Категория

Седмичен Новини

1 Камини
Как да се изгради котелно помещение в частна къща: дизайн стандарти и устройства
2 Помпи
Група за безопасност на котела в отоплителната система
3 Помпи
Котли на горене и дъно
4 Помпи
Как да изолираме припокриващи се студени тава минерална вата?
Основен / Помпи

Как е натискането на отоплителната система SNIP - последователността на работата


Преди пускането в експлоатация на отоплителната система трябва да бъдат изпълнени редица конкретни мерки. Извършва се промиване и изпитване на налягането в системата, резултатът от извършената работа е акт, който потвърждава, че монтажната работа е извършена правилно. Този документ и другите необходими документи се попълват от специалисти, които са упълномощени да провеждат тези дейности. За да извършвате независимо проверката, е важно да разберете какво означават тестовете за налягане на отоплителната система.

Как се прави тестване на налягането

Изпитването под налягане на отоплителните системи се извършва в съответствие с изискванията на някои документи, които показват налягането, използвано за натоварване на отоплителната система. По-специално, става дума за санитарните норми и правила под номер 41-01-2003 (климатизация, вентилация и отопление) и 3.05.01-85 (Вътрешни санитарни и технически системи).

Съгласно SNIP 41-01-2003, изпитването на налягането на отоплителната система се извършва само ако стайната температура е над 0 ° С. Освен това системата трябва да издържа на налягането в работната среда най-малко 0,6 МРа, като същевременно предотвратява повреда и изтичане.

Изпитването под налягане се извършва под налягане, чиято стойност не превишава граничните стойности за вградените в системата отоплителни уреди, тръбопроводи и фитинги.

За да не се нарушава SNIP 3.05.01-85, разширителните съдове и котлите трябва да се изключат, преди да се проверят системите за отопление на водата. Според SNIP налягането по време на нагъването на отоплителната система трябва да бъде 1,5 пъти по-високо от работното налягане, но не по-малко от 0,2 МРа при по-ниското ниво на системата.

За положителен резултат от теста мрежата трябва да се задържи за около 5 минути при препоръчаното изпитвателно налягане и стойността му не трябва да се понижава с повече от 0,02 МРа. Също така, при визуално инспектиране на елементите на системата не трябва да има изтичане на фуги на винтовия тип и заварки, тръби и фитинги, нагревателни устройства и друго оборудване.

Изисквания за кримпване

Изпитването на отоплителната система може да се счита за завършено само ако са изпълнени определени изисквания:

 • Всички тестове се извършват под стриктния контрол на ръководителя на смяната.
 • При извършване на контролни дейности е забранено извършването на каквато и да е работа в обекта.
 • Програмата за кримпване трябва да бъде одобрена от главния инженер на инспекционната организация. Програмата стриктно регулира хода на действие на всеки служител и последователността на технологичния процес. Освен това, той описва мерките за сигурност при провеждане на проверяващи дейности и планирана работа в прилежащите съоръжения.
 • Наличието на неразрешени лица в съоръжението по време на кримпване на отоплителната система не е позволено. Сайтът трябва да бъде само специалисти, пряко включени в инспекцията.
 • Забранено е да активирате или деактивирате сканирания обект.
 • Съседните райони по време на инспекцията трябва да бъдат защитени със специални конструкции и тестовото оборудване трябва да бъде изключено.
 • В процеса на проверка на оборудването, което се изпитва в системата, трябва да се поддържа работно налягане, което не надвишава тези стойности.
 • За да се потвърди стягането на водната отоплителна система, отговорният специалист изготвя сертификат за изпитване на налягането.

Процедура за кримпване

За да тествате отоплителната система по този начин, провеждайте хидравлични тестове на следните елементи:

Ако по време на тестовите дейности бъдат открити течове, се стига до заключението, че мрежата е с понижено налягане.

Непосредствено преди тестовите работи изолирайте системите за водоснабдяване и топлоснабдяване. Също така визуално определят силата на съществуващите връзки, проверяват функционирането на вентилите и оценяват общото му състояние.

На следващия етап разширителният резервоар и отоплителният котел са изключени, за да се изплакнат отоплителните уреди и тръбите от отлагания от различен характер, за да се отстранят остатъците и прахът.

Ако хидравличните тестове включват запълване на отоплителната система с вода, тогава компресорът е свързан към изпускателния клапан, за да провери въздуха. Постепенно налягането в системата се увеличава, индикаторите се наблюдават върху специални манометри. При липса на промени се прави заключение за добрата плътност на системата и за възможността за нейното въвеждане в експлоатация.

