Категория

Седмичен Новини

1 Помпи
Тухлена камина
2 Камини
Пещи и котли за дълготрайни дървени стърготини: благоприятна система за отопление
3 Гориво
Отопление на частна къща със собствени ръце
4 Радиатори
Подробно устройство и модел за полагане на руска печка с печка и печка
Основен / Камини

Отопление на жилища


Отоплението на жилищни сгради е доставката на топлинна енергия чрез централизирани топлопроводи и вътрешни инженерни отоплителни системи, които осигуряват поддръжка на жилищни или нежилищни помещения в жилищна или нежилищна жилищна сграда, както и в помещенията, които са част от общата собственост на жилищна сграда, стандартна температура на въздуха.

Ако топлинна енергия за нуждите на отоплението на помещенията се доставя на вътрешните инженерни системи чрез централизирани мрежи за инженерна и техническа поддръжка, топлоснабдяването започва и завършва отоплителния сезон в сроковете, определени от упълномощения орган. Отоплителният сезон трябва да започне или да изтече в деня, следващ края на 5-дневния период, през който съответно средната дневна външна температура е под 8 ° С или съответно над 8 ° С.

Ако липсата на производство за централно отопление и лицензирането на изпълнителя за общо отопление услуга се извършва с помощта на оборудване, което е част от общата собственост на собствениците на помещения в жилищна сграда, условията, които определят датата на началото и края на периода на отопление се определя от собствениците на помещения в жилищна сграда или собствениците на жилищни сгради. В случай на неуспех да се приемат такова решение на отоплителния сезон започва и завършва в рамките на уставния тялото, колкото е възможно, когато се прилага топлинна енергия за отоплителни нужди на вътрешни инженерни системи за централизирана мрежа инженерна и техническа поддръжка.

Общите правила за осигуряване на топлоснабдяване на жилищни сгради са установени с член 7 от глава 3 от Федералния закон от 7 декември 2011 г. N 416-ФЗ и предоставянето на комунални услуги за отопление на жилищни сгради и жилищни сгради се извършва в съответствие с Правилата за предоставяне на комунални услуги на собствениците и ползвателите на помещения в жилищни сгради и жилищни сгради, одобрени с Постановление на правителството на Руската федерация от 6 май 2011 г. N 354 (наричани по-долу "Правилата").

Условията за предоставяне на комунални услуги за отопление на собствениците и ползвателите на помещения в жилищна сграда се определят в зависимост от избрания начин за управление на жилищна сграда.

Обемът, консумиран в жилищния период в жилищни или нежилищни помещения на комунален топлоизточник, се определя от индикациите за индивидуално измервателно устройство.

При липса на индивидуално измерващо устройство за потребление на топлинна енергия обемът на общинския ресурс се определя въз основа на стандартите за потребление на комунална отоплителна система.

Изчисленото количество консумация на топлинна енергия за специални случаи се определя въз основа на данните, посочени в параграф 59 от Правилата и при липса на такива данни се определя чрез метод на изчисление, подобен на този, определен в договора за електрозахранване между изпълнителя и организацията за доставка на топлинна енергия за целите на изчисляването на разхода оборудвани с индивидуални измервателни прибори и при липса на такова условие чрез метод на изчисление, установен в съответствие с изискванията на законодателството за радиочестотния спектър за топлинна енергия zhenii.

Обемът на електроенергията, осигурен за всеки апартамент или нежилищни помещения, предвиден за сетълмент период за общи домакински нужди в жилищна сграда, оборудвана с устройство за колективно измерване на топлината, ако в такава жилищна сграда някои или всички жилищни и нежилищни помещения са оборудвани с индивидуални средства за топлинно измерване, според формулата 13 и при тяхно отсъствие - съгласно формула 14 от Приложение 2 към Правилата.

Изискванията за качеството на комуналните услуги за отопление са определени в Приложение 1 към Правилата:

 • Непрекъснато отопление през целия период на отопление
  • Допустимата продължителност на прекъсванията при предоставянето на комунални услуги и допустимите отклонения в качеството на комуналните услуги:

  Специфичните изисквания се прилагат при температура на околния въздух не по-ниска от изчислената по време на проектирането на отоплителната система, при условие че са взети мерки за затопляне на помещенията (GOST R 51617-2000).

  В случай на прилагане на параграф 14 от настоящото приложение параграф 15 от настоящото приложение не се прилага от момента на започване на прекъсването на отоплението.

  Температурата на въздуха в жилищните помещения се измерва в помещение (ако има няколко стаи в най-голямата част от дневната), в центъра на равнините, на 0,5 м от вътрешната повърхност на външната стена и нагревателния елемент и в центъра на стаята (точката на пресичане на диагоналните линии помещения) на височина 1 м. Същевременно измервателните уреди трябва да отговарят на изискванията на стандартите (GOST 30494-96).

  Свързани новини

  Не през първата година съдилища на различни нива в много от съставните части на Руската федерация разглеждат спорове относно събирането на просрочени плащания от собствениците на помещения, в които са били демонтирани отоплителни радиатори, а жилищните сгради, които включват тези помещения, са оборудвани с централизирана система.

  За наемателите това е голямо минус. Доставчиците на ресурси остават в черно, тъй като те са в състояние да изчислят плащането за водоснабдяване и отопление не според действителните показатели, а според стандартите. И до март тази година имаше повишаващ се фактор, който беше начислен само за това, че беше в къщата.

  Доклад на комисаря по правата на човека в Руската федерация. Този доклад е изготвен въз основа на член 33, част 2 от Федералния конституционен закон "за комисаря по правата на човека в Руската федерация" и е посветен на анализа на ситуацията с спазването и защитата на правата на гражданите в България.

  Последни федерални новини за жилища и комунални услуги

  Алтернатива на тарифите за полезност за индексиране на две фази през 2019 г. е да се намалят тарифите или да се превърнат в задължителни инвестиции, каза пред репортери Игор Артемеев, ръководител на Федералната служба за защита на конкуренцията.

  Отоплителни норми в жилищни сгради

  Стандартите за доставка на топлинна енергия в жилищни сгради се определят от държавата. Документацията посочва климатичните условия, които трябва да бъдат в студения сезон.

  Въз основа на това се определя цената на комуналните услуги. Гражданите трябва да знаят правилата, защото никой няма да ги мами.

  Регулаторни документи

  Нивото на отопление в апартаментите се регулира от следната документация:

  • GOST 30494-96. Записва нивата на микроклимата в жилищните сгради. Тя определя оптималните и допустими нива;
  • SP 23-101-2004. В документа са изброени правилата, които строителите трябва да вземат предвид при построяването на къща. Това ви позволява да създадете оптимален микроклимат в корпуса;
  • SNiP 23-01-99. Определя хигиенните правила;
  • SNiP 31-01-2003. Задава вътрешното ниво на температурата.

  Въз основа на тази документация се определят различни видове помещения.

  Жилищните сгради принадлежат към първата категория. Температурата и влажността са оптимални само ако създават условия за нормален човешки живот.

  Има параметри, които причиняват дискомфорт, но се считат за валидни. Температурата на въздуха трябва да бъде равна на + 20 градуса и по-висока, а влажността не трябва да надвишава 80%.

  Охладете в апартамента

  Въпреки че законът ясно описва нормите за отопление, още през студения сезон много наематели са последвани от оплаквания от студа. Каква е причината?

  Това може да се дължи на влошаване на инженерните комуникации. Оборудването не успя и вече не изпълнява предишните функции. В много от стаите не се променя, а просто се ремонтира.

  В този случай, ремонта на централните отоплителни мрежи ще помогне. Но наемателите не решават тези въпроси.

  Има и друг начин за решаване на проблема - включването на допълнителни източници в жилищна сграда. Най-новото развитие е отоплението с газови котли и система "топъл под".

  Какво е установено в регламентите

  В законодателството по отношение на отоплението са посочени следните данни:

  • Отоплителният сезон започва с намаляване на средната дневна улична температура до + 8 градуса. Ако това се наблюдава за около 5 дни, тогава е необходимо нагряването на помещението. Отоплителният сезон завършва с повишаване на температурата до +8;
  • Минималната температура е зададена в зависимост от типа стая. Определянето му трябва да се извършва във всяка стая. Термометърът се намира на 1 метър от стените и на 1,5 метра от пода;
  • През къщата през цялата година трябва да се влива топла вода, а нейната температура да е от +50 до +70. Отклоненията са възможни само с 4 градуса. Ако тези правила са нарушени, тогава наемателите имат право да намалят сметките за комунални услуги с 0,15%.

  Гражданите трябва да напишат изявление относно намаляването на температурата на водата или нагряването. Тя се обслужва в контролиращата организация. По отношение на проверката е съставен акт. Нарушенията трябва да бъдат поправени в рамките на 7 дни.

  Законодателството предписва задължението на дружествата да доставят топлинна енергия през периода на отопление. Злополуката не може да продължи повече от 16 часа. По това време температурата трябва да е нормална.

  Принципи на стандартите

  Законите установяват стандарти, които трябва да бъдат спазвани от комуналните услуги. Регионалните лидери могат да направят климатичните промени. Това се определя от местните власти с помощта на съответните документи.

  Какво ще стане, ако стандартите не са изпълнени в жилищна сграда? Жителите имат право да се обръщат към регулаторни организации.

  Понастоящем е в сила законопроект, за който се определят максималните тарифни индекси. Това се определя от различни фактори, включително местните условия.

  влажност

  Има стандарти не само за отопление в къщата, но и за влажност. Този индикатор може да варира в апартамента поради различни фактори, например поради неправилното функциониране на вентилацията. Проблемът трябва да бъде разрешен от обществените предприятия.

  През зимата влажността трябва да бъде между 30-45%, но 60% е приемливо. И температурната норма е + 18 + 24 градуса. В кухнята и банята няма стандарти за влажност, тъй като тези помещения имат оперативни характеристики.

  Изчисляване на топлината

  Познавайки принципите на изчисление, можете да определите цената за отопление в къщата. Правилата се определят от администрацията на селището въз основа на стандарти. Те се използват за определяне на размера на плащането.

  Регулаторните правила обикновено продължават около 3 години. Ако има увеличение, то определено ще се уреди. Обществената служба обжалва пред администрацията за увеличаването на разходите за отопление. Ако офертата съответства на реалността, тарифите се увеличават.

  Правилата за доставка на топлинна енергия са определени в gigacalories. Изчислението взема предвид:

  • изменението на климата;
  • Средни температурни параметри;
  • Вид помещения;
  • материали;
  • Качеството на инженерните структури.

  Ако по-рано плащането от наемателите бе взето само за изразходваните средства, сега има нужда от обща къща. Сега трябва да платите за отоплението на входовете и мазетата. Плащанията се изискват за всички.

  Всеки наемател има право да намали разходите. За да направите това, трябва да изолирате апартамента и да инсталирате брояча си. В този случай таксата ще бъде таксувана само за лично изразходваните ресурси.

  За да инсталирате оборудването, могат ли организациите, които имат лиценз за този вид работа. Устройството подлежи на уплътняване от контролиращи компании.

  Измерване на температурата на охлаждащата течност

  Отоплителната система се захранва с топла вода. Това се счита за охладител. За самоизмерване на температурата в стъклото трябва да вземете топла вода и да поставите термометър в нея. Температурата трябва да бъде в границата от 50-70 градуса.

  Съществуват и други методи за измерване на отоплението. Измерването на температурата се извършва в близост до тръби или радиатори.

  За тази цел се използва инфрачервен термометър пирометър. Подходящ термометър за алкохол, който трябва да се постави върху тръбата и да се покрие с изолация.

  Има по-сложно оборудване - електрически термометър. Нанася се върху тръбата, закрепва се и се извършва измерването. Всяко устройство има скала отклонения.

