Категория

Седмичен Новини

1 Камини
Отоплителната система на двуетажна къща: типични схеми и специфики на проекта за оформление
2 Помпи
Какви тръби да изберем за отопление?
3 Гориво
Отоплителни котли за течно гориво: устройство, типове, преглед на популярни модели
4 Радиатори
Как да напиша кримпване
Основен / Гориво

Отоплителни котли за течно гориво: устройство, типове, преглед на популярни модели


Производствените и икономични отоплителни котли за течно гориво могат да постигнат пълна автономия от централизирания газопровод. Отразявайки инсталацията на устройството, трябва да се разбере неговото устройство, принцип на работа и характеристики на работата.

Изборът на котела трябва да се основава на сравнителна оценка на характеристиките и функционалността на различните модели. Важен фактор е репутацията на производителя.

Предимства и недостатъци на котлите за течно гориво

Маслените котли, въпреки възможността за ефективно отопление на сградата и техническо съвършенство, не са толкова често срещани като генератори на топлоенергия за газ или твърдо гориво.

Оборудването, работещо с дизелово гориво или минно дело, е много популярно в страните от Западна Европа

Сред значителните предимства на котлите за отопление с течно гориво са:

 1. Висока производителност. Ефективността на повечето модели достига 95%. Горивото се консумира почти без загуба.
 2. Голяма сила. Ефективността на устройствата ви позволява да загрявате компактните жилищни помещения и просторните производствени халета.
 3. Високо ниво на автоматизация на работа. Котелът работи дълго време без човешка намеса.
 4. Автономия от енергийни източници. С изключение на електроенергията. Ако е необходимо, можете да получите от генератора.
 5. Възможност за преминаване към газ.

Съществуват допълнителни предимства на такова оборудване. За инсталирането на котела не е необходимо одобрение и получаване на разрешение. Освен това липсата на газопровод значително улеснява монтажната работа.

Трудности при монтажа и работата на бойлер за гориво:

 1. Високи разходи за закупуване на гориво. При интензивно използване на оборудването годишният разход на гориво може да достигне няколко тона.
 2. Създадена е отделна сграда за съхранение на гориво. Като опция в земята е оборудван склад с контейнери от непрозрачна пластмаса или стомана. Важно условие - защита от слънчевите лъчи.
 3. Уредът трябва да бъде поставен в отделна стая с добра вентилация и мощни изпускателни системи.
 4. Ако дизеловата котелна централа се намира близо до къщата, е необходима допълнителна шумоизолация - горелката предизвиква шум по време на работа.

При оборудването на подземни съоръжения за съхранение на гориво трябва да се вземат предвид хидрогеоложките характеристики на терена.

Устройството и принципът на работа на котела

Маслените единици работят на същия принцип като газта. Основната разлика е използването на вентилатор (дюза). Типът на устройството до голяма степен определя ефективността и икономичността на котела.

Основните работни възли на топлинния генератор

Структурни елементи на котела на течно гориво:

 • горелка;
 • горивна камера;
 • топлообменник;
 • комин;
 • контролен блок;
 • жилища.

Отоплителната инсталация за гориво е оборудвана с линия с помпа, която осигурява гориво, и резервоар за съхраняване на гориво.

Горелката. Основният модул на инсталацията, който отговаря за подготовката на сместа за гориво-въздух и за предаването й в количеството, необходимо за поддържане на работата на топлинния генератор.

Стандартен комплект горелка за котел с течно гориво:

 1. Трансформатор за запалване. Генерира искра, поради което горивото се запалва.
 2. Управление Определя началната фаза, извършва контрол и спира работата на горелката. Свързването на фотоклетка, трансформатор за запалване и сензор за аварийно изключване се осигурява.
 3. Соленоиден клапан. Регулира потока гориво към горивната камера.
 4. Въздушен регулатор с филтър. Устройството нормализира подаването на въздух, предотвратявайки проникването на твърди частици.
 5. Подгревател. Променя състоянието на горивото, намалявайки неговия вискозитет. Колкото по-течно гориво навлиза в отвора на дюзата, толкова по-икономично е консумирането му.
 6. Тръбопровод за преливане на тръби. Свързва се с резервоара, където се нагрява горивото.
 7. Пламъчна тръба. Топлината се захранва през главната линия до мястото, където се загрява топлоносителят, който след това циркулира в отоплителната система.

Горелката може първоначално да бъде вградена в котела без възможност за увеличаване на капацитета на уреда. Сгъваемите модули ви позволяват да модифицирате оборудването.

Горивна камера. Всъщност това е топлоустойчив контейнер с вход и изпускателен отвор. По правило има кръгло или правоъгълно напречно сечение.

Топлообменник Чрез стените на топлообменника прехвърля топлинна енергия към охлаждащата течност. В модерните модели покритието на този елемент е направено в съответствие с принципа на радиаторното устройство - това позволява максимално използване на топлинната енергия, получена в процеса на изгаряне.

Комини. Въздухът се извежда от улицата или от котелното. Когато се доставят отвън, въздухът се подава през коаксиален комин или през отделен канал. За да се увеличи ефективността, димните канали се доставят със стоманени пластини - отработените газове образуват турбулентни потоци, намалявайки скоростта им. Тракцията е запазена.

Управление Автоматичното оборудване е предназначено за поддържане на зададената температура. Допълнителните функции намаляват разходите за работа на котела. От техническа гледна точка блоковете, зависими от атмосферните влияния, които променят температурата на отопление на охлаждащата течност въз основа на показанията на външни сензори, се считат за най-напреднали.

Жилища. Всички елементи на системата са затворени в устойчив топлоизолационен корпус. Тази "черупка" намалява загубите на топлина и увеличава ефективността на котела. Навън корпусът е измазан с слой от топлоизолационен филм, който при нагряване остава студен и предпазва оператора от изгаряния.

Как е отоплението на стаята

Целият процес на генериране на топлина в котел за течно гориво и преносът на топлинна енергия към радиаторите могат да бъдат разделени на няколко етапа.

Етап 1. Дизеловото гориво или друго гориво се излива в хранилището. Помпата за гориво доставя течност на горелката - има натиск в тръбопровода. Същевременно горивната помпа използва сензори за определяне на качеството на горивото и процента на сгъстяване.

Етап 2. Дизеловото гориво влиза в камерата за подготовка. Тук се смесва горивото с въздуха, нагряването и разреждането на сместа.

Етап 3. Съставът на гориво-въздух се подава към дюзата. Под действието на вентилатора, сместа се разпръсква и горивната мъгла се запалва в горивната камера.

Етап 4. Стените на камерата се нагряват. Поради това топлообменникът и охладителят се нагряват. Топлата вода тече и циркулира в отоплителната система.

Стъпка 5. По време на изгарянето на запалимо вещество се образуват газове, които се изпускат през комина. Избухвайки се навън, димът минава през серия пластини за топлопреминаване и също отделя топлината.

Сортове модели на течно гориво

Всички котли за течно гориво могат да бъдат класифицирани според следните критерии: обхват, функционалност, тип на регулиране, материал на производство, вид използвано гориво и начин на инсталиране.

Домакински и промишлени единици

Основният индикатор, който определя принадлежността на една котелна инсталация към един от типовете, е захранването. Домакинските модели са снабдени с мощност от 6 до 230 kW. Това е достатъчно за отопление на малки къщи от 50 квадратни метра. м и големи вили на страната от 2200 квадратни метра. м.

Индикаторът за ефективност определя разхода на гориво в отоплителния котел с петрол - за производството на 10 кВт топлина се изисква около 1 килограм дизел на час. Домакинските единици са проектирани за максимално допустимо работно налягане - 4-6 бара.

Мощността на котлите за промишлени масла варира от 500 до 12 000 kW. Тежкотоварни модели работят за отопление на сгради с повече от 15 хиляди квадратни метра. Управлението на индустриалните отоплителни инсталации е напълно автоматизирано.

Индустриалното котелно оборудване е разделено на котли и парни котли. Първите изпълняват подгряване на водата и последните генерират прегрята или наситена пара.

Едно- и двуканални отоплителни котли

Едноконтурните котли са проектирани изключително за отопление на помещения. Те са свързани с радиатори и охлаждащата течност циркулира през затворена отоплителна система. Такова съоръжение не загрява вода за домашна консумация - трябва да се погрижите за това отделно, като инсталирате котел.

Двуконтурните модели са по-функционални. Котлите осигуряват отопление за къщата и захранване с топла вода в различни точки от входа на водата (душ, мивка и др.). Проектирането на оборудването осигурява допълнителен топлообменник за осигуряване на топла вода.

