Категория

Седмичен Новини

1 Радиатори
Най-евтиният начин да отоплявате частна къща
2 Радиатори
Изчисляване на броя на отоплителните радиатори по площ и обем на помещението
3 Котли
Руска печка с печка и отоплителен щит
4 Помпи
Група за безопасност при отопление: устройство, принцип на работа, правила за избор и инсталиране
Основен / Радиатори

Върнете се в отоплителната система


Връщане в отоплителната система - методи за инсталиране и инсталиране

Връщащата тръба е топлоносител (вода или антифриз) в отоплителната система, която преминава през всички радиатори, губи температура и се връща обратно в котела за отопление. Топлопренасящият агент се осъществява в двутръбна и подобрена отоплителна система с една тръба.

Принцип на действие

Принципът на работа на система с една тръба е, че от котела се подава топла вода и се подава в серия от един радиатор в друг, като постепенно се охлажда. По този начин в най-външните стаи, в края на веригата батериите ще произвеждат по-малко топлина. Ако тази система е леко подобрена, така че две тръби се срутват в преминаващата тръба от всеки радиатор - едната с подаване, другата с връщане и термовъздушните части на всеки радиатор са инсталирани, а в най-външните стаи то ще бъде по-топло. Двупроводната система е по-обмислена - две тръби са свързани паралелно (захранване и връщане). Леко охладената вода излиза през втората тръба, която е разположена при лек наклон към котела.

отопление

Ако температурата между водоснабдяването и връщащата се вода се различава толкова много, че може да причини "роса" по стените на горивната камера на котела, тогава котелът няма да работи дълго време. По време на изгарянето на горивни материали се освобождава СО2, който, когато се комбинира с капчици роса, образува каустик "водна риза" на киселината на котелната пещ.
За да се удължи експлоатационния срок на котела, отоплителната система първоначално се обмисля така, че "росата" да не изпада, т.е. опитайте се да намалите температурната разлика между двете тръби.
Най-често това се постига чрез включване на котела за гореща вода в отоплителната система или чрез загряване на охлаждащата течност.
Котелът е монтиран в близост до котела. Тя е фиксирана върху къси отоплителни пръстени и е нагласена така, че горещата вода, след като преминава през главния разпределителен колектор, веднага влиза в този котел и след това се връща обратно в котела.
Възвратната тръба в отоплителната система може да бъде загрята от две тръби, между които е направен байпас и е монтирана циркулационна помпа. За такава помпа трябва да поставите контролен клапан, в противен случай той може да натисне кръга за рециркулация. За циркулационна помпа трябва да изберете мощността, съответстваща на една трета от мощността на главната помпа (ако има няколко от тях, а след това и количеството). По принцип циркулационната помпа дава възможност да не се правят склонове в тръбите, за да се осигури движението на охлаждащата течност, както и да се намали диаметърът на използваните тръби.
Ако не е необходима много гореща вода, тогава е целесъобразно да се монтират едновременно котел и рециркулационна помпа в отоплителната система. Рециркулиращият помпеният пръстен, компетентен специалист, може да бъде заменен с три- или четири-степенна миксерна система.

Придобийте от Docker Chemical GmbH Rus.

Типични схеми на отоплителни системи и начини за свързване на радиатори

Отоплителните системи са изкуствено създадени инженерни мрежи от различни структури, чиито основни функции са отопление на сгради през зимата и преходни периоди от годината, компенсиране на всички топлинни загуби на строителни конструкции, както и поддържане на въздушни параметри на удобно ниво.

Сортове за отопление на окабеляване

В зависимост от начина на подаване на охлаждаща течност към радиаторите, стават често срещани следните схеми на отоплителни системи за сгради и съоръжения:

Тези методи за нагряване са фундаментално различни един от друг и всеки има положителни и отрицателни свойства.

Еднотръбни отоплителни системи

Монотръбна отоплителна система: вертикално и хоризонтално окабеляване.

При еднотръбната схема на отоплителните системи подаването на горещ топлоносител (захранване) към радиатора и изхвърлянето на охлаждания (връщането) се извършва чрез една тръба. Всички устройства, отнасящи се до посоката на охлаждащата течност, са свързани в серия. Следователно, температурата на охлаждащата течност при входа на всеки следващ радиатор на стъпалото е значително намалена след премахване на топлината от предишния радиатор. Съответно топлинният изход на радиаторите намалява с разстоянието от първото устройство.

Такива схеми се използват основно в стари централни системи за топлоснабдяване на многоетажни сгради и в автономни системи от типа на гравитацията (естествена циркулация на топлоносител) в частни къщи. Основният определящ недостатък на една тръбопроводна система е невъзможността за независимо регулиране на топлопредаването на всеки радиатор отделно.

За да се премахне този недостатък, е възможно да се използва еднотръбна верига с байпас (скок между потока и връщането), но в тази схема първият радиатор винаги ще бъде най-горещият на клона, а най-студеният на клона.

В многоетажни сгради се използва вертикална еднотръбна отоплителна система.

В високите сгради използването на такава схема позволява да се спести по дължината и разходите на мрежите за доставка. Обикновено отоплителната система е под формата на вертикални решетки, минаващи през всички етажи на сградата. Топлопредаването от радиатори се изчислява при проектирането на система и не може да се регулира с помощта на радиаторни вентили или други контролни клапани. С модерни изисквания за удобни условия в помещенията тази схема на свързване на водни отоплителни уреди не отговаря на изискванията на жителите на апартаменти, разположени на различни етажи, но свързани със същата тръба на отоплителната система. Потребителите на топлина са принудени да "понасят" прегряването или подгряването на температурата на въздуха по време на преходния период на есента и пролетта.

Отопление на една тръба в частна къща.

В частните къщи схемата за еднотръбна употреба се използва в гравитационните отоплителни мрежи, в които циркулира гореща вода поради разликата в плътността на нагрятата и охлаждащата охладителна течност. Ето защо такива системи се наричат ​​естествени. Основното предимство на тази система е нестабилността. Когато, например, няма циркулационна помпа в системата, свързана към електрозахранващите мрежи и в случай на прекъсване на тока отоплителната система продължава да функционира.

