Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Избор на отоплителни котли за въглища: характеристики на работата, избор на гориво, популярни модели
2 Радиатори
Двутръбна отоплителна система с по-ниско окабеляване: схема, която спестява топлина
3 Котли
Как да направите пещ за металната баня
4 Гориво
Как да започнем отоплението в жилищна сграда
Основен / Камини

Подреждане на котелно помещение в частна къща: изисквания на SNiP


Автономното отопление на къщата, използвайки радиаторна система или отопляем под, изисква инсталирането на котел и свързано с него оборудване. Обикновено за тази цел се разпределя специално помещение в сградата, се изгражда допълнително разширение или отделна сграда. За целите на сигурността котелното помещение в частна къща трябва да отговаря на приложимите изисквания на SNiP, освен това осигурява лекота на работа на отоплителното оборудване. Ако един газов котел е избран за източник на топлина, тогава проектът на котелна къща за частна къща изисква координация.

Какви са изискванията за подреждането на котела?

Основни изисквания

Котелното тяло (в зависимост от размера и типа) може да се монтира в отделна стая на първия етаж, в сутерена на къщата или в тавана (но това трябва да включва и оформлението на къщата, определено на етапа на проектиране).

Също така е разрешено да се използва автономен модул (контейнер с мини-котел), изграждане на специално удължение или отделна сграда. Като отделна конструкция може да се използва готово мобилно котелно помещение, монтирано от сандвич панели и завършено с незапалими материали.

Отоплителното тяло може да бъде твърдо гориво, течно гориво или газ. В зависимост от вида на отоплителната инсталация, изискванията за котелно помещение в частна къща имат известни разлики.

Стандартите за проектиране на котелно помещение в частна къща включват:

 • спазване на изискванията за размера на помещението;
 • инсталиране на не повече от две котелни единици в една стая;
 • отсъствието на горими материали при повърхностна обработка и покрив;
 • наличие на врати на улицата и къщата (за удължаване);
 • компетентен избор и монтаж на врати: трябва да бъдат включени в категорията за предотвратяване на пожари и отворени отвън, както и вратата на съседната стая в къщата;
 • безпрепятствен достъп до всички отоплителни съоръжения;
 • монтиране на прозорец с вентилационен прозорец за естествено осветление и аварийна вентилация, прозорецът трябва да се отвори отвън и площта на стъклото да съответства на обема на помещението (0,03 m 2 на 1 кубичен метър);
 • наличието на естествена или принудителна вентилация, която се изчислява по следния начин: (ширина на помещението х височина на тавана x дължина на помещението) x 3. В резултат на това получаваме обем въздух, който трябва да бъде сменен за един час;
 • наличието на комин, ако се изисква от вида на котела (за блокове с мощност по-малка от 30 kW, разрешен е изход на комина през стената);
 • връзка за подаване на вода (за пълнене и захранване на отоплителната верига) и канализация (за източване на водата от системата);
 • монтаж на отделна основа за котли с тегло над 200 кг (позволява се монтиране на модели с по-ниско тегло на пода от стоманобетон).

За дървени стени от вградени и прикрепени котли (които са общи с останалата част от къщата) е необходим незапалим покрив, който може да увеличи пожароустойчивостта на конструкциите до 0.75 часа. За изграждането на разширението се препоръчва използването на тухли, блокове и други незапалими материали.

Планът на котелното в частна къща

Основните стандарти за размерите на стаята:

 • височина на тавана: трябва да бъде от 2,5 м при мощност на отоплителната инсталация над 30 кВт, при по-малко мощни котли тази цифра е поне 2,2 м;
 • обем на котелното помещение: от 15 м 3 (ако се планира инсталирането на отоплителното тяло в сутерена, тогава при изчисляване на обема на помещението е необходимо да се добави 0,2 м 2 за всеки kW мощност на котела);
 • площта на котелното помещение трябва да бъде най-малко 6 м 2.

Минималната площ ви позволява да гарантирате безопасността на оборудването, но за лесна инсталация и поддръжка на отоплителната система все още се препоръчва да се оборудват по-просторни котелни помещения.

В котелното помещение на частна къща, чиято схема се разработва, като се вземат предвид характеристиките на избраното съоръжение, е необходимо да се осигури свободен достъп до елементите на лентовите ленти, контролните клапани и електрическото оборудване.

Стандарти за различни видове котли

От 2003 г. параметрите на котлите в частните домове се регулират от SNiP 42-01-2002. Този документ се изисква да се използва, когато пещта е проектирана независимо.

Правилната стая на котелното помещение Забележка! Препоръчително е да се възложи на специализирана организация разработването на проект за газов котел, тъй като регулаторните органи няма да се споразумеят за проект, ако има грешки в него.

 • Подът в котелното трябва да бъде бетон или облицован с незапалими плочки.
 • Ако стените са направени от запалим материал (в случай на дървени или рамкови къщи), те са измазани или покрити с плочки, метални панели и т.н.
 • Монтирането на незапалим топлоизолатор (обикновено базалтов картон) е предвидено за облицовка на пода, стените и тавана.
 • За котелното помещение, разположено в сутерена или сутерен, изискванията са много по-стриктни: покритието трябва да е пара и газонепропускливо.

Разположение на газовия котел

SNiP нормите ви позволяват да инсталирате газов котел с малък капацитет (не повече от 30 kW) директно в къщата: в кухнята или в друга стая, която отговаря на всички изисквания за безопасност (включително изисквания за размери, вентилация и остъкляване).

Газова котелна кабина в къщата

Тази опция е подходяща предимно за агрегати с затворена горивна камера, които са оборудвани с коаксиален комин, изнесен през стената. Това прави възможно монтирането на нагревателя на всяко удобно място.

Тя трябва да вземе предвид:

 • минимални размери на помещението: площ - 6 м 2, обем - 15 м 3, височина на тавана - 2.5 м;
 • минимална площ на прозоречното стъкло - 0.5 м 2;
 • широчина на вратата - от 0.8 м;
 • за вентилация трябва да са предвидени отвори в долната част на вратата или стените, за да се осигури свободното движение на въздушните потоци.

Ако в частните домове са инсталирани газови котелни с мощност над 30 kW, отделно помещение вътре в къщата се разпределя задължително за такова оборудване или се предвижда помещение за котелно помещение извън сградата или в отделна сграда.

Проектът на газовата котелна централа трябва да бъде съгласуван с надзорните органи.

Размерите на котелното помещение за газов котел в частна къща се регулират от SNiP. За мощен уред за отопление се препоръчва да се изгради отделна конструкция от огнеупорни материали.

Газов бойлер

Изискванията за газова котелна къща в частна къща включват:

 • основаването на разширение или отделна структура не трябва да е обичайно с основата на една къща;
 • под подовата котелна инсталация е необходимо да се монтира фундамент, отделно от основата на котелната централа (подсилена бетонна подложка);
 • Подиумът, на който се планира инсталирането на апарата, може да се покачи над нивото на пода (като се вземе предвид инсталирането на покритието) с 10-15 см.
Това е важно! В последната версия на SNiPa е въведено ново правило: ако се извършва монтаж на газово отоплително тяло с мощност над 60 kW, котелните помещения задължително трябва да бъдат оборудвани със система, която контролира замърсяването на газа. Когато системата се задейства, захранването с газ спира автоматично.

