Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Много по-ефективно от устройствата за изгаряне на дърва! Пещта на ъгъла за къщата и банята
2 Котли
помпи
3 Камини
Измиване на топлообменника на газовия котел
4 Радиатори
Калкулатор за изчисляване на секциите на радиатора
Основен / Помпи

Възможно ли е в жилищната сграда да се откаже от централното отопление


Непрекъснато нарастващите цени на топлинната енергия и липсата на комфорт в жилищния и комуналния сектор доведоха много хора да мислят за отказ да обслужват жилищни и комунални организации. Въпросът за това как да се откаже от централното отопление е най-често попитан от собствениците на апартаменти в жилищни сгради. Причината за това е фактът, че качеството на отоплението и нивото на комфорт в стаята не винаги отговарят на очакванията на жителите, а цената на услугите продължава да расте.

Преходът към децентрализирано отопление гарантира независимост от работата на обществените комунални услуги, позволява независимо регулиране на температурните индикатори в апартамента и спестяване на пари. Процесът на изоставяне на централното отопление и създаването на автономна система включва два етапа - правни и технически.

Защо да прекъснете връзката с централната система

Има две основни причини за изоставянето на централното отопление в жилищна сграда:

 1. Способността самостоятелно да определя температурата. Началото и краят на отоплителния сезон с централизирана система се характеризира с ясно определени дати. С автономно отопление, наемателите могат да отопляват един апартамент дори през лятото и да намаляват топлинната интензивност през есенно-зимния период. Всичко това осигурява най-удобните условия на живот по всяко време на годината.

Това е важно! Една гъвкава система за отопление ви позволява да регулирате температурата в съответствие с действителната нужда от топлина. Например, при слънчеви и топли зимни дни е възможно да се изключи отоплението на някои стаи или да се намали производството на топлинна енергия до минималната стойност. Тази система е удобна и за чести отпътувания на наематели.

 1. Намаляване на разходите за комунални услуги. Индивидуалното отопление може да намали разходите почти удвои. С централизирана система, както в многофамилна, така и в частна къща, човек трябва да плаща не само за действително изразходваните ресурси, но и за топлинни загуби по магистралата и транспортиране на охлаждащата течност. На секциите на отоплителния тръбопровод с повредена топлоизолация ще се увеличат максимално загубите, което значително увеличава плащането. Също така разходите включват разходите за поддръжка на магистрали, повдигачи и асансьорни възли, авариен и планиран ремонт, заваряване и замяна на елементи. По този начин собствениците на жилища поемат разходите за ресурси, които не са използвали.

Индивидуална реорганизация

Въпросът дали е възможно да се изостави централното отопление трябва да започне с проучване на разпоредбите, регулиращи тази процедура. Законодателството не забранява на собствениците на апартаменти и къщи да изоставят системата за централно отопление в полза на автономно оборудване. Но на практика има огромен брой проблеми, които възпрепятстват това събитие, особено по отношение на индивидуалното изключване на апартамент от централната отоплителна мрежа.

Основният проблем на прехода към индивидуална система е да се промени подобрението на сградата. Централизираната мрежа е сложна система, която се състои от обикновени ремъци, комунални услуги, клапани и измервателни устройства. Прекъсването на една стая от такава система ще доведе до нарушаване на техническата схема. Това ще изисква значително реорганизиране и възстановяване на цялата мрежа.

Всички възли на централизираната система на жилищна сграда са част от нейната собственост, определена от собствениците на апартаментите, управляващото дружество и др. Ето защо отхвърлянето на централното отопление е въпрос, който трябва да бъде разгледан на общо събрание на наемателите, ако имотът има статут на принадлежност към къщата. Тази точка се разглежда в член 36 от Жилищния кодекс на Руската федерация, а излизането на един апартамент от общата комуникационна верига намалява общата собственост на къщата, поради което тези въпроси не бива да се решават поотделно.

Обърнете внимание! Прекъсването на централизираните инженерни комуникации е възможно само след получаване на разрешителни. Всички инсталационни работи, както и демонтаж на отоплителни тела се извършват от специалисти въз основа на полученото разрешение.

Необходимостта от получаване на съгласието на другите жители отсъства, ако централното отоплително тяло не е собственост на къщата. Но разрешението на компетентните органи в този случай все още се изисква. Всяко нарушаване на целостта на инженерните мрежи изисква промени в техническите документи. Техническият паспорт на сградата трябва да отразява всички интервенции, включително демонтаж на радиатори и монтаж на допълнителни елементи.

За да вземе решение за прекъсване на връзката с апартамент, координиращите звена изискват пакет от документи:

 • приложение под всякаква форма;
 • сертификат за регистрация на апартамент;
 • документи, потвърждаващи правото на жилище;
 • писмено съгласие на възрастни наематели на апартамента;
 • заключение относно възможността за реорганизация (от отдела по архитектура);
 • реорганизация на проекти, договорени с компетентните органи.

