подобряване на отоплителната система. Висококачественото промиване на системата позволява да се елиминира замърсяването на тръбите, което води до значително намаляване на температурата на отопление на отоплителното оборудване.

Тръби преди и след промиване.

Високият разход на гориво и ниската отоплителна температура на отоплителната система са най-важните показатели за необходимостта от почистване на системата.

Редът за организиране на почистващи работи

Охлаждащата течност в тръбите е вода, която има различни замърсители, които се утаяват и уплътняват по стените на тръбопроводите. Те пречат на нормалната циркулация и функциониране на охлаждащата течност, причиняват блокиране на тръбите и радиаторите.

Профилиращата организация трябва:

 • предварителна проверка на оборудването;
 • да издаде акт за скрити операции;
 • изберете технология за почистване;
 • изготвя прогноза за промиване на отоплителната система и споразумение;
 • извършват работа;
 • провеждат вторично оборудване за кримпване;
 • попълнете формата на акта.

Актът за зачервяване на отоплителната система е важен документ, удостоверяващ приключването на работата на специализирани организации, занимаващи се с такива услуги.

Процесът на нагъване на отоплителните тръби.

Оборудването за изпитване на налягането извършва вода или въздух. Тя трябва да удостовери точността на работата.

Един от методите за оценка на техническото състояние на оборудването е налягането под налягане, което показва всички неизправности преди започване на работа. Налягането трябва да бъде повече от стандартното, но не по-малко от 2 атмосфери.

Изпробвайте въздуха с помощта на помпа и специален манометър, който измерва налягането в системата. Ако налягането не се промени, то оборудването е херметично, а ако намалее, трябва да потърсите място, където да настъпи изтичането, и да решите проблема.

Изготвя се акт за различни скрити операции: демонтаж на радиатори, отделяне на фланци, подготвителна работа. След това се избира технологията за почистване, но в повечето случаи се използва хидропневматичен метод.

Оценката за промиване на отоплителната система включва цената на горивото, амортизацията на оборудването, реагентите.

След това се изготвя договор, в който се посочват основните точки на сътрудничество:

 • разходи за обслужване;
 • процедура за изчисление;
 • крайни срокове;
 • размера на глобите в случай на неизпълнение;
 • задължения и отговорности на страните;
 • процедура за прекратяване на договора.

След приключване на почистването, се извършва второ кримпване и оборудването се проверява за оперативност. Попълва се формуляр със сертификат за промиване, при който клиентът оценява качеството на услугата.

Регистрацията на документа се извършва веднага след приключване на работата. Ако условията на договора не са изпълнени и качеството на услугата не е подходящо за клиента, документът не се подписва, докато не бъдат отстранени всички дефекти и недостатъци.

Методи за почистване на отоплителните системи

За почистващо оборудване с 3 основни метода:

 • хидропневматично;
 • динамичен;
 • химикал.

Хидропневматичен метод е да се използва топла или студена вода, в която от компресора се смесва струя сгъстен въздух, създавайки вълна и въздушни мехурчета. Течността под налягане отстранява всички натрупвания и се мащабира по стените на тръбопроводите. След това извършете действието на измиващото оборудване.

Оборудване за промиване на отоплителната система.

Химическото измиване се извършва с помощта на различни химикали и контейнер, който е оборудван с помпа. Използваните реактиви трябва да се изхвърлят от специалист.

Химическият метод често се използва за почистване, тъй като чешмяната вода, използвана в отоплителните системи, няма добри характеристики.

Динамичният метод е премахването на мащаба, ръждата, химическите отлагания, натриевите и калциевите соли, като се използват специални дюзи, които създават високо налягане (воден чук).

Съвременният метод е въздушният пистолет Typhoon, който позволява почистване на радиаторите на място и отстраняване на блокировките във водните тръби.

Понякога се извършва комплексно измиване на оборудването, което има няколко предимства:

 • демократична цена;
 • възможност за почистване на тръби с малък диаметър на напречното сечение и сложни конструкции;
 • насипно почистване;
 • изпълнение на работата в кратък период от време.

Гледайте видеоклипа и научете последователността на работа, когато почиствате оборудването от замърсяване.

Характеристики на измиването

За да се контролира качеството на работата, произведените водоизточници в различните части на отоплителната система.

Най-лесният начин да проверите е следното: глухите радиаторни щепсели се развиват в веранди или апартаменти и оценяват качеството на работата. На капака на радиатора може да има вода или утайка, но не трябва да има твърди фракции.

Тогава се изписва измиването, в което следващата информация трябва да бъде:

 • начин на почистване на отоплителната система;
 • консумация на вода, ако има измервателни уреди;
 • температура на водата (ако зачервяването се извършва с гореща вода);
 • оценка на качеството на услугата: задоволителна или незадоволителна;
 • подписите на лицата, отговорни за работата;
 • датата на услугата.

Ако актът има единна форма, се изготвя специален формуляр. За примерното измиване, различните организации използват документи, които могат да се различават в подробности, но съдържанието на документа трябва да отговаря на държавния стандарт за качество.

