Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Печете шведски направете го по поръчка
2 Камини
Общи измервателни уреди за отопление?
3 Котли
Инструкция: как да отоплявате оранжерия през зимата
4 Котли
Как да сгънете пещта да даде на дървото със собствените си ръце?
Основен / Радиатори

Какво е котелно помещение в частна къща?


Понякога е необходимо котелно помещение в частна къща. Някои котли (главно електрически и газови) могат да се поставят в кухни и в други помещения. Тази опция е оптимална за малки апартаменти.

В частна къща, особено голяма, е необходим мощен бойлер и това вече е модел на пода. Всички отоплителни инсталации, с изключение на електрическите, са опасни от гледна точка на екологията. Следователно, често се изисква котелно помещение за монтаж на котела и оборудването.

Строителни кодове

Всяко гориво е опасно за огъня. Газът също е експлозивен. Подовите бойлери не са компактни, заемат много пространство (как да изберем котел за отопление за частна къща). Половината от моделите на отоплителното оборудване са оборудвани с отворени камери: неизбежно проникване на дим, интоксикация и газ в околното пространство в случай на изтичане.

Ето защо, за монтаж на котела се изисква отделно помещение. Тук можете да поставите елементите на системата по оптимален начин, за да осигурите лесен достъп до тях, за да изключите случайни механични ефекти.

Електрическите котли не притежават посочените по-горе свойства, не се изисква котелното помещение. Но електрическият бойлер може да бъде отстранен и в отделна стая, поради естетически причини (какви са електрическите бойлери).

Опции за котелно помещение в частна къща:

 • в сутерена, на партерния етаж;
 • в нежилищната стая на вилата;
 • на тавана или на плосък покрив;
 • в приложението;
 • в отделна техническа структура (в навеса, хозлок, гараж и др.);
 • в собствения си мобилен модул.

Помислете за основните изисквания за една котелна къща в частна къща за газ (има няколко от тях повече, отколкото за единици на други горива). Стандартите за размера на котелното помещение в частната къща зависят от силата на котела (общи изисквания за помещението за инсталиране на газов котел в частна къща).

Ако тя е повече от 60 киловата, обемът на помещението трябва да бъде най-малко 15 кубични метра; в рамките на 60 - 13,5; до 30 (стенен модел) - 7.5 (това е минималната площ на една котелна къща в частна къща).

В последния случай котелът може да бъде монтиран в кухнята при следните условия:

 • стена за монтаж - капитал, изработен от огнеупорни материали. Дървената стена трябва първо да бъде измазана. Друга опция за облицовка е керемида в котелно помещение в частна къща;
 • таван не по-малък от 2,5 метра;
 • Необходима допълнителна вентилационна система. Над земята подредете отвора за вентилация и вземете решетката му. За вентилация трябва да има прозоречен лист или траверса;
 • добра естествена светлина. Площта на прозореца в котелното на частна къща - в размер на 30 квадратни метра. сантиметри стъклопакет на кубичен метър стая;
 • ширина на вратата - от 0,8 метра.

Изискванията за пещ в частна къща, ако се уреждат отделно, са малко по-големи. Стените, които я отделят от дневните, трябва да имат рефрактерност от поне 45 минути. Въздушна обмяна - най-малко три пъти на час. Вратата към котелното на частната къща трябва да се отвори навън (на улицата).

В къщата може да има втора врата - винаги е огнеупорна. Размерът на котелното помещение в частна къща с мощност над 60 се определя като 15 кубични метра плюс 0,2 на киловат (инструкция MDS 41-2.2000). Не е позволено да се инсталират котли за втечнен газ в мазето.

В случай че котелно помещение е оборудвано в гаража на частна къща или в отделен мини-блок, SNiP (издание 2008) предвижда няколко допълнителни изисквания. Сградата трябва да бъде разположена на отделна основа, която да не е в контакт с главната сграда.

Под бойлера (в зависимост от масата) може да се нуждаете от собствена основа (или бетонна подложка, която не надвишава 20 сантиметра над пода). Стените и покривът са изработени от огнеупорни материали. Бетонно решение (за фундаменти, стени и др.) - с пясък в състава.

Собствена канализация за отвеждане на топлоносителя. Ако котелното помещение е снабдено с удължение, то трябва да бъде в непосредствена близост до празната стена на къщата на не по-малко от един метър от прозорците и вратите.

Стандартите за проектиране на котелно помещение в частна къща осигуряват свободен достъп до работните единици в случай на ремонт и поддръжка.

Разстоянието между котела и стената трябва да бъде най-малко 70 см, от предния панел до стената - най-малко един метър. При модели с странична или задна поддръжка, проходът трябва да бъде един и половина метра.

Ако няма изискване за поддръжка, котелът трябва да се монтира на най-малко 10 сантиметра от стената. Върху стената се поставя незапалим екран (стоманен покрив, азбест 3 мм). Задължително монтиране на екрана между модела на стената и стената. Размери - 10 см от трите страни, 70 отгоре.

Схема на котелното помещение в частна къща.

Характеристики на оборудването за течни и твърди горива (SNiP II-35-76)

Зоната на котелното помещение за дървен или дизелов котел е минимум 8 квадрата. Входът за естествена вентилация е 8 сантиметра на киловат. 30 см под изхода на инспекционния люк на комина.

Основата на уреда е направена незапалима: поставя се метален лист или азбест. За котли на твърдо гориво със странично натоварване един и същи лист с площ от 1 квадрат е поставен пред вратата за товарене. Разстоянието между стената и горелката на дизеловия бойлер е поне 1 метър. Отпред до стената - 2 метра.

Как да организираме вентилацията

Стандартите за вентилация на котелно помещение в частна къща са един от най-важните въпроси. Катастрофата може да се случи не само поради пожар, но и поради експлозия в изтичането на газ. Жителите могат да бъдат отравяни с газ или с горивни продукти.

Вентилацията се състои от два важни компонента: входящ и изпускателен отвор (изпускателно устройство за газов котел в частна къща). Притокът е необходим за поддържане на пламъка, а качулката премахва дима, парите и газа в случай на изтичане. Вентилацията може да бъде естествена и принудена. Част от естествените са лошо монтираните врати, пукнатините в прозоречните рамки, черновите. Но за котелното помещение не е достатъчно.

Когато мощността на котела е ниска (до 30 кВт), в близост до горивната камера е поставен проходен отвор от около 15 см, в него е поставена секция от пластмасова тръба, покрита с метална или пластмасова решетка (за да се избегнат птици, насекоми, гризачи, мъртви листа и др. )..

Отвътре към канала е свързан обратния нагнетателен вентил. По същия начин изпълнете изпускателния отвор в горната част на стаята, над котела. Вертикално стоящата вентилационна тръба на улицата е покрита с козирка от валежите.

Принудителната вентилация е по-удобна опция. въздушната обмяна може да бъде регулирана. Вентилаторът се вдига с 30% до необходимия обем въздух изхвърлен: умножете кубическия капацитет на помещението с 3, добавете 30%.

