Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Термостатичен вентил: видове и методи на монтаж
2 Гориво
Водното подово отопление под плочките - разходите за монтаж са оправдани от комфорта
3 Камини
12 най-добри домашни нагреватели според купувачите
4 Помпи
Бойлери за отопление на частна къща: видове, функции + как да изберем най-доброто
Основен / Гориво

Отоплителен котел или топлообменник за пещта го правете сами


За да се използва печка за затопляне на вода в къща, тя включва котел или топлообменник, чрез който топлинната енергия от изгарянето на твърдо гориво се прехвърля в охладителната система на системата. Те могат да бъдат с различни дизайни. В тази статия ще разгледаме някои от тях, както и как да направите пещ котел или топлообменник за пещ със собствените си ръце.


Съдържание:

Ефективност на топлообменника за пещта

За да се определи кой топлообменник за пещта да избере и кой дизайн е по-ефективен, първоначално е необходимо да разберете какво влияе върху неговата ефективност. Можем да определим следните основни фактори, влияещи върху неговата способност за пренос на топлина:

 • площта на повърхността му, колкото по-голяма е, толкова по-голямо е количеството на прехвърлената енергия;
 • топлопроводимост на материала, от който е направена;
 • температурна разлика - колкото повече е, толкова повече енергия се прехвърля.

Въз основа на това можем да направим следните изводи:

 1. Конструкцията на котела или топлообменника за пещта трябва да бъде такава, че неговата площ на контакт със средата с висока температура (пламък или горещи газове) да е максимална. Въз основа на това можем да заключим, че изграждането на котли с еднакви размери, изработени от тръби, ще бъде по-ефективно от същото - от ламарина. Въпреки че честотата на местоположението на тръбите и техният диаметър също са важни тук. За да не се досетите, просто трябва да изчислите общата повърхност на топлообменника, който ще бъде в контакт с горещата среда - колкото е по-голяма, толкова по-добре. Дори ученик може да го направи.
 2. За производството на топлообменници е необходимо да се използват материали с добра топлопреносна способност. Но освен това, те трябва да издържат на температурата и агресивността на околната среда, от която ще погълне топлината (камината или комина). От наличните материали може да бъде стомана или чугун. Макар че най-често се използва стомана: под формата на тръби или листове. Това се обяснява както с наличието на широка гама от профили и дебелина, така и с относителната простота на работа с него: лесно се заварява или огъва, за да се получи структура с избрана форма. От друга страна, чугунът е по-устойчив на агресивни среди, но е крехък материал, не издържа на удар и внезапни температурни промени, така че само готови профили могат да бъдат използвани за производството на топлообменник. Един пример за такъв топлообменник може да бъде неговият дизайн, направен от секции от конвенционален чугунен радиатор, обсъдени по-долу.
 3. За да се осигури надеждна естествена циркулация на охлаждащата течност, разликата в температурата на охлаждащата течност при входа и изхода е важна, колкото по-голяма е, толкова по-добра ще бъде циркулацията. Следователно, входът, който осигурява "студена" вода (връщане) и изход, с нагрята вода, трябва да бъде разположен на различни нива: първият в основата и вторият в горната част на камерата, където се извършва топлообменът (камина, комин, камина). Когато използвате циркулационна помпа и принудителна циркулация, това може да не е толкова важно, но дори в този случай е необходимо котлите на пещите да осигурят максимална естествена циркулация. Тъй като при отоплителните инсталации, използващи твърди горива, които включват и печки, почти никога принудителната циркулация не се прилага в чиста форма, а само във връзка с естествената, с възможност за превключване от един режим в друг в случай на прекъсване на електрозахранването (чрез байпас). И при наличие на условия за нормална циркулация циркулационната помпа е по-лесно да се създаде принудителна.

Сега ще разгледаме няколко дизайна на пещи или топлообменници за пещ с водна верига от различни материали с различна сложност, но която може да бъде направена изцяло на ръка, ако имате известни металообработващи умения и способност за извършване на заваръчни работи. Като последна възможност можете да изберете компромисен вариант: изберете най-подходящия дизайн, подгответе материали: ламарина или тръби с необходимия размер и дебелина и заредете заваряването на опитен заварчик.

Проекти на топлообменници за отоплителни пещи

Характерна особеност на топлообменника за отоплителна пещ, разположена в горивната камера, е, че в горната си част обикновено е затворена с рафт от ламарина или тръби. Тъй като максималната температура на пламъка в горната му част, по този начин се постига най-ефективната топлинна екстракция и нейното прехвърляне към охлаждащата течност. Неговата конструкция и размери трябва да са такива, че да осигуряват максимална ефективност на водния кръг, но да не пречат на натоварването и нормалното изгаряне на горивото.
Такива бойлери за пещи могат да бъдат изработени от листове с диаметър 32-57 мм, с дебелина от 4 до 5 мм, тръби с правоъгълно напречно сечение 30-40х50-60 мм. Най-добре е тръбите, използвани за това, да са безпроблемно. В противен случай линиите на шева трябва да бъдат разположени по посока на зидарията и да се заваряват предварително чрез заваряване.

В зависимост от формата на припокриване на камината такива топлообменници могат да бъдат плоски в горната част (когато се припокриват с плоски чугунени пластини) или дъгообразни (с извит тухлен таван).

По-долу са възможни опции за отоплителна пещ с плоско припокриване на камината:

Фиг.1 Топлообменник за отоплителна пещ от листова стомана с дебелина 4-5 мм.

Освен това е възможна комбинирането на листове от желязо и тръби, както е показано на снимката отляво. Тук най-горният рафт е заменен с редица кръгли тръби. В този случай, както в първата, така и във втората, "връщането" и захранващата тръба могат да бъдат заварени отстрани (от едната страна или от другата страна) или на гърба, в зависимост от местоположението на пещта и оформлението на тръбите за нагряване на водата.

Също така е възможно страничните стени на такъв топлообменник също да бъдат заменени с тръби с кръгъл или правоъгълен профил, докато те могат да бъдат разположени както вертикално, така и хоризонтално.

За отоплителна пещ с наклонено припокриване на камината, този вариант на котела е възможен:

Тази форма на регистър може да се използва дори и за устройството на водната верига в руската печка. В този случай кривината на огъването на тръбите трябва да съответства на дъгата на камерата за готвене.