Приблизителна проба от акта е приложена.

Отоплителните системи, почистени от мръсотия, работят по-добре. Подобрени отоплителни радиатори. Почистването се извършва в зависимост от ефективността на оборудването. По-добре е да се използва пречистена вода като охлаждащо вещество, което ще допринесе за по-малко замърсяване на тръбопроводите.

Измиването е ефективна мярка за увеличаване на производителността и качеството на системата, което е добре комбинирано с превантивна поддръжка.

Ако ги провеждате своевременно, можете да избегнете допълнителни разходи и да спестите пари.

Форми на актовете за изпълнителна документация

Форми на актове (формуляри) за водене на строителна документация

Отопление, вентилация и климатизация
Водопроводни и санитарни (VK)
Външни водопроводи и канализационни мрежи
Газоснабдяване. Вътрешни устройства

Актът за въвеждане в експлоатация на GRPSH изтегля doc формат

Външни газопроводи

Актът за въвеждане в експлоатация на GRPSH изтегля doc формат

Термомеханични решения котел

Актът за готовност на фондацията (поддържащи структури) за инсталиране на док формат за инсталиране

Актът за проверка на инсталацията на оборудването във формат за изтегляне на фондацията док

Закон за вътрешна и външна инспекция на котела преди инсталацията, изтегляне на док формат

Актът на хидравличното тестване на котлите изтегля doc формат

ACT Химическо миене на котела

химическо измиване на котела _______, инвентарен номер _______,

____ година на производство, разположена в котелното помещение _____________________

Ние, долуподписаните:
1 ремонт ____________________,
2. Химически инженер ______________________,
направи това ACT, че в периода от _______ до _______ в котелното помещение _________ химическо измиване на котела ________________________________ се проведе в следния обем.
1. Инсталиране и хидравлично пресоване на пералната система, тестване на ефективността на миещото оборудване върху водата. Продължителност __ час.
2. Измиване с киселина на котела. Концентрацията на сярна киселина __%. Концентрацията на инхибитора уротропин __%. Температурата на почистващия разтвор __ OS. Смесване на въздуха - всеки __ час. Време за измиване __ часа.
3. Водата измива котела. Пълнене на котела и изпразване - __ пъти. Продължителност __ час.
4. Алкално фосфатно измиване на котела, неутрализиране на киселината, пасивиране на стоманени повърхности. Концентрацията на алкални%. Концентрация на фосфата __%. Температурата на почистващия разтвор __ OS. Смесване на въздуха - всеки __ час. Продължителност __ часа.
5. Измиване с вода на котела. Произведен __ повтарящ се обмен на вода. Продължителност __ часа.
6. Химическият контрол на измиващата вода в края на измиването:
- прозрачност - __;
- рН - __;
- утайка (визуално) -__;
- скованост - __.

В резултат на химическото промиване от котела, __ кг железни окиси отложения по отношение на Fe3 + се промиват (чрез изчисление).
Остатъчно специфично замърсяване __.

Котелът е разрешен за по-нататъшна експлоатация за период от __ (__) година до "__" _____________ 20__ година.

Как да напишем промяната на отоплителната система

Ако поради различни обстоятелства сте решили да наемете специализирано предприятие за почистване на отоплителната система на частна къща или рекички на вашия вход, тогава ще трябва да издадете няколко документа в съответствие със закона. За да се увенчае изпълнението на работата, трябва правилно да се направи прочистването на отоплителната система. От нашата статия ще научите полезна информация за всички тези формалности.

Как е сътрудничеството с изпълнителя?

В допълнение към окончателния акт, свидетелстващ за качеството на извършената работа, ще е необходимо заедно с възложителя да състави и подпише редица документи. Всички документи, проектирани в съответствие със закона, ще ви дадат възможност да подадете жалба до изпълнителя в случай на лошо измиване или в случай на материални щети под формата на повреди на системните елементи. Това също така ще ви позволи да защитите правата си в съда.

Представете си последователност от действия на изпълнителя, в която ще участвате:

първоначално визуално изследване от представители на организацията;

 • избора на метод за измиване и координацията с вас;
 • да се представят за преглед и да се подпише прогноза, която отразява вида на използваната работа и материали, както и договорната цена;
 • сключване на споразумение;
 • тогава самата система изплаква отоплителната система на жилищна сграда;
 • изготвени актове за скрита работа (ако има такива);
 • изпитване (изпитване на налягането) на мрежата от тръбопроводи, което се определя от съответния документ;
 • Изготвя се измиване, което трябва да потвърдите, ако няма оплаквания на изпълнителя.

Забележка. Официалният документ, удостоверяващ скритите произведения, трябва да бъде придружен от фотографски изображения на факта, че тези операции са били извършени.