Коминно устройство

Комин - основният дизайн за отстраняване на продуктите от изгарянето (как да се направи комин за газов котел).

Основни изисквания за устройството:

 • секцията за тръбите е посочена в паспорта на котела, формата е цилиндрична;
 • производствен материал - метал;
 • обрати и завои - не повече от три;
 • тръбата се издига над покрива не по-малко от 0,5, не повече от 5 метра;
 • горно козирка за предпазване от утаяване;
 • на площадката в котелното помещение е задължителен ревизионният люк за почистване от сажди;
 • под точката на свързване на тръбата с изпускателната тръба на инсталационния кондензат на котела;
 • Уличната част на комина трябва да бъде изолирана.

Част от газовите единици са оборудвани с коаксиални комини (коаксиален комин за газов котел). Те се извеждат през отвор в стената точно над котела. Това може да е късо хоризонтално сечение на тръбата (точно зад стената и краищата).

Друга възможност е вертикална тръба: тя се простира нагоре от изхода и завършва над покрива. В този случай се налагат същите изисквания за класическия комин: височината е не по-малка от 0,5 метра над стрехите, топлоизолацията и дъждовния покрив.

Диаграма на устройството комина в котелно помещение на частна къща.

Електрическа инсталация

Монтирането на електрически бойлери е възможно както в котелното, така и във всяка друга стая в къщата. Инсталацията се управлява от ЕМП. Котелът е свързан със собствената си машина чрез RCD (как да избере прекъсвач).

Уверете се, че сте заземени, но в никакъв случай не върху отоплителната тръба, а не върху радиаторите. При котелна мощност над 12 киловата, тя е свързана към трифазна мрежа, по-малка от 12, като и двете опции са възможни.

Тъй като електрическото оборудване се изисква не само за електрически бойлери, има някои съображения за монтаж за други единици. При инсталирането на котелна централа с въглища, окабеляването става скрито, често в метални кутии.

Осветление - в запечатани заграждения и със защитни мрежи. Монтирането на гнезда в котелното на частната къща също трябва да е херметично и мощността за тях трябва да бъде в рамките на 42 волта. Тези правила са задължителни, защото въглищният прах е експлозивен.

Видео за принципа на котелното помещение в частна къща.

Стандарти за поставяне на котелно помещение в частна къща

Собствениците на частни къщи и вили, рано или късно трябва да мислят за формата на отопление на жилището. Най-популярните видове котли са: Газ, твърдо гориво, електрически. Всеки тип има строги изисквания за котелното помещение, където ще бъде монтиран един или друг тип котел. Тези изисквания трябва да се спазват.

От правилното монтиране на котела зависи от неговата работа и безопасността на вашия дом. Ето защо, ако не разбирате нищо по този въпрос, най-добре е да се свържете с специализирани фирми, където има специално обучени хора, които се занимават с инсталиране и настройка на различни видове котли. Те ще съветват собственика и ще изпълняват цялата работа бързо и правилно.

Изискванията за котелното помещение могат да бъдат намерени на различни места и фирми, които продават и произвеждат тези котли. Същите тези компании публикуват на сайтовете си и препоръки за правилна инсталация и работа.

Общи спецификации за котелно помещение в частна къща

 1. Височината на тавана в стаята, където ще бъде инсталирана котела, трябва да бъде най-малко 2,5-4 метра;
 2. Котелът не трябва да докосва пода и да е на височина най-малко 0.7 метра;
 3. Трябва да има коридори с размер най-малко 0,7 метра;
 4. Стените трябва да бъдат подредени с огнеупорно огнеупорно припокриване;
 5. Наличието на вентилация в стаята е задължително;
 6. Ако вратата от котелното помещение навлезе в отопляемата и жилищна зона, трябва да инсталирате специална противопожарна врата.

Съществуват и отделни изисквания за всеки тип котел.

Правила за котелно помещение за газов котел

Стаята, в която ще се намира газовият котел, трябва да бъде подготвена с особена сериозност. Газовите котли са експлозивни, поради което изискват специална подготовка на стаята.

Основни стандарти:

 1. Площта на помещението, където ще бъде инсталиран газовият котел, трябва да бъде най-малко 4 квадратни метра;
 2. Ширината на входната врата трябва да е широка поне 0,8 метра;
 3. Осветлението на помещенията трябва да бъде обмислено. Наличие на прозорец с отвори;
 4. Минималната височина на тавана е 2,5 метра;
 5. Необходим е земен контур;
 6. Наличието на тръбопровода със студена вода;
 7. Коминната секция е направена в съответствие със силата на газовия котел;
 8. Стените на котелното помещение трябва да бъдат предварително измазани.

Газовите котли не трябва да се инсталират:

 • В коридорите;
 • В баните;
 • В затворени помещения без прозорци и прозорци;
 • В мазето;
 • На балконите.

Много често газовите котли се инсталират в кухнята до печката. Първо, това е удобно. На второ място, кухнята отговаря на всички изисквания. На трето място, тъй като кухнята вече има тръби със студена вода, което означава инсталиране на бойлер в кухнята ще намали разходите.

Ако изберете газов котел с отворена горивна камера, по-добре е да ги инсталирате в отделни помещения. Тези котли са идеални за частни домове.

Правила за помещението за монтаж на електрически бойлер

Електрическите котли са най-популярните сред собствениците на частни къщи и вили. С този котел може не само да се загрява жизненото пространство, но и да се осигури топла вода. В Европа електрическите котли се използват дълго време. В нашата страна тези котли също се използват доста активно. Но не забравяйте, че когато инсталирате електрически бойлер, трябва да спазвате основните изисквания за котелното помещение.

 1. Невъзможно е котелът да е разположен близо до тавана. Необходимото разстояние е 0,2 метра;
 2. Стената, в която ще се монтира котелът, трябва да бъде изработена от специален незапалим материал;
 3. Стаята трябва да е суха и топла;
 4. Не оставяйте захранващия кабел под електрическия котел;
 5. Не можете да поставите котела директно върху пода, разстоянието от пода трябва да бъде около 1,5 метра.

Електрическият котел е най-безопасният. За него изискванията за поставяне на котелно помещение в частна къща са най-слабите. За да се инсталира, не е необходимо да има отделно котелно помещение. По време на работа не се изпускат вредни продукти от изгарянето. Особено за създаване на вентилация, ако не е в къщата, това не е необходимо. Котелът мълчи, така че по никакъв начин няма да наруши жителите на къщата. Вероятно тази отоплителна система има само един недостатък - няма да работи без електричество.

Изисквания за котлите за твърдо гориво

 1. Необходимото разстояние от стената до котела е около 10-12 сантиметра;
 2. Ако в дървена стая е монтиран бойлер за твърдо гориво, предварително е необходимо да завърши стената в близост до котела с стоманени листове;
 3. Подът в стаята трябва да бъде изработен от бетон;
 4. Трябва да има прозорец и вентилационни отвори;
 5. Стаята трябва да бъде най-малко 8-10 квадратни метра.