Разположение на пространството за котел за твърдо гориво

Котлите, предназначени за работа с твърдо гориво, предлагат по-малко строги изисквания, тъй като единицата в този случай не се отнася за взривни вещества. Ето защо проектирането и строителството могат да се извършват самостоятелно.

Отопление на селска къща с бойлер за твърдо гориво

Възможно е да се оборудва котелно помещение в мазето или в мазето.

При организиране трябва да имате предвид следните изисквания:

 • Размерът на котелното помещение зависи от капацитета на съоръжението и се регулира от общите изисквания на SNiP - минималната площ е 8 м 2.
 • На пода се поставя стоманен лист пред котел на твърдо гориво върху незапалим изолационен слой. Останалата повърхност на пода също трябва да бъде незапалима, поради което се използва бетон или огнеупорно покритие.
 • Монтажът на котелно помещение за котел на твърдо гориво задължително осигурява стационарен вертикален комин, чийто диаметър трябва да съответства на размерите на изхода на котела. Необходимо е да се осигури отвор за проверка в комина, за да се контролира и почисти изпускателният канал на отработените газове.
Това е важно! За да се спазват правилата за пожарна безопасност, тухленият комин е измазан или използван с метална сандвич-тръба, в двойните стени, от които е поставен топлоизолатор. Тези мерки помагат да се избегне опасността от пожар на строителните конструкции, когато натрупаните сажди мигат, когато температурата на димните газове достигне 800-1000 градуса.
 • Особено внимание се обръща на изпускателната система, тъй като изгарянето на твърдо гориво изисква вкарване на въздух в горивната камера с отворен тип. В същото време въглероден окис може да проникне във въздуха на стаята. Планът трябва да предвижда разположението на канала за отработените газове. Неговото напречно сечение се изчислява по следния начин: 8 cm2 на 1 kW мощност на котела за пещта на нивото на първия етаж и 24 cm2 на 1 kW за помещението, разположено в сутерена.
 • Изискванията за пещта включват и наличието на противопожарно оборудване - стаята е оборудвана с щит с пожарогасител и др. Списъкът на задължителните средства за гасене на пожар е посочен в SNiP.

Изграждане на електрическо котелно помещение

Ако като отоплителен блок се използва електрически бойлер, не се изисква котелно оборудване в частна къща.

Когато електрическото оборудване не излъчва горивни продукти, затова помещението не се нуждае от допълнителна вентилация и монтаж на комина. Електрическият котел може да се монтира на всяко удобно място на къщата.

Инсталацията изисква електрическа работа, при която е важно да се спазват препоръките на производителя на оборудване по отношение на кабелните продукти за свързване на котела към електрическата мрежа.

Това е важно! В електрическия панел трябва да инсталирате отделна машина и ако напрежението в електрическата мрежа е обект на вълни, тогава допълнително се инсталира стабилизатор. Тези мерки ще доведат до непрекъсната работа на отоплителния уред и ще удължат експлоатационния му живот.

Самостоятелна пещ

Самостоятелна котелна камера е предназначена за мощности с висока мощност - над 200 кВт. Но ако трябва да запазите архитектурния облик на къщата, тогава е целесъобразно да се изгради такава конструкция за котел с по-малък капацитет.

Съвременните полимерни материали и технологии дават възможност за поставяне на комуникации под земята за захранване на отопляемата охлаждаща течност и топла вода от котелното помещение - висока степен на термична защита ще сведе до минимум загубата на топлинна енергия по време на транспортирането на нагрятата течност.

Изградена е отделна котелна къща от:

 • материали, устойчиви на пожар (строителни блокове от различен тип, тухли);
 • са разрешени метални сандвич-панели с незапалим термоизолатор отвътре;
 • използва се огнеупорен покривен материал;
 • за подовете се използва стоманобетонно покритие.

Космически изисквания:

 • височината на таваните в отделна сграда трябва да бъде от 2,5 м;
 • при изчисляване на обема на помещението се прибавя 0,2 м 2 към минималната стойност (15 м 3) за всеки киловат от мощността на топлоносителя;
 • основата, отделена от основата на сградата, е монтирана под бойлер с тегло над 200 кг, височината на подиума над нивото на пода е до 15 см.

За вратите се предлагат стандартни изисквания, вентилация и подреждане на комина.

Самостоятелна котелна къща в провинцията

Характеристики на избора и монтажа на вратите

Ако котелът е монтиран в удължение или в една от помещенията на къщата (включително сутерена), тогава вратата към котелното от къщата трябва да е огнеупорна. Това означава, че проектът трябва да издържи поне 15 минути излагане на открит огън - това ще позволи на хората да се евакуират в случай на пожар. Противопожарните врати трябва да бъдат изработени от метал, отворен отстрани на хола.

Външните врати в котелното помещение на частна къща (самостоятелно или в пристройка) трябва да бъдат незащитени (слабо укрепени). Това ще позволи на взривната вълна да изведе вратата - енергията на експлозията ще отиде на улицата, а не на вътрешните стени на къщата. Освен това газът излиза през разкъсани врати.

Вратата за котелното помещение също служи като един от вентилационните елементи - платното с грил в долната част осигурява въздушен поток в стаята. Използването на такъв дизайн може да бъде задължително изискване за проекта за монтаж на котелното помещение.

Устройство на вентилация

При организиране на котелно помещение в частна къща трябва да се изпълнят изискванията за подреждане на вентилацията, тъй като безопасността и ефективността на отоплителната инсталация зависят от него.

Схема за вентилация на котелното помещение

Естествената вентилация може да не е достатъчна, така че трябва да помислите за инсталирането на системата, за да изтласкате въздуха в пещта.

Лошата вентилация допринася за:

 • утаяването на сажди по стените и тавана на котелното,
 • намаляване на натоварването в пещта от открит тип (това се свързва с превишаване на енергийния носител и натрупването на сажди в комина на твърдо гориво);
 • натрупване на въглероден оксид в помещението.

Създаване на естествена вентилация

Ако къщата се отоплява с котел с мощност до 30 kW, в битови котли е достатъчно да се осигури потока на въздуха чрез създаване на канал в долната част на стената или вратата. Те са дупката в стената с диаметър 10-15 см.

