Категория

Седмичен Новини

1 Котли
Мед от продължително изгаряне на въглища
2 Гориво
Полагане на пещи със собствени схеми за ръце
3 Помпи
Мерна единица gkal какво е това
4 Гориво
Как да изберем материал за подово отопление
Основен / Котли

Как се изчислява таксата за отопление в жилищна сграда?


Плащането за услуги за централно отопление се превърна в основна част от разходите за семейния бюджет на наемателите на апартаменти. Съответно броят на потребителите, които искат да разберат трудния метод за изчисляване на плащанията за потребление на топлинна енергия, се е увеличил. Ще се опитаме да дадем ясно обяснение как плащането за отопление се изчислява в частна и жилищна сграда в съответствие с приложимите правила и правила.

Какъв начин на плащане да изберете за изчисление

Изключително лесно е да се изчислят разходите за топла и студена вода, посочени в разписката на фирмата за комунални услуги: показанията на измервателните уреди се умножават по одобрената тарифа. Не толкова с топлината - редът на изчисление зависи от редица фактори:

 • наличието или отсъствието на измервател на топлинна енергия за къща;
 • дали отоплението на всички помещения, без изключение, се взема предвид от индивидуални топломери;
 • как да плащате - през зимния период или целогодишно, включително и през лятото.

Забележка. Решението за плащане за отопление през летния период се взема от местната власт. В Руската федерация промяната в метода на начисляване се одобрява от държавния управителен орган (съгласно Резолюция № 603). В други страни от бившия СССР проблемът може да бъде решен по други начини.

Законодателството на Руската федерация (Кодекса за жилищното настаняване, Правилника № 354 и новия указ № 603) дава възможност да се разгледа размерът на плащането за отопление по пет различни начина в зависимост от факторите, изброени по-горе. За да разберете как се изчислява размерът на плащането в конкретен случай, изберете опцията си от опциите по-долу:

 1. Жилищната сграда не е оборудвана с измервателни уреди, а плащането на топлината се събира през периода на обслужване.
 2. Същото, но топлината се плаща равномерно през цялата година.
 3. В жилищния жилищен блок е инсталиран колекторен измервателен уред, който се зарежда по време на отоплителния период. В апартаментите могат да бъдат индивидуални уреди, но показанията им не се вземат предвид, докато топломерите не регистрират отоплението на всички стаи без изключение.
 4. Същото, с помощта на целогодишните плащания.
 5. Всички помещения - жилищни и технически - са оборудвани с измервателни уреди плюс вход за къщата има метър от консумираната топлинна енергия. Прилагат се 2 метода за плащане - целогодишно и сезонно.

Забележка. Жителите на Украйна и Република Беларус със сигурност ще намерят сред тях подходящи варианти, които са в съответствие със законите на тези страни.

Схемата отразява съществуващите опции за натрупване за топлофикационната услуга.

При инсталирането на измервателни уреди за жилищни нужди и ползите от такова отчитане е описано в отделна статия. Тук предлагаме да разгледаме всеки отделен метод, за да изясним възможно най-ясно решението на проблема.

Вариант 1 - плащаме без топломери през отоплителния сезон

Същността на тази техника е проста: размерът на потреблението на топлинна енергия и размерът на плащането се изчислява върху общата площ на жилището, като се отчита квадратът на всички стаи и стопански постройки. Колко е отоплението на апартамента в този случай, определя формулата:

 • P - сумата, която трябва да бъде платена;
 • S - обща площ (посочена в техническия паспорт на апартамента или частната къща), m²;
 • N е процентът на отделена топлина за отопление с 1 кв. М. За календарен месец, Gcal / m²;
 • T - тарифа - цената на 1 Gcal топлинна енергия.

За справка. Тарифите за комунални услуги за населението се определят от правителствените агенции. Степента на отопление взема предвид разходите за производство на топлинна енергия и поддръжка на централизирани системи (ремонт и поддръжка на тръбопроводи, помпи и друго оборудване). Специфичните топлинни норми (N) се определят от специална комисия в зависимост от климата отделно във всеки регион.

За да направите правилното изчисление, открийте в офиса на компанията, която предоставя услугата, размера на установената тарифа и топлинна ставка за единица площ. Горепосочената формула ви позволява да изчислите цената на 1 кв. М на отопление на апартамент или частна къща, свързана с централизирана мрежа (заместител 1 вместо S).

Пример за изчисление. В едностаен апартамент от 36 квадратни метра, доставчикът доставя топлина в размер на 1,700 рубли за Gcal. Коефициентът на потребление е одобрен в размер 0,025 Gcal / m². Цената на отоплението в състава на наема за 1 месец се счита за:

P = 36 х 0.025 х 1700 = 1530 тр.

Важна точка. Посоченият метод е валиден на територията на Руската федерация и важи за сгради, при които поради технически причини е невъзможно да се монтират общи топломери. Ако дозиращото устройство може да бъде доставено, но монтажът и регистрацията на възела не е завършена до 2017 г., тогава към формулата се добавя 1,5 умножаващ фактор:

Увеличаването на разходите за отопление с един и половина пъти, предвидено в Указ № 603, се прилага и в следните случаи:

 • поръчаната обща дозираща станция за топлинна енергия е неуспешна и не е била ремонтирана в рамките на 2 месеца;
 • топломер, откраднат или повреден;
 • отчитанията на домакинския уред не се прехвърлят на топлоснабдителната организация;
 • Специалистите на организацията нямат достъп до домашния метър, за да проверят техническото състояние на оборудването (2 или повече посещения).

Вариант 2 - целогодишно без измервателни устройства

Ако сте задължени да заплащате равномерно разпределение на топлината през цялата година и при пускането в експлоатация на жилищна сграда не е инсталирана дозираща единица, формулата за изчисляване на топлинната енергия има следната форма:

Декодирането на параметрите във формулата е дадено в предишния раздел: S е площта на жилището, N е стандартната консумация на топлина на 1 m², T е цената на 1 Gkal на енергията. Остава коефициента K, показващ честотата на извършване на плащания през календарната година. Стойността на коефициента се изчислява просто - броят месеци от периода на отопление (включително непълното) се дели на броя на месеците през годината - 12.