Преди да инсталирате котела в частната ви къща или вила, трябва да изберете правилното устройство. На пазара има много от тях, бойлери на местни производители и чуждестранни фирми са изобилни. Изискванията за котелното помещение, където ще бъде инсталиран котелът, зависи от мощността на закупеното устройство.

Трябва да се отбележи, че изискванията за помещенията за инсталиране на различни видове котли са почти еднакви. Има малки разлики и тези различия са съдбоносни. Не всички потребители и майстори знаят тези нюанси. Често се случва специалистите да са инсталирали котела и да са готови да работят и например газовата служба не подписва сертификата за работа на котела, тъй като всички изисквания не са изпълнени. Стаята се нуждае от спешно ремонтиране. Ето защо е много важно да се спазват стандартите за котелното помещение!

Устройството на газовата котелна част в частна къща - изисквания, правила

Организирането на автономна отоплителна система е необходимо да се определи отделна площ за инсталиране на отоплителна техника. Газова котелна част в частна къща трябва да отговаря на определени стандарти за безопасност, чието неспазване е изпълнено със сериозни последици.

На какво да се съсредоточим

Изискванията за частните котли са описани в специален документ от 01 юли 2003 г. (говорим за SNiP 42-01-2002). Този документ трябва да служи като насока по време на подреждането на пещта. Знанията за стандартите дават някои предимства, въпреки че процедурата за разработване на проекти обикновено се изпълнява от специалисти. Това ви позволява да изчислите предварително вероятността за използване на различни видове оборудване, както и приблизителното количество инсталационни работи.

В резултат на това дори на етапа на жилищното строителство целта за котелното помещение може да бъде съобразена с изискванията на SNiP. Ако има трудности или спорни въпроси, препоръчително е да ги решите с проектантския отдел на газоснабдителната организация. Всяка отделна сграда се характеризира със собствени нюанси: те се решават само по отношение на плана на къщата.

Списък на изискванията

При вземането на решение за местоположението на отоплителното оборудване е необходимо да се съсредоточи върху неговата мощност:

 • До 60 кВт. Такова устройство може да бъде инсталирано в кухнята, при спазване на специални условия.
 • 60-150 кВт. Котелното помещение може да се оборудва в самостоятелна стая на всеки етаж. Ако природният газ се използва като гориво, мазето или приземният етаж може да бъде мястото на инсталиране.
 • 150-350 kW. Котелното помещение трябва да бъде в отделна стая на първия или сутеренния етаж. Друг допустим вариант е приложение и отделна сграда.

Отделно котелно помещение може да се използва и за помещения с капацитет по-малък от 60 kW. Това дори има своите предимства, защото в този случай цялото необходимо оборудване ще бъде на едно място.

Обемът на котелното помещение за газов котел също е регулиран:

 • За уреди с мощност не повече от 30 kW, пещта трябва да има минимален обем от 7,5 м 3 (да не се бърка с площта).
 • 30-60 kW - 13,5 м 3.
 • 60-200 kW - 15 м 3.

Ако газовият бойлер трябва да бъде поставен в кухнята, за този случай се предписват други стандарти: обемът на помещението е от 15 м 3, а височината на стените е от 2,5 м.

Всеки от случаите на подреждане на пещта изисква отделен подход, въпреки че има общи условия:

 • Вътре в стаята котелното помещение във вилата трябва да падне от улицата. Необходими са отделни изисквания и за площта на прозорците: всеки 1 m3 обем трябва да съответства на най-малко 0,03 m 2 от отвора на прозореца. В този случай говорим за размера на стъклото. Прозоречната система трябва да е шарнирна, чиито капаци се отварят навън.
 • Прозорецът трябва да има прозорец в случай на аварийна вентилация в случай на авария с газов проход.
 • Липсата на вентилация или комин, който показва продуктите на изгаряне на улицата. За отвеждане на изпускателната тръба на котел с ниска мощност до 30 kW, се разрешава да се използва отвор в стената.
 • Наличие на студен тръбопровод за захранване на системата. Същото важи и за наличието на дренаж за източване на охлаждащата течност.

Друго общо условие (в последната версия на правилата) е сглобяването на двуканално газово оборудване с мощност от 60 kW и повече с устройства за наблюдение на съдържанието на газ. При задействане системата незабавно блокира потока газ.

Ако котелното се намира в отделна стая

При проектирането на отделна стая за газов бойлер с мощност не повече от 200 kW, е задължително да се използват непламтящи стени с ниво на огнеустойчивост най-малко 0.75 часа. Подобни характеристики са налице за тухли, циментови блокове и бетон.

Автономна котелна централа с вграден или вграден тип трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Обемът на котелното помещение за газов котел е от 15 м 3.
 • Височината на стените. За оборудване с мощност 30 kW - 2,5 m; до 30 кВт - от 2,2 м.
 • Трябва да имате прозорец с траверса или прозореца. Съотношението на площта на остъкляването към обема на помещението е 0.03 m 2/1 m 3.
 • Силата на вентилационната система трябва да осигури трикратна обмяна на въздух в рамките на един час.

При поставянето на котелното в мазето или сутерена при определяне на минималния размер на помещението трябва да се добавят 0,2 м 3 към стандарта 15 м3 за киловат мощност. Изискванията за стените и таваните, които предпазват пещта от други помещения, също стават все по-строги: при всички случаи не трябва да се изпуска газ или пара.

Ако котелното помещение в сутерена или сутерен служи като място за монтаж на устройства с мощност от 150-350 kW, то трябва да бъде оборудвано с отделен изход към улицата. Като опция може да бъде изход към коридора, водещ към улицата. Когато решават конфигурацията и капацитета на котелното помещение, те също така гледат на удобството на поддръжката: затова тази стая обикновено е по-голяма от минималния размер.

Прикрепени котелни помещения в частна къща

Ако оборудването е инсталирано в специално разширение, в този случай, освен посочените, е необходимо да се изпълнят някои допълнителни изисквания:

 1. Допуска се да се прикрепи към твърда стена: най-близките отвори трябва да бъдат отстранени не по-малко от 100 см.
 2. Строителният материал трябва да има огнеустойчивост от 0,75 часа. Подходящи свойства се предлагат в стени от бетон, тухли и тухли.
 3. За да се избегне свързването на пристройката с основната сграда, ще е необходимо да се организира отделна фондация, отделена от общата база. Тя не е предназначена за три, а за четирите стени.

Трябва да знаете и следните нюанси. Така се случва, че в къщата няма подходящо помещение за котелно помещение. Понякога газовата услуга отива на среща, която иска да компенсира тези недостатъци с увеличена площ на остъкляване. Ако говорим за изграждането на къщата, тогава всички стандарти за пещта трябва да бъдат изпълнени. В противен случай одобрението на проекта няма да настъпи. Подобни принципи са показани и на прикрепените котелни помещения, при които не се допуска отклонение от предписаните размери по някаква причина.

