Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Изчисляване на мощността на котела - осигуряваме максимална ефективност на топлопреминаването
2 Камини
Какъв вид отоплителни радиатори са по-добри от алуминиевите или биметалните
3 Камини
Как да направите свързването на отопляем под към термостата - настройка на електрическото подово отопление
4 Радиатори
Пиролизният бойлер го направете сами
Основен / Помпи

Изпитване под налягане на отоплителни системи


Висококачествената работа на отоплителните системи с висока енергийна ефективност и надеждност на тази работа зависят не само от компетентното проектиране и висококачествените монтажни работи, но и от задълбочено пускане в експлоатация: изпитване под налягане и зачервяване.

Защо прави хидротест

Както е известно, отоплителната система е затворена верига, работеща под налягане. Всяко изтичане на местата на резбови връзки на клапани или в местата за свързване на радиатора ще доведе до изтичане на вода, наводняване на помещения, повреда на строителни конструкции, довършителни работи и т.н. И тъй като системата работи през зимата под налягане и високи температури на охлаждащата течност, ситуации, които застрашават живота и здравето на хората. Последиците от изтичането на топлинни системи могат да бъдат много скъпи и проблематични по отношение на елиминирането им, особено през зимата.

Ето защо, хидравличните тестове на отоплителните и отоплителните системи са задължителни мерки при пускането в експлоатация на обекта и в подготвителния етап преди отоплителния сезон.

В някои случаи липсата на акт за изпитване на отоплителните системи на сградата е гарантиран отказ на организацията за доставка на топлинна енергия да пусне топлина в сградата преди началото на отоплителния период. Ето защо организацията, която експлоатира сградата, трябва да е наясно с процедурата за подготовка на мрежите и трябва да притежава необходимата квалификация за изпитване на отоплителните системи. Освен това кримпването на отоплителните системи, свързани с отоплителната мрежа на град или селище, е част от договора за топлоснабдяване.

Основната подготвителна работа и тестване на отоплителните системи включва следните дейности:

 • система за изпитване под налягане
 • захранващи тръбопроводи.

Какво е кримпване системи?

Чрез нагъване на отоплителните системи имаме предвид хидродинамичното тестване на мрежа от тръбопроводи, т.е. системата се поддържа под определено свръхналягане за определен период от време.

Цялото оборудване на отоплителната система също подлежи на изпитване на якост: топлообменници, радиатори, клапани и контролни клапани, помпени станции и други мрежови елементи.

В допълнение към хидравличното изпитване на отоплителните системи, всички останали отоплителни системи подлежат на годишна проверка: топлинни модули в сградата, индивидуални отоплителни тела, топлинни блокове, системи за топлоснабдяване за входяща вентилация и въздушни топлинни завеси, отоплителни системи и отопляеми подове, котелни помещения и др.

Стандарти, уреждащи процедурата за изпитване

Както при проектирането, монтажа, така и при тестовите работи, без да е известно регулаторната рамка, не е възможно компетентно да се работи по изпитването на натоварването на отоплителните системи.

Например в SNiP 41-01-2003 са дадени основните препоръки за тестване на отоплителните системи:

 • сградата трябва да има температура на въздуха над нула градуса;
 • изпитването на налягането не трябва да бъде по-голямо от максималното ограничение на налягането на оборудването и материалите в отоплителната система;
 • Налягането на изпитването за налягане трябва да бъде по-голямо от работното налягане на отоплителната система и оборудване с 50%, но показателят не трябва да бъде по-нисък от 0,6 МРа.

SNiP 3.05.01-85 регулира:

 • извършват хидравлични тестове на големи възлови елементи в мястото на монтажа;
 • в случай на спад на налягането в системата по време на хидравличното изпитване е необходимо визуално да се открие изтичането, да се отстрани изтичането и след това да се продължи изпитването за пропускливост;
 • изпитването на налягането на тръбопроводи с инсталирани клапани или клинови клапани трябва да се извърши с двойно завъртане на регулиращия бутон;
 • несглобяемите секционни нагреватели също трябва да бъдат притиснати на място;
 • заградените тръбопроводи трябва да бъдат подложени на тестване на налягането до точката на завършване;
 • изолационните тръби трябва да се навиват, докато се постави топлоизолация;
 • по време на работата по изпитване на отоплителни системи, котлите и мембранните цистерни трябва да бъдат изключени;
 • системата се счита за оперативна и преминава изпитвателната дейност, ако изпитването за налягане не е намаляло в продължение на 30 минути и чрез визуален метод не са били открити течове на вода;
 • Изпитването на отоплителната система за коректност и еднородност на отоплението се нарича тест за топлина. Такива дейности трябва да се извършват за седем часа с вода с температура най-малко 60 градуса. Ако през лятното часово време топлинният източник не даде температурата на кримпването, тестовете се отлагат, докато временното загряване се възстанови или докато се свърже с източника на топлина.

Всички хидравлични тестове се записват в процеса на кримпване и тестовете на скрити тръбопроводи се придружават от лист за скрита работа.

Редът и технологичните особености на изпитването на налягането на отоплителната система

Обикновено се извършват хидравлични тестове на системи за подаване на топлина с различни изпитвания на налягането в зависимост от предназначението на системата и вида на използваното оборудване. Например в сградата се вкарва топлинен вентил под налягане с налягане 16 атмосфери, топлоснабдителни системи за вентилация и IHP, както и отоплителни системи на многоетажни сгради с налягане 10 атмосфери и отоплителни системи на отделни къщи с налягане от 2 до 6 атм.

Отоплителните системи на новопостроените сгради се пресоват 1,5-2 пъти с по-голямо натоварване от работника, а отоплителните системи на стари и порутени къщи с ниски стойности в рамките на 1,15-1,5. Освен това, при пресоване на системи с чугунени радиатори, диапазонът на налягане не трябва да надвишава 6 атм., Но с инсталирани конвектори - около 10.

По този начин при избора на тест под налягане трябва внимателно да прочетете паспортите за оборудване. То не трябва да надвишава максималното налягане на "най-слабата" връзка в системата.

За начало отоплителната или отоплителната система се пълни с вода. Ако в отоплителната система се изсипва охлаждаща течност с ниско замразяване, изпитването под налягане се извършва най-напред с вода, след това с разтвор и добавки. Трябва да сте наясно, че поради по-ниското повърхностно напрежение топлоносителите на базата на етиленгликол или пропилей гликол са по-течни от водата, поради което в случай на незначителни течове по резбовани съединения, те понякога трябва да бъдат леко затегнати.

При подготовката на функционираща отоплителна система за отоплителния сезон работната охладителна течност трябва да се източи и отново да се напълни с чиста вода за нагъване. Отоплителната система обикновено се запълва в най-ниската точка на котелното помещение или топлинната единица чрез сферичен кран. Паралелно с изсипването на отоплителната система, въздухът трябва да се отвежда през климатиците на решетките, в горните точки на клоните или на маитевските кранчета на радиаторите. За да се предотврати проветряването на отоплителната система, системата се запълва само "отдолу нагоре".

След това налягането на системата се увеличава до изчисленото, като се контролира спадането на налягането през измервателните манометри. Паралелно с управлението на налягането се извършва визуална проверка на цялата система, тръбни съединения, резбовани връзки и оборудване за течове и появата на капчици върху ставите. Ако след зареждането с вода се образува кондензат, тръбите трябва да бъдат изсушени и след това проверката да се извърши по-нататък.