Изграждане на котли за печки за отопление и готвене

Топлообменници за готварски печки или готварски печки се отличават с факта, че горната им повърхност трябва да бъде напълно или частично отворена, за да може пламъка да се свърже с печката. Страничните повърхности на такива котли могат да бъдат изработени от листова стомана ("книга") или от тръби.

Ако топлообменникът се намира извън горивната камера, дизайнът му за отоплителни и отоплителни тръби може да бъде същият. Тук изглежда по-голямо значение появата, дизайна и размера на мястото, където ще бъдат инсталирани регистрите за топлообмен, т.е. димните канали или в отсъствието им (камбанни пещи), размерите на камбаната.

За печки или печки за отопление и готвене са възможни такива проекти на ламарина и тръби (снимка или фигура 2 по-долу).

Възможно е също така и от тръби с кръгли и правоъгълни профили (фиг.3).

Фиг. 3 Вариант на регистъра на тръбите: 1 - тръби с правоъгълен профил 40x60x4 mm; 2 - кръгли безшевни тръби с външен диаметър 40 или 50 mm и дебелина на стената от 4-5 mm; 3 - кръгли тръби с диаметър 32 или 40 мм; 4-тръба, захранваща топла вода към система за отопление с диаметър 50 mm; 5 - "обратна" с диаметър 50 mm; a, b, c, d - размери, които се изчисляват в зависимост от необходимата мощност на котела (виж по-долу) и също така се вземат в съответствие с размерите на камината и горивната врата.

Друга възможност също е възможна от кръгли тръби за печка или печка, както е на снимката вляво, под формата на два хоризонтални контури, свързани с вертикални тръби.

Възможно е също такъв вариант на топлообменника (котел, регистър) от кръгли тръби за готварска печка или печка:

Място на инсталиране: възможни опции

Най-често пещните котли се инсталират в пожарозащитите на отоплителни, отоплителни и готварски печки или печки за готвене. Ако в случай на готварска печка няма практически никакъв друг вариант, то за печки е възможно да има друго споразумение и според някои експерти по-ефективно - извън камината. Тъй като при традиционното подреждане на топлообменника в горивната камера циркулиращата вода в него намалява температурата в него и по този начин влошава условията на изгаряне на горивото, което води до непълно изгаряне, увеличаване на количеството сажди и намаляване на ефективността на пещта.

Максималният ефект се получава, когато водата в топлообменника се придвижва към топлинния поток, т.е. по-студената част от нея трябва да влезе в контакт с пещните газове с по-ниска температура и по-топлата част - с по-горещи. В допълнение, в този случай количеството кондензат на повърхността на топлообменника намалява, което намалява корозията му. При поставянето на котел в пещта е трудно да се осигурят такива условия.

Решението може да бъде местоположението на топлообменника в камбанен тип комин на пещта или неговата вертикална циркулация на дим (в зависимост от конструкцията). От тази гледна точка коминът на камбаната изглежда особено привлекателен. Горещите газове задържат в нея, докато пещта се охлади. Вътре в него можете просто да поставите топлообменник с голям обем и зона на контакт с горещи газове, заварени от тръби, и неговите различни конструкции са възможни. Топлите газове в камбанката се издигат нагоре и след това слизат до изхода към комина, като подават топлинна енергия към котела. По същия начин е възможно да се помисли за разположението на регистъра във вертикални димни завои с движението на димните газове надолу. Но трябва да се има предвид, че тяхното напречно сечение трябва да бъде достатъчно, за да се осигури добра тяга.

Въпреки че във всеки случай трябва да се вземе предвид изборът на опции за местоположение, в зависимост от вида пещ, неговия дизайн и форма, както и от типа и дизайна на самия топлообменник.

Как да изчислим мощността и размера на топлообменника за пещта

Капацитетът на топлообменника на водния кръг на пещта, който е необходим за отоплението на помещенията на къщата, зависи от тяхната площ (обем) и степента на изолация на облицовъчните конструкции: стените, подовете, прозорците и вратите. Като средно можете да се съсредоточите върху 1-1,2 kW за всеки 10 m 2 с височина на тавана от 2,5-2,7 m. Това означава, че може да е необходим среден котел с отоплителна мощност от 10-12 kW за къща с площ от 100 m 2.
Капацитетът на самия топлообменник зависи от повърхността, която е в контакт с горещата среда (огън или горещи газове). Средно се счита, че неговата специфична топлинна мощност варира от 5 до 10 kW на 1 m 2 от контактната площ на този котел, в зависимост от температурата на горещите газове, които се измиват, и температурата на водата при входа и изхода, която в голяма степен зависи от вида на горивото и режима горивна камера. За да се установи общата мощност, ефективната площ на топлообменника трябва да бъде умножена по специфичната мощност:

Възможно е да се изчисли специфичното захранване, използвайки формулата:

K = 12 ккал / час при 1 o С - коефициент на топлопредаване от отоплителната среда към охлаждащата течност през стоманената повърхност;

Tm- средна температура на нагряващата среда (max + min./2), о С;

тm-средната температура на охлаждащата течност в регистъра (входяща + изходяща / 2), около C.

Ако пещта ще работи непрекъснато, например върху въглища, тогава:

Tm = 1000 + 600/2 = 800 ° С.

Q = 12 (800-70) = 8760 kcal / h или 10,2 kW.

Ако печката е на дърва и ще работи периодично (около 2 часа), тогава температурата на горещата среда ще бъде по-ниска (максимум 700 и 300, съответно) и при същата температура на топлоносителя получаваме:

Qу = 12 (500-70) = 5160 kcal / час или 6 kW - максимумът, който може да се получи от 1 m 2 от повърхността му.