Ако газовият бойлер е монтиран в кухнята

Както бе споменато по-горе, малки кухненски бойлери (до 30 kW) могат да се монтират в кухненското отделение на къщата. В този случай типът на горивната камера може да бъде отворен и затворен. За изхвърляне на продуктите от горенето се допуска използването на вентилационни канали, комини и дупки в стената. Позволява се инсталирането на стенно и подово оборудване.

Когато монтирате газовия котел в кухнята, помислете за следното:

 • Височината на тавана трябва да бъде поне 2,5 м.
 • Стаята трябва да има обем от 15 м 3.
 • Вентилацията трябва да гарантира трикратно смяна на въздуха в рамките на един час.
 • Не трябва да има прекъсвания в захранването с кислород: важно е, че е достатъчно да се поддържа работата на газовата горелка.

Точката на монтаж на монтираните на стената котли трябва да бъде само негорима основа. При позициониране на оборудването е необходимо да се вземат предвид изискванията за разстоянието до страничните стени (минимум 10 см). В дървените къщи се допуска инсталиране на огнеупорни или запалими основи, предварително измазани или оборудвани с огнеупорен екран за газов котел. Мазилката се нанася със слой от най-малко 50 мм.

За производството на екрана с помощта на стоманени листове. Преди закрепването си стената е изолирана с азбест или плоча от каменна вата. Дебелината на този слой е най-малко 3 мм. Екранът с размерите му трябва да надвишава формата на котела в корпуса с височина 70 cm и 10 cm под и отстрани.

Отделна сграда за котелното помещение

Оборудването с мощност от 200 kW трябва да бъде инсталирано в отделна сграда от къщата.

Наред с общите изисквания, в този случай се налагат и някои допълнителни условия:

 • Топлоустойчивостта на строителния материал, от който са изградени стените и покрива (включително вътрешното покритие).
 • Самостоятелната котелна къща трябва да има обем на помещението най-малко 15 m 3. Към резултата, плюс 0,2 м 3 за всеки kW мощност, използвана за отопление на жилището.
 • Тавани. Височина - от 250 см.
 • Остъклена зона. Определя се по формулата 0.03 m 2/1 m 3 обемът на строителството.
 • Window. Необходимо е да има прозорец или траверса.
 • Наличие на отделна основа за котела. Тя не трябва да бъде по-голяма от 15 см по отношение на общото ниво. Ако масата на отоплителното оборудване не надвишава 200 кг, тя може да бъде монтирана на бетонен под.
 • Наличие на система за аварийно изключване на газ. Той е инсталиран на тръбата.
 • Врата. Могат да се използват само не-подсилени структури на слаби панти.
 • Вентилация. Неговата мощност трябва да бъде достатъчна, за да се гарантира, че за един час целият въздух в помещението ще бъде заменен най-малко три пъти.

Приемането и поставянето на котела в котелното се характеризира със сериозност: представителите на газовата компания обикновено не приемат услуги.

Изисквания за вратите

В отделна стая на жилищна сграда, която е превърната в пещ, е необходимо да се използват врати, които не се страхуват от открити пламъци и високи температури. Тези продукти трябва да имат способността да устоят на пожар за 15 минути. Само метални конструкции имат подобни характеристики. Можете да инсталирате фабрични и домашни модели: основното е да се съблюдават всички необходими параметри.

В тези ситуации, когато котелното помещение има вход от улицата, то е оборудвано с неармирани врати. Поради това, в случай на експлозия, кутията се транспортира просто от взривната вълна навън. Това позволява на взривната енергия да бъде насочена към улицата, която ще запази стените на жилището. Също така лесно "се извършват" вратите позволяват на газ свободно да излезе в случай на проходи. Често проектите съдържат допълнително условие: в долната част на вратата трябва да има отвор за решетката. Благодарение на него се осигурява необходимия въздушен поток в котелното помещение.

Изисквания към вентилационната система

При изчисляване на ефективността на вентилацията е необходимо да се съсредоточи върху обема на помещението. Ако е необходимо, умножете по 3, обикновено добавете около 30% от запаса. Това определя количеството въздух, който трябва да бъде сменен в рамките на един час. Например, можете да направите изчислението на стаята 3х3 м с височина на стената 2,5 м. Обемът се изчислява като: 3x3x2.5 = 22,5 м 3. Тъй като е необходима тройна размяна, тогава 22,5 m 3 х 3 = 67,5 m 3. Към получения резултат добавете запас от 30%: от 87.75 м 3. За да се постигне естествена вентилация, долната част на стената е оборудвана с вход за въздух с решетка. Изпускателната тръба се отстранява през покрива или стената в горната й част. Вентилационната тръба трябва да е на същата височина като комина.

Агрегати за твърдо гориво и течно гориво

Общите разпоредби за организиране на котелна помещение са еднакви.

Разликите се отнасят до нюансите в подреждането на изпускателната система на продуктите от горенето:

 • Напречното сечение на комина трябва да превишава тази на изхода.
 • Дизайнът на комина трябва да съдържа минимален брой колела. Ако е възможно, е по-добре да се направи прави.
 • Дъното на стената трябва да е снабдено с абсорбатор или прозорец за влизане на въздух. Районът на траверса зависи от силата на котела.
 • Коминът се изпуска през покрива или стената.
 • В непосредствена близост до комина се установява отвор за проверка.
 • Коминът трябва да има газонепроницаеми връзки.
 • Монтажът на котела изисква незапалима основа. Дървените подове са изработени от азбестов лист или картон, изработен от минерална вата. Над тях се поставя парче стоманена плоча. Има възможност за изграждане на тухлена зидария, украсена с мазилка или плочки.
 • Летливите котли се захранват от скрити кабели в специални нагъвки. Под напрежение (42 V) се прилага към изхода.

Специфичността на котлите за течно гориво е значителен шум и характерен мирис по време на работа. По тази причина те обикновено се инсталират в отделна стая с добра звукоизолация.

Подреждане на котелно помещение в частна къща: изисквания на SNiP

Автономното отопление на къщата, използвайки радиаторна система или отопляем под, изисква инсталирането на котел и свързано с него оборудване. Обикновено за тази цел се разпределя специално помещение в сградата, се изгражда допълнително разширение или отделна сграда. За целите на сигурността котелното помещение в частна къща трябва да отговаря на приложимите изисквания на SNiP, освен това осигурява лекота на работа на отоплителното оборудване. Ако един газов котел е избран за източник на топлина, тогава проектът на котелна къща за частна къща изисква координация.

Какви са изискванията за подреждането на котела?

Основни изисквания

Котелното тяло (в зависимост от размера и типа) може да се монтира в отделна стая на първия етаж, в сутерена на къщата или в тавана (но това трябва да включва и оформлението на къщата, определено на етапа на проектиране).

Също така е разрешено да се използва автономен модул (контейнер с мини-котел), изграждане на специално удължение или отделна сграда. Като отделна конструкция може да се използва готово мобилно котелно помещение, монтирано от сандвич панели и завършено с незапалими материали.

Отоплителното тяло може да бъде твърдо гориво, течно гориво или газ. В зависимост от вида на отоплителната инсталация, изискванията за котелно помещение в частна къща имат известни разлики.