Отоплителните уреди и участъците от тръбопроводи, скрити в сградните структури, подлежат на задължителна проверка.

Отоплителната система се поддържа под налягане в продължение на най-малко 30 минути и ако не са открити течове и не е регистриран спад на налягането, се счита, че системата за изпитване под налягане е преминала.

В някои случаи е допустимо падане на налягането, но в рамките на границите, които не надвишават 0,1 атмосфера, и при условие че визуалната проверка не потвърди образуването на течове на вода и изтичането на заварени и резбовани съединения.

В случай на отрицателен резултат от хидравличните тестове, ремонтите се извършват с по-нататъшно тестване с повторно натиск.

В края на тестовите работи се подготвя акт на пресформи във формата, посочена в основните регулаторни документи.

Пневматично тестване на отоплителни системи

Основното ограничение на хидравличното изпитване е да работи в помещения с положителна температура, което е изключително трудно в сграда в процес на изграждане. Следователно, често преди основната тестова работа да се извършва изпитване под налягане на отоплителната система по въздуха.

Компресорът е свързан с дренажния вентил или с клапана Mayevsky във всяка точка на системата, увеличава се въздушното налягане и системата се съхранява за известно време без спад на налягането.

Промивни системи за отопление

Хидропневматичното промиване на отоплителните системи е задължителна мярка при подготовката на отоплителната система за стартиране преди началото на отоплителния сезон.

Водата циркулира през затворената верига на отоплителната система по време на периода на нагряване и при нагряване и охлаждане настъпва отлагането на твърдостта на солите. И това, заедно с процесите на корозия на вътрешните стени на тръбите води до отлагането на мащаб върху тях. Мащабът значително намалява вътрешното напречно сечение на тръбопроводите, увеличава хидравличното съпротивление на системата и намалява топлопреминаването от радиаторите.

При високотемпературните отоплителни системи мащабът води до локално прегряване и допълнително образуване на фистула. Отлагането на дебелина от 1 милиметър води до намаляване на топлообмена на отоплителната система с 15-20%. И в глобален мащаб това е огромна загуба на топлинна енергия и значително намаляване на енергийната ефективност на системата със значително увеличение на разходите за отопление на сградата.

Промивните системи за отопление са същите необходими ежегодни събития като тестовете за налягане и се извършват преди началото на отоплителния сезон или по време на пускането в експлоатация.

Основната характеристика на "запушената" отоплителна система е увеличаването на растежа на охлаждащия поток, увеличаването на времето за загряване или неравномерното нагряване на радиаторите. В тези случаи често възникват ситуации, когато тръбопроводите са горещи и радиаторите все още са студени.

Методът на хидропневматичния метод се намалява до запълване на системата с чиста вода и свързване на въздушен компресор към нея. Прекаленото въздушно налягане увеличава скоростта на потока на охлаждащата течност и създава потоци от турбулентни течности. Тези потоци в местата на скални находища създават вихрови трептения, в резултат на което частиците от замърсители се отделят от повърхността на стените.

При подаване на въздух под високо налягане клапанът на вентилационните вентили трябва да се затвори и за да се предпази компресора от навлизане на вода от системата, трябва да се монтира възвратна клапа.

Също така, за промиване на системата съществуват специални решения, които разрушават мащаба, депониран върху стените на тръбопроводите и по този начин намаляват тяхното хидравлично съпротивление.

Услуги, извършващи хидравлични тестове

Ако отоплителната система е монтирана от изпълнителя на етапа на изграждането на ново жилище, тогава отговорността за изпитването на налягането на тръбопроводите е изцяло на изпълнителя.

В случай, че отоплителната система вече функционира, независимо от това дали жилището е къща, общинска институция, търговски или офис комплекс, тестването под налягане се извършва от организация, обслужваща всички строителни системи. В жилищното строителство законът предвижда задълженията на управляващото дружество да поддържа отоплителната система в работно състояние и следователно да предприема мерки за подготовка за отоплителния сезон.

За административни и други комплекси системите се тестват или от оперативната организация, или от изпълнителя, който притежава всички необходими разрешителни за комплекс от произведения.

Как да тестваме отоплителните системи?

За да се определи степента на готовност на отоплителното оборудване да работи, е необходимо да се извършат специални тестове. За да се постигне това, в тръбите се увеличава изкуствено налягането, след което се проверява херметичността на всяка връзка, за да се гарантира, че няма течове.

Има няколко типа тестове на отоплителната система: хидравлични тестове, пневматични тестове, тестване на налягането.

Нека да разгледаме как се извършва тестването на отоплителните системи, какви етапи и условия са изпълнени.

Хидравлично изпитване

Таблица на нагряване на резервоарите за разширение под налягане.

Хидравличното тестване за отоплителни тръби е решаващ процес за подготовка на оборудването за отоплителния сезон. В този случай тръбите се пълнят с вода отдолу нагоре, т.е. през така наречения връщащ тръбопровод. Течността и въздухът се движат в една и съща посока, целият въздух от отоплителната система е напълно отстранен. Изпитването започва само когато целият въздух изгасне, за да можете да получите правилно данни от манометъра. Ако не изчакате въздушните маси да напуснат тръбите, тестовете ще бъдат неверни.

За да проверите отоплението по този начин трябва да бъде в отворени системи, тъй като ако има течове в затворена (в стената) система, ще бъде доста трудно, ако не и невъзможно, да се намерят места за снижаване на налягането. За да извършите проверката, подгответе следното оборудване:

 • специална ръчна помпа за принуждаване на потока на работния флуид в отоплителната система;
 • работен отоплителен котел;
 • манометър, който показва дали има увеличение или намаляване на налягането в цялата система. Тези данни ще покажат разширяването на тръбите, наличието на течове.

Пневматичен тест

Пневматична верига за изпитване.

Пневматично тествано, ако температурата на околната среда спадне под 5 ° С. Налягането в тръбите не трябва да пада под 10 kPa. Този метод е отличен за система от полимерни тръби, където се осъществяват пластмасови фитинги.

Условията за пневматичното изпитване на отоплителната система са:

 • при липса на течност в необходимия тестов обем;
 • когато температурата на околната среда е под + 5 градуса (някои експерти посочват - под нулата);
 • ако по технически причини не можете да използвате работна течност.

Този метод рядко се използва. Това се дължи на факта, че е по-трудно да се намерят течове и течове, отколкото при хидравлични тестове.

Тест за натиск

Верига за изпитване на налягането.

Какво представлява тестът за нагряване под налягане? Това е тест за изтичане, т.е. няма изтичане по време на експлоатацията на топлинната тръба по време на отоплителния сезон. За различните системи, този процес може да се различава от дребните, но общата схема за провеждане на инспекцията остава същата.

Изпитването се провежда, когато се прилага първоначалното налягане, чиято скорост е около 1,5 пъти работното ниво. Например, ако работата е равна на 1 атм., Т.е. 0.1 MPa, тогава нивото за тестване трябва да бъде вече 1.5 atm. За други стойности налягането по време на изпитването се определя по същия начин, т.е. работата трябва да бъде умножена по 1,5 пъти.