Видове оборудване по метода на регулиране

Режимът на работа на котела се определя от вида на инсталираната горелка. По вид на настройката всички устройства са разделени на няколко групи:

 • едноетапен;
 • дву- и три етапа;
 • модулирано.

Едностепенните модули функционират на принципа на редуване и изключване. След загряване на охлаждащата течност до определена температура пламъкът изгасва и след охлаждане горелката отново се включва. Тези горелки са неефективни - водят до прекомерен разход на гориво.

Двустепенните и тристепенните устройства работят в следните режими:

 1. Двустепенните модули работят на 30 и 100% мощност. След максимално нагряване на водата, горелката се възстановява в режим на намалена работоспособност. Това ви позволява да намалите разхода на гориво с 5-10%.
 2. Тристепенна работа при 30-60-100% от мощността. Постига се ефективност и висока термична ефективност на устройството.

Модулиран - процесът на изгаряне се регулира автоматично. Интензивността на пламъка се влияе от: температурата вътре и извън сградата, качеството на горивото и режима на настройка. Обхватът на промяната на мощността е 10-100% от производителността.

Микропроцесорната автоматизация определя състава на сместа гориво-въздух, оптималната скорост на подаване на гориво към инжекторите и налягането.

Топлообменници от чугун или стомана

Производителите оборудват отоплителните инсталации с чугунени или стоманени топлообменници. Материалното производство влияе върху ефективността и дълготрайността на котела.

Моделите от чугун се характеризират с дълъг експлоатационен живот - повече от 30 години. Те обаче са доста "капризни" и при критична температурна разлика между "връщане" и "поток" може да предизвика пукнатина. Температурната разлика между входящата и изходящата вода не трябва да превишава 20 ° С.

Ако котелът ще се използва периодично, например, по време на посещенията на къщата, по-добре е да изберете модел с стоманен топлообменник. Топлоустойчивата стомана е по-малко издръжлива, но устойчиво толерира температурни крайности.

Видове котли по вид гориво

Като горивен материал в бойлерите с петрол се използва най-често дизеловото гориво (дизелово гориво) или използваното масло. Външно, дизеловите инсталации не се различават от техните колеги, работещи на "работа". Основната разлика в техническия компонент.

При работата на котела се използва чисто, сертифицирано дизелово гориво. При изгаряне на гориво пепел формацията е минимална. Това ви позволява да използвате при проектирането на тръбите и димните тръби с по-малък диаметър.

Изгарянето на отработени масла се получава при изобилна пепел. В котлите за "обработка" вътре в димните тръби няма турбулатор и цялата утайка се отлага в специална камера за събиране на дим.

Модели за под и стена

Чрез монтаж се отличават стенните и подовите елементи. Монтирани котли - компактни, лесни за инсталиране, но неефективни. Капацитетът им ще бъде достатъчен, за да затопли помещението, чиято площ не надвишава 300 кв.м.

Котлите за подово гориво са по-обемисти и продуктивни. Те включват всички промишлени единици и модели с висока мощност на домакинствата.

Общ преглед на модели от водещи компании

Достойна ниша на пазара на отоплителна техника е заета от котли за течно гориво на чуждестранни производители: ACV, EnergyLogyc, Buderos Logano, Saturn, Ferolli и Viessmann. Сред местните компании Lotos и TEP-Holding са утвърдени.

Универсални купури на ACV Delta Pro

Белгийската компания ACV реализира моделната линия Delta Pro S - двуканални котли с вграден котел. Мощности за отопление от 25 до 56 kW.

 • топлообменник производствен материал - стомана;
 • изолация от полиуретанова пяна;
 • работа по дизелово гориво или газ;
 • контролен панел с термометър, регулиращ термостат.

Котелът за мазут "се настройва" към сезона - се предлага превключвател "зима / лято".

ЕнергиенLogyc единици - интелектуално автоматично оборудване

Котлите за отработени масла на американската компания EnergyLogyc се различават от колегите си в автоматизираната настройка на горелката и процесите на горене на гориво. За гориво се използва масло, дизелово гориво, растително масло или керосин.

Агрегатите за гориво EnergyLogyc се предлагат в три варианта:

 • EL-208B - мощност 58.3 kW, разход на гориво - 5.3 l / h,
 • EL-375V - мощност 109 кВт, разход на гориво - 10,2 л / ч;
 • EL-500V - топлинна мощност - 146 кВт, потребление на горивен материал - 13.6 л / ч.

Максималната температура на охлаждащата течност в представените модели е 110 ° C, работното налягане е 2 бара.

Будеро Логано - немско качество

Компанията Buderos (Германия) произвежда дизелови котли, дюзи, горелки и друго оборудване, необходимо за работата на отоплителната система. Обхватът на характеристиките на мощността на агрегатите е 25-1200 kW.

Бойлерите Buderos Logano се произвеждат в две серии:

 • Buderos Logano категория "G" - проектирани за лично ползване, мощността им е 25-95 кВт;
 • Будерос Логано категория "S" - промишлено оборудване.

Устройствата се характеризират с рационален дизайн, удобна система за управление, вграден шумозаглушител.

Бойлери корейски фирма Kiturami

Подовите котли Kiturami Turbo са предназначени за домашна употреба. Мощности 9-35 kW. Отличителни характеристики на модела:

 • Осигуряване на отопление и топла вода на помещения до 300 кв.м;
 • топлообменникът на котела е изработен от високо легирана стомана;
 • Допълнителната топлообменна БГВ е 99% мед, което повишава ефективността на отоплението;
 • Антифриза и водата са подходящи като топлоносител.

Отличителна черта на моделите Turbo е наличието на турбо циклонен горелка. Той работи на принципа на двигател с турбокомпресор.

В специална метална плоча поради високата температура се получава вторично горене. Това ви позволява да използвате икономично горивото и да намалите излъчването на вредни вещества в атмосферата.

Полезно видео по темата

Разглеждането на видеоклипове ще ви помогне да разберете устройството и принципа на работа на отоплителните тела върху течно гориво.

Сравнение на дизеловия бойлер и уреда, работещ на "работещ":

Kiturami Turbo 30R принцип на работа:

Котлите за гориво имат високо ниво на автоматизация. Отоплението на базата на дизелови устройства позволява автономия, а липсата на твърда рамка за документиране ги прави привлекателно предложение. Редица значителни недостатъци в поддръжката на котелната централа обаче задържат търсенето на дизелови агрегати.

Котли за мазут за частни домове

Предоставянето на жилищни помещения в студения сезон с топлина е основната задача на всеки собственик на жилище. Монтажът на всички системи в повечето случаи трябва да се извършва независимо. В същото време е необходимо да се погрижите за достатъчно количество гориво за автономно отопление, което е особено важно в случаите, когато се използва различно оборудване от газ. Например се пуска котел за мазут за частна къща или се инсталират системи с котли на твърдо гориво.

Работа на котела

Котли, работещи с течно въглеводородно гориво, не са загубили значението си. Те се експлоатират както в централизирани котелни централи, така и в жилищни условия.

Бойлерите за отопление на дома са моно-гориво, консумират мазут и комбинират, работещи алтернативно с газ и мазут.

Има и генератори за топлинна енергия с много гориво. Те са способни да работят на няколко типа гориво.

Разликата между моделите на котли, работещи на нефт, се състои в следните характеристики:

 • горивни камери;
 • общи параметри;
 • диференциация чрез канали за димните генератори.

Видът на горелката на такъв котел за отопление на дома се определя от нейната цел, а реалната ефективност зависи пряко от параметрите на пламъка и степента на изгаряне на горивото в работната зона. Качеството на горивото също се взема под внимание, тъй като по-чистият е, толкова по-ефективен е процеса на изгаряне.

Най-популярните отоплителни котли за частна къща за мазут се разделят на следните групи:

 • газьол;
 • мазут;
 • работещи с емулсия на водно гориво.

Тъй като принципът на работа на различните горелки е доста близък, не е нужно много време да ги преконфигурираме към различни видове въглеводороди.

Параметри на ефективността

Дизайнът на модулите се различава в по-голяма степен във формата на горелката. Последният е способен да премине определен тип течност.

Ефективността на работата се увеличава поради факта, че природен газ преминава през котлите за гориво.

По време на този процес е осигурено пълно изгаряне на течния въглеводород.

В комбинираните горелки за газьол са предвидени централни канали за подаване на течност, а газообразното гориво протича през спомагателните кухини. Такова конструктивно решение гарантира, че такъв котел за отопление на частна къща е в състояние да загрее охлаждащата течност:

 • само с газ;
 • само мазут;
 • горивна смес на тези две вещества.