Основният недостатък на схемата за гравитационно еднотръбно свързване е неравномерното разпределение на температурата на охлаждащата течност върху радиаторите. Първите радиатори на клона ще бъдат най-горещите и, като се отдалечат от топлинния източник, температурата ще спадне. Интензивността на гравитационните системи винаги е по-висока от тази на задължителните, поради по-големия диаметър на тръбопроводите.

Видео за схемата за еднотръбно отопление на устройството в жилищна сграда:

Двупроводна схема на отоплителните системи

При двутръбни схеми доставката на гореща охлаждаща течност до радиатора и отстраняването на охлаждащата течност от радиатора се извършват през две различни тръбопроводи на отоплителни системи.

Има няколко варианта на двутръбни схеми: класически или стандартни, преминаващи, вентилатори или радиални.

Класическо оформление с двойна тръба

Класическата система за отопление с двутръбно окабеляване.

В класическата схема посоката на движение на охлаждащата течност в захранващата тръба е противоположна на движението в отвеждащия тръбопровод. Тази схема е най-разпространена в модерните отоплителни системи, както в областта на високото строителство, така и в частното строителство. Схемата с две тръби ви позволява равномерно разпределяне на охлаждащата течност между радиаторите без загуба на температурата и ефективно регулиране на топлопреминаването във всяка стая, включително автоматично чрез използване на термостатични вентили с монтирани термични глави.

Такова устройство има двутръбна отоплителна система във висока сграда.

Схема за преминаване или "цикъл Tichelman"

По схемата за отопление.

Схемата за преминаване е вариант на класическата схема с разликата, че посоката на движение на охлаждащата течност в потока и обратния поток съвпада. Тази схема се използва в отоплителни системи с дълги и отдалечени отклонения. Използването на свързана верига позволява да се намали хидравличното съпротивление на клона и равномерно разпределение на охлаждащата течност върху всички радиатори.

Вентилатор (греда)

Вентилаторът или радиалната схема се използва при висококачествена конструкция за отопление на апартаментите с възможност за инсталиране на топломер (топломер) за всеки апартамент и в частно жилищно строителство в системи с тръбопроводи за подово отопление. При модел на вентилатор в многоетажна сграда е инсталиран колектор на всеки етаж с изводи за всички апартаменти на отделен тръбопровод и инсталиран топломер. Това позволява на всеки собственик на апартамент да вземе предвид и да плати само за консумираната топлина.

Вентилационна или радиална отоплителна система.

В частна къща се използва верига на вентилатора за разпределение на тръбопроводи по пода и за радиално свързване на всеки радиатор с общ колектор, т.е. отделен тръбопровод за подаване и връщане от колектора отива към всеки радиатор. Този метод на свързване позволява равномерно разпределяне на охлаждащата течност равномерно върху радиаторите и намаляване на хидравличните загуби на всички елементи на отоплителната система.

Обърнете внимание! В случай на разпределение на тръбопроводи в един втори етаж, монтажът се извършва в еднокомпонентни (без межди и разклонения) тръбни профили. Когато се използват полимерни многослойни или медни тръби, всички тръбопроводи могат да се изливат в бетонна замазка, като по този начин се намалява вероятността от разкъсване или изтичане в ставите на мрежовите елементи.

Типове връзки на радиатора

Основните начини за свързване на устройствата на отоплителните системи са няколко вида:

 • Странична (стандартна) връзка;
 • Диагонално свързване;
 • Долно (седло) връзка.

Странична връзка

Радиатор на страничната връзка.

Връзката от края на устройството - захранването и обратният поток са разположени от едната страна на радиатора. Това е най-честият и ефективен начин за свързване, позволява ви да премахнете максималното количество топлина и да използвате пълен топлообменник. По принцип потокът е на върха, а връщането - на дъното. При използване на специални слушалки е възможно да се свържете отдолу надолу, това ви позволява да скриете възможно най-много тръбопроводите, но намалява топлообмена на радиатора с 20-30%.

Диагонално свързване

Радиатор с диагонална връзка.

Връзка на диагонала на радиатора - захранването е от едната страна на устройството отгоре, обратният поток от другата страна отдолу. Този тип свързване се използва в случаите, когато дължината на разрязания радиатор надвишава 12 секции, а дължината на панела е 1200 мм. При монтирането на радиатори с дълга страна, има неравномерно нагряване на повърхността на радиатора в частта, която е най-отдалечена от тръбопроводите. За да се разиграе равномерно радиаторът, се използва диагонална връзка.

Долна връзка

Долна връзка от краищата на радиатора

Връзката от долната страна на устройството - захранващ и връщащ поток се намира в долната част на радиатора. Такава връзка се използва за най-скритата инсталация на тръбопроводи. Когато монтирате секционен отоплителен уред и го свързвате по долния път, захранващата тръба се побира от едната страна на радиатора, а от другата страна на долната тръба. Въпреки това ефективността на топлопреноса на радиатори с такава схема е намалена с 15-20%.

Долна връзка на радиатора.

В случай, когато долната връзка се използва за радиатор от стоманен панел, всички тръби на радиатора са в долния край. Дизайнът на самия радиатор е проектиран по такъв начин, че потокът да влезе първо в горната част на колектора, а след това обратният поток да се събира в долния колектор на радиатора, като по този начин топлинният изход на радиатора не се намалява.

Долно свързване в отоплителна верига с единична тръба.

Отоплителна система: съществуващи схеми и характеристики на организацията на доставката и отстраняването (връщането) на охлаждащата течност

Комфортът в помещенията през студения период до голяма степен зависи от правилно проектираната отоплителна система на сградата, по-специално от избора на схема за организиране на доставката на охлаждащата течност и нейното изтегляне (връщащ поток) в отоплителната система.

На първо място, трябва да се отбележи, че днес има два вида доставки на къщи с топлина:

 • автономни (независими), когато източници на топлинна енергия са поставени в сграда или в непосредствена близост до нея. Този тип се използва главно за индивидуални строителни проекти или многоетажни сгради на съвременно планиране;
 • централизиран (зависим), в който няколко устройства, свързани чрез мрежа от тръбопроводи, са свързани към устройството (или комплекса) за отопление. Такава система е типична за повечето градски жилищни райони, както и за села с развита инфраструктура.