Експертите съветват, че цялата система със съединители в тръби може да издържи още по-голямо налягане, за много отоплителни уреди може да се увеличи дори до 2,5 MPa, без да се повреди оборудването.

Тази работа е възможна само ако всички елементи на отоплителната система не са вградени в повърхността на стената, а силното повишаване на налягането се прилага само за отворената отоплителна система на къщата.

Налягането се доставя на тръбите със специална помпа, обикновено ръчна. В същото време въздухът от тръбите трябва да бъде напълно отстранен, тъй като дори и неговото малко присъствие може да сигнализира за снижаване на налягането на тръбата. Отново отоплителната система трябва да бъде напълно напълнена с вода, не се допускат въздушни джобове.

Изпускателните клапани трябва да бъдат инсталирани за инсталации с колектори. На участъка на тръбите, където налягането има най-високи стойности, е необходимо да се монтира специален манометър. Това обикновено е най-ниската точка за цялата отоплителна инсталация. Следващият процес е разделен на 2 етапа, ще ги разгледаме по-подробно.
Какво трябва да бъде тестът за отопление: етапите на инспекцията
Тестването на отоплителните системи се състои от 2 етапа, които ви позволяват максимално да проверите състоянието на оборудването, готовността му за работа. Първият етап на проверката се състои в извършването на така наречения студен процес. Отоплителната инсталация се напълва с вода, след което е необходимо да се увеличи налягането до началната позиция за 30 минути (на интервали от 10-15 минути).

След всеки 30 минути налягането не трябва да пада под 0.06 МРа. След 120 минути тестване не трябва да се понижава с повече от 0,02 МРа. След като проверката завърши, е необходимо внимателно да се провери състоянието на всички връзки, за да се гарантира, че няма възможни течове.

Вторият етап от теста за налягане се извършва вече в така наречената гореща. В първия случай водата беше студена, сега се изсипва горещо, температурата й трябва да е близка до работната. Тестът започва с факта, че котелът е свързан с отоплението, тоест с източника на топлина. Това може да бъде всяко оборудване, което се използва като източник на охлаждаща течност. След това всички параметри в системата са зададени на максималното работно ниво, но е необходимо внимателно да се следи дали налягането не надвишава тези допустими стойности.

Преди започване на проверката къщата трябва да се нагрее в рамките на 3 дни - това е една от задължителните условия за тестване. Ако по време на пълнене с гореща вода не се наблюдава изтичане, тогава можем да приемем, че тестът на отоплителната система е отличен.

Процес на проверка на пластмасови части

При тестването е необходимо да се обмисли дали има пластмасови части. Това се дължи на факта, че термичното разширение на пластмасата има високи скорости, което означава, че температурата на водата в системата и температурата на околната среда трябва да са постоянни. С промените в температурата и несъобразяването с плътността, налягането в отоплителната система ще се увеличи.

При тестване на оборудването е необходимо налягането да се повиши до стойност, която е приблизително 1,5 пъти по-голяма от работната, след това да се задържи за 30 минути. Ако се наблюдава разширение в тръбите, необходимо е нивото на налягането да се изпомпва малко и след това да продължи тестването, като се наблюдават постоянни стойности. След 30 минути можете драстично да намалите стойността на половината от нивото на работника, като го държите по този начин в продължение на 90 минути.

Ако има леко увеличение, това не означава разширение в тръбите, а плътността на цялата система. Много експерти препоръчват, че при извършване на инспекции е възможно многократно да се намалява и увеличава нивото на налягането, така че да можете да кажете точно за ефективността на цялата отоплителна система, за възможността за вземане на товари (ограничени от стойностите, определени от производителя).

Изпитването на отоплителната инсталация се извършва по различни методи, включително увеличаване / намаляване на налягането в тръбите. Когато извършвате такава работа, е необходимо да следвате инструкциите точно така, че да няма прекъсвания и течове. Трябва да се вземат предвид някои фактори, които оказват силно влияние върху хода на инспекционния процес, например материалът, използван за направата на тръбите. Просто се уверете, че всичко е в перфектен ред, можете да започнете работа, без да се притеснявате за внезапни изтичания.

Как е натискането на отоплителната система SNIP - последователността на работата

Преди пускането в експлоатация на отоплителната система трябва да бъдат изпълнени редица конкретни мерки. Извършва се промиване и изпитване на налягането в системата, резултатът от извършената работа е акт, който потвърждава, че монтажната работа е извършена правилно. Този документ и другите необходими документи се попълват от специалисти, които са упълномощени да провеждат тези дейности. За да извършвате независимо проверката, е важно да разберете какво означават тестовете за налягане на отоплителната система.

Как се прави тестване на налягането

Изпитването под налягане на отоплителните системи се извършва в съответствие с изискванията на някои документи, които показват налягането, използвано за натоварване на отоплителната система. По-специално, става дума за санитарните норми и правила под номер 41-01-2003 (климатизация, вентилация и отопление) и 3.05.01-85 (Вътрешни санитарни и технически системи).

Съгласно SNIP 41-01-2003, изпитването на налягането на отоплителната система се извършва само ако стайната температура е над 0 ° С. Освен това системата трябва да издържа на налягането в работната среда най-малко 0,6 МРа, като същевременно предотвратява повреда и изтичане.

Изпитването под налягане се извършва под налягане, чиято стойност не превишава граничните стойности за вградените в системата отоплителни уреди, тръбопроводи и фитинги.

За да не се нарушава SNIP 3.05.01-85, разширителните съдове и котлите трябва да се изключат, преди да се проверят системите за отопление на водата. Според SNIP налягането по време на нагъването на отоплителната система трябва да бъде 1,5 пъти по-високо от работното налягане, но не по-малко от 0,2 МРа при по-ниското ниво на системата.

За положителен резултат от теста мрежата трябва да се задържи за около 5 минути при препоръчаното изпитвателно налягане и стойността му не трябва да се понижава с повече от 0,02 МРа. Също така, при визуално инспектиране на елементите на системата не трябва да има изтичане на фуги на винтовия тип и заварки, тръби и фитинги, нагревателни устройства и друго оборудване.

Изисквания за кримпване

Изпитването на отоплителната система може да се счита за завършено само ако са изпълнени определени изисквания:

 • Всички тестове се извършват под стриктния контрол на ръководителя на смяната.
 • При извършване на контролни дейности е забранено извършването на каквато и да е работа в обекта.
 • Програмата за кримпване трябва да бъде одобрена от главния инженер на инспекционната организация. Програмата стриктно регулира хода на действие на всеки служител и последователността на технологичния процес. Освен това, той описва мерките за сигурност при провеждане на проверяващи дейности и планирана работа в прилежащите съоръжения.
 • Наличието на неразрешени лица в съоръжението по време на кримпване на отоплителната система не е позволено. Сайтът трябва да бъде само специалисти, пряко включени в инспекцията.
 • Забранено е да активирате или деактивирате сканирания обект.
 • Съседните райони по време на инспекцията трябва да бъдат защитени със специални конструкции и тестовото оборудване трябва да бъде изключено.
 • В процеса на проверка на оборудването, което се изпитва в системата, трябва да се поддържа работно налягане, което не надвишава тези стойности.
 • За да се потвърди стягането на водната отоплителна система, отговорният специалист изготвя сертификат за изпитване на налягането.