Поради сложността и относителната цена на инжекторите, налични при проектирането, е било скъпо да се използва комбиниран отоплителен котел за частна къща. Това се дължи на различната скорост на подаване на гориво, дозировката му, тъй като изгарянето на мазута и газ се извършва при различни скорости. Въпреки това, с развитието на технологията се появи и домакински модели.

Множество горивни проби са проектирани за работа с различни видове течно гориво:

Горелката от пневмомеханичен тип е вградена в котел за отопление на мазут за частна къща. Този елемент е оборудван с камера, в която горивото е предварително загрято, което значително намалява вискозитета на течния въглеводород.

Камерите за отопление се представят в два типа:

В първия случай се използва въртяща се купа. И двата модела се експлоатират, като се използва принципът "развиване" на течността, преди да бъде доставена. Това осигурява филмов ефект в краищата на дюзата за подаване. За конструкциите на течно гориво се предвижда да се продухва пара, за да се изсуши филмът и да се образува смес от гориво и масло. Реалните горелки за такива системи са пневмомеханични.

Течно гориво за топлинни генератори

При домашни условия, ще трябва да монтирате един или повече резервоари за съхранение на гориво. Препоръчително е да не се смесват въглеводороди от различни фракции, за да се осигури тяхното равномерно изгаряне. Най-популярните сортове са следните марки мазут:

 • светлина F12 и F5;
 • средни M40B и M40;
 • тежки M100V и M100.

Основните компоненти на веществата се разпределят в следните съотношения:

 • азот и кислород по-малко от 0.5%;
 • водородът не е повече от 12.5%;
 • въглерод е около 88%.

Отрицателните примеси за въглеводороди, включително мазутите, са сярата. Неговото прекомерно съдържание води до образуването на вредно съединение - сярен анхидрид.

Излишната влага в състава на течното гориво влияе неблагоприятно и на процеса на изгаряне. С увеличаването на обема на водата в мазута, генерирането на топлина се намалява, а също и корозия в системата на метални елементи. Да се ​​отървеш от нежелана влага помага. Отнема около 5-10 дни водата да потъне до дъното на резервоара, тъй като плътността му е по-малка от въглеводородите.

За да се направи правилният избор на отоплителния котел за частна къща с течно гориво, е необходимо да се разберат физичните и химичните свойства на мазута:

 • Вискозитет. Параметърът показва степента на течливост на флуида. За да определите точната стойност на тази характеристика, използвайте специализирани устройства. Този фактор влияе върху процеси като изпомпване и изгаряне.
 • Точка на замръзване. Когато тази стойност се достигне, течността става твърда. За различните марки гориво, тази точка е стойност от интервала -10... -35 ° С. Този параметър налага ограничение на условията за съхранение на запасите.
 • Точка на възпламеняване Този фактор варира за различните степени на въглеводорода в рамките на + 90- + 150 ° С. Това запалване на горимата смес от въздух и гориво се осъществява чрез подаване на открит огън. Спонтанното изгаряне се извършва обикновено при достигане на 350 ° С.

При прехвърляне на гориво към инжектора е необходимо предварително нагряване до 75-120ºС. За мазут под налягане е задължително да се намира в запечатаните кухини или тръбопроводи.

Оценка на най-добрите котли за течно гориво за частна къща

Повечето модели котли, които ефективно работят с течно гориво, се произвеждат в чужбина. Помислете за най-популярните модели устройства.

De Dietrich Thermique GT

De Dietrich Thermique, водещ френски производител, предлага оборудване De Dietrich GT, което може да работи и с газ. Основата за тяхното производство е висококачествен чугун, устойчив на корозия при всякакви условия на работа. Този материал издържа на значително ударно и топлинно натоварване.

Protherm "Bison"

Фирмата от Словакия Protherm произвежда устройства за течно гориво "Bison". В тяхното оборудване са горелки за течно гориво. В допълнение, потребителите могат самостоятелно да купуват газови горелки.

Всички единици трябва да бъдат свързани към електричество. Също така се изисква да се натрупа необходимото количество гориво.

Изчисляване на разходите за отопление на мазут

Крайната цена на отоплението на дома на базата на течно гориво включва:

 • цената на котела е средно 85 000 рубли;
 • горелка - 5 000 триене;
 • бойлер - 60 000 рубли;
 • инсталация на системата - 15 000 триене;
 • цената на горивото и електричеството - 100 000 рубли.

Това са примерни табели за оборудване, инсталация и енергия, предназначени за 20 години безпроблемна работа на оборудването.

Общите разходи ще бъдат:

Wаприл Σ = 85 000 +5 000 + 60 000 + 15 000 + 100 000 ≈ 265 000 триене.

По време на работа котелът за гориво ще генерира около 4,08600 kW / h топлина за отопление на къщата и топла вода. Съответно, цената на 1 kW / h топлинна енергия, произведена от топлинния генератор, ще бъде:

Cт = 265000/408600 ≈ 0.64 rub / kW на час

По този начин се оказва, че цената на 1 киловат час на топлинна енергия за отопление на селска къща е 64 копейки. Познавайки тарифата за електроенергия и газ във вашия регион, лесно е да се изчисли колко печеливше ще бъде работата на котел с течно гориво.

Отоплителни котли за течно гориво: предимствата на специализираните разработки

съдържание

Дизелови отоплителни котли

Кейс за дизелово гориво

Дизеловите отоплителни уреди се считат за икономични - по отношение на разхода на гориво. Но като такива, те се показват само на свободно разположени обекти, разположени в индустриални райони. Впечатляващата цена на горивото предотвратява активното използване на агрегатите в селскостопанските райони, в селските къщи и в селските къщи - трудността да се осигури вход за танкер. Въпреки условните ограничения в приложението, оборудването е в търсенето.

Технически характеристики на битови котли за течно гориво - спецификации на приложенията применения

"Dakon" (Prexal и NM) лесно се справят с замърсеното гориво, дизеловото гориво. Добър пример за това колко по-силни са отоплителните пещи, работещи с нефт, с добавяне на димни тръби към турбулаторите, разширяване на горивната камера с ръкав от неръждаема стомана. Моделите са съвместими с всички външни програмисти, имат следните параметри:

 • мощност (kW): 17-90;
 • размери (W / V / D, mm): 780x880x1345.

Бойлер Kiturami Турбо течно гориво

"Kiturami Turbo 9U - 30U" са предназначени за отопление на помещения до 350 m2, организирайки топлоснабдяване в системи с разглобяване не повече от 20,7 l / min. Опитвайки се да намали прогнозираните недостатъци, авторите на версиите разшириха функционалността на конзолата, инсталирайки специални горелки. Опции за имоти:

 • производителност (kW): 10-40;
 • размери (mm): 360 × 650 × 920.

"Ferrol" Atlas се допълва с бойлери от 135-300 литра. Това ще е подходящо за онези, които търсят екологично чист отопляем бойлер, който е напълно работещ: горелките са настроени и адаптирани към потреблението на EL-дизел. Индикатори за сортовете:

 • мощност (kW): 11-30;
 • размери (mm): 500x850x400

"Roka" CPA 10 наличието на автоматични модули за проследяване ви позволява да направите елемент на "интелигентен дом". Решението се отличава с видими предимства по отношение на удобство, безопасност и ефективност. Неговите данни:

 • производителност (kW): 58-233;
 • размери (mm): 880x1015x1608.

Котли за подови настилки за течни горива Navien Lst-30k бяло-сребърни

"Navien LST" е признат за един от най-компактните в класа, но готва вода по-бързо от някои големи "братя" (28 л / мин). Устройството е създадено като част от проект, който прави водонагревателни котли, подходящи за използване без комин. Изпускателната система тук успешно замества комплекта BCSA 0510, който отвежда газовете през външна стена. Качества от поредицата:

 • мощност (kW): 13-60;
 • размери (мм): 327х543х777.

Kroll KV и Lamborghini (EXA и MEGA PREX) имат гарантирана ефективност от 90%. Подобреният работен принцип, който използваха, позволи да се подредят огнищата в кръг, за да се извърши изолация от стъклени влакна, което значително увеличи калоричността и спомогна за постигането на следните резултати:

 • производителност (kW): 75-209;
 • размери (mm): 1195x7x1608x1015.

"Wedge Burne" е първият, който доказва правилността на използването в минипродуктите на устройства, които произвеждат топлина при изгаряне на минното дело. Предприемачите, като им дава обратна връзка на международни конференции, подчертават лекотата на работа, надеждността. Промишлената серия включва отоплителни котли за течно гориво WOS-30, Unika-22, DanVex. Правилника за групата:

 • мощност (kW): 58-150;
 • размери (mm): 1300x500x500.