Стандартите за проектиране на котелно помещение в частна къща включват:

 • спазване на изискванията за размера на помещението;
 • инсталиране на не повече от две котелни единици в една стая;
 • отсъствието на горими материали при повърхностна обработка и покрив;
 • наличие на врати на улицата и къщата (за удължаване);
 • компетентен избор и монтаж на врати: трябва да бъдат включени в категорията за предотвратяване на пожари и отворени отвън, както и вратата на съседната стая в къщата;
 • безпрепятствен достъп до всички отоплителни съоръжения;
 • монтиране на прозорец с вентилационен прозорец за естествено осветление и аварийна вентилация, прозорецът трябва да се отвори отвън и площта на стъклото да съответства на обема на помещението (0,03 m 2 на 1 кубичен метър);
 • наличието на естествена или принудителна вентилация, която се изчислява по следния начин: (ширина на помещението х височина на тавана x дължина на помещението) x 3. В резултат на това получаваме обем въздух, който трябва да бъде сменен за един час;
 • наличието на комин, ако се изисква от вида на котела (за блокове с мощност по-малка от 30 kW, разрешен е изход на комина през стената);
 • връзка за подаване на вода (за пълнене и захранване на отоплителната верига) и канализация (за източване на водата от системата);
 • монтаж на отделна основа за котли с тегло над 200 кг (позволява се монтиране на модели с по-ниско тегло на пода от стоманобетон).

За дървени стени от вградени и прикрепени котли (които са общи с останалата част от къщата) е необходим незапалим покрив, който може да увеличи пожароустойчивостта на конструкциите до 0.75 часа. За изграждането на разширението се препоръчва използването на тухли, блокове и други незапалими материали.

Планът на котелното в частна къща

Основните стандарти за размерите на стаята:

 • височина на тавана: трябва да бъде от 2,5 м при мощност на отоплителната инсталация над 30 кВт, при по-малко мощни котли тази цифра е поне 2,2 м;
 • обем на котелното помещение: от 15 м 3 (ако се планира инсталирането на отоплителното тяло в сутерена, тогава при изчисляване на обема на помещението е необходимо да се добави 0,2 м 2 за всеки kW мощност на котела);
 • площта на котелното помещение трябва да бъде най-малко 6 м 2.

Минималната площ ви позволява да гарантирате безопасността на оборудването, но за лесна инсталация и поддръжка на отоплителната система все още се препоръчва да се оборудват по-просторни котелни помещения.

В котелното помещение на частна къща, чиято схема се разработва, като се вземат предвид характеристиките на избраното съоръжение, е необходимо да се осигури свободен достъп до елементите на лентовите ленти, контролните клапани и електрическото оборудване.

Стандарти за различни видове котли

От 2003 г. параметрите на котлите в частните домове се регулират от SNiP 42-01-2002. Този документ се изисква да се използва, когато пещта е проектирана независимо.

Правилната стая на котелното помещение Забележка! Препоръчително е да се възложи на специализирана организация разработването на проект за газов котел, тъй като регулаторните органи няма да се споразумеят за проект, ако има грешки в него.

 • Подът в котелното трябва да бъде бетон или облицован с незапалими плочки.
 • Ако стените са направени от запалим материал (в случай на дървени или рамкови къщи), те са измазани или покрити с плочки, метални панели и т.н.
 • Монтирането на незапалим топлоизолатор (обикновено базалтов картон) е предвидено за облицовка на пода, стените и тавана.
 • За котелното помещение, разположено в сутерена или сутерен, изискванията са много по-стриктни: покритието трябва да е пара и газонепропускливо.

Разположение на газовия котел

SNiP нормите ви позволяват да инсталирате газов котел с малък капацитет (не повече от 30 kW) директно в къщата: в кухнята или в друга стая, която отговаря на всички изисквания за безопасност (включително изисквания за размери, вентилация и остъкляване).

Газова котелна кабина в къщата

Тази опция е подходяща предимно за агрегати с затворена горивна камера, които са оборудвани с коаксиален комин, изнесен през стената. Това прави възможно монтирането на нагревателя на всяко удобно място.

Тя трябва да вземе предвид:

 • минимални размери на помещението: площ - 6 м 2, обем - 15 м 3, височина на тавана - 2.5 м;
 • минимална площ на прозоречното стъкло - 0.5 м 2;
 • широчина на вратата - от 0.8 м;
 • за вентилация трябва да са предвидени отвори в долната част на вратата или стените, за да се осигури свободното движение на въздушните потоци.

Ако в частните домове са инсталирани газови котелни с мощност над 30 kW, отделно помещение вътре в къщата се разпределя задължително за такова оборудване или се предвижда помещение за котелно помещение извън сградата или в отделна сграда.

Проектът на газовата котелна централа трябва да бъде съгласуван с надзорните органи.

Размерите на котелното помещение за газов котел в частна къща се регулират от SNiP. За мощен уред за отопление се препоръчва да се изгради отделна конструкция от огнеупорни материали.

Газов бойлер

Изискванията за газова котелна къща в частна къща включват:

 • основаването на разширение или отделна структура не трябва да е обичайно с основата на една къща;
 • под подовата котелна инсталация е необходимо да се монтира фундамент, отделно от основата на котелната централа (подсилена бетонна подложка);
 • Подиумът, на който се планира инсталирането на апарата, може да се покачи над нивото на пода (като се вземе предвид инсталирането на покритието) с 10-15 см.
Това е важно! В последната версия на SNiPa е въведено ново правило: ако се извършва монтаж на газово отоплително тяло с мощност над 60 kW, котелните помещения задължително трябва да бъдат оборудвани със система, която контролира замърсяването на газа. Когато системата се задейства, захранването с газ спира автоматично.

Разположение на пространството за котел за твърдо гориво

Котлите, предназначени за работа с твърдо гориво, предлагат по-малко строги изисквания, тъй като единицата в този случай не се отнася за взривни вещества. Ето защо проектирането и строителството могат да се извършват самостоятелно.

Отопление на селска къща с бойлер за твърдо гориво

Възможно е да се оборудва котелно помещение в мазето или в мазето.

При организиране трябва да имате предвид следните изисквания:

 • Размерът на котелното помещение зависи от капацитета на съоръжението и се регулира от общите изисквания на SNiP - минималната площ е 8 м 2.
 • На пода се поставя стоманен лист пред котел на твърдо гориво върху незапалим изолационен слой. Останалата повърхност на пода също трябва да бъде незапалима, поради което се използва бетон или огнеупорно покритие.
 • Монтажът на котелно помещение за котел на твърдо гориво задължително осигурява стационарен вертикален комин, чийто диаметър трябва да съответства на размерите на изхода на котела. Необходимо е да се осигури отвор за проверка в комина, за да се контролира и почисти изпускателният канал на отработените газове.
Това е важно! За да се спазват правилата за пожарна безопасност, тухленият комин е измазан или използван с метална сандвич-тръба, в двойните стени, от които е поставен топлоизолатор. Тези мерки помагат да се избегне опасността от пожар на строителните конструкции, когато натрупаните сажди мигат, когато температурата на димните газове достигне 800-1000 градуса.
 • Особено внимание се обръща на изпускателната система, тъй като изгарянето на твърдо гориво изисква вкарване на въздух в горивната камера с отворен тип. В същото време въглероден окис може да проникне във въздуха на стаята. Планът трябва да предвижда разположението на канала за отработените газове. Неговото напречно сечение се изчислява по следния начин: 8 cm2 на 1 kW мощност на котела за пещта на нивото на първия етаж и 24 cm2 на 1 kW за помещението, разположено в сутерена.
 • Изискванията за пещта включват и наличието на противопожарно оборудване - стаята е оборудвана с щит с пожарогасител и др. Списъкът на задължителните средства за гасене на пожар е посочен в SNiP.