  Видове радиатори

  Често се изисква подмяна на радиатора за подобряване на отоплителната система. Когато купувате, трябва да имате предвид следните нюанси:

  • За многоетажни сгради е по-добре да изберете радиатор от чугун. Устройството не се разваля от лоша вода. Устройствата са устойчиви на натиск и хидравлични удари;
  • За такива жилища са подходящи биметални радиатори. Устройството е изработено от стомана, алуминий и мед. Оборудването е защитено от удар и корозия;
  • За затворени системи е по-добре да изберете алуминиев радиатор. Устройството има оригинален дизайн и висок топлообмен. Поради своята малка инерция, тя се използва заедно с терморегулация;
  • Качество са стоманените радиатори. Те тежат малко и имат необичаен дизайн.

  Отоплителните системи се променят от компетентните организации. Преди да изберете оборудване, трябва да се консултирате за това, което е подходящо за дома.

  След това се извършва проверка на състоянието на системата. По време на основната реконструкция можете незабавно да инсталирате измервателни уреди. Това ще ви позволи да контролирате разходите за комунални плащания.

  Минималният и максималният индикатор за нормата на температурата на радиаторите в апартамента

  Обикновено, що се отнася до повишаването на тарифите за отопление, хората са също толкова недоволни от качеството си.

  Може би това е само отрицателна реакция на нови сметки, и може да е вярно, че отоплителните норми в апартамент 2017 далеч не са съвършени.

  В този случай потребителите трябва да знаят правата си и да изискват преизчисляване на плащането за топлинна енергия.

  Параметри, които включват отоплението

  Когато дойде есента и се охлади навън, наемателите на жилищни сгради проверяват ежедневно радиаторите с надеждата, че са горещи. Ако това не стане, те започват да търсят виновните, въпреки че нормите за доставка на отопление в жилищна сграда са описани в Резолюция № 354 от 2011 г.

  Това означава, че подаването на топлина към апартаментите започва при условие, че външният въздух е охладен до + 8 градуса и е продължил на това ниво или под най-малко 5 последователни дни. В този случай, ако температурата се покачи, тя спадне до критична, радиаторите ще останат студени.

  Норма за апартамент

  Каква е температурата в отоплителните акумулатори на жилищна сграда? Полезно е да знаете, че всяка стая има собствен стандарт на отопление в жилищна сграда (2017 г.).

  Нормите за отопление в жилищни сгради 2017:

  • за всекидневната е +18;
  • скоростите на отопление в ъгловите апартаменти поради наличието на външни студени стени са по-високи - +20 градуса;
  • за кухня +18;
  • баня - +25.

  Това е по отношение на апартаментите, докато за общи сгради показателите са както следва:

  • на входа - +16;
  • за асансьора е + 5 градуса;
  • в мазето и на тавана - +4.

  Температурата на радиаторите в апартамента: нормална

  Минимален рейтинг

  Това се случва, дори когато отоплението е включено, все още няма достатъчно топлина в апартамента. Това се случва, ако стандартната температура на отоплителните радиатори в апартамента не съответства на реалната. По правило това се случва по няколко причини, най-популярната от които е въздушната система. За да го премахнете, можете да се обадите на съветника или да го боравите сами, като използвате кея Майевски.

  Ако виновникът е бил неподходящ за батерии или тръби, тогава тук не можем да направим без специалисти. Във всеки случай, периодът, в който отоплителната система не е работеща, а температурата на радиаторите в апартамента според GOST не отговаря на стандартите, не трябва да се плаща от потребителя.

  За съжаление, няма минимална температура на радиаторите в апартамента, така че трябва да се движите до температурата на въздуха в стаята. Каква е температурата на отоплението трябва да бъде в апартамента? Степента на отопление на апартамент в жилищна сграда трябва да варира от +16 до +25 градуса.

  Максимална скорост

  Параметрите на отопление в жилищна сграда са описани подробно в SNiP 41-01 от 2003 г.:

  1. Ако сградата използва двутръбна отоплителна структура, максималната допустима температура на радиаторите се счита за +95 градуса.
  2. За еднотръбна система температурата на отоплителните тръби в апартамента е нормата - +115.
  3. Оптималната температура на радиаторите в апартамента (нормална през зимата) е + 80-90 градуса. В случай, че се доближи до знака от +100 ° C, са необходими спешни мерки, за да се предотврати влага на охладителната течност в системата.

  За да се гарантира, че отоплителните норми в апартамента през зимата отговарят на гостите, е необходимо да се измери температурата на батериите.

  За това:

  1. Можете да използвате обикновен медицински термометър, но трябва да отбележите, че ще трябва да добавите няколко градуса към неговия резултат.
  2. Използвайте инфрачервен термометър.
  3. Ако има само термометър за алкохол, той трябва да бъде плътно прикрепен към радиатора, преди да е бил обвит в топлоизолационен материал.

  Ако температурата не съвпада с нормата, тогава е необходимо да се напише заявка за заявка в офиса на отоплителната мрежа, за да се извърши контролно измерване. Според тази петиция комисията трябва да дойде, която изпълнява всички изчисления.

  Намерете отговори на други въпроси, които ви интересуват:

  Какво да правим, когато няма отопление?

  В случай, че GOST за отопление в апартамент е далеч от неговата норма, е необходимо да се определи причината за студените батерии. За да направите това, е по-добре да се обадите на представители на съответната услуга, тъй като те могат едновременно да записват температурата в жилищни помещения.

  Ако проблемът е в неправилна поддръжка на отоплителната система у дома от служителите в отоплителната мрежа, тогава всички усилия за отстраняване на неизправности ще бъдат насочени към организацията. В същото време наемателите трябва или да направят преизчисление за отопление, ако батериите не затоплят достатъчно, или да определят периода, когато са били напълно студени и без заплащане.

  По този начин законът за отоплението на жилищни сгради (2017) гарантира защита на наемателите, когато обществените предприятия не изпълняват задълженията си.

  Всяко изявление от тях следва да бъде разгледано възможно най-скоро, след което влезе специална комисия и документира несъответствията.

  Знаейки колко градуса трябва да има отопление в апартамента и кога е включена системата, всеки собственик може самостоятелно да определи дали индикаторите отговарят на стандартите за отопление в апартамента и да вземат мерки, ако това не е така.

  Свързани публикации

  Оценка на най-добрите отоплителни радиатори за един апартамент: биметален, стомана, чугун и алуминий

  Стандарт температура в отоплителната система на апартамента: устройство за измерване на топлина

  Предимства на газовите котли за автономно отопление на един апартамент: видове и процедури преди монтажа

  Записване на навигация

  Коментари: 6 за "Минимален и максимален показател за нормата на температурата на радиаторите в апартамента"

  Може би някой ни гарантира ХОА "Гарисън", град Арамил, регион Свердловск, в допълнение към заплахите, включително и убийството не гарантира... 10 зими замръзнаха, попитаха те, пишеха на жилищната инспекция, но имаше само повреди навсякъде и всичко беше нормално... температурата в стаите беше около 11-13 градуса, беше в студа от -40 през зимата, самите тръби по това време бяха около 29- 31 градуса...
  срещу нас сега наистина се стигна до преследване от ръководството на ХОА, което никой не избра, срещи в продължение на 10 години не бяха проведени, парите са изразходвани, миналата година срещу нас и без документи и с измислени документи от наше име, не получих тези документи, а мирното правосъдие бе прието от мен от... патица тук, съдия от мира Арамали Матвеев, който с отговора на региона беше на отпуск по майчинство, но издаде съдебно решение, което по чудо беше подложено на оспорване, тъй като господата в световния двор на Арамил направиха всичко, за да не ми позволят да се запозная с делото... отговорът на моята жалба дойде, че те бяха прави, не ми позволиха да се запозная, докато съдията не даде разрешение... и т.н. и т.н. Съгласно законодателството на Руската федерация, за опростено нареждане трябва да има определени документи, които не са били и не могат да бъдат, освен това исканите документи от мое име се основават на моите лични данни, включително от имота ми и т.н. съдията не се срамува от липсата на необходимите документи и наличието на очевидно "направени" документи. Също така да се определи договор за възраст и фамилия от син S.V. Ковалева (нарича се себе си счетоводител на жилищната асоциация "Гарисън") с подписа и печат на HOA, но без подписа на предполагаем адвокат, нает от HOA, където дължи 8500 и дори в брой... След това джентълмите бяха толкова ядосани, че през същия период те подправяха документи по пощата, записани по пощата, според мен ми изпратиха декларация за помирение и вече в размер на 179 тр. през същия период... няма топла вода, все още няма отопление, кърпата затопляне не работят. новият кмет на града дойде и господата вече му бяха казали, че поради моите недължими дългове GVS е прекъснат от нас, което никога не сме имали по принцип, но парите не са малки и не са направени преизчисления, дори и да не поискате, не казахте Няма да разказваме нищо. И това не е повече от 10% от създаденото беззаконие в нашата ХОГ. Последният израз, който нарича себе си председател А. Литвинова - реших, че от новата година ще отделите отделно ресурсни работници... хората, които следват законодателството, знаят, че това всъщност е решение на държавата и са издадени съответните закони на Руската федерация. Тя също така преди това заяви, че тя лично е взела решение, че всички ние да платим отделен ремонт, тъй като Всеки е толкова зле и не може да събере пари, но ги събра на разписка и каза, че не е длъжна да плаща за ремонта, който е поставил приходите. В резултат на това след 14 месеца всички получихме искове с глоби... O.A. Литвинова отново, без да мигне окото, написа още едно писмо и го окачи на всички етажи, така че вида на заплащането, така че няма да имате оплаквания... това не е смешно. много. За един месец ние бяхме лично преизчислени само с 8 Meyaztsev или 14 месеца платени за вземане в основен ремонт и каза къде да отида... какви писма да се изгубят... и че глобите са нашата лична скръб... и мога да прехвърля цялата бъркотия за дълго време в същото време се излива кал над нас, местната полиция написва освобождаване както от заплахи и неприличен език, така и от неприлични обиди на общото събрание, О.А. Литвинова и С.В. Ковалева (изглежда е счетоводител на жилищната асоциация "Гарисън" в гр. Арамил, има регистриран капитал според регистъра, регистрира сметката на нашата жилищна асоциация, в отговорите дават данни пише, че това е търговска тайна, за мен основателят на HOA, търговска тайна... без коментар...) използвайки неприличен език и публични обиди, тези две жени свидетелстваха, че майка ми счупи срещата... и че тя е цитат: тя страда от есенни и пролетни събития, тя е скандална жена и всички насаряват prtiv O.A. Литвинова. ние рядко виждаме тези жени и нямаме време да ги обсъждаме с никого. Но те разпространяват клюки и гняв в нашия район. Те пишат големи съобщения и ги обесят на стълбището, че дължим много, че позорът на длъжниците, че заради нас цялата къща е студена и т.н. и т.н., но къщата не е построена технологично, а БГВ не може да се доставя като стандарт, по принцип като О.А. Литвинова и С.В. Ковалев знае, защото дори и респондентите отговорили на тях и имаме актове, и тя се разхожда и разказва на всички, че къщата е строго построена и т.н.... Така че не работи твое, съжалявам, преувеличавам надзора, защото РС инспекторат в Свердловск получи и отговори, че нашата ХОА има право, а къщата е строшена и останала, сме замръзнали и студени. Това е 09/28/17. 21:51 БГВ не е, отоплителите за кърпи са студени, а батериите (стартирани с 09/25/17.)
  36 градуса от едната страна на апартамента и 31 градуса от другата... какво мислите, че е топло в нашия дом? И мислиш, че ще броиш отоплението? Ще ви отговоря на два въпроса - НЕ. вече за трети път, въпреки факта, че тя е +13 на улицата, а не -40.
  Написах директна линия до президента на Руската федерация, той отговори, че престъпните статии, дадох това на О.А. Литвинова и С.В. Ковалева - отговорът, пожелах късмет...
  Ако обаче някой иска да помогне на къщата и нашите жители, ще бъда благодарен.