Процедура за кримпване

За да тествате отоплителната система по този начин, провеждайте хидравлични тестове на следните елементи:

Ако по време на тестовите дейности бъдат открити течове, се стига до заключението, че мрежата е с понижено налягане.

Непосредствено преди тестовите работи изолирайте системите за водоснабдяване и топлоснабдяване. Също така визуално определят силата на съществуващите връзки, проверяват функционирането на вентилите и оценяват общото му състояние.

На следващия етап разширителният резервоар и отоплителният котел са изключени, за да се изплакнат отоплителните уреди и тръбите от отлагания от различен характер, за да се отстранят остатъците и прахът.

Ако хидравличните тестове включват запълване на отоплителната система с вода, тогава компресорът е свързан към изпускателния клапан, за да провери въздуха. Постепенно налягането в системата се увеличава, индикаторите се наблюдават върху специални манометри. При липса на промени се прави заключение за добрата плътност на системата и за възможността за нейното въвеждане в експлоатация.

Ако има допустимо падане на налягането по време на нагъването на отоплителната система, тогава има области с дефекти в системата. При хидравличното тестване такива места дават течове. Ако тестът се извърши с въздух под налягане, ставите и ставите се третират със сапунена вода.

Тестването на налягането в атмосферата отнема около 20 часа, за извършване на хидравлични тестове е необходимо само 1 час.

При откриване на дефекти се извършва ремонтна работа и се извършва отново изпитване на налягането. Стъпките се повтарят, докато се постигне добра плътност на системата. Според резултатите от извършената работа се изготвя акт на кримпване на отоплителната система.

Трябва да се има предвид, че в повечето случаи проверката се извършва хидравлично. Въздушните тестове се извършват, когато е невъзможно да се запълни веригата с вода или при ниска температура на въздуха, когато течността просто замръзне.

Как да направят действието на кримпване на отоплителната система

За да се състави дело по всички правила, е важно в него да се посочи следното:

 • Използван метод за тестване.
 • Проектът, според който инсталирането и инсталирането на тестовия обект.
 • Дата и адрес на тестовите дейности.
 • Списъкът на лицата, чийто подпис трябва да бъде в документа. В повечето случаи посочвайте собствениците на жилища и обслужващите организации.
 • Начини за премахване на идентифицираните дефекти.
 • Резултати от теста
 • Наличие на признаци на снижаване на налягането или нарушаване на резбова връзка и заварки. Също така трябва да се отбележи наличието на конденз върху повърхността на тръбите и фитингите.

Допустими норми за налягане при извършване на операции по натискане

При извършване на хидравлично изпитване на налягането на отоплителната система е важно да се спазват изискванията на SNIP по отношение на налягането при изпитване. По-специално в документа се посочва, че налягането при изпитването трябва да надвишава оперативните стойности с около 1,5 пъти, но не по-малко от 0,6 МРа.

Според друг документ "Правила за техническа експлоатация на ТЕЦ" налягането може да надхвърли допустимите норми с 1,25 пъти.

Независимото отопление в частни домове не надвишава 2 атмосфери, в противен случай предпазният клапан е активиран.

Оборудване за кримпване

Хидравличното тестване се извършва с помощта на opressovshchik, който е свързан към системата за регулиране на налягането.

Отоплението в частни домове може да се проверява с оператор за ръчно налягане, тъй като тези системи не изискват високо налягане за тестване. Такива устройства могат да развият сила от 60 бара и повече, като тези стойности позволяват да се проверят системите за отопление на водата в многоетажни сгради.

Ръчните устройства имат следните предимства:

 • Цената е достъпна за повечето потребители.
 • Малкото тегло и размерите на адаптацията. Благодарение на това те могат да бъдат използвани както в лични интереси, така и в професионалната сфера.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Възможност за проверка на средно и малки уреди за отопление.

Препоръчва се да се проверят системите на многоетажните сгради и производствените съоръжения, използващи електрически уреди. Това оборудване доставя вода за системата под високо налягане до 500 бара, недостъпни за ръчни устройства.

Електрически помпи могат да бъдат вградени в тръбопровода или прикрепени към него. В повечето случаи маркучът е свързан с кран, през който водата се подава към системата.

Такива работи принадлежат към категорията на сложни технологични процедури, така че е важно да се знае и да се разбере как се оформя отоплителната система. Най-добре е да поверите специалисти по проверката.

Какъв е тестът за натоварване на отоплителната система и как тя се изпълнява

Модерното затопляне на вода е високотехнологична инженерна система, сложна и скъпа. В допълнение към ефективността, най-важната характеристика на отоплителните системи е надеждността, способността за работа гладко. За съжаление, няма нищо вечно, нещо изчервява с течение на времето, някъде почти веднага засяга брака, позволен по време на инсталацията. Една от основните причини за неуспехите е отслабването на контурите. Но за да се разбере дали има теч, за да се намери проблемната зона, отоплителната система се подлага на налягане. Реалността е, че за средния човек тази най-важна операция се оказа покрита с тъмнина. Има много въпроси и грешни предположения.

Какво означава "притискане на системата"

На първо място, нека да разбера какво е налягането тестване на отоплителната система. Всъщност това е метод на неразрушително тестване. Тестването на налягането е процесът на тестване на оборудване или тръбопроводи с тестово свръхналягане (вода или въздух се инжектира в системата) или, както е посочено в документите за термичен инженеринг, "изпитване на якост и плътност". Идеята е проста: ако системата не изтича при свръхналягане, тя ще функционира гладко и в нормален режим.

Това е важно! Компресирането на сграда е набор от мерки, включващи тестване и промиване на тръбопроводи, ревизиране / замяна на определени работни елементи и възстановяване на целостта на изолацията. В частно домакинство, не само отопление, но и канализация, верига за БГВ или тръби в кладенец може да "натиска".

Целта на хидравличния тест на отоплителната система е да провери:

 • якост на корпусите и стените на цялата верига (тръби, топлообменници, радиатори, фитинги);
 • плътност на свързване на различните елементи на системата;
 • работоспособност на кранове, работно налягане, клапани и клапани (те трябва да "държат").

Тръбите могат да се срутят под действието на корозия, има ситуации, при които тръбопроводите получават механични повреди, например при демонтаж по време на реконструкция на къща. Това е изключително рядко, но понякога може да има фабричен дефект. Пропуските най-често се случват на местата за свързване на котли, фитинги и отоплителни уреди, модулни фитинги и заварени / запоени съединения. Високите температури и водното удавяне бавно вършат работата си.

Когато трябва да направите тестване под налягане

В зависимост от задачите е обичайно да се определят три вида нагъване на отоплителните системи в жилищни сгради и частни вили:

Преди пускането в експлоатация, сглобената нова система задължително трябва да бъде диагностицирана. Извършва се след свързване на всички елементи на системата (топло генератор, радиатори, разширителен резервоар и т.н.), но преди тръбопроводите да са скрити зад рамката на корпуса или например да са пълни с връзки. По принцип се проверява качеството на изграждане.

Препоръчва се превантивно хидравлично тестване на системата или нейните секции да се извършва всяка година, веднага след края на отоплителния сезон и планираната поддръжка. Цел: да се подготвите за следващата зима, за да сведете до минимум вероятността от злополука.