Вътрешните версии на едно и също решение бяха за пръв път въплътени от Unical Recal, чиито стени на клетките защитават ребрата. Свръзките предотвратяват охлаждането на повърхностите, повишават температурата на охлаждащата течност. По-късно, редът на "домашните" устройства, които инструкцията, поръчана да се захранва с отработено масло, бяха добавени към термобюла, "Teplamos" и "Belamos", оборудвани с "интелигентни" индикатори и фотоклетки. Същите характеристики на устройствата:

 • производителност (kW): 20-70;
 • размери (мм): 760x905x830 (570x675x640).

Предлагам да разгледаме селекция от няколко интересни видеоклипа, за да получим най-пълната картина на работата на отоплителните котли, работещи с нефт, включително бойлера за отработени масла, който става все по-популярен.

Работен принцип работы

Горивото от резервоара се вкарва (по-често чрез помпи) в отоплителната секция. Каквато и да е марката и доказан котел за течно гориво, от дълго време за обработка на неправилно подготвени вещества, тя не може. Следователно степента не се определя от потребителя, а от съответната автоматика. При достигане на определена температура, съставът се изпраща през интегрираните фини филтри към дюзата през линията. Той осигурява равномерно изтичане в базовото отделение.

Едновременно с вентила за пръскане се задейства искрова разливка, която е отговорна за запалването. При възникване на пожар се пускат вентилаторите, които подават вторичен въздух, предназначен да поддържа пламъка. Охлаждащата течност се затопля, започва циркулацията. Процесът, при който се постигат желаните технически характеристики на оборудването, е съпроводен от тежко замърсяване.

ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ! ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДИЗЕЛ, ЩЕ БЪДЕ ПОМОГНЕТЕ ВРЕМЕ, САМО ЗАЩИТЕНО ПОЧИСТВАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ.

Предимства и недостатъци ↑

Основният плюс на дизеловите версии е независимостта. За да поставите котела върху мазут не е нужно да се притеснявате за свързването с основното електричество или газ, за ​​да получите разрешение от организациите, обслужващи сградата. Три точки увеличават популярността на системите:

 1. "Omnivorous" (консумират всяка подходяща смес, от мазут до рапично масло);
 2. простотата на структурата, което означава, че ще има малко разбивки, а ремонтът ще бъде евтин, краткотрайни;
 3. адаптивност (в момента се произвеждат отоплителни котли, работещи с нефт, са оборудвани с горелки, които могат да преработват газ след малка настройка).

Дървесината, електричеството и метанът са значително по-евтини от веществата, необходими за подаване на описаното оборудване. И не е нужно да се съхраняват в гигантски танкове. Добре е да мислите, преди да купите такива устройства:

 1. голяма маса от базови бункери, поради което котлите за отопление с течно гориво често трябва да бъдат закрепени на пода;
 2. склонност към неправилно поставяне до образуване на конденз, пушене;
 3. време и финансови разходи за допълнително отопление на горивото.

Отзиви ↑

Котел за гориво за масла Ferrol

В самозагряващи се форуми собственици на жилища заедно гмуркат на петролни котли за огромна цена, досадна способност да губят половината ефективност при студено време. В моменти от дискусия по същество "Дакон", Прексал и Н.М. са похвали за "приятелство" с антифриз, критикувани за това, че са чувствителни към натиска. "Ferrol" Atlas препоръчва за по-лесна поддръжка, обвинявана за бързото унищожаване на горелките, шум. "Kiturami Turbo 9U - 30U" се възхищаваме на силата, която е причина за увеличения разход на гориво.

Roca СРА 10 привлича с "интелектуалност", плаши далеч лошата поддръжка. Navien LST се купува активно поради наличието на функция, която ви позволява да го контролирате по телефона и след това страдате от лошо установени помпи, които успяват да изпомпват въздух в маркучите. Kroll KV и Lamborghini (Eha и Mega Prex) заемат първо място по отношение на стойността на отоплението, а в последната - на издръжливост. Всички членове на форума объркани от цената, която не иска да падне.

Цената на дизеловите модели е с 10-15% по-висока от газа, дървесината.

Тази условна цена ще бъде полезна за представяне на:

 • класически (Kiturami Turbo 9U - 30U, Navien LST): 24-38 000 рубли;
 • адаптивни към газа (Dacon Prexal и NM, Ferroli Atlas, Lamborghini Eha и Mega Prex): 30-150 000 рубли;
 • (Roca СРА 10, Kroll KV-75, WOS-30, Unika-22, DanVex, Clean Burn, Unical Recal, Termobile, Teplamos, Belamos): 42-410 хил. рубли.

Всичко за бойлерите за гориво

Обхват на приложение на петролни котли

Битови котли за течно гориво

Индустриални котли за течно гориво

Как работят петролните котли?

Какви горелки се използват за течно гориво

Какъв вид течно гориво може да се излива

Как да изберем котел с течно гориво

Избор на параметри на котлите за гориво

Колко са отоплителните котли за течно гориво

Експлоатация на отоплителни котли за течно гориво

Изчисляване на мощността и температурата на пода на топлата вода

Калкулатор на котлована за отопление

Калкулатор за изчисляване на броя секции от радиатори

Калкулатор за изчисляване на кадъра от тръба с топла вода

Изчисляване на топлинните загуби и ефективността на котела

Изчисляване на разходите за отопление в зависимост от типа гориво

Калкулатор за обем на разширителния резервоар

Калкулатор за изчисляване на отопление PLEN и електрически бойлер

Цената на отоплението на котела и термопомпата

Котли за отопление на частна къща

Избор на отоплителен котел за течно гориво

 • Видове дизелови котли
 • Устройство и принцип на работа
 • Кратко описание на работния процес
 • Предимства и недостатъци
 • заключение

На съвременния пазар има много оферти за разнообразно оборудване за отопление на частни къщи и вили, които използват различни видове енергийни носители за производство на топлинна енергия - от основен газ и електричество до дърва за огрев и дървени стърготини. Но какво да направите и как да отоплявате къщата си, ако не се доставя природен газ, за ​​електроенергията е определена малка граница и поради различни причини не съществуват различни видове биогорива? В тази ситуация има само една алтернатива - отоплителни котли за течно гориво (дизелово гориво).

Видове дизелови котли

Така че, поради невъзможността да използвате други общи енергийни източници, решихте да организирате отопление в жилището с течно гориво. Време е да вземете отоплителния котел, а след това трябва да разберете какви видове от тези продукти съществуват и да изберете най-подходящия вариант. Производителите предлагат отоплителни котли за течно гориво от следните типове:

 • дизелови котли;
 • универсални единици, те дават възможност за преминаване от дизел към природен газ;
 • кондензни котли за дизелово гориво;
 • Инсталации, които изгарят всички видове отработени масла.

Ако в обозримо бъдеще няма промяна в ситуацията с енергоносители, тогава вашият избор е да отоплявате частна къща с отоплителен котел от първи тип, който изгаря само дизел.

За справка. Повечето от тези растения могат да работят върху течно биологично гориво, което се получава от промишлени култури (биодизел). Тази опция може да бъде много полезна, ако тази енергия е достъпна за вас.

Някои собственици, които се грижат за котел за отопление, вярват, че в един дизелов бойлер могат да изгорят и да изработят колите си. Това е погрешен подход и поради тези причини:

 1. Не всяко устройство за горелка работи върху замърсени масла.
 2. Калорийната стойност на течното гориво е много по-висока от тази на използваните масла. Съответно, площите на топлообменните повърхности се изчисляват за течни горива, докато при изгаряне ефективността ще бъде много по-ниска.
 3. Работата по време на изгарянето излъчва значително повече сажди, депонирани в целия път на дим. Това може да бъде голям проблем при обслужването и почистването на димни тръби.

По проект, котлите, работещи на нефт, са много подобни на генераторите на топлоенергия, работещи с природен газ. Съответно, много производители предлагат универсални системи за топла вода с алтернативно използване на течни и газообразни горива. Преминаването от един вид гориво към друго се извършва чрез заместване на горелката. Вярно е, че универсалният бойлер, който работи с течно гориво и газ, ще ви струва малко повече.

Ако площта на отопляемата стая или сградата е по-малка от 200 м2 и в близко бъдеще очаквате присъединяване към газопровода, тогава не трябва да бързате да закупите универсален нагревател.

