Категория

Седмичен Новини

1 Радиатори
Отоплителната система на двуетажна къща: типични схеми и специфики на проекта за оформление
2 Радиатори
Как да направите нагревател със собствените си ръце: инструкции за създаване на домашно устройство
3 Котли
За какво е циркулационната помпа?
4 Радиатори
Годишна консумация на топлинна енергия за отопление и вентилация.
Основен / Котли

Законодателните стандарти за жилищно отопление през студения сезон


Стандартното потребление на топлинни и температурни стандарти в жилищни райони се регулира от закона. Документацията определя климатичните параметри, които трябва да се поддържат в къщи и апартаменти през студения сезон. Изчисляването на комуналните услуги директно зависи от тях.

Регулаторна документация

Процентът на разпределение на топлината

Основните регулаторни актове са:

 • GOST 30494-96. Този документ дефинира нормите на микроклимата, които трябва да се предоставят в жилищни помещения. Той дава и идеята за оптимално и приемливо представяне.
 • SP 23-101-2004. Документът е по-важен за строителите, тъй като предвижда изисквания за жилищни съоръжения за постигане на оптимален микроклимат в тях.
 • SNiP 23-01-99 формира хигиенни изисквания.
 • SNiP 31-01-2003 определя параметрите на вътрешния температурен режим на жилищните сгради.

В съответствие с тези документи съществуват различни категории помещения. Жилищните сгради попадат в първата категория, което означава, че лицето е в състояние на почивка тук. Оптималните параметри обикновено се разбират като температурни и влажностни условия на въздуха, способни да осигурят нормално човешко състояние. Тези параметри, които могат да причинят дискомфорт, но не водят до лошо здраве, се считат за приемливи. Температурата на въздуха трябва да бъде най-малко +20 градуса, а влажността - не повече от 80%.

Защо апартаментът е студен?

Въпреки стриктното регулиране на температурата в апартаментите през студения период на годината, често е възможно да се чуват оплаквания от жителите за липсата на топлина в стаята. Нека се опитаме да разберем защо е студено в апартаментите.

Най-важната причина е влошаването на централните инженерни мрежи. Много от тях вече са развили полезния си живот и превантивният ремонт на такива комуникации отдавна е заменен от аварийно залепване на дупки. В такава ситуация е почти невъзможно да се осигури нормална температура.

Единственият начин да се справим с този проблем е ремонта на централните отоплителни мрежи. Но наемателите не могат да повлияят на това решение. Вторият начин е инсталирането на допълнителни източници на отопление или създаване на автономна отоплителна система в апартамента. През последните години се наблюдава нарастваща тенденция към разединяване на апартаментите от централните мрежи и инсталиране на автономни комуникации на базата на газови котли, системи за подово отопление и др.

Стандарти в числа

Нека да дадем конкретни цифри, заложени в законодателните актове:

 • Отоплителният сезон трябва да започне, когато средната дневна температура на улицата спадне до + 8 градуса. Тази температура трябва да се поддържа най-малко 5 дни. Краят на периода на отопление се определя от повишаването на температурите на външния въздух до +8 градуса.
 • Параметрите на минималната температура в апартаментите зависят от вида на отопляемата стая. Температурните измервания в апартамента или в къщата трябва да се извършват във всяка отделна стая. Термометърът трябва да бъде разположен не по-малко от метър от външните стени и на 1,5 метра от пода.
 • Топла вода трябва да се подава през цялата година, а температурата на водата трябва да бъде в диапазона от +50 до +70 градуса. Отклонението от нормите на температурата на водата не може да бъде повече от 4 градуса, а отклоненията в температурата на въздуха не са разрешени. Когато параметрите се намалят, плащанията за комунални услуги се преизчисляват и наема трябва да се намали с 0,15%.

Хигиенични изисквания за микроклимата на стаята

За да упражнят правото си да намалят наема, като същевременно намалят климатичните показатели под нормата, наемателят може да напише изявление пред надзорния орган. Въз основа на заявлението се извършва проверка и се изготвя акт. Съгласно закона установените отклонения трябва да бъдат коригирани от обществените предприятия в срок не по-дълъг от 7 дни.

Законодателството задължава комуналните предприятия да осигурят непрекъснато снабдяване с топлина през целия отоплителен сезон. В случай на аварийни ситуации, прекъсването на топлината не може да продължи повече от 16 часа. В същото време температурният режим в стаята се поддържа на нивото на допустимите параметри, а температурата на въздуха не спада под +12 градуса. Намаляването на температурата на въздуха до +8 градуса не може да бъде повече от 4 часа.

Нуанси на стандарти

Правната рамка и стандартите определят стандартите, които трябва да бъдат предоставени от обществените предприятия. Нулеванието е, че ръководството на региона има право да променя основните стандарти в съответствие с климатичните особености на дадена област. Същото важи и за началото и края на отоплителния сезон. Решението се взема от местните власти, в зависимост от климата в региона и установените метеорологични условия.

Какво да правите, ако не се спазват нормите и комуналните услуги не осигуряват на къщата топлина? Според правилата наемателят на апартамента е длъжен да информира за неадекватното качество на обществените услуги на изпълнителя или на регулаторните органи.

Говорейки за нюансите на стандартите за отопление, не е възможно да не се отбележи значителното изменение на тарифите по региони, което стана особено забележимо през 2014 г. След това бе одобрена законопроектът, който одобри максималните максимални индекси при фактуриране. Тази цифра се определя въз основа на различни параметри, включително местните условия. Резултатът е огромна разлика.

условия на влага

Санитарни и епидемиологични изисквания за условията на живот в жилищни сгради

Температурата не е единственият параметър на микроклимата в апартамент, който е строго регламентиран от норми и стандарти. Основните стандарти се определят във връзка с режима на влага.

Влажността в апартамента може да се увеличи по различни причини, например, в случай на лоша работа на вентилационната и изпускателната система. Този проблем трябва да бъде решен от обществените предприятия, но има редица фактори, които са пряко засегнати от жителите на къщи.

Съгласно санитарните правила оптималната влажност през зимния период на годината се определя като 30-45%, а допустимото - 60%. В същото време температурните индикатори не могат да бъдат по-ниски от + 18 + 24 градуса. Нивото на влажност в кухните и баните не е нормализирано, т.е. в помещения, където количеството на влага във въздуха неизбежно ще се увеличи поради оперативните характеристики.

Как да изчислим топлината?

Знанието на нормите е само теория. Но, знаейки, винаги можете да правите изчисления за отопление във вашия апартамент и да разберете как се таксува таксата за него. Таксите за отопление се изчисляват от комуналните услуги въз основа на стандартите за потребление на топлина Те вече са дадени по-горе и са постоянна, приети от местната администрация в съответствие с приложимите стандарти, както и с особеностите на климатичните условия.

По правило регулациите не се променят за около 3 години. В случай на по-високи стандарти, те трябва да бъдат обосновани и приети от властите. Ако местната администрация прецени, че фирмата доставя топлина на къщите, за да отговори на реалната ситуация, стандартите ще бъдат увеличени, а жителите ще бъдат преизчислени въз основа на новата тарифа.