Като пример, помислете за един и същ едностаен апартамент с площ от 36 квадратни метра. Първо, определяме честотния коефициент за продължителността на отоплителния сезон от 7 месеца: K = 7/12 = 0.583. След това го заместваме във формулата заедно с други параметри: P = 36 x (0.025 x 0.583) x 1700 = 892 рубли. трябва да плащат месечно през календарната година.

Ако къщата ви не е оборудвана с топломер, без документирани причини, формулата се допълва с коефициент на умножение 1,5:

Тогава плащането за отопление на въпросния апартамент ще бъде 892 x 1.5 = 1338 рубли.

Забележка. В случай на преминаване към друг начин на плащане за комунална отоплителна услуга (от целогодишно до сезонно и обратно), организацията - доставчикът прави корекция - преизчисляване на месечните плащания.

Вариант 3 - плащане на обща къща брояч в студения период

Този метод се използва за изчисляване на плащането за централно отопление в многофамилни жилищни сгради, където има метров метър, а само някои от апартаментите са оборудвани с индивидуални топломери. Тъй като топлинната енергия се подава за отопление на цялата сграда, изчисляването все още се извършва през района и не се отчита отчитането на отделните устройства.

Нека анализираме как да изчисляваме разходите за отопление с плащания през студения период:

 • P - сума, платима месечно;
 • S - площ на конкретен апартамент, m²;
 • S - площта на отопляемите помещения на сградата, m²;
 • V е общото количество консумирана топлина в съответствие с указанията на колективния измервателен уред през календарния месец, Gcal;
 • T - тарифа - цената на 1 Gcal топлинна енергия.

Ако искате да определите размера на плащането поотделно, ще трябва да намерите стойностите на 3 параметъра: площта на всички жилищни и нежилищни помещения в жилищна сграда, показанията на измервателните уреди на входа на отоплителната линия и ставката, зададена във вашия район.

Така изглежда записващото устройство за потребление на топлинна енергия в жилищна сграда.

Пример за изчисления. Предистория:

 • квадратурата на бетона е 36 м²;
 • квадрат от всички стаи на къщата - 5000 m²;
 • обемът на консумираната в 1 месец топлинна енергия е 130 Gcal;
 • Оценете 1 Gcal в региона на пребиваване - 1700 рубли.

Размерът на плащането за счетоводния месец ще бъде:

P = 130 х 36/5000 х 1700 = 1591 рубли.

Каква е същността на метода: чрез квадрата на къщата се определя от вашия дял от заплащането на топлината, потребявана от сградата за периода на фактуриране (обикновено 1 месец).

Вариант 4 - такси на измервателното устройство с разбивка за цялата година

Това е най-трудното за изчисляване от потребителя. Процедурата за изчисление е, както следва:

 1. Размерът на средната месечна консумация на топлинна енергия се определя в съответствие с показанията на домашния уред за последната година (V година), отнасящи се до общата площ на всички помещения на сградата, както е предписано от формулата.
 2. Получената стойност Vsc се замества във формулата за изчисляване на плащането.
 3. Плащанията се преизчисляват ежегодно, за да се коригират, като се използва следната формула.

Тук Rgod и Rkv - размера на миналогодишните такси за въвеждащия топломер за цялата сграда и конкретен апартамент, съответно Pn - размера на корекцията.

Нека да дадем пример за изчисления за нашия едностаен апартамент, като се има предвид, че през миналата година общият топломер имаше 650 Gcal:

Vsr = 650 Gcal / 12 календарни месеца / 5000 m² = 0,01 Gcal. Сега считаме размера на плащането:

P = 36 х 0.01 х 1700 = 612 рубли.

Забележка. Основният проблем не е сложността на изчисленията, а търсенето на основни данни. Собственикът на апартамента, който иска да провери точността на таксата, трябва да разбере миналогодишното четене на общия уред за къщата или да го поправи предварително.

Освен това е необходимо да се прави годишна корекция във връзка с новите показания на измервателните уреди. Да предположим, че годишната консумация на топлинна енергия на една сграда е нараснала до 700 Gcal, тогава увеличението на плащането за отопление следва да се определи, както следва:

 1. Ние считаме, че общата сума на таксите за изминалата година според тарифата: Rgd = 700 x 1700 = 1190000 рубли.
 2. Същото с нашия апартамент: Rvv = 612 рубли. х 12 месеца = 7344 рубли.
 3. Размерът на допълнителните плащания ще бъде: Рп = 1190000 х 36/5000 - 7344 = 1224 рубли. Определената сума ще ви бъде кредитирана през следващата година след преизчисляването.

Ако потреблението на топлинна енергия намалее, резултатът от изчислението на корекцията ще бъде получен със знак минус - организацията трябва да намали размера на плащането с тази сума.

Вариант 5 - инсталирани са топломери във всички помещения

При инсталирането на колективен измервателен уред на входа на жилищната сграда, както и индивидуално измерване на топлината във всички помещения, плащането по време на отоплителния сезон се определя от следния алгоритъм:

 1. Изчислява разликата между консумацията на топлина, показана от измервателя за общо предназначение, и всички други комбинирани измервателни уреди. Формулата е дадена по-долу.
 2. Заменете резултата в окончателната формула и изчислете месечното плащане за отопление.

Защо толкова трудно? Отговорът е прост: показанията на стотици индивидуални устройства a priori не могат да съвпадат с данните на общ измервателен уред, дължащи се на неточности и неотчетени загуби. Следователно разликата е разпределена между всички собственици на апартаменти в акции, съответстващи на площта на жилищата.

Дешифриране на параметрите, включени във формулите за изчисление:

 • P - исканата сума за плащане;
 • S - квадрата на вашия апартамент, m²;
 • S общо - площта на всички помещения, m²;
 • V е консумацията на топлина, регистрирана от колективния измервателен уред за периода на отчитане, Gcal;
 • Впом - топлината, консумирана през същия период, показана от апартамента ви;
 • Vr - разликата между разходите, показани от домашната измервателна станция, и групата други устройства, разположени в нежилищни и жилищни помещения;
 • T - цена на 1 Gcal топлина (тарифа).