  Скъпи Яночка, съчувствам, че такива явления са навсякъде, нито прокуратурата, нито инспекцията, нито административната работа. Те са топли и добре, в най-добрия случай казват, че ще потърсят изявления, които ще разгледаме в рамките на един месец.
  Тази година действах по различен начин, сега съществува във всички градове групата "Популярен фронт", Путин директно глави. V.
  Централен офис в Москва. Така че от тях ги намерих за сайта в Интернет и изпратих електронни писма от Москва, изпратени по електронната поща на мястото на пребиваване на втория ден, след което по Интернет намерих моя личен имейл на ръководителя на администрацията и също изпратих изявления за електроника, Департамент по жилищно администриране администрация отказа. И подадете в продължение на три дни, всички искания са били решени, мениджърът на компанията е наказан, той може да помогне.
  Към имейл:
  Популярен фронт за Москва.
  Хората пред вашия град.
  Администрация на града.
  Инспекция на жилището.
  Областта на прокуратурата.
  С най-добри пожелания, Eagle Fits.
  Моят електронен адрес [email protected]. пишете на

  Обичайна ситуация, се бори с HOA за 5 години, вероятно. Ще ви кажа единствения изход. Намерете добра компания за управление и прехвърлете къщата до тях за поддръжка. Всички просто ни казаха, че вие ​​сте избрали това HOA и председателя, въпреки че всички протоколи са били подправени от тях.

  Никога не съм виждал добра компания за управление. Необходимо е да организираме среща на Службата за социално подпомагане и да проведем преизбиране. Влезте в самия борд или по-добре да станете председател на HOA и да решите всички проблеми с отоплението.

  "Чрез съдебното нареждане успешно беше оспорено чудото". Яна, съдебното разпореждане се анулира АВТОМАТИЧНО след получаване на възражения от ответника. И какви от тези възражения изобщо не са важни. Научете законите, в противен случай можете да съдите всеки

  Моят опит се основава основно на проучването на жилищното строителство, гражданското право, плюс предишния многогодишен опит в съдебните спорове в други отношения. Много е важно, когато се обърнете към която и да е структура, да посочите ясно ситуацията и правилно да повдигнете въпроса (ите) и какво искате да решите в крайна сметка. Когато подадох молба до GZHI и получих акт (който исках да подам), който не отразява всички отговори на съществуващи нарушения, които заявих в жалбата, изпратих жалба до ръководителя на GZI, в която се оплаках от действия (бездействие) инспекторът (длъжността и фамилното име са посочени в акта). Вярно е, че съгласно Федерален закон № 59 можете незабавно да се обърнете към съда: обжалване на непълен отговор, задължително да предоставите пълен отговор и да потърсите обезщетение за неимуществени вреди. "Диалог" устно, където и да се обърна, аз не водя, а аз общувам само чрез хартия, която правя в два екземпляра, на един от тях ме отбелязват при встъпване. След това контролирам периода, през който ще получа отговор и съдържанието на отговора. Отново FZ 59: ако крайният срок за изпращане на отговор е бил нарушен - трябва да има иск за нарушение на крайния срок за отговор; ако отговорът не е окончателен, следва иск за непълен отговор. И в двата случая да поиска обезщетение за неимуществени вреди. От едно обжалване най-малко 2 или повече съдебни дела. Това е за правителствени органи и органи на местно самоуправление. Но това отнема време.

  Температура на охлаждащата течност в отоплителната система

  Норми и оптимални стойности на температурата на охлаждащата течност

  След инсталирането на отоплителната система е необходимо да регулирате температурния режим. Изпълнението на тази процедура е необходимо съгласно съществуващите стандарти.

  Температурни стандарти

  Изискванията за температурата на охлаждащата течност са изложени в регулаторни документи, които установяват проектирането, инсталирането и използването на инженерни системи за жилищни и обществени сгради. Те са описани в Правилника и правилника за държавните сгради:

  • DBN (V. 2.5-39 отоплителни мрежи);
  • SNiP 2.04.05 "Отоплителна вентилация и климатизация".

  За изчислената температура на водата в захранването се взема цифра, която е равна на температурата на водата, напускаща котела, според паспортните данни.

  За индивидуалното отопление, за да се определи каква трябва да бъде температурата на охлаждащата течност, трябва да се основава на такива фактори:

  • 1Очевиждане и завършване на отоплителния сезон при средна дневна външна температура от + 8 ° C в продължение на 3 дни;
  • 2 Средната температура в отопляемите помещения на жилища и обществената и обществена стойност трябва да бъде 20 ° C, а за промишлени сгради 16 ° C;
  • 3Srednyaya температура дизайн, трябва да отговарят на изискванията на ОВМ V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP №3231-85.Soglasno парченце 04/02/05 "ОВК" (параграф 3.20) ограничава показателите за охладителната течност са както следва:

 • 1 За болницата - 85 ° С (с изключение на психиатрично и наркотично отделяне, както и административни или жилищни помещения);
 • 2За жилищни, обществени и битови помещения (без да броим зали за спорт, търговия, зрители и пътници) - 90 ° C;
 • За аерогари, ресторанти и помещения за производство на категории А и В - 105 ° C;
 • 4За заведения за обществено хранене (без ресторанти) - това е 115 ° C;
 • За производствени помещения (категории B, D и D), където се отделят горими прах и аерозоли - 130 ° С;
 • 6To стълбища, фоайета, пасажите за пешеходци tehpomescheny, жилищни сгради, помещения за производство на осветена без наличието на прах и аерозоли - 150 ° С в зависимост от външни фактори, температурата на водата в отоплителната система може да бъде от 30 до 90 ° С При нагряване над 90 ° C прахът и боята започват да се разлагат. Поради тези причини санитарните норми забраняват повече топлина.

  За да се изчислят оптималните показатели, могат да се използват специални графики и таблици, в които се определят нормите в зависимост от сезона:

  • При средно 0 ° C извън прозореца скоростта на потока за радиатори с различно окабеляване е зададена на 40 до 45 ° C, а температурата на връщането е от 35 до 38 ° C;
  • При -20 ° C, захранването се нагрява от 67 до 77 ° C, а обратният дебит трябва да бъде от 53 до 55 ° C;
  • При -40 ° C извън прозореца за всички отоплителни уреди са зададени максимално допустимите стойности. На входа е от 95 до 105 ° C, а на връщащата тръба е 70 ° С.

  Оптимални стойности в индивидуална отоплителна система

  Независимото отопление помага да се избегнат много от проблемите, които възникват при централизирана мрежа, а оптималната температура на топлоносителя може да се регулира според сезона. В случая на индивидуално отопление, концепцията за норми включва пренос на топлина на отоплителното устройство на единица площ от помещението, в което се намира това устройство. Термичните условия в тази ситуация се осигуряват от конструктивните характеристики на отоплителните уреди.

  Важно е да се гарантира, че топлоносителят в мрежата не се охлажда под 70 ° С. Оптималната скорост е 80 ° С. По-лесно е да се контролира отоплението с газов котел, тъй като производителите ограничават възможността за отопление на охлаждащата течност до 90 ° С. С помощта на датчици за регулиране на газовия поток може да се регулира отоплението на охлаждащата течност.

  Малко по-трудно с уреди за твърдо гориво, те не регулират нагряването на течности и могат лесно да се превърнат в пара. И за да се намали топлината от въглища или дърво чрез завъртане на копчето в такава ситуация е невъзможно. В същото време управлението на отоплението на охлаждащата течност е по-скоро условно с високи грешки и се извършва чрез завъртане на термостати и механични амортисьори.

  Електрическите котли ви позволяват да регулирате плавно топлинната течност от 30 до 90 ° C. Те са оборудвани с отлична система за защита от прегряване.

  Еднотръбни и двутръбни линии

  Дизайнът на еднотръбната и двутръбната отоплителна мрежа определя различни стандарти за отопление на отоплителната среда.

  Например за еднотръбна линия максималната норма е 105 ° C, а за двутръбна - 95 ° C, докато разликата между връщането и дебита трябва да бъде съответно: 105 - 70 ° C и 95 - 70 ° C.

  Координация на температурата на топлоносителя и котела

  Регулирайте температурата на охлаждащата течност и регулаторите на котела. Това са устройства, които създават автоматично управление и корекция на температурата на връщането и на изхода.

  Температурата на връщането зависи от количеството флуид, преминаващ през нея. Регулаторите покриват потока на течността и увеличават разликата между обратния поток и потока до необходимото ниво и необходимите индикатори са монтирани на сензора.

  Ако е необходимо да се увеличи потокът, тогава към мрежата може да се добави помпа, която се управлява от регулатор. За да се намали отоплението, се използва "студен старт": частта от течността, преминала през мрежата, отново се изпраща от връщането към входа.

  Регулаторът преразпределя подаването и връщането в съответствие с данните на сензора и осигурява строгите температурни норми на отоплителната мрежа.

  Начини за намаляване на топлинните загуби

  Горепосочената информация ще ви помогне да използвате правилно изчислената норма на температурата на охлаждащата течност и ще ви кажа как да определите ситуациите, когато трябва да използвате регулатор.

  Но е важно да запомните, че температурата в помещението е повлияна не само от температурата на охлаждащата течност, външния въздух и силата на вятъра. Трябва да се има предвид и степента на топлоизолация на фасадата, вратите и прозорците в къщата.

  За да намалите топлинните загуби на жилището, трябва да се притеснявате за максималната топлоизолация. Изолираните стени, запечатаните врати, пластмасовите прозорци ще помогнат за намаляване на изтичането на топлина. Същевременно намалява разходите за отопление.

  Топлоносител за отоплителни системи, температура на охлаждащата течност, норми и параметри

  В Русия най-популярни са такива отоплителни системи, които работят поради течни течности за пренос на топлина. Това най-вероятно се дължи на факта, че в много райони на страната климатът е доста суров. Течните системи за отопление са комплект от съоръжения, включващи такива компоненти като: помпени станции, котли, тръбопроводи, топлообменници. Характеристиките на охлаждащата течност в голяма степен зависят от това колко ефективно и правилно ще работи цялата система. Сега възниква въпросът, какъв охладител за отоплителните системи да се използват за работа.

  Отоплителна среда за отоплителни системи

  Изисквания на топлоносителя

  Необходимо е веднага да разберете, че няма идеална охлаждаща течност. Тези видове охлаждащи тела, които съществуват днес, могат да изпълняват функциите си само в определен температурен диапазон. Ако излезете извън този диапазон, качествените характеристики на охлаждащата течност могат драстично да се променят.

  Топлинният носач за отопление трябва да притежава такива свойства, които ще позволят да се прехвърли колкото се може повече топлина за определена единица време. Много зависи от вискозитета на охлаждащата течност, какво въздействие ще има върху потока охлаждаща течност през отоплителната система за определен интервал от време. Колкото по-висок е вискозитетът на охлаждащата течност, толкова по-добри характеристики има тя.

  Физични свойства на охлаждащите течности

  Охлаждащата течност не трябва да има корозивен ефект върху материала, от който са направени тръбите или отоплителните уреди.

  Ако това условие не е изпълнено, изборът на материали ще стане по-ограничен. В допълнение към горните свойства, охлаждащата течност също трябва да има смазочни свойства. От тези характеристики зависи от избора на материали, които се използват за изграждането на различни механизми и циркулационни помпи.

  В допълнение, охлаждащата течност трябва да бъде безопасна въз основа на нейните характеристики като: температура на запалване, отделяне на токсични вещества, избухване на пара. Също така, охладителната течност не трябва да бъде прекалено скъпа, изучавайки рецензии, може да се разбере, че дори системата да работи ефективно, тя не се оправдава от финансова гледна точка.

  Вода като топлоносител

  Водата може да служи като течност за пренос на топлина, необходима за работата на отоплителната система. От тези течности, които съществуват на нашата планета в естествено състояние, водата има най-високата топлинна мощност - около 1 kcal. По-просто казано, ако 1 литър вода се нагрява до такава температура на отоплителната среда на отоплителната система с +90 градуса и водата се охлажда до 70 градуса от отоплителния радиатор, помещението, което се загрява от този радиатор, ще получи около 20 ккал топлина.