Процедурата за изготвяне на акта за почистване на системата

Актът за зачервяване на отоплителната система на жилищна сграда, подписан от Клиента (тоест вас), е документ, характеризиращ качеството на извършената работа. Той трябва да бъде издаден правилно и да съдържа следната информация:

 • дата на завършване на работата и изготвяне на документа;
 • метод за измиване на отоплителни мрежи на жилищна сграда;
 • обем вода (въведени в документа според показанията на измервателния уред);
 • температура на флуида;
 • припомняне на клиента за качеството на почистването;
 • подписа на отговорния изпълнителен директор и ръководителя на договарящата организация.

Само при наличието на всички изброени точки и, разбира се, добре функциониращата система за отопление, можете ли да подкрепите този документ и да продължите към координирането на платежни документи. Но не забравяйте, че трябва да бъде предхождан от акт на тестване на тръбопроводи, чиято извадка е показана по-долу:

За да ви дадем представа за естеството на въпроса, ние също така даваме пример за действие при зачервяване на отоплителната система:

заключение

Въпреки че изпълнението на всички тези формалности и отнема известно време, но вие, като клиент, ще получите ръцете си на документално потвърждение за почистване на къщата. Това ще ви защити от безотговорния подход на изпълнителя, защото ако установите, че качеството на процедурата е лошо, можете да откажете да подпишете платежни документи, като представите обоснована писмена обосновка в съответствие с договора.

Действието на измиване на пробата на котела

График за спиране на постоянно действащи котелни на OAO Makhachkaleeploservis за превантивна поддръжка през 2018 г.

Zhuravleva 4: от 06/04/2018 до 06/18/2018;

Ordzhonikidze (Mirzabekov) 169-171: 14 май 2017 г. - 28 май 2017 г.;

Авиация 5: от 08.01.2018 до 08/15/2018;

М. Хаджиев 210А: от 06.04.2018 до 06/18/2018;

Gromova 11: от 07/16/2018 до 07/30/2018;

Nevsky 4: от 07/02/2018 до 07/16/2018;

Kammaev 17A: от 14.05.2018 до 28.05.2018

Ред на администрацията на градския район "Град Махачкала" от 16 април 2018 г. 237-р

Съгласно Правилника за техническа експлоатация на ТЕЦ, одобрен с Постановление № 115 на Министерството на енергетиката на Руската федерация от 24 март 2003 г., Правителствено постановление № 354 от 06.05.2011 г. "За предоставяне на комунални услуги на собствениците и ползвателите на помещения в жилищни и жилищни сгради" и също така на базата на данните на Hydrometcentre за средната дневна температура на въздуха, завърши отоплителния сезон в град Makhachkala на 16 април 2018 г.

Съгласно изискването на Указ № 416 от 05.05.2013 г. "За процедурата за осъществяване на управлението на жилищни сгради" е организирана аварийна диспечерска услуга за поддръжка на жилищни сгради. Телефонен номер: 67-28-61

Главно меню

Добре дошли! Изпитването при пране и под налягане (хидравлично изпитване) са важни, неразделни компоненти в работата на отоплителните системи. Написах за това в тази статия. Често в нашата работа трябва да се справим с приключването на актовете на измиване и тестване на налягането (хидравлични тестове) на отоплителните системи. По-долу давам формата на такива действия.

ACT

за измиване и пълнене на отоплителната система

(име на обекта, адрес)

Ние, долуподписаните, сме представители на ":

инженер-инспектор ____________________________________________________________ (Пълно наименование)

представител на абоната : _______

_____________________________________________________________ (длъжност, пълно име)

представител на изпълнителя: _____________________________________________________________ (име на организацията)

____________________________________________________________ (длъжност, пълно име)

изготви истински акт, който " 20

Мигането на системата за потребление на топлинна енергия от абоната

вода D shbr = _____ mm; с R cond = ____ kgf / cm2;

време на зачервяване ______ мин. и пълнене с чиста вода при

температура ______ ° C.

Системата се измива, докато водата се избистри напълно.

Количеството на охлаждащата течност и топлинната енергия, изразходвани за

промивна система за пълнене: Gpr = _____ тона вода, с топлина

енергията Q = _____ Gcal, при температурата на изходната вода при източника

Този акт е основа за представяне на сметката на потребителя за топлинна енергия и вода, консумирана по време на промиването и запълването на системата.

Представител ": ________________________________________________________

Представител на абоната: __________________________________________________________

Представител на изпълнителя: ___________________________________________________________

ACT хидравличен тест на системата за потребление на топлина

(име на обекта, адрес)

Ние, долуподписаните, сме представители на ":

представител на абоната : _______

представител на изпълнителя: _______ _______

изготви истински акт, който " 20

хидравлично тестване на оборудването

Резултати от теста:

с налягане kgf / cm2 за _10минутно падане на налягането

съставен 0 kgf / cm2, инспекция, извършена при налягане ___ kgf / cm2.

В същото време е установено: ____не са открити течове_________________

заключение

Използва се оборудване за потребление на топлина устоя (не

преминал хидравличния тест.