Като пример за изчисление, ние вземаме нашия апартамент от 36 квадратни метра и предполагаме, че за един месец индивидуален брояч (или група индивидуални метри) "рана" 0.6, домашно приготвена - 130, и група уреди във всички стаи на сградата дадоха 118 Gcal общо. Останалите цифри остават същите (вж. Предишните раздели). Колко струва отоплението в този случай:

 1. Vr = 130 - 118 = 12 Gcal (определя разликата в показанията).
 2. P = (0.6 + 12 х 36/5000) х 1700 = 1166.88 триене.

Когато е необходимо да се изчисли стойността на целогодишната такса за отопление, се прилага идентична формула. Използвани са само индикатори за потребление на топлинна енергия месечно, отчетени за последната година. Съответно таксата за консумирана енергия се коригира ежегодно.

Защо жителите на съседните къщи плащат различни суми за топлина

Този проблем възниква заедно с въвеждането на различни начини на плащане - чрез квадратура (стандартна), чрез общ метър или чрез индивидуални топломери. Ако разгледахте предишните раздели на публикацията, вероятно сте забелязали разликата в размера на месечната такса. Фактът се обяснява просто: при наличието на измервателни уреди наемателите плащат за консумирания реален ресурс.

Сега ние изброяваме причините, поради които собствениците на апартаменти получават сметки с различни суми, независимо от инсталираните в техните домове топломери:

 1. Отоплението на две съседни сгради се управлява от различни организации за доставка на топлинна енергия, за които се одобряват различни тарифи.
 2. Колкото повече апартаменти в къщата, толкова по-малко можете да платите. Увеличени топлинни загуби се наблюдават в ъгловите стаи и жилищата на последния етаж, а останалите граничат с улицата само през една външна стена. И тези апартаменти - по-голямата част.
 3. Не е достатъчно един брояч на входа в къщата. Необходимо управление на потока - ръчно или автоматично. Вентилът ви позволява да ограничите потока на прекалено гореща охлаждаща течност, отколкото организациите за доставка на топлина грях. След това заредете подходящата такса за услугата.
 4. Основна роля играе компетентността на ръководството, избрано от съсобствениците на жилищната сграда. Компетентният ръководител на бизнеса ще реши въпроса за счетоводството и регулирането на охладителната течност на първо място.
 5. Неикономическата употреба на топла вода, загрята от охладител от централизирана мрежа.
 6. Проблеми с измервателните устройства от различни производители.

Крайното заключение

Има много причини за появата на големи суми в сметките за отопление. Очевидно: сграда с дебели тухлени стени губи по-малко топлина от стоманобетонните "девететажни сгради". Оттук и повишената консумация на енергия, определена от гишето.

Но преди да се извърши модернизацията (изолацията) на сградата, е важно да се установи контрол и счетоводство - да се инсталират топломери във всички помещения и на захранващата линия. Изчислителният метод показва, че тези технически решения дават най-добър резултат.

07/27/2016 | Ново плащане за отопление

Внимание! Някои от обясненията в тази статия са загубили своята значимост (във връзка с измененията, направени от RF PP от 27 февруари 2017 г. N232).
Действителните варианти за изчисляване на разходите за отопление са дадени в статията чрез справка >>> (дата на публикуване 26.02.2018 г.).

На 30 юни 2016 г. срокът на валидност на RF PP от 23 май 2006 г. N307 (наричан по-нататък "Правило 307"), същият декрет, предвиждащ плащането на отопление на равни месечни вноски през годината, окончателно изтече. Сега процедурата за изчисляване на плащането за отопление се определя изключително с постановление на правителството на Руската федерация от 06/05/2011 N354 (наричано по-долу "Правило 354"). Въпреки това, на правилата на Регламент 307 не са изчезнали - това беше последния ден от Правилника влезе в сила 307 PP RF от 06.29.2016 N603, че процедурата за изчисляване на разходите за отопление, предоставена от член 307, Правилник 354 включен като една от опциите за плащане за отопление.

праистория

Спомнете си - Правило 354 направи промени в Правило 307, според които към 1 септември 2012 г. разпоредбите на Правило 307 относно всички комунални услуги, с изключение на отоплението, стават невалидни. Тъй като правило 354 предвижда изчисляването на комунални услуги за отопление при потребление (т.е. изключително през периода на отопление или чрез измервателни уреди или стандарти за потребление) и правило 307 предвижда плащане на отопление през годината на равни месечни вноски с годишни плащания корекциите на плащанията, правителството на Руската федерация предостави на учредителните единици на Руската федерация правото да вземе решение за избора на начина на плащане за отопление - или съгласно Правило 354, или съгласно Правило 307. Освен това има две възможности за заплащане за отопление, определен за определен "преходен период", необходим за отхвърляне на нормите на правило 307 и за установяване на процедурата за заплащане за отопление, предвидена в правилника 354. Тъй като датата на изтичане на такъв "преходен период" е определена на 31 декември 2014 г., след което на територията на Руската федерация е трябвало да се прилага единна и единствена процедура за заплащане на отоплението, уредена с правилника 354.

Въпреки това, значителна част от субектите на RF не искат да използват в своите територии нова процедура за плащане на отопление, като се поддържат целогодишно разходите за отопление, както и една седмица преди планираното изтичането на Регламент 307 е обнародван указ на правителството RF на 12.17.2014 N1380 (публикуван на официалната интернет портал юридическа информация на 22 декември 2014 г. влезе в сила на 30 декември 2014 г.). Трябва да се отбележи, че такъв "подарък за Нова година" значително увеличи разходите на тези организации, които (всъщност трябва да са отговорни за бизнеса) предприеха мерки за подготовка за преминаването към Правила 354 - инсталиран нов софтуер, извърши такса за коригиране за отопление (правилата 354 не предвиждат такава корекция, тя трябваше да бъде извършена през периода на валидност на правило 307), бяха извършени редица други действия. Но предходното насрочване на Правилата 307 не се случи и всички подготвителни действия бяха напразни. Интересното е, че органите на държавната власт на огромното мнозинство от хората на РФ, който е действал в Правилника 307, дори не възнамеряват да предприемат каквито и да било регионални регулаторни нормативни актове, свързани с новата процедура за плащане отопление, одобрени от Правилника 354 (например ЗОП за определяне на стандарти на потребление на топлина за загряване в месеца период на отопление, други необходими регулаторни актове).