Районът на регистъра се изчислява в зависимост от типа му. Ако е изработена от ламарина, тогава се изчислява общата площ, която е в контакт с горещата среда. В случай на използване на топлообменник, изработен от кръгли тръби, техният диаметър (в метри) се умножава по 3,14 и общата дължина на тръбите в контакт с горещите газове. Ако тръбите са правоъгълни, се взема периметъра на участъка и се умножава по дължината им. Ако котелът е комбиниран, се състои от различни тръби и ламарина, тогава тяхната площ се изчислява отделно и след това се сумира.
Ако е известна общата необходима мощност на топлообменника, вида на горивото и режима на пещта (и следователно специфичната мощност), можете лесно да определите необходимата полезна площ на бъдещия котел и неговите размери в зависимост от това какви материали ще бъдат направени (тръби или листова стомана):

Топлообменникът на пещта от радиатор от чугун

Топлообменникът за пещ или бойлер може също да бъде направен ръчно от секции от чугунени радиатори, дори използвани. Ако се използват секции от стария радиатор, преди да се монтират, те трябва да се измият отвътре със слаб разтвор на солна киселина (6-7%) и след това с чиста топла вода, за да се почисти вътрешната им повърхност от всички остатъци. Освен това, с помощта на специален ключ е необходимо радиаторът да се разглоби на части (дори на нов) и да се сменят гумените или картонени уплътнения между тях с азбестови влакна, импрегнирани с графитна грес. След това, след изчисляването на необходимия брой секции за топлообменника (всяка площ е около 0,25 m2), те се комбинират в един дизайн.

Такъв регистър може да се състои от един или два реда отсечки. Свързването на тръбите на отоплителната система с такава конструкция се осъществява чрез резбови връзки и съответни адаптери, ъгли и ъгли, както и при монтаж на чугунени радиатори, но за запечатване на резбовани съединения, които ще бъдат изложени на високи температури, трябва да се използват и азбестови влакна. Не дръпнете, както обикновено.

След производството на такъв топлообменник, дори преди монтажа в пещта, е необходимо да се провери нейната плътност и за това е необходимо да се налива вода в нея и да се гарантира, че няма течове. Такъв топлообменник ще има доста големи размери, затова е по-добре да инсталирате егото не в горивната камера, а в комина или камина. Освен това, чугунът не понася рязкото скачане на температурата и когато бъде изложен на него от едната страна на пламъка, а от другата страна на студената вода, може да се счупи.

Печката с бойлер за отопление е икономична опция за битова отоплителна система

Изключителна възможност за организиране на автономна отоплителна система в частна къща или баня е стационарната печка с бойлер за топла вода.

Това устройство е практично и икономично, с висока разсейване на топлината и ефективност, което ви позволява ефективно да загрявате помещения с различни размери за кратък период от време.

Достатъчно е просто да се организира такава система със собствени ръце, без да се привличат скъпи специалисти.

Дизайн на пещта с контур

Фурна с отоплителен кръг осигурява равномерно и бързо нагряване на помещението благодарение на охлаждащата течност (вода или друга течност), която се намира вътре в системата. Топлинната енергия, отделена по време на пожара, се използва за отопление на помещението и за загряване на водата в системата.

Отоплителното оборудване от този тип е оборудвано с метална отоплителна схема. Това е резервоар с фитинги и тръби, свързани с тях.

Модерни пещи с контур за отопление са изработени от метални или огнеупорни тухли, с различно разположение на нагревателя, както и с резервоар за вода.

Структурно, котелът на пещта е представен от два вида:

 • Котел в комина. Такова устройство се характеризира с висока производителност, дълъг експлоатационен живот и лекота на използване. Единственият недостатък на дизайна е невъзможността за отопление на големи помещения.
 • Котелът в пещта. Той е предназначен за отопление на големи площи, е забележим за наличност и издръжливост. Недостатъците включват близък контакт с открит огън, което води до сериозно прегряване и разрушаване на металните елементи на конструкцията. В допълнение, високата температура на отоплителния кръг води до бързо образуване на сажди и намалява ефективността на устройството.

Видове топлообменници за пещта

При създаването на автономна отоплителна система се използват два вида топлообменници: плоски и тръбни.

Топлообменник с плосък тип

Котли за пещи с топлообменник с плоска конфигурация - практичен вариант за къщи, частни вили и бани. Те са лесни за производство, инсталиране и поддръжка.

Такива устройства са монтирани вертикално и хоризонтално, имат висока ефективност. Равната конструкция на котела се характеризира с голям обем на камерата, което осигурява бързо нагряване на водата, необходима за отопление и пречистване на водата.

Значителен недостатък на оборудването е намаляването на топлинната ефективност от стените на пещта. Топлообменникът е представен в U-образна форма, монтирана около периметъра на пещта. Това води до намаляване на температурата на нагряване на външните стени на пещта и увеличаване на времето за отопление на стаята. Това е проблематично само в случаите, когато отоплителната пещ е инсталирана в жилищните помещения, където процесът на пещта се извършва непрекъснато.

Възможно е да се увеличи скоростта на загряване на плоския бойлер по няколко начина: да се удължи нагревателя и да се постави над пещта или да се използва метален комин след увеличаване на неговата дължина.

Тръбен топлообменник

Тръбният котел в печката е различен по вид и размер на конструкцията, метода на монтаж. Ако е необходим ремонт или подмяна, топлообменникът може лесно да бъде изваден от пещта.

За да се направи тръбен регистър за тухлена пещ, се използват безшевни водопроводни тръби, затова се считат за най-надеждни, безопасни и издръжливи.

При избора или производството на топлообменник трябва да се има предвид, че неговата конструкция и размери трябва напълно да съответстват на формата на пещта, което ще позволи нагряването на максималното количество вода. Качествено изпълненият регистър осигурява голяма площ от топлообмен.

Основни експлоатационни характеристики на пещите

Оборудвана печка с бойлер за топла вода със собствени ръце е проектирана да изпълнява две важни функции: отопление на помещенията и отопление на водата. В допълнение, той може да бъде оборудван с котлони и фурна, които ще позволят да го използвате за готвене.

Отоплителното оборудване има няколко предимства:

 • За 1 час експлоатация, традиционната печка излъчва до 7000 Kcal топлинна енергия, което е достатъчно, за да се отоплява селска къща. Отоплителният котел има по-висока ефективност, което позволява да се загрява голяма жилищна сграда и баня. Същевременно ниският разход на гориво води до значителни икономии.
 • Комбинираната отоплителна система, състояща се от печка и котел, осигурява максимална ефективност при минимални разходи.
 • Основното гориво е въглен, дърва за огрев или пелети. Такива материали са на разположение в цената, лесни за транспортиране и съхранение.
 • Пещите, оборудвани с водна схема, не изискват непрекъснато нагряване. Достатъчно поставяне на горивен материал на ден, за да се осигури бързо нагряване на помещенията и топлата вода.
 • Ефективността на комбинираните устройства в сравнение с традиционните пещи достига 85%.
 • Организирането на автономна отоплителна система, съчетана с водна схема, е в рамките на силата на всеки собственик на жилище, като се подготвят необходимите инструменти и материали.

