Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Филмов нагревател за дома и градината
2 Помпи
Камина с водна схема го направете сами: как да направите
3 Котли
Геотермална топлинна помпа да го направите самостоятелно отопление на дома: устройство, дизайн, самостоятелно монтаж
4 Гориво
Налягането в отоплителната система, нейната нормализация, причините за промяната
Основен / Камини

Газови връзки към частна къща съгласно новите правила - ред, технически условия, документи


Свързването на газ с частна къща съгласно новите правила премахна много от пречките пред собствениците. Поради монополизирането на сферата нямаше точни цени, разходите не бяха достъпни за повечето граждани. След направените промени в законодателството, времето за инсталиране е намалено, ценовото ниво е приемливо.

Но все още е много труден процес, който отнема много време и усилия. Необходимо е да се съберат необходимите документи, да се направи проект, да се подпише трудово споразумение, да се координират всички въпроси със заинтересованите организации. Знаейки последователност от стъпки, на собственика е гарантирано да се отърве от ненужни тревоги и недоразумения, ще ускори процеса на газификация на къщата.

На първо място, те се обръщат към собственика на газопровода, намиращ се наблизо (обикновено това е местният клон на компанията), за да се установи възможността за вход. Ако бъде получен положителен отговор, е написано заявление за издаване на технически спецификации. Той съдържа информация за кандидата: F. I. O, точния адрес, включително пощенски, телефон. Специфичен разход на газ за час.

Заедно представи необходимите документи: копие от паспорта и удостоверение за собственост върху земята. Необходимо е да се предостави план на територията, в която се намира крайградската зона, по отношение на околността. Изчислява се разходът на газ. Те няма да са необходими, ако площта на къщата не надвишава 250 м2, тя не надвишава 5 м3. В други случаи, експертите ще помогнат да се изчисли, но срещу допълнителна такса.

Правилата постановяват, че на обекта и в сградата цялата работа е поверена на собственика и извън него на газоразпределителното дружество. Следователно собственикът извършва действия, насочени към подготовката на потребителската мрежа и свързващото оборудване. Изпълнителят може да действа само на организацията, която притежава лиценза и допускането. Изпълнява всички мерки за присъединяване, които са фиксирани в подписания договор и ТУ.

Първата стъпка - фирмата доставчик разработва технически условия. Те съдържат следната информация:

 • максимално разрешен дебит на газа;
 • време за свързване;
 • продължителността на ТУ.

В рамките на две седмици организацията изпраща проекта на технически спецификации на заявителя. Неуспех също е възможно, ако специалистите разберат, че сградата е на разстояние по-голямо от 200 метра от газопровода. Цената на работата е няколко милиона рубли за един човек. Изход - сътрудничество с други жители. Ако има достатъчно от тях, тръбата ще бъде държана безплатно - това се осигурява от новите правила.

Със съгласието на собственика на къщата с техническите условия той представя на газовата служба изявление, в което желае да състави споразумение относно връзката. През месеца организацията изпраща два екземпляра от споразумението и актуализирани технически спецификации. Окончателната версия съдържа освен първоначалната допълнителна информация:

 • е показан газопроводът, от който се изисква да води тръбата към секцията;
 • ограничения на колебанията в налягането в потребителската мрежа;
 • стандарти на потребление на газ на час;
 • диаметър на тръбата и материал;
 • задължението на клиента да оборудва съоръжението с метър.

След като изучи договора, ако хазяинът се съгласи, той подписва документите, изпращайки едно копие на компанията. Споразумението предвижда:

 • разпределение на отговорностите на собственика и организацията на сайта;
 • крайни срокове;
 • разграничаване на собствеността между градския газ и собственика;
 • разходи и начин на плащане;
 • отговорност за несъответствие.

Собственикът поръчва проект за газификация у дома. Това е най-скъпата процедура. Договорът се сключва с организация, която има право да извърши съответната работа. Можете да спестите пари, като се свържете с газовата компания, но те осъзнават дълго време: половин година или повече преминавания. Ако спешно е необходимо, направете поръчка в частна фирма - тя ще бъде по-бърза, но много по-скъпа.

Предоставя план на етажа, списък на устройствата, планирани за инсталиране, предложеното разположение. Плаща се за изготвяне на документация и координация с услугите, с които разполагат различните комуникации, с които се пресича газопроводът. Завършеният документ се изисква да одобри разпределителната компания, ако изпълнителят е взет отстрани.

Избирайки това, те се спират на това, чиито услуги са не само по-евтини, но и поемат отговорността за координиране на проекта с различни организации и одобрението му в газовата компания. Това е важно - бюрократичната бюрокрация може да отнеме много време и нерви. Трябва да се вслушаме в мнението на газовата компания - когото биха препоръчали, да спрете там. В бъдеще ще има по-малко проблеми.

Кандидатът прави първото плащане в съответствие с графика и настъпва практическия ход. Специалистите по газификация полагат тръба от тръбопровода към обекта. Цената сега варира от 2 до 5 хиляди рубли на квадратен метър, но президентската програма за газификация на частна къща в провинцията позволява да се прави безплатно.

Тогава идва ред на монтаж и строителни работи в къщата. За предпочитане е изпълнителите да вземат бригада от организация, с която е постигнато споразумение за доставката на тръба от главната газопреносна мрежа. Той е регистриран, притежава лиценз и отговаря за пускането в експлоатация на сайта, за да разреши всички възникващи проблеми. Но няма специален интерес към газоразпределителните дружества, той не е част от техните отговорности. Те често са тежко натоварени и могат да се очакват от дълго време.

Възможно е да се привлече трета страна, която да има официален достъп до такива дейности. Можете да попитате газителя, който ще ви препоръча. Тяхната техническа надзорна служба приема работата, така че те знаят организацията с право да извърши инсталацията. Такива фирми често имат не само екипи от монтажници, но и бюро за проектиране. Ако поръчате от тях производство на документация за газификация на къщата и инсталацията, можете значително да спестите от общите разходи - до 30%.

Когато се постигне устно споразумение, подпишете договор. В него се посочват задълженията и гаранциите на изпълнителя:

 • условията на труд, разходите и реда за изчисление;
 • спазване от страна на монтажниците на разпоредби за противопожарна безопасност;
 • съставяне на изпълнителна и техническа документация след приключване на работата.

