Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
GardenWeb
2 Радиатори
TEN с регулатор на температурата за отопление на водата
3 Камини
Енергоспестяващ електрически бойлер
4 Помпи
Цялата истина за индукционно отопление: е играта, която струва свещта?
Основен / Гориво

Акт за хидравлично изпитване на системите за потребление на топлина


Хидравличното тестване е вид неразрушаващо тестване на якостта / плътността на оборудването. Провежда се чрез създаване на свръхналягане с вода.

Честотата на хидравличните тестове за отоплителни системи и отоплителни мрежи е 1 година.

Хидравличните тестове при потребителите на топлинна енергия са:

 • топлинни мрежи
 • топлинни точки
 • отоплителни системи
 • отоплителни системи за нагреватели и самите нагреватели
 • БГВ / отоплителни топлообменници

Хидравлично тестване на топлинни мрежи

Съгласно параграф 14.4 от TCP 488-2012 "Хидравличното тестване на отоплителните мрежи се осъществява чрез натиск от 1,25 работници, но не по-малко от 0,2 MPa. Тръбопроводите се държат при изпитвателно налягане за най-малко 10 минути. След намаляване на налягането на работника се извършва задълбочена проверка на тръбопроводите по цялата им дължина. Резултатите от изпитването се считат за задоволителни, ако по време на тяхното задържане не настъпи спад на налягането и не бяха открити признаци на изтичане или изпотяване в заварените фуги и в основния метал, видими остатъчни деформации, пукнатини или признаци на скъсване. За хидравлични тестове, водата трябва да се използва при температура не по-ниска от + 5 ° С и не по-висока от + 40 ° С. Хидравличното тестване на тръбопроводите трябва да се извършва при положителна външна температура "

В случаите, когато обектът се захранва с топлинна енергия от отоплителните мрежи на Университетското предприятие Минск Енерго или Минската общинска отоплителна мрежа, горепосочените организации издават актове.

Обърнете внимание на запълването на действието, характеристиките на отоплителните мрежи (дължина, диаметър, точка на свързване), посочени в акта за хидравлично тестване, трябва да съответстват на мрежите в баланса на потребителя съгласно дефиницията на баланса на аксесоарите на отоплителните мрежи

Пример за завършен акт на хидравлично тестване на топлоенергийна мрежа:

Хидравлично изпитване на системи за вътрешно потребление на топлина

Стр. 20.10 от TCP 488-2012 посочва, че годишно преди началото на периода на отопление, хидравличните тестове се подлагат на хидравлични повдигания, асансьори, нагреватели, топлообменници с налягане от 1,25 работници, но не по-малко от 1 MPa (10 atm). Под асансьорното устройство авторите най-вероятно разбират цялата термична единица, следователно във връзка с установената практика, налягането, върху което се изпитва термичната единица, се приема като 1 МРа (10 ата).

Топлообменните устройства, независимо дали са системи за подаване на топла вода или отоплителни системи, трябва да бъдат подложени на налягане при налягането, посочено в паспорта, но не по-малко от 1 МРа. Често те се тестват за 12,5 ata или 16 ata.

Отоплителната система се изпитва за налягане от 1,25, но не по-ниско от 0,6 MPa (6 at) за отоплителни системи с чугунени отоплителни уреди. отоплителните системи с панелно и конвекторно отопление се тестват за 1MPa (10 at).

Признати като успешни са тестовете, при които спад на налягането (по-точно, стр. 20.13 от TKP 458-2012) в тестваните системи не се е случило в рамките на 10 минути.

Актът на хидравличното тестване на отоплителната система

След като инсталацията е завършена, но преди началото на довършителните работи, инсталационната компания трябва да извърши хидростатични тестове на отоплителната система. Според резултатите от хидростатичните тестове се изготвя акт съгласно формуляра, предвиден в общата система за санитарна поддръжка 73.13330.2012 "Вътрешни санитарно-технически системи на сградата". В съответствие с регулаторната документация пълното заглавие на акта е следното: хидростатичен или манометричен тест за течове. В ежедневието този документ се нарича акт на хидравлично тестване на отоплителната система.

Започваме да изпълняваме хидравличното изпитване на тръбопроводи, като въвеждаме данни за точното наименование на тестваната система. Точното име на системата е посочено в чернова (работна документация). На следващия етап от попълването на акта се посочва името на обекта (информация за името се намира в проекта или разрешението за строеж). След това попълнете данните от тестовия сайт (името на селището), както и датата на одобрение на акта.

След като капачката на действието приключи, ние започваме да въвеждаме данни за състава на приемащия комитет. Комисията трябва да включва представители на клиента, главния изпълнител и организацията на инсталацията. Повече информация за връзката на участниците в строителния процес можете да намерите тук. За всеки член на комисията влизаме в закона следните данни: име на организацията и длъжност, име и инициали на представителя.

Следвайки данните за приемащата комисия, ние посочваме името на организацията на проекта и кода на проекта, в съответствие с който е извършена работата. След това пишем в документа, че тестовете са извършени по хидростатичния метод.

След това трябва да завършите единицата за действие, която е посветена директно на хидравличните тестове. Не трябва да възникват големи затруднения при пълненето му. Попълваме този раздел в следната последователност:

1. Включваме в акта на хидравличното тестване проба, която е представена на тази страница, налягането, за което е тестван тръбопровод. Налягането е показано веднъж на два измервателни единици - MPa и kg / cm2. Незабавно да се посочи времето, през което се провежда тестването на отоплителната система.

2. Посочете стойността на спада на налягането по време на теста. Данните се въвеждат в две единици наведнъж - MPa и kg / cm2.

3. Посочете наличието на дефекти, открити по време на теста или след него.

Въз основа на получените данни приемащата комисия прави заключения за съответствието или несъответствието на инсталираната отоплителна система с проектните и регулаторните документи и взема решение дали да се приеме, че тръбопроводът е преминал теста или не.

След приключване на теста актът за хидравлично изпитване се подписва от всички членове на комисията. Промяната на формата на действието и отклоненията от него не се допускат.

Както можете да видите, процесът на попълване на акта за хидравлично тестване на отоплението не е сложен и ако все още имате въпроси, не се колебайте да ги попитате в коментарите и ние ще се опитаме да им отговорим незабавно. Не забравяйте да се абонирате за нашия ресурс в социалните мрежи и да получите нови препоръки за запазване на документацията в първата.

Акт за хидравлично изпитване на тръбопровод под налягане

След приключване на монтажа, тръбопроводите за водоснабдяване под налягане и, ако е необходимо, канализационните системи трябва да бъдат тествани за якост и плътност. Според резултатите от хидравличните тестове се изготвя акт съгласно формуляра, предвиден от SNiP 3.05.04-85 "Външни мрежи и водоснабдителни и канализационни съоръжения". Пълното наименование на акта е акт на провеждане на приемателен хидравличен тест на тръба под налягане за якост и плътност. Струва си да се отбележи, че актът по горния формуляр се изготвя както по време на предварителния, така и по време на приемателния хидравличен тест.