представител ": ___________________________________________________________ (подпис)

представител на абоната: _______________________________ _______________

Представител на изпълнителя:

Самите форми на изпичане и тестване на налягането (хидравлично тестване) на отоплителната система във формат Word могат да бъдат изтеглени по-долу:

Действието на измиване на пробата на котела

В къщата, построена през 2004 г., разработчикът е построил полипропиленови тръби. През нощта рейзърът избухна в апартамента, съседите бяха наводнени, Управляващата компания веднага съобщи за виновния на собствениците, където се появи пропускът, как да определим коя грешка?

Какво е най-важното за собственика на апартамент в нова сграда на етап ремонт? Вярно е, че всички инженерни системи работят точно и правилно като часовника. И за да сте сигурни, че нищо няма да се случи в бъдеще, е необходимо да се направи тестване под налягане на отоплителната система в апартамента.

Тази година влязоха в сила новите изисквания на МОЕК за приемане на къщи за отоплителния сезон. Иновациите включват не само самите изисквания, но и нова форма на Закона за кримпване.

Какво да направите, ако се счупи топлата вода и Наказателният кодекс направи собственика отговорен

Лятото е горещият сезон за подготовка на отоплителната система за новия отоплителен сезон, а административните сгради не са изключение.

Актът на хидропневматично зачервяване на отоплителната система

Хидропневматично промиване на отоплителната система - почистване на отоплителната система на обекта (радиатори / отоплителни регистри + тръбопроводи) чрез подаване на вода и въздух в системата. По-просто казано, ITP свързва "смесителя" на сместа вода / въздух (компресор и захранващата вода е свързан) на връщащата тръба (за свързване на манометъра на манометъра или само на обезвъздушителя), тази смес навлиза в отоплителната система, разхлабва отлаганията в батериите и носи с тях обратно към ИТП, където вече през тръбопровода за захранване се оттича в канализацията.

Хидропневматично промиване се извършва до пълно избистряне на водата, напускаща дросела в захранващата тръба.

Честотата на хидропневматичното зачервяване в съответствие с параграф 20.9 от ТЗР на 458-2012 г.: най-малко 1 път за 4 години. Но никой не забранява да я държи поне веднъж годишно (ако чувствате нуждата). Единственото нещо, което си заслужава да си спомним, е, че хидропневматичната, благодарение на характера на своето изпълнение, ускорява износването на тръбите.

Освен хидравличното изпитване, действието на хидропневматичното измиване трябва да бъде подписано от представител на организацията, предоставяща енергия.

Хидропневматично промиване на отоплителните системи в действие:

Пример за завършен акт на хидропневматично зачервяване:

За новопостроени обекти, обекти след капачка. ремонт (в който е променена отоплителната система), действието на миене съгласно STB 2038-2010 adj се приема като акт на хидропневматично измиване. To, което се издава след доставката на обекта.

Как да напишем промяната на отоплителната система

Ако поради различни обстоятелства сте решили да наемете специализирано предприятие за почистване на отоплителната система на частна къща или рекички на вашия вход, тогава ще трябва да издадете няколко документа в съответствие със закона. За да се увенчае изпълнението на работата, трябва правилно да се направи прочистването на отоплителната система. От нашата статия ще научите полезна информация за всички тези формалности.

Как е сътрудничеството с изпълнителя?

В допълнение към окончателния акт, свидетелстващ за качеството на извършената работа, ще е необходимо заедно с възложителя да състави и подпише редица документи. Всички документи, проектирани в съответствие със закона, ще ви дадат възможност да подадете жалба до изпълнителя в случай на лошо измиване или в случай на материални щети под формата на повреди на системните елементи. Това също така ще ви позволи да защитите правата си в съда.

Представете си последователност от действия на изпълнителя, в която ще участвате:

първоначално визуално изследване от представители на организацията;

 • избора на метод за измиване и координацията с вас;
 • да се представят за преглед и да се подпише прогноза, която отразява вида на използваната работа и материали, както и договорната цена;
 • сключване на споразумение;
 • тогава самата система изплаква отоплителната система на жилищна сграда;
 • изготвени актове за скрита работа (ако има такива);
 • изпитване (изпитване на налягането) на мрежата от тръбопроводи, което се определя от съответния документ;
 • Изготвя се измиване, което трябва да потвърдите, ако няма оплаквания на изпълнителя.

Забележка. Официалният документ, удостоверяващ скритите произведения, трябва да бъде придружен от фотографски изображения на факта, че тези операции са били извършени.

Процедурата за изготвяне на акта за почистване на системата

Актът за зачервяване на отоплителната система на жилищна сграда, подписан от Клиента (тоест вас), е документ, характеризиращ качеството на извършената работа. Той трябва да бъде издаден правилно и да съдържа следната информация:

 • дата на завършване на работата и изготвяне на документа;
 • метод за измиване на отоплителни мрежи на жилищна сграда;
 • обем вода (въведени в документа според показанията на измервателния уред);
 • температура на флуида;
 • припомняне на клиента за качеството на почистването;
 • подписа на отговорния изпълнителен директор и ръководителя на договарящата организация.