Изграждане на електрическо котелно помещение

Ако като отоплителен блок се използва електрически бойлер, не се изисква котелно оборудване в частна къща.

Когато електрическото оборудване не излъчва горивни продукти, затова помещението не се нуждае от допълнителна вентилация и монтаж на комина. Електрическият котел може да се монтира на всяко удобно място на къщата.

Инсталацията изисква електрическа работа, при която е важно да се спазват препоръките на производителя на оборудване по отношение на кабелните продукти за свързване на котела към електрическата мрежа.

Това е важно! В електрическия панел трябва да инсталирате отделна машина и ако напрежението в електрическата мрежа е обект на вълни, тогава допълнително се инсталира стабилизатор. Тези мерки ще доведат до непрекъсната работа на отоплителния уред и ще удължат експлоатационния му живот.

Самостоятелна пещ

Самостоятелна котелна камера е предназначена за мощности с висока мощност - над 200 кВт. Но ако трябва да запазите архитектурния облик на къщата, тогава е целесъобразно да се изгради такава конструкция за котел с по-малък капацитет.

Съвременните полимерни материали и технологии дават възможност за поставяне на комуникации под земята за захранване на отопляемата охлаждаща течност и топла вода от котелното помещение - висока степен на термична защита ще сведе до минимум загубата на топлинна енергия по време на транспортирането на нагрятата течност.

Изградена е отделна котелна къща от:

 • материали, устойчиви на пожар (строителни блокове от различен тип, тухли);
 • са разрешени метални сандвич-панели с незапалим термоизолатор отвътре;
 • използва се огнеупорен покривен материал;
 • за подовете се използва стоманобетонно покритие.

Космически изисквания:

 • височината на таваните в отделна сграда трябва да бъде от 2,5 м;
 • при изчисляване на обема на помещението се прибавя 0,2 м 2 към минималната стойност (15 м 3) за всеки киловат от мощността на топлоносителя;
 • основата, отделена от основата на сградата, е монтирана под бойлер с тегло над 200 кг, височината на подиума над нивото на пода е до 15 см.

За вратите се предлагат стандартни изисквания, вентилация и подреждане на комина.

Самостоятелна котелна къща в провинцията

Характеристики на избора и монтажа на вратите

Ако котелът е монтиран в удължение или в една от помещенията на къщата (включително сутерена), тогава вратата към котелното от къщата трябва да е огнеупорна. Това означава, че проектът трябва да издържи поне 15 минути излагане на открит огън - това ще позволи на хората да се евакуират в случай на пожар. Противопожарните врати трябва да бъдат изработени от метал, отворен отстрани на хола.

Външните врати в котелното помещение на частна къща (самостоятелно или в пристройка) трябва да бъдат незащитени (слабо укрепени). Това ще позволи на взривната вълна да изведе вратата - енергията на експлозията ще отиде на улицата, а не на вътрешните стени на къщата. Освен това газът излиза през разкъсани врати.

Вратата за котелното помещение също служи като един от вентилационните елементи - платното с грил в долната част осигурява въздушен поток в стаята. Използването на такъв дизайн може да бъде задължително изискване за проекта за монтаж на котелното помещение.

Устройство на вентилация

При организиране на котелно помещение в частна къща трябва да се изпълнят изискванията за подреждане на вентилацията, тъй като безопасността и ефективността на отоплителната инсталация зависят от него.

Схема за вентилация на котелното помещение

Естествената вентилация може да не е достатъчна, така че трябва да помислите за инсталирането на системата, за да изтласкате въздуха в пещта.

Лошата вентилация допринася за:

 • утаяването на сажди по стените и тавана на котелното,
 • намаляване на натоварването в пещта от открит тип (това се свързва с превишаване на енергийния носител и натрупването на сажди в комина на твърдо гориво);
 • натрупване на въглероден оксид в помещението.

Създаване на естествена вентилация

Ако къщата се отоплява с котел с мощност до 30 kW, в битови котли е достатъчно да се осигури потока на въздуха чрез създаване на канал в долната част на стената или вратата. Те са дупката в стената с диаметър 10-15 см.

Как да създадете канал в долната част на стена или врата:

 • в дупката се поставя парче от пластмасова или азбесто-циментова тръба;
 • към нея е прикрепена защитна мрежа, която я предпазва от насекоми и прах;
 • вътре в канала е желателно да се монтира възвратна клапа;
 • въздушният поток се осигурява през долната част на уличната врата, блокирана от скара;
 • изпускателната тръба се отвежда през покрива. Тя е тръба със същия диаметър, която в горната част е оборудвана със защитна мрежа и чадър, който предотвратява навлизането на валежите;
 • Препоръчва се входът да се намира недалеч от пожарната кутия в долната част на стената. В този случай въздухът ще влезе директно в горивната камера, без да вдига прах в стаята;
 • местоположението на капака също е "свързано" с отоплителното тяло. Тъй като продуктите от горенето се издигат, тръбопроводът за отвеждане на отработените газове е монтиран близо до комина.
Вентилация на устройството в котелното

Създаване на принудителна вентилация

Естествената вентилация в котелното помещение с мощна отоплителна система може да е недостатъчна. Неговата работа е нестабилна, защото зависи от атмосферните фактори и контролът на всмукателния въздух в пещта става невъзможен.

Монтирането на вентилатора на изпускателната тръба ще осигури необходимата интензивност на въздушния поток и ще предпази котела от натрупването на летливи продукти от изгарянето. Мощността на вентилатора се избира в съответствие с максималните нужди на котела - 30% се добавя към параметъра, посочен в паспорта.

Одобрение на проекта

Ако сравним разходите за оборудването на котли от същия тип, то за отоплителните инсталации, работещи на различни енергийни източници, ще струва най-много организацията на котелното помещение за отопление на газ. Това се дължи на факта, че проектът се изисква да бъде координиран в контролните служби и е желателно да се повери развитието му на професионалисти.

В допълнение към самата документация за проекта, наемодателят трябва да предостави следните документи:

 • технически паспорт на котелното установка;
 • санитарно и хигиенно заключение;
 • сертификат за съответствие с изискванията на котела;
 • инструкции за експлоатация за избрания газов котел.