Започваме да изпълняваме акта за хидравлично тестване на тръбопроводи, като въвеждаме данни на тестовата площадка (името на селището), както и датата на одобрение на акта. След това въведете данните за състава на приемащата комисия. Комисията трябва да включва представители на строителната и инсталационната организация, технически надзор на клиента, оперативната организация. Повече информация за връзката на участниците в строителния процес можете да намерите тук. За всеки член на комисията влизаме в закона следните данни: името на организацията и длъжността, името и инициалите на представителя.

На следващия етап от попълването на акта се посочва името на обекта (информация за името, което откриваме в проекта или разрешителното за строеж), номерата на прозорците на участъка за изпитване, дължината на участъка, диаметъра и материала на тръбите и тръбопроводите.

След това трябва да завършите единицата за действие, която е посветена директно на хидравличните тестове. Не трябва да възникват големи затруднения при пълненето му. Попълваме този раздел в следната последователност:

1. Посочете работно налягане тръбопровод (вземе информация от проекта) и изпитване на налягането (вземе информация от проекта, или в случай на отсъствие на брой таблици 4 и 5 от 3.05.04-85 тестване SNP за стягане и сила, съответно).

2. Записани в акта за провеждане на хидравличните изпитвания на манометъра за измерване на налягането. Необходимо е да се посочат класа на точност на манометъра, горната граница на измерванията, цената на разделянето на мащаба на манометъра, както и височината на местоположението на манометъра по отношение на оста на тръбопровода. Съгласно SNiP 3.05.04-85, за хидравлични изпитвания могат да се използват само сертифицирани манометри с клас на точност най-малко 1.5 с мащаб при номинално налягане от около 4/3 от налягането за изпитване.

3. Изчисляваме показанията на манометрите за стойностите на работното и изпитвателното налягане на тръбопровода, посочени по-горе в акта. Показанията се изчисляват съгласно формулите, посочени в акта.

4. Таблица 6 на SNP 3.05.04-85 извличат и влезе в действие хидравлична проба за анализ, която е показана на тази страница са допустим поток podkachennoy вода първия 1 km от газопровода, а след това дължината на сечението.

5. Опишете процеса на провеждане на хидравлични тестове за якост, посочвайки предварително изчислените стойности на тестовото и работно налягане, времето, през което се запазва тестовото налягане, резултатите от инспекцията на тръбопроводите за наличието на пролуки и течове.

6 описва процеса на хидравличен тест изтичане, което показва, херметичността на тест налягане, началото и края на изпитването, продължителността на теста, водни нива в размерите бъчви данни в началото и в края на изпитването, данните за манометрични отчитане за намаляване на налягането линия в момента на затваряне теста, обемът на водата, необходим за възстановяване на налягането в теста, величината на потока вода, изпомпана в тръбопровода по време на изпитването. Стойността на ΔР трябва да се вземе в съответствие с таблица 4 от SNiP 3.05.04-85. Трябва също да се отбележи, че величината на изпитвателното налягане върху херметичността на Pг не трябва да надвишава стойността на налягането при изпитването за приемливост на тръбопровода за якост Pи.

Ако скоростта podkachennoy водния поток не надхвърля допустимата стойност podkachennoy потока на вода на тест участъка на 1 km или повече в дължина, които са посочени в Таблица 6 на SNP 3.05.04-85, такъв тръбопровод да премине предварително признати и приемане хидравлична тестване изтичане.

Въз основа на получените резултати, комисията взема решение дали тръбопроводът е издържал на хидравличните тестове или не.

След приключване на теста актът за хидравлично изпитване се подписва от всички членове на комисията. Промяната на формата на действието и отклоненията от него не се допускат.

Както виждате, процесът на попълване на хидравличното тестване не е сложен и ако все още имате въпроси, не се колебайте да ги попитате в коментарите и ние ще се опитаме да им отговорим незабавно. Не забравяйте да се абонирате за нашия ресурс в социалните мрежи и да получите нови препоръки за запазване на документацията в първата.

Хидравлично изпитване на отоплителната система: процедура, хидравлично действие

Дори в внимателно проектирана, изчислена и сглобена отоплителна верига е възможно да възникнат спешни случаи. За да се осигури надеждна работа на системата по време на целия период на отопление, е необходимо не само да се инспектира, но и да се тества. И един от тези методи е хидропресяването.

Следва да се отбележи, че такива дейности се изискват при пускането в експлоатация на нова схема преди началото на всеки отоплителен сезон и след всякакви работи по поддръжката и ремонта.

Хидравличното тестване е най-честият тип изпитване на натоварването на отоплителните системи, който се състои в симулиране на хидравличен шок, при който налягането е няколко пъти по-високо от стандартната стойност. И основната цел на този тест е да се оцени стягането и, следователно, надеждността и качеството на всички съществуващи връзки и стави, които са известни като най-уязвимите елементи, както и здравето на останалата част от отоплителното оборудване.

Хидравлична процедура за изпитване

Процедурата и правилата за провеждане на хидравличен тест на отоплителна система се регулират от следните нормативни документи:

 • SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация";
 • SNiP 3.05.01-85 "Вътрешни санитарни и технически системи";
 • Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи, разработени от Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация, одобрени през 2003 г.

Процедура за хидравлично подтискане

Процесът на тестване на плътността на отоплителната система може да се опрости като следните задачи:

 • визуална проверка на всички предмети, вкл. оборудване, ремаркета, магистрали, съществуващи връзки;
 • промиване на системата от различни видове замърсяване и утайки;
 • запълване на схемата с вода с задължително освобождаване на въздуха;
 • свързване на компресора и повишаване на налягането;
 • идентифициране на неизправности и поправка или заключение, че системата е в експлоатация и е готова за работа (ако по време на инспекцията са били необходими поправки, процесът трябва да се повтори);
 • изготвяне на протокол от изпитването.

