Категория

Седмичен Новини

1 Камини
Инсталиране на газов котел в апартамент - колко е реалистично?
2 Котли
Котли за отработени масла
3 Гориво
Газов комин: изисквания за инсталацията и инсталацията
4 Камини
Глина за зидария: избора и подготовката на разтвора
Основен / Гориво

Принципът на хидравличната стрелка, методите за проектиране и инсталиране


При някои схеми на отопление специалистите силно препоръчват инсталирането на хидравличен разпределител. Основният аргумент "за" е стабилизирането на системата и подобряването на нейните оперативни качества. Какви функции изпълнява този елемент?

Когато е необходимо да поставите хидравличен разпределител

Една от качествените характеристики на отоплението е хидродинамичното разпределение на неговите обекти и системата като цяло. Т.е. Налягането и скоростта на охлаждащата течност трябва да са почти еднакви навсякъде. На практика този резултат може да бъде постигнат само с малка дължина на тръбопроводите и липса на разклонения.

При двутръбни или колекторни системи често има голяма разлика между налягането на изпускателната тръба от котела и връщането. Има няколко обективни причини за това явление.

Най-често срещаните са:

 • Недостатъчно мощни помпи за еднакво движение на охлаждащата течност. Те не могат да осигурят подходящата скорост на движение.
 • При използване на зони за захранване с гореща вода (термостати) се създава прекомерно хидравлично съпротивление в определени области.
 • Несъответствие на работата (резонанс) при наличие на 2 или повече помпи.
 • Наличие на вериги с различни индикатори на тръбната секция - топъл под, непряко нагряване на котела и др.

В резултат това води не само до неравномерно налягане, но и до неправилно разпределение на температурата по отделните линии. За да разрешите тези проблеми, инсталирайте хидравличната стрелка.

На пръв поглед дизайнът и принципът му на работа изглеждат много прости. Състои се от основен резервоар, чието напречно сечение е по-голямо от това на захранващите линии. Разполага с 4 клона с диаметър, равен на основния тръбопровод.

Режими на работа на хидравличната стрелка

Най-често се инсталира хидравличен разпределител в кръгова тръба на колектора. Необходимо е да се нормализира налягането между потока и връщащата тръба. Можете да дефинирате 3 режима на работа на това устройство.

 1. Стабилна система. Налягането в линиите е равно. В резултат на това температурата на водата на входящите и изходящите тръби е една и съща.
 2. Дебитът от отоплителния кръг надвишава този на котела. Температурната разлика създава частично разпределение на охлаждащата течност от връщащата тръба към основната. Така се получава стабилизация. Това ще предпази котелния топлообменник от прегряване.
 3. Превишение на налягането от дебита на котела в сравнение с отоплението. Този режим се използва най-често, когато една или повече вериги са деактивирани.

По този начин се постига оптимална работа на цялата отоплителна система. За правилното използване на хидравличен разпределител първо трябва да изчислите размерите и да определите местоположението на инсталацията.

Правила за изчисляване и инсталиране

Междинните стойности могат да се изчисляват самостоятелно или да се използват специализирани софтуерни пакети. Следващата стъпка е да се определят размерите на основния контейнер. За да направите това, можете да използвате два метода.

 • Три диаметъра - дюзите са разположени на една и съща ос.
 • Алтернативни връзки - връзките се инсталират по размазан начин.

Методи за изчисляване на размера на основния резервоар

Мястото на монтаж на разпределителя се определя от отоплителния кръг. Препоръчва се обаче да се спазва правилото - тя трябва да бъде възможно най-близо до котела. За колекторната верига хидравличната игла е свързана пред нея. Така, стабилизацията на системата се осъществява преди влизането на охлаждащата течност в разпределителния колектор.

Hydroarrow за отопление: принцип на работа, предназначение, дизайн

Valtec VT. VAR 00. Макс. температура 120 ° С. Цената на 17 000 рубли.

Hydroarrow (хидравличен сепаратор, хидравлична стрелка) е елемент на отоплителната система, която ви позволява да свържете различни отоплителни кръгове един с друг. Сепараторът поддържа минимално диференциално налягане между веригите, което ви позволява да изключите една или повече вериги без да променяте налягането в другите вериги. С други думи, хидравличната игла за отопление елиминира влиянието на циркулационните помпи на топлоизточници върху помпите на топлинните консуматори и обратно.

Защо да използвате хидравличен стрелец?

Парцел отоплителна система с хидро.

От различен ъгъл.

При отоплителните системи, в които има две или повече отоплителни кръгове (радиатори, топла вода, подово отопление, топла вода), веригите са свързани помежду си чрез общ колектор. В този случай наличието на общ колектор може да доведе до следните проблеми:

 • Циркулационните помпи на всяка от веригите се отразяват взаимно (особено ако помпите се различават по отношение на мощността). За да се преодолеят ефектите на по-мощна помпа, помпата с ниска мощност трябва да работи в границите си, като консумира повече електроенергия, отколкото се изисква при "нормални" условия. В същото време, работейки на границата на техните възможности, помпите се проваляха. Освен това, при такива условия, помпата може да не винаги осигурява необходимата производителност;

Hydroarrow за отопление защо е необходимо?

 • Дори циркулационната помпа на една от котелните помещения да е изключена, радиаторите й все още ще се нагорещят (под влияние на другите помпи ще се поддържа циркулацията на охлаждащата течност в изключената верига);
 • Трудности при изчисляването на мощността на помпите както за котела, така и за отоплителните кръгове. Силата на котелната помпа трябва да бъде избрана, като се вземе предвид общата мощност на помпите на топлинните консуматори.

Всички горепосочени проблеми могат да бъдат решени с хидравлична стрелка.

Изглед на стрелката отстрани.

Дизайн, предназначение и принцип на работа на хидравличната игла

Hydroarrow за отопление се състои от бронзов или стоманен корпус с две тръби за връзка към котелната верига (тръба за захранване + тръба за връщане), както и няколко тръби (обикновено 2) за свързване на топлинните консуматори. В горната част на хидравличния сепаратор се монтира автоматичен вентилационен отвор през сферичен клапан или вентил, в долната част има отводнителен клапан. Вътре в корпуса на хидравличните стрелки на завода често се инсталира специална мрежа, която позволява насочването на малки въздушни мехурчета към вентилатора.

Дизайнът на модела Valtec VT. Var 00

Хидравличната стрелка за отопление изпълнява следните функции:

 1. Поддържайте хидравличната балансова система. Включването / изключването на една от веригите не оказва влияние върху хидравличните характеристики на другите схеми;
 2. Гарантиране на безопасността на топлообменниците от чугун на котлите. Използването на хидравлични стрелки ви позволява да предпазите топлообменниците от чугун от внезапни температурни промени (например при извършване на ремонти, когато циркулационната помпа е изключена или когато котелът е включен за първи път). Както е известно, рязкото изменение на температурата на охлаждащата течност оказва неблагоприятно отражение върху чугунните топлообменници;
 3. Въздушен вентилатор Хидравличните стрелки за отопление изпълняват функциите на вентилационен въздух от отоплителната система. За да направите това, в горната част на устройството е тръба за монтиране на автоматичен вентилатор;
 4. Пълнене или източване на охлаждащата течност. Повечето от фабричните и собствени хидравлични стрели са оборудвани с дренажни вентили, чрез които е възможно да се напълни или източи охладителната течност от системата;
 5. Почистване на системата от механични примеси. Ниският дебит на охлаждащата течност в хидравличния сепаратор го прави идеално устройство за събиране на различни механични примеси (мащаб, мащаб, ръжда, пясък и т.н. утайка). Твърдите частици, които циркулират в нагревателната система, постепенно се натрупват в долната част на устройството, след което могат да бъдат отстранени чрез изпускателния клапан. Някои модели хидравлични стрелци могат по избор да бъдат оборудвани с магнитни уловители, които привличат метални частици.

Схемата на отоплителната система, използваща хидравличен сепаратор.

Процесът на отстраняване на механичните частици през изпускателния клапан:

 1. Изключване на котела и циркулационните помпи;
 2. След като охладителят охлади, изключете секцията на тръбопровода, където се намира изпускателният клапан;
 3. Поставяме маркуч с подходящ диаметър на изпускателния клапан или, ако пространството позволява, заместваме кофа или друг контейнер;
 4. Отворете кранчето, източете охлаждащата течност, докато чистата вода изчезне без замърсяване;
 5. Затворете изпускателния вентил, след което отворете блокирания участък на тръбопровода;
 6. Извършваме абонаментна система и управляваме оборудването.

Hydroarrow за отоплителни системи

При създаването на автономна отоплителна система един от най-важните проблеми винаги е внимателно балансиране на работата. Необходимо е да се гарантира, че всички устройства и компоненти действат, така да се каже, "в унисон", така че всеки един от тях да се справя напълно със своята конкретна задача, но в същото време с неговото функциониране няма отрицателно въздействие върху другите. Тази задача изглежда много трудна, особено в случая, когато се създава сложна, обширна отоплителна система с много крайни топлообменни вериги.