Написано е приложение за свързване. Той съдържа информация за собственика и обекта, стандартите за планираното потребление на газ, изходните данни за техническите условия. Необходимите документи са приложени:

 • план на обекта по отношение на терена;
 • топографска карта, показваща местоположението на всички комуникации;
 • документи за собственост върху имущество и лични данни;
 • изчисляване на максималната консумация на газ, ако надвишава 5 m3 на час.

Когато цялата работа приключи, те се приемат от комисия, съставена от клиента, представители на регионалната газова служба и изпълнителя. Това се прави не повече от един месец. По време на приемането, цялото оборудване трябва да бъде инсталирано и свързано. Извършва се опит за стартиране, проверката на работата на инсталациите, възможно изтичане. Ако няма коментари, се издава разписка за технически надзор, която трябва да плати.

Въз основа на констатациите на комисията, монтажникът събира и предава на фирмата цялата техническа документация, където остава на склад. Когато бюрократичните процедури приключат, представителят на газовата служба за три седмици монтира уплътнителите на уреда. Въпреки всички неприятности и пари, все още си струва да се харчи газ в частна къща, за да се насладите на ползите от цивилизацията.

От 01.03.2014 г. се прилагат нови правила за свързване на жилищни сгради с газоразпределителната система. Те съдържат старите правила и правят промени, свързани с времето на работа и разходите. Благодарение на това връзката стана по-печеливша, отнема по-малко време.

Цените варират в зависимост от разстоянието на обекта, но средно ще трябва да платите:

 • за регистрация на заявления, получаване на разрешителни и първични документи - от 8 до 50 000 рубли;
 • производството на проекта ще струва 3-20 хиляди;
 • полагане на тръби от основната линия до обекта - 2-5 хиляди на един метър;
 • вкарайте в газопровода - от 10 000 до 15 000 рубли;
 • проверката на готовността чрез технически надзор струва средно 2 000.

В регионите има значително колебание в цените. Например, в района на Москва е 400-500 хиляди за цялата работа. Цената се определя от разстоянието от капитала. 300 000 рубли са достатъчни в района на Ленинград и 150-200 хил. В района на Нижни Новгород. Най-евтината тръба за газ в частна къща ще струва в европейската част на Русия, средно 100 хиляди рубли. Отвъд Урал, ситуацията е малко по-различна, много селища се намират на значително разстояние от индустриалните центрове и газопроводите.

Регионът на Далечния Изток, където има много малко магистрали, е проблематично в това отношение. Дори ако основната тръба е наблизо, не е необходимо да се брои за вкарване в газопровода за количество по-малко от 200 хиляди. Оборудването се внася от близки чужди държави, което оказва влияние върху цените. Климатичното разнообразие също така възпрепятства използването на стандарти, които се използват в други региони.

Има много ползи в Русия, но на държавно ниво те не се прилагат за газификация. Това право се прехвърля на федералното правителство от местните власти. В регионите финансовата помощ за връзка се получава предимно от ветерани от Великата отечествена война, хора с увреждания, бойци, самотни майки (бащи). Пример за това е Ленинградският регион: тук 70 000 са предназначени за обикновените граждани от бюджета и 110 000 рубли за бенефициентите.

Обществената подкрепа за свързване към газопреносната мрежа на частна къща се осъществява във всеки регион по различен начин. В някои от тях те предоставят целеви целеви заеми, а в други - парични компенсации. За да го получите, приложете. Всички разходи не се припокриват, но можете да разчитате на 50%. Категориите граждани, на които се предоставят такива обезщетения, се определят от местните власти. За да научите за техните права, свържете се със съответните служби на администрацията.

В провинцията президентската програма играе важна роля. Той предвижда:

 • изграждане и реконструкция на газоразпределителни мрежи;
 • използването на енергоспестяващи технологии за инсталиране;
 • увеличаване на ефективността при използване на природните ресурси.

Дружествата се управляват от федералното законодателство, процентът на жителите, обхванати от газификацията, се увеличава. Новите правила предвиждат възможността жителите на селските райони да подадат колективно заявление за монтаж на тръби от тръбопровода към секциите. Ако е доволен, подходът към селището е безплатен. Собствениците на имоти се свързват с мрежата за своя сметка.

При подаването на документи е препоръчително да се знае какви съоръжения ще се използват. Това важи особено за котела. Избира се мощност, като се има предвид, че отоплението на всеки 10 m2 изисква 1 kW, а ако се използва топла вода, допълнително 25%. Според вида на инсталацията има подови и стенни котли. Те се различават по принципа на действие:

 • нестабилна;
 • консумирана електроенергия;
 • кондензация.

Инсталирани на базата на голям избор на мощност, отопляват помещенията с различни размери, те могат да свързват котела за топла вода. Монтиран на стената компактен, оборудван с разширителен резервоар и циркулационна помпа.

Експлоатацията на енергонезависимите газови съоръжения се основава на принципа на естествената циркулация - това са най-простите устройства. Те са свързани с тръбопроводи с голям диаметър, което премахва възможността за гъвкаво регулиране на температурата на въздуха в помещенията. Стаята, в която устройството е инсталирано с камера с отворен тип за изгаряне на газ, е задължително оборудвано с вентилационна и изпускателна вентилация, комин.

В летливите котли има затворен разширителен резервоар, помпа и напълно автоматизирана система за управление. Това е един вид мини-котелно помещение. За непрекъсната работа, тя се нуждае от постоянна наличност на електроенергия. Изискванията за нейното качество са доста строги: напрежението в мрежата трябва да е стабилно, различаващо се от 220 V с не повече от 10%. В селските райони с непрекъснато променящи се параметри на мрежата ще се изисква стабилизатор.

Уредите за кондензация са най-надеждните и икономични, осигуряват най-пълното изгаряне на газ. Работата използва водни пари, които отделят топлина за отопление. Огромният брой такива бойлери се монтира. Те обслужват 2-3 пъти по-дълго от другите видове, но цената е 1.5-2 пъти по-висока.