Как да създадете канал в долната част на стена или врата:

 • в дупката се поставя парче от пластмасова или азбесто-циментова тръба;
 • към нея е прикрепена защитна мрежа, която я предпазва от насекоми и прах;
 • вътре в канала е желателно да се монтира възвратна клапа;
 • въздушният поток се осигурява през долната част на уличната врата, блокирана от скара;
 • изпускателната тръба се отвежда през покрива. Тя е тръба със същия диаметър, която в горната част е оборудвана със защитна мрежа и чадър, който предотвратява навлизането на валежите;
 • Препоръчва се входът да се намира недалеч от пожарната кутия в долната част на стената. В този случай въздухът ще влезе директно в горивната камера, без да вдига прах в стаята;
 • местоположението на капака също е "свързано" с отоплителното тяло. Тъй като продуктите от горенето се издигат, тръбопроводът за отвеждане на отработените газове е монтиран близо до комина.
Вентилация на устройството в котелното

Създаване на принудителна вентилация

Естествената вентилация в котелното помещение с мощна отоплителна система може да е недостатъчна. Неговата работа е нестабилна, защото зависи от атмосферните фактори и контролът на всмукателния въздух в пещта става невъзможен.

Монтирането на вентилатора на изпускателната тръба ще осигури необходимата интензивност на въздушния поток и ще предпази котела от натрупването на летливи продукти от изгарянето. Мощността на вентилатора се избира в съответствие с максималните нужди на котела - 30% се добавя към параметъра, посочен в паспорта.

Одобрение на проекта

Ако сравним разходите за оборудването на котли от същия тип, то за отоплителните инсталации, работещи на различни енергийни източници, ще струва най-много организацията на котелното помещение за отопление на газ. Това се дължи на факта, че проектът се изисква да бъде координиран в контролните служби и е желателно да се повери развитието му на професионалисти.

В допълнение към самата документация за проекта, наемодателят трябва да предостави следните документи:

 • технически паспорт на котелното установка;
 • санитарно и хигиенно заключение;
 • сертификат за съответствие с изискванията на котела;
 • инструкции за експлоатация за избрания газов котел.

Правилната котелна кабина за частна къща

Схема на идеалната котелна къща за дома според препоръките на потребителите на FORUMHOUSE.

Безупречното спазване на стандартните изисквания и практическите препоръки при изчисляването и изграждането на котелно помещение за вила е гаранция, че отоплителната система в него ще функционира безупречно и "живата" топлина никога няма да напусне дома ви.

Начало котелно: дизайн

Проектирането на модерни котли, използвани в частни домакинства, може да варира. Техните характеристики зависят от вида на консумираното гориво и от вида на използваната стая. По метода на местоположението е необходимо да се разграничат следните видове котли:

 1. Построен. Вграденото котелно помещение се намира директно в домакинството. Местоположението на котелното помещение в частна къща е доста удобно, но не е подходящо за всякакъв вид отоплителни котли. Така че котлите, които създават много шум (с горелка под налягане), трябва да се използват в изолирани котли;
 2. Приложено. Намира се в изолиран район, разположен в специално удължение до вилата;
 3. Самостоятелно. Отделна котелна къща за частна къща почти винаги се намира в непосредствена близост до къщата. Той комуникира с основния корпус чрез различни съоръжения (отопление, газ, вода и електрически линии).

В редки случаи ще се инсталира котелно помещение в таванското помещение на жилищна сграда. Но това е изключение, а не правило.

Той стигна до заключението, че самостоятелна котелна къща, по всички показатели и здрав разум, е по-добре изградена. Въпреки че строителството му ще струва повече. Примерите за котли, които са известни ми отделно от къщата, показват, че загубите на топлинна енергия са минимални (5 метра от котелното помещение до стената на къщата), когато се използват полипропиленови тръби с изолация в пластмасова канализационна тръба. Обикновено сигурността остава тиха. Газът е газ. Не се шегуват с него. При използване на отделен обект в къщата няма бойлери, бойлер, резервоар и спомагателно оборудване. Няма шум, неприятна миризма, района е освободен и. и т.н. Изглежда има някои предимства (с изключение на по-високите цени).

Да, за котли с висока мощност (които могат да варират от 200 до 500 kW) и повече оборудване, по-добре е да се създаде отделна стая. Той е удобен, безопасен и модерен. Не се страхувайте от разходите, свързани с изграждането на допълнителна къща, както и от възможните загуби на топлина. За да изградите отделна цена на котелни, винаги ще получите повече плюсове, отколкото минусите в този вариант.

Ако проектът не е толкова тромав, тогава можете да ограничите удължаването до къщата или дори да уредите "стоянка" в отделна стая в жилищна сграда.

Това е, което нашият потребител мисли за това.

Има смисъл да се използва отделна стая с голямо количество оборудване. За малки котли, поставени на стената, е по-добре да инсталирате котела в къщата. Между другото, топлинните загуби на отоплителния уред могат да бъдат доста значителни - 20 kW * h. През зимния ден - това са 3 кубчета газ.

Къде да направите котелното в частна къща, решавате. Но ако стаята можеше да се побере с необходимото оборудване и имаше достатъчно място за нейното поддържане, това означава, че планирането е извършено правилно. Но ще се върнем към този въпрос.

Как да се изгради котелно помещение за частна къща

Днес има стандартен списък на оборудването, което трябва да бъде поставено във всяка котелна помещение, независимо от вида й. Нека разгледаме по-подробно:

 1. Отоплителният котел е основният източник на топлина за Вашия дом и централния елемент на котелното, способен да преобразува горивната енергия в топлинна енергия;
 2. Котел - незадължителен и обемен елемент, предназначен за отопление на водата, потребявана за битови нужди;
 3. Разширителен резервоар - елемент, който позволява да се изравни налягането в отоплителните системи;
 4. Разпределителен колектор - устройство, което разпределя потоците охлаждаща течност в многоциклени отоплителни системи;
 5. Комин - система от отработени елементи, която отклонява продуктите от изгарянето на гориво във външното пространство, т.е. на улицата (не се използва в електрическите отоплителни системи);
 6. Циркулационна помпа - устройство, което ускорява циркулацията на охлаждащата течност (монтирана в котелното);
 7. Група за безопасност с предпазен клапан и система за отдушник.
 8. Тръбопроводна система с вентили;
 9. Вентилационна система.

И още един необходим елемент на съвременния "бутер" е системата за контрол на замърсяването на околната среда в помещението. От съображения за безопасност се препоръчва да го оборудвате във всички газови котелни помещения (виж снимката).

Стари парченце 2.04.08-87 не е предвидено сега, ако имате мазе, мазе или приложение, необходимият мониторинг обгазен! Цитирам: "следва да се предоставят за контрол на системи за концентрация на газ с автоматично изключване на доставките на газ за жилищни сгради по време на инсталирането на оборудването за отопление, независимо от мястото на монтаж - мощност над 60 кВт, а в сутерена, партера и в пристройката - независимо от топлинна енергия."

Основните елементи на идеалния бойлер, който изброихме. А наличието на допълнително индивидуално оборудване на котела и неговия списък ще зависи единствено от вида на отоплителната система и вида на използваното гориво. Сега трябва да погледнем как ще бъде направено правилното разположение на основните елементи.

оформление

Правилното разполагане на котелно оборудване е въпрос, който може да бъде решен само чрез познаване на зоната на помещението, пълен списък на необходимите уреди и техните размери. В повечето случаи, за да се избегнат неудобни грешки при поставянето на оборудване, препоръчително е да се свържете с професионална организация за проектиране и монтаж.