Важни точки при процедурата за хидравлично пресоване

 1. Отговорността за провеждането на хидравличен тест са организациите, които поддържат и оперират отоплителната мрежа. В многофамилни жилищни сгради има управляващо дружество, комунално обслужване в лицето на специално обучени и сертифицирани служители, които притежават необходимите разрешителни и сертифицирано оборудване или представител на енергийното предприятие, което има подходяща власт. В административни, социални и производствени съоръжения - служители на организацията, ангажирани с поддръжката на такива сгради. В частни къщи - майстор, техник или инженер на енергоснабдителна или специализирана фирма.
 2. Изпитването на отоплителната инсталация и на отоплителните инсталации трябва да се извършва отделно. Поради това веригата е изключена от източника на топлина, разширителния резервоар и главната водопроводна мрежа.
 3. Системата трябва да бъде напълнена с вода с температура не повече от 45 ° С. В този случай трябва да бъде осигурено изпитвателното налягане в правилната точка на веригата, за което е необходимо въздухът да се освободи напълно от него.
 4. Налягането се повишава на два етапа: на стандартен работник, който се препоръчва да издържи известно време, но не по-малко от 10 минути, за да инспектира всички елементи за течове; при липса на дефекти, неговата стойност е изправена пред съда.
 5. Минималната стойност на налягането по време на хидротестирането ще зависи от стандартния показател за ефективност при всяка конкретна схема (по правило той трябва да надвишава работната стойност с 25-50%) и да бъде:
  - изпитвателно налягане - 0,2 МРа;
  - при използване на чугунени радиатори - 0,6 МРа;
  - при използване на конвекторни или панелни устройства - 1,0 MPa;
  - за асансьора - 1,0 MPa.
 6. Изпитванията се считат за завършени и системата е под налягане, ако:
  - в рамките на 5 минути спадът на налягането във водните вериги не надвишава 0,02 МРа;
  - след 15 минути изпитване на нагряването на панела, налягането е намаляло с не повече от 0,01 МРа;
  - при проверка на здравината и плътността на полимерния тръбопровод, количеството на падане в рамките на 30 минути не надвишава 0,06 МРа;
  - в ставите, шевовете и ставите не се наблюдава образуване на "изпотяване".
 7. Основният документ, потвърждаващ факта, че провеждането на хидравличен тест при пълно спазване на стандартите, е акт, който трябва да бъде попълнен правилно и подписан от упълномощени лица.

Фигура 1 - Образец на сертификата за хидравлично изпитване на отоплителната система

Действието на хидростатирането на отоплителната система

Сертификатът за изпитване е важен документ, който трябва да бъде попълнен и подписан в деня на кримпване на системата.

Законът има определена подредена структура, в която е необходимо да се отбележи:

 • дата на изпитване и попълване на акта;
 • име на обекта и неговия адрес;
 • отговорни лица;
 • параметри на хидравличния тест:
 • местоположението или мястото на инспекцията (тръбопровод, главна линия, термична единица и др.);
 • стойностите на работния и тестовия натиск и времето на тяхното поддържане;
 • измерване на ефективността в края на изпитването;
 • спад на налягането;
 • резултатите от проверката на основните елементи на системата (включително състоянието на шевовете, ставите, вентилите, топлоизолацията и др.);
 • списък на ремонтите (ако е необходимо);
 • заключение за оперативността и готовността на отоплителната система за зимния сезон;
 • подписи.

Трябва да се отбележи, че броят и наименованието на елементите може да се различават леко поради вида и сложността на обекта (многоетажна или частна къща, офис сграда и др.), Причините за тестване (пускане в експлоатация на нова сграда или система, ремонт или подмяна на отделните елементи на отоплителния кръг годишна подготовка за периода на отопление).

ACT
за провеждане на хидравлично изпитване на тръбопровода (общо хидравлично изпитване на тръбопроводната мрежа)

Водещ на разработчика или клиента _____________________________________

(позиция, фамилия, инициали,

подробности за документа за представителство)

Представител на строителния управител ___________________________

фамилия, инициали, подробности за документа за представителство)

(позиция, фамилия, инициали,

подробности за документа за представителство)

Представител на строителния мениджър, ръководител на технически инсталации (главен инженер) _____________________________

(позиция, фамилия, инициали,

подробности за документа за представителство)

Представител на лицето, което подготвя проектната документация _______

(позиция, фамилия, инициали, подробности

документ за представителство)

Представителят на лицето, извършващо строителството, извършило хидравличния тест на тръбопровода (тръбопроводна мрежа), да бъде приет ____________

(позиция, фамилия, инициали,

подробности за документа за представителство)

както и други представители на лица, участващи в приемането на работа по хидравличното изпитване на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) _______________________________

(позиция, фамилия, инициали,

подробности за документа за представителство)

извършена проверка и приемане на работата по хидравличното изпитване на тръбопровода (тръбопроводна мрежа), представена ________________________________________

(име на лицето, което действително е представило

тръбопровод (тръбопроводна мрежа) за проверка и приемане)

и състави този акт на следното:

1. Във връзка с проверка и приемане след хидравлично изпитване се представя тръбопровод (тръбопроводна мрежа) на блок или комплект съоръжения или криогенна система или технически продукт или част от тръбопроводи в рамките на установени граници (наричан по-долу "продукт"), както и резултатите от изпитването.

(наименование и наименование, сериен номер на продукта,

наименование, наименование и цел на тръбопровода

(тръбопроводна мрежа), обозначение по схемата, номера

пикове (капачки) по границите, диаметър, дължина и тръбен материал)

2. Продукти от тръбопровод (тръбопроводна мрежа), произведени (доставени)

(име на производителя (доставчик, посредник),

име, номер и дата на издаване на сертификата

за държавната регистрация, BIN, TIN,

пощенски данни, телефон, факс - за юридически лица;

фамилия, собствено име, средно име, паспортни данни,

място на пребиваване, телефон, факс - за физически лица)

3. Представени са придружаващите документи за продуктите на тръбопровода (тръбопроводна мрежа)

(име на документа, дата, номер, други данни)

4. Представена проектна документация за инсталирането на тръбопроводната мрежа (тръбопроводна мрежа)

(номер, други чертежи,

наименование на проектната документация, информация за лицата

подготовка на частта от проектната документация)

5. Представени са документи, потвърждаващи съответствието на тръбопровода (тръбопроводната мрежа) на продукта с изискванията, наложени им, включително:

а) за съответствие с изискванията за техническа и инсталационна документация на проектната документация на производителите и разработчиците, техническите регламенти (правила и регламенти) и други нормативни актове _____________________

документ за съответствие, дата, номер, други данни)

б) резултатите от изследванията, изследванията, лабораторните и други тестове и работата, извършена по време на процеса на строителен контрол

(име на документа, дата, номер, други данни)

6. Изискваните тестове и изпитвания

(име на документа, дата, номер, други данни)

7. Представена диаграма за хидравлично тестване на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) на продукта

(име на документа, дата, номер, други данни)

8. Представено разрешение за работа

(име на документа, дата, номер, други данни)

9. Процедура за изпитване за безопасност е налице.

(име на документа, дата, номер, други данни)

10. Известие за хидравлично изпитване на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) на продукта

(име на документа, дата, номер, други данни)

11. Представени са документи за отстраняване на дефекти и недостатъци на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) на продукта, установен преди това

(име на документа, дата, номер, други данни)

12. Представени са документи за проверка на системите за електрозахранване, водоснабдяване, други ресурси и тяхната готовност за провеждане на хидравлични тестове

(име на документа, дата, номер, други данни)

13. Представени документи за резултатите от инспекцията на обектите и произведенията, които оказват влияние върху безопасността

(име на документа, дата, номер, други данни)

14. Представена е програма и методи за хидравлично тестване на тръбопроводи

(име на документа, дата, номер, други данни)

15. Представен е хидравличен протокол за изпитване на тръбопровода (технологичен паспорт)

(име на документа, дата, номер, други данни)

16. Хидравличното тестване на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) на продукта е извършено на етапа

(посочете името на инсталационната фаза)

17. Общо резултати от хидравличните тестове

17.1.1. Инсталирана за хидравлични стойности на изпитване:

а) изпитване (изпитване) налягане при изпитване за якост Pи = ______ МРа (______ kgf / cm2);

б) проектно (работно) налягане при изпитване за плътност PR = _______ МРа (______ kgf / cm2).