Работниците правят приноса към къщата, свързват газовите уреди. Всичко трябва да се извърши в съответствие с проекта, не се допускат отклонения от него. Ако собственикът промени мнението си, например, с инсталационния сайт на котела, това е възможно само след извършване на промени в проекта, който е допълнително заплатен. Оборудването трябва да има технически паспорти.

След всички събития е задължително да се проучат правилата за безопасност при използването на газ. Той се провежда в регионалния офис на компанията. Инженерът по безопасност след брифинг представя дневник, в който е поставен подписът. На ръцете издава книга.

Възможно е специалистът да инструктира у дома, когато се изпълняват поръчките за пускане в експлоатация. Тя също трябва да бъде подписана, документът се съхранява допълнително в организацията.

Газификация на частна къща: методи, схеми, какви разрешения ще се изискват, промени в правилата

Свързването на газ с частна къща е гаранция за комфорт и уют. Без висококачествено отопление, частната къща е доста проблемна за отопление през зимата, а газовият бойлер се счита за един от най-надеждните и рентабилни решения. Дори ако газификацията на къщата струва справедлива сума, не си струва да спестяваме това, тъй като в повечето случаи ползата в сравнение с алтернативните източници на топлина е очевидна дори при изчисления на повърхността. Освен това газът е един от най-удобните източници на енергия. На газовата печка е много удобно да готвите храна и котелът ще затопли къщата бързо и ефективно.

Газова печка и котел - едно от най-ефективните уреди за готвене и отопление у дома

Каква може да е доставката на газ

Предоставяне на частна къща "синьо гориво" може да бъде по два начина.

 • Връзка към газовата мрежа. Ако има газопровод по улицата, където стои къщата, можете да се свържете с подходящата служба и ще бъдете изготвени и свързани. Най-лесният начин да разберете къде да се обърнете е да попитате вашите съседи, които вече са били снабдени с газ. Можете също така да ходите по тръбата и да намерите разпределителна станция - обикновено са написани телефонните номера на обслужващата компания. Като изключителна опция можете да се обадите на услугата 104, но е по-добре първо да попитате съседите за номера, който ви е необходим;
 • Но има места, където свързването с газопровода е невъзможно. Това са предимно отдалечени села и вили, разположени далеч от централните села (например на брега на резервоара). Но в този случай има изход - това са притежатели на газ. Системи, предназначени за съхраняване на сравнително малки резерви на газ (от 2500 м3 до 20 000 м3). Тези системи осигуряват къща с газ през цялата година, струва само 1-2 пъти годишно, за да запълни резервите на "синьо гориво". Вече са отворени много специализирани компании, които ще помогнат да се изчисли правилно обемът на резервоара за газ, да се издават разрешителни и да се инсталира на правилното място.

Схемата за газификация на частна къща, използваща газопровод

Газификация на частна или селска къща - къде да започнете

Първото нещо, което трябва да започнем с газификацията на частна къща, е техническата документация. Трябва да се свържете с компетентния орган, който се занимава с такива проблеми в района. Специална комисия ще определи състоянието на жилището и възможността за монтаж. След това специалистите ще разработят проекта, ще го одобрят в разрешаващия орган, а служителите в газовата индустрия или компания, която има разрешение за такава работа, ще започне процеса на свързване. Цената за свързване на газ с частна къща преди разработването на проекта може да ви бъде предоставена приблизително, тъй като крайната цена на материалите и услугите се състои от много компоненти.

Ако в близост до къщата вече има газопровод, вие трябва само да плащате за вход чрез тръбата - в противен случай цената на проекта най-често включва работа по линията на улицата. На нашия уебсайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които работят без предплащане. Можете директно да общувате с представители, като посетите изложбата "Къщи с ниска раса".

Какви документи се изискват

Трябва да се помни, че някои документи трябва да са готови преди началото на инсталацията, а някои могат да бъдат изготвени по време на процеса, следователно, ако цялата документация не е налична наведнъж, тогава приоритетите трябва да бъдат определени предварително.

Ето списък на документите, които трябва да бъдат представени на разрешаващия орган:

 1. Писмено изявление. Подготвителната работа ще започне с него (анализ на терена, сгради и др.);
 2. Предоставете копия на документи, които доказват самоличността на клиента (с копия трябва да изпратите оригиналите);
 3. Предоставя копия на документи, потвърждаващи правото да притежавате къща (също да показвате оригинали за сравнение с копията);
 4. Ако газопроводът преминава през участъка на съседите, ще бъде необходимо съгласието им;

След това ще са ви необходими документи за оборудването, което ще бъде свързано с газа, както и резултатите от изследването на комина.

Всички необходими документи могат да се събират и представят независимо или да се възлагат на други лица, като им се издава пълномощно.

Схема на свързване - един от необходимите документи. Може да е интересно! В статията на следната връзка прочетете за резервоара за газ.

Как да направите план за доставка на газ у дома (проект за газификация)

Проектът за доставка на газ от частна къща е необходим компонент за започване на цялата работа. Газовите инсталации са потенциални опасности и са необходими правила за безопасност.

За да се изготви правилен план за доставка на газ у дома, специалистите трябва да знаят подробно всички точки от регулаторните документи и да ги прилагат стриктно. Техническият отдел на газовата индустрия винаги проверява съответствието на плана с изискванията на регулаторните документи и, ако е необходимо, ги връща за преразглеждане.

Изискванията, които газовите стопанства налагат върху проектите, могат да варират в зависимост от терена, начина на инсталиране и условията за монтаж. За да проверите подробно плана, може да отнеме няколко седмици или дори месеци.

Проектите трябва да са строго индивидуални, плановете, които са разработени за други къщи, са забранени от закона, за които се предоставя наказателна отговорност.

Проектът трябва да посочва разположението на къщата и местоположението на газовото оборудване.

Етапите на свързване на газа с частна къща във всеки конкретен случай ще се различават, тъй като те зависят от топографията на обекта и някои характеристики на газификационния план.

Как е изграждането на газопровода (газопровод към къщата)

С одобрен проект трябва да се свържете с компанията, която се занимава с такава работа (винаги с държавна лицензия). Ако оценката, изготвена от дружеството, е съобразена и с двете страни, се сключва споразумение за изпълнението на съответните произведения.