Това е, което един от участниците в FORUMHOUE реши за себе си за това.

Опитвам се да правя всичко по нормален, формален и красив начин. Пример: инсталирах комин ("Shidel") с вентилационен канал. При координирането на проекта за доставка на газ у дома инженерното момиче дълго време поискало как са били организирани тези елементи, от какво са направени и как. Всичко това се отразява в ТУ. Проектът в регионалната бензиностанция бе договорен безпроблемно. След координацията в ТУ се е появило условие за организирането на решетъчен отвор в долната част на входната врата.

Възможно е обаче да се дадат някои общи препоръки относно брашното дори преди неговото развитие.

За отоплителния котел трябва да се организира безпрепятствен достъп. Това условие трябва да бъде изпълнено дори и в случаите, когато устройството не изисква редовно зареждане с гориво (т.е. електрически или газов котел). Разстоянието от стените на котелното помещение до инсталираното в него оборудване трябва да отговаря на изискванията в техническата документация за тези устройства. Ако става дума за планиране на осветителни уреди, те трябва да осветяват цялостно пространството - в случай, че е необходимо да направите малък ремонт (замяна на помпено оборудване, ремонт на автоматичен бойлер и др.).

Безпрепятствен достъп трябва да бъде не организира само към котела, но ако е възможно, и с други устройства -.. За да се циркулационната помпа и електрически ключове за да котли и вентилационните отвори, за помпено оборудване, елементите на комина и т.н. Погрижете се за удобство предварително! В крайна сметка това ще помогне да се избегнат трудностите в процеса на по-нататъшна работа.

Какво да направите отделен бойлер

Общите изисквания за организиране на битови котли се регулират от строителните норми и правилници (SP 41-108-2004, SP 42-101-2003, SNiP 42-01-2002 и др.). И е по-добре собственикът на имота да бъде ръководен по време на строителството по тези схеми и правила. В крайна сметка това ще помогне да се избегнат разногласия с надзорните органи и без никакви проблеми да се получи разрешение за експлоатация на отоплителна техника.

Значението на нормативните актове, разработени от държавните органи, може да бъде трудно за разбиране за средния човек. Но, за щастие, от целия поток от информация можем да различим няколко основни мисли, които се отнасят до основните изисквания за изграждането на котелно помещение за дома. Това точно направиха някои потребители на нашия форум, които направиха списък на тези изисквания.

 1. 1. височината на пещта - не по-малка от 2,5 m;
  2. Обем - не по-малко от 15 m³;
  3. Прозорец със зона на остъкляване - не по-малко от 3% от обема на пещта;
  4. Стени, тавани и тавани - от незапалим материал;
  5. Вентилация - естествена;
  6. Вратата не трябва да води до кухнята, а директно към улицата или към коридора, откъдето има изход към улицата. В последния случай той трябва да има огнеупорно покритие;
  7. Ако котелът е с отворена горивна камера, трябва да има входящ поток;
  8. Метърът може да бъде поставен в пещта - на радиус от 0,8 m от газовото оборудване на височина 1,6 m от пода.

Светлана V е избрала най-важните изисквания за подреждането на газови котли, но те са валидни и за други видове гориво. От самите нас можем да добавим някои по-важни точки.

Ето един пример: ако минималният обем на котелното помещение е 15 м³, тогава неговата площ трябва непременно да е по-голяма или равна на 6 м². Вратата в котелното помещение може да не е твърде широка, но не е разрешена да бъде по-малко от 0,8 м широк.

В процеса на работа на котелното помещение понякога се налага да се източва водата от отоплителната система. Котелното помещение трябва да бъде с дренажен отвор или изход към канализационната система.

Стените, както и другите елементи на котелното помещение, трябва да бъдат завършени с материали, които предотвратяват пожара и бързото разпространение на огъня. За облицовка на стени, сушилни, керамични плочки или листове стъкло-магнезий са подходящи.

От всички видове подове в котелното помещение е най-добре да използвате специални плочки или порцелан.

За да украсите тавана на котелното, трябва да използвате гипсокартон (с изолация) или гипс. Използването на решения за завършване на опън и окачване в този случай е неприемливо. Това ще бъде непрактично и подобни материали имат висока степен на опасност от пожар.

Ако искате да научите повече за дизайна на идеалното котелно помещение, както и изискванията, приложими за дизайна на котелното помещение. Ако трябва да се запознаете с препоръките на хора с практически опит в тази област, моля, посетете съответната секция на нашия форум. Всичко за това как да изберете отоплителна система за вашия дом, както и за инсталирането и работата на отоплителните системи можете да прочетете в подробните статии по тези въпроси. Предлагаме на всеки, който желае да прочете материал за изграждането на енергийно ефективни жилища.

Устройството на газовата котелна част в частна къща - изисквания, правила

Организирането на автономна отоплителна система е необходимо да се определи отделна площ за инсталиране на отоплителна техника. Газова котелна част в частна къща трябва да отговаря на определени стандарти за безопасност, чието неспазване е изпълнено със сериозни последици.

На какво да се съсредоточим

Изискванията за частните котли са описани в специален документ от 01 юли 2003 г. (говорим за SNiP 42-01-2002). Този документ трябва да служи като насока по време на подреждането на пещта. Знанията за стандартите дават някои предимства, въпреки че процедурата за разработване на проекти обикновено се изпълнява от специалисти. Това ви позволява да изчислите предварително вероятността за използване на различни видове оборудване, както и приблизителното количество инсталационни работи.

В резултат на това дори на етапа на жилищното строителство целта за котелното помещение може да бъде съобразена с изискванията на SNiP. Ако има трудности или спорни въпроси, препоръчително е да ги решите с проектантския отдел на газоснабдителната организация. Всяка отделна сграда се характеризира със собствени нюанси: те се решават само по отношение на плана на къщата.

Списък на изискванията

При вземането на решение за местоположението на отоплителното оборудване е необходимо да се съсредоточи върху неговата мощност:

 • До 60 кВт. Такова устройство може да бъде инсталирано в кухнята, при спазване на специални условия.
 • 60-150 кВт. Котелното помещение може да се оборудва в самостоятелна стая на всеки етаж. Ако природният газ се използва като гориво, мазето или приземният етаж може да бъде мястото на инсталиране.
 • 150-350 kW. Котелното помещение трябва да бъде в отделна стая на първия или сутеренния етаж. Друг допустим вариант е приложение и отделна сграда.

Отделно котелно помещение може да се използва и за помещения с капацитет по-малък от 60 kW. Това дори има своите предимства, защото в този случай цялото необходимо оборудване ще бъде на едно място.

Обемът на котелното помещение за газов котел също е регулиран:

 • За уреди с мощност не повече от 30 kW, пещта трябва да има минимален обем от 7,5 м 3 (да не се бърка с площта).
 • 30-60 kW - 13,5 м 3.
 • 60-200 kW - 15 м 3.