В същото време, според принципа на циркулацията на охлаждащата течност, която най-често се използва като вода, се разграничават гравитационни (с естествена циркулация) и помпени (с принудителна циркулация) отоплителни системи и според начина на разпределение - с горна или долна тръбна оформление.

Въпреки разнообразието от възможни варианти за отопление на сградите, броят на начините за организиране на доставката и отстраняването (връщането) на охлаждащата течност е ограничен.

Начини за организиране на доставката и отстраняването на охлаждащата течност до радиаторите

Има три начина за свързване на радиаторите към отоплителната система:

Долна връзка

В литературата можете да намерите други имена на този метод: седло, сърп, "Ленинград". Съгласно тази схема, доставката на охлаждащ агент и връщащият поток са осигурени на дъното на радиаторите. Препоръчително е да го използвате, ако нагревателните тръби са разположени под повърхността на пода или под основата.

Фигура 1 - Диаграма на долната връзка

Фигура 2 - Модел на потока на охлаждащата течност в системата с долната връзка

Легенда:
1 - Крейн на Майевски
2 - Радиатори
3 - Посока на топлинния поток
4 - Щепсел

Трябва да се помни, че с малък брой секции или с малък размер на радиатора долната връзка е най-малко ефективна по отношение на топлопренасянето (загубата на топлина може да бъде 15%), отколкото другите съществуващи схеми.

Странична връзка

Това е най-често срещаният тип връзка с отоплителната система. Когато използвате тази схема, охлаждащата течност се подава в горната част на тялото, връщащата линия се организира от същата страна отдолу.

Фигура 3 - Диаграма на страничната връзка

Фигура 4 - Модел на потока на охлаждащата течност в системата с странична връзка

Трябва да се има предвид, че с увеличаването на броя на секциите ефективността на такава връзка намалява. За да се коригира ситуацията, се препоръчва да се използва разширение на течността (тръба за инжектиране).

Диагонално свързване

Тази схема се нарича "страничен кръст", тъй като охлаждащата течност се подава към радиатора отгоре, връщащият поток се организира отдолу, но от противоположната страна. Подобна връзка се препоръчва при използване на радиатори с голям брой секции (14 или повече).

Фигура 5 - Диаграма на диагонално свързване

Фигура 6 - Диаграма на движението на охлаждащата течност в системата с диагонална връзка

Необходимо е да знаете, че когато промените местоположението на топлопреносния и обратния поток, ефективността на топлопреминаването се намалява наполовина.

Изборът на един или друг вариант на свързване на радиатора до голяма степен ще зависи от предвиденото оформление на тръбите (методът за организиране на връщането) в отоплителната система.

Начини за организиране на завръщането

Към днешна дата системите за отопление могат да бъдат организирани по един от видовете тръбопроводни инсталации:

Изборът на този или на този метод ще зависи от редица фактори, като например броя на етажите в сградата, изискванията за цената на отоплителната система, типа циркулация на охлаждащата течност, параметрите на радиаторите и др.

Най-често срещаната диаграма е електрическата връзка с една тръба. В повечето случаи се използва за отопление на високи сгради. За такава система се характеризира:

 • ниска цена;
 • лесна инсталация;
 • вертикална система с горния поток на охлаждащата течност;
 • серийна връзка на радиаторите и следователно липсата на отделна стъпало за връщане, т.е. след преминаване през първия радиатор, охладителната течност влиза във втората, след това третата и т.н.;
 • невъзможността да се контролира интензивността и равномерността на отоплителните радиатори;
 • охлаждащо средство с високо налягане в системата;
 • намаляване на преноса на топлина, когато се отдалечавате от котела или от резервоара за разширение.

Фигура 7 - Еднотръбна отоплителна система с горния поток на охлаждащата течност

Трябва да се отбележи, че за да се увеличи ефективността на еднотръбните системи, е възможно да се предвиди използването на кръгли утайки или устройство на всеки етаж на байпаса.

"Байпас" - байпас, паралелно на директния участък на тръбопровода, с фиксиращи или регулиращи тръбопроводни фитинги или устройства (например течно или газометрови). Тя служи за контролиране на технологичния процес в случай на неизправност на клапани или устройства, инсталирани на директен тръбопровод, както и, ако е необходимо, тяхното спешно заместване поради неизправност без спиране на технологичния процес. " (Голям енциклопедичен политехнически речник)

Друга възможност за разпределение на тръбите е двутръбната схема, наречена също отоплителна система с обратна връзка. Този тип е най-често използван за обекти от индивидуална конструкция или елитен корпус.

Тази система се състои от две затворени вериги, единият от които е предназначен за подаване на охладител към радиатори, които са свързани паралелно, а втората - за отклоняване.
Основните предимства на двутръбната схема са:

 • равномерно нагряване на всички устройства, независимо от разстоянието им от източника на топлина;
 • способността да се контролира интензивността на отоплението или ремонта (подмяната) на всеки радиатор, без да се засяга работата на другите.

Недостатъците включват доста сложна електрическа схема и сложността на инсталацията.

Фигура 8 - Двутръбна отоплителна система

Трябва да се има предвид, че ако такава система не предвижда използване на кръгова помпа, при монтажа е необходимо да се наблюдават склоновете (за захранване от котела, за връщане към котела).

Третият тип оформление на тръбата се счита за хибрид, съчетаващ характеристиките на описаните по-горе системи. Пример за това е колекторна верига, в която всеки отделен клон на окабеляване е организиран от главния тръбопровод за подаване на охладител на всяко ниво.

Загряване на средата за връщане на потока

Очевидно е, че температурата на охлаждащата течност в потока трябва да бъде малко по-висока, отколкото при връщането. Но достатъчно голям диференциал, който не е отстранен от дълго време, води до намаляване на експлоатационния живот на котлите.

Това се обяснява с факта, че на стените на горивната камера се образува кондензат, който, влизайки в химическо взаимодействие с въглероден диоксид и други газове, отделяни по време на изгарянето на горивото, образува киселина. Под действието си, "водната риза" на пещта постепенно се ерозира и котелът се повреди.