Правила за безопасност при работа на пещ за водна схема

За да се гарантира правилното функциониране на пещта с котела, се препоръчва да спазвате важни правила за безопасност, както и препоръки за поддръжка на оборудването:

 • Уредите с водно отопление трябва да се експлоатират под наблюдението на човек. Това важи за настройка на горивото и редовно почистване на камерата от сажди и пепел.
 • Безопасната работа на пещта осигурява контрол над коминните канали. Преди да стартирате камерата, проверете техническото състояние на каналите и положението на вентилите. По време на пожара клапите трябва да са напълно отворени.
 • Такава система се препоръчва за използване през зимата, когато е необходимо да се осигури бързо отопление на помещенията и топла вода. Използването на фурна за вода през летния сезон само за готвене и отопление на вода не е ефективно. В този случай се препоръчва да изберете по-икономични източници на топлина.
 • Откритият огън води до прекомерно нагряване на структурата на пещта, което може да бъде основната причина за счупване на топлообменника.
 • Когато използвате домашно отоплителна система, можете да инсталирате помпено устройство за изпомпване на флуид и инструменти, за да контролирате нивото на налягане.

Изграждане на тухлена печка с отоплителен котел

Строителните работи започват след подготовката на стандартен проект и производството на топлообменник, чиито размери са тухлени зидарски пещи.

Пещта с водна схема може да бъде поставена на удобно място за експлоатация и поддръжка.

След изграждането на основата се приготвя печка, като се има предвид водната верига - план за разположението на вентилатора и горивната камера, изхода за дим и повърхността за готвене (ако има такава).

За изграждането на пещта с котел се използва топлоустойчива тухла без разтриване, напукване или повреда.

Изграждането на пещта се извършва на етапи:

 1. Приготвяне на разтвора от глина, пясък и вода. Можете да си купите готово смесени, но опитни занаятчии омесват хоросан за тухлена зидария със собствените си ръце.
 2. На основата се полага хидроизолационен слой покривен материал или филм.
 3. Керемидата на пещта се нанася равномерно върху хидроизолацията и се полага първоначалният тухлен ред. Освен това, съгласно схемата, се извършват следващите редове и в пещта се монтира топлообменник.
 4. Създават се пепелник и камина. Правилността на полагането се проверява от нивото на сградата.
 5. Вратата към камината е фиксирана, покривът на пещта и изходът за дим са изложени. За облицоване на вътрешните стени на пещта и комина се използват закръглени тухли.
 6. След завършване на зиданната инсталация на водната верига. Водопроводите, свързани към радиатора, се подават към топлообменника. Разширяващият се резервоар се монтира и завършената система се пълни с вода или друга течност.

Последният етап е декоративното завършване на пещта с мазилка или плочки, както и тестова камина, за да се идентифицират и отстранят проектните недостатъци.

Икономична печка с отоплителна схема може да бъде построена лично. Такава конструкция е безопасна, практична и трайна, с висока ефективност, освен независима от централизираните енергийни източници.

Как да нагреете най-отдалечените ъгли на къщата? Инсталация на печка Kuznetsov с бойлер за отопление

Сред разнообразието от отоплителни уреди за дома, икономични печки, чийто дизайн е разработен през 1962 г. от И. В. Кузнецов, са особено уважавани.

Оттогава изобретението се е подобрило и сега има около 150 различни модела, които отчитат всички възможни нужди на живота в частна къща.

Печките "Кузнецов" се отличават със специална структура и принцип на работа, използвайки естественото движение на студените и топъл въздух. Специална капачка не позволява горещите газове да излизат в комина и да ги държат в пещта.

По-студеният въздух се придвижва до долната камина, където се нагрява и се издига, измества вече охладения. Такъв цикъл на топлина в пещта увеличава тяхната ефективност до 80-95%, което значително надвишава топлообмена на конвенционалните нагреватели.

Разполага с печки Kuznetsov

В допълнение към високата ефективност, тези устройства имат следните предимства:

 • Просто почистване - поради значителните температури в горивната камера, дори изгаряне на пепел, което намалява броя на необходимите почистващи операции.
 • Многофункционалност - ковачите често са оборудвани с печка, фурна, котел за отопление на водата.
 • Дизайнът позволява изграждането на пещи с различни форми и размери, което гарантира тяхното по-удобно разположение в къщата, както и разширяване на избора на декоративен дизайн на устройствата.
 • Еднообразното нагряване на стените на пещта има положителен ефект върху здравината на зидарията, така че ковачите са издръжливи.

Изграждането на такава пещ ще бъде напълно възможно за опитен майстор - ако няма достатъчно опит, препоръчително е да се свържете с специалист, който да изчисли рисунката. Когато работите самостоятелно върху готовата схема, е необходимо внимателно да следвате препоръките, без да променяте реда на избрания проект по свое усмотрение.

Схемата на пещта с водна верига

Устройство, свързано към водния кръг, допълнително увеличава неговата ефективност, като позволява с една и съща мощност да загрява много по-голяма площ.

При изграждането на такава пещ, котелът е монтиран над горивната камера в зоната на първата капачка - загряваните газове се загряват от горещи газове, които обгръщат металните стени.

Топлата вода през горния тръбопровод се изпраща към радиаторната система и студената вода тече през долната.

Охладеният въздух след повторно нагряване се изтласква в зоната на втората капачка, като по този начин се поддържа преносът на топлина от основната пещ.

Топлообменникът, монтиран в пещта, има два вида:

 • еднокамерен - е отделение за вода, направено в плоска форма или под формата на котел;
 • тръбен - в такъв топлообменник, водата непрекъснато се движи напред през тръби, разположени един над друг.

Вторият тип се счита за по-ефективен - поради по-малкия обем тръби, водата се затопля по-бързо и се разминава през радиаторната система. Диаметърът на тръбите е избран най-малко 50 мм - в противен случай водата в тях може да се вари. Размерите на пещта с всеки тип топлообменник зависят от броя на капачките, набор от допълнителни функции. Ако печката е разположена само за отопление, ще е достатъчно компактно вертикално устройство с размери 1 m x 1,2 m x 2 m.