Стандартите се изчисляват в гига-калории на квадратен метър. метър от отопляемата площ (gcal / кв. м). Основните параметри за изчисляване на тези цифри са:

 • Климата.
 • Средни температури през студените периоди.
 • Тип сграда.
 • Материални носещи конструкции.
 • Степента на износване на инженерните комуникации.

Преди това изчисляването на отоплението и следователно плащането за него се извършваше според най-простата формула - нормата за Gcal се умножаваше според площта. Полученият резултат се умножава по тарифата, одобрена от местната администрация, а получената сума става заплата за отопление. По-късно се изискват така наречените общи къщи, т.е. топлината, изразходвана за отопление на сутерени, стълбища и стълбища.

Обърнете внимание! Намаляването на разходите за комунални услуги е възможно не само поради максималната възможна изолация на Вашия апартамент, но и поради инсталирането на индивидуален метър.

Само такива компании, които имат съответния лиценз, могат да инсталират такива устройства. Освен това устройството трябва да бъде запечатано от служители на регулаторните органи. Освен това, управляващите компании често инсталират общи уреди за измерване на топлинна енергия на помещенията. Това също така намалява цената, но не толкова, колкото използването на отделни устройства.

Даваме един прост пример за това как да броим gkal брояча. Основният документ, съдържащ всички необходими формули за такива изчисления, е "Правилата за измерване на топлинната енергия". Най-лесният начин да се вземе предвид gcal е Q = [(G1 * (t1 - tхв)) - (G2 * (t2 - tхв))] / 1000. Трябва само да направите резервация, че за такива изчисления има други формули, отразява работата на топломерите.

Така че, за да определите топлинната енергия в Gcal, използвайки тази формула, трябва да знаете следните параметри:

 • Охлаждащ поток в тръбопроводите за захранване (G1) и обратното (G2).
 • Температурата на охлаждащата течност в директните (t1) и връщащи (t2) тръбопроводи, както и температурата на студената вода (tхв).

В резултат на това, съгласно първата част на формулата, е възможно да се изчисли количеството топлина, влязла в къщата, а на втората част - загубената топлина. В този случай броячът ще вземе предвид всички параметри - отопление, вода в случай на отворени системи, грешка и т.н. Разбира се, всеки брояч има своя собствена грешка и трябва да се има предвид. Но въпреки това инсталирането на измервателни уреди ви позволява да спестите много при отоплението.

заключение

Сега знаете какъв е стандартът на консумацията на топлинна енергия, как се извършват плащанията за комунални услуги и откъде идват цифрите от нашите приходи. Това знание никога няма да бъде излишно. С такава информация можете да намерите начин да направите вашия апартамент енергийна ефективност и значително да намалите цената на отоплението му. Или поне плащайте за действително получената топлина, а не за теоретичните норми и индекси.

Отоплителни норми в жилищни сгради

Стандартите за доставка на топлинна енергия в жилищни сгради се определят от държавата. Документацията посочва климатичните условия, които трябва да бъдат в студения сезон.

Въз основа на това се определя цената на комуналните услуги. Гражданите трябва да знаят правилата, защото никой няма да ги мами.

Регулаторни документи

Нивото на отопление в апартаментите се регулира от следната документация:

 • GOST 30494-96. Записва нивата на микроклимата в жилищните сгради. Тя определя оптималните и допустими нива;
 • SP 23-101-2004. В документа са изброени правилата, които строителите трябва да вземат предвид при построяването на къща. Това ви позволява да създадете оптимален микроклимат в корпуса;
 • SNiP 23-01-99. Определя хигиенните правила;
 • SNiP 31-01-2003. Задава вътрешното ниво на температурата.

Въз основа на тази документация се определят различни видове помещения.

Жилищните сгради принадлежат към първата категория. Температурата и влажността са оптимални само ако създават условия за нормален човешки живот.

Има параметри, които причиняват дискомфорт, но се считат за валидни. Температурата на въздуха трябва да бъде равна на + 20 градуса и по-висока, а влажността не трябва да надвишава 80%.

Охладете в апартамента

Въпреки че законът ясно описва нормите за отопление, още през студения сезон много наематели са последвани от оплаквания от студа. Каква е причината?

Това може да се дължи на влошаване на инженерните комуникации. Оборудването не успя и вече не изпълнява предишните функции. В много от стаите не се променя, а просто се ремонтира.

В този случай, ремонта на централните отоплителни мрежи ще помогне. Но наемателите не решават тези въпроси.

Има и друг начин за решаване на проблема - включването на допълнителни източници в жилищна сграда. Най-новото развитие е отоплението с газови котли и система "топъл под".

Какво е установено в регламентите

В законодателството по отношение на отоплението са посочени следните данни:

 • Отоплителният сезон започва с намаляване на средната дневна улична температура до + 8 градуса. Ако това се наблюдава за около 5 дни, тогава е необходимо нагряването на помещението. Отоплителният сезон завършва с повишаване на температурата до +8;
 • Минималната температура е зададена в зависимост от типа стая. Определянето му трябва да се извършва във всяка стая. Термометърът се намира на 1 метър от стените и на 1,5 метра от пода;
 • През къщата през цялата година трябва да се влива топла вода, а нейната температура да е от +50 до +70. Отклоненията са възможни само с 4 градуса. Ако тези правила са нарушени, тогава наемателите имат право да намалят сметките за комунални услуги с 0,15%.

Гражданите трябва да напишат изявление относно намаляването на температурата на водата или нагряването. Тя се обслужва в контролиращата организация. По отношение на проверката е съставен акт. Нарушенията трябва да бъдат поправени в рамките на 7 дни.

Законодателството предписва задължението на дружествата да доставят топлинна енергия през периода на отопление. Злополуката не може да продължи повече от 16 часа. По това време температурата трябва да е нормална.

Принципи на стандартите

Законите установяват стандарти, които трябва да бъдат спазвани от комуналните услуги. Регионалните лидери могат да направят климатичните промени. Това се определя от местните власти с помощта на съответните документи.

Какво ще стане, ако стандартите не са изпълнени в жилищна сграда? Жителите имат право да се обръщат към регулаторни организации.

Понастоящем е в сила законопроект, за който се определят максималните тарифни индекси. Това се определя от различни фактори, включително местните условия.

влажност

Има стандарти не само за отопление в къщата, но и за влажност. Този индикатор може да варира в апартамента поради различни фактори, например поради неправилното функциониране на вентилацията. Проблемът трябва да бъде разрешен от обществените предприятия.

През зимата влажността трябва да бъде между 30-45%, но 60% е приемливо. И температурната норма е + 18 + 24 градуса. В кухнята и банята няма стандарти за влажност, тъй като тези помещения имат оперативни характеристики.