17.1.2. Налягането се измерва с технически манометър с клас на точност _____, с горна граница на измерване ______ MPa (_____ kgf / cm2).

Скала на разделяне на манометричната скала ______ MPa (_____ kgf / cm2).

17.1.3. Манометърът е разположен над оста на тръбата при Z = _____ m.

17.1.4. С горните стойности на показанията на изчисленото и изпитвателното налягане на манометъра Pтях и PRM трябва да бъде съответно: Pтях = Pи - Z / 10 = ____ MPa (____ kgf / cm2);

17.1.5. Допустимият дебит на изпомпваната вода на 1 км от тръбопровода е ____ l / min или, по отношение на дължината на тестовия тръбопровод, е _____ л / мин.

17.2. Процедура и резултатите от теста

17.2.1. Налягането се увеличи до 0.2PRM _____ MPa (____ kgf / cm2) и задържан ___ min.

Температурата през това време е _____ K (____ ° C).

При проверка на теч __________________________________________________________

(посочете - не е открит или открит)

(ако е установено, посочете местоположението на течове по схемата за изпитване)

17.2.2. Налягането се увеличи до 0.5PRM __ MPa (kgf / cm2) и се задържа за ____ минути Температурата през това време е ____ K (____ ° C).

При проверка на теч __________________________________________________________

(посочете - не е открит или открит)

(ако е намерено, посочете местоположението на течове по схемата за изпитване).

17.2.3. Налягането се увеличи до 0.8 PRM ____ MPa (____ kgf / cm2) и задържан __ мин.

Температурата през това време е ____ K (_____ ° C).

При техническа проверка на съединенията с прилагане на изтичане на сапун _______

(посочете - не е открит или открит)

(ако е установено, посочете местоположението на течове по схемата за изпитване)

17.2.4. Налягането се увеличи до PRM ____ MPa (____ kgf / cm2) и задържан ____ мин.

Температурата през това време е ____ K (____ ° C).

Не бяха направени връзки за прегледите.

Увеличено до Rтях ____ MPa (_____ kgf / cm2) и задържан ____ мин.

Температурата през това време е ____ K (____ ° C).

Не бяха направени връзки за прегледите.

Натискане на трептенията ________________________________________________________

(посочете - не са наблюдавани или са наблюдавани в рамките на ___ MPa (___ kgf / cm2)

Намаляване на PRM ____ MPa (____ kgf / cm2) и се държат мин.

Температурата през това време е ____ K (___ ° C).

При техническа проверка на съединенията с прилагане на изтичане на сапун _______

(посочете - не е открит или открит)

(ако е установено, посочете местоположението на течове по схемата за изпитване)

Теглото на налягането през това време възлиза на ____ MPa (___ kgf / cm2).

17.5. Динамични тестови индикатори

17.5.1. По време на хидравличния тест на тръбопровода / газопровода (тръбопроводна мрежа), налягането в него се намалява до ____ MPa (____ kgf / cm2).

17.5.2. Крайното време на теста за плътност Tза ____ h и крайното ниво на водата в измервателния резервоар е ____ mm.

17.5.3. Обемът на водата, необходим за поддържане на налягане до стойност Pтях, определена от нивата на водата в измервателния резервоар, е Q = ____ l.

17.5.4. Продължителност на изпитването за плътност T = Tза - Tп = ____ минути

17.5.5. Дебитът на водата, изпомпана в тръбопровода (сечение, мрежа) по време на изпитването за плътност е q = Q / T = _____ l / min, което е по-малко от допустимата стойност ____ l / min.

18. Когато се откриват течове, налягането се освобождава до атмосферни условия и се работи за елиминирането им.

(име на документа, дата, номер, други данни)

19. Представи доклад за хидравличното изпитване на тръбопроводните (тръбопроводната мрежа) продукти

(име на документа, дата, номер, други данни)

20. Дати: началото на теста "__" ______ 20__

края на теста "__" ______ 20__

21. В резултат на хидравличния тест бе установено, че тръбопроводът (тръбопроводната мрежа) на продукта в рамките на теста отговаря на изискванията, дадени в техническата и инсталационната документация на производителите, проектната документация на разработчиците, процедурните правила (правила и разпоредби) и други нормативни актове

(име на документа за съответствие, дата, номер,

други подробности, посочете името и наименованието

техническа документация на производителя и разработчика,

имена, статии (технически параметри)

нормативни актове, други нормативни актове)

22. Въз основа на горното:

а) се допуска да се приеме тръбопроводът (тръбопроводната мрежа) на продукта в рамките на провелия се хидравличен тест за предвиденото използване на _______;

б) се допуска да се приеме тръбопроводът (тръбопроводната мрежа) на продукта в границите на провелия се хидравличен тест за използване по предназначение, когато са изпълнени следните условия: _____________________________________________;

в) е разрешено да извършва допълнителни работи ____________________________

Повече информация ___________________________________________________

И CT се прави в _____ копия.

От препратка към изпълнителите, които директно извършиха хидравличното тестване на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) на продукта.

От препратки, използвани в изпълнението на хидравлични тестове и оборудване за контрол на качеството, устройства, инструменти, проверени измервателни уреди, материали и енергийни ресурси.

И Kty (протоколи, заключения и т.н.) според резултатите от изследванията, проучванията, лабораторните и други тестове и извършената работа, извършени в процеса на строителен контрол, други тестове и тестове.

N допускане за извършване на работа.

Технологична схема на хидравличното изпитване.

Имате изявление за хидравлични тестове.

По отношение на инспекцията на предмети и произведения, които имат отражение върху безопасността.

Урн провежда хидравличен тест.

Документи, посочени в този закон.

Други документи, отразяващи действителното състояние на тръбопровода (тръбопроводна мрежа) на продукта след хидравлично изпитване.

Представено от разработчика или клиента

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

Представител на строителния мениджър

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

Представител на строителния ръководител за строителен надзор

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

Представител на техническия ръководител на монтажната дейност (главен инженер)

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

Представител на лицето, изготвящо проектната документация

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

Представител на строителния ръководител, който извърши хидравличното изпитване

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

Представители на други лица:

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

(длъжност, фамилия, инициали, подпис)

1 Настоящият акт е изготвен за извършване на хидравлични изпитвания на всеки тръбопровод (тръбопроводна мрежа) на продукта в рамките на установените граници на различните етапи от монтажната работа.