RF PP от 12/17/2014 N1380 разшири ефекта от Правило 307 до 30 юни 2016 г. Правителството на Руската федерация не обяви допълнително удължаване на Правилника 307, но се стигна до разширяването на правилата на Правилата 307. Самата резолюция от 23.05.2006 г. N307, както е планирано, стана невалидна към 01.07.2016 г., но правилата, предвиждащи възможността да се плащат за отопление на равни части през цялата година, са включени в Правилника 354. За разлика от декември 2014 г., през юни 2016 г. Правителството на RF, което направи такива изменения, беше оповестено не през седмицата, а директно в последния ден на Правилата 307, т.е. на 30 юни 2016 г., а на същия ден влезе в сила RF PP от 29 юни 2015 г. N603.

Методи на плащане за отопление

Съгласно клауза 42.1 от Регламент 354 в ново издание "плащането на комунална отоплителна услуга се извършва по един от двата начина - по време на отоплителния период или равномерно през календарната година".

Незабавно трябва да се отбележи, че само държавните органи на учредителните единици на Руската федерация имат правото да вземат решение за избора на начин на плащане за отопление. Клауза 2 от Резолюцията на правителството на Руската федерация от 29 юни 2015 г. N603 установява:
"2. Да се ​​установи, че държавните органи на съставните единици на Руската федерация имат правото да направят във връзка с всички общини или отделни общини, разположени на територията на състава на Руската федерация, решението да променят начина, по който потребителите плащат за комунални услуги за отопление (през периода на отопление или равномерно през календарната година). Това решение се взема не повече от веднъж годишно преди 1 октомври и ще бъде публикувано на официалната интернет страница на държавния орган на Руската федерация в Интернет информационната и телекомуникационната мрежа в рамките на 5 работни дни от датата на нейното приемане.

Трябва да се отбележи, че нито местните правителства, нито общото събрание на собствениците на помещения имат правомощия да избират начина на плащане за отопление - само държавните органи на субекта на Руската федерация имат такива правомощия.

Тъй като RF PP 603 беше приет на 29 юни, а на 30 юни тя беше обнародвана и влезе в сила на същия ден, правителството на Руската федерация предвиди разширяването на метода за отопление, който е в сила към момента на влизането му в сила. Точка 3 на Руската федерация ПП от 06.29.2016 N603 установява:
"3. За да се установи, че преди влизането в сила, приети по предписания начин от страна на публичните органи на решението на Русия да се промени начинът на плащане на комунални услуги за отопление в размер на плащане за комунални услуги за отопление, се определя в съответствие с Правилника за комунални услуги на собствениците и ползвателите на помещения в жилищни сгради и жилищни сгради, одобрени от правителството на Руската федерация на 6 май 2011 г. 354 "За предоставяне на комунални услуги ползвателите на помещения и апартаменти в жилищни сгради и жилищни сгради ", като се взема предвид начина на заплащане на комуналните услуги за отопление (по време на отоплителния период или равномерно през календарната година), използвани при сключване на споразумения с потребителите към датата на влизане в сила на тази резолюция.

В този случай параграф 1 от клауза 42.2 от Правило 354 гласи: "42.2. Начинът на плащане за комунална отоплителна инсталация през периода на отопление се прилага от началото на отоплителния период през годината, следваща годината, в която държавният орган на учредителния орган на Руската федерация реши да избере такъв метод, както и начина на плащане на услугата за равномерно отопление през календарната година от 1 юли на годината, следваща годината, в която правителственият орган на учредителен орган на Руската федерация реши да избере такъв метод. "

По този начин, докато не бъде взето решение от държавните органи на учредителния орган на Руската федерация да промени начина на заплащане за отопление, методът, установен на 30.06.2016 г., е валиден. Органите на субекта на Руската федерация имат правото да вземат решение за промяна на настоящия метод - такова решение може да се вземе веднъж годишно преди 1 октомври. Това решение се изпълнява само през годината, следваща годината, в която е взето такова решение - или от 1 юли (при преминаване към единно плащане през годината), или от началото на периода на отопление (при преминаване към плащане през периода на отопление).

Изчислителни формули

Помислете за реда на плащане на отоплението в 4 типични случая:
1. Къщата не е оборудвана с домашно базирано измервателно устройство (RCA), докато няма технически възможности на оборудването за RCU;
2. Къщата не е оборудвана с контролен модул, докато има налична техническа възможност на оборудването за контролно съоръжение;
3. Къщата е оборудвана с контролен блок, но не всички помещения на къщата са оборудвани с индивидуални измервателни устройства (ICS);
4. Къщата е оборудвана с контролен блок, а всички помещения са оборудвани с входно-охладителна инсталация

Представете си формулите за всяка от тези ситуации под формата на таблица, разделена на две опции:
1) Плащането на отоплението се извършва по време на отоплителния период;
2) Плащането на отоплението се извършва равномерно през календарната година.

Таблицата използва следното означение:
OPU - колективно измервателно устройство;
IPU - индивидуално измерващо устройство;
MKD - жилищна сграда;
Pаз - размера на плащането за комунални услуги за отопление в i-тата стая на MCD (размера на корекцията на плащането за комунални услуги за отопление в i-тата стая на MKD).

Наличие / липса на измервателни устройства

Плащане през периода на отопление

Плащайте равномерно през цялата година.

Няма източник на топлинна енергия в MCD (IPU в жилищна сграда) при липса на техническа възможност за инсталиране на измерващо устройство

Формула 2, допълнение 2 към Регламент 354:

когато:
Sаз - общата площ на i-то помещение на МКД (или общата площ на жилищна сграда);
N T е стандартът на потребление на комунална услуга за отопление;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

Формула 2.1 от допълнение 2 към Правило 354:

когато:
Sаз - общата площ на i-то помещение на МКД (или общата площ на жилищна сграда);
N T е стандартът на потребление на комунална услуга за отопление;
K - коефициент на честота на плащане от потребителите за комунални услуги за отопление, определен чрез разделяне на броя на пълните месеци от периода на отопление в една година по броя на календарните месеци в годината;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

В МКУ няма топлоелектрическа централа при наличието на техническа възможност за инсталиране на пилотно съоръжение

Формула 2.2 от приложение 2 към Регламент 354:

когато:
Sаз - обща площ на i-то помещение;
N T е стандартът на потребление на комунална услуга за отопление;
Kброкери - коефициент на умножение, чиято стойност през 2016 г. се приема че е 1,4, а от 1 януари 2017 г. - 1,5;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

Формула 2.3 от приложение 2 към Регламент 354:

когато:
Sаз - обща площ на i-то помещение;
N T е стандартът на потребление на комунална услуга за отопление;
K - коефициент на честота на плащане от потребителите за комунални услуги за отопление, определен чрез разделяне на броя на пълните месеци от периода на отопление в една година по броя на календарните месеци в годината;
Kброкери - коефициент на умножение, чиято стойност през 2016 г. се приема че е 1,4, а от 1 януари 2017 г. - 1,5;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

MKD е оборудвана с контролно отделение, а не всички стаи са оборудвани с MFD

Формула 3, допълнение 2 към Регламент 354:

когато:
V D - обемът (количеството) топлинна енергия, изразходвана през периода на фактуриране, определена от показанията на блока за управление на топлинната енергия, с който е оборудван MCD;
Sаз - обща площ на i-то помещение;
Sза - общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МКД;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

1) Формула 3.1 от приложение 2 към Правила 354:

когато:
Sаз - обща площ на i-то помещение;
VT - средномесечният обем консумация на топлинна енергия за отопление за предходната година, определен като съотношение на обема на топлинната енергия въз основа на показанията на блока за управление на топлинната енергия, с който е оборудвана жилищната сграда, за предходната година спрямо броя на календарните месеци годишно и на общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МФБ, При липса на данни за общо домакинско измервателно устройство за предходната година, средният месечен обем на потребление на топлинна енергия се определя въз основа на стандартното потребление на комунална услуга за отопление;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

2) Веднъж годишно таксата за отопление се коригира съгласно формулата 3.2:

когато:
Pк.и т.н. - размерът на плащането за топлинна енергия, определен въз основа на показанията на управляващия блок, инсталиран в MCD;
Sаз - обща площ на i-то помещение;
Sза - общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МКД;
PFn.аз - общата сума на плащането за комунални услуги за отопление в i-ти жилищни или нежилищни помещения в MFB за изминалата година.

MKD е оборудван с блок за управление на подстанцията

Формула 3.3 от приложение 2 към Регламент 354:

когато:
Vаз n е обемът (количеството), консумиран по време на периода на фактуриране в i-тото помещение на топлинната енергия на MCD, определено съгласно указанията на МКБ в i-то помещение;
Vаз ОДН - обемът (количеството) топлинна енергия, осигурен за периода на сетълмента в МДГ, оборудван с термоконтролиращ блок, с изключение на обема (количеството) топлинна енергия, консумиран във всички жилищни или нежилищни помещения на МЗГ, който се определя по формулата:

когато:
V D - обемът (количеството) топлина, консумирана през периода на сетълмент в МСР, определена при заплащане на комуналната услуга за отопление през отоплителния сезон в съответствие с показанията на подстанцията;
Sаз - обща площ на i-то помещение;
Sза - общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МКД;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

1) Формула 3.3 от Приложение 2 на Правила 354:

когато:
Vаз n е обемът (количеството) топлина, консумирана в i-то помещение на МДГ за периода на сетълмент, определен въз основа на средния месечен обем консумация на топлинна енергия за отопление в i-тата стая според указанията на ИБД за предходната година;
Vаз ОДН - обемът (количеството) топлинна енергия, предоставен за периода на сетълмент в МКР, снабден с блок за термична обработка, с изключение на обема (количеството) топлинна енергия, консумиран във всички жилищни или нежилищни помещения в МЗГ,

когато:
V D - обемът (количеството) топлина, консумирана през периода на сетълмент в МСР, определена на базата на средномесечния обем на консумацията на топлинна енергия за отопление в жилищна сграда според показанията от предходната година;
Sаз - обща площ на i-то помещение;
Sза - общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МКД;
T T е тарифата за топлинна енергия, установена в съответствие със законодателството на Руската федерация.

2) Веднъж годишно таксата за отопление се регулира според формулата 3.4:

когато:
Pк.R - размера на плащането за топлинна енергия, потребявана през изминалата година в МФБ, определена въз основа на показанията на подстанциите и тарифата за топлинна енергия, одобрена в съответствие със законодателството на Руската федерация;
Pп.R. - размера на плащанията за топлинна енергия, изразходвани през изминалата година във всички жилищни и нежилищни помещения в МСР, оборудвани с измервателни уреди, определени на базата на индикациите на TLI и тарифата за топлинна енергия, одобрена в съответствие със законодателството на Руската федерация;
Pп.п - размерът на плащането за обема (количеството) топлинна енергия, потребявана през изминалата година в МЗГ, снабдена с термична контролна единица, с изключение на количеството (количеството) топлинна енергия, консумирана през изминалата година във всички жилищни или нежилищни помещения в ДФР,

когато:
V D - обемът (количеството) топлинна енергия, консумирана през последната година в МСР, определена въз основа на средномесечния обем на консумацията на топлинна енергия за отопление в жилищна сграда според показанията от предходната година;
Vаз n е обемът (количеството) топлинна енергия, изразходвана през периода на фактуриране в i-то жилищно или нежилищно помещение в МСР, определена въз основа на средномесечния обем на потреблението на топлинна енергия за отопление в i-ти жилищен или нежилищен обект, съгласно указанията на ПТА за предходната година;
Sза - общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МКД;
Sаз - Общата площ на i-тата стая MKD.

Друга формула, за която си струва да се обърне внимание, е формулата 6.1 от допълнение 2 към Регламент 354.

Съгласно параграф 2 от клауза 42.2 на Правило 354: "В случай, че държавният орган на учредителен орган на Руската федерация вземе решение за промяна на начина на заплащане на комунална отоплителна услуга изпълнителят преизчисли размера на плащането за комунална отоплителна услуга през първото тримесечие на календарната година, следваща годината, промяна на начина на плащане в съответствие с формулата 6.1 от приложение № 2 към настоящия регламент ".