Изградете свои ръце. материали

За да успеете да сгънете ковач, трябва да обърнете специално внимание на правилния избор на материалите - поради факта, че температурите в пещта значително надвишават средните стойности, обикновената тухла няма да работи за устройството.

По-добре е да избирате най-издръжливия топлоустойчив материал на базата на шамот глина, както и специална смес от зидария от строителния склад.

Препоръчва се да се произвежда само зидария само ако има достатъчно опит - малки нарушения на пропорциите в бъдеще ще доведат до напукване и снижаване на налягането в зидарията.

Това е важно! За външните стени на пещта не е необходимо да се използва тухла с висока огнеустойчивост - това само ще намали експлоатационния живот на конструкцията. Без такава топлина, такава тухла и зидария бързо ще се срути.

Топлообменникът трябва да бъде закупен в специализиран магазин - най-често за производството им се използва изключително здрава стомана с достатъчна дебелина или чугун. За покупка ще са необходими различни допълнителни елементи - вентили, врати, панти, дръжки и всички крепежни елементи, които позволяват свързването на топлообменника към тръбопровода.

инструменти

При конструирането на такава конструкция е необходимо да се работи както с тухлена зидария, така и с метални части. Поради това ще се изисква набор от инструменти:

 • измервателни уреди;
 • капацитет за смесване на разтвора;
 • мистрия, мистрия;
 • печка за чука;
 • правилото;
 • Български с режещи дискове за метал и камък;
 • машина за заваряване.

За да се предпазите, когато работите, ще ви е необходимо защитно оборудване - очила и маска, която покрива лицето ви от искри, прах, специални ръкавици.

Подготовка на обекта

Правилното позициониране на пещта ще увеличи трансфера на топлина и ще намали риска от пожар. Устройството не е инсталирано в близост до стени или прегради - разстоянието до тях трябва да е най-малко 30 см, а същото такова остава от тавана.

Всички повърхности в близост до устройството са обвити с незапалим материал. Мястото за комина също е много важно, както и възможността за правилна изолация при преминаване през тавана. На мястото на пещта с водна верига задължително се взема предвид удобната връзка с отоплителната система.

При изграждането на устройството основата е оборудвана с:

 1. Каналът се издърпва, което надвишава размерите на страните на бъдещото устройство с 15-20 см.
 2. Специална възглавница от пясък и натрошен натрошен камък с дебелина 15 см се изсипва надолу.
 3. Кофражът, изваден от дървени дъски, се монтира върху уплътнения дренажен слой, който се запълва с бетон.
 4. Основата е оставена да се втвърди.

След окончателното втвърдяване на основата, повърхността му се простира на 10 см над нивото на пода, върху нея се полага хидроизолация на покривен материал от два слоя.

Етапи на работа. Ред на дизайна

Конструкцията на пещта започва с поставянето на първия ред на основата върху сухото, след което изпълнете стъпките:

 1. Изгражда се долната част на пещта - височината варира в зависимост от избрания проект.
 2. Отвори дъното на горивната камера на шахматните тухли. Не поставяйте хартия между слоя и керамичната основа.
 3. Още преди инсталацията на стените на пещта и свързването на водопроводните тръби.
 4. Предвидена е пожарна камера и външни стени на пещта - между тухления слой и топлообменника остава празно пространство от най-малко 15 мм, между стените на пещта и слой от керамични тухли е оставена междина между 5-10 мм.
 5. Създава се и втора шапка с задължителна въздушна междина.
 6. Коминът е разположен и изолиран.

Снимка 1. Ред на печката Кузнецов с водогреен котел, състоящ се от 20 реда. Това е последвано от образуването на комина.

За правилна връзка с отоплителната система обикновено се използва циркулационна помпа. Значително увеличава ефективността на движението на водата през тръбите и съответно ефективността на цялата система. Когато работите, наблюдавайте определена последователност:

 1. На мястото на тръбните отвори са монтирани кранове - размерът на диаметрите на изпускателните тръби е най-малко 20 мм. При свързването се използват термоустойчиви уплътнения - обикновено азбестови кабели.
 2. От изпускателната тръба клоните са разклонени към радиаторната система според избраната схема.
 3. Изходящ отвор за студена вода и помпа за пълнене на топлообменника са свързани към входната тръба.
 4. Разширяващият се резервоар сигурно е инсталиран - той ви позволява да не източвате топлообменника, когато трябва да извършите малки ремонти.

Препоръчва се да се монтира термостат на изпускателната тръба, за да се регулира температурата и да се контролира интензивността на работата на устройството.

Възможни трудности

Липсата на опит в извършването на работа понякога води до често срещани грешки:

 • Неправилно смесено решение - намалена издръжливост на зидарията.
 • Топлообменникът докосва зидарията - поради разширяването на метала при нагряване, шевовете се разпадат и се спукват.
 • Местата за излизане от тръби се затварят с решение - при нагряване ще се счупят и разрушат херметичността, за да се реши проблемът, остава малка разлика, където се поставя уплътнението.
 • Липсата на въздушно пространство между стените на пещта и пещта също води до неравномерно разширяване и унищожаване на зидарията (шахматните тухли имат по-високи стойности на разширението от керамиката).

Трудно е да се изгради устройство с водна схема със собствените ти ръце, затова е по-добре да се консултираш със специалист в процеса на работа, за да избегнеш сериозни грешки.

Полезно видео

Видеото, в което слайдшоуто показва всички етапи от конструкцията на печката Kuznetsov с водна схема.

Правила за безопасна употреба на бойлер за гореща вода

За да може едно устройство с верига за отоплителна вода да работи с най-висока ефективност, препоръчваме да спазвате редица правила:

 • Пещта никога не се стопява, когато топлообменникът се изтощи - това води до необратимо повреди.
 • Ако разтопите пещта и захранвате студена вода с вече загрята топлообменник, това ще доведе до нейната деформация и напукване на метала.
 • При отсъствие на циркулационна помпа скоростта на протичане на водата през тръбите и съответното качество на топлопреминаването ще намалее.
 • За да се избегне замръзване на водата в тръбите, разположени близо до външните стени, през зимата се използват специални антифриз.
 • Ако спирате потока на водата през тръбите, докато пещта все още работи, съществува риск от експлозия на прегрята топлообменник.