Изчисляване на топлината

Познавайки принципите на изчисление, можете да определите цената за отопление в къщата. Правилата се определят от администрацията на селището въз основа на стандарти. Те се използват за определяне на размера на плащането.

Регулаторните правила обикновено продължават около 3 години. Ако има увеличение, то определено ще се уреди. Обществената служба обжалва пред администрацията за увеличаването на разходите за отопление. Ако офертата съответства на реалността, тарифите се увеличават.

Правилата за доставка на топлинна енергия са определени в gigacalories. Изчислението взема предвид:

 • изменението на климата;
 • Средни температурни параметри;
 • Вид помещения;
 • материали;
 • Качеството на инженерните структури.

Ако по-рано плащането от наемателите бе взето само за изразходваните средства, сега има нужда от обща къща. Сега трябва да платите за отоплението на входовете и мазетата. Плащанията се изискват за всички.

Всеки наемател има право да намали разходите. За да направите това, трябва да изолирате апартамента и да инсталирате брояча си. В този случай таксата ще бъде таксувана само за лично изразходваните ресурси.

За да инсталирате оборудването, могат ли организациите, които имат лиценз за този вид работа. Устройството подлежи на уплътняване от контролиращи компании.

Измерване на температурата на охлаждащата течност

Отоплителната система се захранва с топла вода. Това се счита за охладител. За самоизмерване на температурата в стъклото трябва да вземете топла вода и да поставите термометър в нея. Температурата трябва да бъде в границата от 50-70 градуса.

Съществуват и други методи за измерване на отоплението. Измерването на температурата се извършва в близост до тръби или радиатори.

За тази цел се използва инфрачервен термометър пирометър. Подходящ термометър за алкохол, който трябва да се постави върху тръбата и да се покрие с изолация.

Има по-сложно оборудване - електрически термометър. Нанася се върху тръбата, закрепва се и се извършва измерването. Всяко устройство има скала отклонения.

Видове радиатори

Често се изисква подмяна на радиатора за подобряване на отоплителната система. Когато купувате, трябва да имате предвид следните нюанси:

 • За многоетажни сгради е по-добре да изберете радиатор от чугун. Устройството не се разваля от лоша вода. Устройствата са устойчиви на натиск и хидравлични удари;
 • За такива жилища са подходящи биметални радиатори. Устройството е изработено от стомана, алуминий и мед. Оборудването е защитено от удар и корозия;
 • За затворени системи е по-добре да изберете алуминиев радиатор. Устройството има оригинален дизайн и висок топлообмен. Поради своята малка инерция, тя се използва заедно с терморегулация;
 • Качество са стоманените радиатори. Те тежат малко и имат необичаен дизайн.

Отоплителните системи се променят от компетентните организации. Преди да изберете оборудване, трябва да се консултирате за това, което е подходящо за дома.

След това се извършва проверка на състоянието на системата. По време на основната реконструкция можете незабавно да инсталирате измервателни уреди. Това ще ви позволи да контролирате разходите за комунални плащания.

Стандарти за отопление в апартаменти: стандарти и разпоредби

Отоплението в апартамента е работата на съответната оторизирана организация или на собственика на самата жилище. Във втория случай всичко е ясно: индивидуалната система за отопление ви позволява да поддържате желаната температура във всяка от стаите. В първата версия всичко не е толкова просто.

Отоплителните норми за жилищни и нежилищни помещения са разработени на базата на санитарни стандарти. Основата на последните са доста сложни изчисления на нуждите на средното тяло. Тези стойности се наричат ​​оптимални. Те имат законодателен характер и са отразени в изискванията на SNiP.

Определяне на нормата

Лицето поддържа топлинен баланс с околния въздух. В най-простия смисъл това означава, че с нарастването на температурата човешкото тяло също се нагрява. Но когато достигне определена критична стойност, тя се охлажда, например, чрез изпотяване. Когато въздухът се охлади, човекът първо замръзва и след това се опитва да се загрее. Трепене, когато замръзването е резултат от работата на мускулите, което повишава температурата на тялото.

Нормата е температурен диапазон, в който не се активират компенсационните механизми за охлаждане или затопляне. Някои фактори влияят върху определянето на техните граници:

 • Интензитетът на топлопредаване зависи от вида дейност. По време на тежка физическа работа или спорт, човешкото тяло генерира много повече топлина, отколкото с бавно ходене или играе шах. Съответно, в първия случай, човекът няма да замръзне при ниска температура в стаята, но във втория случай той ще изстине при най-малък спад.
 • Друг фактор е времето на годината и климатичните особености. Човешкото тяло се адаптира към редуването на топлината и студа. В резултат на това зимата се счита за удобна въздушна температура от 19-22 ° C, а през лятото - 22-25 ° C.
 • Друга особеност са ежедневните температурни колебания. В един сън, жизнените процеси забавят до известна степен, съответно температурата на тялото спада. Но тъй като човек не се движи, т.е. топлообменът с въздуха е сведен до минимум, тогава няма нужда да се поддържа оптимална атмосфера за събуждане. Повечето компании за топлинна енергия намаляват отоплението през нощта.

Минималната възможна температура за жилищните помещения е + 18 ° С. С тази стойност един обикновен човек може да направи без външно облекло за дълго време без да навреди на здравето.

Стандартни изисквания

Нормите на отопление за апартамент, на първо място, да се определи стойността на оптималния индикатор за жилищни и нежилищни помещения и възможни отклонения от тях. Тяхното развитие е по-просто, отколкото в работните помещения, тъй като дейността на жителите в жилищата е ниска и стабилна.

За жилищни помещения нормата е температура на въздуха 20-22 ° C, допустимата температура е 18-24 ° C. В същото време в ъгловата стая не трябва да пада под 20 ° С: такива стаи са изложени на силна слана и вятър.

 • Кухнята е работна зала, където често работи собственият си "източник" на топлина - газовата печка. Температурата тук е 19-21 ° С, а от 18 до 26 ° С.
 • Тоалетна - оптималният диапазон е 19-21 ° C, 18-26 ° C. Във всеки случай, банята не може да бъде най-студената стая в апартамента, отоплението е необходимо.
 • Банята е най-горещата стая, тъй като се характеризира с висока влажност. Минималното количество в банята е 18-24, максимум - 26 ° C. Въпреки това, вече при 20 ° C, използването на банята е неудобно.
 • Нежилищни помещения - температурата се изчислява въз основа на честотата на използване. За коридора е 18-20 ° C, но са разрешени 16 градуса. За килера - 16-18, но се позволява от 12 ° C до 22 ° C.

Тъй като необходимостта от топлина по време на сън е намалена, GOST позволява да се намали температурата на жилищните помещения с 3 градуса в периода от 0 до 5 ч. Това намаление не е нарушение на температурата за отопление на апартамента.

Изисквания към отоплителните системи

Отоплението на високата сграда е резултат от сложни инженерни изчисления, понякога не е прекалено успешна. Трудността не е как да се постави нагрятата вода към обекта, т.е. сградата, а да се разпределят на апартаментите по такъв начин, че да се наблюдава необходимата температура и влажност на жилищните помещения.