2 Ако е необходимо, формата на действието може да бъде коригирана за тестване на конкретен тръбопровод (тръбопроводна мрежа), като се вземат предвид неговите конструктивни характеристики, приложимите видове хидравлични методи за изпитване и инсталиране.

3 В този акт всички елементи трябва да бъдат попълнени. При липса на данни в отделни параграфи на акта се посочва: "Данните не се изискват".

4 Маркирайте регистрацията на акта в общия дневник на труда.

Формата на извършване на хидравличното тестване на тръбопровода (общо хидравлично тестване на тръбопроводната мрежа)
(вж. точки 15.2.34 и 15.2.40 от настоящия стандарт)

Обект на капитално строителство ___________________________________________

или адрес на строеж на обекта от капитално строителство)

Програмист или клиент ____________________________________________________

(име, номер и дата на издаване

Сертификат за държавна регистрация, BIN, TIN,

пощенски данни, телефон, факс - за юридически лица;

фамилия, собствено име, средно име, паспортни данни,

място на пребиваване, телефон, факс - за физически лица)

Строително лице _________________________________________

(име, номер и

дата на издаване на удостоверение за държавна регистрация, OGRN,

ТИН, пощенски данни, телефон, факс - за юридически лица;

фамилия, собствено име, средно име, паспортни данни,

място на пребиваване, телефон, факс - за физически лица)

Лице, извършващо строителството, извършващо техническо управление на монтажните работи ____________________________________________________

(име, номер и

дата на издаване на удостоверение за държавна регистрация, OGRN,

ТИН, пощенски данни, телефон, факс - за юридически лица;

фамилия, собствено име, средно име, паспортни данни,

място на пребиваване, телефон, факс - за физически лица)

Лице, което подготвя проектната документация _____________________

(име, номер и дата на издаване на сертификат за

държавна регистрация, BIN, TIN, пощенски данни,

телефон, факс - за юридически лица;

фамилно име, собствено име, средно име, данни за паспорта, място на пребиваване,

телефон, факс - за физически лица)

Лицето, изпълняващо конструкцията, извърши хидравличния тест на тръбопровода или цялостния хидравличен тест на тръбопроводната мрежа (наричан по-долу хидравличен тест на тръбопровода (тръбопроводна мрежа)).

(име, номер и дата на издаване на сертификата

за държавна регистрация, OGRN, TIN, пощенски

детайли, телефон, факс - за юридически лица;

фамилия, име, патроним, данни за паспорта, място

настаняване, телефон, факс - за физически лица)

Препоръчителни формуляри за регистрация на материали за контрол на техническото състояние. Закон за хидравличното изпитване

Празен документ

Изтеглете примерния документ

 • Закон: проби (пълен списък на документите)
 • Потърсете фразата "закон" в целия сайт
 • "Препоръчителни форми на формуляри за регистрация на материали за контрол на техническото състояние. Закон за хидравличното изпитване ".doc
 • Изтегляне на документи

 • Тя се въвежда в основата

 • поправки в

  • Регистрирането на малък бизнес е полезно.
  • Разходите за живот и потребителската кошница в Русия
  • Таблица с кодове OKVED
  • Минималната заплата: размери, таблици, обяснения
  • договори
  • Всички документи

  Получете безплатни правни съвети по телефона в момента:

  Протоколи от тестовете

  След завършване на инсталацията на инженерни системи, заинтересованите страни трябва да подпишат съответния документ - акт за проверка на скрити произведения. Актовете могат да бъдат подписани от представители на организацията за монтаж, главен изпълнител, технически и архитектурен надзор, представители на клиента, представители на проектантската организация, представители на оперативната служба, упълномощени лица и други.

  Сертификатът за проверка на скритите работи удостоверява, че съответната инженерна система е монтирана в съответствие с проекта. Законът уточнява какви работи се представят за проверка, кой е направил работния проект, материалите и оборудването, използвани по време на монтажа, датите на започване и завършване на работата, решението на комисията да приеме строителството и разрешение за по-нататъшни ремонтни и строителни работи. Ако по време на инсталацията имаше отклонения от проекта - това се отразява и в акта.

  Актът на хидравличното тестване потвърждава, че тестът е извършен и системата е издържала. Хидравличните тестове се извършват в съответствие със строителните норми и правила.
  Системите за отопление и водоснабдяване се изпитват по хидростатичен или манометричен метод съгласно SNiP 3.05.01-85 (вътрешни санитарни и технически системи). По-предпочитан е хидростатичният метод. Изпитването се провежда при налягане 1,5 пъти от максималното работно налягане. За различните материали за отопление и водоснабдяване времето за изпитване е различно, но във всеки случай най-малко 10 минути.

  Системата за водоснабдяване се счита, че е преминала изпитването, ако в рамките на 10 минути след изпитването си с хидростатичен метод на изпитване не е установен спад на налягането от 0,5 kgf / cm² и са забелязани капки в заваръчни шевове, тръби, резбови съединения, тела и изтичане на вода чрез промивни устройства.
  За отоплителната система спадът на налягането не трябва да превишава 0,02 MPa (0,2 kgf / cm²).

  Изпитването на битови отпадъчни води се извършва чрез разливане на вода чрез едновременно отваряне на 75% от санитарните уреди, свързани с тази част от канализационната система. Системата е призната да издържи теста, ако не се открият течове през стените на тръбопроводите и през ставите. Тестването на вътрешния дренаж се извършва чрез запълване с вода до нивото на най-високата точка. Времето за тестване трябва да бъде най-малко 10 минути. Тестът е признат за успешен, ако не са открити течове по време на инспекцията, а нивото на водата в решетките не е намаляло.


  СЕРТИФИЦИРАЩИ ДЕЙНОСТИ НА СКРИТАТА РАБОТА И АКТИВИТЕ ЗА ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ (ФОРМУЛЯР)

  Инсталационните работи, действието на скритата работа и извършването на хидравлични тестове се извършват от нас в съответствие с всички строителни норми и правила. Когато се позовавате на "строителни екипи" и частни майстори, няма да получите нито договорената работна документация, нито правилно извършените инсталационни и изпълнителни диаграми, нито протоколите от тестовете за извършената работа. Поради това няма да получите никаква гаранция за инсталационната работа. По правило частните екипи не разполагат с квалификация, опит и знания, за да извършват инженеринг и техническа поддръжка на работата. Има случаи, когато тези нещастни инсталатори дори не могат да говорят на руски език, какво можем да говорим за спазването на строителните норми и правила? Ето защо, ако искате инженерните системи да работят правилно, да служат дълго време и да не ви създават ненужни проблеми, свържете се с квалифицирани специалисти.

  Kraft Company гарантира високо качество на работа, ясна документална подкрепа за инсталиране и дизайн и най-важното, внимателно отношение към вас!

  Актът на хидравличното тестване на отоплителната система

  Тук можете да изтеглите формата на акт на хидравлично тестване на отоплителната система и да намерите кратка информация за процеса на провеждане на такива тестове.