Ако газовият бойлер трябва да бъде поставен в кухнята, за този случай се предписват други стандарти: обемът на помещението е от 15 м 3, а височината на стените е от 2,5 м.

Всеки от случаите на подреждане на пещта изисква отделен подход, въпреки че има общи условия:

 • Вътре в стаята котелното помещение във вилата трябва да падне от улицата. Необходими са отделни изисквания и за площта на прозорците: всеки 1 m3 обем трябва да съответства на най-малко 0,03 m 2 от отвора на прозореца. В този случай говорим за размера на стъклото. Прозоречната система трябва да е шарнирна, чиито капаци се отварят навън.
 • Прозорецът трябва да има прозорец в случай на аварийна вентилация в случай на авария с газов проход.
 • Липсата на вентилация или комин, който показва продуктите на изгаряне на улицата. За отвеждане на изпускателната тръба на котел с ниска мощност до 30 kW, се разрешава да се използва отвор в стената.
 • Наличие на студен тръбопровод за захранване на системата. Същото важи и за наличието на дренаж за източване на охлаждащата течност.

Друго общо условие (в последната версия на правилата) е сглобяването на двуканално газово оборудване с мощност от 60 kW и повече с устройства за наблюдение на съдържанието на газ. При задействане системата незабавно блокира потока газ.

Ако котелното се намира в отделна стая

При проектирането на отделна стая за газов бойлер с мощност не повече от 200 kW, е задължително да се използват непламтящи стени с ниво на огнеустойчивост най-малко 0.75 часа. Подобни характеристики са налице за тухли, циментови блокове и бетон.

Автономна котелна централа с вграден или вграден тип трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Обемът на котелното помещение за газов котел е от 15 м 3.
 • Височината на стените. За оборудване с мощност 30 kW - 2,5 m; до 30 кВт - от 2,2 м.
 • Трябва да имате прозорец с траверса или прозореца. Съотношението на площта на остъкляването към обема на помещението е 0.03 m 2/1 m 3.
 • Силата на вентилационната система трябва да осигури трикратна обмяна на въздух в рамките на един час.

При поставянето на котелното в мазето или сутерена при определяне на минималния размер на помещението трябва да се добавят 0,2 м 3 към стандарта 15 м3 за киловат мощност. Изискванията за стените и таваните, които предпазват пещта от други помещения, също стават все по-строги: при всички случаи не трябва да се изпуска газ или пара.

Ако котелното помещение в сутерена или сутерен служи като място за монтаж на устройства с мощност от 150-350 kW, то трябва да бъде оборудвано с отделен изход към улицата. Като опция може да бъде изход към коридора, водещ към улицата. Когато решават конфигурацията и капацитета на котелното помещение, те също така гледат на удобството на поддръжката: затова тази стая обикновено е по-голяма от минималния размер.

Прикрепени котелни помещения в частна къща

Ако оборудването е инсталирано в специално разширение, в този случай, освен посочените, е необходимо да се изпълнят някои допълнителни изисквания:

 1. Допуска се да се прикрепи към твърда стена: най-близките отвори трябва да бъдат отстранени не по-малко от 100 см.
 2. Строителният материал трябва да има огнеустойчивост от 0,75 часа. Подходящи свойства се предлагат в стени от бетон, тухли и тухли.
 3. За да се избегне свързването на пристройката с основната сграда, ще е необходимо да се организира отделна фондация, отделена от общата база. Тя не е предназначена за три, а за четирите стени.

Трябва да знаете и следните нюанси. Така се случва, че в къщата няма подходящо помещение за котелно помещение. Понякога газовата услуга отива на среща, която иска да компенсира тези недостатъци с увеличена площ на остъкляване. Ако говорим за изграждането на къщата, тогава всички стандарти за пещта трябва да бъдат изпълнени. В противен случай одобрението на проекта няма да настъпи. Подобни принципи са показани и на прикрепените котелни помещения, при които не се допуска отклонение от предписаните размери по някаква причина.

Ако газовият бойлер е монтиран в кухнята

Както бе споменато по-горе, малки кухненски бойлери (до 30 kW) могат да се монтират в кухненското отделение на къщата. В този случай типът на горивната камера може да бъде отворен и затворен. За изхвърляне на продуктите от горенето се допуска използването на вентилационни канали, комини и дупки в стената. Позволява се инсталирането на стенно и подово оборудване.

Когато монтирате газовия котел в кухнята, помислете за следното:

 • Височината на тавана трябва да бъде поне 2,5 м.
 • Стаята трябва да има обем от 15 м 3.
 • Вентилацията трябва да гарантира трикратно смяна на въздуха в рамките на един час.
 • Не трябва да има прекъсвания в захранването с кислород: важно е, че е достатъчно да се поддържа работата на газовата горелка.

Точката на монтаж на монтираните на стената котли трябва да бъде само негорима основа. При позициониране на оборудването е необходимо да се вземат предвид изискванията за разстоянието до страничните стени (минимум 10 см). В дървените къщи се допуска инсталиране на огнеупорни или запалими основи, предварително измазани или оборудвани с огнеупорен екран за газов котел. Мазилката се нанася със слой от най-малко 50 мм.

За производството на екрана с помощта на стоманени листове. Преди закрепването си стената е изолирана с азбест или плоча от каменна вата. Дебелината на този слой е най-малко 3 мм. Екранът с размерите му трябва да надвишава формата на котела в корпуса с височина 70 cm и 10 cm под и отстрани.

Отделна сграда за котелното помещение

Оборудването с мощност от 200 kW трябва да бъде инсталирано в отделна сграда от къщата.

Наред с общите изисквания, в този случай се налагат и някои допълнителни условия:

 • Топлоустойчивостта на строителния материал, от който са изградени стените и покрива (включително вътрешното покритие).
 • Самостоятелната котелна къща трябва да има обем на помещението най-малко 15 m 3. Към резултата, плюс 0,2 м 3 за всеки kW мощност, използвана за отопление на жилището.
 • Тавани. Височина - от 250 см.
 • Остъклена зона. Определя се по формулата 0.03 m 2/1 m 3 обемът на строителството.
 • Window. Необходимо е да има прозорец или траверса.
 • Наличие на отделна основа за котела. Тя не трябва да бъде по-голяма от 15 см по отношение на общото ниво. Ако масата на отоплителното оборудване не надвишава 200 кг, тя може да бъде монтирана на бетонен под.
 • Наличие на система за аварийно изключване на газ. Той е инсталиран на тръбата.
 • Врата. Могат да се използват само не-подсилени структури на слаби панти.
 • Вентилация. Неговата мощност трябва да бъде достатъчна, за да се гарантира, че за един час целият въздух в помещението ще бъде заменен най-малко три пъти.

Приемането и поставянето на котела в котелното се характеризира със сериозност: представителите на газовата компания обикновено не приемат услуги.

Изисквания за вратите

В отделна стая на жилищна сграда, която е превърната в пещ, е необходимо да се използват врати, които не се страхуват от открити пламъци и високи температури. Тези продукти трябва да имат способността да устоят на пожар за 15 минути. Само метални конструкции имат подобни характеристики. Можете да инсталирате фабрични и домашни модели: основното е да се съблюдават всички необходими параметри.