Ако има допустимо падане на налягането по време на нагъването на отоплителната система, тогава има области с дефекти в системата. При хидравличното тестване такива места дават течове. Ако тестът се извърши с въздух под налягане, ставите и ставите се третират със сапунена вода.

Тестването на налягането в атмосферата отнема около 20 часа, за извършване на хидравлични тестове е необходимо само 1 час.

При откриване на дефекти се извършва ремонтна работа и се извършва отново изпитване на налягането. Стъпките се повтарят, докато се постигне добра плътност на системата. Според резултатите от извършената работа се изготвя акт на кримпване на отоплителната система.

Трябва да се има предвид, че в повечето случаи проверката се извършва хидравлично. Въздушните тестове се извършват, когато е невъзможно да се запълни веригата с вода или при ниска температура на въздуха, когато течността просто замръзне.

Как да направят действието на кримпване на отоплителната система

За да се състави дело по всички правила, е важно в него да се посочи следното:

 • Използван метод за тестване.
 • Проектът, според който инсталирането и инсталирането на тестовия обект.
 • Дата и адрес на тестовите дейности.
 • Списъкът на лицата, чийто подпис трябва да бъде в документа. В повечето случаи посочвайте собствениците на жилища и обслужващите организации.
 • Начини за премахване на идентифицираните дефекти.
 • Резултати от теста
 • Наличие на признаци на снижаване на налягането или нарушаване на резбова връзка и заварки. Също така трябва да се отбележи наличието на конденз върху повърхността на тръбите и фитингите.

Допустими норми за налягане при извършване на операции по натискане

При извършване на хидравлично изпитване на налягането на отоплителната система е важно да се спазват изискванията на SNIP по отношение на налягането при изпитване. По-специално в документа се посочва, че налягането при изпитването трябва да надвишава оперативните стойности с около 1,5 пъти, но не по-малко от 0,6 МРа.

Според друг документ "Правила за техническа експлоатация на ТЕЦ" налягането може да надхвърли допустимите норми с 1,25 пъти.

Независимото отопление в частни домове не надвишава 2 атмосфери, в противен случай предпазният клапан е активиран.

Оборудване за кримпване

Хидравличното тестване се извършва с помощта на opressovshchik, който е свързан към системата за регулиране на налягането.

Отоплението в частни домове може да се проверява с оператор за ръчно налягане, тъй като тези системи не изискват високо налягане за тестване. Такива устройства могат да развият сила от 60 бара и повече, като тези стойности позволяват да се проверят системите за отопление на водата в многоетажни сгради.

Ръчните устройства имат следните предимства:

 • Цената е достъпна за повечето потребители.
 • Малкото тегло и размерите на адаптацията. Благодарение на това те могат да бъдат използвани както в лични интереси, така и в професионалната сфера.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Възможност за проверка на средно и малки уреди за отопление.

Препоръчва се да се проверят системите на многоетажните сгради и производствените съоръжения, използващи електрически уреди. Това оборудване доставя вода за системата под високо налягане до 500 бара, недостъпни за ръчни устройства.

Електрически помпи могат да бъдат вградени в тръбопровода или прикрепени към него. В повечето случаи маркучът е свързан с кран, през който водата се подава към системата.

Такива работи принадлежат към категорията на сложни технологични процедури, така че е важно да се знае и да се разбере как се оформя отоплителната система. Най-добре е да поверите специалисти по проверката.

Регулаторна документация, правила и SNiP за кримпване на отоплителната система

Кратки откъси от регулаторната документация, правилата и кодексите за отопление.

Анализирайки статистиката на въпросите, които питате, и разбирането, че много от въпросите за натискане на отоплителната система за по-голямата част от нашата аудитория ви остават непонятни, решихме да направим избор на необходимите точки и правила за тестване под налягане, одобрени от Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация и SNiP.

Всички SNiPs и правилата съдържат информация за повече от 100 страници, които понякога са трудни за разбиране, така че за да улесните задачата за вас, за да можете да видите и, ако е необходимо, да се позовете на желаната точка от конкретен регулаторен документ, ние обработихме приложимите регулаторни документи и в кратка форма публикувано на сайта. Обясненията към Правилата и SNiP могат да се намерят в статията: "Правилата и правилата за кримпване на отоплителната система"

1. Правила за техническа експлоатация на топлоелектрически централи.