За да се избегне това явление, е необходимо или да се подгрее предварително охладителната течност или да се включи котел в отоплителната система.

Връщането на отоплителната акумулаторна батерия е студено - устройството, причините как да се премахне

От ефективната работа на отоплителната система зависи колко удобно ще бъде температурата през студения сезон в къщата. Понякога има ситуации, при които към системата се подава топла вода и батериите остават студени. Важно е да откриете причината и да я премахнете. За да разрешите проблема, трябва да знаете дизайна на отоплителната система и причините за студено връщане при горещ поток.

Отоплителната система се състои от разширителен резервоар, батерии, отоплителен котел. Всички компоненти са свързани във веригата. Системата е пълна с флуид - охладител. Вода или антифриз се използва като течност. Ако инсталацията е извършена правилно, течността се нагрява в котела и започва да се издига през тръбите. Когато се нагрява, течността нараства в обем, излишъкът преминава в разширителния съд.

Отоплителна система с разширителен резервоар

Тъй като отоплителната система е напълно напълнена с течност, горещата охлаждаща течност измества студената, която се връща в котела, където се нагрява. Постепенно температурата на охлаждащата течност се увеличава до необходимото, като се нагряват радиаторите. Циркулацията на течността може да бъде естествена, наречена гравитационна и принудена - с помпа.

Връщащата тръба е охлаждащо средство, което след преминаване през всички включени в кръга отоплителни уреди отделя топлината и, когато се охлажда, се връща в котела за следващото отопление.

Батериите могат да бъдат свързани по три начина:

 1. 1. Долна връзка.
 2. 2. Диагонално свързване.
 3. 3. Странична връзка.

При първия метод потокът на охлаждащата течност и връщането на обратния поток се извършват в долната част на акумулатора. Този метод се препоръчва да се прилага, когато тръбопроводът е разположен под пода или первази. При диагонално свързване охлаждащата течност се подава отгоре, обратният поток се изпуска от противоположната страна от дъното. Подобна връзка е по-добре да се използва за батерии с голям брой секции. Най - популярната връзка отстрани. Горещата течност е свързана отгоре, връщащият поток се извършва от дъното на радиатора от същата страна, където се подава охлаждащата течност.

Върнете се в отоплителната система

Отоплителните системи се различават по отношение на полагането на тръби. Те могат да бъдат поставени в една тръба и две тръби. Най-популярна е диаграмата на монтаж на една тръба. Най-често се инсталира в многоетажни сгради. Тя има следните предимства:

 • малък брой тръби;
 • ниска цена;
 • лесна инсталация;
 • Серийното свързване на радиатори не изисква организиране на отделна тръба за изтичане на течността.

Недостатъците включват неспособността да се регулира интензивността и нагряването на отделен радиатор, като се намалява температурата на охлаждащата течност като разстояние от отоплителния котел. За да подобрите ефективността на окабеляването с единични тръби, инсталирайте кръгли помпи.

За организиране на индивидуално отопление се използва двутръбна електрическа схема. Една тръба е захранвана с гореща вода. На второ място, охладената вода или антифриз се връща в котела. Тази схема позволява паралелно свързване на радиатори, осигурявайки равномерно нагряване на всички инструменти. Освен това схемата с две тръби ви позволява да регулирате температурата на отопление на всеки нагревател отделно. Недостатъкът е сложността на инсталацията и високата консумация на материали.

Понякога, когато захранването е горещо, връщането на радиатора остава студено. Има няколко основни причини за това:

 • неправилна инсталация;
 • системата или един от изравнителите на отделен радиатор е във въздуха;
 • недостатъчен флуиден поток;
 • секцията на тръбата, през която е подадена охладителната течност, е намаляла;
 • отоплителната верига е замърсена.

Регулиране на затварящия клапан в отоплителната система

Студената връщане е сериозен проблем, който трябва да бъде премахнат. Това води до много неприятни последици: температурата в помещението не достига желаното ниво, ефективността на отоплителните тела намалява, няма възможност за отстраняване на ситуацията с допълнителни устройства. В резултат на това отоплителната система не работи, както е необходимо.

Основният недостатък на студената връщане е голямата разлика в температурата, която се наблюдава между температурата на захранването и на изхода. В този случай стените на кондензата на котела, който реагира с въглероден диоксид, който се отделя по време на изгарянето на горивото. Резултатът е киселина, която изяжда стените на котела и скъсява експлоатационния му живот.

Ако се установи, че обратният поток е твърде студен, трябва да се предприемат редица стъпки за отстраняване на неизправности. Първо трябва да проверите верността на връзката. Ако връзката е грешна, долната тръба ще бъде гореща и трябва да е леко топла. Свържете тръбите по схемата.

Понякога може да е необходимо да разглобите регулиращия вентил, за да увеличите напречното сечение

За да се избегнат задръствания на въздушния трафик, които възпрепятстват напредъка на охлаждащата течност, е необходимо да се предвиди инсталирането на майевски кран или наклон за отвеждане на въздуха. Преди да спуснете въздуха, затворете потока, отворете крана и освободете въздуха. След това клапанът се изключва и отоплителните клапани се отварят.

Често причината за студено връщане - регулиращ вентил: стеснен участък. В този случай кранът трябва да бъде демонтиран и напречното сечение да се увеличи с помощта на специален инструмент. Но е по-добре да си купите нов кран и да го замените.

Причината може да е запушена тръба. Трябва да ги проверите за пропускливост, да премахнете замърсяванията, отлаганията, да почистите добре. Ако проходимостта не може да бъде възстановена, запушените области трябва да бъдат заменени с нови.

При недостатъчна скорост на охлаждащата течност трябва да проверите дали има циркулационна помпа и дали отговаря на изискванията за захранване. Ако липсва, препоръчваме да го инсталирате и ако има недостиг на енергия, заменете или надстройте.

Познаването на причините, поради които отоплението може да работи неефективно, можете независимо да идентифицирате и отстраните неизправностите. Комфортът в къщата през студения сезон зависи от качеството на отоплението. Ако извършвате инсталирането и тестването на отоплителната система със собствените си ръце, можете да спестите пари за наемане на труд от трета страна.