В договора е необходимо да се посочи, че окончателното плащане ще бъде извършено само след приключване на цялата работа и приемането им от официалната комисия.

При завършване на инсталацията се изпълняват изпълнителни производствени и технически документи, които трябва да бъдат одобрени от Комисията. След успешна газова връзка с къщата можете незабавно да сключите договор за инсталиране на оборудване, което ще бъде свързано (котел, печка и др.).

Пускането в експлоатация трябва да се извършва изключително от специалисти по газ

Краят на газификацията (свързването на газ към къщата) също е важен етап.

На последния етап от газификацията на къщата остава да се инструктира безопасното използване на газовото оборудване, да се проведе пробен период и да се сключи споразумение за сезонно поддържане на системата. Ако е инсталиран газов резервоар, е необходимо да се сключи споразумение за системно снабдяване с газ.

Окончателното "докосване" е да предоставите документацията за проекта (или одобрено копие) на архива, в случай че по-късно трябва да реорганизирате или имате нужда от изясняване.

Описание на видеоклипа

Визуално за напредъка на работата и разходите за газификация у дома, вижте следното видео:

Какво се е променило в правилата за газификация на частна къща

До 2016 г. беше доста трудно дори да се предскаже колко струва една газова връзка с частна къща - тъй като няма законова регулация и контрол. Това доведе до факта, че монополистите са могли да определят по свое усмотрение времето на газификацията и нейната цена. Но с приемането на нови закони максималните срокове за газификация бяха ограничени до една година и половина.

Трудно е да се определи конкретната сума, в която цялата работа ще се осъществи без готов проект, но е фиксирана поне цена от 20-50 хил. Рубли, за да бъде газопроводът в участъка, както и инсталационната работа в него.

Разходите и времето за одобрение и изпълнение на проекта за газификация на частна къща сега се регулира от закона. Това означава, че услугите за поръчване на партии вече могат да поемат по-активна роля в контрола на работата и да изискват навременното им изпълнение.

Описание на видеоклипа

Какви други въпроси възникват относно цената на връзката, описана във видеоклипа:

заключение

Въпреки че газификацията на частна къща е дълъг, досаден и скъп процес, нейното значение не може да бъде надценено. Всеки, който има способността да газифицира дом, прави това преди всичко, още повече че след приемането на нови закони населението има възможност да предвиди времето за работа.

Правилата за газификация на частна къща

Пренасянето на газ в частна къща или къща е трудна задача от техническа гледна точка.

Процесът на газификация, започващ със събирането на необходимата документация и завършващ с инсталирането на оборудване, е труден, не е много евтин и продължителен.

Но цената на оборудването и услугите за инсталиране на тръбопровода с течение на времето ще се заплати за себе си, тъй като газът, както знаем, е най-икономичният енергиен носител.

Съществуват процедури за решаване на проблема с газификацията и степента на газификация на частна къща, спазването на което е задължително за собствениците на жилища и организациите, които извършват работа.

Първата стъпка в решаването на проблема с газификацията на частна къща ще бъде да се получат подходящи технически условия. Те се предоставят от газовата служба на мястото на регистрация у дома. Крайният срок за подаване на технически условия от момента на подаване на заявлението в съответствие с действащото законодателство не е по-дълъг от 10 дни. Тази услуга е безплатна.

Следващият етап от задачата за провеждане на газ в частна къща е подготовката на пакет от документация за проектиране и оценка. Такива работи се извършват от проектантски организации, понякога от самата организация, която доставя газ.

След получаване на техническите условия е необходимо да се сключи споразумение с тях за разработване на проект за доставка на газ за жилищна сграда.

Разработеният проект се координира допълнително с техническия отдел на организацията, отговорна за осигуряване на газ в определен район. След приключване на процедурата за одобрение остава да се избере инсталационна организация, която директно ще води газ към къщата.

Във всеки конкретен случай при проектирането на проект за газификация на частни къщи се вземат предвид много обстоятелства. Накратко разгледайте основните.

Избор на газопровод

Тръбопроводите за разполагане спрямо повърхността на земята са разделени на такива видове като надземни и подземни.

Те се различават по метода на директно влизане в помещенията за последващо разпределение на газ в цялата къща (етаж).

Цената също зависи от вида на тръбопровода. По този начин подземният газопровод е приблизително с 60% по-скъп от газовия тръбопровод. Но въпреки това собствениците на жилища го отличават като предпочитано.

Подземният газопровод има по-голяма защита от влиянията на околната среда. По-трудно е да се повредят механично. В допълнение, той има дълъг експлоатационен живот.

Надземните газопроводи също имат положителни характеристики. Както вече беше отбелязано, цената на надземния газопровод е значително по-ниска от тази в подземния. Повишени тръбопроводи се препоръчват в случаите, когато съставът на почвата причинява корозия на метала на тръбите, което значително ще повлияе на работата на тръбопровода по време на подземното строителство. Ако разстоянието от магистралата до къщата е голямо, много по-лесно е да се подава газ над земята.

Изисквания за избор на тръби

Експертите препоръчват използването на стоманени и полимерни тръби.

Полимерните тръби са силно устойчиви на различни химични съединения. Те са еластични, трайни и надеждни, почти седем пъти по-леки от стоманата, не водят до електрически ток и следователно не изискват допълнителна защита от електрохимични повреди, преди да бъдат положени в земята. Тяхната инсталация е лесна и удобна, а гаранционният срок е около 50 години. Такива тръби често се използват в райони с ниски температури.

Въпреки това тръбите се впръскват директно в сградата в съответствие с настоящите стандарти чрез газопровода само от стомана. Същите правила важат и за газовите тръби вътре в къщата. Полиетиленовите тръби са забранени да се използват на места, където през зимата температури под -50 градуса, в райони с висока сеизмична активност. Плиетиленовите тръби не могат да се използват за газопроводи и др.