Разработен и одобрен от Министерството на горивата и енергетиката на Руската федерация. № 115 от 03.24.2003 г.

стр. 9.2 Отопление, вентилация, климатизация, топла вода.

Хидравличното тестване на оборудването за отоплителни и отоплителни системи трябва да се извършва отделно.
Топлинните точки и отоплителните системи трябва да се изпитват най-малко веднъж годишно, като изпитвателното налягане е равно на 1,25 работно налягане на входа на отоплителната мрежа, но не по-малко от 0,2 MPa (2 kgf / cm2).

9.2.11 За да се предпази от вътрешна корозия, отоплителните системи трябва постоянно да се пълнят с обезвъздушена, химически пречистена вода.

9.2.12 Изпитанията за якост и плътност на оборудването на системите се извършват ежегодно след края на отоплителния сезон за откриване на дефекти, както и преди началото на периода на отопление след края на ремонта.

т.9.2.13 тестове за якост и плътност на отоплителните системи се извършват чрез изпитвателно налягане, но не по-долу:

- Асансьор, бойлери на отоплителни системи, захранване с топла вода - 1 MPa (10kgs / cm 2 или 10Ati.)

- Отоплителните системи с чугунени отоплителни уреди, щамповани стоманени радиатори - 0,6 MPa (6 kgf / cm 2 или 6Ati) трябва да се вземат

- системи за отопление на панели и конвектори - 1,0 MPa (10 kgf / cm2 или 10 Ati).

- За нагреватели на отоплителни и вентилационни системи - в зависимост от работното налягане, определено от техническите условия на производителя.

-Минималното изпитвателно налягане при хидравличното изпитване трябва да бъде 1,25 работно налягане, но не по-малко от 0,2 MPa (2 kgf / cm2 или 2Ati).
Изпитването на тръбопроводи, извършено в следния ред, трябва да се извършва в съответствие със следните основни изисквания:

 • трябва да бъде осигурено изпитвателно налягане в горната част (кота) на тръбопроводите; по време на изпитването, температурата на водата не трябва да бъде по-висока от 45 ° C, въздухът се отстранява напълно през устройствата за отвеждане на въздуха в горните точки;
 • налягането се подава на работника и се поддържа за времето, необходимо за проверка на всички заварени и фланцирани съединения, клапани, оборудване, инструменти, но не по-малко от 10 минути;
 • ако в рамките на 10 минути не се открият дефекти, налягането се довежда до изпитване.

Налягането трябва да се поддържа за 15 минути и след това да се сведе до работа. Намаляването на налягането се отчита от еталонния манометър.

Системите се считат за издържали теста, ако по време на:

- Не бяха открити изпотяване на заварки или течове от отоплителни уреди, тръбопроводи, фитинги и друго оборудване.

- когато се изпитва за якост и плътност на системи за отопление с вода и пара за 5 минути падане, не надвишава 0,02 MPa (0,2 kgf / cm2 или 0,2 Ati).

- когато се изпитва за якост и плътност на панелните отоплителни системи в рамките на 15 минути след падането, не надвишава 0,01 MPa (0,1 kgf / cm2 или 0,6Ati).

- когато се изпитва за якост и плътност на системи за гореща вода в рамките на 10 минути след падането, не надвишава 0,05 МРа (0,5 kgf / cm2 или 0,5Ati).

- когато се изпитва за якост и плътност на пластмасовите тръбопроводни системи в рамките на 30 минути след падането, не надвишава 0,06 МРа (0,6 kgf / cm2 или 0,6Ati).

Резултатите от теста са документирани със Закона за изпитване на якостта и плътността.

Ако резултатите от тестовете за якост и плътност не отговарят на определените условия, е необходимо да се идентифицират и поправят течовете и след това да се повторят системните тестове.

При изпитване се използват пружинни манометри с точност не по-ниска от 1,5 с диаметър не по-малък от 160 мм, при стойност на мащаба 0,01 МРа (0,1 кг / см2 или 0,1 Ати).

2. SNiP 3.05.01-85 "Вътрешни санитарни системи"

4.6. Изпитването на отоплителни и отоплителни системи трябва да се извършва с котли и разширителни съдове, затворени с помощта на хидростатичен метод при налягане, равно на 1,5 работно налягане, но не по-малко от 0,2 MPa (2 kgf / cm 2 (2Ati)) в най-ниската точка на системата.