Доставяне и връщане в отоплителната система как да се определи

Отоплителна система: съществуващи схеми и характеристики на организацията на доставката и отстраняването (връщането) на охлаждащата течност

Комфортът в помещенията през студения период до голяма степен зависи от правилно проектираната отоплителна система на сградата, по-специално от избора на схема за организиране на доставката на охлаждащата течност и нейното изтегляне (връщащ поток) в отоплителната система.

На първо място, трябва да се отбележи, че днес има два вида доставки на къщи с топлина:

 • автономни (независими), когато източници на топлинна енергия са поставени в сграда или в непосредствена близост до нея. Този тип се използва главно за индивидуални строителни проекти или многоетажни сгради на съвременно планиране;
 • централизиран (зависим), в който няколко устройства, свързани чрез мрежа от тръбопроводи, са свързани към устройството (или комплекса) за отопление. Такава система е типична за повечето градски жилищни райони, както и за села с развита инфраструктура.

В същото време, според принципа на циркулацията на охлаждащата течност, която най-често се използва като вода, се разграничават гравитационни (с естествена циркулация) и помпени (с принудителна циркулация) отоплителни системи и според начина на разпределение - с горна или долна тръбна оформление.

Въпреки разнообразието от възможни варианти за отопление на сградите, броят на начините за организиране на доставката и отстраняването (връщането) на охлаждащата течност е ограничен.

Начини за организиране на доставката и отстраняването на охлаждащата течност до радиаторите

Има три начина за свързване на радиаторите към отоплителната система:

Долна връзка

В литературата можете да намерите други имена на този метод: седло, сърп, "Ленинград". Съгласно тази схема, доставката на охлаждащ агент и връщащият поток са осигурени на дъното на радиаторите. Препоръчително е да го използвате, ако нагревателните тръби са разположени под повърхността на пода или под основата.

Фигура 1 - Диаграма на долната връзка

Фигура 2 - Модел на потока на охлаждащата течност в системата с долната връзка

Легенда: 1 - Майевски кран 2 - Отоплителни радиатори 3 - Посока на топлинния поток

Трябва да се помни, че с малък брой секции или с малък размер на радиатора долната връзка е най-малко ефективна по отношение на топлопренасянето (загубата на топлина може да бъде 15%), отколкото другите съществуващи схеми.

Странична връзка

Това е най-често срещаният тип връзка с отоплителната система. Когато използвате тази схема, охлаждащата течност се подава в горната част на тялото, връщащата линия се организира от същата страна отдолу.

Фигура 3 - Диаграма на страничната връзка

Фигура 4 - Модел на потока на охлаждащата течност в системата с странична връзка

Трябва да се има предвид, че с увеличаването на броя на секциите ефективността на такава връзка намалява. За да се коригира ситуацията, се препоръчва да се използва разширение на течността (тръба за инжектиране).

Тази схема се нарича "страничен кръст", тъй като охлаждащата течност се подава към радиатора отгоре, връщащият поток се организира отдолу, но от противоположната страна. Подобна връзка се препоръчва при използване на радиатори с голям брой секции (14 или повече).

Фигура 5 - Диаграма на диагонално свързване

Фигура 6 - Диаграма на движението на охлаждащата течност в системата с диагонална връзка

Необходимо е да знаете, че когато промените местоположението на топлопреносния и обратния поток, ефективността на топлопреминаването се намалява наполовина.

Изборът на един или друг вариант на свързване на радиатора до голяма степен ще зависи от предвиденото оформление на тръбите (методът за организиране на връщането) в отоплителната система.

Начини за организиране на завръщането

Към днешна дата системите за отопление могат да бъдат организирани по един от видовете тръбопроводни инсталации:

Изборът на този или на този метод ще зависи от редица фактори, като например броя на етажите в сградата, изискванията за цената на отоплителната система, типа циркулация на охлаждащата течност, параметрите на радиаторите и др.

Най-често срещаната диаграма е електрическата връзка с една тръба. В повечето случаи се използва за отопление на високи сгради. За такава система се характеризира:

 • ниска цена;
 • лесна инсталация;
 • вертикална система с горния поток на охлаждащата течност;
 • серийна връзка на радиаторите и следователно липсата на отделна стъпало за връщане, т.е. след преминаване през първия радиатор, охладителната течност влиза във втората, след това третата и т.н.;
 • невъзможността да се контролира интензивността и равномерността на отоплителните радиатори;
 • охлаждащо средство с високо налягане в системата;
 • намаляване на преноса на топлина, когато се отдалечавате от котела или от резервоара за разширение.

Фигура 7 - Еднотръбна отоплителна система с горния поток на охлаждащата течност

Трябва да се отбележи, че за да се увеличи ефективността на еднотръбните системи, е възможно да се предвиди използването на кръгли утайки или устройство на всеки етаж на байпаса.

"Байпас" - байпас, паралелно на директния участък на тръбопровода, с фиксиращи или регулиращи тръбопроводни фитинги или устройства (например течно или газометрови). Тя служи за контролиране на технологичния процес в случай на неизправност на клапани или устройства, инсталирани на директен тръбопровод, както и, ако е необходимо, тяхното спешно заместване поради неизправност без спиране на технологичния процес. " (Голям енциклопедичен политехнически речник)

Друга възможност за разпределение на тръбите е двутръбната схема, наречена също отоплителна система с обратна връзка. Този тип е най-често използван за обекти от индивидуална конструкция или елитен корпус.

Тази система се състои от две затворени вериги, единият от които е предназначен за подаване на охладител към радиатори, които са свързани паралелно, а втората - за отклоняване. Основните предимства на двутръбната схема са:

 • равномерно нагряване на всички устройства, независимо от разстоянието им от източника на топлина;
 • способността да се контролира интензивността на отоплението или ремонта (подмяната) на всеки радиатор, без да се засяга работата на другите.

Недостатъците включват доста сложна електрическа схема и сложността на инсталацията.

Фигура 8 - Двутръбна отоплителна система

Трябва да се има предвид, че ако такава система не предвижда използване на кръгова помпа, при монтажа е необходимо да се наблюдават склоновете (за захранване от котела, за връщане към котела).