  Водата има и показател за висока плътност - 917 кг / 1 кв. м. Плътността на водата може да се промени, когато се нагрява или охлажда. Само водата има такива свойства като разширяване при нагряване или охлаждане.

  Водата е най-популярната и достъпна охладителна течност

  Също така, водата превъзхожда много течни течности за пренос на топлина от синтетичен произход по отношение на токсикологията и екологосъобразността. Ако внезапно по някакъв начин такава охлаждаща течност изтича от отоплителната система, това няма да създаде ситуации, които да причиняват здравословни проблеми на жителите на къщата. Трябва само да се страхувате, че горещата вода пада директно върху човешкото тяло. Дори ако има изтичане на охлаждаща течност, обемът на охлаждащата течност в отоплителната система може много лесно да се възстанови. Всичко, което трябва да се направи, е да се добави правилното количество вода през разширителния резервоар на отоплителната система с естествена циркулация. Съдейки по ценовата категория, след това да се намери охладител, който ще струва по-малко от вода, е просто невъзможно.

  Въпреки факта, че такава охлаждаща течност като водата има много предимства, тя има и някои недостатъци.

  В своето естествено състояние водата съдържа в състава си различни соли и кислород, които могат да повлияят неблагоприятно върху вътрешното състояние на компонентите и частите на отоплителната система. Солта може да има корозивен ефект върху материалите, както и да доведе до свръхрастването на вътрешните стени на тръбите и елементите на отоплителната система.

  Химическият състав на водата в различни региони на Русия

  Този недостатък може да бъде премахнат. Най-лесният начин да смекчите водата е да го заврите. По време на варенето на вода трябва да се внимава да се гарантира, че такъв термичен процес се извършва в контейнер, направен от метал, а контейнерът не покрива капака. След тази топлинна обработка, значителна част от солите ще се утаи на дъното на резервоара и въглеродният диоксид ще бъде напълно отстранен от водата.

  По-значително количество сол може да бъде отстранено чрез използване на контейнер с дъно на голяма площ за кипене. Солените отлагания могат лесно да се видят в дъното на съда, те ще изглеждат като измет. Този метод за елиминиране на соли не е 100% ефективен, тъй като само по-малко стабилен калциев и магнезиев бикарбонат се отстранява от водата, но по-стабилни съединения на такива елементи остават в състава на водата.

  Има и друг начин за отстраняване на солите от вода - това е химичен или реактивен метод. Чрез този метод е възможно да се прехвърлят соли, които се съдържат във вода, дори в неразтворимо състояние.

  За да се извърши подобна обработка на водата, се изискват следните компоненти: вар с аромат, калциев карбонат или натриев ортофосфат. Ако загряващата среда се напълни с нагряваща среда и първите два от изброените реагенти се добавят към водата, това ще доведе до образуване на утайка от калциеви или магнезиеви ортофосфати. И ако добавите третият от тези реагенти във вода, се образува карбонатна утайка. След като химическата реакция завърши, утайката може да бъде елиминирана по метод като филтриране на водата. Натриев ортофосфат е такъв реагент, който ще допринесе за омекотяване на водата. Важна точка, която трябва да имате предвид при избора на този реагент, е точният дебит на охлаждащата течност в отоплителната система за определено количество вода.

  Инсталация за химическо омекотяване на водата

  Най-добре е да се използва дестилирана вода за отоплителни системи, тъй като тя не съдържа вредни примеси. Вярно е, че дестилирана вода е по-скъпа от обикновено. Един литър дестилирана вода ще струва около 14 руски рубли. Преди да запълнете отоплителната система с дестилиран топлоносител, е необходимо всички бойлери, котли и тръби да се промият обилно с чиста вода. Дори ако отоплителната система не е била инсталирана толкова отдавна и не е била използвана преди, нейните компоненти все още трябва да бъдат промити, тъй като замърсяването ще бъде във всеки случай.

  За да промиете системата, можете да използвате и топилна вода, тъй като тази вода не съдържа почти никакви соли в нейния състав. Дори артезианската или кладенец съдържа повече соли, отколкото топене или дъждовна вода.

  Замразена вода в отоплителната система

  Изследвайки параметрите на топлоносителя на отоплителната система, може да се отбележи, че друга голяма липса на вода като топлоносител на отоплителната система е, че тя ще замръзне, ако температурата на водата падне под 0 градуса. При замръзване водата се разширява и това ще доведе до разрушаване на нагревателите или повреда на тръбите. Такава заплаха може да възникне само ако настъпи прекъсване в отоплителната система и водата спре да загрява. Друг вид охлаждаща течност не се препоръчва да се използва в домовете, където настаняване не е постоянно, а периодично.

  Антифриза като охлаждащо средство

  Антифриза за отоплителни системи

  По-високите характеристики за ефективна работа на отоплителната система имат този тип охлаждаща течност, като антифриз. Изсипването на антифриз в кръга на отоплителната система е възможно да се намали рискът от замръзване на отоплителната система през студения сезон до минимум. Антифриза е предназначен за по-ниски температури от водата и не е в състояние да промени физическото си състояние. Антифриза има много предимства, тъй като не причинява натрупване на скални маси и не допринася за корозивно износване на вътрешната част на елементите на отоплителната система.

  Дори ако антифризът се втвърди при много ниски температури, той няма да се разшири като вода и това няма да причини повреди на компонентите на отоплителната система. В случай на замръзване, антифризът ще се превърне в гелообразен състав и обемът ще остане същият. Ако температурата на охлаждащата течност в отоплителната система се покачи след замразяване, тя се променя от състояние на гел до течна, което няма да доведе до негативни последици за отоплителната верига.

  Много производители добавят различни добавки към антифриз, което може да увеличи експлоатационния живот на отоплителната система.

  Такива добавки спомагат за отстраняването на различни натрупвания и излишъци от елементите на отоплителната система, както и за премахване на корозията. Избирайки антифриз, трябва да помните, че такава охлаждаща течност не е универсална. Съдържащите се в него добавки са подходящи само за определени материали.

  Съществуващите охладители за отоплителни системи - антифриз могат да бъдат разделени на две категории на базата на тяхната температура на замръзване. Някои са предназначени за температури до - 6 градуса, а други - до -35 градуса.

  Свойства на различни видове антифриз

  Съставът на такъв охлаждащ агент като антифриз е проектиран за цели пет години експлоатация или за 10 сезона на отопление. Изчисляването на охлаждащата течност в отоплителната система трябва да е точна.

  Антифризата също има своите недостатъци:

  • Топлинният капацитет на антифриз е с 15% по-нисък от този на водата, което означава, че те ще отделят по-бавно топлината;
  • Те имат доста висок вискозитет, което означава, че в системата трябва да бъде инсталирана достатъчно мощна циркулационна помпа.
  • При отопление антифризът увеличава обема си повече от водата, което означава, че отоплителната система трябва да включва разширителен резервоар от затворен тип и радиаторите трябва да имат по-голям капацитет от тези, използвани за организиране на отоплителната система, в която водата е топлоносител.
  • Скоростта на охлаждащата течност в отоплителната система - т.е. течността на антифриз е 50% по-висока от тази на водата, което означава, че всички съединители на отоплителната система трябва да бъдат внимателно запечатани.
  • Антифриза, който включва етиленгликол, е токсичен за хората, така че той може да се използва само за еднотръбни котли.

  В случай на използване в отоплителната система на този тип охлаждаща течност като антифриз, е необходимо да се вземат под внимание определени условия:

  • Системата трябва да бъде допълнена с циркулационна помпа с мощни параметри. Ако циркулацията на охлаждащата течност в отоплителната система и отоплителния кръг е голяма, тогава циркулационната помпа трябва да е на открито.
  • Обемът на резервоара за разширение трябва да бъде не по-малко от два пъти в сравнение с резервоара, който се използва за охладител като водата.
  • В отоплителната система е необходимо да се монтират обемни радиатори и тръби с голям диаметър.
  • Не използвайте автоматичния тип въздухопровод. За отоплителна система, в която охлаждащата течност е антифриз, можете да използвате само ръчни вентили. По-популярен ръчен кран е Майевски кран.
  • Ако се разрежда антифриз, тогава само с дестилирана вода. Разтопяването се разтапя, дъждът или кладенецът няма да направят.
  • Преди отоплителната система да се напълни с охлаждаща течност - антифриз, тя трябва да се изплакне добре с вода, без да се забравя за котела. Производителите на антифриз препоръчват да се сменят в отоплителната система най-малко веднъж на три години.
  • Ако котелът е студен, не се препоръчва незабавно да се настроят високи стандарти за температурата на отоплителната среда към отоплителната система. Тя трябва да се покачва постепенно, топлоносителят се нуждае от известно време за отопление.

  Ако през зимата двукръгов котел, работещ с антифриз, е изключен за продължителен период от време, тогава е необходимо водата да изтече от топлата вода. В случай на замръзване водата може да се разшири и да причини повреда на тръбите или други елементи на отоплителната система.

  Стандартна охлаждаща течност в отоплителната система

  Осигуряването на комфортни условия на живот през студения сезон е задачата за доставка на топлина. Интересно е да се проследи как човек се опита да затопли своето жилище. Първоначално колибата беше изсипана в черно, димът влезе в дупката на покрива.

  По-късно те преминали на отопление на печката, след което с настъпването на котли, за да водят. Котелните централи увеличиха капацитета си: от котелното в една къща, заведена до отоплителната централа. И накрая, с увеличаването на броя на потребителите с растежа на градовете, хората са дошли да централизирано отопление от топлоелектрически централи.

  В зависимост от източника на топлина има централизирани и децентрализирани отоплителни системи. Първият тип е производството на топлинна енергия въз основа на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия в топлоелектрическите централи и на топлоснабдяването от котли за централно отопление.

  Децентрализираните системи за отопление включват котли с малък капацитет и отделни котли.

  По вид охладител отоплителните системи са разделени на пара и вода.

  Предимства на отоплителните системи:

  • възможността за транспортиране на охлаждащата течност на дълги разстояния;
  • възможността за централизирано регулиране на подаването на топлина в топлинната мрежа чрез промяна на хидравличните или температурни условия;
  • няма загуба на пара и кондензат, които винаги са в системи за пара.

  Формулата за изчисляване на топлината

  В зависимост от външната температура температурата на топлоносителя се поддържа от организацията за топлоснабдяване въз основа на температурната графика.

  Температурният график за подаване на топлина към отоплителната система се основава на наблюдението на температурите на въздуха по време на отоплителния период. В същото време избирайте осемте най-студени зими за петдесет години. Вземете предвид силата и скоростта на вятъра в различни географски райони. Изчислете необходимите топлинни натоварвания за отопление на помещения до 20-22 градуса. За индустриални помещения са създадени собствени параметри на охлаждащата течност за подпомагане на технологичните процеси.

  Уравнява се уравнението на топлинния баланс. Топлинните натоварвания на потребителите се изчисляват, като се отчитат топлинните загуби за околната среда, а съответното подаване на топлина се изчислява, за да покрие общите топлинни товари. Колкото по-студено е отвън, толкова по-голяма е загубата на околната среда, толкова повече топлина се освобождава от котелното помещение.

  Топлинната мощност се изчислява по формулата:

  Q = Gcv * C * (tpr-tob), където

  • Q - топлинно натоварване в kW, количеството отделена топлина за единица време;
  • Gsw - дебит на охлаждащата течност в kg / s;
  • tpр и тоб - температурите в директните и възвратните тръбопроводи в зависимост от външната температура;
  • C е топлинният капацитет на водата в kJ / (kg * deg).