Само при наличието на всички изброени точки и, разбира се, добре функциониращата система за отопление, можете ли да подкрепите този документ и да продължите към координирането на платежни документи. Но не забравяйте, че трябва да бъде предхождан от акт на тестване на тръбопроводи, чиято извадка е показана по-долу:

За да ви дадем представа за естеството на въпроса, ние също така даваме пример за действие при зачервяване на отоплителната система:

заключение

Въпреки че изпълнението на всички тези формалности и отнема известно време, но вие, като клиент, ще получите ръцете си на документално потвърждение за почистване на къщата. Това ще ви защити от безотговорния подход на изпълнителя, защото ако установите, че качеството на процедурата е лошо, можете да откажете да подпишете платежни документи, като представите обоснована писмена обосновка в съответствие с договора.

Действието на промиване на отоплителната система

Действието на зачервяване на отоплителната система: примерни документи, форма и форма

Подмяната на тръбопроводи е скъпа възможност за подобряване на отоплителната система. Висококачественото промиване на системата позволява да се елиминира замърсяването на тръбите, което води до значително намаляване на температурата на отопление на отоплителното оборудване.

Тръби преди и след промиване.

Високият разход на гориво и ниската отоплителна температура на отоплителната система са най-важните показатели за необходимостта от почистване на системата.

Охлаждащата течност в тръбите е вода, която има различни замърсители, които се утаяват и уплътняват по стените на тръбопроводите. Те пречат на нормалната циркулация и функциониране на охлаждащата течност, причиняват блокиране на тръбите и радиаторите.

Профилиращата организация трябва:

 • предварителна проверка на оборудването;
 • да издаде акт за скрити операции;
 • изберете технология за почистване;
 • изготвя прогноза за промиване на отоплителната система и споразумение;
 • извършват работа;
 • провеждат вторично оборудване за кримпване;
 • попълнете формата на акта.

Актът за зачервяване на отоплителната система е важен документ, удостоверяващ приключването на работата на специализирани организации, занимаващи се с такива услуги.

Процесът на нагъване на отоплителните тръби.

Оборудването за изпитване на налягането извършва вода или въздух. Тя трябва да удостовери точността на работата.

Един от методите за оценка на техническото състояние на оборудването е налягането под налягане, което показва всички неизправности преди започване на работа. Налягането трябва да бъде повече от стандартното, но не по-малко от 2 атмосфери.

Изпробвайте въздуха с помощта на помпа и специален манометър, който измерва налягането в системата. Ако налягането не се промени, то оборудването е херметично, а ако намалее, трябва да потърсите място, където да настъпи изтичането, и да решите проблема.

Изготвя се акт за различни скрити операции: демонтаж на радиатори, отделяне на фланци, подготвителна работа. След това се избира технологията за почистване, но в повечето случаи се използва хидропневматичен метод.

Оценката за промиване на отоплителната система включва цената на горивото, амортизацията на оборудването, реагентите.

След това се изготвя договор, в който се посочват основните точки на сътрудничество:

 • разходи за обслужване;
 • процедура за изчисление;
 • крайни срокове;
 • размера на глобите в случай на неизпълнение;
 • задължения и отговорности на страните;
 • процедура за прекратяване на договора.

След приключване на почистването, се извършва второ кримпване и оборудването се проверява за оперативност. Попълва се формуляр със сертификат за промиване, при който клиентът оценява качеството на услугата.

Регистрацията на документа се извършва веднага след приключване на работата. Ако условията на договора не са изпълнени и качеството на услугата не е подходящо за клиента, документът не се подписва, докато не бъдат отстранени всички дефекти и недостатъци.

За почистващо оборудване с 3 основни метода:

 • хидропневматично;
 • динамичен;
 • химикал.

Хидропневматичен метод е да се използва топла или студена вода, в която от компресора се смесва струя сгъстен въздух, създавайки вълна и въздушни мехурчета. Течността под налягане отстранява всички натрупвания и се мащабира по стените на тръбопроводите. След това извършете действието на измиващото оборудване.

Оборудване за промиване на отоплителната система.

Химическото измиване се извършва с помощта на различни химикали и контейнер, който е оборудван с помпа. Използваните реактиви трябва да се изхвърлят от специалист.

Химическият метод често се използва за почистване, тъй като чешмяната вода, използвана в отоплителните системи, няма добри характеристики.

Динамичният метод е премахването на мащаба, ръждата, химическите отлагания, натриевите и калциевите соли, като се използват специални дюзи, които създават високо налягане (воден чук).

Съвременният метод е въздушният пистолет Typhoon, който позволява почистване на радиаторите на място и отстраняване на блокировките във водните тръби.

Понякога се извършва комплексно измиване на оборудването, което има няколко предимства:

 • демократична цена;
 • възможност за почистване на тръби с малък диаметър на напречното сечение и сложни конструкции;
 • насипно почистване;
 • изпълнение на работата в кратък период от време.

Гледайте видеоклипа и научете последователността на работа, когато почиствате оборудването от замърсяване.

Характеристики на измиването

За да се контролира качеството на работата, произведените водоизточници в различните части на отоплителната система.