В тези ситуации, когато котелното помещение има вход от улицата, то е оборудвано с неармирани врати. Поради това, в случай на експлозия, кутията се транспортира просто от взривната вълна навън. Това позволява на взривната енергия да бъде насочена към улицата, която ще запази стените на жилището. Също така лесно "се извършват" вратите позволяват на газ свободно да излезе в случай на проходи. Често проектите съдържат допълнително условие: в долната част на вратата трябва да има отвор за решетката. Благодарение на него се осигурява необходимия въздушен поток в котелното помещение.

Изисквания към вентилационната система

При изчисляване на ефективността на вентилацията е необходимо да се съсредоточи върху обема на помещението. Ако е необходимо, умножете по 3, обикновено добавете около 30% от запаса. Това определя количеството въздух, който трябва да бъде сменен в рамките на един час. Например, можете да направите изчислението на стаята 3х3 м с височина на стената 2,5 м. Обемът се изчислява като: 3x3x2.5 = 22,5 м 3. Тъй като е необходима тройна размяна, тогава 22,5 m 3 х 3 = 67,5 m 3. Към получения резултат добавете запас от 30%: от 87.75 м 3. За да се постигне естествена вентилация, долната част на стената е оборудвана с вход за въздух с решетка. Изпускателната тръба се отстранява през покрива или стената в горната й част. Вентилационната тръба трябва да е на същата височина като комина.

Агрегати за твърдо гориво и течно гориво

Общите разпоредби за организиране на котелна помещение са еднакви.

Разликите се отнасят до нюансите в подреждането на изпускателната система на продуктите от горенето:

 • Напречното сечение на комина трябва да превишава тази на изхода.
 • Дизайнът на комина трябва да съдържа минимален брой колела. Ако е възможно, е по-добре да се направи прави.
 • Дъното на стената трябва да е снабдено с абсорбатор или прозорец за влизане на въздух. Районът на траверса зависи от силата на котела.
 • Коминът се изпуска през покрива или стената.
 • В непосредствена близост до комина се установява отвор за проверка.
 • Коминът трябва да има газонепроницаеми връзки.
 • Монтажът на котела изисква незапалима основа. Дървените подове са изработени от азбестов лист или картон, изработен от минерална вата. Над тях се поставя парче стоманена плоча. Има възможност за изграждане на тухлена зидария, украсена с мазилка или плочки.
 • Летливите котли се захранват от скрити кабели в специални нагъвки. Под напрежение (42 V) се прилага към изхода.

Специфичността на котлите за течно гориво е значителен шум и характерен мирис по време на работа. По тази причина те обикновено се инсталират в отделна стая с добра звукоизолация.

Котелно помещение в частна къща: основните изисквания и норми на подреждане

Удобното живеене в частна къща е невъзможно без предимствата на цивилизацията, като топла вода и отопление. Но за да ги получите, трябва да половите много усилия. Особено, ако имате намерение да направите вашия дом напълно автономен - в този случай не можете да правите без специално котелно помещение, където ще има отоплителни и водоподаващи устройства. Правилното подреждане на тази стая е обещание не само за правилно функциониращи инженерни мрежи, но и за вашата безопасност, затова предлагаме да се разбере какви изисквания се предлагат за организиране на котелно помещение: размери, проценти за разполагане на оборудването, диаграми на свързване - на ваше внимание теоретичен асистент и снимка.

Местоположение на котелното помещение

Първо, нека разгледаме определенията. Под котелното се разбира технически помещение с цял комплекс от специално оборудване, което е предназначено за организиране на топла вода в къщата. Успоредно с това, един и същ комплекс е отговорен за отоплението. Ето защо помещението, с оглед на неговата многофункционалност, е по-подходящо наречено котелно помещение, въпреки че двете имена са обичайни в ежедневието. Има три варианта на местоположението на котелното помещение.

 • Първият е вътре в къщата: в полу-сутерена или сутерен, или в отдалечена стая на първия етаж.
 • Вторият - в специално удължение: котелното помещение е прикрепено близо до къщата, главно от банята.
 • Третият е в самостоятелна сграда: отоплителната система е разположена в отделна сграда, която е свързана с основната къща чрез комуникации.

На Съвета. Препоръчителната опция за разположението на котелното и котелното помещение е в самостоятелна сграда: благодарение на отдалечеността на техническото оборудване от хола, домакинствата са осигурени с максимална сигурност и комфорт.

Оборудване за котелни помещения

Непрекъснатата работа на котелното-котелното помещение, а оттам и осигуряването на топла вода и отоплението у дома, е невъзможно без набор от специални устройства и елементи на комуникациите. Задължителните компоненти на системата включват:

 • Котелът е основният генератор на топлина. Тук топлоносителят се нагрява, който впоследствие се подава в котела и отоплителните уреди. Въз основа на източника на топлинна енергия, котлите са разделени на пет вида: електричество, газ, твърдо гориво, течно гориво и комбинирани.
 • Бойлер - нагревател на резервоара за вода. Вътре в резервоара има тръба, през която се движи топлата охлаждаща течност - пренася топлината към водата в котела, като по този начин я затопля до желаната температура.
 • Разпределителен колектор - помпа, вентил и гребен. Този възел осигурява разпределението и непрекъснатата циркулация на охлаждащата течност до всички елементи на работната система.
 • Акумулатор - резервоар за разширение: компенсира увеличаването на налягането по време на нагряването на работната охлаждаща течност.
 • Предпазни устройства - въздухоотвод, предпазни клапани, манометър: предпазва системата от излишък на въздух и свръхналягане.
 • Автоматизация - всички видове електронни устройства, предназначени за координирано управление на всички компоненти на отоплителната система и водоснабдяването.
 • Комин - изпускателна тръба: премахва към външната среда продуктите на горенето на работното гориво. Не съществува спешна нужда в комина само ако в котелното се работи електрически бойлер.
 • Комплект от клапани, предназначени да блокират бързо движението на охлаждащата течност в случай на аварийни ситуации.

Основни изисквания за котелното помещение

Всички изисквания за монтаж на бойлер-котел могат да бъдат разделени на две категории: отнасящи се до помещенията и оборудването. Нека да започнем с първия.

Котелното помещение трябва да има голяма площ - не по-малко от 6 кв.м. Минималният обем на помещението - 15 кубични метра. Височината на тавана трябва да бъде 2,5 м или повече. Тези изисквания се дължат не само на мерките за сигурност, но и на лесната поддръжка на отоплителната система и системата за захранване с топла вода - важно е да се осигури свободен достъп до всички тръби и уреди.

Стените на котелното са направени само от огнеупорни материали - бетон или тухла. Подът е изработен от бетон. За окончателното облицоване на двете стени и на пода се препоръчва използването на релефна плочка. Вариантна алтернатива за стени е групата на невъзпламените минерали. Ако котелното помещение е разположено директно в къщата или в продължение на него, то трябва да бъде отделено от съседните жилищни помещения чрез отразяване на стени, изработени от материал с нулева граница на разпространение на огъня. Вратата на котелното и котелното помещение трябва да е огнеупорна. Препоръчва се да се отваря отвън.