Hydroarrow за отоплителни системи

Често такива схеми имат свои собствени схеми за термостатичен контрол, собствен температурен градиент, те сериозно се различават по капацитет и изискваното ниво на налягане на охлаждащата течност. Как да свържете това разнообразие в единна система, която да работи като единствен "организъм"? Оказва се, че има доста просто и много ефективно решение. Това е хидравличен сепаратор или най-често наричан хидравличен ключ за отоплителни системи.

В тази публикация ще бъде разгледано защо е необходимо, как хидравличната игла работи и как тя работи, какви предимства дава. За най-любопитните читатели е предоставена информация, която позволява независимо изчисляване на хидравличните стрелки.

Каква е целта на хидравличната стрелка на отоплителната система?

Разбирането на целта на хидравличния сепаратор ще бъде много по-лесно, ако разгледаме работата на автономна отоплителна система за сграда, като започнем с най-простите схеми и постепенно ги усложняваме.

 • Така че най-простата схема е отоплителната система с принудителна циркулация на охлаждащата течност.

Разбира се, това изображение и следващите диаграми са представени със значително опростяване - някои важни елементи на отоплителната система (например, разширителен резервоар) не са показани, които не са от съществено значение за разглеждане на целта на хидравличния сепаратор.

Опростена диаграма на конвенционална отоплителна система с принудителна циркулация

K - отоплителен котел;

Р - отоплителни радиатори или други високотемпературни топлообменни устройства (конвектори). Показани в единствено "колективно" - всъщност, разбира се, техният брой може да е различен. В този случай е важно те да са разположени на една затворена верига.

N - помпата осигурява циркулация на топлоносителя върху общия контур на нагряването.

Подходящият избор на циркулационната помпа, който взема предвид необходимия отоплителен капацитет на отоплителната система, дължината на веригите и характеристиките на топлообменните устройства, осигурява стабилна и балансирана работа на цялата верига без допълнителни възли.

(Трябва да се отбележи незабавно, че в някои случаи, дори и при такава проста схема, също е необходимо инсталирането на хидравлична игла - това също ще бъде разгледано по-долу).

Как да изберем правилната циркулационна помпа за отоплителната система?

Системата с принудителна циркулация винаги се отличава благоприятно от нейната гъвкавост по отношение на настройките на режимите на работа по отношение на ефективността и ефективността на работа. Основното нещо - да изберете правилната циркулационна помпа за техническите й характеристики. Повече за това в специална статия на портала.

 • Схемата за отопление, показана по-горе, е добра за малка къща. Но ако сградата е голяма и дори има две или повече нива, сложността на системата се увеличава значително.

При сложната система за отопление адекватността на една циркулационна помпа е много съмнителна.

В такива случаи колекторната схема обикновено се използва за свързване на различните схеми. Към общия колектор (CL) можете да свържете:

P - едни и същи високотемпературни вериги с радиатори и може да има няколко такива вериги с различна дължина, разклонения и с различен брой топлообменни устройства.

STP - системи за подгряване на водата. И тук вече има напълно различни изисквания по отношение на температурата на охлаждащата течност, т.е. е необходимо да има висококачествена регулация, която да гарантира смесването на обратния поток. Дължината на положените тръби на "топъл под" може да бъде многократно по-голяма от дължината на високотемпературните вериги, т.е. нивото на хидравлично съпротивление също ще бъде много по-високо.

Бгвс - това съкращение означава непряк котел за отопление, който осигурява автономна система за захранване с топла вода. И отново - напълно различни изисквания за осигуряване на циркулацията на охлаждащата течност през него. Освен това контролът на нагряването на водата в котела се извършва най-често точно чрез включване и изключване на тази циркулация.

Дори неопитен читател в такива въпроси трябва да има основателно съмнение - може ли една помпа да се справи с тази универсална система? Очевидно - не. Дори ако закупите модел с подобрена производителност, проблемът няма да бъде решен. В допълнение, това ще повлияе неблагоприятно на работата на котела - да се надценяват параметрите на допустимия дебит и налягане, наложени от производителя - това означава намаляване на издръжливостта на скъпото оборудване.

Освен това всяка една от свързаните схеми също се различава в собствените си характеристики и при необходимия натиск. Това означава, че няма да има последователност в едновременното функциониране.

Изглежда - излизането е очевидно - да се осигури всяка една от веригите с "лична" циркулационна помпа, която по своите характеристики ще отговаря на специфичните изисквания на определена част от системата.

Простата инсталация на отделните помпи на различните контури на системата по отношение на функционалността - не решава проблеми!

Но се оказва, че такава мярка изобщо не решава проблема. Дори и напротив, разликите в параметрите на отделните схеми още повече влошават дисбаланса на такава схема и в други прояви могат да възникнат значителни проблеми.

За да функционират правилно всички вериги, се изисква най-точната консистенция на всички монтирани циркулационни помпи. И това не може да бъде постигнато поне от съображенията, че в такива системи с количествено и качествено регулиране на нивото на нагряване, сегашната производителност и натиск са променливи величини.

Например, има известна стабилност в работата на системата. Но в един момент на един от контурите на топлата етаж достигаше максималното нагряване. Настроеният термостатичен вентил затваря до минимум или дори напълно затваря потока на охлаждащата течност отвън, от колектора и циркулацията се извършва в затворен кръг. Друг подобен пример е, че от системата за захранване с гореща вода се взема топла вода, вместо това се подава студена вода в резервоара и помпата от тази верига автоматично започва да компенсира спада на температурата в котела.

Всяко от тези или подобни ситуации непременно ще доведе до взаимно влияние върху други контури. Това може да се изразява в скокове на натиск, при появата на "паразитни" потоци, над допустимите температури на "топли подове", при пълно заключване на отделни вериги и т.н. Опциите могат да бъдат различни, но определено - отрицателни. Във всеки случай системата става неуправляема.

Помпена станция в тръбопровода за котли (Hk), която ще бъде засегната преди всичко от това "разтягане" на системата, едва ли ще продължи дълго време. И това, което е още по-лошо - такива скокове ще причинят абсолютно ненужни чести цикли на стартиране и спиране на самия котел, което значително ще намали експлоатационния му живот, определен от производителя.

 • Колекторът действа като сепаратор за хидравличните системи на всяка от системните вериги. И ако все още "осигурите автономия" и контура на котела? Тоест, да се стигне до положение, при което котелът е създал необходимия обем отопляема охлаждаща течност, но всяка от веригите може да отнеме точно толкова, колкото се изисква в момента.

Това е доста реалистична задача, ако изберем "малка" верига от котли от общата схема. Тази функция извършва хидравличният сепаратор, който се обозначава по различен начин като хидравлична игла (в диаграмата - HS). Такова име, очевидно, е било прикрепено към него по аналогия с железопътните стрелки - то е в състояние да пренасочи охлаждащия поток в правилната посока в момента.

Малко и привидно просто допълнение, а координираната работа на системата се променя драстично

Устройството на конвенционален хидравличен сепаратор е изключително просто. Това е малък резервоар от кръгла или правоъгълна секция, запушван от краищата, в който са вградени двойки тръби - за свързване към котела и отделно - към колектора (или директно към отоплителния кръг).

Устройството на хидравличната игла: вероятно е невъзможно да се измисли нещо по-просто. И в същото време - схемата е изключително ефективна!

Всъщност се формират две (или повече) напълно независими вериги. Да, те са взаимосвързани чрез пренос на топлина, но тук циркулацията във всяка една от тях се поддържа от нейната собствена, оптимално подходяща за конкретни условия в настоящия момент. Това означава, че скоростта на потока (да го наричаме условно Q) на охлаждащата течност и генерираното налягане (N) - във всяка от разделените вериги - са различни.

Циркулационните потоци в "малката" верига на котела и в отоплителните кръгове стават независими, без да се засягат помежду си

По правило индикаторите за ефективност в котелната верига са стабилни (Qk) - циркулационната помпа работи в определения оптимален режим, най-"нежен" за котелно оборудване. Сечението на самия сепаратор осигурява минималното хидравлично съпротивление в "малката" верига, което прави циркулацията в него напълно независима от процесите, които понастоящем се извършват в други части на отоплителната система. Такъв режим на работа на котела, без пренапрежения на налягането, без множество чести цикли на стартиране и изключване, е ключът към дългосрочната му безпроблемна работа.

Как функционира хидравличната игла в отоплителната система?

Три основни режима на работа на хидравличния сепаратор

Ако не вземете предвид различните междинни опции, схемата на действие на хидравличната игла може да бъде изчерпателно описана от три основни режима на нейното действие:

Системата е почти в равновесие. Дебитът на "малката" котелна верига е практически същият като общия дебит на всички вериги, свързани към колектора или директно към хидравличната игла (Qk = Qo).

Равновесното положение на системата. На практика това е изключително рядко, особено ако системата включва няколко независими отоплителни кръга.