За нормите и правилата за инсталиране на газопровода

Съществуват редица правила, които строителите трябва да следват, за да извършват монтажни работи при провеждане на газ в къща:

 • Оптималната дълбочина на газопровода, полагащ се на местната територия, трябва да бъде от 1,25 до 1,75 метра от повърхността на земята;
 • директно на мястото на влизане в сградата - от 0.75 до 1.25 метра;
 • възможно е да влезете в тръбопровода през стената или през основата;
 • височината на помещението, където е планирано инсталирането на газова печка, трябва да бъде поне 2,2 метра;
 • без да е необходимо помещението да е оборудвано с вентилационна система с достъп до улицата;
 • Не инсталирайте кухненска вентилация в близост до всекидневната.

Изисквания за автономна газификация на частна къща

Ако е невъзможно да се използва газ от частна къща от централната магистрала, газификацията на частна къща може да бъде извършена чрез използване на внесени газови цилиндри с пропан-бутан, чийто обем може да бъде 50 и 80 литра.

Обемът на газа в тези бутилки е достатъчен, за да отговори на вътрешните нужди на семейство от 4 души за 1 месец.

Тези бутилки трябва да се съхраняват на определеното място (за предпочитане извън помещенията) в метален шкаф. Това ще предпази къщата от случайно изтичане на газ или неочакван пожар.

Необходимо е да се прикрепи специален регулатор на налягането към цилиндъра, който трябва да приведе индикатора в норма и само след това газът да тече директно към инструментите.

От регулатора на налягането газът влиза в къщата чрез стоманена тръба, която се полага по външните стени и през стената влиза в съответната стая.

Входните точки на газовата тръба трябва да бъдат предвидени на етапа на изготвяне на проекта на къщата.

Шкафът за бутилки трябва да бъде монтиран на фундамент с височина не по-малък от 0,2 м и също така здраво закрепен към стената на къщата.

При полагане на тръбопровода от шкафа трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • височината на тръбопровода трябва да е на най-малко 2,5 метра от земята;
 • тръбопроводът трябва да бъде здраво закрепен към стените на сградата.
 • тръбопроводът не трябва да пресича отворите на прозорците и вратите;

Балонното оборудване няма да се справи със задачата за отопление на дома, но ако единственият потребител на газ е печка, той ще бъде най-добрият вариант за частна къща или къща.

Инсталирането на автономна система за газификация ще помогне да се реши проблемът с отоплението на дома. И тук специалисти ще излязат на помощ, например, компания Nordstruy (Санкт Петербург), която има сериозен опит и извършва газификация на частни и търговски обекти, производствени съоръжения, поддръжка на котелни и инженерни мрежи.

За регулаторната документация

Строежните стандарти за газификация на частна къща са изложени в регулаторните документи, които понастоящем са валидни, това са съвместни предприятия 42-101-2003 и SNiP 2.07.01-89.

Газовите разпределителни мрежи могат да бъдат разделени на външни и вътрешни.

Газификацията, т.е. изграждането на газоразпределителни станции и външни мрежи в селища, населени места и други населени места, се извършва от специализирани организации, които имат лиценз за извършване на тези работи.

Те са длъжни да се придържат към всички правила, посочени в регулаторните документи.

При газифициране на населените места тези организации стриктно спазват изискванията както на специалните строителни стандарти, така и на нормативните документи на Министерството на извънредните ситуации и на енергетиката.

Вътрешните мрежи са тези мрежи, които се намират директно в къщата с газово оборудване.

Правилата за газификация на частна къща трябва да бъдат известни на всеки собственик на жилище.

По-специално в гореспоменатите документи се посочва, че при газифицирането на частна къща е необходимо да се спазват следните стандарти:

 • При монтаж на котел с мощност до 60 kW, височината на помещението от пода до тавана трябва да бъде поне 2,4 метра.
 • Зоната за остъкляване на помещението трябва да бъде 0,03 м 2 на 1 м 3, но не по-малко от 0,8 м 2.
 • Ако е монтиран 1 (един) бойлер, тогава площта на помещението трябва да е по-голяма или равна на 7,5 m 2, ако 2 (два) котела са 15 m 2.
 • Когато инсталирате по-мощни котли в сутерена на сградата, трябва да инсталирате газова аларма.
 • Когато инсталирате 2 комфортни чинии, обемът на кухнята трябва да е по-голям или равен на 8 m 3, а 4 комфортни чинии - 15 m 3.

Процесът на газификация на частна къща включва и проучване на комини и екстракти в случай на възможно натрупване на газ по време на експлоатацията на газовото оборудване.

Газификацията на частна къща ще реши много проблеми - не само готвене, но и отопление и наличието на топла вода.

Газовото оборудване е практично и удобно за използване, а газът е най-екологичен в сравнение с други горива.

Компанията "Нордстрой" от Санкт Петербург ще помогне не само бързо и ефективно да свърже газта с къщата, но и да организира всички необходими документи, като спестява на клиентите да не губят време за доставката си и да получат всички разрешителни.

Газификация на частна къща

Наличието в къщата на модерна система за доставка на газ значително улеснява живота на собствениците си. Газификацията на частна къща струва на собствениците чиста сума и често материалните разходи се превръщат в основна пречка за най-чистия и най-ефективен вариант на топлоснабдяването. Всъщност компетентната инвестиция на капитал в бъдещото газоснабдяване дава възможност за възстановяване на разходите само за няколко години, при условие че процедурата за газификация се извършва на професионално ниво, както от техническа, така и от правна гледна точка.

Методи за доставка на газ за частна къща

От всички общински ресурси газификацията на една къща се счита за най-отнемащата време, скъпа и обзаведена с бюрократични прашки. Независимо от това, проблемът с доставките на газ трябва да бъде решен въпреки трудностите. Освен това, в съвременните условия газификацията в дома може да се извърши по няколко начина:

 • Води до централизирано снабдяване с газ на къщата или къщата;
 • Изграждане на автономна газова бутилка или газово захранване с газ;
 • Използването на модерни биогаз или газови заводи.

Държавната контролна машина все още не е достигнала до инсталации с биогаз и газови генератори, така че последният метод за газифициране на домакинството все още остава в ранг на samostroyev. Въпреки това ефективността на такива инсталации е доста висока и с правилното планиране на газификацията новите елементи са в състояние да осигурят къща с газ през цялата година.