При спазване на всички правила на експлоатация Кунецова печка с водна схема ще осигури най-доброто качество на отоплението и дълъг живот на всички системи.

Котли за пещи

Искате ли да инсталирате котел на пещ за къщата?

Необходимост от допълнително отопление?

Нашите специалисти ще ви помогнат.

От дълго време една от нашите дейности е производството на котли за печки и камини. Богатият опит в производството на топлообменници, който е разработен в продължение на много години в областта на комбинираното отопление на пещи, ще ви позволи да реализирате всички ваши желания и предложения! Ще направим всички необходими изчисления и ще изберем оптималния дизайн на регистъра на пещите! Тръбовият котел за отопление на къща, вградена в пещта, може да бъде изработена от черна метална или неръждаема стомана, устойчива на топлина.

Можете също да изпратите заявка до пощата: [email protected]

Работете добре или не!

Камери за печка

Входните котли, вградени в пещта на пещта, значително разширяват възможностите за отопление в пещта. Вие ще можете да загрявате не само стаята, в която е разположена печката, но и други стаи, разположени далеч от основния източник на топлина. В зависимост от дизайна на пещта можете да отоплявате от 50 до 500 кв.м стаи или стаи.

Проектирането на водогрейни котли в печката: прости, практични и не изискват специални специални грижи или отнемащи време поддръжка. Ако се спазват елементарните правила за експлоатация (не разтапяйте "червеникавата" пещ без вода или топлоносител в отоплителния котел), регистърният регистър на пещта, произвеждан от нашите специалисти в компанията, ще ви служи много десетилетия!

Уважаеми посетители на сайта.

Моля, обърнете внимание, не инсталирайте котли в пещта.

Нашата специализация е заваряване! Инсталацията, както и точното изчисляване на котлите (регистрите) се извършват от експертите на печката. Предлагаме решения на зелено, които са разработени от производителите на печки. Или правим бойлери според вашите скици и размери.

Как да поръчате регистър на пещта

1. Трябва да знаете точните размери на пещната пещ (дължина, ширина, височина), по правило регистрационните размери са 5-10 мм по-малки. Какъв е размерът на пещта, защото термичното разширение на тухла и котела е различно.

2. Необходимо е да се определи дължината и местоположението на входящата и изходящата дюза. В зависимост от вашите желания, ние можем да направим входа и изхода на охлаждащата течност от двете страни на регистъра на пещта. Единственото ограничение е, че входът на охлаждащата течност трябва да бъде разположен в долната част на котела, а изходът отгоре.

3. Заедно с печката или себе си трябва да направите малка скица или чертеж на регистъра. Чертежът може да е най-лесният. За производството на продукта трябва да знаем: дължината, ширината и височината на котела, както и местоположението и дължината на входа и изхода. По-долу са скици и чертежи на котли. Можете да изпратите скицата си на електронна поща [email protected] или като MMS съобщение на телефонния номер +79197242451. Също така трябва да знаем материала, от който е необходима пещта (неръждаема стомана или черна стомана).

4. След като получим скицата, ще можем да изчислим стойността на продукта и времето за производство. Средното време за производство на регистъра е 3-5 дни.

5. След съгласуване на проекта, разходите и времето за производство, трябва да направите авансово плащане от 10-30% от стойността на продукта. Можете да стигнете до нашата продукция "М.О. Leninskaya d. 22 или прехвърлете сумата на картата.

Примери за чертежи и скици

Според нашите наблюдения, средният срок на експлоатация на пещите от черни метали е 50-80 години! Многократно сме изпълнявали поръчки с изискването да направим "един и същи бойлер, само нов". На въпроса колко "стар" бойлер служи, ние получихме отговора - 60..., 70... години. Това може да не изглежда вероятно, но това е факт.

След като имахме възможност да разговаряме с човек от много напреднала възраст, който в следвоенните години се занимаваше с възстановяването на отоплението в Латвия и Литва. Съветите му за котлите на пещта са много информативни и инструктивни.

Водното отопление е просто, надеждно и практично!

Пещи за пещи за загряване на вода - дизайн, отговорен и работещ без надзор. Ето защо, ако решите да закупите котел на пещ, направете покупка само от надеждни производители!

+7 (999) 834-06-27

+7 (919) 724-24-51 (WhatsApp)

Можете също да изпратите заявка до пощата: [email protected]

Работете добре или не!

Ние правим бойлер за твърдо гориво със собствените си ръце

От всички отоплителни съоръжения, които се използват днес в ежедневието, най-известните котли на твърдо гориво. Поради простотата на дизайна и принципа на работа, наличието на горивни единици от този тип е широко разпространено. Днес, за много жители на частни домове в селските райони, тази техника се превърна в един вид "магическа пръчка". Непрекъснато нарастващата цена на битовия газ, трудността при получаване на разрешителни за монтаж на газов спомагателен нагревател допринасят за факта, че котелът за твърдо гориво днес поне не е загубил своето значение сред населението, живеещо в близост до горски територии - източник на дърва за огрев.

Котли на твърдо гориво: отляво монтирани и действащи, отдясно - без връзка към веригата, на етапа на монтаж.

Днес има две възможности за решаване на проблема с автономното отопление на твърдо гориво: закупуване на готов фабричен продукт или изграждане на котел за твърдо гориво със собствени ръце. Цената на модерна високотехнологична отоплителна инсталация е доста висока, но ценовият диапазон е широк - от 3 до няколко десетки хиляди рубли, което прави устройството достъпно за широк кръг от потребители.

При наличието на определено техническо обучение котел за твърдо гориво може да се монтира самостоятелно, като се използват схеми и препоръки за моделиране на тези устройства, които са най-популярни за монтаж на ръка.

Понятието за котел на твърдо гориво

Автономният самостоятелен котел, работещ с твърдо гориво, като цяло е обикновената пещ, инсталирана в бъчви с вода. Основната задача на такова устройство е да загрява котелната вода, която ще се доставя на радиатори за домашно отопление, поради топлината от горене на дърва или въглища.

Но такова устройство, изкушаващо да се самоизработва поради примитивност, няма да бъде ефективно от гледна точка на отоплението и не е икономически ефективно поради високия разход на гориво - най-простият дизайн на котела е с ефективност само 10-15%.