  Методи за регулиране на параметрите

  Прилагат се три метода за контрол на топлинния товар:

  При количествения метод регулирането на топлинния товар се извършва чрез промяна на количеството на доставената охлаждаща течност. С помощта на помпите на топлинната мрежа, налягането в тръбопроводите се увеличава, топлинната мощност се увеличава с увеличаване на дебита на топлоносителя.

  Качественият метод е да се увеличат параметрите на охлаждащата течност на изхода на котлите, като същевременно се поддържа дебита. Този метод се използва най-често на практика.

  В количествено-качествения метод променете параметрите и дебита на охлаждащата течност.

  Фактори, влияещи на отоплението на стаята по време на отоплителния период:

  1. параметрите на водата в тръбата за захранване;
  2. външна температура;
  3. скоростта на вятъра, водеща до увеличаване на течението и пренос на топлина от прозорците и вратите;
  4. изолация на стени.

  Отоплителните системи са разделени на еднотръбни и двутръбни в зависимост от дизайна. За всяка конструкция собствената й схема за топлинна енергия е одобрена в тръбата за захранване. При еднотръбна отоплителна система максималната температура в захранващия тръбопровод е 105 градуса, при двутръбна система - 95 градуса. В първия случай разликата в температурата на подаване и връщане се регулира в диапазона от 105-70, за двутръбна - в диапазона от 95-70 градуса.

  Избор на отоплителна система за частна къща

  Принципът на работа на еднотръбна отоплителна система е да зарежда охладителната течност до горните етажи, всички радиатори са свързани към низходящия тръбопровод. Ясно е, че то ще бъде по-топло в горните етажи, отколкото в долната. Тъй като частната къща в най-добрия случай има два или три етажа, контрастът при отоплението на помещенията не застрашава. И в едноетажната структура като цяло ще има еднообразно отопление.

  Какви са предимствата на такава отоплителна система:

  • лекота на проектиране и монтаж;
  • стабилен хидродинамичен режим;
  • по-ниски разходи за материали в сравнение с други видове отоплителни системи;
  • запазване на естествената циркулация при повишено водно налягане.

  Дизайнерските недостатъци са висока хидравлична устойчивост, необходимостта от изключване на отоплението на цялата къща по време на ремонта, ограничаването на свързващите нагреватели, невъзможността да се контролира температурата в една стая, високи топлинни загуби.

  За подобрение беше предложено да се използва байпасната система.

  Байпас - тръбопровод между тръбопровода за захранване и обратния тръбопровод, байпас в допълнение към радиатора. Те са оборудвани с клапани или кранове и ви позволяват да регулирате температурата в стаята или напълно да изключите отделна батерия.

  Еднотръбната отоплителна система може да бъде вертикална и хоризонтална. И в двата случая в системата се появяват въздушни запушалки. На входа на системата се поддържа висока температура, за да се затоплят всички помещения, поради което тръбната система трябва да издържа на високо водно налягане.

  Дву-тръбна отоплителна система

  Принципът на работа е да свържете всяко отоплително устройство към тръбите за захранване и връщане. Охладеният топлоносител преминава през връщащата тръба към котела.

  По време на монтажа ще са необходими допълнителни инвестиции, но в системата няма да има въздушни запушалки.

  Стандарти за вътрешна температура

  В жилищна сграда температурата в ъгловите стаи не трябва да е по-ниска от 20 градуса, а за интериора стандартът е 18 градуса, а за душ-кабините - 25 градуса. Когато температурата на външния въздух спадне до -30 градуса, стандартът се повишава съответно до 20-22 градуса.

  Стандартите му са определени за стаи, където са децата. Основният диапазон е от 18 до 23 градуса. А за стаите за различни цели индикаторът варира.

  В училището температурата не трябва да пада под 21 градуса, за спални в интернати не се допускат по-малко от 16 градуса, в басейна - 30 градуса, на верандите на детски градини, предназначени за разходки, не по-малко от 12 градуса, за библиотеки - 18 градуса, масови институции температура - 16-21 градуса.

  При разработването на стандарти за различни стаи се взема предвид колко време човек прекарва в движение, така че температурата в спортните зали ще бъде по-ниска, отколкото в класните стаи.

  Одобрени строителни норми и правила на Руската федерация SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация", регулиращи температурата на въздуха в зависимост от предназначението, броя на етажите, височината на помещенията. За жилищна сграда максималната температура на охлаждащата течност в акумулатора за еднотръбна система е 105 градуса, а за тръба с две тръби 95 градуса.

  Препоръчителният контролен диапазон е 80-90 градуса, тъй като при температура от 100 градуса водата кипи.

  В отоплителната система на частна къща

  Оптималната температура в индивидуална отоплителна система е 80 градуса. Трябва да се внимава, че нивото на охлаждащата течност не пада под 70 градуса. С газови котли за регулиране на термичния режим по-лесно. Котлите за твърдо гориво работят съвсем различно. В този случай водата може много лесно да се превърне в пара.

  Електрическите котли улесняват регулирането на температурата в диапазона от 30-90 градуса.

  Възможни прекъсвания на подаването на топлина

  1. Ако температурата на въздуха в помещението е 12 градуса, може да се изключи топлината за 24 часа.
  2. В температурния диапазон от 10 до 12 градуса топлината може да бъде изключена за максимум 8 часа.
  3. При отопление на стая под 8 градуса не е разрешено да се изключва отоплението за повече от 4 часа.

  Температура на нагряване

  Доставянето на топлина в помещението се свързва с най-простия температурен график. Температурните стойности на водата, която се подава от котелното, не се променят в стаята. Те имат стандартни стойности и варират от + 70ºС до + 95ºС. Такъв температурен график на отоплителната система е най-популярен.

  Регулиране на температурата на въздуха в къщата

  Не навсякъде в страната има централизирано отопление, тъй като много хора инсталират независими системи. Тяхната температурна диаграма е различна от първата опция. В този случай температурните индикатори са значително намалени. Те зависят от ефективността на съвременните котли.

  Ако температурата достигне + 35ºС, котелът ще работи при максимална мощност. Това зависи от нагревателния елемент, в който топлинната енергия може да се поеме от димните газове. Ако температурните стойности са по-високи от + 70 ° С, тогава работата на котела пада. В този случай неговите технически характеристики показват ефективност от 100%.

  Температурна графика и нейното изчисление

  Как изглежда графиката зависи от външната температура. Колкото по-голяма е отрицателната стойност на външната температура, толкова по-голяма е загубата на топлина. Мнозина не знаят откъде да получат този показател. Тази температура е описана в правилника. За изчислената стойност вземете температурата на най-студените пет дни, а най-ниската стойност е взета през последните 50 години.

  Графика на външната и вътрешната температура

  Графиката показва зависимостта на външната и вътрешната температура. Например външната температура е -17ºС. След като съставихме линията до пресечната точка с t2, получихме точка, характеризираща температурата на водата в отоплителната система.

  Благодарение на температурния график, можете да подготвите отоплителната система дори при най-тежки условия. Също така се намаляват разходите за инсталиране на отоплителна система. Ако разгледаме този фактор по отношение на масовото строителство, икономиите са значителни.

  • Външна температура. Колкото по-малък е, толкова по-негативно влияе върху отоплението;
  • Вятър. Когато се получи силен вятър, топлинните загуби се увеличават;
  • Вътрешната температура зависи от топлоизолацията на конструктивните елементи на сградата.

  През последните 5 години принципите на строителството са се променили. Строителите увеличават стойността на къщата с помощта на топлоизолационни елементи. По правило това се отнася за мазета, покриви, фундаменти. Тези скъпи дейности впоследствие позволяват на жителите да спестят на отопление.

  Температура на нагряване

  Графиката показва зависимостта на температурата на външния и вътрешния въздух. Колкото по-ниска е външната температура, толкова по-висока е температурата на охлаждащата течност в системата.

  Температурният график е разработен за всеки град през периода на отопление. В малките населени места се изготвя температурен график на котелната централа, който осигурява необходимото количество топлоносител за потребителя.

  • количествено - характеризира се с промяна в дебита на охлаждащата течност, подадена в отоплителната система;
  • качество - се състои в регулиране на температурата на охлаждащата течност, преди да бъде доставена в помещенията;
  • временен - ​​дискретен метод за подаване на вода към системата.

  Температурната диаграма е диаграма на нагревателната тръба, която разпределя натоварването на нагряване и се регулира от централизирани системи. Съществува и увеличен график, който се създава за затворена отоплителна система, т.е. за осигуряване на подаване на гореща охлаждаща течност към свързаните обекти. При използване на отворена система е необходимо да се регулира температурния график, тъй като охлаждащата течност се консумира не само за отопление, но и за битова консумация на вода.

  Изчисляването на температурната графика се извършва с помощта на прост метод. За да го изградите, са ви необходими първоначалните данни за температурата на въздуха:

  • открит;
  • в стаята;
  • в тръбопроводите за доставка и връщане;
  • на изхода на сградата.

  Освен това трябва да знаете номиналното топлинно натоварване. Всички други фактори се нормализират чрез референтна документация. Изчислението на системата е направено за всеки температурен график в зависимост от предназначението на помещението. Например за големи промишлени и граждански съоръжения графикът е 150/70, 130/70, 115/70. За жилищни сгради тази цифра е 105/70 и 95/70. Първият индикатор показва температурата на захранването, а втората - на връщащата линия. Резултатите от изчисленията се записват в специална таблица, където температурата се показва в определени точки на отоплителната система, в зависимост от температурата на външния въздух.

  Основният фактор при изчисляването на температурната графика е външната температура. Таблицата за изчисляване трябва да бъде съставена така, че максималните стойности на температурата на охлаждащата течност в отоплителната система (графика 95/70) да осигуряват отопление за помещението. Температурите в помещението се осигуряват от регулаторни документи.

  Температура на нагряване

  Основният индикатор - температурата на отоплителните уреди. Идеалният температурен график за отопление е 90 / 70ºС. За да се постигне тази цифра е невъзможно, тъй като температурата в стаята не трябва да бъде същата. Тя се определя в зависимост от предназначението на помещението.

  Съгласно стандартите температурата в ъгловата всекидневна е + 20ºС, в останалата част - + 18ºС; в банята - + 25ºС. Ако температурата на външния въздух е -30 ° С, индикаторите се увеличават с 2 ° С.

  • в стаите, където децата са - + 18ºС до + 23ºС;
  • образователни институции за деца - + 21ºС;
  • в културни институции с масово посещение - + 16ºС до + 21ºС.

  Този температурен диапазон е съставен за всички видове помещения. Това зависи от движенията, извършвани в стаята: колкото по-голяма част от тях, толкова по-ниска е температурата на въздуха. Например в спортните съоръжения хората се движат много, така че температурата е само + 18ºС.

  Температура на вътрешния въздух

  • Външна температура;
  • Тип отоплителна система и температурна разлика: за еднотръбна система - + 105 ° С, за едно тръба - + 95 ° С. Съответно, капките в първия регион са 105/70 ° С, а за втория - 95/70 ° С;
  • Посоката на потока на охлаждащата течност в отоплителните уреди. При горната храна разликата трябва да бъде 2 ° С, най-долу - 3 ° С;
  • Вид на отоплителните уреди: преносът на топлина е различен, така че температурният график ще се различава.

  На първо място, температурата на охлаждащата течност зависи от външния въздух. Например, на улицата температурата е 0 ° С. В този случай температурният режим в радиаторите трябва да бъде равен на входа 40-45ºС, а на връщащата тръба - 38ºС. Когато температурата на въздуха е под нулата, например -20 ° С, тези цифри се променят. В този случай температурата на потока става 77 / 55ºС. Ако температурният индикатор достигне -40 ° С, индикаторите стават стандартни, т.е. при захранването + 95/105 ° С, а на връщащата тръба - + 70 ° С.