Факт е, че цената на котлен блок и две горелки може да бъде по-висока от две отделни пълни единици. Следователно, първо можете да поставите котела на дизелово гориво и след като се свържете с главната линия, купете и монтирайте газов генератор. Повече информация можете да откриете, като гледате видеоклипа:

Кондензационните дизелови битови котли са най-икономичните и ефективни членове на тази фамилия топлоизточници. Производителите декларират ефективността на своите кондензиращи модули при 97%, което е най-високата скорост сред всички други нагреватели. Както обикновено, цената им е доста висока, а не всеки собственик може да си позволи да включи такъв високотехнологичен продукт в отоплителната система.

Много е добре, ако имате такъв вторичен ресурс, като например използвано моторно масло в достатъчни количества. След това, специално за тази цел, има котел за отработени масла, продуктът се произвежда и продава от много производители. Също така такива котли за отопление са добре овладяни от различни занаятчии, които произвеждат домашно нагреватели.

Устройство и принцип на работа

Както бе споменато по-горе, котлите, работещи на нефт, са структурно подобни на двупосочните и трипосочните газови котли. По силата на своя дизайн продуктите се изработват във външната версия.

За справка. При котелни инсталации с огнеупорен топлообменник продуктите на изгаряне могат да променят посоката на движение няколко пъти, като преминават няколко пъти през пожарните тръби и интензивно отделят топлина към водната риза. Според броя на движенията топлообменникът получава характеристика - три или двупосочна.

Сходството е в дизайна на топлообменника на топлинните тръби, затворен във водна риза. В самия център има горивна камера за гориво, само в дизелово гориво има цилиндрична форма. Това се дължи на конструктивните характеристики на горелката, използваща течно гориво. Основните елементи и детайли са показани на фигурата.

устройството на котела Viessmann, работещо с течно гориво

И - външна топлоизолационна покривка; B - топлообменни повърхности на пламъчните тръби; С - горивна камера; D - електронно управление; Електронно горелка.

В продуктите на водещи чуждестранни производители, пещта е изработена от топлоустойчива неръждаема стомана, евтините битови генератори за топлина могат да бъдат направени от обикновен дебел метал. Материалът на топлообменника е чугун или стомана, базалтови влакна или плътна полиуретанова пяна се използват за топлоизолация. Горелката, която работи с течно гориво и е от особен интерес, дизайнът й с декодиране на елементите е показан по-долу.

Изчертаване на дизелова горелка

A - регулиране на въздуха на дроселната клапа; D - система за запалване с датчик за контрол на пламъка; Линия за ел. Гориво; F - мотор на вентилатора; G - помпа; К, N - тръбопроводи за доставка и връщане на гориво; І - соленоиден вентил; L бутон за нулиране на алармата; M - автоматичен контрол на отоплението; N - конзола; O - кабел за запалване; Р - електродите на запалителната система; R е цилиндрична работна част; S - смесително устройство; T - дюза; U - пръчка с нагревател за гориво; V - устройство за всмукване на въздух; W - тяло на горелката; X - въздушен канал; Y - работно колело на вентилатора.

Работната част е направена под формата на цилиндър с много дупки, преминаващ през тях пламък. Когато горивото гори, пламъка на горелката загрява цилиндричните стени на пещта, както е показано на снимката.

Работа с дизелова горелка

Специален контейнер е предназначен за гориво, може да бъде отделен или окачен от стената и от него е положен захранващ тръбопровод към горелката. Някои горелки имат връщаща горивна линия за освобождаване на налягането, след което инсталирането на котела и свързването му се осигурява от две тръби - захранване и връщане, влизащи в резервоара с гориво. Запалването се извършва автоматично чрез команда на управляващото устройство.

Кратко описание на работния процес

Изгарянето на дизелово гориво има свои собствени характеристики, както и принципа на работа на отоплителния котел на течно гориво. Първоначално горивото трябва да се нагрява до определена температура, обикновено е 50 ° С. За тази цел горелката е оборудвана с нагревателен елемент. Когато горивната помпа създава налягане в тръбопровода, управляващият блок включи нагревателя и гарантира, че температурата на дизеловото гориво в тръбите остава 50 ° С.

След загряване, контролерът включва вентилатора и отваря захранването с гориво към дюзата, използвайки електрически вентил. Последният я пръска и вентилаторът доставя въздух, в същия момент искрата скача върху електродите на запалването и сместа въздух-гориво се запалва. След това горелката влиза в нормалния режим на работа на дизеловия котел. Интензивността на изгарянето се регулира от въздушния клапан, свързан с горивната помпа. Когато отоплителната система се загрее или резервоарът за гориво се изпразни, контролерът изключва горелката и, ако е необходимо, я стартира отново.

Много собственици на жилища се интересуват от въпроса колко гориво за отопление на дизеловия котел използва гориво по време на работа? Отговорът зависи от много фактори, като например климатичните условия, степента на изолация на сградите, качеството на дизеловото гориво и т.н.

Въз основа на различни практически наблюдения може да се каже, че за отопление на къща от 150 m2 в най-студеното време и работа на горелката при пълен капацитет, масовият разход на гориво на дизеловия бойлер ще бъде около 2,5 kg / h. В средния режим тази цифра може да бъде намалена с 20-30%.

Предимства и недостатъци

Основното предимство на котела при дизеловото гориво е, че неговата употреба е възможна при отсъствие на всички енергийни източници. Изключението е електричеството, но все още е малко необходимо, до около 100 W / h. Други предимства на котлите за течно гориво са:

 1. Индикаторът за висока ефективност, ефективността на единиците, е в рамките на 90-97%.
 2. Липса на инертност при изключване, което ще спести топлинен носител от прегряване.
 3. Високо ниво на автоматизация (в чуждестранни единици), благодарение на което е възможно да се организира регулирането на отоплението на дома, зависимо от времето.
 4. Възможност за преминаване към природен газ чрез подмяна на горелката.
 5. Малките общи размери позволяват поставянето на нагревателя в малка стая.

Както обикновено, във всеки случай не може да направи без недостатъци. В този случай основният недостатък е високата цена. Не евтино оборудване, гориво и поддръжка. Последното трябва да се направи рядко, твърдят производителите, но всъщност дизеловото гориво не е с добро качество и затова има перспективата да се бърка с горелката често. Същото важи и за почистването на димни тръби от саждите, което неизбежно се случва в процеса на изгаряне на нискокачествен дизелов двигател.

заключение

Котли за гориво за отопление на частна къща, по правило, се закупуват по две причини: това често е принудена и временна стъпка, поради липсата на други енергийни източници. Вторият случай е, когато има достъп до евтино гориво, тъй като цената му е основната пречка за популярността на това семейство котли.

Котел с масло - преглед на моделите и избор на най-добрия вариант!

За комфортен престой в частна къща в умерен или северен климат е необходимо да се оборудва отоплителната система. За съжаление, не винаги собствениците на вили имат възможност да се свържат с централизирана отоплителна система. И в такива ситуации петролните котли придобиват - преглед на моделите и изборът на най-добрите или по-скоро съвети за избора на най-доброто оборудване можете да намерите тук

Котли, работещи с нефт - преглед на моделите и избор на най-добрите

Характеристики на устройството

Какво представлява отоплителния котел, който работи с течно гориво? Това специално устройство, при правилна експлоатация, е безопасно и технологично, което, преработвайки течни горива (с други думи, изгаряне), ги превръща в топлина, което загрява цялата жилищна сграда. В същото време те се справят перфектно със задачата си - не за нищо, собствениците на частни къщи ги възхваляват.

Котел с течно гориво

Също така имайте предвид, че бойлерът не само загрява жилищните помещения, но и затопля водата (въпреки че зависи от отоплителната система като цяло и от вида на устройството). Много е удобно и удобно да се използват тези котли, тъй като те са напълно автоматизирани - собственикът трябва само да прибавя гориво своевременно.

Съвет! Както знаете, има не само котли с течно гориво - има устройства, които работят с твърди горива, газ, електричество. Те се различават един от друг по отношение на вида суровини, използвани за работа. Друго устройство за течно гориво се различава от газа, тъй като има някои дизайнерски характеристики - в него е вграден специален вентилатор на горелката.

Оформление на котела

За съжаление, дори тези, които първоначално използват устройство за течно гориво, често не знаят принципа, на който този топлинен генератор може да загрее цялата къща. Преди всичко, си струва да се каже, че гореспоменатата горелка за вентилатори просто причинява изтичането на гориво в камерата, където се извършва изгарянето и горенето. Горелката е отговорна и за безопасността и високата производителност на устройството - горивото се пръска по време на доставката, се смесва с чист въздух и едва тогава възниква запалването.

Друга важна част от котела за течно гориво е топлообменник и охладител. По време на запалването на горивото в камерата освободената топлина обгръща топлообменника напълно, като го загрява и поради нагряването на тази част преминава топлинната енергия към охладителната течност. Самото излъчване ("отработените газове") минава през комина към улицата.