Ако в рамките на 5 минути от намирането му при изпитвателно налягане, системата е призната да премине теста, спадът на налягането не надвишава 0,02 MPa (0,2 kgf / cm) и няма утечки в заваръчните шевове, тръбите, резбовите съединения, фитингите, отоплителните уреди и оборудването.

3. SNiP 41-01-2003 "Отопление, вентилация и климатизация"

4.4.8 Хидравличният тест на водните отоплителни системи трябва да се извършва при положителна температура в сградата.

Системите за отопление трябва да издържат без разрушаване и загуба на налягане при изпитване на херметичността на водата, надхвърляйки работното налягане в системата с 1,5 пъти, но не по-малко от 0,6 МРа.
Изпитвателното налягане при хидравличното изпитване на отоплителните системи не трябва да надвишава границата на изпитвателното налягане за нагреватели, оборудване, фитинги и тръбопроводи, инсталирани в системата.

Контейнери за изпитване на налягането

Изпитване и пускане в експлоатация на тръбопроводи

8.1 Според SNiP 3.05.04 тръбопроводите за водоснабдяване и канализацията под налягане и неналягане се изпитват два пъти (предварително и окончателно) за якост и плътност (плътност) чрез хидравлични или пневматични методи.

8.2 Предварителното изпитване (излишък) на хидравличното налягане при изпитване за якост, извършено преди запълване на изкопа и инсталиране на фитинги (хидранти, предпазни клапани, вентилационни отвори) трябва да бъде равно на изчисленото работно налягане, умножено по коефициент 1,5.

8.3 Крайното изпитвателно хидравлично налягане при изпитване за плътност, извършено след запълване на изкопа и завършване на всички работи по този участък от тръбопровода, но преди да се инсталират хидранти, предпазни клапани и авангарди, вместо това, които се монтират за изпитваното време, трябва да бъде равно на проектното работно налягане, умножено по коефициент 1.3.

8.4 Преди да се тестват тръбопроводите за налягане под налягане с връзки с уплътнителни пръстени, трябва да се осигурят временни или постоянни спирачки в краищата на тръбопровода и в завоите.

Предхидравличното изпитване на тръбопроводите под налягане трябва да се извърши в следния ред:

- запълнете тръбопровода с вода и го задържайте без налягане за 2 часа;

- да се създаде тестово налягане в тръбопровода и да се поддържа за 0.5 часа;

- да се намали налягането на изпитването до конструкцията и да се провери тръбопровода.

Тръбопроводът се държи под работно налягане в продължение на поне 0,5 часа. Поради деформацията на корпуса на тръбопровода е необходимо да се поддържа тестово или работно налягане в тръбопровода чрез изпомпване на вода до пълното му стабилизиране.

Счита се, че тръбопроводът е преминал предварителното хидравлично изпитване, ако при изпитвателното налягане не са открити пропуски в тръбите или съединенията и фитингите и не са открити видими течове на вода под работното налягане.

8.6 Окончателният тест за хидравлична плътност се провежда в следния ред:

- Наляво, равно на проектното работно налягане, трябва да бъде създадено в тръбопровода и да бъде поддържано в продължение на 2 часа; когато налягането падне до 0.02 МРа, водата се изпомпва;

- налягането се повишава до нивото на теста за период от не повече от 10 минути и се поддържа за 2 часа.

Тръбопроводът се счита за преминал крайния хидравличен тест, ако действителното изтичане на вода от тръбопровода при изпитвателно налягане не надвишава стойностите, дадени в таблица 5.

Външен диаметър на тръбите, mm

Допустимо изтичане, l / min, за тръби

с едносекционни (заварени, лепилни) връзки

с гнезда на уплътнителни пръстени

8.7 Хидравличните тестове на гравитационните канализационни мрежи се извършват след завършване на хидроизолационните работи в кладенци на два етапа: без кладенци (предварително) и заедно с кладенци (окончателно).

8.8 Окончателното тестване на канализационния тръбопровод заедно с кладенците се извършва в съответствие със SNiP 3.05.04.

8.9 Хидравличното изпитване на системи от полимерни материали на вътрешните тръбопроводи се извършва при положителна околна температура не по-рано от 24 часа след приключване на последната заварена и лепилна връзка.