Примитивен котел за твърдо гориво с икономичен комин

Това е важно! Работата на котел за твърдо гориво зависи от качеството на сцеплението и съответно от вентилацията. Дори добре направеният котел няма да може да осигури ефективно отопление на стаята, ако вентилацията не е подредена правилно.

Металните котли са най-простите устройства, чието производство позволява използването на скрап материали и евентуално с помощта на наличните инструменти. Но от това не произтича, че тяхното производство и монтаж могат да бъдат изпълнени без минимум скици от заготовки и сглобки, както и ясно разработена технология - последователност, методи за извършване на отделни етапи на подготвителни и основни работи.

Изберете конструкцията на отоплителния котел

Пещите за отопление и котлите за твърдо гориво с подобие на горивните процеси се различават по функционалност. Отоплителният котел, за разлика от пещта, трябва не само да затопля помещението на мястото на инсталация, да гори дърва или въглища, но и да захранва отоплителния кръг с отопляема охлаждаща течност. Но за втората задача не е достатъчно да поставите топлообменник в пещта (част от отоплителния кръг) - също така е необходимо да се осигури непрекъснатост на изгарянето на горивото и равномерно движение на охлаждащата течност през тази серпентина.

Тръбен топлообменник на огнеупорен тухлен котел на твърдо гориво

Какъв дизайн на котела да избере да ви помогне по-лесно да го направите сами, с какви трудности ще се сблъскате в процеса? На тези въпроси може да се отговори на етапа на проектиране. Чертежите на импровизирани котли за твърдо гориво дават добра представа за това, какво изглежда този или онзи дизайн и за какво трябва да обърнете внимание по време на производствения процес.

Пример за схема на котел за твърдо гориво отвън: отпред, отстрани и отзад.

Всеки тип котелно оборудване, работещо с твърдо гориво, има свои собствени дизайнерски характеристики и производствени нюанси. При планирането на независим монтаж на отоплителната инсталация е необходимо да се реши кой дизайн да се даде предпочитание - с долния или горния (минен) метод на изгаряне.

Горелките за горене са оборудване, при което вратата за натоварване на дърва се намира в горната част на горивната камера, но горивото гори отдолу, като горните слоеве на таба се движат надолу под собственото си тегло и димът изгаря в горната част. В зависимост от модела, движението на въздуха през пещта се осъществява надолу нагоре насила (вентилатор) или естествено (натиск), което води до независимост от електрическата мрежа, но намалява ефективността и намалява количеството заредено гориво.

Схематично представяне в секция на котел за твърдо гориво с гориво с по-ниско гориво
В котлите за твърдо гориво на минната структура натоварването на дърва се извършва през вратата, която се намира в горната част на горивната камера. Такива единици са снабдени с насилена надолу сила, насочена отгоре надолу - тя задвижва дима в долната част на камината, където се смесва с въздуха и се загрява по протежение на пътя и допълнително изсушава горивото на долните нива.

Схема на експлоатация на отоплителния котел на твърдо гориво с горния метод за изгаряне на гориво

Котли на твърдо гориво от стомана долен изгаряне без довършителни работи

Това е важно! Колкото по-сложен е проектът на оборудването, толкова по-високи са технологичните изисквания за качеството на изпълнение на неговите компоненти, които не трябва да имат отклонения от изчислените параметри. Не по-малко отговорни и процеса на сглобяване на такава единица.

Изборът на вида на отоплителното оборудване до голяма степен се определя от вида твърдо гориво, с което ще се подава отоплителното устройство. Ако имате много дърва за огрев на ръка, би било по-добре, ако котелът, който сте направили, е предназначен за дърва за огрев. При по-голямата наличност на въглища ще бъде направен друг модел. Продължителността на изгаряне на отметките, качеството на отоплението се определя от вида на котела за твърдо гориво, неговия капацитет и ефективност на дизайна.

Забележка: температурата на изгаряне на въглища е много по-висока от тази на дърва за огрев, поради което решетките, топлообменникът и котелното тяло за въглища са направени от по-дебела стомана. Алтернатива може да бъде създаването на тялото и горивната камера на котела от огнеупорни тухли.

Ако не е възможно да се създаде външно тяло на агрегата от стомана с необходимата дебелина, котел от тухла на твърдо гориво ще бъде рационалното решение. Облицовката с огнеупорни тухли ще създаде просторна, комфортна и устойчива на високи температури горивна камера.

Конструкцията на горивната камера от огнеупорни тухли с поставянето вътре в топлообменника

Изборът на котел с дизайн на приемлива сложност трябва да бъде направен след анализ на техническите резултати и обективно оценяване на компетентността и възможностите. Ако имате съмнения, за да изключите възможността за неоправдано материално увреждане, по-добре е да се даде предимство на съвкупността от проста структура, която е разбрана от чертежите - дори и такъв котел на твърдо гориво може да осигури на къщата топлина през студения сезон.

Основни конструктивни изисквания за домашен нагревател

В класическата форма отоплителната инсталация, от която ще работи битовото отопление, се състои от следните елементи:

 • камера за пещи (бункер) за горене на дърва за огрев, въглища, горивни брикети;
 • решетка, през която се подава въздух към горивната камера;
 • тръбен топлообменник или резервоар за бойлерна вода;
 • комина да изведе продуктите от изгарянето на гориво;
 • контрол на сцеплението.

Важно изискване, което трябва да бъде взето предвид дори на етапа на проектиране на котела, е размерите на горивната камера. Пещта на автономен котел на твърдо гориво трябва да бъде просторна и просторна. Конструкцията на горивната камера се изчислява така, че горивото, поставено в него, да гори напълно без допълнително смесване. Тухлените котли в това отношение са за предпочитане, тъй като тухлата има по-ниска топлопроводимост, която осигурява по-висока температура на горене в керамичната пещ, отколкото в метална единица.

Горивната камера трябва да бъде разположена по такъв начин, че максимално да концентрира топлинната енергия върху нагряването на топлообменника.

Котел за котли на твърдо гориво

Следващият, не по-малко важен аспект при проектирането на отоплителното оборудване е топлообменникът на котел за твърдо гориво. Ефективността на котелното оборудване зависи от дизайна на този елемент, качеството на материала и дизайна. Името на топлообменника се определя от материала от неговото производство - чугун или стомана. Топлообменните бобини на тези единици - тръбни структури с вертикални или хоризонтални тръби в употреба често се наричат ​​водни ризи.