Третият тип оформление на тръбата се счита за хибрид, съчетаващ характеристиките на описаните по-горе системи. Пример за това е колекторна верига, в която всеки отделен клон на окабеляване е организиран от главния тръбопровод за подаване на охладител на всяко ниво.

Загряване на средата за връщане на потока

Очевидно е, че температурата на охлаждащата течност в потока трябва да бъде малко по-висока, отколкото при връщането. Но достатъчно голям диференциал, който не е отстранен от дълго време, води до намаляване на експлоатационния живот на котлите.

Това се обяснява с факта, че на стените на горивната камера се образува кондензат, който, влизайки в химическо взаимодействие с въглероден диоксид и други газове, отделяни по време на изгарянето на горивото, образува киселина. Под действието си, "водната риза" на пещта постепенно се ерозира и котелът се повреди.

За да се избегне това явление, е необходимо или да се подгрее предварително охладителната течност или да се включи котел в отоплителната система.

Връщането на отоплителната акумулаторна батерия е студено - устройството, причините как да се премахне

От ефективната работа на отоплителната система зависи колко удобно ще бъде температурата през студения сезон в къщата. Понякога има ситуации, при които към системата се подава топла вода и батериите остават студени. Важно е да откриете причината и да я премахнете. За да разрешите проблема, трябва да знаете дизайна на отоплителната система и причините за студено връщане при горещ поток.

Отоплителната система се състои от разширителен резервоар, батерии, отоплителен котел. Всички компоненти са свързани във веригата. Системата е пълна с флуид - охладител. Вода или антифриз се използва като течност. Ако инсталацията е извършена правилно, течността се нагрява в котела и започва да се издига през тръбите. Когато се нагрява, течността нараства в обем, излишъкът преминава в разширителния съд.

Отоплителна система с разширителен резервоар

Тъй като отоплителната система е напълно напълнена с течност, горещата охлаждаща течност измества студената, която се връща в котела, където се нагрява. Постепенно температурата на охлаждащата течност се увеличава до необходимото, като се нагряват радиаторите. Циркулацията на течността може да бъде естествена, наречена гравитационна и принудена - с помпа.

Връщащата тръба е охлаждащо средство, което след преминаване през всички включени в кръга отоплителни уреди отделя топлината и, когато се охлажда, се връща в котела за следващото отопление.

Батериите могат да бъдат свързани по три начина:

 1. 1. Долна връзка.
 2. 2. Диагонално свързване.
 3. 3. Странична връзка.

При първия метод потокът на охлаждащата течност и връщането на обратния поток се извършват в долната част на акумулатора. Този метод се препоръчва да се прилага, когато тръбопроводът е разположен под пода или первази. При диагонално свързване охлаждащата течност се подава отгоре, обратният поток се изпуска от противоположната страна от дъното. Подобна връзка е по-добре да се използва за батерии с голям брой секции. Най - популярната връзка отстрани. Горещата течност е свързана отгоре, връщащият поток се извършва от дъното на радиатора от същата страна, където се подава охлаждащата течност.

Върнете се в отоплителната система

Отоплителните системи се различават по отношение на полагането на тръби. Те могат да бъдат поставени в една тръба и две тръби. Най-популярна е диаграмата на монтаж на една тръба. Най-често се инсталира в многоетажни сгради. Тя има следните предимства:

 • малък брой тръби;
 • ниска цена;
 • лесна инсталация;
 • Серийното свързване на радиатори не изисква организиране на отделна тръба за изтичане на течността.

Недостатъците включват неспособността да се регулира интензивността и нагряването на отделен радиатор, като се намалява температурата на охлаждащата течност като разстояние от отоплителния котел. За да подобрите ефективността на окабеляването с единични тръби, инсталирайте кръгли помпи.

За организиране на индивидуално отопление се използва двутръбна електрическа схема. Една тръба е захранвана с гореща вода. На второ място, охладената вода или антифриз се връща в котела. Тази схема позволява паралелно свързване на радиатори, осигурявайки равномерно нагряване на всички инструменти. Освен това схемата с две тръби ви позволява да регулирате температурата на отопление на всеки нагревател отделно. Недостатъкът е сложността на инсталацията и високата консумация на материали.

Понякога, когато захранването е горещо, връщането на радиатора остава студено. Има няколко основни причини за това:

 • неправилна инсталация;
 • системата или един от изравнителите на отделен радиатор е във въздуха;
 • недостатъчен флуиден поток;
 • секцията на тръбата, през която е подадена охладителната течност, е намаляла;
 • отоплителната верига е замърсена.

Регулиране на затварящия клапан в отоплителната система

Студената връщане е сериозен проблем, който трябва да бъде премахнат. Това води до много неприятни последици: температурата в помещението не достига желаното ниво, ефективността на отоплителните тела намалява, няма възможност за отстраняване на ситуацията с допълнителни устройства. В резултат на това отоплителната система не работи, както е необходимо.

Основният недостатък на студената връщане е голямата разлика в температурата, която се наблюдава между температурата на захранването и на изхода. В този случай стените на кондензата на котела, който реагира с въглероден диоксид, който се отделя по време на изгарянето на горивото. Резултатът е киселина, която изяжда стените на котела и скъсява експлоатационния му живот.

Ако се установи, че обратният поток е твърде студен, трябва да се предприемат редица стъпки за отстраняване на неизправности. Първо трябва да проверите верността на връзката. Ако връзката е грешна, долната тръба ще бъде гореща и трябва да е леко топла. Свържете тръбите по схемата.

Понякога може да е необходимо да разглобите регулиращия вентил, за да увеличите напречното сечение

За да се избегнат задръствания на въздушния трафик, които възпрепятстват напредъка на охлаждащата течност, е необходимо да се предвиди инсталирането на майевски кран или наклон за отвеждане на въздуха. Преди да спуснете въздуха, затворете потока, отворете крана и освободете въздуха. След това клапанът се изключва и отоплителните клапани се отварят.

Често причината за студено връщане - регулиращ вентил: стеснен участък. В този случай кранът трябва да бъде демонтиран и напречното сечение да се увеличи с помощта на специален инструмент. Но е по-добре да си купите нов кран и да го замените.

Причината може да е запушена тръба. Трябва да ги проверите за пропускливост, да премахнете замърсяванията, отлаганията, да почистите добре. Ако проходимостта не може да бъде възстановена, запушените области трябва да бъдат заменени с нови.