Основни изисквания за помещение за монтаж на газови котли: размер, вентилация и мерки за безопасност

Инсталирането на газов котел и свързването му към системата е най-ефективният начин за организиране на доставка на топлина в къща или апартамент. Услугите за наблюдение имат специфични изисквания за помещенията. За да се инсталира газов котел, е необходимо да се извършат редица подготвителни работи.

Регулаторна рамка

Монтажът на оборудване се предхожда от мерки за адаптиране на помещенията в съответствие с приложимите изисквания. Те са изложени подробно в техническите спецификации, издадени от Oblgaz или Gorgaz. Това важи и за организирането на отопление на втечнен или природен газ. Обикновено във втория случай издаването на официално разрешение се пренебрегва, което може да доведе до сериозна глоба и забрана за използване на съществуващата отоплителна система.

Документът, който регулира изискванията към помещенията за монтаж на газови котли, е разработен въз основа на следните регламенти:

 • SNiP 31-02-2001. Проектиран да контролира конструкцията и конструкцията на сградата.
 • SNiP 42-01-2002. Описва правилата за организация на газоразпределителните системи.
 • SNiP II-35-76 в последното издание на 2012 г. Те се ръководят от избора на котли и подобно газово оборудване.
 • SNiP 42-01-2002 и SP 41-104-2000. Необходимо е да се спазват правилата при проектирането на независими източници на топлоснабдяване.

Може да отнеме много време за проучване на тези документи. Всъщност около 20% от съдържанието им е посветено на организирането на битово отопление с газови котли. За да избегнете загуба на време, ви препоръчваме да се запознаете с полезни извлечения от регулаторните актове.

Изисквания за организиране на котелното помещение

Ако мощността на котела не надвишава 200 kW - всички вградени помещения на къщата могат да се използват като котелно помещение. Те включват сутеренни и сутеренни стаи. При котли с мощност до 30 kW, минималният обем на помещението трябва да бъде най-малко 7,5 м³. Съответно за оборудване от 30 до 60 kW - 13,5 m³, повече от 60 kW - от 15 m³. Трябва да имате предвид и други характеристики на котелното помещение.

Те включват следните изисквания:

 • площта на отдушника за газови котли до 30 кВт - 0,02 м², от 30 до 200 кВт - 0,025 м² (прочетете тук за вентилацията на котелното);
 • разстоянието от изпъкналите части на оборудването до стените се регулира от производителя;
 • наличието на трюмове или вентилационни отвори за намаляване на концентрацията на газ по време на изтичането му, като осигурява трикратна замяна на въздуха за 1 час;
 • естествено и изкуствено осветление на стаята, съотношението на площта на прозореца към обема - 0.03 m² на 1 m³;
 • ако котелното се намира на първия или сутеренния етаж - необходимо е да се предвиди отделен курс, вратата да се отваря отвън;
 • височина на тавана - не по-малка от 2,5 м;
 • На стените в инсталационната зона на котела се инсталира огнеупорен материал, чиято огнеустойчивост не е по-малка от 0.75 часа.

Поставянето на компоненти за топлоснабдяване е безплатно. Основното изискване е съседните обекти да не възпрепятстват работата по ремонта или поддръжката.

Характеристики на кухнята за монтаж на газов котел

Силата на повечето газови котли рядко надвишава 30 kW. Това прави възможно да ги инсталирате в кухнята на къща или апартамент. Това се прави и със съгласието на контролните организации. Много от горните правила се прилагат за този случай, но предвид спецификата на стаята има и други.

За да инсталирате газов котел в кухнята, трябва да спазвате следните правила:

 • минималният допустим обем на помещението - от 15 м³;
 • за котел с отворена горивна камера е осигурена трикратна обмяна на въздух в рамките на един час;
 • стената в мястото на инсталиране на оборудването трябва да бъде направена от незапалими материали, минималното разстояние от него до котела е 10 см;
 • за стените модели, разстоянието до тавана е от 15 см, до страничната стена от 10 см;
 • при инсталиране на котли с отворена горивна камера, монтажът на аспиратора е забранен.

Тези правила не са "крайната истина". Основният документ за подготовката на котелното помещение за инсталиране на газово оборудване ще бъде Техническите условия.

Котелно помещение в частна къща

Когато планирате изграждането на къща, трябва точно и предварително да изберете място за организиране на котелното помещение. При сериозна реконструкция или реконструкция на къщата въпросът за мястото, където ще се намира котелното помещение в частна къща, е от първостепенно значение. Правилното подреждане на отоплителната система, надежден, практичен и икономичен котел ще направи микроклимата в къщата удобна и уютна в продължение на много години.

Въпросът къде да се постави котелно в конструирана къща може да бъде донякъде проблематичен. Факт е, че старото оформление на къщата не винаги ви позволява да инсталирате котелно помещение в съответствие с всички приложими разпоредби и изисквания за безопасност. Но тези правила не трябва да бъдат нарушавани, за да се избегнат сериозни проблеми в условията на по-нататъшна експлоатация.

Общи понятия

Под "котелното" се разбира стая, специално оборудвана в къщата, или отделна стая за монтаж на отоплителната система. Също така е целият комплекс от отоплителни уреди и системи, предназначени да осигурят цялата къща с отопление и топла вода. Статията описва подробно всички необходими условия и етапи на монтаж на котелно помещение в частна къща.

Отоплителното оборудване може да се монтира както в къщата, така и в съседната стая. Това е важен етап в подготовката на реконструкцията или строителството, което се решава в ранните етапи. Въпросът за настаняването се решава във всеки отделен случай въз основа на възможностите на собственика на частната собственост. Най-доброто решение е котелно помещение, монтирано в отделна сграда.

В котелното се инсталира котел, който е директно генератор на топлина. Видът на котела зависи от вида на използваното гориво.

От вида на използвания котел зависи, че всички стандартни параметри, приложими за помещението, както и правилната инсталация на вентилационната система и комина. Трябва да се отбележи, че инсталирането на електрически бойлери не изисква разпределение на отделна стая, те могат да бъдат монтирани във всяка стая.

Още веднъж трябва да се каже, че поставянето на котелното в изградената сграда е много по-сложно, отколкото в случая, когато стаята е определена предварително.

Видовете котелни се определят въз основа на местоположението във връзка с къщата:

 1. Самостоятелно. Оборудването, монтирано в такава стая, е свързано с къщата с помощта на инженерни комуникации. Това е най-правилното решение, тъй като има възможност за инсталиране на всеки тип котел. В същото време от работата си няма да създаде неудобство за наемателите.
 2. Приложено. Тези котли са монтирани в удължението към къщата. Предимството е възможността да се инсталира котелното помещение близо до всяка сграда.
 3. Построен. В този случай всички съоръжения за котелни са монтирани директно вътре в къщата. На етапа на проектиране на къщата стаята е разположена така, че да опрости полагането на комуникации към всички стаи. Тук е необходимо да се вземе предвид факта, че за да се постави котелно помещение, ще бъде необходимо да се извърши допълнителна, повишена шумоизолация. Например, котлите с горелка под налягане са доста шумни и с недостатъчна шумоизолация ще се наруши екологосъобразността на къщата.