Ефективността на такава система зависи от координираното действие на всички компоненти, включително тръби и батерии във всеки апартамент. Затова подмяната на отоплителните тела, без да се вземат предвид особеностите на отоплението, води до отрицателни последици: в един апартамент те не получават топлина, а другият се прегрява.

Нормите за отопление в градски апартамент спомагат за създаването на ефективно отопление.

 • Съгласно изискванията за безопасност температурата на топлоносителя в батериите на отоплителната система трябва да бъде с 20 градуса по-ниска от температурата на самозапалване на материалите. За жилищни многостайни сгради температурният индикатор в отоплителната мрежа от 65 до 115 ° C се счита за норма, в зависимост от сезона.
 • Ако водата се прегрее до 105 ° C, се вземат мерки, за да се предотврати влага.
 • Границата на нормата за температурата на отоплението на батериите е 75 ° C, ако е по-висока, радиаторът е ограден.
 • В средата на географската ширина жилищният отоплителен сезон продължава от средата на октомври до средата на април. Всъщност доставчиците на топлинна енергия са задължени да започнат да загряват, след като записват средната дневна температура извън + 8 ° C в продължение на пет последователни дни.

Температурни смущения

Неспазването на горепосочените стандарти за отопление се счита за основа за преизчисляване на плащанията за доставка на топлинна енергия. Ситуацията, когато обитателите на апартаменти от една и съща област, но в различни къщи, плащат отлично количество, не се счита за причина, тъй като причината за това може да бъде различни фактори. Например, различни степени на топлоизолация на сгради.

Според "Правилата за предоставяне на комунални услуги", намаляването на температурата спрямо определените в нормите за всеки час намалява плащането с 0,15%. Тъй като "студеното захващане" в резултат на лошото подаване на топлина не отнема часове, а дни, в резултат на това сумата се намалява със справедлива сума.

Изчислението може да се извърши самостоятелно. Трябва да се отбележи, че през нощта - от 0 до 5, докато индикаторът може да бъде намален до 3 градуса.

 • Изчислява разликата между действителната дневна температура на помещенията и нормалното, например 16 ° C при стандартна температура 18 ° C, т.е. разликата е 2 градуса.
 • Броят на часовете на месец се записва, когато се наблюдава по-ниска температура, например: 19 * 20 = 380 часа.
 • Нека за месеца трябва да платите 1500 п. Използвайки коефициент на преобразуване 0,0015, се получава коригиращо количество. В нашия пример това е 380 * 2 * 0.0015 * 1500 = 1710 рубли. Тази стойност трябва да бъде приспадната от сумата на плащането.

Съгласно споменатия документ, ако в жилищната зона се наблюдава разлика между действителната и стандартната температура от 1-2 градуса, собственикът на апартамента има право да откаже да плати за отопление.
Въпреки това, абсолютно необходимо е да се документира нарушението в температурния режим. За целта са поканени представители на специална служба - например комисията за жилищно строителство. Ако последният откаже да провери наемателят може да образува независима комисия на жителите на същата сграда.

Трудно е да се повлияе осезаемо на работата на топлоснабдяването, още повече директно да се контролира работата на системата. Въпреки това, за регистриране на нарушения в работата на отоплителните системи и настояват за изпълнението от страна на обществените услуги на техните задължения - както правото, така и дългът на жителите. Особено, когато сред обитателите на апартамента има възрастни хора и малки деца, които се нуждаят от стабилна, достатъчна температура.

Въпреки това, трябва да се помни, че нарушаването на нормите при отопление на апартамент не е причина за самостоятелно преработване на отоплителната система и инсталиране на големи радиатори. Това е изпълнено с дисбаланс на топлоснабдяването в цялата къща и се наказва с голяма глоба.

Минималният и максималният индикатор за нормата на температурата на радиаторите в апартамента

Обикновено, що се отнася до повишаването на тарифите за отопление, хората са също толкова недоволни от качеството си.

Може би това е само отрицателна реакция на нови сметки, и може да е вярно, че отоплителните норми в апартамент 2017 далеч не са съвършени.

В този случай потребителите трябва да знаят правата си и да изискват преизчисляване на плащането за топлинна енергия.

Параметри, които включват отоплението

Когато дойде есента и се охлади навън, наемателите на жилищни сгради проверяват ежедневно радиаторите с надеждата, че са горещи. Ако това не стане, те започват да търсят виновните, въпреки че нормите за доставка на отопление в жилищна сграда са описани в Резолюция № 354 от 2011 г.

Това означава, че подаването на топлина към апартаментите започва при условие, че външният въздух е охладен до + 8 градуса и е продължил на това ниво или под най-малко 5 последователни дни. В този случай, ако температурата се покачи, тя спадне до критична, радиаторите ще останат студени.

Норма за апартамент

Каква е температурата в отоплителните акумулатори на жилищна сграда? Полезно е да знаете, че всяка стая има собствен стандарт на отопление в жилищна сграда (2017 г.).

Нормите за отопление в жилищни сгради 2017:

 • за всекидневната е +18;
 • скоростите на отопление в ъгловите апартаменти поради наличието на външни студени стени са по-високи - +20 градуса;
 • за кухня +18;
 • баня - +25.

Това е по отношение на апартаментите, докато за общи сгради показателите са както следва:

 • на входа - +16;
 • за асансьора е + 5 градуса;
 • в мазето и на тавана - +4.

Температурата на радиаторите в апартамента: нормална

Минимален рейтинг

Това се случва, дори когато отоплението е включено, все още няма достатъчно топлина в апартамента. Това се случва, ако стандартната температура на отоплителните радиатори в апартамента не съответства на реалната. По правило това се случва по няколко причини, най-популярната от които е въздушната система. За да го премахнете, можете да се обадите на съветника или да го боравите сами, като използвате кея Майевски.

Ако виновникът е бил неподходящ за батерии или тръби, тогава тук не можем да направим без специалисти. Във всеки случай, периодът, в който отоплителната система не е работеща, а температурата на радиаторите в апартамента според GOST не отговаря на стандартите, не трябва да се плаща от потребителя.

За съжаление, няма минимална температура на радиаторите в апартамента, така че трябва да се движите до температурата на въздуха в стаята. Каква е температурата на отоплението трябва да бъде в апартамента? Степента на отопление на апартамент в жилищна сграда трябва да варира от +16 до +25 градуса.

Максимална скорост

Параметрите на отопление в жилищна сграда са описани подробно в SNiP 41-01 от 2003 г.:

 1. Ако сградата използва двутръбна отоплителна структура, максималната допустима температура на радиаторите се счита за +95 градуса.
 2. За еднотръбна система температурата на отоплителните тръби в апартамента е нормата - +115.
 3. Оптималната температура на радиаторите в апартамента (нормална през зимата) е + 80-90 градуса. В случай, че се доближи до знака от +100 ° C, са необходими спешни мерки, за да се предотврати влага на охладителната течност в системата.