Следващият важен елемент на отоплителния котел е топлообменникът, който е направен от стомана или чугун.

Топлоносител Thermagent Eko

Цялата тази система е затворена в издръжлив калъф с топлоизолация. Процесът се контролира чрез автоматизация - всичко работи почти без човешка намеса.

Котел с течно гориво Viessmann Vitorondens 222-F

Видове котли и гориво

В зависимост от вида на устройството и неговата цел, има два основни типа котли за течно гориво.

Таблица. Видове бойлери за гориво.

Отоплителен котел EKOM-350 за тестване

Внимание! Не винаги котел с двоен кръг е по-добър от котел с един кръг. В някои домове необходимостта от топла вода е много по-ниска от тази за отопление, което означава, че е по-лесно да се монтира един котел и котел за загряване на течността, отколкото да се използва двойна верига.

Също така, маслените котли могат да се различават и материалът, от който е направен топлообменникът. Например, тя може да бъде чугун или стомана - и двата материала са надеждни и безопасни, но топлинната енергия се натрупва по-добре и се съхранява в чугун, а не в стомана. В същото време чугунът е по-тежък, но има дълъг експлоатационен живот, а стоманата е лека, но също така ще служи по-малко.

Котлите, работещи на нефт, са също така битови и промишлени.

Котелът може да работи върху различен тип течно гориво - има котли, работещи с нефт, дизел или смеси от тези течности.

 1. При дизеловите бойлери се използва специален отоплителен керосин, който има свой собствен GOST-305.
 2. В устройствата, които работят върху маслото, използваните съоръжения и двигателни масла от автомобили. Все още е приемливо да се използва смазочна течност ATF, която в този случай е задължително минерална или синтетична. Но е важно да се изясни температурата на запалване на този вид гориво - не трябва да е повече от +204 градуса.
 3. Смес от тези две течности може да се използва като гориво, но е важно да се гарантира, че той не съдържа никакъв друг вид примеси (например вода) или абразивни частици.

Характеристики на различни видове течни горива

Котелът за гориво е лесно да се преобразува в газ

Съвет! Някои модели на нефтени котли могат да бъдат преобразувани в бъдеще при работа на газ. Но е препоръчително да инсталирате такова устройство само ако в бъдеще газът ще бъде доставен на обекта. Повтореното оборудване на месомелачки е по-добре да бъде поверено на специалисти, за да се избегнат щети на оборудването и тъжни последствия.

Видове петролни горелки

Силни и слаби страни

Отоплителните тела на течно гориво, както и всяко друго техническо устройство, имат своите предимства и недостатъци. За да направите правилния избор и да знаете за какво трябва да сте подготвени, трябва да се запознаете с тях.

Котел за отопление с масло

Предимства на котлите за течно гориво:

 • възможността за използване като нагреватели на жилищни сгради, предприятия, нежилищни помещения;
 • независимост от системата за централно отопление;
 • работата на устройството е автоматизирана;
 • без миризма и шум по време на работа;
 • надеждност;
 • много висока ефективност (около 95%);
 • безопасност.

Котлите с нефт имат много предимства.

Недостатъци на котлите за течно гориво:

 • необходимост от складиране на гориво - необходим е специален капацитет;
 • високи разходи за оборудване;
 • необходимостта от подреждане на котелното помещение - отделна стая за монтиране на устройството;
 • инсталация на комини;
 • относително високата цена на течните горива.

Дизелово отопление на частна къща

Избор на котел

Как да изберем котел, който работи с течно гориво, за да бъде напълно доволен от него? Това ще ви помогне да направите това стъпка по стъпка инструкции.

Стъпка 1. Оценете колко пари имате. Това значително ще намали търсенето на идеален модел котел.

Първо, оценявайте възможностите си.

Стъпка 2. Определете какъв тип котел имате нужда - едноканален или двуканален. Предимствата и необходимостта от инсталиране на един или друг тип могат да бъдат прочетени по-горе. Обаче котелът с една циркулация най-вероятно ще бъде по-евтин вариант.

Решете броя на контурите

Стъпка 3. Изберете най-подходящия за вас материал - чугун или стомана. Експертите препоръчват да купуват чугунени котли, тъй като те са по-надеждни и по-добре поддържат топлина.

Решете въпроса

Котел с течно гориво Симе Рондо

Стъпка 4. Ако в бъдеще възнамерявате да прехвърлите отоплителната система на газ, не забравяйте да я разгледате при избора на модел. Факт е, че някои от котлите са доста лесни за реконструкция и след това купуват точно такъв бойлер.

Основната горелка за устройства

Стъпка 5. Помислете колко пари ще отидат за котелната пещ. Всеки тип устройство и всеки модел се нуждае от различни количества гориво. И за да улесните определянето, изчислете кой котел е подходящ за вас по отношение на мощността. За да направите това, направете просто изчисление на топлината. В този случай помислете за броя на вратите и прозорците, дебелината на стените и подовете на къщата, нейните размери, както и броя на хората, живеещи там. Например: в къща, където височината на тавана е 3 м и стените са добре изолирани, за всеки 10 м2 пространство се нуждае около 1 кВт. Обикновено изчисленията се подпомагат от продавачите на бойлери.

От захранването, от своя страна, зависи от разхода на гориво. Потреблението на дизел на час отнема това: умножете мощността на горелката с коефициент 0,1. И помислете за потреблението на масло, както следва: умножете 1 литър с 100 м2.

Таблица на основните опции за изчисляване на котела

Стъпка 6. Не забравяйте, че трябва да оборудвате и съхранявате гориво. Също така помислете за това кое гориво искате да закупите. Запомнете: по-лесно е да включите дизелов генератор в газов генератор.

Стъпка 7. Не забравяйте да прочетете отзивите за различните типове и модели на устройства, преди да направите покупка. Често купувачите се опитват да не продават най-доброто, но скъпо оборудване. От грешките ще можете да защитите съвети и съвети онлайн.

Котли за нефт

Популярни модели

За да направите правилния избор и накрая да купите отоплителен котел, трябва да разгледате по-отблизо основните модели. По-долу е описано, че най-често се инсталират в домовете, за да се затоплят.

Обикновено купуваха котли на следните компании:

 • Ferroli (Италия):
 • Protherm (Словакия);
 • De Dietrich (Франция);
 • Китурами (Южна Корея);
 • Будерус (Германия).

Таблица. Популярни модели на петролни котли.

Delta Pro 25/45/55

Kiturami STS Oil

Bison 30NL / 40NL / 50NL

Видео - Избор на дизелов бойлер

Подобно на всяко друго устройство, един котел с петрол е потенциален източник на опасност - дим, огън и т.н., но спазването на тези препоръки ще помогне да се сведат до минимум рисковете:

Котелът трябва да се почиства редовно. Факт е, че един слой сажди, с дебелина около 2 мм, увеличава разхода на гориво с до 10%. Не забравяйте да почистите дюзите в горелка, в която се впръсква течно гориво. Проверявайте котела най-малко веднъж годишно. Най-добре е да поканите опитен специалист по превантивна поддръжка.

Не забравяйте, че навременното поддържане на котел за течно гориво ще осигури дълго и надеждно обслужване без прекъсване. Ето защо, не пренебрегвайте почистването - ще бъде много по-евтино от закупуването на нов бойлер. И абсолютно всички модели инсталации се нуждаят от почистване, независимо от цената и качеството.

Какви са предимствата на котлите за течно гориво за дома?

Видове бойлери за битови горива

Котелните централи за течни горива също се класифицират според качеството на строителството. Произведени в завода, те са надеждни и безопасни. Инсталациите със собствен дизайн са експлозивни и пожароопасни.

Изгодно ли е да загрявате къщата с бойлер за течно гориво

Как да изберем котел за отопление на къщата с течно гориво

Горивни котли, които фирмите са по-добри

Изисквания за монтаж на котел за течно гориво в къщата

Оперативен опит на котли за течно гориво - за и против

Отоплителни котли за течно гориво: устройство, типове, преглед на популярни модели

Производствените и икономични отоплителни котли за течно гориво могат да постигнат пълна автономия от централизирания газопровод. Отразявайки инсталацията на устройството, трябва да се разбере неговото устройство, принцип на работа и характеристики на работата. Изборът на котела трябва да се основава на сравнителна оценка на характеристиките и функционалността на различните модели. Важен фактор е репутацията на производителя.

Предимства и недостатъци на котлите за течно гориво

Маслените котли, въпреки възможността за ефективно отопление на сградата и техническо съвършенство, не са толкова често срещани като генератори на топлоенергия за газ или твърдо гориво.