Най-лесният начин да проверите е следното: глухите радиаторни щепсели се развиват в веранди или апартаменти и оценяват качеството на работата. На капака на радиатора може да има вода или утайка, но не трябва да има твърди фракции.

Тогава се изписва измиването, в което следващата информация трябва да бъде:

 • начин на почистване на отоплителната система;
 • консумация на вода, ако има измервателни уреди;
 • температура на водата (ако зачервяването се извършва с гореща вода);
 • оценка на качеството на услугата: задоволителна или незадоволителна;
 • подписите на лицата, отговорни за работата;
 • датата на услугата.

Ако актът има единна форма, се изготвя специален формуляр. За примерното измиване, различните организации използват документи, които могат да се различават в подробности, но съдържанието на документа трябва да отговаря на държавния стандарт за качество.

Приблизителна проба от акта е приложена.

Отоплителните системи, почистени от мръсотия, работят по-добре. Подобрени отоплителни радиатори. Почистването се извършва в зависимост от ефективността на оборудването. По-добре е да се използва пречистена вода като охлаждащо вещество, което ще допринесе за по-малко замърсяване на тръбопроводите.

Измиването е ефективна мярка за увеличаване на производителността и качеството на системата, което е добре комбинирано с превантивна поддръжка.

Ако ги провеждате своевременно, можете да избегнете допълнителни разходи и да спестите пари.

Действието на загряване на отоплителните системи. Пример за попълване на документа и методите на работа

Системите за затопляне на отопление се занимават със специализирани организации след предварително сключване на съответния договор. След завършване на работата се изготвя акт на затопляне на отоплителните системи. Извадката и появата на този документ зависят от комплекс от събития, провеждани от специалисти.

Задължителна процедура

Отоплителните системи са комбинация от оборудване (помпи, котли, тръбопроводи и радиатори), предназначени за отопление на помещения. Поради факта, че отопляемата вода обикновено се използва като топлоносител, всички части са покрити отвътре с плътен слой замърсяване. Понякога в тръбите такива депозити достигат повече от петдесет процента от напречното сечение. Това намалява преноса на топлина и намалява температурата в помещението. Можете да се борите с този феномен по два начина:

 • подмяна на отделни части на отоплителната верига;
 • система за зачервяване.

Вторият вариант се счита за по-предпочитан, тъй като не изисква сериозни конструктивни интервенции. След като са предприети необходимите мерки, трябва да бъде съставен акт за загряване на отоплителните системи, чийто образец е подготвен от специалистите. Не е нужно да бъдат поръчвани в печатница. За да направите това, можете да използвате всяко устройство за печат. Как да запълним действието на отопляващите системи? Образецът обикновено е стандартен текст, в който отделно задължителните секции са изрично пропуснати.

Обикновено това е представител на организацията, която се занимава с почистване. Какъв е ефектът от зачервяването на отоплителните системи? Извадка от формуляра започва с името и датата на неговото създаване. Следващата информация се представя последователно:

 1. Адресът на обекта.
 2. Данни за трите задължителни участници, при които се провежда тази процедура (клиент, представител на обслужващата компания, специалист от организацията за почистване).
 3. Дата на работа.
 4. От четирите опции изберете метода, по който системата е била почистена.
 5. Измервания на водомер преди и след работа. Използваното количество и температура са обозначени отделно.
 6. Качеството на работата.

Всички данни, посочени в закона, завършват с подписи на три страни.

Допълнителна работа

След промиване на тръби и друго оборудване е желателно да се направи тест под налягане. Тази допълнителна процедура ще ви позволи да проверите затягането на цялата система и да определите местата, където въздухът или водата могат да излязат навън. Такива действия не се изискват, а са много желателни. Те съответстват на интересите както на клиента, така и на изпълнителя. След завършването им, и двете ще могат да проверят качеството на предишната фаза. Изпълнението на работата определя действието на измиване и изпитване под налягане на отоплителната система. Извадка от него ще изглежда като таблица, в която се съставя списък с всички събития, провеждани по време на такава процедура.

Срещу всяка от точките специалистът трябва да направи знак за изпълнение. В крайна сметка, както обикновено, клиентът и изпълнителят поставят подписите си, потвърждавайки факта на работата. Специалистите понякога наричат ​​тази процедура хидравлични тестове, тъй като най-често такъв тест се извършва с помощта на вода. Смята се, че въздухът може да бъде по-опасен, ако се открият сериозни неизправности. Ето защо много хора предпочитат да вървят по-лесно.

Проверка на надеждността

През пролетта след края на отоплителния сезон системата обикновено се запазва за летния период. Преди това трябва да се провери. Тази мярка често се използва като превантивна мярка от доставчиците на услуги в многофамилни жилищни сгради. Нарича се хидропневматично тестване. От оборудването за процедурата се изисква само помпа с измервателно устройство (манометър). Работите се извършват в следната последователност:

 1. Първо, изпитваната система трябва да се напълни с вода.
 2. След това трябва да свържете пресата.
 3. Проверете габарита.