Колективно изключване

Почти е невъзможно да се получи разрешение за отделно изключване от системата, тъй като жилищната организация в този случай активно се противопоставя на желанията на жителите. Собственикът, който преминава към автономно отопление, престава да плаща за ресурси, съответно размерът на заплатите за служители на жилищни и комунални услуги и ремонтът на мрежите намалява. Освен това топлината ще изтече през бетонните подове и стените, а собственикът на апартамента ще може да използва ресурса, платен от съседите си.

Термичните капки допринасят за образуването на топлинен поток, разрушително повлияват състоянието на носещата конструкция и водят до разслояване на повърхността. И въпреки че, съгласно закона, това не е легитимно, служителите на органите на самоуправление отказват на собствениците на апартаменти отделно изключване от отопление.

Единственият възможен вариант в този случай да се откаже от централната мрежа е отказът на всички собственици на апартаменти. Такъв процес включва реорганизация на общата водна схема на къщата, асансьорът или е напълно изключен от отоплителната система, или е изключен от отоплителния кръг със запушалка от палачинки и запечатване на фланците. Втората опция е възможна при наличието на гореща вода в асансьорите.

За да се вземе решение, се провежда общо събрание на жителите, резултатът от което се записва в протокола. Комисията за местно самоуправление разглежда заявлението за прекратяване на връзката и протокола, след което взема решение.

Това е важно! Отказ може да се получи само ако прехвърлянето към самостоятелно отопление нарушава топлозахранването на къщата или зоната или отоплителните тела не са в състояние да издържат на увеличения товар. В този случай комисията може да предложи на собствениците да надстроят мрежата за своя сметка.

Техническият проект, изготвен от организацията на проекта, трябва да бъде договорен в Gorgaz, отоплителната мрежа, енергийната компания, хотела на градската архитектура и жилищната организация.

Как спираме

След получаване на цялата необходима документация започва изпълнението на техническия проект. Демонтажа на старите мрежови възли и инсталирането на нови елементи се извършва от професионални специалисти на лицензирани организации. Такава процедура практически не се различава от инсталирането на котелни инсталации в частни къщи и има следните характеристики:

 1. За организиране на децентрализирана система в апартаментите най-често се използва стенен тип котли, които се намират над радиаторите. От гледна точка на удобство и ефективност е препоръчително да се използва кондензиращо оборудване с бойлер;
 2. Принудителната циркулация на охлаждащата течност се осигурява чрез следните методи: монтаж на циркулационна помпа или модерен производствен котел, в който е вградено помпеното устройство, разширителен резервоар и защитен модул (вентилационен отвор, манометър и предпазен клапан);
 3. Котелът трябва да бъде оборудван с затворена горивна камера и автоматизиран модул за безопасност. Топлинните индикатори в охлаждащата течност не трябва да надвишават 95 ° C, а налягането - 1 MPa;
 4. При избора на радиатор за индивидуално отопление трябва да се предпочитат алуминиевите модели, които са високо надеждни и осигуряват добър топлообмен;
 5. За организиране на комуникации евтините и лесни за инсталиране пластмасови тръби се считат за най-добрият вариант;
 6. Разположението на инженерните мрежи трябва да се извършва въз основа на характеристиките на помещението. Най-простият и най-евтиният вариант е еднотръбното окабеляване, в което радиаторите са свързани паралелно. Радиалното оформление е най-оптималното решение от техническа гледна точка, но не е подходящо за апартаменти с ниски тавани, тъй като изисква увеличаване на нивото на пода.

Когато един апартамент е изключен от централната система, цялостното преструктуриране на окабеляването не винаги е технически обосновано. В много случаи не е възможно да се блокира платформата, така че само радиаторите могат да бъдат изключени от общата схема. Такава технология предполага, че малка част от топлинната енергия от централизираните подемници ще бъде доставена в помещенията, съответно собственикът трябва да плати за потреблението на тези ресурси. В апартамента има тръби от централната водопроводна мрежа, които осигуряват остатъчно отопление, което също е платимо.

Подобни проблеми не възникват в сградите, където се намират стълбовете на стълбището, но такава система е изключително рядка.

заключение

Изключването от общата отоплителна система включва решаване на правни и технически проблеми. Невъзможно е да не се вземат предвид тези нюанси, тъй като неупълномощено прекъсване, което е несъвместимо със съответните органи, може да доведе до сериозни последствия.

Ако собственикът доброволно е прекъснал помещенията от централизираната мрежа, без да спази регулаторните изисквания, той ще бъде задължен да върне всичко на мястото и да плати голяма глоба. Регистрацията и получаването на разрешителни, разработването на проектите, одобряването и изпълнението им налагат финансови разходи. Всички разходи обаче се изплащат след два или три сезона на отопление.

Top