При недостатъчна скорост на охлаждащата течност трябва да проверите дали има циркулационна помпа и дали отговаря на изискванията за захранване. Ако липсва, препоръчваме да го инсталирате и ако има недостиг на енергия, заменете или надстройте.

Познаването на причините, поради които отоплението може да работи неефективно, можете независимо да идентифицирате и отстраните неизправностите. Комфортът в къщата през студения сезон зависи от качеството на отоплението. Ако извършвате инсталирането и тестването на отоплителната система със собствените си ръце, можете да спестите пари за наемане на труд от трета страна.

Връщане към отоплителната система - нейната цел

Завръщането в отоплителната система е охлаждащо средство, което е преминало през всички отоплителни радиатори, е загубило първоначалната си температура и вече е подадено студено към котела за следващото отопление. Охлаждащата течност може да се движи както в двутръбната, така и в подобрената отоплителна система с една тръба.

Една тръбна система предполага поредица от връзки на радиатори. Това означава, че захранващата тръба е свързана с първия радиатор, от който следващата тръба преминава към втория радиатор и т.н.

Ако отоплителната система с една тръба се подобри, тогава нейната конструкция ще бъде приблизително еднаква: по периметъра на цялото помещение има една тръба, в която е възможно да се вкарат тръбите за доставка и връщане на всеки радиатор. В този случай за всяка батерия е възможно да се монтира регулиращ вентил, с който можете успешно да регулирате температурата на въздуха в дадена стая.

Големият плюс на тази опция е минималният брой тръби в нея. И минус е температурната разлика между първия радиатор от котела и последния. Такъв проблем може да бъде отстранен с помощта на циркулационна помпа, която ще задвижи цялата вода през системата и ще загрее много по-бързо и така охладителят няма да има време да понижи температурата.

Двупроводната версия е оформлението на две тръби. Една тръба е захранването с гореща охлаждаща течност, втората тръба е връщането в отоплителната система, през която вече охладената вода от отоплителните тела влиза в котела. Такава система позволява почти паралелно да се свържат всички радиатори, което позволява гъвкава конфигурация на всеки радиатор отделно, без да се засяга работата на другите.

Последствия от студено връщане

Схема за загряване на връщането

Понякога, при неправилно проектиран проект, обратният поток в отоплителната система е студен. Както показва практиката, стаята не получава достатъчно топлина по време на студен връщащ поток, което все още е половината от неприятностите. Факт е, че при различни температури на снабдяване и връщане, на стените на котела може да се образува конденз, който при взаимодействие с въглеродния диоксид, отделен при горенето на горивото, образува киселина. След това тя може да изключи котела много по-рано.

За да се избегне това, е необходимо внимателно да се вземе предвид конструкцията на отоплителната система, особено внимание трябва да се обърне на такъв нюанс като температурата на връщането. Или включете допълнителни устройства в системата, например циркулационна помпа или котел, което ще компенсира загубата на топла вода.

Опции за свързване на радиатора

Сега можем повече от уверено да кажем, че при проектирането на отоплителна система, захранването и обратният поток трябва да бъдат перфектно обмислени и настроени. При грешен дизайн можете да загубите повече от 50% от топлината.

Има три възможности за рязане на радиатора в отоплителната система:

Диагоналната система дава най-високия коефициент на ефективност и следователно е по-практична и ефективна.

Диаграмата показва диагонална вложка.

Как да регулираме температурата в отоплителната система?

За да регулирате температурата на радиатора и да намалите разликата между температурата на подаване и връщането, можете да използвате температурния контролер на отоплителната система.

Когато инсталирате този уред, не забравяйте за джъмпера, който трябва да е пред нагревателя. В случай на отсъствие, ще регулирате температурата на батериите не само в стаята си, но и през повдигача. Малко вероятно е съседите да бъдат доволни от подобни действия.

Прочетете повече: регулатори на температурата в отоплителната система.

Най-простата и евтина версия на регулатора е инсталирането на три клапана: на потока, на връщащата тръба и на джъмпера. Ако покривате радиаторните клапани, джойстикът трябва да е отворен.

Има огромно изобилие от различни термостати, които могат да се използват в жилищни сгради и частни домове. Сред голямото разнообразие, всеки потребител може да избере за себе си регулатор, който ще му се погрижи за физическите параметри и, разбира се, за разходите.

Надяваме се, че статията ви е полезна. Ще ви бъдем благодарни, ако го споделите със социалните мрежи. Бутоните за това са малко по-ниски. Пожелаваме ви добър ден, идвайте при нас отново.

Видове отоплителни инсталации: схеми, методи и избор на подходяща система

Основните видове окабеляване на водна отоплителна система са еднотръбни и двутръбни схеми, всяка от които има свои собствени характеристики.

Еднотръбна отоплителна система. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

При такава организация за отопление на водата всички батерии са свързани последователно, т.е. тръбата преминава от котела към първия нагревателен елемент, от него на втория, след това към третия и т.н. Съществува и друг вариант на еднотръбни системи: един единствен тръбопровод с голям диаметър преминава от котела и се съединяват секции от тръби с по-малък диаметър на необходимите места - захранва и връща тръбата от всеки радиатор. Тук е възможно да се вгради термовъздух пред всяка батерия, която позволява спиране на потока от гореща охлаждаща течност, когато стайната температура достигне определено ниво.

Еднотръбната отоплителна линия е просто устройство и минимален брой тръби, поради което разходите за организиране на подобно отопление ще бъдат ниски. Значителен недостатък на такава схема е, че има голяма разлика в отоплителния радиатор близо до и далече от котела и този параметър е почти невъзможно да се регулира.

Освен това, ако системата включва движението на охлаждащата течност по естествен начин, т.е. под влияние на наклона, не е възможно да се създаде дълга линия. Ако в схемата за отопление е включена мощна електрическа помпа, отоплителният модул може да бъде направен произволно дълъг.

Дву-тръбна отоплителна система. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

Двупроводното окабеляване на отоплителните системи предполага наличието на две тръби: една гореща охлаждаща течност се подава в отоплителните елементи, а другата се показва в охладена форма в котела. Батериите са разположени успоредно, което прави възможно регулирането на топлопредаването на всеки елемент поотделно, без да се засяга функционирането на други.