Необходимо е да се натоварва нагряването, ако са направени ремонти на определено място или например радиаторът е демонтиран, котелът е изключен. Смята се, че след промиване на системата или стартиране след дълъг период на неактивност, тя също трябва да бъде подложена на изпитване под налягане. Естествено, в случай на неизправности и повреди кримпването е един от диагностичните методи - помага да се открият повреди и течове.

Как е тестът за натиск

Процедурата за кримпване на отоплителните системи се регулира от няколко регулаторни документа, които описват едни и същи операции, макар и не в същите подробности. Правилата и разпоредбите за изпитване на отоплителната система са изложени в следните документи:

 • SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация";
 • SNiP 3.05.01-85 "Вътрешни санитарни и технически системи";
 • "Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи" № 115 (одобрена с Постановление на Министерството на енергетиката на Русия от 24 март 2003 г.).

Ред на работа

Етапите на работа са винаги еднакви. Общата инструкция за пресоване на вода може да изглежда така:

 1. Районът, който трябва да се провери, е прекъснат от останалата част от мрежата с помощта на кранове. В автономната система спира работата на топлинния генератор.
 2. Охлаждащата течност се източва.
 3. Отоплителният кръг е запълнен със студена вода (температура не повече от 45 градуса) през тръба, разположена в долната част на системата.
 4. Тъй като тръбопроводът се запълва, въздухът се отвежда.
 5. Към системата е свързано устройство за налягане.
 6. Налягането се повишава до работното ниво (в съответствие с проекта). Предварителна визуална проверка на целостта на системата.
 7. Налягането е SMILE до ниво на тестване.
 8. Показани са индикатори на еталонния манометър.
 9. Изпитателното налягане се поддържа в системата за най-малко 10 минути.
 10. Извършва се визуална проверка на тръбопроводите за очевидни течове или "замъгляване" на тръбните съединения (запояване, фитинги). Изследва се фистули и разкъсвания върху клапанните тела, радиаторните секции, стените на тръбите по цялата дължина (включително промени и деформации). Проверява кранове и клапани.
 11. Текущите показания на габаритите са взети. Ако спадът на налягането не се случи - системата за тестване може да се счита за успешна. В случай на откриване на неизправности, водата се източва, изтичането се отстранява и изпитването на налягането се повтаря.
 12. Според резултатите от теста за сила и плътност е акт.

Това е важно! Формата на теста за налягането в отоплителната система се одобрява от структурите за управление на топлинната енергия или от ръководителите на комуналните услуги. Изглежда, че формите на действия в различни области на един град могат да се различават, понякога се наричат ​​"сертификат за приемане" или "сертификат за готовност на оборудването".

Изпитването под налягане на отоплителната система с въздух обикновено се извършва, ако временно не е възможно да се напълни системата с вода или при изпитване при ниски температури, когато има вероятност водата в тръбопровода да замръзне. При пневматично изпитване, снижаване на налягането на веригата се определя от отчитанията на еталонния манометър. За откриване на течове, проблемните зони (например съединителни фитинги на тръби или резби от радиаторни фитинги) се третират със сапунена вода.

При какви налягания се тества подгряване на водата

Най-често разработчиците се интересуват от това какво трябва да бъде налягането при изпитване при натискане на отоплителната система. Съгласно препоръките на SNiP, споменати по-горе, отоплителните системи се проверяват с налягане 1,5 пъти по-голямо от работното налягане (в същото време не по-малко от 0,6 МРа). В "Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи" е дадена малко по-различна цифра - изпитвателното налягане трябва да е поне 1,25 пъти по-високо от работното налягане (най-малко 0,2 МРа). Тази опция е "по-мека" - ние ще я ръководим.

Първо трябва да знаете работното налягане на системата. В частни къщи със самостоятелно отопление (до 3 етажа), те обикновено не надвишават 2 атмосфери, той е изкуствено регулиран: при наличието на свръхналягане се активира предпазен клапан. В жилищните сгради и обществени сгради работното налягане е много по-високо. Например, за пететажни къщи - около 3-6 атмосфери, а за сгради с височина 8 етажа - около 7-10 атмосфери.

Правилата също така посочват, че изпитвателното налягане се избира от изпълнителя в интервала между минималния и максималния. С минимално определено (20-30% над работника). Какво зависи от максималния праг на изпитвателното налягане? Максималните данни се предоставят от организацията, която е разработила проекта. По принцип в този случай се вземат предвид характеристиките на паспорта на всички елементи на системата:

 • тръби,
 • топлинни генератори,
 • отоплителни уреди
 • фитинги.

Задачата за ограничаване на максималното изпитвателно налягане не е да навреди на системата по време на процеса на огъване. Например, чугунните радиатори са проектирани за налягане до 6, а панелните радиатори - до 10 атмосфери.

Какъв инструмент се използва за кримпване

За да проверите загряването на водата за якост и плътност, трябва да имате устройство под налягане. Това е помпа, която е свързана към една от дюзите на системата чрез маркуч за високо налягане и обратна клапа. Основните критерии за избор на устройство са капацитетът (литри за минута или ml / удар) и налягането, което може да осигури или управлява (същата електрическа помпа може да бъде доставена с автоматизация, предназначена за различно налягане). При електрически модели параметрите на напрежението са подходящи, някои от тях са свързани към 220 V мрежа, по-мощни са 380 волта. Останалата част принадлежи към категорията "практична / непрактична".

За малки количества работа е подходяща ръчна нагряваща преса с хидравличен цилиндър. По-удобно и ефективно е електрическо устройство, което притиска бутална помпа. Електрически opressovshchiki позволяват по-бързо напомпване на необходимия натиск с по-малки разходи за труд. В допълнение към манометъра, те се доставят с различни контролни / контролни блокове, които понякога могат да бъдат оборудвани със стандартно закупено оборудване.

Това е важно! В частни вили, където системата е проектирана за 2 атмосфери, налягането в системата за водоснабдяване може да бъде достатъчно, за да се направи тестването на налягането. За тестване просто напълнете веригата с вода и проследете манометъра.

Колко струва един хидравличен тест?

Намаляването на отоплението не е най-доброто решение. Все пак, за такива архивни дейности е по-добре да наемете лицензирана договаряща организация, която поема отговорността за резултатите от работата си. Цената ще зависи от обхвата на работа, състоянието на системата, както и необходимостта от извършване на допълнителни операции (зачервяване, смяна на измервателните уреди, отстраняване на течове). Приблизително, тест за якост и плътност на жилищна сграда ще струва 30 000 рубли, къща - 15 000, апартаменти - от 5 000.

Клиентът получава договор, както и местна оценка за тестване под налягане на отоплителната система. Той може да разчита на факта, че цялата работа се извършва от опитни работници в съответствие със заданието и резултатите ще бъдат записани в правилно изготвен акт.

Какво налягане се използва за натиск върху отоплителната система

Какво налягане е необходимо при натискане на отоплителната система с въздух?

Съветвам ви да се откажете от използването на въздух за изпитване под налягане на отоплителната система. Фитингите и уплътнителните материали, използвани при монтажа и производството на отоплителни уреди и тръби, не винаги издържат на въздушно налягане, тъй като те са предназначени да изолират течности за пренос на топлина на водна основа, чиято плътност е много различна от плътността на въздуха.

За кримпване на малка сграда е по-добре да използвате специално устройство, показано по-долу на снимката. Това е така нареченият ръчен opressovshchik. Действията с него са прости и ясни, инструкциите винаги са налице.