Оборудването, работещо с дизелово гориво или минно дело, е много популярно в страните от Западна Европа

Сънародниците ни обмислят инсталирането на блок за течно гориво като алтернативен метод за отопление при отсъствие на централизирана линия за доставка на газ

Сред значителните предимства на котлите за отопление с течно гориво са:

 1. Висока производителност. Ефективността на повечето модели достига 95%. Горивото се консумира почти без загуба.
 2. Голяма сила. Ефективността на устройствата ви позволява да загрявате компактните жилищни помещения и просторните производствени халета.
 3. Високо ниво на автоматизация на работа. Котелът работи дълго време без човешка намеса.
 4. Автономия от енергийни източници. С изключение на електроенергията. Ако е необходимо, можете да получите от генератора.
 5. Възможност за преминаване към газ.

Съществуват допълнителни предимства на такова оборудване. За инсталирането на котела не е необходимо одобрение и получаване на разрешение. Освен това липсата на газопровод значително улеснява монтажната работа.

В много модели е осигурена климатичната настройка на котела - настройка на комфортна температура в къщата, като се отчита външната температура

Трудности при монтажа и работата на бойлер за гориво:

 1. Високи разходи за закупуване на гориво. При интензивно използване на оборудването годишният разход на гориво може да достигне няколко тона.
 2. Създадена е отделна сграда за съхранение на гориво. Като опция в земята е оборудван склад с контейнери от непрозрачна пластмаса или стомана. Важно условие - защита от слънчевите лъчи.
 3. Уредът трябва да бъде поставен в отделна стая с добра вентилация и мощни изпускателни системи.
 4. Ако дизеловата котелна централа се намира близо до къщата, е необходима допълнителна шумоизолация - горелката предизвиква шум по време на работа.

При оборудването на подземни съоръжения за съхранение на гориво трябва да се вземат предвид хидрогеоложките характеристики на терена.

Устройството и принципът на работа на котела

Маслените единици работят на същия принцип като газта. Основната разлика е използването на вентилатор (дюза). Типът на устройството до голяма степен определя ефективността и икономичността на котела.

Основните работни възли на топлинния генератор

Структурни елементи на котела на течно гориво:

 • горелка;
 • горивна камера;
 • топлообменник;
 • комин;
 • контролен блок;
 • жилища.

Отоплителната инсталация за гориво е оборудвана с линия с помпа, която осигурява гориво, и резервоар за съхраняване на гориво.

За да се подобри производителността и ефективността на устройството, производителите подобряват модела, като допълват устройството с различни пластини за топлопреминаване и комини

Горелката. Основният модул на инсталацията, който отговаря за подготовката на сместа за гориво-въздух и за предаването й в количеството, необходимо за поддържане на работата на топлинния генератор.

Маслената горелка е горелка за вентилатор. Доставянето и впръскването на гориво в горивната камера се извършва под налягане - принудително се надува въздух

Стандартен комплект горелка за котел с течно гориво:

 1. Трансформатор за запалване. Генерира искра, поради което горивото се запалва.
 2. Управление Определя началната фаза, извършва контрол и спира работата на горелката. Свързването на фотоклетка, трансформатор за запалване и сензор за аварийно изключване се осигурява.
 3. Соленоиден клапан. Регулира потока гориво към горивната камера.
 4. Въздушен регулатор с филтър. Устройството нормализира подаването на въздух, предотвратявайки проникването на твърди частици.
 5. Подгревател. Променя състоянието на горивото, намалявайки неговия вискозитет. Колкото по-течно гориво навлиза в отвора на дюзата, толкова по-икономично е консумирането му.
 6. Тръбопровод за преливане на тръби. Свързва се с резервоара, където се нагрява горивото.
 7. Пламъчна тръба. Топлината се захранва през главната линия до мястото, където се загрява топлоносителят, който след това циркулира в отоплителната система.

Горелката може първоначално да бъде вградена в котела без възможност за увеличаване на капацитета на уреда. Сгъваемите модули ви позволяват да модифицирате оборудването.

Пружинната горелка е конфигурирана от специалист у дома. Предимството на модула, вграден във фабриката, е бързото пускане в експлоатация на котелната централа

Горивна камера. Всъщност това е топлоустойчив контейнер с вход и изпускателен отвор. По правило има кръгло или правоъгълно напречно сечение.

Топлообменник Чрез стените на топлообменника прехвърля топлинна енергия към охлаждащата течност. В модерните модели покритието на този елемент е направено в съответствие с принципа на радиаторното устройство - това позволява максимално използване на топлинната енергия, получена в процеса на изгаряне.

Горелката и вратата са закрепени към предната част на топлообменника. Броят на участъците и площта на топлообменника определят силата на котела

Комини. Въздухът се извежда от улицата или от котелното. Когато се доставят отвън, въздухът се подава през коаксиален комин или през отделен канал. За да се увеличи ефективността, димните канали се доставят със стоманени пластини - отработените газове образуват турбулентни потоци, намалявайки скоростта им. Тракцията е запазена.

Управление Автоматичното оборудване е предназначено за поддържане на зададената температура. Допълнителните функции намаляват разходите за работа на котела. От техническа гледна точка блоковете, зависими от атмосферните влияния, които променят температурата на отопление на охлаждащата течност въз основа на показанията на външни сензори, се считат за най-напреднали.

Жилища. Всички елементи на системата са затворени в устойчив топлоизолационен корпус. Тази "черупка" намалява загубите на топлина и увеличава ефективността на котела. Навън корпусът е измазан с слой от топлоизолационен филм, който при нагряване остава студен и предпазва оператора от изгаряния.

Как е отоплението на стаята

Целият процес на генериране на топлина в котел за течно гориво и преносът на топлинна енергия към радиаторите могат да бъдат разделени на няколко етапа.

Принципът на работа на топлинна единица се основава на приготвянето на смес от гориво и въздух с последващата му дисперсия в горивната камера.

Етап 1. Дизеловото гориво или друго гориво се излива в хранилището. Помпата за гориво доставя течност на горелката - има натиск в тръбопровода. Същевременно горивната помпа използва сензори за определяне на качеството на горивото и процента на сгъстяване.

Етап 2. Дизеловото гориво влиза в камерата за подготовка. Тук се смесва горивото с въздуха, нагряването и разреждането на сместа.

Етап 3. Съставът на гориво-въздух се подава към дюзата. Под действието на вентилатора, сместа се разпръсква и горивната мъгла се запалва в горивната камера.

Етап 4. Стените на камерата се нагряват. Поради това топлообменникът и охладителят се нагряват. Топлата вода тече и циркулира в отоплителната система.

Стъпка 5. По време на изгарянето на запалимо вещество се образуват газове, които се изпускат през комина. Избухвайки се навън, димът минава през серия пластини за топлопреминаване и също отделя топлината.

При изгарянето на горивото се образува сажди. За да се поддържа ефективността на котела на правилното ниво, стените на горивната камера трябва периодично да се почистват.

Сортове модели на течно гориво

Всички котли за течно гориво могат да бъдат класифицирани според следните критерии: обхват, функционалност, тип на регулиране, материал на производство, вид използвано гориво и начин на инсталиране.

Домакински и промишлени единици

Основният индикатор, който определя принадлежността на една котелна инсталация към един от типовете, е захранването. Домакинските модели са снабдени с мощност от 6 до 230 kW. Това е достатъчно за отопление на малки къщи от 50 квадратни метра. м и големи вили на страната от 2200 квадратни метра. м.

Индикаторът за ефективност определя разхода на гориво в отоплителния котел с петрол - за производството на 10 кВт топлина се изисква около 1 килограм дизел на час. Домакинските единици са проектирани за максимално допустимо работно налягане - 4-6 бара.

Мощността на котлите за промишлени масла варира от 500 до 12 000 kW. Тежкотоварни модели работят за отопление на сгради с повече от 15 хиляди квадратни метра. Управлението на индустриалните отоплителни инсталации е напълно автоматизирано.

Индустриалното котелно оборудване е разделено на котли и парни котли. Първите изпълняват подгряване на водата и последните генерират прегрята или наситена пара.

Горивните генератори с висока мощност се използват в блоко-модулни котелни централи - автономни станции за генериране на пара и топлина. Парогенераторите са търсени в хранително-вкусовата, мебелната промишленост, дървообработването, производството на нефт и производството на фуражи

Едно- и двуканални отоплителни котли

Едноконтурните котли са проектирани изключително за отопление на помещения. Те са свързани с радиатори и охлаждащата течност циркулира през затворена отоплителна система. Такова съоръжение не загрява вода за домашна консумация - трябва да се погрижите за това отделно, като инсталирате котел.