В рамките на двутръбната схема са разграничени следните видове инсталации за централно затопляне на водата: магистрали с отделни реки и магистрали с близки тръби.

Първият вид окабеляване е тръба с по-голям диаметър (захранване) в тавана, а от него вече има подемници с по-малък диаметър към всеки от радиаторите в системата. Отстраняването на охлаждащата охлаждаща течност се извършва на обща платформа "връщане", която е монтирана под радиаторите, т.е. на нивото на пода. Обща станция за захранване, разположена на тавана, трябва да бъде внимателно изолирана, за да се осигури максимална ефективност на отоплителната система.

При разпределяне с отделни тръби, ако помпата не се използва, е важно да се наблюдават склоновете: потокът трябва да се монтира под малък наклон (от 10 см на 20 метра) от котела и обратният поток трябва да бъде наклонен на наклон към котела.

Окабеляване с близки тръби включва инсталиране на директни и обратни тръби под батериите. Горещата охлаждаща течност ще се издигне и ще загрее радиатора, а охладеният ще слезе и ще се отцеди в "връщащата" тръба.

Също така има смесени схеми на окабеляване, например потокът на охлаждащата течност в нагревателните елементи се извършва последователно и изхвърлянето на охладена вода в общата повдигателна тръба. Друг случай е оформлението на колектора, тоест присъствието на негова собствена, задвижвано от обща схема на доставка на всеки етаж на висока сграда.

Изборът на метода за разпределение на отоплителните системи по принцип се определя от много фактори, сред които най-важни са силата на котела, броят на радиаторите и броят на секциите във всеки от тях, броят на етажите на сградата и т.н.

Проблемът с броя на тръбите в отоплителната система е разрешен. Нека да разгледаме основните начини за свързване на радиаторите за захранване и връщане на стелажите.

Странична еднопосочна връзка

Такава организация на отоплителните системи включва захранване и "връщане" на отоплителния елемент от едната страна: права тръба се свързва отгоре, а от другата - отдолу. Препоръчва се такава поръчка, в противен случай загубата на топлина може да се увеличи с 7%, тъй като секциите на акумулаторите ще се нагреят неравномерно. Страничната едностранна схема е подходяща за радиатори с повече от 15 секции, както и за многоетажни сгради с паралелно свързване на отоплителни елементи.

Диагонално свързване

Този метод се препоръчва за отоплителни системи с дълги радиатори. Разликата с страничната еднопосочна връзка е, че ремаркетата са свързани към батерията от различни страни, например права - до най-лявата секция отгоре и обратно - до най-дясната секция отдолу.

Само по този начин се постига максимален пренос на топлина, а топлинните загуби се намаляват до 2%. Ако тръбите са монтирани в обратен ред (поток - отдолу, връщане - отгоре), ефективността на отоплението на помещенията ще намалее с 10%.

Долна връзка

Такова оформление печели на фона на другите поради естетическата му привлекателност: само видим е радиаторът и всички тръби са скрити под него или са напълно "скрити" под пода. Въпреки това, топлинните загуби в този случай могат да се увеличат до 15%, тъй като секциите на акумулаторите ще се нагорещят неравномерно.

Връзка Тичелман

Връзка Tychelman. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

Този тип окабеляване се използва при организиране на отоплителни системи в големи сгради: хангари, складове, небостъргачи и др. В тази схема има стандартен набор от елементи. Разликата е, че при монтирането на ремъци на различни части на магистралата се използват тръби с различни диаметри. Те се наричат ​​свиващи устройства.

Например, ако вертикалната тръба, която идва от котела, има диаметър от 50 мм, след изход от 20 мм към първия нагревателен елемент, диаметърът на подаване намалява до 40 мм. След втория радиатор се монтира 32 мм височина, след третата - 25 мм височина. Такава организация на доставката на гореща охлаждаща течност ви позволява да разпределите енергията между всички батерии по приблизително същия начин.

Въртящият се повдигач е огледален: от първия радиатор има тръба с най-малък диаметър, а от последния до котела - 50-милиметрова тръба.

Как изборът на окабеляване за отопление зависи от структурата на сградата?

Ако къщата е едноетажна и покривът й е достатъчно висок, препоръчително е да се използва отоплителна схема с вертикални разклонения. В този случай можете да се превърнете в хол и таван - да го превърнете в топла тавански етаж.

Ако къщата има дълбок сутерен и покривът е плосък, препоръчваме да използвате хоризонтално окабеляване с поставянето на котела в сутерена.

Ако къщата има два или повече етажа, типът на окабеляването във всеки случай ще бъде двутръбен с вертикални решетки, независимо от начина на полагане на тръбите, които избирате: горна или долна.

Препоръки за оптимизиране работата на отоплението на водата

Системата с естествена циркулация ще започне да функционира много по-ефективно, ако в нея бъде вкарана мощна електрическа помпа. Така че можете да постигнете добро загряване, дори радиатори, отдалечени от котела. Освен това монтажът на помпата позволява използването на по-малки диаметри. Единственото нещо, което трябва да се третира с най-голямо внимание, е резервоарът на помпата.

Схема за отопление на вода у дома. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

Циркулационната помпа ускорява циркулацията на водата в системата, така че тя работи по-ефективно, което означава, че цената на горивото (електричество, газ или твърда енергия) е значително намалена.

Съвременните котли не изискват запълване на системата с голям обем вода, поради което те постоянно работят. Напротив, използването на печки на твърдо гориво, когато пещта се поддържа 1-2 пъти на ден, ще бъде ефективна само в комбинация с тръби с голям диаметър и съответния обем на топлоносителя.

Металните решетки трябва да предпочитат пластмаса или пластмаса. Металът има по-висока топлопроводимост от пластмасата, така че батериите са изработени от метал. В процеса на циркулация през металните тръби, охлаждащата течност губи много повече енергия, отколкото когато се движи през пластмасови тръби. По този начин, замяната на метални ремъци с пластмасови ще помогне да се реши проблемът с прекомерната загуба на топлина.

Top