  Разширени опции

  За да може определена температура на охлаждащата течност да достигне до потребителя, е необходимо да се следи състоянието на външния въздух. Например, ако е -40 ° С, котелната централа трябва да достави топла вода с индикатор + 130ºС. В хода на охлаждащата течност губи топлина, но въпреки това температурата остава висока при влизане в апартамента. Оптималната стойност е + 95ºС. За целта в мазето се монтира асансьор, който се използва за смесване на топлата вода от котела и топлоносителя от обратния тръбопровод.

  Няколко институции отговарят за отоплителната система. Бойлерът следи подаването на гореща охладителна течност към отоплителната система, а градските отоплителни мрежи наблюдават състоянието на тръбопроводите. За елемента на асансьора е отговорен Жек. Ето защо, за да се реши проблемът с доставянето на охлаждаща течност в нова къща, е необходимо да се прилага в различни офиси.

  Монтаж на отоплителни уреди, произведени в съответствие с нормативните документи. Ако самият собственик смени батерията, той е отговорен за функционирането на отоплителната система и за промяна на температурата.

  Методи за корекция

  Ако котелното е отговорно за параметрите на охлаждащата течност, напускаща топлата точка, тогава работниците от отдела за жилищно настаняване трябва да са отговорни за вътрешната температура. Много обитатели се оплакват от студа в апартаментите. Това се дължи на отклонения в температурния график. В редки случаи се случва температурата да се повиши с определена стойност.

  Параметрите на отопление могат да бъдат регулирани по три начина:

  Ако температурата на охлаждащата течност в потока и обратния поток е значително подценена, тогава е необходимо да се увеличи диаметърът на асансьорната дюза. По този начин ще преминава през него повече течност.

  Как да направите това? За начало спирателните клапани (клапани и кранове на асансьора) са блокирани. След това извадете асансьора и дюзата. След това се пробива с 0,5-2 mm, в зависимост от това колко е необходимо да се повиши температурата на охлаждащата течност. След тези процедури асансьорът е монтиран на първоначалното му място и пуснат в експлоатация.

  За да се осигури достатъчно херметичност на фланеца, е необходимо да се подменят паронитните уплътнения с гумени.

  В случай на тежки студове, когато има проблем с замръзване на отоплителната система в апартамента, дюзата може да бъде напълно отстранена. В този случай изтичането може да стане скок. За да направите това, е необходимо да го удавите с стоманена палачинка с дебелина 1 мм. Такъв процес се извършва само в критични ситуации, тъй като температурата в тръбите и отоплителните уреди ще достигне 130 ° С.

  В средата на периода на нагряване може да се получи значително повишаване на температурата. Ето защо е необходимо да го регулирате с помощта на специален клапан на асансьора. За да направите това, потокът от гореща охлаждаща течност преминава към тръбопровода за захранване. На връщащата тръба се монтира манометър. Настройката се извършва чрез затваряне на вентила в тръбата за захранване. След това вентилът леко се отваря и налягането трябва да се следи с манометър. Ако просто го отворите, ще има изтегляне на бузите. Това означава, че увеличаването на спада на налягането се получава на връщащата тръба. Всеки ден индикаторът се увеличава с 0,2 атмосфера, а температурата в отоплителната система трябва постоянно да се контролира.

  При съставянето на температурния график на отоплението е необходимо да се вземат под внимание различни фактори. Този списък включва не само конструктивните елементи на сградата, но и външната температура, както и вида на отоплителната система.

  Температура на охлаждащата течност в отоплителната система

  Батериите в апартаментите: приети температурни стандарти

  Отоплителните батерии днес са основните съществуващи елементи на отоплителната система в градските апартаменти. Те са ефективни домакински уреди, които са отговорни за преноса на топлина, тъй като от тях и тяхната температура, удобството и комфортът в жилищните помещения за гражданите зависят пряко.

  Ако се позоваваме на Правителствения указ на Руската федерация № 354 от 6 май 2011 г., доставката на отопление на жилищни апартаменти започва при средна дневна температура на външния въздух по-малка от осем градуса, ако тази марка остава постоянна в продължение на пет дни. В този случай началото на топлината започва на шестия ден, след като се регистрира понижение на индекса на въздуха. За всички други случаи, по закон, е позволено да се отложи доставката на топлинен ресурс. Като цяло, в почти всички региони на страната, действителният отоплителен сезон директно и официално започва в средата на октомври и завършва през април.

  На практика се случва също така, че поради небрежност на предприятията, които доставят топлинна енергия, измерената температура на инсталираните батерии в апартамента не отговаря на предписаните стандарти. Въпреки това, за да се оплачат и да поискат поправка на ситуацията, е необходимо да се знае какви стандарти са в сила в Русия и как точно да се измери съществуващата температура на работещите радиатори.

  Като се имат предвид основните показатели, официалните температури на радиаторите в апартамента са показани по-долу. Те са приложими към абсолютно всички съществуващи системи, в които директно в съответствие с решението на Федералната агенция за строителство и жилищно строителство и комунални услуги № 170 от 27 септември 2003 г. охлаждащата течност (вода) се подава отдолу нагоре.

  Освен това е необходимо да се вземе предвид факта, че температурата на водата, която циркулира в радиатора директно на входа на функционираща отоплителна система, трябва да съответства на текущите графици, регулируемите комунални мрежи за определено помещение. Тези графици са регламентирани от санитарните норми и правила в секторите отопление, климатизация и вентилация (41-01-2003). Тук по-специално е посочено, че с двутръбна отоплителна система индексите на максималната температура са деветдесет и пет градуса, а с еднотръбна отоплителна система - сто и пет градуса. Измерванията трябва да се извършват последователно в съответствие с установените правила, в противен случай, когато се свържете с висши органи, показанията няма да бъдат взети под внимание.

  Температурата на отоплителните акумулатори в жилищните апартаменти в централизирано отопление се определя от съответните стандарти, отразяващи достатъчна стойност за помещенията в зависимост от предназначението им. В тази област регламентите са по-прости, отколкото в случаите на работни помещения, тъй като дейността на наемателите не е толкова висока по принцип и е повече или по-малко стабилна. На тази основа се регулират следните правила:

  • В жилищните помещения температурните колебания трябва да бъдат в диапазона от 20 до 22 градуса (допустима граница от 18-24 градуса по Целзий);
  • За ъгловите помещения са приложими индикатори с най-малко двадесет степени, тъй като тези стаи са най-ниски външни температури най-вече;
  • В кухнята, тъй като това е работна стая с топлинен източник (газ или електрическа печка), температурите варират от 19 до 21 градуса по Целзий (средно от 18 до 26);
  • Тоалетната трябва да има температура, подобна на тази в кухнята;
  • За баните, като за топла стаи, обикновено се считат от 18 до 24 градуса (максимум 26);
  • Нежилищните помещения трябва да имат температура в зависимост от това колко често се използват, така че за коридора е стандартен 18-20 градуса, но не по-малко от 16, в склада - 16-18, но приемливи от 12 до 22 градуса.

  Разбира се, трябва да се вземат предвид индивидуалните характеристики на всеки човек, всеки има различни дейности и предпочитания, поради което има разлика в ставките от и до, а не един индикатор е фиксиран.

  Изисквания към отоплителните системи

  Отоплението в жилищните сгради се основава на резултатите от многото инженерни изчисления, които не винаги са много успешни. Процесът се усложнява от факта, че не се състои в доставяне на топла вода до конкретно имущество, а в равномерно разпределение на водата във всички налични апартаменти, като се вземат предвид всички норми и необходимите показатели, включително оптимална влажност. Ефективността на такава система зависи от това колко добре са координирани действията на нейните елементи, които включват и батерии и тръби във всяка стая. Поради това е невъзможно да се заменят радиаторните батерии, без да се вземат предвид характеристиките на отоплителните системи - това води до негативни последици при недостиг на топлина или обратното - в излишъка.

  Що се отнася до оптимизирането на отоплителните апартаменти, това са следните разпоредби:

  • Изискванията за безопасност се определят, като се съчетават температурата на термоносителите - температурата в акумулатора не трябва да надвишава двадесет градуса, че материалите могат да се възпламенят (ограничения от шестдесет и пет градуса до сто и петнадесет, в зависимост от сезона);
  • Температура на водата до сто и пет градуса по Целзий - основа за предприемане на мерки срещу кипящи течности;
  • Нормативните температурни граници на водата, протичаща през нагревателните батерии, са равни на седемдесет и пет градуса, ако индикаторът е превишен - батериите трябва да имат ограничителни структури;
  • В средата на географските ширини отоплителният сезон започва от средата на октомври до средата на април.

  Във всеки случай, ако собственикът е объркан от нещо, струва си да се свържете с управляващото дружество, сектора на жилищното строителство и комуналните услуги, организацията, отговорна за доставката на топлинна енергия, в зависимост от това кое е различно от приетите норми и не удовлетворява кандидата.

  Какво да направите в случай на несъответствия?

  Ако функциониращите отоплителни системи на жилищна сграда са функционално регулирани с отклонения в измерената температура само във вашите помещения, е необходимо да се проверят вътрешните отоплителни системи. Преди всичко трябва да се уверите, че те не са във въздуха. Необходимо е да се докосват отделните батерии в жилищното пространство в помещенията от горе до долу и в обратната посока - ако температурата е неравномерна, това означава, че дисбалансът е причинен от издухването и е необходимо да изгорите въздух, като завъртите отделен радиатор. Важно е да запомните, че не можете да отваряте кранчето, без първо да го замените с контейнер, в който ще тече водата. Първо, водата ще излезе със съскане, т.е. с въздух, трябва да затворите вентила, когато текат без съскане и равномерно. След известно време трябва да проверите местата на студената батерия - сега те трябва да са топло.

  Ако причината не е във въздуха, трябва да подадете заявление до управляващото дружество. От своя страна тя трябва да изпрати в рамките на 24 часа отговорния техник на заявителя, който трябва да изготви писмено заключение за несъответствието на температурния режим и да изпрати екипажа, за да отстрани съществуващите проблеми.

  Ако управляващото дружество не е отговорило на жалбата, трябва сами да предприемете измервания в присъствието на съседи.

  Как да се измери температурата?

  Трябва да се обърне внимание на правилното измерване на температурата на радиаторите. Необходимо е да подготвите специален термометър, да отворите крана и да замените контейнера с този термометър. Веднага трябва да се отбележи - само отклонение от четири степени е допустимо. Ако това е проблематично, трябва да се свържете с офиса на жилището, ако батериите са във въздуха - приложете към DES. За една седмица всичко трябва да бъде фиксирано.

  Има допълнителни начини за измерване на температурата на радиатора, а именно:

  • Измерете температурата на тръбите или повърхностите на акумулатора с термометър с един или два градуса по Целзий, прибавен към така получените стойности;
  • За точност е желателно да се използват инфрачервени термометри - пирометри, тяхната грешка е по-малка от 0,5 градуса;
  • Също така се взимат алкохолни термометри, които са прикрепени към избраното място на радиатора, фиксирани със скоч върху него, обвити с топлоизолационни материали и използвани като постоянни измервателни уреди;
  • При наличието на специално електрическо измервателно устройство кабелите с термодвойка се закрепват към батериите.

  Ако температурата не е задоволителна, трябва да се подаде съответна жалба.

  Минимални и максимални ставки

  Подобно на други показатели, които са важни за осигуряването на необходимите условия за живот на хората (показатели за влажност в апартаментите, температури на топла вода, въздух и др.), Температурата на отоплителните батерии всъщност има определени приемливи минимални стойности в зависимост от годината. Въпреки това нито законът, нито установените норми не предписват минимални стандарти за домашните батерии. На тази основа може да се отбележи, че показателите трябва да се поддържат по такъв начин, че горепосочените допустими температури в стаите да се поддържат нормално. Разбира се, ако температурата на водата в батериите не е достатъчно висока, за да се гарантира, че оптималната необходима температура в апартамента действително ще бъде невъзможна.