За да се гарантира, че отоплителните норми в апартамента през зимата отговарят на гостите, е необходимо да се измери температурата на батериите.

За това:

 1. Можете да използвате обикновен медицински термометър, но трябва да отбележите, че ще трябва да добавите няколко градуса към неговия резултат.
 2. Използвайте инфрачервен термометър.
 3. Ако има само термометър за алкохол, той трябва да бъде плътно прикрепен към радиатора, преди да е бил обвит в топлоизолационен материал.

Ако температурата не съвпада с нормата, тогава е необходимо да се напише заявка за заявка в офиса на отоплителната мрежа, за да се извърши контролно измерване. Според тази петиция комисията трябва да дойде, която изпълнява всички изчисления.

Намерете отговори на други въпроси, които ви интересуват:

Какво да правим, когато няма отопление?

В случай, че GOST за отопление в апартамент е далеч от неговата норма, е необходимо да се определи причината за студените батерии. За да направите това, е по-добре да се обадите на представители на съответната услуга, тъй като те могат едновременно да записват температурата в жилищни помещения.

Ако проблемът е в неправилна поддръжка на отоплителната система у дома от служителите в отоплителната мрежа, тогава всички усилия за отстраняване на неизправности ще бъдат насочени към организацията. В същото време наемателите трябва или да направят преизчисление за отопление, ако батериите не затоплят достатъчно, или да определят периода, когато са били напълно студени и без заплащане.

По този начин законът за отоплението на жилищни сгради (2017) гарантира защита на наемателите, когато обществените предприятия не изпълняват задълженията си.

Всяко изявление от тях следва да бъде разгледано възможно най-скоро, след което влезе специална комисия и документира несъответствията.

Знаейки колко градуса трябва да има отопление в апартамента и кога е включена системата, всеки собственик може самостоятелно да определи дали индикаторите отговарят на стандартите за отопление в апартамента и да вземат мерки, ако това не е така.

Свързани публикации

Оценка на най-добрите отоплителни радиатори за един апартамент: биметален, стомана, чугун и алуминий

Стандарт температура в отоплителната система на апартамента: устройство за измерване на топлина

Предимства на газовите котли за автономно отопление на един апартамент: видове и процедури преди монтажа

Записване на навигация

Коментари: 6 за "Минимален и максимален показател за нормата на температурата на радиаторите в апартамента"

Може би някой ни гарантира ХОА "Гарисън", град Арамил, регион Свердловск, в допълнение към заплахите, включително и убийството не гарантира... 10 зими замръзнаха, попитаха те, пишеха на жилищната инспекция, но имаше само повреди навсякъде и всичко беше нормално... температурата в стаите беше около 11-13 градуса, беше в студа от -40 през зимата, самите тръби по това време бяха около 29- 31 градуса...
срещу нас сега наистина се стигна до преследване от ръководството на ХОА, което никой не избра, срещи в продължение на 10 години не бяха проведени, парите са изразходвани, миналата година срещу нас и без документи и с измислени документи от наше име, не получих тези документи, а мирното правосъдие бе прието от мен от... патица тук, съдия от мира Арамали Матвеев, който с отговора на региона беше на отпуск по майчинство, но издаде съдебно решение, което по чудо беше подложено на оспорване, тъй като господата в световния двор на Арамил направиха всичко, за да не ми позволят да се запозная с делото... отговорът на моята жалба дойде, че те бяха прави, не ми позволиха да се запозная, докато съдията не даде разрешение... и т.н. и т.н. Съгласно законодателството на Руската федерация, за опростено нареждане трябва да има определени документи, които не са били и не могат да бъдат, освен това исканите документи от мое име се основават на моите лични данни, включително от имота ми и т.н. съдията не се срамува от липсата на необходимите документи и наличието на очевидно "направени" документи. Също така да се определи договор за възраст и фамилия от син S.V. Ковалева (нарича се себе си счетоводител на жилищната асоциация "Гарисън") с подписа и печат на HOA, но без подписа на предполагаем адвокат, нает от HOA, където дължи 8500 и дори в брой... След това джентълмите бяха толкова ядосани, че през същия период те подправяха документи по пощата, записани по пощата, според мен ми изпратиха декларация за помирение и вече в размер на 179 тр. през същия период... няма топла вода, все още няма отопление, кърпата затопляне не работят. новият кмет на града дойде и господата вече му бяха казали, че поради моите недължими дългове GVS е прекъснат от нас, което никога не сме имали по принцип, но парите не са малки и не са направени преизчисления, дори и да не поискате, не казахте Няма да разказваме нищо. И това не е повече от 10% от създаденото беззаконие в нашата ХОГ. Последният израз, който нарича себе си председател А. Литвинова - реших, че от новата година ще отделите отделно ресурсни работници... хората, които следват законодателството, знаят, че това всъщност е решение на държавата и са издадени съответните закони на Руската федерация. Тя също така преди това заяви, че тя лично е взела решение, че всички ние да платим отделен ремонт, тъй като Всеки е толкова зле и не може да събере пари, но ги събра на разписка и каза, че не е длъжна да плаща за ремонта, който е поставил приходите. В резултат на това след 14 месеца всички получихме искове с глоби... O.A. Литвинова отново, без да мигне окото, написа още едно писмо и го окачи на всички етажи, така че вида на заплащането, така че няма да имате оплаквания... това не е смешно. много. За един месец ние бяхме лично преизчислени само с 8 Meyaztsev или 14 месеца платени за вземане в основен ремонт и каза къде да отида... какви писма да се изгубят... и че глобите са нашата лична скръб... и мога да прехвърля цялата бъркотия за дълго време в същото време се излива кал над нас, местната полиция написва освобождаване както от заплахи и неприличен език, така и от неприлични обиди на общото събрание, О.А. Литвинова и С.В. Ковалева (изглежда е счетоводител на жилищната асоциация "Гарисън" в гр. Арамил, има регистриран капитал според регистъра, регистрира сметката на нашата жилищна асоциация, в отговорите дават данни пише, че това е търговска тайна, за мен основателят на HOA, търговска тайна... без коментар...) използвайки неприличен език и публични обиди, тези две жени свидетелстваха, че майка ми счупи срещата... и че тя е цитат: тя страда от есенни и пролетни събития, тя е скандална жена и всички насаряват prtiv O.A. Литвинова. ние рядко виждаме тези жени и нямаме време да ги обсъждаме с никого. Но те разпространяват клюки и гняв в нашия район. Те пишат големи съобщения и ги обесят на стълбището, че дължим много, че позорът на длъжниците, че заради нас цялата къща е студена и т.н. и т.н., но къщата не е построена технологично, а БГВ не може да се доставя като стандарт, по принцип като О.А. Литвинова и С.В. Ковалев знае, защото дори и респондентите отговорили на тях и имаме актове, и тя се разхожда и разказва на всички, че къщата е строго построена и т.н.... Така че не работи твое, съжалявам, преувеличавам надзора, защото РС инспекторат в Свердловск получи и отговори, че нашата ХОА има право, а къщата е строшена и останала, сме замръзнали и студени. Това е 09/28/17. 21:51 БГВ не е, отоплителите за кърпи са студени, а батериите (стартирани с 09/25/17.)
36 градуса от едната страна на апартамента и 31 градуса от другата... какво мислите, че е топло в нашия дом? И мислиш, че ще броиш отоплението? Ще ви отговоря на два въпроса - НЕ. вече за трети път, въпреки факта, че тя е +13 на улицата, а не -40.
Написах директна линия до президента на Руската федерация, той отговори, че престъпните статии, дадох това на О.А. Литвинова и С.В. Ковалева - отговорът, пожелах късмет...
Ако обаче някой иска да помогне на къщата и нашите жители, ще бъда благодарен.