Двуконтурните модели са по-функционални. Котлите осигуряват отопление за къщата и захранване с топла вода в различни точки от входа на водата (душ, мивка и др.). Проектирането на оборудването осигурява допълнителен топлообменник за осигуряване на топла вода.

Двуконтактните котли са оборудвани с модул за бойлер или котел за съхранение. При използване на "protochnik" водата ще бъде по-студена, отколкото с вградения резервоар за съхранение.

Видове оборудване по метода на регулиране

Режимът на работа на котела се определя от вида на инсталираната горелка. По вид на настройката всички устройства са разделени на няколко групи:

 • едноетапен;
 • дву- и три етапа;
 • модулирано.

Едностепенните модули функционират на принципа на редуване и изключване. След загряване на охлаждащата течност до определена температура пламъкът изгасва и след охлаждане горелката отново се включва. Тези горелки са неефективни - водят до прекомерен разход на гориво.

Горелките на "един режим" се монтират на котли с мощност не повече от 200 kW. Водещите компании постепенно премахват употребата си.

Двустепенните и тристепенните устройства работят в следните режими:

 1. Двустепенните модули работят на 30 и 100% мощност. След максимално нагряване на водата, горелката се възстановява в режим на намалена работоспособност. Това ви позволява да намалите разхода на гориво с 5-10%.
 2. Тристепенна работа при 30-60-100% от мощността. Постига се ефективност и висока термична ефективност на устройството.

Модулиран - процесът на изгаряне се регулира автоматично. Интензивността на пламъка се влияе от: температурата вътре и извън сградата, качеството на горивото и режима на настройка. Обхватът на промяната на мощността е 10-100% от производителността.

Микропроцесорната автоматизация определя състава на сместа гориво-въздух, оптималната скорост на подаване на гориво към инжекторите и налягането.

Модулните горелки са оборудвани с котли от 5-то поколение. В сравнение с дву- и тристепенните устройства, те са с 15% по-икономични

Топлообменници от чугун или стомана

Производителите оборудват отоплителните инсталации с чугунени или стоманени топлообменници. Материалното производство влияе върху ефективността и дълготрайността на котела.

Моделите от чугун се характеризират с дълъг експлоатационен живот - повече от 30 години. Те обаче са доста "капризни" и при критична температурна разлика между "връщане" и "поток" може да предизвика пукнатина. Температурната разлика между входящата и изходящата вода не трябва да превишава 20 ° С.

Ако котелът ще се използва периодично, например, по време на посещенията на къщата, по-добре е да изберете модел с стоманен топлообменник. Топлоустойчивата стомана е по-малко издръжлива, но устойчиво толерира температурни крайности.

Котелът с стоманен топлообменник е по-евтин от аналога с чугунен модул. Стоманени модели са представени в продуктовата линия Kiturami и Viessmann.

Видове котли по вид гориво

Като горивен материал в бойлерите с петрол се използва най-често дизеловото гориво (дизелово гориво) или използваното масло. Външно, дизеловите инсталации не се различават от техните колеги, работещи на "работа". Основната разлика в техническия компонент.

При работата на котела се използва чисто, сертифицирано дизелово гориво. При изгаряне на гориво пепел формацията е минимална. Това ви позволява да използвате при проектирането на тръбите и димните тръби с по-малък диаметър.

Изгарянето на отработени масла се получава при изобилна пепел. В котлите за "обработка" вътре в димните тръби няма турбулатор и цялата утайка се отлага в специална камера за събиране на дим.

В устройствата, работещи за тестване на масло, се използват трансмисионни и моторни масла от автомобили. Препоръчително е да се инсталират такива котли на бензиностанции, бази за селскостопански машини и автомобилни предприятия.

Модели за под и стена

Чрез монтаж се отличават стенните и подовите елементи. Монтирани котли - компактни, лесни за инсталиране, но неефективни. Капацитетът им ще бъде достатъчен, за да затопли помещението, чиято площ не надвишава 300 кв.м.

Котлите за подово гориво са по-обемисти и продуктивни. Те включват всички промишлени единици и модели с висока мощност на домакинствата.

Общ преглед на модели от водещи компании

Достойна ниша на пазара на отоплителна техника е заета от котли за течно гориво на чуждестранни производители: ACV, EnergyLogyc, Buderos Logano, Saturn, Ferolli и Viessmann. Сред местните компании Lotos и TEP-Holding са утвърдени.

Универсални купури на ACV Delta Pro

Белгийската компания ACV реализира моделната линия Delta Pro S - двуканални котли с вграден котел. Мощности за отопление от 25 до 56 kW.

Котлите Delta Pro са снабдени с горелка по избор на купувача - или модел BMV1 за течни горива или BG2000 за пропан и природен газ

 • топлообменник производствен материал - стомана;
 • изолация от полиуретанова пяна;
 • работа по дизелово гориво или газ;
 • контролен панел с термометър, регулиращ термостат.

Котелът за мазут "се настройва" към сезона - се предлага превключвател "зима / лято".

Котлите за ефективност "Делта Про" са 92.8%. Времето за отопление на водата за топла вода зависи от капацитета на инсталацията и варира от 16 до 32 минути.

ЕнергиенLogyc единици - интелектуално автоматично оборудване

Котлите за отработени масла на американската компания EnergyLogyc се различават от колегите си в автоматизираната настройка на горелката и процесите на горене на гориво. За гориво се използва масло, дизелово гориво, растително масло или керосин.

Устройството е увеличило размера на камината и напречното сечение на димните тръби - това позволява ефективно използване на "почистването" и намалява броя на работите по почистване на котела

Агрегатите за гориво EnergyLogyc се предлагат в три варианта:

 • EL-208B - мощност 58.3 kW, разход на гориво - 5.3 l / h,
 • EL-375V - мощност 109 кВт, разход на гориво - 10,2 л / ч;
 • EL-500V - топлинна мощност - 146 кВт, потребление на горивен материал - 13.6 л / ч.

Максималната температура на охлаждащата течност в представените модели е 110 ° C, работното налягане е 2 бара.

Медта на EL-208B е подходяща за отопление на помещения с различна функция: вили, оранжерии, автосервизи, производствени цехове, складове, частни къщи и офиси

Будеро Логано - немско качество

Компанията Buderos (Германия) произвежда дизелови котли, дюзи, горелки и друго оборудване, необходимо за работата на отоплителната система. Обхватът на характеристиките на мощността на агрегатите е 25-1200 kW.

Ефективността на будрите за течно гориво Buderos е 92-96%. Оборудването работи в напълно автоматичен режим, горивото - дизелово гориво. Топлообменник от сив чугун или стомана

Бойлерите Buderos Logano се произвеждат в две серии:

 • Buderos Logano категория "G" - проектирани за лично ползване, мощността им е 25-95 кВт;
 • Будерос Логано категория "S" - промишлено оборудване.

Устройствата се характеризират с рационален дизайн, удобна система за управление, вграден шумозаглушител.

Битови котли Buderos Logano идват с вградени и регулирани горелки за дизелово гориво. Възможно е оборудването да се оборудва с група помпи, система за сигурност и разширителен резервоар.

Бойлери корейски фирма Kiturami

Подовите котли Kiturami Turbo са предназначени за домашна употреба. Мощности 9-35 kW. Отличителни характеристики на модела:

 • Осигуряване на отопление и топла вода на помещения до 300 кв.м;
 • топлообменникът на котела е изработен от високо легирана стомана;
 • Допълнителната топлообменна БГВ е 99% мед, което повишава ефективността на отоплението;
 • Антифриза и водата са подходящи като топлоносител.

Отличителна черта на моделите Turbo е наличието на турбо циклонен горелка. Той работи на принципа на двигател с турбокомпресор.

В специална метална плоча поради високата температура се получава вторично горене. Това ви позволява да използвате икономично горивото и да намалите излъчването на вредни вещества в атмосферата.

Работа Kiturami Turbo е възможно в режимите: "Душ", "Сън", "Присъствие", "Работа / Проверка" и "Таймер". Контролният панел направи предната страна на корпуса

Видео за работата на маслените котли

Разглеждането на видеоклипове ще ви помогне да разберете устройството и принципа на работа на отоплителните тела върху течно гориво.

Сравнение на дизеловия бойлер и уреда, работещ на "работещ":

Kiturami Turbo 30R принцип на работа:

Котлите за гориво имат високо ниво на автоматизация. Отоплението на базата на дизелови устройства позволява автономия, а липсата на твърда рамка за документиране ги прави привлекателно предложение. Редица значителни недостатъци в поддръжката на котелната централа обаче задържат търсенето на дизелови агрегати.

Top