  За какво е актът?

  В края на строителните и монтажни работи се извършват редица тестове, системите за отопление и водоснабдяване се проверяват чрез различни методи за контрол.

  Състоянието на отоплителната система се определя чрез провеждане на хидравлични тестове. По принцип проверете силата на оборудването (в случая - отоплението). Според резултатите от тестовете се изготвя акт, който отразява резултата от тяхното поведение. Ключовият момент на този акт е окончателното заключение: може ли да бъде допусната в експлоатация система, която се изпитва?

  Хидравличен процес на тестване

  Отоплителната система се проверява за плътност при налягане, което надвишава работната и половина.

  Условия за хидравлично изпитване:

  1. Налягането не трябва да е по-малко от 0,6 бара
  2. Температурата на водата трябва да бъде постоянна
  3. Системата трябва да се запълва постепенно с вода, като устройствата за отдушник се отварят, така че въздушните запушвания да не се образуват.
  4. Системният анализ се извършва с манометър.

  Тестови етапи

  1. На първия етап от хидравличното изпитване налягането в отоплителната система се повишава два пъти до зададената стойност. Това се случва за половин час на всеки десет минути. През следващите 30 минути трябва да се изпълни описаното по-горе условие - налягането в системата не трябва да пада под 0,6 бара.
  2. Във втората фаза на изпитването налягането не трябва да пада под 0,2 бара. Ако в отоплителната система е открита теч, е позволено да се регулира скобата, използвана за свързване на тръбите, с не повече от половин оборот. Ако течът продължава, това показва необходимостта от подмяна или поправяне на тази връзка.

  Закон за хидравличния тест на отоплителната система

  Актът на хидравличното тестване на отоплителната система. Инструкция за пълнене

  изтегляне на формуляр за изтегляне

  След като инсталацията е завършена, но преди началото на довършителните работи, инсталационната компания трябва да извърши хидростатични тестове на отоплителната система. Според резултатите от хидростатичните тестове се изготвя акт съгласно формуляра, предвиден в общата система за санитарна поддръжка 73.13330.2012 "Вътрешни санитарно-технически системи на сградата". В съответствие с регулаторната документация пълното заглавие на акта е следното: хидростатичен или манометричен тест за течове. В ежедневието този документ се нарича акт на хидравлично тестване на отоплителната система.

  Започваме да изпълняваме хидравличното изпитване на тръбопроводи, като въвеждаме данни за точното наименование на тестваната система. Точното име на системата е посочено в чернова (работна документация). На следващия етап от попълването на акта се посочва името на обекта (информация за името се намира в проекта или разрешението за строеж). След това попълнете данните от тестовия сайт (името на селището), както и датата на одобрение на акта.

  След като капачката на действието приключи, ние започваме да въвеждаме данни за състава на приемащия комитет. Комисията трябва да включва представители на клиента, главния изпълнител и организацията на инсталацията. Повече информация за връзката на участниците в строителния процес можете да намерите тук. За всеки член на комисията влизаме в закона следните данни: име на организацията и длъжност, име и инициали на представителя.

  Следвайки данните за приемащата комисия, ние посочваме името на организацията на проекта и кода на проекта, в съответствие с който е извършена работата. След това пишем в документа, че тестовете са извършени по хидростатичния метод.

  След това трябва да завършите единицата за действие, която е посветена директно на хидравличните тестове. Не трябва да възникват големи затруднения при пълненето му. Попълваме този раздел в следната последователност:

  1. Включваме в акта на хидравличното тестване проба, която е представена на тази страница, налягането, за което е тестван тръбопровод. Показваме налягане в две единици наведнъж - MPa и kg / cm2. Незабавно да се посочи времето, през което се провежда тестването на отоплителната система.

  2. Посочете стойността на спада на налягането по време на теста. Данните се въвеждат в две единици наведнъж - MPa и kg / cm2.

  3. Посочете наличието на дефекти, открити по време на теста или след него.

  Въз основа на получените данни приемащата комисия прави заключения за съответствието или несъответствието на инсталираната отоплителна система с проектните и регулаторните документи и взема решение дали да се приеме, че тръбопроводът е преминал теста или не.

  След приключване на теста актът за хидравлично изпитване се подписва от всички членове на комисията. Промяната на формата на действието и отклоненията от него не се допускат.

  Както можете да видите, процесът на попълване на акта за хидравлично тестване на отоплението не е сложен и ако все още имате въпроси, не се колебайте да ги попитате в коментарите и ние ще се опитаме да им отговорим незабавно. Не забравяйте да се абонирате за нашия ресурс в социалните мрежи и да получите нови препоръки за запазване на документацията в първата.

  изтегляне на формуляр за изтегляне

  Актът на хидравличното тестване на отоплителната система - резултат от операциите по пресоване

  Системата за топлоснабдяване е инженерна структура, която ви позволява да наблюдавате и поддържате температурните параметри на сградата през зимните месеци. Голямо погрешно схващане е, че отоплителната система може да работи гладко, без различни планирани превантивни мерки. От последното, хидравличното изпитване на отоплителната система е от голямо значение.

  Тези дейности се извършват, за да се намерят слаби области на системата, които могат да доведат потребителите в неправилно време. Процесът на кримпване може да видите на снимката по-долу или във видеоклипа в нашата статия.

  Изпитване под налягане на нагревателни елементи

  Важно е. Изпитването на отоплителните системи е набор от мерки, които са насочени към проверка или по-скоро до разполагането на слаби участъци от тръбопроводите и друго отоплително оборудване по време на експлоатация.

  Когато се работи

  Всички дейности, свързани с изпитването на херметичността на отоплението, се извършват в следните случаи:

  • По време на подготовката за отоплителния сезон;
  • При извършване на заместващите секции от схемата;
  • След ремонт на отоплителни уреди;
  • При доставка на имота в експлоатация.

  Самото изпитване е потвърждение за стегнатостта на веригата.

  Тази процедура включва следните компоненти:

  • Доставянето на въздух или вода с дадено налягане в тръбопроводите за отопление с помощта на специално оборудване;
  • Намиране на деформации в отоплителния кръг;
  • Премахване на нарушенията.

  Свържете ръчна помпа

  Струва си да се отбележи, че модерните схеми за отопление позволяват такива събития с минимален брой служители.

  Правила за регулиране

  За правилното провеждане на такава работа е разработена отделна SNiP, в която се разглеждат тънкостите и детайлите на процеса. В допълнение, тя съдържа типични инструкции за подобни събития. (Виж също статията Монтаж на отопление - важни нюанси)

  SNiP съдържа технологични схеми, които отчитат спецификата на работата според правилата за безопасност, както и необходимото оборудване. Всяко хидравлично изпитване на отоплителната система трябва да се извърши в съответствие с този документ.