Точка 6.1 от приложение 2 към Регламент 354 установява:
"6.1. В случаите, предвидени в параграф 42.2, размерът на плащането за комунални услуги за отопление в i-тата стая (жилищна или нежилищна) в жилищна сграда или в жилищна сграда се коригира по формулата 6.1:

когато:
Pк.и т.н. - размерът на плащането за топлинна енергия, изразходвана през последната година в жилищна сграда, определена въз основа на индикациите за колективно измервателно устройство, инсталирано в жилищна сграда или в жилищна сграда, определено въз основа на индикации за индивидуално измервателно устройство за топлинна енергия и при отсъствие на тези устройства счетоводство - от стандартите за потребление;
Sаз - обща площ на i-то помещение;
Sза - общата площ на всички жилищни и нежилищни помещения в МКД;
PFn.аз - общата сума на плащането за комунални услуги за отопление в i-ти жилищни или нежилищни помещения в MFB за изминалата година. "

Логиката тук е съвсем разбираема. Ако методът на плащане за отопление се промени през календарната година, се прилагат два начина на плащане: в началото на годината се използва един метод, а в края на годината - другият. Поради наличието на два метода може да има несъответствия между размера на натовареното за потребителите плащане за заплащане през годината и действително изразходвания обем. За да се премахнат тези несъответствия през първото тримесечие на годината, следваща годината, в която влезе в сила решението за промяна на начина на плащане, се прави корекция на таксата за годината, в която е променен начинът на плащане. Такава корекция не трябва да се бърка с корекцията на плащането за отопление, извършено с еднакво заплащане на отоплението през цялата година.

Плащане на отопление IKU в RNO

По-рано беше взето предвид изчислението на плащането за отопление, което потребителите плащат за доставчика на комунални услуги (ICS). Като се има предвид фактът, че ПП на Руската федерация от 29.06.2016 г. N603 беше изменена не само в Правилника 354, но и в ПП ПП от 02.04.2014 г. N124 (наричани по-нататък "Правила 124"), е необходимо да се отбележат няколко основни точки относно реда и размера на плащанията за отопление в полза на организацията, която осигурява ресурсите (RNO).

С постановление на правителството на Руската федерация от 29 юни 2016 г. N603, параграф 22 от Регламент 124 е допълнено от под-клауза "д", която установява:
"Е) при наличието на техническа възможност за инсталиране на колективно топломерно устройство, размерът на топлинното плащане за топлината, доставена в апартаментна къща, която не е оборудвана с такова измервателно устройство, както и доставената в жилищната сграда след 2 месеца след повреда, загуба по-рано (след изтичане на полезния живот), размера на заплащането на предоставената топлинна енергия, ако изпълнителят не е предоставил информация за колективното устройство за топлинно измерване, определено от законодателството или от споразумението за доставяне на ресурсите, ако изпълнителят не разреши на представителите на организацията, които доставят ресурсите, да проверяват състоянието на инсталираното и пуснато в действие устройство за колективно топломери (валидиране на информацията, предоставена на индикации за такова измервателно устройство) се определя въз основа на стандарта за потребление на комунална услуга за отопление и на общата площ w за нежилищни и нежилищни помещения в жилищна сграда, използващи коефициент на умножение, чиято стойност през 2016 г. е 1,4, а от 1 януари 2017 г. - 1,5. Този коефициент не се прилага, ако е налице доклад от проучването, за да се установи наличието (липсата) на техническата осъществимост на инсталирането на колективно измервателно устройство за полезните средства, потвърждавайки липсата на техническа възможност за инсталиране на такъв измервателен уред, като се започне от периода на фактуриране, през който е изготвен такъв акт.

Тоест, при липса на OPU, ако е технически възможно да се инсталира OPU, при изчисляването на IKU с RSO за комуналния ресурс за отопление се използва същият умножаващ фактор, както при изчисленията на потребителите с IKU.

В допълнение Правило 124 е допълнено с клаузи 25.1 - 25.2, които установяват:
"25.1. В случай, че държавният орган на учредителен орган на Руската федерация вземе решение за изплащане на комунална отоплителна услуга равномерно през календарната година, обемът на комуналния ресурс, доставен по силата на договор за доставка на ресурс, се определя от:
а) в случай на предоставяне на комунален ресурс на жилищна сграда, оборудвана с колективно топломерно устройство или на жилищна къща (домакинство), оборудвана с индивидуално измервателно устройство, въз основа на средномесечния обем на консумацията на топлинна енергия съгласно указанията на колективен (общ) или индивидуален измервателното устройство за предходната година (и при отсъствие на такива индикации - въз основа на стандарта за потребление). В същото време обемът на топлинната енергия, доставена в жилищната сграда, жилищната сграда се определя от двустранни актове, базирани на текущите показания на измервателните уреди, а обемът, платим в текущия месец, се коригира веднъж годишно от организацията, която осигурява ресурсите;
б) в случай на предоставяне на комунален ресурс на апартаментна къща, която не е оборудвана с общо (общо) измервателно устройство за сградна топлинна енергия или за жилищна къща, която не е оборудвана с индивидуално измервателно устройство, въз основа на стандарта за потребление на комунални услуги, използвайки коефициента на честота на плащане за топлинна енергия;
в) при предоставяне на общностен ресурс на домакинство, което не е оборудвано с индивидуално измерващо устройство, на базата на стандарта за потребление на комуналната услуга, предоставена в жилищния и потребителския стандарт на комуналната услуга, когато се използва теренът и пристройките, инсталирани в съответствие с част 1 Член 157 от Жилищния кодекс на Руската федерация, като се използва коефициентът на честота на плащане за топлинна енергия.
25.2. Коефициентът на честота на плащане за топлинна енергия се определя, като броят на месеците на отоплителния период в една година се разделя на броя на календарните месеци в една година. "

Тези стандарти рационализират взаимодействието на ICS с RIS в изчисленията за комуналния ресурс за отопление. Сега е изключена съществуващата преди това несигурност, при която ОРС поиска от ЗСВ да заплати за отопление при потребление (в зависимост от доставчика на енергия), независимо от процедурата за заплащане на топлинна енергия от потребителите за средно месечно потребление равномерно в течение на една година. Подраздел "а" от параграф 25.1 от Правило 124 директно посочва необходимостта да се плаща за отопление от ICS в RNO за средната месечна консумация с корекцията веднъж годишно. Въвеждането на тази норма ще позволи да се прекратят редица спорове, свързани с възстановяването на ICI в полза на RSO с дългове, което е разликата между разходите за средно количество отопление, платимо за потребителите, и размера на действително консумираното отопление, както е определено от доставчика на захранване.