  Ако минималният брой не е установен, тогава се установява максималният индикатор Санитарни норми и правила, по-специално 41-01-2003. Този документ дефинира стандартите, които се изискват за вътрешната отоплителна система. Както бе споменато по-рано, за двутръбна е знак от деветдесет и пет градуса, а за една тръба - сто и петнадесет градуса по Целзий. Препоръчителните температури обаче са от осемдесет и пет градуса до деветдесет, защото на сто градуса водата кипи.

  Нашите статии разказват за типичните начини за решаване на правни въпроси, но всеки случай е уникален. Ако искате да знаете как да решите точно проблема си - свържете се с формата на онлайн консултант.

  Каква трябва да бъде температурата на охлаждащата течност в отоплителната система

  Температурата на топлоносителя в отоплителната система се поддържа, така че в апартаментите тя остава в рамките на 20-22 градуса, като най-удобна за човек. Тъй като колебанията му зависят от външната температура на въздуха, експертите разработват графици, с които е възможно да поддържат топлина в помещението през зимата.

  Какво определя температурата в хола

  Колкото по-ниска е температурата, толкова повече охладител губи топлина. Те отчитат показателите за петте най-студени дни на годината. Тя взема предвид 8-те най-студени зими през последните 50 години. Една от причините за използването на такъв график през годините: постоянната готовност на отоплителната система до изключително ниски температури.

  Друга причина е в областта на финансите, това предварително изчисление ви позволява да спестите инсталацията на отоплителни системи. Ако разгледаме този аспект в мащаба на град или област, тогава показателят за спестяванията ще бъде впечатляващ.

  Изброяваме всички фактори, които влияят върху температурата вътре в апартамента:

  1. Температурата навън, пряка зависимост.
  2. Скорост на вятъра Топлинните загуби, например през предната врата, се увеличават с нарастващата скорост на вятъра.
  3. Състоянието на къщата, нейната плътност. Този фактор е силно повлиян от използването в строителството на изолационни материали, изолация на покрива, мазета, прозорци.
  4. Броят на хората на закрито, интензивността на тяхното движение.

  Всички тези фактори се различават значително в зависимост от това къде живеете. А средната температура през последните години през зимата и скоростта на вятъра зависят от това къде се намира къщата ви. Например в Централна Русия мразовитата зима винаги е стабилна. Ето защо хората често се притесняват не толкова от температурата на охлаждащата течност, колкото и качеството на строителството.

  Увеличаването на разходите за строителство на жилищни недвижими имоти, строителните фирми предприемат мерки и изолирани къщи. Но все пак температурата на радиаторите е не по-малко важна. Това зависи от температурата на охлаждащата течност, която варира в различно време, при различни климатични условия.

  Всички изисквания за температурата на охлаждащата течност са изложени в строителните кодекси и разпоредби. При проектирането и пускането в експлоатация на инженерните системи тези стандарти трябва да се спазват. За изчисления температурата на охлаждащата течност при изхода на котела се взема като основа.

  Стандартите за вътрешна температура са различни. Например:

  • в апартамент средната стойност е 20-22 градуса;
  • в банята трябва да е 25 °;
  • в хола - 18 °

  В обществените нежилищни помещения стандартите за температура също са различни: в училище - 21 °, в библиотеки и спортни зали - 18 °, басейн 30 °, в промишлени помещения температурата е около 16 ° С.

  Колкото повече хора се събират на закрито, толкова по-ниска е първоначалната температура. В отделните жилищни сгради самите собственици решават каква температура да инсталират.

  За да се установи желаната температура, е важно да се вземат предвид следните фактори:

  1. Наличие на еднотръбна или двутръбна система. За първото, скоростта е 105 ° C, за 2 тръби - 95 ° С.
  2. В системите за снабдяване и отстраняване не трябва да надвишава: 70-105 ° C за еднотръбна система и 70-95 ° C.
  3. Притокът на вода в определена посока: при окабеляване отгоре, разликата е 20 ° C, отдолу - 30 ° C.
  4. Видове използвано отоплително устройство. Те се разделят според метода на топлопредаване (излъчващи устройства, конвективни и конвектиращи излъчващи устройства), в зависимост от материала, използван при тяхното производство (метални, неметални устройства, комбинирани), както и от стойността на топлинната инертност (малка и голяма).

  С комбинация от различни свойства на системата, вида на нагревателя, посоката на водоснабдяване и други, можете да постигнете оптимални резултати.

  Устройство, което управлява температурния график и коригира необходимите параметри, се нарича контролер за отопление. Контролерът контролира автоматично температурата на охлаждащата течност.

  Предимства на използването на тези устройства:

  • поддържане на предварително зададена температурна схема;
  • чрез контролиране на прегряването на водата се създават допълнителни спестявания на консумация на топлинна енергия;
  • определяне на най-ефективните параметри;
  • всички абонати са създадени същите условия.

  Понякога регулаторът за отопление е монтиран така, че да е свързан към един изчислителен възел с регулатор на топла вода.

  Подобни съвременни методи правят системата по-ефективна. Дори на етапа на проблема трябва да бъде корекция. Разбира се, е по-евтино и най-лесно да се следи отоплението на частна къща, но в момента използваната автоматизация може да предотврати много проблеми.

  Температура на охлаждащата течност в различни отоплителни системи

  За да преживеете комфорта на студения сезон, трябва предварително да се притеснявате за създаването на висококачествена отоплителна система. Ако живеете в частна къща - имате самостоятелна мрежа и ако сте в многофамилен жилищен комплекс - централизирана. Каквото и да е, все още е необходимо температурата на батериите в отоплителния сезон да бъде в границите, определени от SNiP. Нека разгледаме в тази статия температурата на охлаждащата течност за различните отоплителни системи.

  Отоплителният сезон започва, когато средната дневна температура на улицата спадне под + 8 ° C и съответно спира, когато се повиши над тази стойност, но също така продължава и до 5 дни.

  Наредби. Каква трябва да бъде температурата в стаите (минимум):

  • В хола + 18 ° C;
  • В ъгловата стая + 20 ° C;
  • В кухнята + 18 ° C;
  • В банята + 25 ° C;
  • В коридорите и по стълбите + 16 ° C;
  • В асансьора + 5 ° C;
  • В сутерена + 4 ° C;
  • На тавана + 4 ° C.

  Трябва да се отбележи, че тези температурни стандарти се отнасят до периода на отоплителния сезон и не се прилагат за останалото време. Също така, информацията, че топлата вода трябва да е от + 50 ° C до + 70 ° C, ще бъде полезна, съгласно строителните норми и регламенти 2.08.01.89 "Жилищни сгради".

  Има няколко типа отоплителни системи:

  С естествена циркулация

  Охлаждащата течност циркулира без прекъсване. Това се дължи на факта, че температурата и плътността на охлаждащата течност се променят непрекъснато. Поради това топлината се разпределя равномерно върху всички елементи на отоплителната система с естествена циркулация.

  Кръглото налягане на водата зависи пряко от температурната разлика между горещата и охладената вода. Обикновено в първата отоплителна система температурата на охлаждащата течност е равна на 95 ° С, а във втората 70 ° С.

  С принудителна циркулация

  Такава система е разделена на два вида:

  Разликата между тях е достатъчно голяма. Разположението на тръбите е различно, тяхното количество, комплекти спирателни, контролни и контролни клапани.

  Според SNiP 41-01-2003 ("Отопление, вентилация и климатизация") максималната температура на охлаждащата течност в тези отоплителни системи е:

  • двутръбна отоплителна система - до 95 ° C;
  • една тръба - до 115 ° C;

  Оптималната температура е от 85 ° C до 90 ° C (поради факта, че при 100 ° C водата вече кипи. Когато достигне тази стойност, е необходимо да се използват специални мерки за спиране на кипенето).

  Количеството топлина, дадена от радиатора, зависи от мястото на монтаж и от начина на свързване на тръбите. Топлинният наклон може да бъде намален с 32% поради лошото разполагане на тръбите.

  Най-добрият вариант е диагоналната връзка, когато горещата вода идва отгоре, а връщането е от противоположната страна. По този начин радиаторите се изпитват на тестове.

  Най-жалко е, когато горещата вода идва от дъното и студена от върха на същата страна.

  Изчисляване на оптималната температура на нагревателя

  Най-важната е най-удобната температура за човешкото съществуване + 37 ° С.

  Когато избирате радиатор, трябва да изчислите дали топлинният капацитет на устройството за отопление на помещението е достатъчен. За това има специална формула:

  • където S е зоната на стаята;
  • h е височината на стаята;
  • 41 - минимална мощност за 1 кубичен метър S;
  • 42 - номинална топлопроводимост на една секция според паспорта.

  Помислете дали радиаторът, поставен под прозорец в дълбока ниша, ще осигури почти 10% по-малко топлина. Декоративната кутия ще отнеме 15-20%.

  Когато използвате радиатор, за да поддържате необходимата температура в помещението, имате две възможности: можете да използвате малки радиатори и да повишите температурата на водата в тях (високотемпературно отопление) или да инсталирате голям радиатор, но не толкова висока температура на повърхността (нискотемпературно отопление).,

  С високотемпературните отоплителни радиатори е много горещо и може да се изгори, ако го докоснете. В допълнение, при висока температура на радиатора, може да започне разлагането на праха, който се нанася върху него и който ще бъде вдишван от хората.

  Когато използвате нискотемпературни отоплителни уреди малко топло, но стаята все още е топла. В допълнение, този метод е по-икономичен и по-безопасен.

  Средната топлинна мощност от отделен участък от радиатора на този материал варира от 130 до 170 W поради дълбоките стени и голямата маса на устройството. Следователно, отнема много време, за да се затопли стаята. Въпреки че има обратен плюс, голямата инерция осигурява дългосрочно запазване на топлината в радиатора, след като котелът е изключен.

  Температурата на охлаждащата течност в него е 85-90 ° C

  Този материал е лек, лесно загряван и с добро разсейване на топлина от 170 до 210 вата / сечение. Въпреки това, тя се влияе неблагоприятно от други метали и не може да се инсталира във всяка система.

  Работната температура на топлоносителя в отоплителната система с този радиатор е 70 ° C

  Материалът има дори по-ниска топлопроводимост. Но чрез увеличаване на площта с прегради и ребра, то се затопля добре. Топлинна мощност от 270 W - 6.7 kW. Това обаче е силата на целия радиатор, а не на неговия индивидуален сегмент. Крайната температура зависи от размерите на нагревателя и броя на перките и плочите в неговата конструкция.

  Работната температура на топлоносителя в отоплителната система с този радиатор също е 70 ° C

  Така че кой е по-добър?

  Вероятно ще бъде по-изгодно да инсталирате оборудване с комбинация от свойствата на алуминиева и стоманена батерия - биметален радиатор. Ще ви струва повече, но периодът на работа ще е по-дълъг.

  Предимството на такива устройства е очевидно: ако алуминият издържа температурата на охлаждащата течност в отоплителната система само до 110 ° C, тогава биметалът достига до 130 ° С.

  Завръщането на топлината, напротив, е по-лошо от това на алуминий, но по-добро от това на другите радиатори: от 150 до 190 вата.

  Друг начин да се създаде удобна температурна среда в стаята. Какви са неговите предимства и недостатъци спрямо конвенционалните радиатори?

  От училищния курс по физика знаем за феномена на конвекцията. Студеният въздух се втурва надолу и когато се нагорещява, тя се издига. Ето защо, между другото, замразяване крака. Топлата подовете променят всичко - подгряваният въздух е принуден да се изправи.

  Това покритие има голям топлообмен (в зависимост от площта на нагревателния елемент).

  Температурата на пода е изписана и в SNiP-e ("Строителни кодове и разпоредби").

  В къщата за постоянно пребиваване не трябва да е повече от + 26 ° С.

  В стаите за временно пребиваване на хора до + 31 ° С.

  Институциите, в които се провеждат курсове с деца, не трябва да надвишават + 24 ° С.