За правилното извършване на теста за налягането е необходимо да се увеличи налягането, което е три пъти по-високо от стандартното налягане (за тази система), докато въздухът непрекъснато се издухва през изпускателните тръби. Обикновено налягането по време на налягането се увеличава до 13-16 atm. задръжте за 10-15 минути, намалете до 10 и поддържайте това налягане за около час.

модераторът избра най-добре този отговор

добавете към предпочитани

Администратор [867]

Понякога е невъзможно да се откажем от изпитването на въздуха под налягане.
Например, когато системата е монтирана от изпълнители през зимата, тя трябва да бъде тествана, но стартирането на котела е планирано само за следващия сезон. В този случай, наливането на течност в системата не е най-добрият вариант. - Преди 3 години

Борис Лавец [5.1 К]

В случай на зимна или лятна инсталация, няма значение дали изпълнителят е отговорен за теста, попълването и възстановяването на временния пълнеж на системата е главоболие по подразбиране. Вашата задача е да получите протокол от теста и да прецените визуално ергономичността на инсталацията. - Преди 3 години

Администратор [867]

Възстановяването на временното пълнене не винаги е възможно (голям обект, отопляеми подове).
И всяко усложнение на процедурата за притискане все пак попада на клиента (заедно с доклада, се предвижда също и приблизителната оценка). - Преди 3 години

Борис Лавец [5.1 К]

Не бих настоявал на моето мнение, ако не бях свидетел на тестването на налягането в котелно помещение от компресор. Капитанът на обекта предложи, поради временна липса на вода, да "даван" вътрешната мрежа с въздух, за изготвяне на сертификат за приемане. И тъй като по това време бях външен представител, безразличен, така да се каже, човек, не изразих възражения.
"Davanuli" е нормално - 15 очи, системата е издържала, но през есента, при стартирането, почти всички стари заварки и всички възможни уплътнения текат.
Така че не настоявайте, просто мнение. - Преди 3 години

Администратор [867]

Във всеки случай, благодаря ви за вашето мнение и опит.
В моя случай беше проверена само окабеляването на тръби (отопляеми подове и радиатори, направени от омрежен полиетилен, плюс магистрали). Котелното помещение по това време като такова още не беше.
Планираме да започнем това лято - ще споделя моя опит, ако това е така. ) - преди 3 години

За да избегнете спорове за това какво може да се преживее и какво не може да се приложи за използването на натиск, просто трябва да прочетете квалифицирана литература, това е за Русия SNiP 3.05.04-85, което се нарича:

В първата алинея е написано, че тестването на такива параметри като якост и плътност на тръбопроводите трябва да бъде изяснено в проектната документация, в този случай проект на отоплителната система. Но ако няма, проверката се извършва хидравлично, т.е. вода или най-доброто от всички керосин, но има изключение от правилото - това са климатични условия или просто отсъствие на вода, тогава можете да използвате пневматичния метод, т.е. по въздуха. Но отново - само тези:

Специално цитирани като препратка, ако имате друга система, а след това само с вода. Въпреки че за частните собственици няма правила тук.

Сега за натиск, той е представен в Таблица 4 на горния документ, за да не пренапише цялата таблица, ще дам примери:

За изчисленото налягане до 0,4 (4) MPa (kgf / cm2) се използва горната граница (т.е. вече не е възможно) за измерване на налягането - 0,6 (6) MPa (kgf / cm2)

За изчисленото налягане от / до 0,41 / 0,75 (от / до 4,1 / 7,5) MPa (kgf / cm2) се използва горната граница (т.е. вече не е възможно) (kgf / cm2)

В повечето случаи изчисленото налягане ще бъде в рамките на 4.5 kgf / cm2, т.е. прилагано изпитвателно налягане от 10 kgf / cm2.

Но има още едно нещо - ако няма проект, тогава трябва да разберете кои тръби имате и да отидете на таблица 5, която ви казва какъв фактор да приложите.

Ох-йо-йоа - 10 атмосфери, това е много, така че сухата и студената система не е опъната и все още не е започнала, тогава тръбите, както се казва, не се използват, за да не повредят връзките и уплътненията.

Логично мислим за себе си, ние не слушаме съветници - работеща система за отопление ще бъде от 1,5 до 3 атмосфери, това е максималният, обикновено не повече от два. Теоретично това налягане е достатъчно за тестване, но се препоръчва да го повдигнете два пъти!

До максимум, ако има три атмосфери, тогава тестът за натиск ще бъде шест - Не повече !. всъщност сте написали опция в 3-4 - това е, освен това не се използват специални компресори, обикновена автомобилна помпа с манометър, четири се изпомпва и се наблюдава налягане - ако има дефект, то веднага се вижда от манометъра и се намира на голям обем Разбира се, сложно - трябва да разперете почти цялата система.

добавете към предпочитани

Кол, така че решихте да настроите налягането на отоплителната система с въздух, първо трябва да дадете натиск от не повече от един и половина - две атмосфери. Проверете системата за изтичане. Можете да проверите "по ухо", можете - чрез сапун. В случай на изтичане, намалете налягането и елиминирайте дефекта на отоплителната система. След това подайте отново налягане до 2 атмосфери и изчакайте известно време, проверете дали манометърът е спаднал. Ако налягането се запази, това означава, че няма дефекти, можем да приемем, че тестът приключи успешно и системата може да бъде запълнена с течността, която възнамерявате да използвате за отопление.

добавете към предпочитани

Как е натискането на отоплителните системи: концепцията, нормите и технологиите

В Русия, поради студения климат, всички жилищни сгради и повечето частни имат отоплителна система. Нейната структура винаги е индивидуална, но има едно задължително изискване: непрекъсната работа, която се осигурява чрез специални мерки. За редовни инспекции на отоплителните системи се използва такъв метод като тестване под налягане.

Работата на всяка отоплителна система е да премества отопляемата охлаждаща течност в затворен контур, който е под работно налягане. Необходимо е да остане херметично, дори когато е подложен на хидравлични удари, които се появяват по време на работа.

Методът на кримпване на затворена затворена система с принудителна циркулация се състои в това, че налягането във веригата е по-високо от работното, с 20-30%, след което се извършва визуален и инструментален контрол през определен интервал от време. В резултат на това се прави заключение за наличието или липсата на течове.

Има две възможности за изпитване: изпитване на налягането на отоплителната система с въздух или вода. В първия случай се използва пневматична помпа за изпомпване, а втората - хидравлична.

Проверка на херметичността на цялата отоплителна система трябва да се извърши:

 • след инсталирането;
 • по време на подготовката за отоплителния сезон;
 • след инсталирането на нови елементи от дизайна на системата, например, топломери;
 • въз основа на ремонтните работи;
 • като част от проверките за профилактична поддръжка.

Препоръчва се да се извършва изпитване на налягането с въздух само в случаи на крайна необходимост, когато е неудобно или невъзможно напълването и отстраняването на водата, тъй като по време на работа то ще използва течен топлоносител. Хидравличното тестване на системата чрез натискане на тръби, котли, топлообменници и други елементи ви позволява да идентифицирате всички дефекти в оборудването и да постигнете безпроблемна работа.