Скъпи Яночка, съчувствам, че такива явления са навсякъде, нито прокуратурата, нито инспекцията, нито административната работа. Те са топли и добре, в най-добрия случай казват, че ще потърсят изявления, които ще разгледаме в рамките на един месец.
Тази година действах по различен начин, сега съществува във всички градове групата "Популярен фронт", Путин директно глави. V.
Централен офис в Москва. Така че от тях ги намерих за сайта в Интернет и изпратих електронни писма от Москва, изпратени по електронната поща на мястото на пребиваване на втория ден, след което по Интернет намерих моя личен имейл на ръководителя на администрацията и също изпратих изявления за електроника, Департамент по жилищно администриране администрация отказа. И подадете в продължение на три дни, всички искания са били решени, мениджърът на компанията е наказан, той може да помогне.
Към имейл:
Популярен фронт за Москва.
Хората пред вашия град.
Администрация на града.
Инспекция на жилището.
Областта на прокуратурата.
С най-добри пожелания, Eagle Fits.
Моят електронен адрес [email protected]. пишете на

Обичайна ситуация, се бори с HOA за 5 години, вероятно. Ще ви кажа единствения изход. Намерете добра компания за управление и прехвърлете къщата до тях за поддръжка. Всички просто ни казаха, че вие ​​сте избрали това HOA и председателя, въпреки че всички протоколи са били подправени от тях.

Никога не съм виждал добра компания за управление. Необходимо е да организираме среща на Службата за социално подпомагане и да проведем преизбиране. Влезте в самия борд или по-добре да станете председател на HOA и да решите всички проблеми с отоплението.

"Чрез съдебното нареждане успешно беше оспорено чудото". Яна, съдебното разпореждане се анулира АВТОМАТИЧНО след получаване на възражения от ответника. И какви от тези възражения изобщо не са важни. Научете законите, в противен случай можете да съдите всеки

Моят опит се основава основно на проучването на жилищното строителство, гражданското право, плюс предишния многогодишен опит в съдебните спорове в други отношения. Много е важно, когато се обърнете към която и да е структура, да посочите ясно ситуацията и правилно да повдигнете въпроса (ите) и какво искате да решите в крайна сметка. Когато подадох молба до GZHI и получих акт (който исках да подам), който не отразява всички отговори на съществуващи нарушения, които заявих в жалбата, изпратих жалба до ръководителя на GZI, в която се оплаках от действия (бездействие) инспекторът (длъжността и фамилното име са посочени в акта). Вярно е, че съгласно Федерален закон № 59 можете незабавно да се обърнете към съда: обжалване на непълен отговор, задължително да предоставите пълен отговор и да потърсите обезщетение за неимуществени вреди. "Диалог" устно, където и да се обърна, аз не водя, а аз общувам само чрез хартия, която правя в два екземпляра, на един от тях ме отбелязват при встъпване. След това контролирам периода, през който ще получа отговор и съдържанието на отговора. Отново FZ 59: ако крайният срок за изпращане на отговор е бил нарушен - трябва да има иск за нарушение на крайния срок за отговор; ако отговорът не е окончателен, следва иск за непълен отговор. И в двата случая да поиска обезщетение за неимуществени вреди. От едно обжалване най-малко 2 или повече съдебни дела. Това е за правителствени органи и органи на местно самоуправление. Но това отнема време.

Стандартни стандарти за отопление - стандарти и характеристики

Колко удобно ще бъде да бъдеш в жилищна сграда зависи до голяма степен от това дали е топло или не. Температурата на въздуха в градския апартамент е един от най-важните фактори при формирането на оптимален микроклимат. Но за различните стаи температурните стандарти са различни. Ето защо в тази статия ще се вземат предвид нормите за отопление на жилищни помещения и основните причини, причиняващи недостатъчно отопление.

Какво означава степента на отопление?

Съгласно нормата се отнася до температурния диапазон, в който няма активиране на компенсационните механизми за отопление или охлаждане. Трябва да се отбележи, че повечето хора се чувстват комфортно, когато температурата е в диапазона от +21 до +25 градуса.

За различните групи от населението този показател е малко по-различен. Например, според проучванията, оптималната температура на въздуха в апартамент за деца и жени е + 23-25 ​​градуса. И за мъжете, тези стойности са малко по-ниски и са в рамките на + 21-23 градуса. Психолозите и хигиенистите разкриха стандартите за отопление в апартамента, при които човек се чувства най-добре - това е 18-24 градуса над нулата. Ето защо минималната възможна температура в помещението е +18 градуса.

С тази стойност едно лице може да бъде в къща за дълго време без връхни дрехи и без да навреди на здравето му. Регламентирани норми за отопление в апартамента по закон. В студен период от време някои климатични параметри трябва да се поддържат в жилищни сгради и апартаменти. Всичко това е описано подробно в документацията. Според нормите и изчисляването на плащането за отопление. В различните случаи правилата се определят по различен начин.

Тъй като параметрите на отопление в апартамента зависят от три фактора:

 1. Климатичните особености на района на страната.
 2. Вид отопление: централизиран или автономен. В първия случай за изчисляването на стандарта се отчита местоположението на апартамента. Например, ъглова или не. Температурата на охлаждащата течност също се взема под внимание. Във втория случай концепцията за нормата е донякъде условна. Всичко зависи от комфорта на живот, отоплителния котел.
 3. Вид на отопляемото пространство.

Кога започва отоплителният сезон?

Като се има предвид степента на включване на отоплението, става ясно, че отоплителният сезон започва от момента, в който средната дневна температура извън прозореца за 5 дни не надвишава +8 градуса. Доставката на топлинна енергия спира, ако външната температура е над знака от +8 градуса, а тази ситуация продължава повече от пет дни.

По принцип отоплителният сезон продължава от средата на октомври до началото на април.

Но Заслужава да се отбележи, че социалните съоръжения, образователни институции могат да кандидатстват за началото на отопление преди време. Обикновено 1.5-2 месеца преди началото на отоплителния период се провежда тест за стартиране на отоплението в градските жилища. Във всички входове се появяват съобщения за времето на теста. Това се прави, за да се провери здравето на системата.