Охлаждащата течност не задържа в хидравличната игла и преминава през нея хоризонтално, почти без създаване на вертикално движение.

Температурата на топлоносителя на захранващите тръби (Т1 и Т2) е една и съща. Естествено, същата ситуация на тръбите, свързани с "връщащата тръба" (Т3 и Т4).

В този режим хидравличната игла всъщност няма ефект върху функционирането на системата. Но такава равновесна позиция е изключително рядко явление, което може да се види само спорадично, тъй като първоначалните параметри на системата винаги променят динамично - на това се основава цялата система на нейния термостатичен контрол.

В момента се оказа, че общата консумация на отоплителните кръгове надвишава потреблението в котелната верига (Qk T2, T3 = T4.

Този режим на работа на хидравличния сепаратор всъщност е основният - в добре планираната и правилно монтирана отоплителна система тя ще се превърне в преобладаващата.

Този режим на работа в добре функционираща отоплителна система ще преобладава

Дебитът на охлаждащата течност в "малката" верига надвишава този на колектора или, с други думи, "търсенето" за необходимия обем е по-ниско от "захранването". (Q> Qo).

Може да има много причини за това:

- Оборудването за термостатично регулиране на веригите намалява или дори временно спира потока на охлаждащата течност от захранващия колектор към топлообменните устройства.

- Температурата в котела за косвено отопление достигна своя максимум, а приема на топла вода отдавна изчезна - циркулацията през котела беше спряна.

- Отделни радиатори или дори вериги са изключени за известно време или за дълъг период от време (необходимостта от превантивна поддръжка или ремонт, няма нужда да се отопляват временно неизползвани помещения и други причини).

- Отоплителната система се пуска в експлоатация на стъпки, като постепенно се включват отделните вериги.

Нито една от изброените причини няма да повлияе отрицателно върху цялостната функционалност на отоплителната система. Излишъкът от обема на топлоносителя от вертикалния низходящ поток просто ще отиде в "връщащия поток" на малката верига. Всъщност, котелът ще осигури малко по-голям обем и всяка от веригите, свързани към колектора или директно към хидравличната игла, ще отнеме точно толкова, колкото се изисква в момента.

Температурният баланс в този режим на работа: T1 = T2, T3> T4.

Допълнителни характеристики на хидравличната игла

В допълнение към гореспоменатите режими на работа хидравличната игла може да изпълнява няколко полезни функции.

 • След като влезе в главния цилиндър на хидравличния сепаратор, поради рязкото увеличаване на обема, скоростта на потока спада. Това допринася за утаяването на неразтворими суспендирани вещества, които могат да се появят в охладителната течност по време на нейното движение през тръби и радиатори. От долната част на хидравличните стрели често се монтира кран, за да се източва периодично натрупаната утайка от системата.
 • Същата причина - рязко намаляване на скоростта на потока, прави възможно отделянето на газови мехурчета от течността. Ясно е, че системата обикновено осигурява отдушник за въздух в групата за безопасност и Mayevsky кранове на радиатори, но допълнителен сепаратор никога няма да навреди, особено при изхода от котела, където газообразуването по време на високотемпературно отопление не може да бъде напълно изключено.

Предварително изработен хидравличен сепаратор - на върха е осигурен автоматичен вентилационен отвор, а на дъното е предвиден клапан за отстраняване на натрупаната утайка.

Производителите на отоплително оборудване при производството на хидравлични делители дори осигуряват специални мрежи в главния цилиндър - така че разделянето е по-качествено. Е, в горния край на хидравличните стрелки в този случай е инсталиран автоматичен вентилатор.

 • В началото на статията се казва, че дори и в най-простата система за отопление хидравличната игла може да играе полезна роля. Това важи за системи, оборудвани с топлообменници от чугун.

С всички качества на чугун, този метал има "Ахил пета": поради неговата чупливост, той не обича механични или топлинни удари. Остър рязък спад на температурата, когато студената вода е на входа на топлообменника и в зоната, засегната от пламъка, е многократно по-висока, може да доведе до пукнатини. Това означава, че този критичен период на "овърклок" трябва да бъде намален до минимум.

Това е мястото, където хидравличният сепаратор помага. Отоплението на малък обем в "малка" верига, когато системата се стартира, не отнема много време. По това време можете постоянно да отваряте циркулацията в останалите развъдници за топлообмен.

Интересното е, че някои производители на котелно оборудване с топлообменници от чугун директно разглеждат този въпрос в ръководството за употреба. Свързването на такъв котел директно към колектора може да доведе до неизправност на производителя при изпълнение на гаранционните му задължения.

Основните параметри на хидравличния сепаратор

Така че, видяхме, че основният дизайн на хидравличния сепаратор е изключително прост. Вярно е, че дискусията беше и ще продължи главно върху "класическото" оформление на този елемент на системата - вертикален цилиндър в страничните дюзи. Факт е, че в асортимента на магазини и занаятчии, често се срещат по-сложни модели, например, веднага комбинирани с колекционер. Вярно е, че това не променя нито принципа на работа, нито основните размери на разделителя.

Това е една и съща хидравлична игла, само структурно вече комбинирана с колектора.

Въпреки простотата на устройството параметрите на хидравличния сепаратор трябва да отговарят на определени изисквания. И ако майсторският собственик на къщата, който има добри металообработващи и заваръчни умения, ще произведе самостоятелно хидравличен ключ, той трябва да знае от какво да се отдръпне.

Внимание! Всички диаметри на тръбите, изброени по-долу, са диаметри, които не са външни, а вътрешни, т.е. условно преминаване!

 • "Класическото" разположение на конвенционалната хидравлична игла се основава на "правилото с три диаметъра". Това означава, че диаметърът на тръбите е три пъти по-малък от диаметъра на главния цилиндър на сепаратора. Дюзите са диаметрално противоположни и тяхното разполагане по височината на хидравличната игла също е свързано с основния диаметър. По-ясно, това е показано на диаграмата по-долу:

Тази хидравлична сепараторна верига се счита за "класическа"

 • Практикува и някои промени в местоположението на тръбите - един вид "стълба". В този случай схемата има следната форма:

Леко модифицирана схема - със стъпално положение на дюзите

Тази промяна е насочена основно към по-ефективно отстраняване на газ и неразтворими утайки. Когато се движи по тръбата за подаване, малка промяна в посоката на протичане на охлаждащата течност надолу по зиг-заг начин допринася за по-добро отстраняване на газовите мехурчета. На обратния поток, напротив, е стъпка нагоре, и това улеснява премахването на твърди включвания. И освен това, това споразумение допринася за по-добро смесване на потоците.

И откъде идват тези пропорции? Те се избират така, че да осигуряват скоростта на вертикалния поток (възходящ или низходящ) в диапазона от 0,1 до 0,2 метра в секунда. Превишаването на този праг е невъзможно.

Колкото е по-ниска вертикалната скорост на потока, толкова по-ефективно ще бъде отделянето на въздух и утайка. Но това дори не е основната причина. Колкото по-бавно е движението, толкова по-добре, по-добре се смесва потоците с различни температури. В резултат на това се формира температурен градиент по височината на хидравличните стрелки, които също могат да бъдат "въведени в експлоатация".

 • Ако отоплителната система включва схеми с различни температурни условия, тогава има смисъл да се използва дори хидравлична игла, която ще служи като колектор и ще има различна температурна глава при различни двойки тръби. Това значително ще намали натоварването на термостатичните устройства, ще направи цялата система по-управляема, ефективна и икономична.

За любителите на самопроизводството - долу е препоръчителната схема за монтаж на такава хидравлична игла с три различни температурни изхода към отоплителните кръгове. Колкото по-близо са дюзите до центъра, толкова по-ниска е температурната разлика в тръбата за захранване, толкова по-малка е температурната разлика в потока и обратния поток. Например при радиатори оптималният режим е 75 градуса в потока с разлика от Δt = 20 ºС и 40 ÷ 45 с Δt = 5 ºС ще бъде достатъчен за подово отопление.

Hydroarrow, изпълняващ ролята на колектор с висок температурен градиент

 • Ако погледнете публикациите за отоплителните системи, можете да видите, че се използват и хоризонтални хидравлични делители. В такива случаи, разбира се, вече не става въпрос за отделяне на въздух или утайки. А разположението на дюзите може да се различава значително - за ефективна конвекция на охлаждащата течност, схемите често се използват дори в обратната посока на потоците "малки" и отоплителни кръгове. Няколко подобни примера са показани на илюстрацията:

Опции за проектиране на хидравлично сепараторно хоризонтално устройство

Ако е желателно, такъв хидравличен сепаратор може да бъде направен, например, поради по-компактното разполагане на оборудването в котелното помещение. Обратната посока на потока, между другото, прави възможно малко намаляване на диаметъра на тръбите. Но същевременно трябва да се спазват определени изисквания за проектиране:

- Между тръбите на една верига (без значение какво) трябва да се спази разстоянието от най-малко 4d.