Проверката обикновено се извършва в рамките на тридесет минути. Ако през това време показанията не се променят, системата се счита за херметична. В противен случай може да се твърди, че има изтичане. Ето защо е необходимо да се предприемат мерки за елиминирането му. След завършване на работа се изготвя предварително приготвено действие на хидропневматично промиване на отоплителната система. Проба от него е подобна на всичко, описано по-горе.

Тази форма описва и цялата извършена процедура, като се посочва конкретната стойност на извършваното измерване. Законът се подписва от представителите на страните и се поддържа до следващия тест.

Как да напишем промяната на отоплителната система

 • Как е сътрудничеството с изпълнителя?
 • Процедурата за изготвяне на акта за почистване на системата
 • заключение

Ако поради различни обстоятелства сте решили да наемете специализирано предприятие за почистване на отоплителната система на частна къща или рекички на вашия вход, тогава ще трябва да издадете няколко документа в съответствие със закона. За да се увенчае изпълнението на работата, трябва правилно да се направи прочистването на отоплителната система. От нашата статия ще научите полезна информация за всички тези формалности.

Как е сътрудничеството с изпълнителя?

В допълнение към окончателния акт, свидетелстващ за качеството на извършената работа, ще е необходимо заедно с възложителя да състави и подпише редица документи. Всички документи, проектирани в съответствие със закона, ще ви дадат възможност да подадете жалба до изпълнителя в случай на лошо измиване или в случай на материални щети под формата на повреди на системните елементи. Това също така ще ви позволи да защитите правата си в съда.

Представете си последователност от действия на изпълнителя, в която ще участвате:

първоначално визуално изследване от представители на организацията;

 • избора на метод за измиване и координацията с вас;
 • да се представят за преглед и да се подпише прогноза, която отразява вида на използваната работа и материали, както и договорната цена;
 • сключване на споразумение;
 • тогава самата система изплаква отоплителната система на жилищна сграда;
 • изготвени актове за скрита работа (ако има такива);
 • изпитване (изпитване на налягането) на мрежата от тръбопроводи, което се определя от съответния документ;
 • Изготвя се измиване, което трябва да потвърдите, ако няма оплаквания на изпълнителя.

Забележка. Официалният документ, удостоверяващ скритите произведения, трябва да бъде придружен от фотографски изображения на факта, че тези операции са били извършени.

Процедурата за изготвяне на акта за почистване на системата

Актът за зачервяване на отоплителната система на жилищна сграда, подписан от Клиента (тоест вас), е документ, характеризиращ качеството на извършената работа. Той трябва да бъде издаден правилно и да съдържа следната информация:

 • дата на завършване на работата и изготвяне на документа;
 • метод за измиване на отоплителни мрежи на жилищна сграда;
 • обем вода (въведени в документа според показанията на измервателния уред);
 • температура на флуида;
 • припомняне на клиента за качеството на почистването;
 • подписа на отговорния изпълнителен директор и ръководителя на договарящата организация.

Само при наличието на всички изброени точки и, разбира се, добре функциониращата система за отопление, можете ли да подкрепите този документ и да продължите към координирането на платежни документи. Но не забравяйте, че трябва да бъде предхождан от акт на тестване на тръбопроводи, чиято извадка е показана по-долу:

За да ви дадем представа за естеството на въпроса, ние също така даваме пример за действие при зачервяване на отоплителната система:

заключение

Въпреки че изпълнението на всички тези формалности и отнема известно време, но вие, като клиент, ще получите ръцете си на документално потвърждение за почистване на къщата. Това ще ви защити от безотговорния подход на изпълнителя, защото ако установите, че качеството на процедурата е лошо, можете да откажете да подпишете платежни документи, като представите обоснована писмена обосновка в съответствие с договора.

Актът на измиване на отоплителната система: документи, форма, образец, фрагмент, хидропневматично измиване

В тази статия можете да научите за характеристиките на проектирането и изготвянето на документите, придружаващи изпичането на отоплителната система. Придружаващите документи за зачервяването включват оценка, договор, формуляри и прочистване на отоплителната система. Трябва да знаете някои нюанси

Алгоритъм на пълен набор от документи и ред за съставяне на акта

Организациите, участващи в ремонта и поддръжката на отоплителни системи, имат алгоритъм за изготвяне на документи и процедура за изготвяне на актове, определящи реда на измиване.

Такава инструкция обикновено се изписва, както следва:

 1. Проверка на отоплителното оборудване за пукнатини, стърготини и места, където стените на тръбопровода са разредени. Тръбопроводът се проверява с помощта на свръхналягане, чиято стойност се увеличава 1,25 пъти. Нещо повече, неговата стойност не трябва да бъде по-малка от 2 атмосфери. Такава проверка се извършва, за да се гарантира, че откритата неизправност (ако има такава) не води до несъгласие между клиента и изпълнителя;
 2. След проверката се извършват ремонтни дейности за отстраняване на пукнатини, течове и др.
 3. Следващата стъпка е изпълнението на акта, съдържащ информацията на предишния етап. Това означава, че се извършват записи от непредвидени ремонти;
 4. След като документирате ремонта, се избира методът за измиване на отоплителната система във вашата къща. Хидро-пневматичното зачервяване се избира най-често, като се използва пулп, съдържаща вода и сгъстен въздух;
 5. Последната стъпка е да се направи оценка на извършената работа, чиито разходи включват цената на амортизация на оборудването, разходите за гориво, химикалите и също така отчита работата на работниците.