Единствените пречки пред използването на биогаз са необходимостта от разпределение на пространството в зоната под биореактора и наличието на обеми от пресен тор и растителност, за да се произвежда газ в количества, достатъчни за стабилно снабдяване с газ. Ако в домакинството няма добитък, биогазът като вариант на доставките на газ може да бъде забравен.

Газовите инсталации работят с дървесни отпадъци. Възможно е да се закупи евтино оборудване за доставка на газ у дома, но газификацията на дървени стърготини или дървесина не винаги е икономически изгодно, тръбопроводът от централизирани газификационни системи е по-евтин.

Изграждането на автономен газохранилище или организирането на доставка на газ, генериращ газ, се прибягва само при условия, при които е невъзможно да се извърши газификация с централизиран газ по обективни причини.

Какво ви е необходимо за изграждане на централизирано снабдяване с газ в частна къща

Изграждането на газоснабдителна система винаги започва с писмено обжалване от областната или градската администрация на газовата индустрия. На първо място е необходимо да се установи дали е технически възможно свързването на къщата с най-близкия клон на централизираните газопроводи и да се получи информация от първа ръка за необходимите документи за газификация на частна къща. Най-често газовата компания потвърждава възможността и определя условията за доставка на газ.

Това ще позволи по-нататъшно разглеждане на отговорите и решенията на упълномощените лица при разрешаване на конфликтни ситуации или в случай на отказ да се извърши газификация на домакинство. Съгласно закона не само жилищна сграда може да бъде свързана с централизирана газопровод, но и всяка предградие, при условие, че сградата е регистрирана като стоков обект и има разрешителни за експлоатация.

Допълнителният процес на газификация се състои от следните стъпки:

 • Регистрация на разрешение за полагане на тръби от газовата тръба към газификационното съоръжение;
 • Получаване на технически условия в управлението на експлоатацията на газови съоръжения и тръбопроводи;
 • Изследване, измерване на параметрите на жилищното строителство от упълномощени специалисти;
 • Изготвяне на проект и бюджет на газификацията;
 • Изпълнение на работата по полагане на газопровода, разпределяне на тръбопроводите за газоснабдяване на закрито.

Процесът на газификация се осъществява чрез акредитиране на завършената работа с изготвяне на протокол за приемане и въвеждане в експлоатация на газопреносните системи. Изпълнен е абонатен договор за доставка на газ, уплътнен метър и може да се използва газови уреди.

Документи за газификация на частна къща

Подготовката на документацията, необходима за газификация, започва с подготовката на петиция за получаване на разрешение за провеждане на газификация на частни жилища. За малки такси за подготовка на документи и газификация могат да се вземат чиновниците на частна фирма, която предоставя услуги за газифициране на домове на населението, включително предоставяне на списък с документи за газификация на частна къща.

Мениджърите знаят доста добре изискванията на регулаторните документи относно газификацията на частна къща, нормите и правилата за изготвяне на проекти, следователно пакет от разрешителни и проект за доставка на газ може да бъде завършен след няколко дни вместо стандартен месец.

С всички предимства на такова решение съществува значителен риск, че при проектирането на системата за газоснабдяване ще се правят груби грешки, или някои подробности за проекта за газификация, например оформлението на тръбите вътре в къщата, ще бъдат изпълнени, без да се вземат предвид желанията на собствениците. Коригирането на грешките е много трудно и скъпо и заварчиците ще направят инсталацията на тръбите точно според проекта за газификация на частна къща.

Получаваме разрешение за инсталиране на тръби и свързване към газопреносната система

Петицията се прави под формата на заявление, адресирано до началника на газовия отдел на града. Най-често се изисква да попълва формуляра на формуляра, понякога служителите искат да одобрят петицията в изпълнителните органи. За заявлението ще се изисква следното изявление:

 • Копие от притежателя на паспорта;
 • Документи за къщата, потвърждаващи собствеността върху недвижимите имоти;
 • Обобщена информация за планираното потребление на газ.

Често газопроводът трябва да бъде изтеглен през участъци от трети страни, пътища и обществени зони. В този случай е необходима задълбочена работа, за да се формализира писменото съгласие на всички заинтересовани страни.

Въз основа на заявлението, подписано от управителя, ще бъде възможно да се свържете с оперативния отдел на газовата индустрия, за да получите технически условия за газификация на частна къща.

Проект за газификация на частната къща

Крайната цел на всички жалби и петиции е проектът за газификация на частна къща с визи от контролния отдел на ръководството на ГК и координация на местния отдел за управление при извънредни ситуации, чрез който ще бъде възможно да се изпълни практическата част от доставката на газ - за заваряване на тръбопровода, за сглобяване на вътрешната и захранващата му част.

Самият проект е обяснителна бележка в дузина листа с прикрепени тръбни оформления, места за завъртане на лактите, монтажна височина на тръбопровода, местоположение на клапани за газовата система, метър, филтър и съединители за свързване на газови консуматори.

Същата нота съдържа спецификация със списък на използваните материали, тяхното етикетиране, брой, размер и специални условия. В края на проекта трябва да бъдат посочени резерви и специални условия за газификация на къщата и най-важното - монтажният план за полагане и заваряване на тръбопроводи.

Спецификации за газификация на частна къща

Проектирането на система за газификация се извършва само на индивидуална основа, без да се допускат типични проекти, свързани с размера на къща или вила, да изграждат газоснабдителна система.

За да получите технически условия, ще трябва да предоставите на UHG допълнителен набор от документи:

 • Извадка от кадастралния и ситуационен план;
 • Технически паспорт за капиталовата структура, къща, къща, хале, всички сгради, които съществуват на обекта, може да ви е необходимо допълнително описание на размера и материала, на които са построени обектите;
 • Информация за консумацията на газ в газовата система. Ще трябва да предоставите оригинални паспорти за всички газови уреди, сертификати и отделни документи за измервателните устройства.

Понякога служителите на UPHG изискват от вас да закупите и инсталирате система за мониторинг на въглероден оксид. Обикновено това изискване се отнася за котли и газови котли, инсталирани без комин и не са оборудвани с вградени вентилатори, абсорбатори на дим.

В допълнение към документацията ще трябва да предоставите акт на изследването на домакинството и прилежащите му сгради, за да потвърдите липсата на смущения и пречки в подреждането на газовата система.