Подклаукт "в" на клауза 25.1 и клауза 25.2 от правило 124 изключват споровете, свързани с опитите на RDF да избират равномерно начина на плащане през годината, за да приложат стандарта за начин на плащане по време на периода на отопление при изчисления с ICS.

Внимание! Някои от обясненията в тази статия са загубили своята значимост (във връзка с измененията, направени от RF PP от 27 февруари 2017 г. N232).
Действителните варианти за изчисляване на разходите за отопление са дадени в статията чрез справка >>> (дата на публикуване 26.02.2018 г.).

Статия във формат pdf е на разположение тук >>>

Отоплителни системи

Изчисляването на отоплителната система е много важен етап, при който последващото удобство и удобство за живеене в къщата до голяма степен зависи. Подготвихме за Вас десетки безплатни онлайн калкулатори, които ще улеснят изчисленията и всички те се събират под заглавието "Отоплителна система"! Но първо, нека да разберем как се изчислява отоплителната система?

Етап номер 1. Първоначално се изчислява загубата на топлина - тази информация е необходима, за да се определи силата на отоплителния котел и по-специално на всеки от отоплителните тела. Това ще ви помогне да ни калкулатор загуба на топлина! Характерно е, те трябва да се изчисляват за всяка стая, в която има външна стена.

Етап номер 2. След това трябва да изберете температурата. За изчисления се използва средна стойност 75/65/20, която напълно отговаря на изискванията на EN 442. Ако изберете този режим, със сигурност няма да се объркате, защото най-вече всички внесени отоплителни котли са конфигурирани за него.

Етап номер 3. След това силата на радиаторите се избира, като се вземат предвид топлинните загуби, получени в закрити помещения. Може да намерите също и безплатен калкулатор за изчисляване на броя секции на радиатора.

Етап номер 4. За избора на подходяща циркулационна помпа и тръби с желания диаметър се извършва хидравлично изчисление. За да го постигнете, се нуждаете от специални знания и подходящи таблици. Можете да използвате и калкулатора за изчисляване на ефективността на циркулационната помпа.

Етап номер 5. Сега трябва да изберете котел. Повече подробности за избора на отоплителен котел можете да намерите в статиите в този раздел на нашия уебсайт.

Етап номер 6. Накрая е необходимо да се изчисли обемът на отоплителната система. В крайна сметка, обемът на резервоара за разширение ще зависи от капацитета на мрежата. Тук можете да използвате калкулатора за изчисляване на общия обем на отоплителната система.

Съвет! Тези, както и много други онлайн калкулатори, могат да бъдат намерени в тази секция на сайта. Използвайте ги, за да направите работния поток възможно най-лесен!

Изчисляване на отоплението на частна къща: това, което се взема предвид при изчисляването, характеристиките на приспаданията с помощта на онлайн калкулатор

Изчисляването на отоплението на частна къща е една от важните задачи при нейното изграждане или големи ремонти. Направете го по-добре във фазата на планиране. Някои помощ при изчисленията могат да имат специален онлайн калкулатор. Има много калкулатори за изчисляване на разхода на гориво, мощността на пещта, вентилационната система, напречното сечение на комина, мощността на смесването на помпата на "топъл под" и др. Все пак трябва да се има предвид, че всички те показват само приблизителен резултат, тъй като може да изчисли само най-простата конфигурация. Всъщност, при изчисляване на отоплението е необходимо да се вземат предвид много допълнителни нюанси. Това трябва да се направи, за да се изчисли правилно разходите за цялата отоплителна система и в бъдеще да не се страхува от студа в къщата или, напротив, от излишъка й и следователно от излишните разходи за гориво.

При избора на котел за отопление на къща е необходимо да се вземат под внимание всички параметри: отоплително оборудване и жилищна сграда

Изчисляване на отоплението в частна къща - какво да се има предвид

За да се направи изчислението на отоплението на частна къща, е необходимо да се изчисли мощността на отоплителния котел, да се определи броят и разположението на радиаторите, да се вземат предвид редица фактори от времето, за топлоизолацията и материала, използван за направата на тръби и бойлер.

Имайте предвид, че комфортът на живот в къщата ще зависи от този процес, тъй като вашите изчисления ще окажат пряко влияние върху качеството на отоплението. Освен това тези изчисления са в основата на бюджетния бюджет за инсталирането и последващата експлоатация на цялата отоплителна система. На този етап ще трябва да решите колко пари ще продължите да харчите за отоплението на дома си. Започващи изчисления е важно да запомните климатичните условия, в които се намира регионът ви и условията, при които къщата ще бъде използвана.

Отоплителната система не е само пещ и батерии. Той включва:

Понякога се нуждаете от разширителен резервоар.

Изглежда тази схема на отоплителната система у дома

Изчисляване на отоплителните устройства с мощност

Преди да изчислите мощността на отоплителния котел, трябва да определите кой тип да бъде използван. Отоплителните котли имат различна ефективност, а не само степента на топлопреминаване ще зависи от този избор, но и финансовия компонент на следващата операция при избора на гориво:

Котлите за твърдо гориво,

Котлите за нефт,

Комбинирано котле на електричество / твърдо гориво.

При избора на вида на котела е необходимо да се определи неговата производителност. Това е от това ще зависи от функционирането на цялата система. Изчисляването на мощността на водогрейния котел се извършва, като се взема предвид количеството топлинна енергия, необходима за m3. Калкулаторът може да ви помогне да изчислите обема на отопляемите помещения:

спалня: 9 м2 3 м = 27 м3,

спалня: 12 м2 3 м = 36 м3,

спалня: 15 м2 3 м = 45 м3,

хол: 25 m2 3 m = 75 m3,

коридор: 6 m2 3 m = 18 m3,

кухня: 12 m2 3 m = 36 m3,

WC: 8 m2 3 m = 24 m3.

При изчисляване се вземат предвид всички помещения на къщата, дори и да не планират да поставят радиатори. На нашия уеб сайт можете да намерите контакти на строителни фирми, които предлагат изолационни услуги за дома. Можете директно да общувате с представители, като посетите изложбата "Къщи с ниска раса".