- При прилагане на първото правило трябва да се има предвид, че ако входящите дюзи имат диаметър по-малък от 50 мм (и това се случва много често), то във всеки случай разстоянието не трябва да е по-малко от 200 мм.

Заключително разглеждане на конструкцията на хидравличната игла, можете да добавите следното. Домашните занаятчии често правят такива устройства дори от полипропиленови тръби. В този случай те се оттеглят от "каноните" на оформлението и изпълняват разделител, например под формата на решетка. С този подход е напълно възможно да се направи хидролам от тръби с диаметър 32 mm. Вярно е, че по отношение на качеството на смесването такъв дизайн ще бъде по-малък от едно тяло.

Този дизайн на хидравличния сепаратор също има "право на съществуване"

Можете да намерите много "екзотични" дизайни. Така че един от майсторите инсталира две части от конвенционален чугунен радиатор като хидравличен стрелец. Няма думи - такова устройство ще се справи със задачата за разделяне на хидравличния поток. Но такъв подход също ще изисква много надеждна топлоизолация на устройството, в противен случай ще се прояви напълно непродуктивни топлинни загуби.

Изчисляване на параметрите на "класическите" хидравлични ръце

Горните схеми са страхотни. Но как точно да се определят специфичните стойности на същите D и d?

Предлагаме две възможности за изчисление. Първата се основава на силата на отоплителната система. Втората е за работата на циркулационните помпи, монтирани в котелната верига и във всички топлообменни вериги.

Няма да уморим заинтересования читател с последователност от формули. По-добре е да му предложите да се възползвате от възможностите на онлайн калкулаторите, намиращи се по-долу, което ще направи необходимите изчисления бързо и точно. Резултатът ще бъде показан в милиметри - препоръчваните минимални вътрешни диаметри на тръбите за производството на самата хидравлична игла и дюзите, свързващи веригите. Освен това, в съответствие със схемите, предложени по-горе в публикацията, ще остане да се определят оставащите размери.

Калкулатор за изчисляване на параметрите на хидравличния сепаратор на базата на мощността на котела

В полетата за въвеждане на данни трябва да посочите:

 • Скоростта на вертикалното движение на потока.
 • Максимална номинална мощност на отоплителната система.
 • Температурният режим на "малката" схема, т.е. нивото на температурата в потока и "обратния поток" директно в близост до отоплителния котел.

Калкулатор за изчисляване на параметрите на хидравличния сепаратор на базата на характеристиките на циркулационните помпи

Базовите данни са:

 • Желаната скорост на вертикално движение на потока в хидрошоу.
 • Ефективността на всички помпи, които осигуряват работата на "големи" отоплителни кръгове на топла вода, свързани към хидравличния сепаратор.
 • Работата на помпата "малка" верига, която гарантира функционирането на котела. Ако в системата са инсталирани два котела и се предполага, че те могат да бъдат свързани едновременно, тогава е необходимо да се посочи капацитета на двете помпи. Ако не се планира сдвоената работа, се показва най-ефективната помпа.

Моля, имайте предвид, че за модели на циркулационни помпи от различни марки могат да се посочат показатели за производителност, изразени в кубически метри на час или в литри на минута. За удобство на потребителя е възможно да се изберат желаните мерни единици. Но в същото време те естествено трябва да бъдат еднакви за всички помпи, участващи в изчисляването.

Кратко резюме

Ползите от използването на хидравличен сепаратор

В заключение на статията има смисъл още веднъж да се подчертаят предимствата, че инсталирането в отоплителната система на неусложнено и евтино устройство - хидравличен сепаратор:

 • Работата на котела е изравнена. Охлаждащият поток през неговия топлообменник винаги е стабилен, без колебания на налягането и температурата. Трайността на котела от това само се увеличава.
 • Отоплителната система с разнообразни схеми става лесно управляема - всяка схема е лесна за задаване на индивидуални параметри и това не засяга работата на "съседите".
 • Ако котелът има чугунен топлообменник, инсталирането на хидравличната игла ще го предпази от внезапни "топлинни удари", което в крайна сметка ще увеличи живота на скъпото оборудване.
 • Няма големи проблеми при избора на помпи. Всеки контур е избран въз основа на съществуващите нужди и без оглед на други контури. И за да "ръководи" всичко това "оркестър" ще бъде хидравличен сепаратор. Освен това не е необходимо да се закупува циркулационна помпа с повишена мощност за монтаж в котелната верига.
 • Важни са и възможностите за отстраняване на натрупаните газове и почистване на охлаждащата течност от неразтворими замърсители.

Hydro Arrow: принцип на работа, назначаване и изчисления

И така, какво се нарича хидравлична игла в отоплителната система на частна къща? Температурният и хидравличният буфер, който осигурява корелацията на температурата на връщането и на потока, нареденият максимален дебит на охлаждащата течност, се нарича хидравлична игла. Защо се нуждаем от хидравлична стрелка?

Много е лесно да обясните защо е необходима водница в отоплителната система? Собствениците на частни къщи са добре запознати с небалансирането на доставките на топлинна енергия. Съвременните котли имат по-малка верига. В същото време потреблението на потребителя по време на обращение е по-малко. С помощта на хидравлична игла е възможно да се отдели работата от топлинния генератор на вторичната верига, за да се увеличи надеждността и качеството на системата.

Хидравличен сепаратор в отоплителната система

За да се разбере какво е необходима хидролаборатория в отоплителната система, трябва да се посочат редица предимства на отоплителните системи с хидравличен термичен сепаратор. На първо място, сепараторът е предпоставка производителите на оборудване да гарантират поддръжка на котел с капацитет до 50 киловата и повече. С помощта на помощно устройство е осигурен максималният поток с ламинарен поток на охлаждащата течност. Постоянно поддържана температура и хидравличен баланс в отоплителната система. Хидравликата и отоплителният кръг са свързани паралелно. Това създава минимална загуба на налягане, производителност и топлина. Връзките за доставка и връщане се намират на принципа на коляното. Това осигурява температурен градиент на вторичните вериги. Ако изберете оптимално хидравличния превключвател за отопление, можете да предпазите котела от разликата в температурата на захранването и връщането.

Оборудването е защитено от топлинен удар. Хидравличната стрелка увеличава ефективността на котела. Освен това е осигурена вторична циркулация на част от охлаждащата течност в котелната верига. Горивото и електричеството се запазват. Постоянният обем на котелната вода остава. Ако е необходимо, можете да компенсирате дефицита във вторичната верига с помощта на сплитер. Ако помпите имат висока мощност, ефектът им може да бъде намален с куха сепаратор. Натоварването се прилага към вторичния кръг и котела.

Хидродинамичните процеси в системата се стабилизират от принципа на хидравличните стрели. За да се удължи живота на помпата, е необходимо своевременно да се отстранят механичните примеси от охлаждащата течност. Освен това се разширява експлоатационният живот на датчиците, измервателните уреди и портите. При разделянето на потоците (независима верига на консуматора и топлообменник) хидравличната игла осигурява максимално оползотворяване на топлината от изгаряне на горивото.

Видео: Какво представлява хидравличната игла (хидравлична стрелка)

Хидравлична стрелка за отоплителни системи, оформление и как работи

Хидравличният сепаратор е кухо вертикален съд, който се състои от тръби с голям диаметър (квадратни профили) с елиптични контакти в краищата. Размерът на сепаратора се определя от силата на котела, в зависимост от броя и обема на веригата.

Хидравличната стрелка има масивно метално тяло. Той е монтиран върху опори, така че няма тръбопроводно напрежение. Компактните устройства се закрепват към стената с конзола. Нагревателната тръба и тръбата на хидравличната игла са свързани посредством фланци или резба.

Хидравлично сепараторно устройство

В горната част на тялото е монтиран автоматичен вентилационен вентил. Чрез специален клапан или клапан може да се отстрани утайката. Той е вграден по-долу. По правило хидравличният стрелец е изработен от нисковъглеродна стомана или неръждаема стомана, мед, а също и от полипропилен. Тялото ще бъде обработено с антикорозионно съединение и покрито с изолация.

Това е важно! Полимерни хидравлични стрелци се използват в системи, работещи от котел с мощност 13-35 kW. За топлинните генератори, работещи с твърди горива, не се използват полипропиленови хидравлични ръце.

Допълнителни параметри на оборудването на отоплителната инсталация

Съвременните модели, като правило, се комбинират с функцията на сепаратор, температурен контролер и сепаратор. Термостатният клапан осигурява температурен градиент на вторичната верига. Освобождаването на разтворения кислород от охлаждащата течност намалява риска от ерозия на вътрешните повърхности на оборудването. За да удължите живота на колелото, лагерите на циркулационните помпи ще помогнат за отстраняването на суспендираните частици от потока.

Перфорираните хоризонтални прегради разделят вътрешния обем на половината. Дебитът на обратния поток се свързва в зоната на нулевата точка, се плъзга в различни посоки и не се създава допълнителна съпротива.