  Работната температура на топлоносителя в отоплителната система на отопляем под е 45-50 ° С. Повърхностна температура средно 26-28 ° C

  Как да регулираме радиаторите и какво трябва да бъде температурата в апартамента според SNiP и SanPiN

  За да се чувствате комфортно в апартамента или в собствения си дом през зимата, се нуждаете от надеждна, отговаряща на стандартите система за отопление. В една висока сграда това обикновено е централизирана мрежа, в частно домакинство е автономно отопление. За крайния потребител основният елемент на всяка отоплителна система е батерията. От топлината, която идва от нея зависи комфортът и удобството в къщата. Температурата на радиаторите в апартамента, чиято скорост се регулира от законодателни документи.

  Стандарти за отопление на радиатора

  Ако къщата или апартаментът има самостоятелно отопление, температурната настройка на радиаторите и грижата за поддържане на топлинния режим се поема от собственика на жилището. В многоетажна сграда с централизирано отопление отговорността за спазване на правилата е отговорност на упълномощената организация. Стандартите за отопление се разработват въз основа на санитарни стандарти, приложими за жилищни и нежилищни помещения. Основата на изчисленията е необходимостта от нормален организъм. Оптималните стойности се задават със закон и се показват в SNiP.

  Топло и удобно в апартамента ще бъде само когато нормите на отопление, предвидени от закона

  Когато е свързана топлинна енергия и какви регулации се прилагат

  Началото на периода на отопление в Русия е в момента, когато отчитането на термометъра падне под + 8 ° С. Отоплението се изключва, когато живачната колона се покачи на + 8 ° C и по-горе и остава на това ниво в продължение на 5 дни.

  За да се определи дали температурата на батериите е в съответствие със стандартите, трябва да се направят измервания.

  Стандартни минимални температури

  В съответствие с нормите за подаване на топлина минималната температура трябва да бъде, както следва:

  • дневни: + 18 ° C;
  • ъглови стаи: + 20 ° C;
  • Бани: + 25 ° C;
  • кухни: + 18 ° C;
  • кацания и лобита: + 16 ° C;
  • сутерени: + 4 ° C;
  • тавани: + 4 ° C;
  • асансьори: + 5 ° C.

  Тази стойност се измерва на закрито на разстояние един метър от външната стена и на 1,5 м от пода. При часови отклонения от установените стандарти, таксата за отопление се намалява с 0.15%. Водата трябва да се нагрява до + 50 ° C - + 70 ° C. Температурата му се измерва с термометър и се поставя на специална маркировка в контейнер с чешмяна вода.

  Норми за SanPiN 2.1.2.1002-00

  Нормите съгласно SNiP 2.08.01-89

  Студено в апартамента: какво да правя и къде да отида

  Ако радиаторите не се затоплят добре, температурата на водата в кранчето ще бъде под нормалното. В този случай наемателите имат право да напишат изявление с искане за чек. Представители на обществената услуга провеждане на инспекция на водопроводни и отоплителни системи, изготвят акт. Второто копие се прехвърля на жителите.

  Ако батериите не са достатъчно топло, трябва да се свържете с организацията, отговаряща за топлоснабдяването на къщата.

  При потвърждаване на жалбата, упълномощената организация е длъжна да коригира всичко в рамките на една седмица. Наемът се преизчислява, ако температурата в помещението се отклони от допустимата норма, а също и когато водата в радиаторите е с 3 ° C по-ниска от стандартната през деня и 5 ° C през нощта.

  Изисквания за качеството на обществените услуги, предвидени в Указ от 6 май 2011 г. N 354 относно правилата за предоставяне на обществени услуги на собствениците и ползвателите на помещения в жилищни сгради и жилищни сгради

  Параметър на множителността на въздуха

  Въздушният обменен курс е параметър, който трябва да се спазва в отопляеми помещения. В дневна с разгъната застроена площ от 18 м² или 20 м² мултиплицирането трябва да бъде 3 м3 / час на квадратен метър. м. Същите параметри трябва да се наблюдават и в райони с температури до -31 ° C и по-ниски.

  В апартаментите, оборудвани с газови и електрически печки с две горелки и кухни на хостел с площ до 18 м², аерирането е 60 м³ / ч. В помещенията с три горелки тази стойност е 75 m³ / h, с газов котлон с четири горелки - 90 m³ / h.

  В банята от 25 м² този параметър е 25 м³ / ч, в тоалетната от 18 м² - 25 м³ / час. Ако банята е комбинирана и площта й е 25 м², скоростта на смяна на въздуха ще бъде 50 м³ / ч.

  Методи за измерване на отоплението на радиатора

  През цялата година се захранва топлата вода, загрята до + 50 ° С - + 70 ° С. По време на отоплителния период отоплителните уреди се пълнят с тази вода. За да се измери температурата му, клапанът се отваря и контейнерът се поставя под поток от вода, в който се спуска термометърът. Отклоненията се допускат до четири градуса нагоре. Ако проблемът съществува, подайте жалба до службата за жилищно настаняване. Ако радиаторите са във въздуха, изявлението трябва да бъде написано на Deux. Специалистът трябва да се яви в рамките на една седмица и да поправи всичко.

  Наличието на измервателното устройство ще ви позволи постоянно да наблюдавате температурата

  Методи за измерване на отоплителните батерии:

  1. Отоплението на тръбите и радиаторните повърхности се измерва с термометър. 1-2 ° С се добавят към получения резултат.
  2. За най-точни измервания се използва инфрачервен термометър-пирометър, който определя отчитанията с точност до 0.5 ° С.
  3. Постоянният термометър може да служи като термометър за алкохол, който се нанася върху радиатора, залепва се с лепяща лента и се обвива от пяна или друг топлоизолационен материал отгоре.
  4. Отоплението на охлаждащата течност се измерва и от електрически измервателни уреди с функция "измервателна температура". За да измерите кабела с термодвойка, завинтена към радиатора.

  Редовно записване на данните на устройството, фиксиране на показанията на снимката, можете да подадете жалба до доставчика на топлина

  Това е важно! Ако радиаторите не загреят достатъчно, след като подадете заявлението до оторизирана организация, трябва да дойде при вас комисия, която ще измерва температурата на флуида, който циркулира в отоплителната система. Действията на Комисията трябва да съответстват на параграф 4 "Методи за контрол" съгласно GOST 30494-96. Устройството, използвано за измервания, трябва да бъде регистрирано, сертифицирано и да премине калибрирането на състоянието. Температурният диапазон трябва да бъде в диапазона от +5 до + 40 ° С, допустимата грешка е 0.1 ° С.

  Регулиране на радиаторите

  Регулирането на температурата на отоплителните тела е необходимо, за да се спести топлината на помещението. В апартаментите с високи сгради сметката за топлоснабдяване ще намалее само след инсталирането на измервателния уред. Ако един котел е инсталиран в частна къща, която автоматично поддържа стабилна температура, може да не са необходими регулатори. Ако оборудването не е автоматизирано, спестяванията ще бъдат значителни.

  Каква е корекцията

  Регулирането на батериите ще помогне не само да постигнете максимален комфорт, но и:

  • Отстранете въздуха, осигурете движението на охлаждащата течност през тръбопровода и топлината на помещението.
  • Намалете разходите за енергия с 25%.
  • Не променяйте непрекъснато прозореца поради прегряване на стаята.

  Настройката на отоплението трябва да се извърши преди началото на отоплителния сезон. Преди това трябва да затоплите всички прозорци. В допълнение, вземете предвид местоположението на апартамента:

  • ъглов;
  • в средата на къщата;
  • на долния или горния етаж.

  За да се затопли колкото е възможно повече, ще ви трябва:

  • изолация на стени, ъгли, подове;
  • хидро и топлоизолация на съединенията между панелите.

  Без тези мерки регулирането няма да е от полза, тъй като повече от половината от топлината ще затопли улицата.

  Затоплящият ъгъл апартамент ще ви помогне да сведете до минимум топлинните загуби

  Принципът на регулиране на радиаторите

  Как да регулираме правилно батерията? За да използвате ефективно топлината и да осигурите равномерно отопление, на батериите се монтират клапани. С тяхна помощ можете да намалите потока на водата или да изключите радиатора от системата.

  • При системите за централизирано топлоснабдяване на високи сгради с тръбопровод, през който охлаждащата течност се подава отгоре надолу, регулирането на радиаторите е невъзможно. На горните етажи на тези къщи е горещо, на по-ниските е студено.
  • В една тръбопроводна мрежа, към всяка батерия се подава охлаждаща течност с връщане към централната тръба. Топлината е равномерно разпределена тук. Контролните вентили се монтират на захранващите тръби на радиаторите.
  • При двутръбни системи с две наклонени тръби, охлаждащата течност се подава към батерията и обратно. Всеки от тях има отделен клапан с ръчен или автоматичен термостат.

  Видове регулиращи кранове

  Съвременните технологии позволяват използването на специални регулиращи клапани, които са топлообменници за клапани, които са свързани към батерията. Има няколко вида батерии за регулиране на топлината.

  Принципът на действие на регулиращите клапани

  По принципа на действие те са:

  • Ball, осигуряващ 100% защита срещу злополуки. Те могат да се въртят на 90 градуса, да пропускат водата или да блокират охлаждащата течност.
  • Стандартни бюджетни клапани без температурна скала. Частично променете температурата, блокирайки достъпа на топлоносителя до радиатора.
  • С термична глава, регулиращи и контролиращи параметри на системата. Има механични и автоматични.

  Работата на сферичния вентил се намалява до завъртане на регулатора в едната страна.

  Обърнете внимание! Сферичният вентил не трябва да остава полуотворен, тъй като това може да доведе до повреда на уплътнителния пръстен, което води до изтичане.

  Нормален директен термостат

  Термостата на директно действие - просто устройство, монтирано близо до радиатора, което ви позволява да контролирате температурата в него. Структурно е запечатаният цилиндър с вграден в него мухъл, напълнен със специална течност или газ, способен да реагира на температурните промени. Увеличаването му води до разширяване на пълнежа, което води до повишено налягане върху стъблото в регулиращия вентил. Той се движи и блокира потока на охлаждащата течност. Охлаждането на радиатора предизвиква обратен процес.

  Термостатът с директно действие се монтира в тръбопровода на отоплителната система

  Термостат с електронен сензор

  Принципът на работа на устройството е подобен на предишната версия, като единствената разлика е в настройките. В конвенционален термостат те се изпълняват ръчно, в електронен сензор, температурата се настройва предварително и се поддържа автоматично в рамките на определени граници (от 6 до 26 градуса).

  Програмируем термостат на радиатори с вътрешен датчик е инсталиран, когато има възможност за хоризонтално разполагане на неговата ос

  Инструкции за регулиране на топлината

  Как да регулираме батерията, какви действия трябва да се предприемат, за да се осигури удобна среда в къщата:

  1. Въздухът се изтощава от всяка батерия, докато водата изтича от крана.
  2. Налягането е регулирано. За да направите това, в първата акумулаторна батерия на котела се отварят две завои към клапана, на втория - три завода и т.н., като се добави един завой към всеки следващ радиатор. Тази схема осигурява оптималното преминаване на охлаждащата течност и отоплението.
  3. При принудителните системи, изпомпването на охлаждащата течност и управлението на консумацията на топлина се извършват с помощта на контролни клапани.
  4. За регулиране на топлината в поточната система се използват вградени термостати.
  5. При двутръбни системи, в допълнение към основния параметър, количеството охлаждаща течност се контролира в ръчен и автоматичен режим.

  Каква е термичната глава за радиаторите и как работи:

  Сравнение на методите за регулиране на температурата:

  Удобното живеене в високите апартаменти, къщи и вили се осигурява чрез поддържане на определен термичен режим в помещенията. Модерните системи за отопление ви позволяват да инсталирате регулатори, които поддържат необходимата температура. Ако монтажът на регулатори не е възможен, отговорността за топлината във вашия апартамент се възлага на топлоснабдителната организация, на която може да се прилага, ако въздухът в помещението не се затопли до стойностите, предписани от стандартите.

Top