На определено време, наемателите на апартаменти трябва да останат у дома. Действително, по време на пробно пускане може да настъпи изтичане на системата. Извършването на пускане в експлоатация на отоплителната система е задължително след инсталирането на топлофикационната система или нейното ремонт и модернизация. Това ви позволява да проверите готовността на инженерните системи. И също така да ги доведе до желаните параметри на работа.

Стандарти за отопление на апартамента

Стандартната температура в жилищните помещения е + 20-22 градуса. Разбира се, някои отклонения са възможни. Допуска се температурата от +18 до + 24 градуса. Но ако стаята е ъглова, тя е най-засегната от вятър и замръзване. Ето защо, за такива апартаменти, температурата не трябва да пада под знака от +20 градуса.

В зависимост от вида на помещенията се установяват следните стандарти:

 • За кухня и тоалетна: от +19 до +21 градуса. Валидни стойности: + 18-26 градуса.
 • За баня: от +18 до +24 градуса. Допустимо и + 26 градуса.
 • За коридора: от +18 до +20 градуса. Допустимо и +16 градуса.
 • За килера: от +16 до +18. Валидни опции: + 12-22 градуса.

По време на сън, нуждата от топлина е донякъде намалена. Ето защо, според GOST, в периода от 24:00 до 5:00 часа в жилищен район температурата може да бъде понижена с 3 градуса. Ако стартира отоплението в жилищна сграда и батериите не осигуряват адекватна топлина и температурата в апартамента е под стандартната стойност, жителите имат право да кандидатстват за преизчисляване на плащанията за отоплителни услуги и да не плащат за топлината, която не получават.

Какви са характеристиките на системите за топлоснабдяване за градски апартаменти?

Понякога температурата в стаята с началото на отоплителния сезон е под нивото на установения стандарт. Причините за това може да са много. Знаейки как работи отоплителната система в жилищна сграда, е много по-лесно да идентифицирате проблемите и да ги оправите.

Накратко, функционирането на системата може да бъде представено по следния начин. От централната котелна централа охладителят през главните тръбопроводи се подава към отоплителната инсталация на къщата и се разпределя в отделни апартаменти. Ако отоплителните инсталации не затоплят помещението, се извършва допълнително регулиране на степента на подаване на топла вода. Произвежда се в термичната точка. За такива цели използвайте специални кръгови помпи. Горният метод за водоснабдяване се нарича независим.

Налице е и зависима отоплителна система в жилищна сграда, в която охладителната течност влиза в батериите на апартамента директно от когенерационната система без допълнително разпределение. Също така, отоплителните системи, в зависимост от разположението, могат да бъдат еднотръбни и двутръбни. Компетентното и правилното окабеляване на отоплението в къщата е гаранция за ефективно и висококачествено отопление.

В случай на жилищна сграда еднотръбното топлоснабдяване има няколко недостатъка. Големият минус е, че по време на транспортирането топла вода губи много топлина. Потокът от охлаждащата течност се извършва отдолу нагоре. Поради това на горните етажи често батериите са едва топло.

С такава схема на окабеляване не е възможно да се регулират радиаторите. Също така не е възможно да се сменят батериите без да се източва водата от цялата верига. Но ситуацията се решава чрез инсталиране на джъмперите. Такава система за отопление на многоетажна сграда, от една страна, е икономична, но от друга страна, тя допринася за неравномерното разпределение на топлината в апартаментите. Жителите на горните апартаменти през зимата са много студени.

Но двутръбната система ви позволява по-равномерно нагряване на всички апартаменти на всички етажи на къщата. Контурът на двутръбния тип се характеризира с това, че водата, охладена в акумулатора, не се връща обратно в една и съща тръба, а в обратния канал.

Защо температурата в апартамента е по-ниска от нормалната и какво да правим?

Ако се появи началото на отоплителната система на многоетажна сграда и батериите останат студени или едва топло, е необходимо да се свържете със сервиза, за да определите причините за неефективното отопление. Работниците в службата трябва да пристигнат, да записват в действието на отклонението на температурата от установения стандарт. В рамките на една седмица проблемът трябва да бъде решен. В противен случай наемателите имат право да се обръщат към висши органи.

Ако има отоплително изключване по време на отоплителния сезон, то най-вероятно е временно и е свързано с ремонтни работи. И може би някой от съседите реши да смени батерията или да добави нови секции, което доведе до необходимостта от изключване на отоплението.

В стаите с централен тип отопление често се инсталират чугунени радиатори. Понякога в една жилищна сграда отоплителните тръби са запушени и е необходимо зачервяване. Само професионалистите трябва да направят това. В крайна сметка това изисква специални знания, умения и опит. Ще се изисква специално хидропневматично оборудване, смес от вода и сгъстен въздух. Почистването на отоплителните системи може да се извърши без зачервяване на решетките. Тази процедура може да бъде извършена от наемодателя независимо. Истината е, че работата изисква много време и изисква разглобяване на батериите. Всичко това позволява да се повиши ефективността на системата.

Лошото отопление може да се свърже с факта, че мощността на нагревателната батерия е ниска. Тази ситуация може да бъде причинена от инсталирането на оборудване. Например, ако инсталирате радиатор в ниша, тогава неговата топлинна мощност ще бъде няколко пъти по-малка. Ако секциите на батерията не са достатъчни, системата също няма да може да загрява цялата стая, ако е необходимо. Ето защо е важно да инсталирате отоплителни тела с необходимото захранване. Според нормите капацитетът на радиатора трябва да бъде 1 kW на 10 кв.м.

Някои жители за отопление използват електроенергия. Разбира се, цената за подобно жилищно отопление е доста висока. Но този метод на отопление е най-лесният за използване, както и най-надеждният. Електрическото отопление може да бъде чисто електрическо, вода и комбинирано. Помислете колко киловата ви трябва да отоплявате една къща, използвайки електрически тип отопление. Тази стойност зависи от това, което собственикът на апартамент планира да използва за отопление: електрически бойлер, конвектор или система "топъл под".

Електрически бойлер е по-добре да изберете трифазен. Захранващото оборудване може да бъде различно. За да се определи необходимата мощност на котела, трябва да се раздели площта на къщата с 10. Така че, ако площта на къщата е 140 квадратни метра, се нуждаете от котел с мощност от 14 kW. За икономичност е възможно да се установи двутарифен режим на използване на електрическа енергия. За конвекторите изчислението се извършва по подобна схема.

Системата "топъл под" - най-удобната опция за отопление. Защото за всяка стая можете да зададете определена температура. За къща с РЗП 90 кв.м. консумацията на енергия ще бъде от 5.5 до 9 kW.

По този начин, има установени от закона норми на температурата в апартаментите. И ако тези норми не са спазени, отоплителните системи на една жилищна сграда не затоплят помещението достатъчно, наемателите на къщата имат право да се свържат с жилищната служба, за да идентифицират причините за ситуацията и да потърсят подобрение в качеството на топлоснабдяването.