Свързване на хидравличния сепаратор и принципа на работа

Порести вертикални обезвъздушителни плочи се намират в зоната с висока температура. Устройството за събиране на утайки и магнитният уловител се намират в долната част на корпуса.

Хидравличният стрелец има някои дизайнерски характеристики. Така че той има температурен датчик, манометър, температурен регулатор и клапан, както и линия за захранване на системата, когато тя е включена. За комплексно оборудване се изисква регулиране, чести проверки, поддръжка.
Работа с хидравличен ключ в отоплителната система

В потока на охлаждащата течност преминава със скорост 0,2 метра в секунда. Помпата на котела ускорява вряща вода до 0,9 метра в секунда. Съгласно препоръчания режим на скорост можете да разберете за какво е предназначена хидравличната стрелка.

Чрез промяна на посоката на потока, скоростта на водните потоци се изгасва с минимални топлинни загуби в системата. Ламинационният поток води до факта, че хидравличното съпротивление в тялото почти липсва. Буферната зона разделя котела на потребителска верига. Автономна работа на помпата на всяка отоплителна верига е осигурена. Хидравличният баланс не се нарушава.

Конструктивните параметри на системата съответстват на режима на неутрална работа на хидравличния сепаратор, при който съответстват параметри като главата, температурата и дебита. Помпеното оборудване има достатъчна обща мощност. Суспендираните частици се утаяват в хидравлична игла чрез движение на ламинарен поток.

Хидравличен сепаратор: принципът на работа при отоплението на частна къща

Принципът на работа на хидравличната игла се отразява в схемата за отопление на къщата. Същевременно котелът няма достатъчно мощност, за да осигури консумация в вторичната верига. Топлинните сензори се задействат, когато разликата в температурата се връща. При недостиг на консумация се добавя студена вода (охлаждаща течност). Автоматичното оборудване довежда топлинния генератор до максимален режим на горене. Но потребителят не получава достатъчно топлина. При дебалансиране на отоплителната система има опасност от топлинен удар.

Хидравлична стрелка за отоплителни системи, работен модел

На първичния контур обемният поток е по-голям от дебита на охлаждащата течност на зависимата верига. Ако котелът работи оптимално, тогава при запалване на уреда или при паралелно спиране на помпите на вторичните вериги, охлаждащата течност циркулира през хидравличната стрелка по протежение на първичния кръг. Температурата на връщащата вода в котела се изравнява чрез зареждане на охлаждащата течност от потока. Потребителят получава достатъчно количество охлаждаща течност.

Условие се счита за задължително, когато производител с циркулационна помпа на първи контур е с 10% повече от общата глава на помпите във вторичната верига.

Как да се изчислят параметрите на хидравличните стрелки в отоплителната система за дома

Така че, как самостоятелно да изчисли хидравличната стрелка на отоплителната система на частна къща? Можете да изчислите необходимите размери по формулите или да изберете диаметъра въз основа на "3D".

Това е забележително! Формулите за изчисляване на хидравличните стрелки за нагряване се получават емпирично. Диаметърът на входа към хидравличния сепаратор съответства на диаметъра на изхода на котела.

Например, ако установите параметрите на хидравлична игла с практичен метод, тогава приблизителният размер на малките делители трябва да бъде избран в зависимост от диаметъра на изпускателните тръби. Разстоянието между вложките не е по-малко от 10 диаметъра на дросела. Височината на тялото ще бъде много по-голяма от диаметъра на тръбите.

Насочената схема на хидравличната стрелка за отопление се използва при избора на инсталацията с големи размери. Според 3D правило диаметърът на тялото ще бъде три диаметъра на дюзата. 3D разстоянието се определя от дела на структурата.

Ако в системата няма разпределителен колектор, броят на кадрите в сепаратора ще бъде повече. Тръбопроводът, който свързва първата верига с хидравличната стрелка, се разпределя на височина. Този метод дава възможност за регулиране на температурния градиент с течение на времето. Състоянието трябва да бъде изпълнено за качествената селекция на охлаждащата течност чрез вторични вериги. За отопление на малки къщи се нуждаете от котел. В нея е вградена помпа. Вторичните вериги са свързани към котела чрез хидравлична стрелка. Независими схеми в жилищни сгради с голяма площ са свързани чрез гребен. В този случай хидравличният сепаратор ще бъде голям. Разпределителният разпределител се монтира след хидравличния прекъсвач. Устройството се състои от две независими части. Те са свързани чрез джъмперите. Съгласно броя на вторичните вериги, разклонителните тръби се вмъкват по двойки.

Появата на хидравличния сепаратор

 • Поради разпределението на гребена се улеснява работата и ремонтът на оборудването. Регулиращите и спирателните вентили на системата за топлоснабдяване на къщата са на едно място. Повишеният диаметър на колектора създава еднакъв поток между различните вериги.
 • Копланарният разпределителен гребен и сепаратор създават хидравличен модул в комплекса. Компактният уред е удобен за котли, които нямат голяма площ.
 • Въпросите за монтажа са създадени за свързване на звездичка. Контурът на ниско налягане на топлоизолиран под е свързан отдолу. Радиаторът с високо налягане е включен в системата от горе.
 • Топлообменникът е монтиран отстрани, на противоположната страна на хидравличната стрелка.

С помощта на регулиращи клапани се осигурява максимален дебит, както и натиск върху веригите, отдалечени от хидравличната игла. Чрез балансиране се намаляват процесите на неправилен дроселен поток. Това дава възможност за получаване на изчисления поток охлаждаща течност.

Това е важно! Автономна отоплителна система е схема, която работи под високо налягане при висока температура.

За да направите хидравлична стрелка в отоплителната система на частна къща, трябва да имате специални умения. Освен това трябва да имате известни познания за отоплението. Днес има много сайтове, които предоставят инструкции стъпка по стъпка за създаване на хидравлична стрелка за отоплителна система със собствените си ръце.

Ако имате теоретични познания, вие можете сами да изготвите схемите и чертежите на хидравличната нагревателна стрелка. Освен това можете да създадете индивидуална поръчка на оборудване в специализирана фирма. Работата на изпълнителя може да бъде наблюдавана въз основа на получените знания.

Не забравяйте да гледате видеоклипа: имате ли нужда от хидравличен превключвател в отоплителната система?

Не се препоръчва да се доверявате на работата на непрофесионалистите, тъй като това е животозастрашаващо. Не забравяйте, че повреденото оборудване, по вина на собственика, не подлежи на гаранционно обслужване и връщане.

Хидравлична стрелка за диаграма на отоплителните системи

Hydro Arrow: принцип на работа, назначаване и изчисления

Какво представлява хидравличната игла в отоплителната система? Хидравличният и температурен буфер, който осигурява корелацията на температурата на подаване / връщане и на поръчания максимален дебит на охлаждащата течност, се нарича хидравлична игла. Статията на тема "Hydro Arrow: принцип на работа, цел и изчисления" разкрива същността на хидравличното отделяне на отоплителните кръгове.

Hydroarrow, необходими за изпълнението на хидродинамичното балансиране в отоплителната система

Защо се нуждаем от хидравлична игла в отоплителната система?

Много е лесно да се обясни защо е необходима хидравлична игла за отопление. Процесите на дебалансиране на топлоснабдяването са познати на собствениците на частни къщи. Съвременният бойлер има по-малка верига от циркулационния поток на потребителя. Работата на отоплителната водна пистолет позволява разделянето на хидравличната верига на топлинния генератор от вторичната верига, което повишава надеждността и качеството на системата.

Отговорът на въпроса: "Защо хидравличната игла в отоплителната система е необходима?", Е списък на предимствата на отоплението с хидравличен термичен сепаратор:

 • сепаратор е предпоставка на производителя на оборудване да гарантира поддръжката на котел с мощност от 50 kW или повече или топлообменник с чугунен топлообменник;
 • възелът осигурява максималния поток с ламинарен поток на охлаждащата течност, поддържа хидравличния и температурен баланс на отоплителната система;
 • паралелното свързване на ръцете за нагряване и потребителската верига създават минимална загуба на налягане, производителност и топлинна енергия;
 • подреждането на коляното на връзките за захранване-връщане осигурява температурния градиент на вторичните вериги;

Модел на потока на охлаждащата течност в колектора с хидравлична игла

 • оптималната селекция и изчисляване на хидравличните стрелки за отопление защитава котела от разликата между температурите на захранване и връщане, предпазва съоръжението от топлинен удар, изравнява циркулационния обем на водните потоци в първичните и вторичните вериги;
 • възелът повишава ефективността на котела, позволява вторичната циркулация на част от охлаждащата течност в котелната верига, спестява електричество и гориво;
 • podmes поддържа постоянен обем бойлерна вода;
 • ако има спешна нужда, сепараторът компенсира недостига на консумация във вторичната верига;
 • кухият сепаратор намалява ефекта на помпите с различна мощност на вторичните вериги и котела;
 • допълнителни функции на хидравличния сепаратор - намалява хидравличното съпротивление, създава условия за отделяне на разтворените газове и утайката.