Директното проектиране се осъществява или от упълномощено подразделение на UGH, или от търговска организация, която има лиценз за извършване на работа, свързана с доставката на газ за населението. Във всеки случай, основата за разработването на проект за доставка на газ е договор с ясна индикация за времето, цената и обхвата на работата.

Изисквания към помещенията при подреждане на газопреносните системи

Проверката на помещенията се извършва с цел действително да се потвърди съответствието на котелното помещение с нормите и изискванията на SP-42-101-2003, а именно:

 • Височината на тавана трябва да бъде най-малко 2 м за газов котел с топлинна мощност до 60 кВт, 2,5 м - над 60 кВт;
 • Изходът от естествената вентилация на изхода е най-малко три пъти по-голям от разхода на газ за входящ поток - обемът на въздуха не трябва да бъде по-малък от капацитета на отработените газове плюс обема, необходим за работата на котела в максимален режим;
 • Обемът на котелното помещение за един бойлер трябва да бъде най-малко 7,5 м 3, като за двойната версия котелът трябва да бъде най-малко 13,5 м 3;
 • Стаята под газоразпределителните и отоплителните системи трябва да бъде оборудвана с прозорци с обща площ от 0,03 m 2 на 1 m 3 пространство.

Най-тежкият контрол се отнася до работата на комина и осигурява безопасността на тръбите и фитингите на газовата система. Трябва да отрежем клоните на дърветата, да променим стрехите и водосточните тръби, да прехвърлим заземяването на мрежата само, за да осигурим безпроблемна работа на измервателния уред и клапаните.

Спазването на условията за монтаж на всички абонати на газовата система, от газовата пещ до котела, се проверява отделно. Изискванията за инсталирането на оборудването се предписват от производителя в паспорта на продукта, така че те винаги могат да бъдат проверявани и модифицирани дори преди провеждане на проучване на помещенията.

Според резултатите от проучването е изготвен акт, чийто оригинал е приложен към проектната документация за газификация на частно домакинство.

Процедурата за газификация на частна къща, последната фаза

След приключване и съгласуване на проекта за газификация е необходимо да се сключи споразумение с организация, която има подходящо разрешение и лиценз за извършване на монтажни работи. Заварчиците и инсталаторите трябва да имат необходимото одобрение за извършване на заваръчни работи по газификационните системи на жилищните съоръжения.

Фирмата съставлява оценката на материалите и произведенията. На този етап ще бъде полезно лично да се провери съответствието на закупените тръби и материали с изискванията на проекта за газификация. Понякога оценката не се слива, особено в случаите, когато става дума за подреждане на подземни комунални услуги.

Би било полезно да се разбере и разгледа схемата за полагане на тръби в стаята. Понякога изпълнителят на проекта за газификация просто копира чертежи на други хора, дори без да се позовава на характеристиките на клиента.

В края на инсталацията се подписва акт на завършена работа, уредът е запечатан и цялата газоснабдителна система на къщата остава блокирана, докато комисията UGH не приеме обекта. След изготвянето на акта, уплътненията се изваждат от измервателния уред на газопреносната мрежа.

Остава да бъдат поканени експерти в експлоатацията и поддръжката на газови котли и котли на фирмата производител или на нейното обслужване на клиенти. Невъзможно е да стартираме нови котли сами, тъй като гаранцията за продукта е загубена, а в случай на пожар собствениците ще бъдат признати за виновни за щети на газовите системи.

Федерален закон за газификация на частна къща, правила и разпоредби

Основният федерален закон за газификацията на частна къща днес остава законът на Руската федерация от 31.03.99 № 69-03. По същество това е общ документ, който регулира правните основи на отношенията, възникващи в процеса на газификация на жилищния фонд.

На практика в проектирането и изпълнението на газификационните системи се използват следните наредби, документи и правила:

 • "Правила за присъединяване към газоразпределителни мрежи", утвърден с Указ № 1314 от 30 декември 2013 г.;
 • GOST R № 21-1101-2013 за проектиране и оценка на документацията за газификация на къщи;
 • SNiP 42-01-2002, съвместно предприятие № 42-101-2003.

Като цяло въпросът за газификацията на къщи се регламентира от списък от дванадесет стандарта и правила, свързани с проектирането и монтажа на основните структури на газопреносните системи. Освен това в областта на доставката на газ и изграждането на линии за газификация се използват повече от дузина най-съвременни стандарти за материали и заваряване.

предотвратяване на големи аварии

Газовата икономика беше и остава една от най-уязвимите точки в системата за електрозахранване. Обикновено служителите на Gorgaz, когато извършват проектни и монтажни работи по газификация на сгради, предупреждават бъдещите собственици за най-важните точки за спазване на правилата за безопасност.

Най-голяма заплаха представляват земните работи в областта на подземните газови комуникации и опитите за неразрешено свързване на къщи в мрежата на газификационните системи. Много често пластмасови тръби се използват за захранване на газ, които лесно могат да се повредят дори с лопата, още повече не трябва да поставяте едновременно газопроводни системи и вода или електрически линии в един изкоп.

заключение

Газовата система с подземно подреждане на магистрали ще струва с 50% по-скъпи от въздушните комуникации. Цената на проекта ще струва около $ 500-1300, разходите за монтаж работа - от $ 5,000, в зависимост от сложността и дължината на магистралите. Ако тръбопроводът се окаже, че е повече от 100 метра, разходите за газоснабдяването се увеличават няколко пъти, така че няма смисъл да се спестява качественото развитие на проекта за газификация на къщата.

Изисквания и стандарти за инсталиране на газово оборудване в частна къща

По принцип в своето жилище собственикът е свободен да прави каквото иска - за това той и собственикът. Но ако става дума за инсталиране на устройства с висок риск, тогава всички изисквания на основните регулаторни документи са задължителни. Фактът, че е необходимо да се вземат предвид и какви правила и стандарти за инсталиране на газово оборудване трябва да се следват във връзка с частна къща, ще бъде предмет на преглед.

Големи проблеми с използването на газови бутилки и работа, например, горелки, по правило, не възниква. По-нататък означава оборудване, свързано с централната магистрала. В частна къща това е, преди всичко, отоплителен котел. Следователно акцентът е върху газовите уреди от този тип.