Работното налягане и дизайн на процедурите зависят от височината на повдигане на водата, т.е. от броя на етажите. Анализът се извършва от специалист на мястото на теста. Разликата между нагряващите системи за отопление за вили и частни къщи е, че те изискват малко налягане от около 2 атмосфери, което само позволява водопровод. В този случай течността трябва да запълни цялата конструкция без въздушни мехурчета. В многоетажните сгради работно налягане е около 6-8 атмосфери, поради което се използва непременно тестване на хидравличното налягане.

За процеса на кримпване има документи, които определят етапите, последователността на работа, съобразно безопасността, необходимото оборудване, методите за активиране на резултата:

 1. "Правила за техническа експлоатация на ТЕЦ № 115 от 24.03.2003 г.", разработени и одобрени от Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация.
 2. "Отопление, вентилация и климатизация" SNiP 41-01-2003.
 3. "Вътрешни санитарни системи" SNiP 3.05.01-85.

Въз основа на всички норми е възможно да се разграничат действията при провеждане на изпитване под налягане

 • Постепенното създаване на натиск в системата, превишаване на работата.
 • Експозиция за около половин час тестов обект с контрол на постоянното налягане.
 • Резултати от актацията.
 • Премахване на дефекти, ако е необходимо.

Всички елементи на тръбопровода, които са в аварийно състояние, след като тестовете станат неизползваеми, и подлежащи на експлоатация ще продължат да работят.

Извършете хидравлично кримпване

Ако е необходимо да се провери работната структура, отоплението се извършва само след като системата е напълно изключена и топлоносителят е изтощен. Препоръчва се веднъж на всеки 5-7 години да се извършва допълнително химическо или хидропневматично измиване във вътрешността на веригата, за да се очистят депозитите, които пречат на нормалната работа. Тази процедура се изисква след първоначалната инсталация.

След това цялата система се инспектира с подмяна на дефектните възли. Чрез сферичния клапан постепенното запълване на водата отдолу нагоре започва да избягва образуването на въздушни мехурчета от водоснабдяването с или без помпа. Всички въздушни кранове трябва да бъдат отворени. Уверете се, че включвате манометър в тестовата верига, чиито показания се наблюдават. Ако това показва спад на налягането, системата не е здрава и са необходими поправки. В противен случай се стига до заключението, че тестовете са били успешни. Ако тестът за налягане е отрицателен, има изтичане на вода и се заменят аварийни елементи. След това целият комплекс от дейности се повтаря отново.

Всички резултати от теста се активират от персонала, който ги провежда и са сертифицирани по двустранен подпис от клиента и изпълнителя. Законът отбелязва времето на работа, налягането, използвано при изчисляването и периода на експозиция, резултатите. За извършване на тестове под налягане в детски, лечебни заведения и в жилищни сгради участието на надзорни органи е задължително.

Системи за кондициониране на кримпване

Също така е необходимо да се провери херметичността на климатичните системи. Те също така се прилагат тестване на налягане, подобно на хидравликата. Такава процедура се извършва задължително след всяка поправка, например след смяна на радиатора. За да се провери плътността на запояването, в системата се вкарва смес от сух азот с хладилен агент R22 или само сух азот. Изпитвателното налягане се достига, след което със специален детектор за утечки в първия случай и просто със сапунени препарати във втория се записва отсъствието или наличието на дефекти. Системата се ремонтира или пуска в експлоатация.

Крайна цена

Задължението за провеждане на редовни тестове под налягане се налага на собствениците на жилища или на техните услуги, например комунални услуги. Това означава, че собствениците на жилища ще трябва да прибягнат до помощта на специалисти, които ще направят пълния набор от необходими процедури.

Има много компании във всеки регион, провеждащи такива тестове. Тези, които желаят да използват услугите си, се интересуват от професионализма на персонала, спазването на санитарните и строителните стандарти. Важен параметър при избора на организация е цената за тестване на налягането при нагряване. Във всички специфични случаи се изчислява поотделно, когато след консултация с специалист на място е съставен пълен списък на необходимите мерки и оценки. Крайните разходи ще зависят от състоянието на тръбопроводите, от списъка на текущите работи и от тарифите на компанията изпълнител.

С правилното и своевременно провеждане на изпитване на налягането при климатици и отопление, както и с всички останали елементи, те са гарантирани безпроблемно и безпроблемно обслужване по време на работа. Необходимото изискване е спазването на разпоредбите и участието на квалифициран персонал в производството на всички произведения.

Какъв е тестът за натоварване на отоплителната система и как тя се изпълнява

Модерното затопляне на вода е високотехнологична инженерна система, сложна и скъпа. В допълнение към ефективността, най-важната характеристика на отоплителните системи е надеждността, способността за работа гладко. За съжаление, няма нищо вечно, нещо изчервява с течение на времето, някъде почти веднага засяга брака, позволен по време на инсталацията. Една от основните причини за неуспехите е отслабването на контурите. Но за да се разбере дали има теч, за да се намери проблемната зона, отоплителната система се подлага на налягане. Реалността е, че за средния човек тази най-важна операция се оказа покрита с тъмнина. Има много въпроси и грешни предположения.

Какво означава "притискане на системата"

На първо място, нека да разбера какво е налягането тестване на отоплителната система. Всъщност това е метод на неразрушително тестване. Тестването на налягането е процесът на тестване на оборудване или тръбопроводи с тестово свръхналягане (вода или въздух се инжектира в системата) или, както е посочено в документите за термичен инженеринг, "изпитване на якост и плътност". Идеята е проста: ако системата не изтича при свръхналягане, тя ще функционира гладко и в нормален режим.

Това е важно! Компресирането на сграда е набор от мерки, включващи тестване и промиване на тръбопроводи, ревизиране / замяна на определени работни елементи и възстановяване на целостта на изолацията. В частно домакинство, не само отопление, но и канализация, верига за БГВ или тръби в кладенец може да "натиска".

Целта на хидравличния тест на отоплителната система е да провери:

 • якост на корпусите и стените на цялата верига (тръби, топлообменници, радиатори, фитинги);
 • плътност на свързване на различните елементи на системата;
 • работоспособност на кранове, работно налягане, клапани и клапани (те трябва да "държат").

Тръбите могат да се срутят под действието на корозия, има ситуации, при които тръбопроводите получават механични повреди, например при демонтаж по време на реконструкция на къща. Това е изключително рядко, но понякога може да има фабричен дефект. Пропуските най-често се случват на местата за свързване на котли, фитинги и отоплителни уреди, модулни фитинги и заварени / запоени съединения. Високите температури и водното удавяне бавно вършат работата си.

Хидравличното тестване е редовна задължителна превантивна поддръжка.

Когато трябва да направите тестване под налягане

В зависимост от задачите е обичайно да се определят три вида нагъване на отоплителните системи в жилищни сгради и частни вили:

Преди пускането в експлоатация, сглобената нова система задължително трябва да бъде диагностицирана. Извършва се след свързване на всички елементи на системата (топло генератор, радиатори, разширителен резервоар и т.н.), но преди тръбопроводите да са скрити зад рамката на корпуса или например да са пълни с връзки. По принцип се проверява качеството на изграждане.

Препоръчва се превантивно хидравлично тестване на системата или нейните секции да се извършва всяка година, веднага след края на отоплителния сезон и планираната поддръжка. Цел: да се подготвите за следващата зима, за да сведете до минимум вероятността от злополука.