При многоцикличните отоплителни системи използването на хидравлична игла е задължително за балансирана работа.

Принципът на работа на пистолета за нагряване на вода позволява стабилизиране на хидродинамичните процеси в системата. Своевременното отстраняване на механичните примеси от охлаждащата течност ще удължи експлоатационния живот на помпи, клапани, измервателни уреди, датчици, отоплителни уреди. Чрез разделянето на потоците (схема на топло генератор и независима потребителска верига) хидравличната игла осигурява максимално оползотворяване на топлината от изгаряне на горивото.

Устройство на водна рибка

Хидравличният сепаратор е вертикален кухи контейнер, направен от тръби с голям диаметър (квадратни профили) с елиптични щепсели в краищата. Размерите на сепаратора се определят от мощността (kW) на котела в зависимост от броя и обема на веригите.

Корпусът от тежък метал е монтиран върху опорни крака, за да не се създава линейно натоварване на тръбопровода. Компактните устройства са фиксирани към стената, поставена върху скобите.

Хидравличен стрелец от неръждаема стомана

Хидравличната тръба на иглата и нагревателната тръба са свързани чрез фланци или резби.

Автоматичният отвор на вентила е разположен в горната част на корпуса. Утайката се отстранява чрез вентил или специален вентил, който е поставен по-долу.

Материалът за производство на хидравлични стрели - нисковъглеродна или неръждаема стомана, мед, полипропилен. Тялото се обработва с антикорозионно съединение, покрито с топлоизолация.

Това е важно! В системата се използват полимерни модели, които се отопляват с котел с мощност от 13 до 35 kW. Хидравличните сепаратори, изработени от полипропилен, не се използват за топлинни генератори, работещи с твърди горива. Правенето на собствени ръце от пропилей изисква опит и умения за работа с професионални водопроводни и ръчни електроинструменти.

Хидравлична стрелка "Meibes"

Допълнителни функции Хидро стрели

Разширените модели съчетават функциите на сепаратор, температурен контролер и сепаратор. Термостатният вентил осигурява температурен градиент на вторичните вериги. Освобождаването на разтворения кислород от охлаждащата течност намалява риска от ерозия на вътрешните повърхности на оборудването. Отстраняването на суспендираните частици от потока удължава експлоатационния живот на работното колело и лагерите на циркулационните помпи.

Снимката показва модел на хидравлични стрелки за отопление в секцията:

Хидроусилвател - сечение

Хоризонталните перфорирани дялове разделят вътрешния обем на половината. Потоците на контакт-доставка-връщане в зоната на "нулевата точка" и плъзнете в различни посоки, без да създавате допълнителна съпротива.

Нагоре, в зоната с висока температура са разположени порести вертикални обезвъздушителни плочи. В долната част на корпуса се намират колекторът на утайките и магнитният капан (магнезиев анод).

Дизайнерските опции на хидравличните стрелки: манометър, температурен сензор, клапан за регулиране на температурата и линия за захранване на системата при стартиране. Комплексното оборудване изисква коригиране, редовни проверки и поддръжка.

Принципът на работа на колектора с хидравлична игла върху 3 отоплителни кръга

Принципът на действие на хидравличните стрелки в отоплителната система на частна къща

Дебитът на охлаждащата течност преминава през сепаратора със скорост 0.1-0.2 m / s. Помпата на котела ускорява горещата вода до 0.7-0.9 m / s. Препоръчваната граница на скоростта дава представа за това, какво е нужно за отопление.

Промяната в обема и посоката на движение намалява скоростта на водния поток с минимална загуба на топлинна енергия в системата. Ламинарното движение на потока води до факта, че хидравличното съпротивление вътре в тялото практически липсва. Буферната зона отделя котела и веригата на потребителя. Помпата на всяка от отоплителните кръгове работи самостоятелно, без да се нарушава хидравличното равновесие.

Принципът на действие на хидравличните стрелки в схемата за отопление с 4-посочен миксер

Хидравлични стрелки за отопление (режим на работа):

 • Неутралният режим на работа на хидравличния сепаратор, при който налягането, дебита, температурата и топлинната енергия на захранващия и връщащия поток съответстват на проектните параметри на системата. Помпеното оборудване има достатъчно общ капацитет. Ламинарното движение на потока в хидравличната игла осигурява процесите на обезвъздушаване и утаяване на суспендираните частици.

Неутрален режим на работа на хидравличния сепаратор

 • Схемата отразява принципа на работа на ръцете за отопление, при които котелът няма достатъчно енергия, за да осигури консумация в вторичната верига. Липсата на консумация води до смесване на студена охлаждаща течност. Разликата в температурата на подаване / връщане води до задействане на термични сензори. Автоматичното оборудване ще доведе топлинния генератор до максимален режим на горене, но потребителят не получава достатъчно топлина. Отоплителната система е небалансирана, има опасност от топлинен удар.

Ако котелът няма достатъчно енергия, за да осигури консумация във вторичния кръг, съществува опасност от термичен шок

 • Обемният поток на първичния кръг е по-голям от зависимия дебит на охлаждащия агент. Опцията, при която котелът работи оптимално. При запалване на уреда или паралелно спиране на помпите на вторичните вериги, охлаждащата течност циркулира през хидравличната игла по протежение на първичната (малка) верига. Температурата на връщащия поток, който влиза в котела, се изравнява чрез смесване с фуража. Достатъчно количество охлаждаща течност идва от потребителя.

Обемният поток на първичния кръг е по-голям от зависимия дебит на охлаждащата течност - котелът работи оптимално

Предпоставка: работата на циркулационната помпа на първичната (котел) верига е с 10% повече от общата максимална помпа на главата на вторичната верига.

Методи за изчисляване на хидравличните стрелки в частната система за отопление на къщата

Как да се изчисли хидро стрелка на частна къща отоплителна система самостоятелно? Можете да изчислите необходимите величини по формулите или да изберете диаметъра по правило "3D".

 • Формулата определя диаметъра (D) в зависимост от максималния капацитет на хидравличния сепаратор (изчисления въз основа на паспортните данни за котела):
 • Формулата определя диаметъра на хидравличната игла върху мощността на топлинния генератор. ΔT разлика на температурата на потока / връщането е 10 ° C:
 • Диаметърът на дюзата, влизащ в хидравличната игла или разпределителния колектор:

Това е важно! Формулите, съгласно които хидроароните се изчисляват за нагряване, се получават емпирично. Диаметърът на входа към хидравличния сепаратор съответства на диаметъра на изхода на котела.

 • Определяне на параметрите на хидравличната игла практически метод:

Приблизителният размер на малките делители се избира в зависимост от диаметъра на входящите (изходните) дюзи. Разстоянието между вложките е най-малко 10 диаметъра на дросела. Височината на тялото е много по-голяма от диаметъра.

Графичната схема на хидравличните стрелки за отопление се използва при избора на инсталация с големи размери. Според "3d правилото", диаметърът на тялото е три пъти диаметъра на дюзата. Триизмерното разстояние определя пропорциите на структурата.

Определяне на параметри на хидравличните стрелци съгласно "3d правилото"

 • Разпределението на кадрите по височината на сепаратора на колони:

Ако системата не осигурява разпределителен колектор, броят на кадрите в сепаратора се увеличава. Тръбопроводът, свързващ първата (котелната) верига с хидравличната игла, се разпределя на височина. Методът позволява да се настрои температурния градиент в динамиката. Състоянието е необходимо за качествената селекция на вторичните вериги на охлаждащата течност.

Разположение на контурите на отоплителната система в лентата на котела

Комбинация от колектор на отопление с водна пара

Малките къщи се отопляват с котел, който има вградена помпа. Вторичните вериги са закрепени към котела чрез хидравлична игла. Независими контури на жилищни сгради с голяма площ (от 150 м 2) са свързани чрез гребен, хидравличният сепаратор ще бъде тромав.

Какви тръби за подово отопление са по-добри и по-удобни за използване. Технически характеристики на всеки тип тръбни продукти, използвани за подово отопление.

Разпределителният разпределител се монтира след хидравличната игла. Устройството се състои от две независими части, които съчетават джъмперите. Съгласно броя на вторичните вериги, разклонителните тръби се вмъкват по двойки.

Генериращият гребен улеснява работата и ремонта на оборудването. Включващите и регулиращите вентили на системата за топлоснабдяване на къщата са разположени на едно място. Повишеният диаметър на колектора осигурява равномерно протичане между отделните вериги.

Използването на хидравлични стрели ще запази котела от топлинен удар

Сепараторът за разпределение и копланарното разпределение се състоят от хидравличен модул. Компактният уред е подходящ за ограничени условия на малки котли.

Предоставят се въпроси относно монтажа за поставяне на звездичка:

 • контурно подово отопление с ниско налягане свързва дъното;
 • кръг на радиатора за високо налягане - отгоре;
 • топлообменникът е от страната на противоположната страна на хидравличната игла.