Въз основа на всичко казано по-горе е подписан договор за измиване на отоплителната система. В този документ актът определя цената на предоставените услуги и последователността на тяхното изпълнение. Включването в договора и формуляра посочва задълженията и задълженията на клиента и изпълнителя и времето на изпиране на отоплителната система. Много е важно в договора да се включат глоби и санкции за неизпълнение навреме или лошо качество на неговото изпълнение.

Тези точки ще ви позволят да избегнете конфликти и ще принудите изпълнителя да изпълнява по-добра и съвестна работа.

Тази точка се нарича "отговорност на страните". Необходимо е също да се посочи в акта за зачервяване на отоплителната система, в кои случаи, при каква ситуация и по какви причини този договор може да бъде прекратен

На този етап работата просто започва, защото преди изчистването на отоплението е необходимо да се проверят и документират резултатите от тестовете и организационните аспекти. Договорът се подписва от страните. Трябва да се помни, че всички възникващи спорни въпроси, които не са разрешени на ръководството на организацията, извършваща работата, се решават в съда. Затова е изключително важно всички документи да бъдат потвърдени, за да потвърдите изпълнението на работата на представители на компанията във вашия дом.

Последната стъпка е да се извърши пряка работа по изплакването на отоплителната система; тогава трябва да се извърши вторична проверка на тръбопровода и радиаторите за течове и пукнатини. След това има окончателен тест за изпълнение и, след оценка на работата на клиента, отоплението започва в къщата.

Важни нюанси и технически проблеми

Какво означават измиването на отоплителната система и какви важни нюанси и технически аспекти трябва да се вземат предвид в процеса на работа? Течността включва химикали, които улесняват ексфолирането на вар и други метални утайки, образувани по време на употреба. Реагентът в този случай е алкален или киселинен разтвор, който в резултат ще предотврати образуването на ръжда в тръбопровода. Реагентът, докато циркулира в тръбопровода и радиаторите за дълго време, измива валежите, които намаляват ефективността на отоплителната операция.

Клиентът трябва да е наясно, че химикалите, използвани в очистващите системи за отопление, са много токсични и агресивни. Изхвърлянето на такива отпадъци в нормални канализации е невъзможно. Следователно, за да ги изхвърлите, е необходим специален контейнер. Необходимо е рециклиране, за да се ангажира изпълнителят. Неутрализирането на алкалните с киселина или обратно, в зависимост от това, което се използва в процеса, се извършва предварително.

За съжаление реактивите не са в състояние да се справят с утайката, която се отлага върху стените на тръбопровода и батериите. Ето защо има и втори метод за загряване на отоплителната система на къща или апартамент.

Хидропневматично измиване

Както беше споменато по-горе, хидропневматичното промиване на отоплителната система на тръбопровода се извършва с помощта на специална целулоза. Този метод на почистване на тръбата от скалата предполага използването на голямо количество вода. В домовете, свързани с централно отопление или водоснабдяване, в тръбите циркулира гореща вода. Ако отоплителната система се намира в частна къща, пречистването се извършва с използване на студена вода.

При измиването на нагряването с хидро-пневматично почистване под налягане се изпълнява следната процедура:

 • водата е принудена да циркулира в обратна посока на нагряването, а след това да започне отново;
 • входящият въздух се вдухва с входящата течност през компресора;

Полученият поток се справя добре с утайката, но не измива достатъчно слоеве от соли и ръжда, образувани по стените на тръбопровода и радиаторите. Когато се използват нагреватели, те се блокират по време на процеса и се изплакват. Колкото по-малко нарастват в групата, толкова по-добре ще бъдат почистваните радиатори.

При самопочистване на нагряването е много важно да се извърши, докато отпадъчната течност е възможно най-чиста и вече няма частици ръжда, утайка.

Приемане на завършената работа

За да приемете готовата работа, трябва да вземете контролен прием на вода на различни места в отоплителните системи. Обърнете внимание на качеството на циркулиращата вода. То трябва да бъде възможно най-прозрачно и без частици. Работите на служителите в жилищните и комуналните услуги се извършват по следния начин: те отварят определени участъци от тръбопровода в апартаментите и входовете и визуално оценяват вътрешното състояние на батерията.

Актът на измиване на отоплението

Действието на изплакване на отоплителната система, в допълнение към цената на извършените услуги и метода на промиване, трябва да съдържа параметрите на течността, с която е извършено почистването. Количеството на консумираната вода и нейната температура.

Не сте получили отговор на въпроса си? Попитайте нашия експерт: Попитайте

Top