  Електрически компресор, свързан към отоплението

  Важно е. Преди хидравличното тестване системата трябва да бъде промита. Тя може да бъде изпълнена по различни начини и нейната задача е да се премахнат отлаганията и да се мащабират от вътрешните стени на тръбите.

  Произвежда се със специални решения и компресор.

  Като отлагания в тръбопроводите могат да се наблюдават оксиди:

  Препоръчва се промиването да се извършва поне веднъж на всеки пет години, то ще позволи функционирането на качеството на топлоснабдяването и надеждността му.

  По време на работата на която и да е отоплителна система, нейната ефективност намалява, това явление възниква поради гореописаните утайки и отлагания. Те водят до намаляване на напречното сечение на тръбите и лоша циркулация на охлаждащата течност. (виж също статията Отоплителните и водоснабдителните системи са благословия на цивилизацията)

  Секционни тръби

  Кой извършва тестване под налягане

  Отговорностите за предотвратяването на тези инженерни мрежи се поемат от институциите и организациите, които експлоатират сградите. Това означава, че в къщите тези работници се занимават с жилищни и други подобни сгради.

  Трябва ясно да се разбере, че тези дейности се извършват само от специално обучен и тестван персонал, използващ необходимото оборудване. Работата със собствените си ръце е строго забранена!

  Работният процес започва с пълнене на системата с вода, ако е празна. Това се осъществява чрез тръбопровода за връщане на топлинните мрежи, а именно чрез асансьора. Благодарение на вентилите, монтирани на най-високите места, въздухът се отвежда до изтичане на охлаждащата течност от клапаните.

  Ако е установено изтичане, системата ще бъде изпразнена през изпускателния вентил. Помпата за кримпване е свързана чрез управляващото устройство. Лицето, което отговаря за работата, има празна форма, която се попълва по време на работа. При прекратяване на строителните работи се изписва сертификат за изпитване на система за отопление.

  За какво е актът?

  След приключване на монтажа или поддръжката се извършват хидравлични тестове. Тези работи показват състоянието на цялата отоплителна система. Силата на тръбопроводите и различните възли на веригата се проверява и при завършване те съставят действие на хидростатично тестване на отоплителните и отоплителните системи.

  Той носи резултатите от всички дейности и заключението за годността на отоплителната система с разрешение за пускането й в експлоатация.

  Процес на провеждане

  Отоплителната система е тествана за херметичност при налягане, което надвишава работната мощност и половина.

  Условия на работа:

  • Налягането не трябва да пада под 0,6 бара;
  • Температурата на охлаждащата течност е постоянна
  • Системата трябва да е напълно свободна от претоварване на въздуха;
  • Анализът на якостта се извършва чрез използването на манометри.

  Етапи на работа

  • При първия етап на хидравличното изпитване налягането в системата се повишава поне два пъти до зададената стойност. Те обикновено правят това в продължение на тридесет минути, повишавайки се на всеки десет минути. През следващия половин час налягането се поддържа на ниво най-малко 0,6 бара;
  • Във втория етап налягането не трябва да пада под 0,2 бара. Ако има изтичане в резбованите или фланцовите връзки на отоплителната система, те могат да се затегнат. Ако течът не спира, тази връзка трябва да бъде заменена.

  заключение

  Процесът на хидравлично тестване е много сложен и отговорен. (Виж също статията Проектът за отопление и особеностите на неговата компилация) Той няма да работи сам по себе си качествено. Сега можете лесно да намерите специални организации, които са ангажирани в подобни работи, цената на услугите им е доста демократична. Качеството на тези дейности ще зависи от надеждността на работата през зимните месеци.

  Хидравлично изпитване на отоплителната система: процедура, хидравлично действие

  Дори в внимателно проектирана, изчислена и сглобена отоплителна верига е възможно да възникнат спешни случаи. За да се осигури надеждна работа на системата по време на целия период на отопление, е необходимо не само да се инспектира, но и да се тества. И един от тези методи е хидропресяването.

  Следва да се отбележи, че такива дейности се изискват при пускането в експлоатация на нова схема преди началото на всеки отоплителен сезон и след всякакви работи по поддръжката и ремонта.

  Хидравличното тестване е най-честият тип изпитване на натоварването на отоплителните системи, който се състои в симулиране на хидравличен шок, при който налягането е няколко пъти по-високо от стандартната стойност. И основната цел на този тест е да се оцени стягането и, следователно, надеждността и качеството на всички съществуващи връзки и стави, които са известни като най-уязвимите елементи, както и здравето на останалата част от отоплителното оборудване.

  Хидравлична процедура за изпитване

  Процедурата и правилата за провеждане на хидравличен тест на отоплителна система се регулират от следните нормативни документи:

  • SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация";
  • SNiP 3.05.01-85 "Вътрешни санитарни и технически системи";
  • Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи, разработени от Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация, одобрени през 2003 г.

  Процедура за хидравлично подтискане

  Процесът на тестване на плътността на отоплителната система може да се опрости като следните задачи:

  • визуална проверка на всички предмети, вкл. оборудване, ремаркета, магистрали, съществуващи връзки;
  • промиване на системата от различни видове замърсяване и утайки;
  • запълване на схемата с вода с задължително освобождаване на въздуха;
  • свързване на компресора и повишаване на налягането;
  • идентифициране на неизправности и поправка или заключение, че системата е в експлоатация и е готова за работа (ако по време на инспекцията са били необходими поправки, процесът трябва да се повтори);
  • изготвяне на протокол от изпитването.
  1. Отговорността за провеждането на хидравличен тест са организациите, които поддържат и оперират отоплителната мрежа. В многофамилни жилищни сгради има управляващо дружество, комунално обслужване в лицето на специално обучени и сертифицирани служители, които притежават необходимите разрешителни и сертифицирано оборудване или представител на енергийното предприятие, което има подходяща власт. В административни, социални и производствени съоръжения - служители на организацията, ангажирани с поддръжката на такива сгради. В частни къщи - майстор, техник или инженер на енергоснабдителна или специализирана фирма.
  2. Изпитването на отоплителната инсталация и на отоплителните инсталации трябва да се извършва отделно. Поради това веригата е изключена от източника на топлина, разширителния резервоар и главната водопроводна мрежа.
  3. Системата трябва да бъде напълнена с вода с температура не повече от 45 ° С. В този случай трябва да бъде осигурено изпитвателното налягане в правилната точка на веригата, за което е необходимо въздухът да се освободи напълно от него.
  4. Налягането се повишава на два етапа: на стандартен работник, който се препоръчва да издържи известно време, но не по-малко от 10 минути, за да инспектира всички елементи за течове; при липса на дефекти, неговата стойност е изправена пред съда.
  5. Минималната стойност на налягането по време на хидротестирането ще зависи от стандартния показател за ефективност при всяка конкретна схема (като правило той трябва да надвишава работния с 25-50%) и да бъде: - изпитвателно налягане - 0,2 МРа; - при използване на чугунени радиатори - 0,6 МРа; - при използване на конвекторни или панелни устройства - 1,0 MPa;

   - за асансьора - 1,0 MPa.