Топлообменниците от чугун няма да се разглеждат, тъй като това е отливка, чието производство в дома е невъзможно. Въпреки това, можете да използвате готови единици от чугун, отстранени от старите единици, демонтирани по някаква причина. Такова заместване е обичайно при модернизиране на бойлера за твърдо гориво или при поправянето му.

За производство на стоманен топлообменник, използващ дебелостенни тръби. Желаната конфигурация на тръбата го прави гъвкава при нагряване или с използване на кранове или половинки от подходящ диаметър, свързани с фрагментите на електродвигателната намотка.

Схема за монтаж на серпентина за традиционен традиционен тип блок за твърдо гориво ще даде цялостна представа как да изглежда топлообменникът и в коя позиция е по-добре да го инсталирате.

Скица на един от вариантите на местоположението на тръбния топлообменник в тялото: странични изгледи

Поетапно производство на котли за твърдо гориво. Тънкостите и нюансите

Няма да можете да направите най-икономичния домашен котел на твърдо гориво, но можете да създадете нагревател, който е подходящ за отопление и топла вода. Факт е, че монтажът на промишлени продукти се извършва на високо прецизно промишлено оборудване от специално подбрани материали в съответствие с технологичните параметри. Всеки модел на котелно производство се основава на точни термични изчисления. Възможностите за работа в къщи са непропорционално по-скромни от производствените, затова при избора на модел, който трябва да бъде произведен, е необходимо да се премине от съществуващата реалност, включително от личния ви потенциал като монтажник.

Инструменти и материали

С чертежа и спецификацията на отоплителното тяло можете да изберете списъка с необходимите инструменти. Независимо дали искате да направите голям котел или планирате да сглобите малко отоплително устройство за подаване на твърдо гориво със собствените си ръце, списъкът на устройствата ще бъде приблизително еднакъв.

Комплект инструменти за самостоятелно производство на отоплителни тела за твърдо гориво

Работата ще изисква следните инструменти и аксесоари:

 • заваръчна машина;
 • малка българска с дискове за рязане и шлифоване;
 • Електрически бормашини с метални свредла;
 • газови ключове №№ 1,2;
 • чук;
 • набор от гнезда или капачки и отвертки;
 • клещи;
 • 90 ° ъгъл

Основният материал в производството - стомана, чиято дебелина за котела трябва да бъде най-малко 5 мм, за решетката - от 7 мм.

Освен това ще ви трябва:

 • стоманен ъгъл 50x50 - за рамката на котела;
 • лист от неръждаема стомана - в присъствието на дизайна на кумулативния капацитет;
 • стоманени дебелостенни тръби с диаметър 32-50 мм - за производство на топлообменник-серпентина.

Пълният списък на материалите и тяхното потребление се подготвят предварително въз основа на технически чертежи.

Производство на телесен и топлообменник

Тялото на котела, често изпълняващо ролята на горивната камера, е основата на цялата структура. За да се намалят деформациите на стените под влиянието на висока температура, ограждащите конструкции на пещта са направени от двуслоен слой с пълнеж между слоевете сух пречистен пясък, който играе ролята на геометрия на приспособлението. Външната и вътрешната обвивка на пещта са рамка, която също така увеличава твърдостта на конструкцията. Освен това, за да се увеличи здравината на стената на горивната камера отвън, тя може да бъде обвита с стоманен ъгъл или профил под формата на усилващи елементи.

Изработка на тялото на котела на твърдо гориво чрез заваряване на заготовки от листова стомана

На предната стена на мелницата или газовия нож, съгласно чертежа, са изрязани два отвора - за вратата на бункера и на подзона.

Съвет! Преди рязане на листова стомана е необходимо да се правят малки маркировки на бъдещите отвори с отвори с малък диаметър (3-4 мм) в ъглите на отворите - това ще позволи по-голяма точност на рязане.

След разрязването на заготовките от листова стомана и профила на корпуса можете да започнете да създавате топлообменник. Използваме разрязани водопроводни тръби, които се заваряват заедно в една херметична верига. Основната задача е да се създаде запечатан поток с максимална дължина, за да се увеличи площта на нагряване на тръбата.

Как да направите топлообменник, правилно позициониране на тръбите и извършване на заваряване, разказва на видеото, което е представено на вашето внимание.

монтаж

Когато всички конструктивни елементи са готови, те започват сглобяването, което е по-добре направено на мястото на монтиране на уреда - понякога размерите и теглото на готовото устройство не позволяват да се премества от мястото на монтажа до мястото на окончателното полагане.

Най-често инсталацията на котела е направена върху специално изработена бетонна основа със закрепване на уреда чрез заваряване към вградени части - котви. Инсталацията започва с монтажа на рамката и след това се изпълняват нейните компоненти на оборудването и листовете за обшивка. Всички заварени съединения са направени със скосяване на устройството и обработка на заваръчни шевове - отстраняване на шлаката и смилане.

Към бележката: След като кутията е сглобена, се извършва цялостна визуална проверка на нейната плътност, съгласно резултатите от която се извършва допълнително заваряване на шевовете.

По време на монтажа на намотката е важно да се изпълни ъгълът на проектиране на наклона й, в противен случай естествената циркулация на охлаждащата течност във веригата ще бъде създадена.

Тялото на котела за твърдо гориво в етапа на монтиране на външни усилващи елементи

Това е важно! По-добре е да се повери производството на резервоар за съхранение, изработен от неръждаема стомана, с рамката в контура на професионалистите, тъй като работата с този материал изисква специално оборудване и практически умения.

В края на монтажа бойлерът за корозионна защита е боядисан с два слоя топлоустойчива боя с предварителна подготовка на повърхността.

Топлоустойчива боя Ecoterra за повърхности с висока температура

Самоизграденият отоплителен котел се отличава с издръжливостта и лекотата на поддръжка, което се състои в периодично почистване на пепелта от пещта и поддръжка на комина.

заключение

След приключване на монтажа и завършване на блока с всички необходими елементи, той се подлага на тестване на налягането с вода под налягане, което води до елиминиране на дефектите, а след това и до пускането в експлоатация. Не пренебрегвайте инсталирането на регулатор на тягата, който ще улесни работата на котела за твърдо гориво при различни метеорологични условия.

Top