В котелното помещение трябва да бъде организирана вентилационна система. Ако не можете да инсталирате специални вентилатори, трябва да се грижите за естествената вентилация - направете дупка в горната зона на помещението 15x20 cm.

Хардуерни изисквания

Когато инсталирате оборудване в котелно-котелно помещение, трябва да запомните следните правила:

 • На закрито не трябва да има повече от два отоплителни котела.
 • Минималното разстояние между големите уреди (котли и котли) е 70 см.
 • Нито отоплителният котел, нито котелът трябва да имат една страна близо до повърхността на стената - трябва да има свободно пространство между уредите и стените.
 • Ако котелното се намира на първия етаж на къщата, общият капацитет на оборудването на системата не трябва да бъде по-висок от 150-200 kW, а ако е в удължението, в сутерена или в сутерена - 350 kW. В случая на котли в отделни сгради не са предвидени такива строги стандарти.
 • Електрическата инсталация трябва да бъде затворена. Най-добрият вариант е да го скриете в специални стоманени тръби.
 • Осветителните тела трябва да бъдат покрити с метални кутии.

Както виждате, подреждането на котелно помещение или котелно помещение в частна къща изисква спазване на набор от стандарти - започвайки от размерите на техническото помещение и завършвайки с оборудването му. Нарушаването на тези изисквания е изпълнено с големи проблеми, така че помислете за всички нюанси, ако искате да получите наистина ефективна и безопасна система за отопление и водоснабдяване за вашия дом.

климат

Наличието на автономно отопление в частна къща изисква подреждането на котелно помещение в него. Тази стая се нуждае от сериозен подход към планирането. Има специални правила и изисквания за подреждането на котелното помещение и по-късно се говори за тях.

Съдържание:

Котелно помещение в частна къща: подреждане на помещението за газов котел

Преди да разгледате правилата за подреждане на котелното, трябва да сте запознати с видовете котли, които ще бъдат инсталирани в него. Тъй като типът на котела, зависят от определени норми и изисквания за пожарна безопасност в дадена стая.

Най-популярният отоплителен уред е газовият котел. Сред предимствата му трябва да се подчертае лекотата и простотата на работата му, достъпните разходи за самото оборудване и горивото, което се използва в него. Въпреки това, инсталирането на тези котли трябва да се извършва в съответствие със специални изисквания и стандарти, тъй като най-малката грешка може да доведе до експлозия.

Ако в къщата е монтиран газов котел с мощност до тридесет киловата, тогава не е необходимо да се оборудва котелното помещение. Възможна инсталация на такъв котел в кухнята или в коридора, в зависимост от размера им.

Инсталирането на газов котел в кухнята е възможно в този случай:

 • ако минималната стойност на нейната площ е не по-малко от 15 киловата;
 • наличност на прозорци с площ от 30 см квадрат на 100 см квадрат;
 • задължителна вентилация под формата на вентилационни отвори;
 • минималната височина на помещението е 220 см;
 • наличност на лесен достъп с размери 70 см;
 • наличието на отвор за входящ въздух, който осигурява изгарянето на горивото в котела;
 • висока степен на огнеустойчивост на помещението, включително довършителни материали, използвани за ремонта му.

Също така монтирането на шарнирен котел е възможно само ако стената на кухнята е направена от незапалими или незапалими материали. Ако се планира инсталирането на подов тип котел, под него трябва да се монтира подложка под формата на метален лист или бетон, трябва да излиза извън крайните части на котела, поне на 100 мм от всички страни.

Ако стените на къщата са изработени от горими материали, например от дърво, преди да инсталирате котела трябва да инсталирате защитен екран, който ще предпази стените от пожар.

Ако мощността на котела е от тридесет до двеста киловата, тогава инсталацията му изисква отделна стая. Възможно разполагане на котелното помещение в сутерена или сутерен. В този случай трябва да спазвате следните правила:

 • осигуряват естествена светлина;
 • за един час целият въздух в помещението трябва да бъде подновен най-малко три пъти, т.е. трябва да се организира естествена или принудена вентилация;
 • задължителен изход към улицата;
 • минимална височина на стената 250 см;
 • минималният размер на пространството, колкото за кухнята, е петнадесет квадратни метра.

Най-добрият вариант е газова котелна част в частна къща, отделен тип. По този начин ще бъде възможно не само да се подобри удобството на работата му, но и да се намали рискът от пожар в цялата къща. Следните изисквания се налагат на самостоятелни котелни помещения:

 • наличието на задължителна основа на сградата;
 • липса на принадлежност към къщата;
 • след подреждане на основата на сградата, се полага основата за монтаж на котела;
 • котелът е инсталиран над пода с дължина 150-200 мм;
 • Бетонният разтвор се използва за запълване на пода, в който пясъкът задължително се намира.

За производството на покрива и стените, използвайте само незапалими материали за довършителни работи. Що се отнася до интериора, той често се използва за керамичните плочки. Освен това, за да извадите охлаждащата течност, трябва да имате канализационна тръба в котелното помещение. Освен това, преди стартирането на строителните работи е необходимо да се разработи проект, съгласуван с работещите в газовата промишленост.

Котелно помещение в частна къща: подреждане на помещения за котел за твърдо гориво

Използването на котли за твърдо гориво е особено популярно в районите, където няма централизирано снабдяване с газ. Тези котли работят върху дървесина, пелети, торф и други твърди горива. Сред техните предимства трябва да се отбележи:

 • сорт гориво;
 • наличност и ниска цена на горивото;
 • лесна инсталация и работа;
 • по-малко изисквания и стандарти за подреждането на котела;
 • не експлозивни;
 • ако се планира инсталирането на котел с продължително горене, това оборудване работи без човешка намеса за период до три дни.

Въпреки това котлите за твърдо гориво имат по-ниска ефективност от газа. В допълнение, те са доста чувствителни към висока влажност, изискват постоянно натоварване с гориво и почистване на котела.

Предлагаме Ви да се запознаете с основните правила, които осигуряват котелно помещение за котли, работещи с твърдо гориво:

 • мястото, където ще бъде инсталиран котела, трябва да бъде лесно достъпно, тъй като горивото се зарежда непрекъснато в него и пепелният съд се почиства;
 • минималното разстояние между стената и двете страни на котела е 100 mm;
 • при монтажа на котела в близост до стените, подредени със силно запалими материали, се препоръчва да ги отрежете с метален лист, чиято дебелина е 2,5 мм;
 • Преди основата на пещта да се постави и материалът под формата на стоманен лист.

Помислете дали е най-добре подът в стаята, в която е монтиран бойлерът, да е от бетон и да е покрит с незапалим материал.