  6. Тестовете се считат за завършени и системата е под налягане, ако: - в рамките на 5 минути спадът на налягането във водните вериги не надвишава 0,02 МРа; - след 15 минути изпитване на нагряването на панела, налягането е намаляло с не повече от 0,01 МРа; - при проверка на здравината и плътността на полимерния тръбопровод, количеството на падане в рамките на 30 минути не надвишава 0,06 МРа;

   - в ставите, шевовете и ставите не се наблюдава образуване на "изпотяване".

  7. Основният документ, потвърждаващ факта, че провеждането на хидравличен тест при пълно спазване на стандартите, е акт, който трябва да бъде попълнен правилно и подписан от упълномощени лица.

  Фигура 1 - Образец на сертификата за хидравлично изпитване на отоплителната система

  Сертификатът за изпитване е важен документ, който трябва да бъде попълнен и подписан в деня на кримпване на системата.

  Законът има определена подредена структура, в която е необходимо да се отбележи:

  • дата на изпитване и попълване на акта;
  • име на обекта и неговия адрес;
  • отговорни лица;
  • параметри на хидравличния тест:
  • местоположението или мястото на инспекцията (тръбопровод, главна линия, термична единица и др.);
  • стойностите на работния и тестовия натиск и времето на тяхното поддържане;
  • измерване на ефективността в края на изпитването;
  • спад на налягането;
  • резултатите от проверката на основните елементи на системата (включително състоянието на шевовете, ставите, вентилите, топлоизолацията и др.);
  • списък на ремонтите (ако е необходимо);
  • заключение за оперативността и готовността на отоплителната система за зимния сезон;
  • подписи.

  Трябва да се отбележи, че броят и наименованието на елементите може да се различават леко поради вида и сложността на обекта (многоетажна или частна къща, офис сграда и др.), Причините за тестване (пускане в експлоатация на нова сграда или система, ремонт или подмяна на отделните елементи на отоплителния кръг годишна подготовка за периода на отопление).

  Какъв е действието на хидравличното изпитване на отоплителната система и защо е необходимо?

  Всяка система за захранване с топлина е инженерна структура, позволяваща да се наблюдават и поддържат определени температурни параметри в студения период на годината. Не е необходимо обаче да мислим, че тя може да функционира гладко без различни планирани превантивни мерки.

  Един от най-значимите са хидравличните тестове. С тяхна помощ е възможно да се намерят най-опасните части на системата, които могат да се провалят в най-неподходящия момент.

  Измерване на налягането при тестване на налягането

  Хидравличното тестване на отоплителната система е набор от мерки, които трябва да покажат как тръбопроводите, техните връзки и отоплителното оборудване ще работят по време на работа. Получавате възможност веднага да откриете дефекти и да ги отстраните.

  Когато е необходимо да се извършат тези работи

  Мерките, свързани с проверката на отоплителния кръг за стягане, трябва да се извършват в следните случаи:

  • по време на подготовката за отоплителния сезон;
  • след замяна на части от системата;
  • след ремонта на отоплителните уреди.

  Строителните компании проверяват кога обектът е пуснат в експлоатация. Процедурата за изпитване прави възможно потвърждаването на плътността на веригата.

  В фотоконтрола на отоплителните системи

  Процедурата се състои от следните етапи:

  1. Въздухът или водата се доставя на тръбопроводите с определено налягане с помощта на специално оборудване.
  2. Проверка и откриване на дефекти в отоплителния кръг.
  3. Откритите нарушения са елиминирани.

  Съвет: Понастоящем модерните отоплителни системи могат да бъдат проверявани с минимален брой хора. Това е особено вярно за автономно отопление в апартамент или частна къща, където може да се извършва самостоятелно.

  По-добре е, разбира се, когато по време на стартирането ще има един човек във всяка стая. В този случай могат да се забележат дефекти, преди да изтече голяма част от охлаждащата течност.

  Хидравлична проверка на автономно отопление

  Правилник за работа

  1. Има специално разработен SNiP, който описва правилата за провеждане на такава работа. От него можете да научите за тънкостите и детайлите на процеса.
  2. Тя също има типична инструкция за провеждане на тези събития.
  3. Технологичните схеми, съдържащи се в SNiP, отчитат особеностите на произведението, като вземат предвид инженерството по безопасност и оборудването, необходимо за това. Препоръчваме всеки хидравличен тест на отоплителната система да се извърши в съответствие с такъв документ.

  Съвет: изплакнете отоплителната система преди хидравличното тестване.

  1. Можете да използвате всеки метод за това, най-важното е да се премахнат мащаба и отлагания от вътрешните стени на тръбите. По-специално, използвайте специални решения и компресор. Депозитите могат да бъдат оксиди от различни материали, включително желязо и калций. Препоръчваме промиване 1 път след 5 години, което ще направи работата на отоплителната система висока и надеждна.

  В противен случай поради горепосочените депозити ефективността на доставките на топлинна енергия ще намалее и ще трябва да похарчите повече за придобиването на енергийни носители, чиято цена сега е доста висока. Това се дължи на намаляването на напречното сечение на тръбопроводите и лошата циркулация на охлаждащата течност.

  Изпитване на отоплителни системи в частна къща

  Извършете кримпване

  Ако работата трябва да се извършва в жилищна сграда, отговорността за предотвратяването на тези инженерни мрежи се възлага на организациите, които експлоатират сградите. Преди това те се наричаха жилищен офис, сега те могат да бъдат различни, но същността остава същата.

  Всички дейности трябва да се извършват само от специално обучен персонал, използващ необходимото оборудване. Не е необходимо да прехвърляте функциите си върху себе си, това няма да доведе до нищо добро. Можете да правите тестване под налягане със собствените си ръце само на индивидуална отоплителна система.

  Процесът изглежда така:

  1. Ако системата е празна, тя трябва да се напълни с вода през връщащата тръба. Чрез монтирането на клапаните в най-високите точки ще бъде възможно въздухът да се изсмуче лесно. Те трябва да се изключат, когато охлаждащата течност започне да тече през тях.
  2. След откриването на дефекта, водата от системата се отстранява чрез изпускателния клапан.
  3. Помпата за налягане е свързана към управляващото устройство.

  Формова система за нагряване

  1. Лицето, отговорно за извършването на тези произведения, попълва подходящата форма по време на процеса на кримпване.

  След завършване на работата се изготвя акт на хидростатично тестване на отоплителни и отоплителни системи. Показва силата на тръбопроводите и различните възли на схемата. Благодарение на действието е възможно да се разбере дали отоплителната система е подходяща за по-нататъшна работа.

  Какъв е актът на тестване на отоплителната система

  Провеждане на проверка

  Изпитването под налягане на отоплителната система трябва да се извършва с налягане, което е 1,5 пъти по-високо от работното налягане. Помислете за процеса по-подробно:

 • Top