Стандарт на потреблението на топлинна енергия за отопление: как се изчислява заряда за топлина?

Всеки собственик на град апартамент поне веднъж изненадани от номера в разписката за отопление. Често не можем да разберем по какъв принцип се начислява такса за отопление и защо често обитателите на съседна къща плащат много по-малко. Цифрите обаче не се вземат от нищото: има стандарт за потребление на топлинна енергия за отопление и въз основа на това се формират общите суми, като се вземат предвид одобрените тарифи. Как да разберем тази трудна система?

Отопление - основата на комфорта в руската зима

Откъде произхождат регламентите?

Стандартите за жилищно отопление, както и стандартите за консумация на комунални услуги, независимо дали е отопление, водоснабдяване и др., Са относително постоянни. Те се приемат от местния упълномощен орган с участието на организациите, предоставящи ресурси, и остават непроменени за три години.

Нови тарифи за комунални услуги

По-просто, компанията, която доставя топлина на региона, представя на местните власти документи, оправдаващи новите правила. По време на обсъждането те се приемат или отхвърлят на заседанията на градския съвет. След това се преизчислява консумираната топлинна енергия и се одобряват тарифи, на които потребителите ще плащат.

Как да разбера дали има достатъчно топлина?

Стандартите за потребление на топлинна енергия за отопление се изчисляват въз основа на климатичните условия в региона, вида на къщата, материала на стените и покрива, износването на комунални мрежи и други показатели. Резултатът е количеството енергия, което трябва да се изразходва за отопление на 1 квадрат жизнено пространство в дадена сграда. Това е норма.

Общоприетата единица за измерване е Gcal / кв. м - гигакалория на квадратен метър. Основният параметър е средната температура на околната среда през студения период. Теоретично това означава, че ако зимата е топла, тогава ще трябва да платите по-малко за отопление. На практика обаче това обикновено не е така.

Затоплен навън, но студен в апартамента

Каква трябва да бъде нормалната температура в апартамента?

Стандартите за отопление на апартамент се изчисляват, като се вземе предвид факта, че в жилищна зона трябва да се поддържа удобна температура. Неговите приблизителни стойности са:

 • В хола оптималната температура е между 20 и 22 градуса;
 • Кухня - температура от 19 до 21 градуса;
 • Баня - от 24 до 26 градуса;
 • Тоалетна - температура от 19 до 21 градуса;
 • Коридор - от 18 до 20 градуса.

Ако през зимата във вашия апартамент температурата е под определените стойности, това означава, че вашият дом получава по-малко топлина от предписаните стандарти за отопление. По правило износените градски отоплителни системи са виновни за такива ситуации, когато се изливат ценни енергии във въздуха. Въпреки това, темпа на отопление в апартамента не е изпълнено и имате право да се оплачете и да поискате преизчисляване.

Как се изчислява таксата за потреблението на топлинна енергия според стандартите?

Как да се изчисли отоплението? До неотдавна стандартът за отопление бе считан за основен параметър при изчисляването на плащането на получената топлинна енергия. Формулата е съвсем проста: отопляемата площ се умножава по стойността на стандарта и се оказва, че количеството топлина, което трябва да бъде изразходвано за отопление на апартамента. То се умножава по тарифата, одобрена от Общинския съвет, и получената сума се получава.

Как да изчислим тарифата?

Районът на потребление на топлинна енергия за отопление на къщи в частни сгради включва също така и площта на пристройките, като се отчитат доставките на топла вода (ако има такива) и други параметри. Наскоро още една колона е включена в разписката: общи къщи имат нужда. Бе одобрен друг стандарт за отопление на стълбища и стълбища и сега потребителите трябва да плащат за тях.

За да се спестят пари, много от тях започнаха да инсталират отделни измервателни уреди в апартаментите, които контролират действително получената топлина, а не обявеният стандарт за отопление. Пример за инсталиране на такъв брояч можете да видите на снимката.

Индивидуално измерващо устройство

В съответствие с това се промени и реалната цена на комуналните услуги. Броячите не могат да бъдат инсталирани със собствени ръце: те трябва да бъдат подложени на задължително запечатване от регулаторните органи.

Това е важно! Изпълнителят, който инсталира вашите измервателни устройства, трябва задължително да има лиценз за инсталиране и поддръжка на тези продукти.

Как да изчислите таксата за топлинна енергия?

Инструкциите за изчисляване на плащането (Gcal за отопление) включват три варианта в зависимост от това дали има метри и дали има общо устройство за домашно измерване. Обмислете всички възможности:

В апартаментите няма инсталирани измервателни уреди, има общо устройство за измерване на къщата

 1. Управляващото дружество проверява показанията на общия домашен уред. Например: 250 гигакалории. Намерете тази стойност в разписката;
 2. Разберете цялата площ на къщата, като вземете предвид офисите, магазините и т.н. Например 7000 м;
 3. Разберете енергийната тарифа. Например, 1400 рубли за 1 Gcal;
 4. Като се има предвид площта на апартамента, изчислете индивидуалната си такса. Ако площта например е 75 метра, получаваме следното изчисление: 250 x 75. Полученият резултат е разделен на 7 000 х 1 400 - разходи за дома. Резултат: 3 750 рубли. Това ще бъде стойността, която ще видите в разписката си.

Къщата няма домашен уред и няма индивидуални метри.

В този случай изчислението се извършва, като се отчита степента на нагряване. Например тя е равна на 0,25 Gcal на квадратен метър. Умножете го с площта на отопляемата стая и с тарифата, приета във вашия регион. Към тази стойност се добавя таксата за общата енергийна стойност на къщата според стандарта, разделен изцяло на всички собственици.

Къщата разполага с дозиращо устройство и апартаментът е снабден с метри.

Това е най-икономичният вариант, тъй като ще имате право да плащате за истинска топлина във вашия апартамент, а не за абстрактен стандарт за отопление. Крайната цифра е резултат от добавянето на топлинната консумация в апартамента и стойността на общия домашен уред, разделен между жителите.

Често се предполага, че степента на потребление на топлинна енергия за отопление е значително надценена, особено когато смятате, че голяма част от нея се изразходва никъде. Поради това все повече хора предпочитат да инсталират индивидуални измервателни уреди и по този начин плащат само за получените услуги.

Това е важно! Трябва да знаете, че има няколко схеми за подаване на топлина към къщата и топлата вода. Следователно, преди да инсталирате измервателни уреди, е необходимо да се консултирате с независим експерт. Ако устройствата са инсталирани неправилно, няма да ги запазите, а плащате за услуги.

Къде отива топлината?

Нека да обобщим. Стандартите за отопление в апартамента са проектирани така, че къщите ни получават достатъчно топлина, а наемателите не изпитват дискомфорт дори при най-тежките студове. Ако смятате, че те не са верни и няма смисъл да ги плащате в пълен размер, можете да инсталирате един метър. Практиката показва, че това ви позволява значително да спестите пари и да се освободите от разходите за несъществуващи услуги (вж. Също и оценката за отопление).

Top