Фигурата показва хидравлична игла с колектор. Схемата за производство предвижда инсталиране на балансиращи клапани между захранващите / възвратните колектори:

Хидравлични стрелки с колектор

Регулиращите клапани осигуряват максимален дебит и налягане на очертанията, които са отдалечени от хидравличната игла. Балансирането намалява процесите на неправилно дроселиране на потока, позволява постигането на изчисления поток на охлаждащата течност.

Това е важно! Автономна отоплителна система се отнася за системи, работещи под високо налягане при висока температура (хидро стрелка на отоплението на частна къща).

Специалист с достатъчен запас от познания в областта на топлинното инженерство, опит и умения (електрическо заваряване, водопровод, работа с ръчни електроинструменти) може да загрява ръце със собствените си ръце. Многобройни сайтове предлагат стъпка по стъпка инструкции за това как да направите стрели за нагряване на вода, видеоклипове също могат да помогнат в този процес.

Размери на отоплителен колектор с хидравлична игла

Теоретичните знания ще помогнат при изготвянето на диаграми и чертежи на нагревателната стрелка за вода, ще се направи индивидуална поръчка на оборудване в специализирана организация, ще се наблюдава работата на изпълнителя. Доверете се, че производството на критични възли на отоплителната система за непрофесионалистите е опасно за живота и здравето. Следва да се помни, че оборудването, повредено по вина на собственика, не подлежи на гаранционно поправяне и връщане.

Hydro Arrow: принцип на работа, назначаване и изчисления

И така, какво се нарича хидравлична игла в отоплителната система на частна къща? Температурният и хидравличният буфер, който осигурява корелацията на температурата на връщането и на потока, нареденият максимален дебит на охлаждащата течност, се нарича хидравлична игла. Защо се нуждаем от хидравлична стрелка?

Много е лесно да обясните защо е необходима водница в отоплителната система? Собствениците на частни къщи са добре запознати с небалансирането на доставките на топлинна енергия. Съвременните котли имат по-малка верига. В същото време потреблението на потребителя по време на обращение е по-малко. С помощта на хидравлична игла е възможно да се отдели работата от топлинния генератор на вторичната верига, за да се увеличи надеждността и качеството на системата.

Хидравличен сепаратор в отоплителната система

За да се разбере какво е необходима хидролаборатория в отоплителната система, трябва да се посочат редица предимства на отоплителните системи с хидравличен термичен сепаратор. На първо място, сепараторът е предпоставка производителите на оборудване да гарантират поддръжка на котел с капацитет до 50 киловата и повече. С помощта на помощно устройство е осигурен максималният поток с ламинарен поток на охлаждащата течност. Постоянно поддържана температура и хидравличен баланс в отоплителната система. Хидравликата и отоплителният кръг са свързани паралелно. Това създава минимална загуба на налягане, производителност и топлина. Връзките за доставка и връщане се намират на принципа на коляното. Това осигурява температурен градиент на вторичните вериги. Ако изберете оптимално хидравличния превключвател за отопление, можете да предпазите котела от разликата в температурата на захранването и връщането.

Оборудването е защитено от топлинен удар. Хидравличната стрелка увеличава ефективността на котела. Освен това е осигурена вторична циркулация на част от охлаждащата течност в котелната верига. Горивото и електричеството се запазват. Постоянният обем на котелната вода остава. Ако е необходимо, можете да компенсирате дефицита във вторичната верига с помощта на сплитер. Ако помпите имат висока мощност, ефектът им може да бъде намален с куха сепаратор. Натоварването се прилага към вторичния кръг и котела.

Хидродинамичните процеси в системата се стабилизират от принципа на хидравличните стрели. За да се удължи живота на помпата, е необходимо своевременно да се отстранят механичните примеси от охлаждащата течност. Освен това се разширява експлоатационният живот на датчиците, измервателните уреди и портите. При разделянето на потоците (независима верига на консуматора и топлообменник) хидравличната игла осигурява максимално оползотворяване на топлината от изгаряне на горивото.

Видео: Какво представлява хидравличната игла (хидравлична стрелка)

Хидравлична стрелка за отоплителни системи, оформление и как работи

Хидравличният сепаратор е кухо вертикален съд, който се състои от тръби с голям диаметър (квадратни профили) с елиптични контакти в краищата. Размерът на сепаратора се определя от силата на котела, в зависимост от броя и обема на веригата.

Хидравличната стрелка има масивно метално тяло. Той е монтиран върху опори, така че няма тръбопроводно напрежение. Компактните устройства се закрепват към стената с конзола. Нагревателната тръба и тръбата на хидравличната игла са свързани посредством фланци или резба.

Хидравлично сепараторно устройство

В горната част на тялото е монтиран автоматичен вентилационен вентил. Чрез специален клапан или клапан може да се отстрани утайката. Той е вграден по-долу. По правило хидравличният стрелец е изработен от нисковъглеродна стомана или неръждаема стомана, мед, а също и от полипропилен. Тялото ще бъде обработено с антикорозионно съединение и покрито с изолация.

Това е важно! Полимерни хидравлични стрелци се използват в системи, работещи от котел с мощност 13-35 kW. За топлинните генератори, работещи с твърди горива, не се използват полипропиленови хидравлични ръце.

Допълнителни параметри на оборудването на отоплителната инсталация

Съвременните модели, като правило, се комбинират с функцията на сепаратор, температурен контролер и сепаратор. Термостатният клапан осигурява температурен градиент на вторичната верига. Освобождаването на разтворения кислород от охлаждащата течност намалява риска от ерозия на вътрешните повърхности на оборудването. За да удължите живота на колелото, лагерите на циркулационните помпи ще помогнат за отстраняването на суспендираните частици от потока.

Перфорираните хоризонтални прегради разделят вътрешния обем на половината. Дебитът на обратния поток се свързва в зоната на нулевата точка, се плъзга в различни посоки и не се създава допълнителна съпротива.

Свързване на хидравличния сепаратор и принципа на работа

Порести вертикални обезвъздушителни плочи се намират в зоната с висока температура. Устройството за събиране на утайки и магнитният уловител се намират в долната част на корпуса.

Хидравличният стрелец има някои дизайнерски характеристики. Така че той има температурен датчик, манометър, температурен регулатор и клапан, както и линия за захранване на системата, когато тя е включена. За комплексно оборудване се изисква регулиране, чести проверки, поддръжка.
Работа с хидравличен ключ в отоплителната система

В потока на охлаждащата течност преминава със скорост 0,2 метра в секунда. Помпата на котела ускорява вряща вода до 0,9 метра в секунда. Съгласно препоръчания режим на скорост можете да разберете за какво е предназначена хидравличната стрелка.

Чрез промяна на посоката на потока, скоростта на водните потоци се изгасва с минимални топлинни загуби в системата. Ламинационният поток води до факта, че хидравличното съпротивление в тялото почти липсва. Буферната зона разделя котела на потребителска верига. Автономна работа на помпата на всяка отоплителна верига е осигурена. Хидравличният баланс не се нарушава.

Конструктивните параметри на системата съответстват на режима на неутрална работа на хидравличния сепаратор, при който съответстват параметри като главата, температурата и дебита. Помпеното оборудване има достатъчна обща мощност. Суспендираните частици се утаяват в хидравлична игла чрез движение на ламинарен поток.

Хидравличен сепаратор: принципът на работа при отоплението на частна къща

Принципът на работа на хидравличната игла се отразява в схемата за отопление на къщата. Същевременно котелът няма достатъчно мощност, за да осигури консумация в вторичната верига. Топлинните сензори се задействат, когато разликата в температурата се връща. При недостиг на консумация се добавя студена вода (охлаждаща течност). Автоматичното оборудване довежда топлинния генератор до максимален режим на горене. Но потребителят не получава достатъчно топлина. При дебалансиране на отоплителната система има опасност от топлинен удар.

Хидравлична стрелка за отоплителни системи, работен модел

На първичния контур обемният поток е по-голям от дебита на охлаждащата течност на зависимата верига. Ако котелът работи оптимално, тогава при запалване на уреда или при паралелно спиране на помпите на вторичните вериги, охлаждащата течност циркулира през хидравличната стрелка по протежение на първичния кръг. Температурата на връщащата вода в котела се изравнява чрез зареждане на охлаждащата течност от потока. Потребителят получава достатъчно количество охлаждаща течност.

Условие се счита за задължително, когато производител с циркулационна помпа на първи контур е с 10% повече от общата глава на помпите във вторичната верига.

Как да се изчислят параметрите на хидравличните стрелки в отоплителната система за дома

Така че, как самостоятелно да изчисли хидравличната стрелка на отоплителната система на частна къща? Можете да изчислите необходимите размери по формулите или да изберете диаметъра въз основа на "3D".

Това е забележително! Формулите за изчисляване на хидравличните стрелки за нагряване се получават емпирично. Диаметърът на входа към хидравличния сепаратор съответства на диаметъра на изхода на котела.