Монтажът на отоплителна техника в къщата трябва да се извършва съгласно SNiP. Това трябва да се извършва от специалисти в тази област.

Стандарти и изисквания

Независимо от вида на помещението при инсталиране на отопление, отоплителното оборудване и инженерните комуникации следва да отговарят на стандартните изисквания и стандарти. Изискванията за котелното помещение са малко по-различни в зависимост от вида на използваното гориво и вида на котела. Подробна документация на SNiP може да бъде намерена на уебсайта на Rostechnadzor. Също така точната информация е указана от производителя в документацията и инструкциите към отоплителния котел.

Общи изисквания и стандарти за подреждането на всички видове котелни помещения:

 • Забранява се поставянето на повече от два котела в една и съща стая.
 • Забранява се съхраняването в помещението на запалими и експлозивни вещества.
 • Стените трябва да са бетонни или тухлени; под - бетон (може да бъде покрит с метален лист). Подът и стените трябва да бъдат покрити с плочки, а повърхностите могат да бъдат покрити с незапалима минерална мазилка.
 • Отоплителният котел не трябва да се прилепва към стените от двете страни. Свободното пространство между стените и котела е необходимо от съображения за безопасност и да се извършат необходимите работи по поддръжката и ремонта.
 • Вентилационната система и коминът трябва да бъдат изчислени правилно в зависимост от мощността и параметрите на отоплителния котел.
 • На входа на котелното помещение е необходимо да се монтира врата, която се отваря навън. Вратата трябва да бъде изработена от огнеупорен материал.

Общи изисквания за поставяне на отоплителни котли:

 1. Котелът може да се намира във всяка отделна стая на всеки етаж на къщата. Включително в сутерена и полусум.
 2. Мястото в кухнята на отоплителния котел е възможно независимо от инсталираната печка. Мощността на уреда трябва да бъде не повече от 60 кВт. Общата мощност на такава индивидуална отоплителна система не трябва да надвишава 150 kW (включително системата за захранване с топла вода).
 3. При организиране на котелното помещение в пристройката или в сутерена или сутерен, общата мощност на цялата индивидуална отоплителна система не е по-голяма от 350 kW.
 4. Вътрешните размери на котелното помещение трябва да отговарят на стандартите: височината на тавана в котелното от 2.5 м; минималният обем на помещението е 15 m3. Освен това за всеки 1 kW мощност на котела трябва да се добавят 0,2 m3.
 5. Предпоставка за инсталирането на отоплителен котел е инсталирането на вентилационна система. Вентилацията може да се изчисли по площ на помещението. Изчисленията се правят съгласно формулата, базирана на изчисляването на потока на свеж въздух от 3 m3 / s на 1 m2. Това е общо изчисление, то се извършва без да се взема предвид броят на хората, живеещи в къщата.
 6. Кухненската стая с инсталиран котел трябва да има прозорец с отвор за прозорец. Вратата трябва да бъде повдигната над пода или в дъното й да бъде оборудвана с грил за вентилация с чист въздух.

Основни изисквания за стаята при инсталиране на котли с мощност до 150 kW:

 • Такива отоплителни котли могат да бъдат инсталирани в отделна стая: в разширение, в сутерена, на всеки етаж на къщата. Основни стандарти:
 • Зоната и височината на помещението трябва да са удобни за поддръжка на оборудването. Обемът на помещението е от 15 м3.
 • Котелното помещение трябва да бъде отделено от съседните стаи чрез отражателни стени. Пожароустойчивостта от 0.75 часа. Границата на отклонение на огъня по конструкцията - нула.
 • Стаята, в която е монтиран котелът, трябва да има добър изпускателен и правилно оборудван комин. Въздушната вентилация на канала има напречно сечение от 150 х 200 мм.
 • При липса на вентилационен отвор под вратата, остава празно пространство от 2 см за естествена вентилация. В този случай вентилацията се извършва през прозореца в прозореца.
 • Вратите на котелното и съседните помещения трябва да се отварят навън.

Устройство и схема

Отоплителната система се състои не само от котела и тръбите, има и други важни уреди и комуникации, които позволяват на системата да функционира ефективно.

 • Отоплителният котел е генератор на топлина. Охлаждащата течност се нагрява благодарение на изгарянето на горивото в горивната камера на котела. Топлина от тръби и радиатори навлиза в стаята.
 • Бойлерът (бойлер) се използва за осигуряване на топла вода на обитателите на къщата. Вътре в този резервоар има тръба с циркулираща охлаждаща течност, която от своя страна загрява водата в котела.
 • Разпределителният разпределител е предназначен за най-удобното разпределение и циркулация на охлаждащата течност във всички устройства на отоплителната система. Разпределителният колектор се състои от хидравличен разпределител, циркулационна помпа, гребен. Същият колектор поддържа температурата на охлаждащата течност.
 • Разширителният резервоар е необходим, за да компенсира увеличаването на налягането в системата, когато охладителят се нагрява.
 • Групата за сигурност е в състояние да предпази отоплителната верига от прекомерно натоварване, премахва излишния въздух. Включва: предпазен клапан, манометър, вентилация.
 • Системата за гримиране контролира намаляването на налягането на охлаждащата течност в системата поради изпарение или други течове.
 • Тръбопроводи, клапани, използвани за спиране на потока на средата.
 • Коминът е монтиран, за да отклонява продуктите от горенето от котела към улицата. Ефективността и безопасността на котела и системата директно зависи от точността и качеството на монтажа и изчисляването на комина.
 • Автоматизацията е електронно устройство, предназначено да контролира изцяло котелното помещение. Осигурява ясна, добре координирана работа на всички компоненти на системата за топла вода и отопление.

Трябва да се отбележи, че цялото изброено оборудване за котелното помещение е задължително. Изключението е котелът, поради факта, че не всички индивидуални автономни котелни помещения са проектирани за БГВ.

Диаграма на газовата котелна кабина в къщата

Някои допълнителни условия и нюанси:

 • За газовите котли съществуват специални изисквания поради повишения риск от експлозия.
 • Електрическото оборудване на газовите котли се пренася извън помещенията. Лампата трябва да бъде запечатана. Скритите електрически кабели се полагат в стоманени тръби.
 • При котли, работещи с течни или твърди горива, няма строги изисквания като газовите котли. Но електрическите кабели в стаята трябва да бъдат скрити. Осветителните устройства трябва да бъдат защитени с метална мрежа.
 • Ако котелното е оборудвано в отделна сграда, е необходимо да се подава вода, канализационна тръба (за източване на аварийни канали) и да се погрижи изолацията на комуникациите, протичащи от котелното към къщата.

В заключение трябва да се отбележи, че проектирането и монтажът на отоплителната система е една от отнемащата време, сложна и скъпа инженерна работа при изграждането на отделна къща. Ефективността на системата, безопасността, експлоатационният живот и комфорта при живеене зависят от правилната инсталация.

Top