Помислете, че върху подреждането на вентилационната система се налагат специални изисквания:

 • за един киловат мощност на котелното оборудване е необходимо да се организират 80 кубически милиметра от прозореца;
 • коминният отвор на котела в диаметър трябва да бъде по-малък от диаметъра на комина;
 • в допълнение, трябва да се внимава да има специална дупка, която да позволи техническа поддръжка на комина;
 • коминът трябва да има същия диаметър в цялата си площ;
 • вътрешността на комина трябва да бъде измазана, така че димът няма да влезе в стаята;
 • в допълнение, помещенията изискват водоснабдяване и канализация;
 • ако въглища или дърва за огрев се използват за отопление на къщата, минималната площ на котела е осем квадратни метра.

При условие, че се използва само въглища като гориво за котела, котелното помещение трябва да има скрито окабеляване и специални устройства за херметично осветление, тъй като въглищният прах е силно експлозивен.

Имайте предвид, че в допълнение към правилно инсталирания комин трябва да има естествена или принудена вентилация в стаята. Тъй като всеки път горивото от котела в стаята получава продуктите от неговото изгаряне. Натрупването им ще доведе до отплаване на въглеродния окис.

Котелни помещения в частна къща снимка: стая за електрически бойлер

Електрическият котел е един от най-безопасните отоплителни котли. В допълнение, за неговото инсталиране не изисква отделна стая, а по-скоро всеки безплатен ъгъл на къщата.

Сред предимствата на електрическите котли ние подчертаваме:

 • достъпни разходи за самото устройство;
 • лесна инсталация, която не изисква участието на специалисти;
 • икономия на място, тъй като котлите от този тип са компактни;
 • безопасност, тъй като в котела няма открит пламък;
 • няма нужда да инсталирате комин;
 • безшумна и комфортна работа;
 • безопасността на околната среда.

Въпреки това, електрическите котли имат някои недостатъци:

 • възможността да се получи удар от електрически ток;
 • необходимостта от организиране на заземяването;
 • високата цена на електроенергията, използвана за отопление.

Използването на такива котли е доста рядко, тъй като цената на електроенергията е твърде висока. Такива бойлери най-често се използват като допълнителни източници на отопление.

Изисквания за котелно помещение в частна къща

Предлагаме Ви да проучите по-подробно изискванията за газова котелна къща в частна къща:

1. Каква трябва да бъде стаята на котелното помещение.

 • ако възнамерявате да оборудвате котелно помещение в частна къща, то определено трябва да определите отделно помещение или разширение за него, инсталирането на газов котел в хола е неприемливо;
 • минималната височина на тавана в стаята е 220 см;
 • размерът на котелното помещение в частна къща се изчислява въз основа на четири квадратни метра за монтаж на един котел;
 • стените на помещението трябва да бъдат измазани, да не се използват лесно запалими довършителни материали за тяхното довършване;
 • минималната ширина на вратата е 80 см;
 • десет кубически метра стая изисква тридесет сантиметра квадратни прозорци.

2. Наличието на комуникационни системи е задължително.

 • електрическата мрежа трябва да се характеризира с наличие на еднофазен ток от двадесет ампера и напрежение 220 V, заземяване и инсталиране на специална автоматика за защита на мрежата;
 • на всеки от котлите трябва да има блок за заключване;
 • в допълнение, котелното помещение трябва да бъде снабдявано с вода, с помощта на която се осигурява захранването с топла вода на къщата;
 • за да се осигури авариен поток на вода от системата, е необходимо да се оборудва канализационната система;
 • наблюдавайте налягането на газта и водата в системата, което трябва да отговаря на определени стандарти.

3. Вентилационна система в котелното помещение.

 • ако къщата преди това е организирала вентилация, тя може да се комбинира с вентилацията на котелното помещение;
 • за оборудването на комина, трябва да ударите два отвора, разположени директно в стената;
 • за да захранваш въздух, достатъчно е да направиш дупка в стената или във вратата и да инсталираш вентилационна решетка;
 • за да се изчисли вентилацията, капацитетът на котела е достатъчен, например 2 кВт, умножени по 8 квадратни сантиметра, се оказва, че е 16 сантиметра квадрат - това е площта на минималния вентилационен отвор за котелното помещение.

4. Правила за комин и инсталация.

 • всеки тип комин, инсталиран в котелното помещение, трябва да е газонепропусклив, продуктите от изгарянето на горивото в никакъв случай да не влизат в помещението;
 • отворът за комина, разположен на котела, трябва да бъде с по-малък диаметър от самия комин;
 • след инсталирането на котела, той трябва да бъде свободно достъпен от всички страни.

Котелно помещение в частна къща: основните компоненти на оборудването

Проектите на котелна къща за частна къща се различават в зоната на основната стая, технологичните особености, обаче, компонентите на почти всяка котелна къща включват:

 • котел за отоплителната система - устройство, което генерира топлина за отопление на къща, горивната камера се намира в котела, отделя се енергия от горивото в нея, през което се загрява топлинният носител и цялата сграда се нагрява;
 • резервоар за вода под формата на котел - изпълнява функцията на отоплителна вода, се използва само в двуканални отоплителни системи, като по този начин котелът не само отоплява сградата, но изпълнява и функцията за подаване на топла вода;
 • Разширителен резервоар - може да компенсира прекалено високото налягане в системата, което се случва, когато котелът е много горещ, течността се нагрява и се увеличава обемът по време на процеса на загряване, като се увеличава налягането в системата, за да се предотврати разкъсването на тръбите, то тогава, в процеса на охлаждането си, те се връщат под натиск;
 • за да се разпредели топлоносителният флуид в системата и да се осигури равномерно нагряване на всички помещения, е необходимо да има разпределителен колектор, освен това с помощта на това устройство е възможно да се регулира температурата на топлоносителната течност; това устройство има циркулационна помпа, гребен и хидравличен сепаратор;
 • комин - ви позволява да отклонявате продуктите от горенето от помещението, качеството на работата и ефективността на самата отоплителна система зависят от правилната технология за монтаж на котела;
 • За да се предпази системата от прегряване, е необходимо да има група за безопасност, в състава на която има терморегулатор и разширителен резервоар;
 • За да се транспортира охладителната течност в системата, е необходимо да има тръбопровод и спирателни вентили, които да попречат на движението на охлаждащата течност.

Препоръки за подреждането на котелната къща в частна къща

1. Имайте предвид, че не трябва да има повече от два котела в една и съща стая.

2. Изборът на комина, изпускателната система и техните характеристики директно зависи от вида на котела, който ще бъде инсталиран в котелното помещение, поради което е препоръчително да се закупи котел, преди да се осигури самата стая.

3. За производството на стените на котелното помещение е най-добре да се използват огнеупорни тухли или бетон.

4. За довършване на пода се използват керамични плочки, мазилки или стоманени листове.

5. Ако има близка врата между къщата и котелното помещение, тя трябва да се направи огнеупорна.

6. Наличието на свободно пространство около котела е необходимо, тъй като осигурява свободен достъп до оборудването в случай на ремонт.

Площта на котелното в частната къща зависи от силата на котела.

Top