След това се обобщават резултатите и се получава обемът на къщата - 261 m3. При изчисляването, помещенията и преходите трябва задължително да бъдат взети предвид, при които не се планира инсталирането на отоплителни уреди, например коридор, склад или коридор. Това се прави така, че топлината от инсталираните в къщата радиатори да е достатъчна, за да затопли цялата къща.

При изчисляване на отоплителната система не забравяйте да вземете под внимание климатичната зона и температурата извън зимния период.

Вземете произволен индикатор за района от 50 W / m3 и площ от 261 m3, която се планира да бъде нагрята. Формулата за изчисляване на мощността: 50 W 261 m3 = 13050 W. Резултатът се умножава с коефициент 1,2 и се изчислява мощността на котела - 15,6 kW. Съотношението ви позволява да добавите 20% от резервния капацитет на котела. Това ще даде възможност на котела да работи в спестяващия режим, като избягва специални претоварвания.

Допълнителните температурни сензори ще ви помогнат да следите процеса.

Коригиращият фактор за климатичните условия в регионите варира от 0,7 в южните райони на Русия до 2,0 в северните райони. Коефициентът от 1.2 се използва в централната част на Русия.

Ето и друга формула, използвана от онлайн калкулатори:

За да получите предварителния резултат от необходимата мощност на котела, можете да умножите площта на помещението с климатичния коефициент и получения резултат, разделен на 10.

Пример за формула за изчисляване на мощността на отоплителен котел за къща от 120 м2 в северната част на Русия:

Това може да е интересно! В статията на следната връзка прочетете за това, което трябва да знаете за отопление на частна къща.

Кои тръби са по-подходящи за отоплителната линия

Не е достатъчно да се знае как да се изчисли мощността на котела, трябва да изберете правилните тръби. Сега пазарът предлага няколко вида тръби за отопление от различни материали:

полипропилен (с армировка и без)

Тръби за отопление в къщата, можете да вземете различни, но е важно да преминат функциите на избрания тип

Всеки от тези видове има свои собствени нюанси, които трябва да се имат предвид при разработването и изчисляването на отоплението на частна къща:

Използваните стоманени тръби са универсални и издържат на налягане до 25 атмосфери, но имат значителен недостатък - ръждясат и имат определен експлоатационен живот. Освен това те имат трудности при инсталирането.

Тръбите от полипропилен, композитен метал-пластмаса и омрежен полиетилен са лесни за монтаж и поради тяхното тегло могат да се използват на тънки стени. Предимството на такива тръби е, че те не са податливи на ръжда, гниене и не реагират на бактерии. Важен показател - те не се разширяват от топлина и не се деформират в студа. Поддържайте постоянна температура до 90 градуса и краткосрочно увеличение до 110 градуса по Целзий.

Медните тръби се отличават с висока цена и увеличена сложност по време на монтажа, но в силата си те се конкурират с пластмасови тръби, не се подлагат на ръжда и се считат за най-добрият вариант. В допълнение, медта е пластмаса, прави топлина добре и поддържа температурата на водата в тръбите в диапазона от -200 до 250 градуса по Целзий. Тази способност на медта ще предпази системата от възможно размразяване, което е много важно в условията на Сибир и северните региони.

Ако къщата се намира в северната част на страната, медните тръби за отоплителната система са най-подходящи. Може да е интересно! В статията на следната връзка прочетете за отопление на частна къща с електричество.

Как да изчислим оптималния брой и обем на топлообменниците

Когато изчислявате броя на необходимите радиатори, трябва да прецените от какъв материал са направени. Пазарът сега предлага три вида метални радиатори:

Всички те имат свои собствени характеристики. Чугунът и алуминият имат една и съща скорост на топлопреминаване, но в същото време алуминият се охлажда бързо и чугуният се загрява бавно, но запазва топлината за дълго време. Биметалните радиатори се загряват бързо, но се охлаждат много по-бавно от алуминия.

При изчисляване на броя на радиаторите трябва да имате предвид и други нюанси:

топлоизолацията на пода и стените помага да се поддържа до 35% от топлината,

ъгловата стая е по-хладна от другите и изисква повече радиатори,

използването на стъкло на прозорци спестява 15% от топлината,

през покрива "оставя" до 25% от топлината.

Броят на радиаторите и секциите в тях зависи от много фактори.

Съгласно нормите на SNiP, за отопление с 1 куб. М е необходима 100 W топлина. Ето защо, 50 m3 ще изискват 5000 вата. Ако биметалното устройство разпределя 120 W на 8 секции, а след това с помощта на прост калкулатор, ние приемаме: 5000: 120 = 41.6. След закръгляване, получаваме 42 радиатора.

Въпреки това, в частна къща, температурата се регулира независимо. Смята се, че една батерия генерира 150 вата топлина. Преизчисляваме и получаваме 5000: 150 = 33.3. Това означава, че имате нужда от 34 радиатора.

Можете да използвате приблизителната формула за изчисляване на секциите на радиатора:

Иконата (*) показва, че частичната част е закръглена според общите математически правила, N е броят на участъците, S е площта на помещението в m2 и P е топлинната мощност на 1 сечение във ватове.

Описание на видеоклипа

Пример за това как да се изчисли отоплението в частна къща с помощта на онлайн калкулатор в този видеоклип:

заключение

Инсталирането и изчисляването на отоплителната система в частна къща е основният компонент на условията за комфортен живот в нея. Поради това при изчисляването на отоплението в частна къща трябва да се обърне специално внимание, като се имат предвид многобройните свързани нюанси и фактори.

Калкулаторът ще ви помогне, ако трябва бързо и средно да сравнявате различни строителни технологии. В други случаи е по-добре да се свържете с специалист, който правилно ще извърши изчисленията, правилно ще обработва резултатите и ще вземе предвид всички грешки.

Програмата не може да се справи с тази задача, защото съдържа само общи формули, а калкулаторите за отопление на частна къща и таблиците, предлагани в Интернет, служат само за улесняване на изчисленията и не могат да гарантират точност. За точни коректни изчисления е целесъобразно тази работа да бъде възложена на специалисти, които ще могат да вземат предвид всички желания, възможности и технически показатели на избраните материали и устройства.

Top