Необходимо е да се натоварва нагряването, ако са направени ремонти на определено място или например радиаторът е демонтиран, котелът е изключен. Смята се, че след промиване на системата или стартиране след дълъг период на неактивност, тя също трябва да бъде подложена на изпитване под налягане. Естествено, в случай на неизправности и повреди кримпването е един от диагностичните методи - помага да се открият повреди и течове.

Как е тестът за натиск

Процедурата за кримпване на отоплителните системи се регулира от няколко регулаторни документа, които описват едни и същи операции, макар и не в същите подробности. Правилата и разпоредбите за изпитване на отоплителната система са изложени в следните документи:

 • SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация";
 • SNiP 3.05.01-85 "Вътрешни санитарни и технически системи";
 • "Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи" № 115 (одобрена с Постановление на Министерството на енергетиката на Русия от 24 март 2003 г.).

Можете да свържете хидравличната преса към радиатора (вместо маитев кран)

Ред на работа

Етапите на работа са винаги еднакви. Общата инструкция за пресоване на вода може да изглежда така:

 1. Районът, който трябва да се провери, е прекъснат от останалата част от мрежата с помощта на кранове. В автономната система спира работата на топлинния генератор.
 2. Охлаждащата течност се източва.
 3. Отоплителният кръг е запълнен със студена вода (температура не повече от 45 градуса) през тръба, разположена в долната част на системата.
 4. Тъй като тръбопроводът се запълва, въздухът се отвежда.
 5. Към системата е свързано устройство за налягане.
 6. Налягането се повишава до работното ниво (в съответствие с проекта). Предварителна визуална проверка на целостта на системата.
 7. Налягането е SMILE до ниво на тестване.
 8. Показани са индикатори на еталонния манометър.
 9. Изпитателното налягане се поддържа в системата за най-малко 10 минути.
 10. Извършва се визуална проверка на тръбопроводите за очевидни течове или "замъгляване" на тръбните съединения (запояване, фитинги). Изследва се фистули и разкъсвания върху клапанните тела, радиаторните секции, стените на тръбите по цялата дължина (включително промени и деформации). Проверява кранове и клапани.
 11. Текущите показания на габаритите са взети. Ако спадът на налягането не се случи - системата за тестване може да се счита за успешна. В случай на откриване на неизправности, водата се източва, изтичането се отстранява и изпитването на налягането се повтаря.
 12. Според резултатите от теста за сила и плътност е акт.

Това е важно! Формата на теста за налягането в отоплителната система се одобрява от структурите за управление на топлинната енергия или от ръководителите на комуналните услуги. Изглежда, че формите на действия в различни области на един град могат да се различават, понякога се наричат ​​"сертификат за приемане" или "сертификат за готовност на оборудването".

Изпитване на налягането по въздуха. За създаване на тестово налягане се използва компресор.

Изпитването под налягане на отоплителната система с въздух обикновено се извършва, ако временно не е възможно да се напълни системата с вода или при изпитване при ниски температури, когато има вероятност водата в тръбопровода да замръзне. При пневматично изпитване, снижаване на налягането на веригата се определя от отчитанията на еталонния манометър. За откриване на течове, проблемните зони (например съединителни фитинги на тръби или резби от радиаторни фитинги) се третират със сапунена вода.

При какви налягания се тества подгряване на водата

Най-често разработчиците се интересуват от това какво трябва да бъде налягането при изпитване при натискане на отоплителната система. Съгласно препоръките на SNiP, споменати по-горе, отоплителните системи се проверяват с налягане 1,5 пъти по-голямо от работното налягане (в същото време не по-малко от 0,6 МРа). В "Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи" е дадена малко по-различна цифра - изпитвателното налягане трябва да е поне 1,25 пъти по-високо от работното налягане (най-малко 0,2 МРа). Тази опция е "по-мека" - ние ще я ръководим.

Първо трябва да знаете работното налягане на системата. В частни къщи със самостоятелно отопление (до 3 етажа), те обикновено не надвишават 2 атмосфери, той е изкуствено регулиран: при наличието на свръхналягане се активира предпазен клапан. В жилищните сгради и обществени сгради работното налягане е много по-високо. Например, за пететажни къщи - около 3-6 атмосфери, а за сгради с височина 8 етажа - около 7-10 атмосфери.

Повечето opressovschiki са оборудвани с вграден контролен манометър

Правилата също така посочват, че изпитвателното налягане се избира от изпълнителя в интервала между минималния и максималния. С минимално определено (20-30% над работника). Какво зависи от максималния праг на изпитвателното налягане? Максималните данни се предоставят от организацията, която е разработила проекта. По принцип в този случай се вземат предвид характеристиките на паспорта на всички елементи на системата:

 • тръби,
 • топлинни генератори,
 • отоплителни уреди
 • фитинги.

Задачата за ограничаване на максималното изпитвателно налягане не е да навреди на системата по време на процеса на огъване. Например, чугунните радиатори са проектирани за налягане до 6, а панелните радиатори - до 10 атмосфери.

Какъв инструмент се използва за кримпване

За да проверите загряването на водата за якост и плътност, трябва да имате устройство под налягане. Това е помпа, която е свързана към една от дюзите на системата чрез маркуч за високо налягане и обратна клапа. Основните критерии за избор на устройство са капацитетът (литри за минута или ml / удар) и налягането, което може да осигури или управлява (същата електрическа помпа може да бъде доставена с автоматизация, предназначена за различно налягане). При електрически модели параметрите на напрежението са подходящи, някои от тях са свързани към 220 V мрежа, по-мощни са 380 волта. Останалата част принадлежи към категорията "практична / непрактична".

Ръчните преси не се нуждаят от захранване, помпането се извършва чрез мускулна сила.

За малки количества работа е подходяща ръчна нагряваща преса с хидравличен цилиндър. По-удобно и ефективно е електрическо устройство, което притиска бутална помпа. Електрически opressovshchiki позволяват по-бързо напомпване на необходимия натиск с по-малки разходи за труд. В допълнение към манометъра, те се доставят с различни контролни / контролни блокове, които понякога могат да бъдат оборудвани със стандартно закупено оборудване.

Това е важно! В частни вили, където системата е проектирана за 2 атмосфери, налягането в системата за водоснабдяване може да бъде достатъчно, за да се направи тестването на налягането. За тестване просто напълнете веригата с вода и проследете манометъра.

Колко струва един хидравличен тест?

Намаляването на отоплението не е най-доброто решение. Все пак, за такива архивни дейности е по-добре да наемете лицензирана договаряща организация, която поема отговорността за резултатите от работата си. Цената ще зависи от обхвата на работа, състоянието на системата, както и необходимостта от извършване на допълнителни операции (зачервяване, смяна на измервателните уреди, отстраняване на течове). Приблизително, тест за якост и плътност на жилищна сграда ще струва 30 000 рубли, къща - 15 000, апартаменти - от 5 000.

Периодът на изпитване трябва да включва времето, през което системата е била подложена на изпитване и нейното ниво.

Клиентът получава договор, както и местна оценка за тестване под налягане на отоплителната система. Той може да разчита на факта, че цялата работа се извършва от опитни работници в съответствие със заданието и резултатите ще бъдат записани в правилно изготвен акт.

Top