Собственикът може да не хареса определени изисквания поради необходимостта от някои промени (реконструкции) или по някаква друга причина. И все пак те ще трябва да изпълняват. В противен случай при следващата проверка газовите компании, след като са открили "аматьорски дейности" и дори с грубо нарушение на стандартите, просто ще изключат доставката на "синьо" гориво, докато коментарите бъдат елиминирани. И това е - в най-добрия случай.

Често има противоречиви ситуации, когато експертите от организацията, предоставяща ресурси, изискват собственикът на частна къща да изпълни някои изисквания, които изглеждат ненужни или неудобни за него. За тези, които искат компетентно да защитят случая си при инсталиране на газово оборудване, авторът препоръчва внимателно да се проучи SNiP № II-35 от 1976 г.; 41-104 от 2000; 31-02 от 2001 г. и 42-01 (02) от 2002 г.

Един прост пример - правилата от 1987 г. (№ 2-04) забраняват инсталирането на газ (бойлер) оборудване (стена опция) в банята. И в SNiP, заменяйки този документ от 2002 г., нищо не се казва за това. Следователно вече няма забрана като такава, но някои "другари" от газови работници продължават да настояват да преместят устройството в друга стая. Тук, за да общуват с такива "професионалисти" и трябва да знаете всички изисквания за инсталиране на газ / оборудване.

Предполага се, че са подготвени всички необходими документи, е сключено споразумение с газовите специалисти за доставката на "синьо" гориво.

Общи правила за инсталиране на газ

 • Газовото оборудване се инсталира само в помещения, които са подходящи за района (в съответствие със спецификациите на устройството) и ефективността на вентилацията.
 • Ако става дума за частна къща, тогава мини-котелното помещение трябва да има прозорец, чиито размери съответстват на изискването - цифрово изразяване на площта 0,02 "кубичен капацитет" на помещението, в което се намира газовото оборудване (тук са описани всички изисквания за котелното помещение).
 • Прозоречната рамка трябва да се отваря и да гарантира безопасността на домакинството в случай на евентуална експлозия на газ. Шоковата вълна трябва да бъде насочена навън. За тази цел остъкляването на помещенията с газови уреди е направено "леко", единично, без инсталация в пещта (котелното помещение) с двойни стъкла или масивни рамки с 2 чаши.
 • Цилиндрите и друго газово оборудване, разположено извън частната къща, се поставят в специална каса до стената. Достъпът до него трябва да бъде безплатен (за по-лесен мониторинг и поддръжка).
 • Всички работи по инсталирането и свързването на газовото оборудване се извършват от експерти от ресурсното снабдяване или от друга организация, сертифицирана за този вид дейност. Самостоятелната инсталация е изпълнена не само с проблеми с нормалното функциониране на продукта, но и с отмяната на гаранцията на производителя.

Изисквания за инсталиране на оборудване

Те са подробно описани в инструкциите за всеки газов уред. Тяхното спазване е гаранция не само за безопасността, но и за факта, че в случай на повреда на оборудването, потребителят ще може да разчита на безплатно подмяна както на отделния модул (компонент), така и на цялата инсталация през определения период. Ето защо спецификацията на котела (печка или друго газово оборудване) е един от основните документи по реда на монтажа.

Освен това са отбелязани само общи изисквания за устройства от различни класове. Преди да започнете инсталирането на оборудване като газов котел, е необходимо да изясните какво трябва да се подготви за него - пещ или мини-котелно помещение. Това е посочено в паспорта на продукта. В последния случай (за котелното помещение) изискванията са малко по-строги.

Етажни газови котли

 • Базата за оборудването - забавител на горенето. Като опция, специално монтиран пиедестал (тухлена зидария, бетонова платформа) до височина 20 см.
 • Минималните разстояния от конструкциите: запалими - 50 см, незапалими - 100 см.
 • За удобството на инспекциите, поддръжката и ремонта на газовото оборудване по периметъра му трябва да има свободна зона (на 1 m от всяка страна).
 • Площта на мини-котелно помещение в частна къща е от 4 "квадратчета" с височина на тавана най-малко 2,5 м. В същото време минималното свободно пространство трябва да бъде осигурено в стая от 8 м³.

За газовите котли с затворена горивна камера много изисквания не са от значение. Обемът на стаята в този случай не е стандартизиран, наличието на прозорец не е задължително изискване при инсталиране на газово оборудване.

 • Ширината на крилото на вратата - от 80 см и повече.
 • Дебитът на въздуха е естествен, при скорост от 8 см2 на квадратен метър за всеки киловат газов уред.
 • Система за отстраняване на дим с тръбен изход навън. Конфигурацията на канала, напречното сечение на елементите се изчисляват поотделно за определена частна къща, в зависимост от материала на стените, вятъра и редица други фактори.

За коминната система е препоръчително да се дадат общи правила за инсталиране на газово оборудване:

 • Минимална допустима височина над покрива (хребет): плосък - 1,2 м, разгъната - 0,5 м.
 • В рамките на таван тавана тръби не трябва да бъде.
 • По цялата дължина на коридора коминът не трябва да се намира по-близо от 100 см по отношение на материали от категорията "запалим".

Котли за стени

Предвид факта, че това оборудване има ограничение на мощността, изискванията за инсталацията му не са толкова многобройни.

 • Минималното разстояние до други устройства, запалими материали - 0,2 м.
 • Разстоянието от подовата настилка - от 0,8 до 1,5 м (в долния край на газовото устройство).
 • За частните къщи, изработени от дърво, между стената и котела трябва да има незапалим слой (например азбестова кърпа). Минималната дебелина на "защита" - 3 мм.

Печки на газ

Монтирането на такова оборудване е много по-лесно. Печката се поставя в кухнята, следователно, отварянето на крилото на прозореца и качулката са по дефиниция. Когато устройството е поставено, собственикът решава, в зависимост от удобството на използване и цялостния дизайн на стаята. Но връзката с магистралата може да извършва само лицензиран специалист. Трябва само да се има предвид, че височината на тавана (максимум, минимум) е 2,20 м.

Top