Например, ако установите параметрите на хидравлична игла с практичен метод, тогава приблизителният размер на малките делители трябва да бъде избран в зависимост от диаметъра на изпускателните тръби. Разстоянието между вложките не е по-малко от 10 диаметъра на дросела. Височината на тялото ще бъде много по-голяма от диаметъра на тръбите.

Насочената схема на хидравличната стрелка за отопление се използва при избора на инсталацията с големи размери. Според 3D правило диаметърът на тялото ще бъде три диаметъра на дюзата. 3D разстоянието се определя от дела на структурата.

Ако в системата няма разпределителен колектор, броят на кадрите в сепаратора ще бъде повече. Тръбопроводът, който свързва първата верига с хидравличната стрелка, се разпределя на височина. Този метод дава възможност за регулиране на температурния градиент с течение на времето. Състоянието трябва да бъде изпълнено за качествената селекция на охлаждащата течност чрез вторични вериги. За отопление на малки къщи се нуждаете от котел. В нея е вградена помпа. Вторичните вериги са свързани към котела чрез хидравлична стрелка. Независими схеми в жилищни сгради с голяма площ са свързани чрез гребен. В този случай хидравличният сепаратор ще бъде голям. Разпределителният разпределител се монтира след хидравличния прекъсвач. Устройството се състои от две независими части. Те са свързани чрез джъмперите. Съгласно броя на вторичните вериги, разклонителните тръби се вмъкват по двойки.

Появата на хидравличния сепаратор

 • Поради разпределението на гребена се улеснява работата и ремонтът на оборудването. Регулиращите и спирателните вентили на системата за топлоснабдяване на къщата са на едно място. Повишеният диаметър на колектора създава еднакъв поток между различните вериги.
 • Копланарният разпределителен гребен и сепаратор създават хидравличен модул в комплекса. Компактният уред е удобен за котли, които нямат голяма площ.
 • Въпросите за монтажа са създадени за свързване на звездичка. Контурът на ниско налягане на топлоизолиран под е свързан отдолу. Радиаторът с високо налягане е включен в системата от горе.
 • Топлообменникът е монтиран отстрани, на противоположната страна на хидравличната стрелка.

С помощта на регулиращи клапани се осигурява максимален дебит, както и натиск върху веригите, отдалечени от хидравличната игла. Чрез балансиране се намаляват процесите на неправилен дроселен поток. Това дава възможност за получаване на изчисления поток охлаждаща течност.

Това е важно! Автономна отоплителна система е схема, която работи под високо налягане при висока температура.

За да направите хидравлична стрелка в отоплителната система на частна къща, трябва да имате специални умения. Освен това трябва да имате известни познания за отоплението. Днес има много сайтове, които предоставят инструкции стъпка по стъпка за създаване на хидравлична стрелка за отоплителна система със собствените си ръце.

Ако имате теоретични познания, вие можете сами да изготвите схемите и чертежите на хидравличната нагревателна стрелка. Освен това можете да създадете индивидуална поръчка на оборудване в специализирана фирма. Работата на изпълнителя може да бъде наблюдавана въз основа на получените знания.

Не забравяйте да гледате видеоклипа: имате ли нужда от хидравличен превключвател в отоплителната система?

Не се препоръчва да се доверявате на работата на непрофесионалистите, тъй като това е животозастрашаващо. Не забравяйте, че повреденото оборудване, по вина на собственика, не подлежи на гаранционно обслужване и връщане.

Препоръчваме да прочетете:

 • Котли на твърдо гориво, типове и принцип на работа
 • Топлинни помпи за отопление на дома: принцип на работа
 • Инсталиране на циркулационна помпа в отоплителната система
 • Универсални бойлери за частни домове
 • Как да настроите налягането на водата в системата?
 • Хидроакумулатор за водоснабдяване

Какви са функциите на хидравличната игла за отопление?

Всяка отоплителна система включва взаимодействието на много компоненти, за оптимално представяне, което изисква внимателна координация и точна координация на работата. Трудно е да се постигнат тези условия, тъй като схемата за отопление може да бъде представена от няколко схеми с различни експлоатационни характеристики. За постигане на консистенция на нагревателите в системата ще се помогне на хидравличната игла за отопление, известен също като "хидравличен сепаратор".

Нейната инсталация ви позволява да разделите цялата система не само на контурите на крайното потребление, но и да изолирате отделна верига за котела. За целта устройството е монтирано между колектора, към който са свързани работните вериги, и котела, който загрява охлаждащата течност за тях. Правилно избраните хидравлични стрелки в отоплителната система ще подобрят ефективността на веригите, ще балансират параметрите си на работа и ще позволят използването на една верига без загуба на функционалността на втората верига.

Функционалността на устройството

Ако собственикът не знае каква хидравлична игла е необходима в отоплителната система, тогава информацията, която се покрива в този раздел, ще бъде полезна за него.

В широк смисъл, хидравличният сепаратор в отоплителната система ви позволява да премахнете всички разлики в скоростта на потока на охлаждащата течност и наляганията в налягането.

Монтирането на устройството позволява да се увеличи надеждността на системата като цяло и да се предотврати появата на аварийни ситуации. Например, хидравличният сепаратор в отоплителната система избягва термоцилин - заплаха, която води до повреда на котела и може да доведе до нарушаване на целостта на веригата.

Монтираната хидравлична стрелка за отоплителни системи, чиято схема на свързване е разработена от топлинни инженери, изпълнява следните функции:

 • хидродинамично балансиране;
 • стабилизация на налягането с неравномерно протичане на охлаждащата течност;
 • функция на клапа;
 • отстраняване на въздуха от охлаждащата течност;
 • намаляване на натоварването на котела и на циркулационното оборудване;
 • постигане на стабилност в системата;
 • предотвратяване на "заключване" на контурите.

Функциите, изброени по-горе, позволяват да се избегне преждевременното износване на отоплителната система, да се предотвратят сериозни повреди на котела и изтичащите устройства и да се предпазят металните части на веригата от окисляване. За разлика от традиционните схеми на отопление, схемата за отопление с хидравлична игла и колектор ще ви позволи да постигнете максимална производителност и ефективност на системата. Какво представлява отоплителният колектор може да намерите в нашата статия "Отоплителен колектор: дизайн и инсталиране на устройството".

В някои случаи, например, когато се използват котли с чугунен топлообменник, инсталирането на балансиращо устройство е задължително. Препоръчително е да използвате хидравличен сепаратор и хора, които използват скъпи нагреватели, които са под гаранция от производителя, за да се сведе до минимум рискът от счупване.

Принцип на действие и устройство на хидравличната игла

Устройството е тръба с вътрешна част във формата на правоъгълник или кръг. Тръбата е запушена от двете страни и е снабдена с тръби за свързване на тръби. Този дизайн ви позволява да свържете към системата две взаимно свързани вериги, които не действат един върху друг. Първата "малка" схема е представена както следва: "котел - хидравличен сепаратор". Втората "голяма" верига има следната форма: "котел - хидравличен сепаратор - верига за крайно потребление".

Всяка от веригите има свои собствени характеристики и се различава в скоростта на циркулация на охлаждащата течност, нейната температура и налягане. По време на монтажа на устройството диаметърът му е избран така, че да се образува участък с малко хидравлично съпротивление върху контура. Това ви позволява да стабилизирате налягането дори и в случай на аварийна работа на празен ход.

Стрелката ви позволява да контролирате налягането в отоплителната система на многоетажна сграда, частна къща или в автономна отоплителна система на обикновен апартамент с подово отопление и отопление на радиатора. Ако се достигне максималното налягане в отоплителната инсталация или веригата спира, стрелката ще пренасочи потока на топлоносителя и ще предпази котела и отоплителните уреди от повреда. И какво е по-добре да изберете - еднотръбна или двутръбна отоплителна система - можете да прочетете тук.

Характеристики на дизайн на хидро стрелците

Хидравличната игла е практично устройство, което ви позволява да контролирате работното налягане в отоплителната система на жилищна сграда или частна вила. В момента на пазара са налице хидравлични стрели с различни конфигурации. Съществуват комбинирани устройства, които съчетават функциите на колектор и хидравлични стрели, разделители с нестандартна решетка или конфигурация в звезда, както и стандартни стрелки с форма на тръба с различни опции за разполагане на дюзите. Освен това устройствата са класифицирани според материала на производството.

В магазина за железария можете да закупите стоманени, медни и полипропиленови хидравлични ръце.

Използването на последния материал позволява на производителя да определи достъпна цена за крайния продукт. Употребата на полипропиленови хидравлични ръце в системата обаче е изключително точна - има ограничения върху максималната температура на охлаждащата течност.

Избор на хидравлични стрелци

За да се избере правилно хидравлична игла със специфична конфигурация, е необходимо да се знае колко натиск е в отоплителната система на многоетажна сграда или частно имение, а също и да се вземе под внимание мощността на отоплителната система, топлинната мощност на топлоносителя и други хидравлични изчисления, направени от топлинни инженери. Правилно избраният сепаратор значително ще оптимизира отоплителната система и ще я направи продуктивна, надеждна и стабилна.

Top