8.10 Хидравличното тестване на вътрешните дренажни системи се извършва чрез запълване с вода до пълната височина на рейките. Тестовете се извършват след външна проверка на тръбопроводите и отстраняване на видими дефекти. Хидравличното тестване на залепените тръбопроводи започва не по-рано от 24 часа след последната връзка. Системата за отводняване се счита за преминала теста, ако след 20 минути след нейното напълване по време на външна инспекция на тръбопроводите не бяха открити изтичания или други дефекти и нивото на водата в израстъците не падна.

8.11 Пневматичното тестване на тръбопроводи, изработени от полимерни материали, се извършва при наземно и надземно полагане в следните случаи: Температурата на околния въздух е под 0 ° C; използването на водата е неприемливо по технически причини; няма нужда от вода за тестване.

Процедурата за пневматично тестване на тръбопроводи от полимерни материали и изисквания за безопасност за изпитване се определят от проекта.

8.12 Предварителните и крайните тестове на гравитационните канализационни мрежи, направени от тръби с голям диаметър, могат да се извършват пневматично. Предварителните тестове се извършват преди окончателното запълване на изкопа (заварени връзки с почвата не заспиват). Изпитвателно налягане на сгъстен въздух от 0,05 МРа се поддържа в тръбопровода за 15 минути. В същото време те проверяват заварени, лепилни и други фуги и разкриват течове от звука на просмукващ въздух през мехурчета, образувани на места за изтичане на въздух през ставите, покрити със сапунена емулсия.

Крайните пневматични изпитвания се извършват на нивото на подземните води над тръбата в средата на изпитвателния тръбопровод, по-малко от 2,5 м. Последните пневматични изпитвания се подлагат на секции с дължина 20-100 м, докато разликата между най-високата и най-ниската точки на тръбопровода не трябва да надвишава 2,5 м. Пневматични тестове, извършени 48 часа след запълване на тръбопровода. Изпитването на свръхналягане на сгъстен въздух е показано в таблица 6.

Пневматично и хидравлично изпитване на тръби: как е направено

Кримпването на тръбопровода е операция на процеса, извършена на сравнително малка изолирана част от тръбопровода. Тази област е специален тест чрез осигуряване на повишено налягане, близко до максимално допустимото. Провеждането на тестове за налягане на тръбопроводите ви позволява да осигурите целостта на линията, качеството на монтажните работи и монтажа на фитингите.

Тестовете под налягане са необходима и важна операция, която позволява да се идентифицират слабите места в сглобения тръбопровод

Концепцията за кримпване на тръби

При теста за налягане разберете готовността на обекта за работа чрез прилагане на повишено налягане. Тръбопроводната система, капацитетът, единицата или машината могат да действат като обект на такава проверка. Говорейки за повишено налягане, това означава стойност, която е 2-3 пъти по-висока от тази на работника и се доближава до максимално допустимото. Обект, който е преминал успешно тестването под налягане, се счита за подходящ за работа. Идентифицирани по време на инспекцията на мястото, където са открити течове, ремонтирани.

Това е важно! Налягането по време на кримпване се регулира от регулаторни документи за определени групи обекти.

Тестването на налягането трябва да се извършва от обучен специалист. Съответните служители на промишлени и комунални услуги трябва да бъдат сертифицирани. В края на теста се подписва акт, в който се посочват датата, стойността на налягането, времето на задържане и друга информация.

Налягането в системата за тестване се създава или чрез обикновена помпа, или със специален opressovshchik. Проверете, както обикновено, с вода. Когато приложението му по някаква причина е неприемливо, на тръбите се извършва изпитване на въздушно налягане, което затруднява откриването на течове.

Кога се тестват тръбопроводи за изпитване на налягане

Преди пускането в експлоатация всички нови тръбни системи, резервоари и др. Се подлагат на изпитване под налягане. Всички обекти, които са претърпели ремонт или замяна на елемент също са проверени. Тъй като най-ненадеждните участъци от тръбопровода се считат за връзки с инсталирани фитинги, задължително е да се проверят зоните, където се използва съединяването в съединителя.

Всички видове тръбопроводи, битови и промишлени, новопостроени и вече в употреба, подлежат на изпитване под налягане.

Изпробвано е и в други случаи:

 • ако тръбопроводът е бил спрян за дълго време или работи в сезонен режим (като отоплителна система през летния период);
 • ако са предвидени планирани инспекции. По този начин, изпитването на полимерни отпадъчни води се извършва, когато се следи целостта на изпускателния тръбопровод. Тестът за пластмасов натиск е една от най-търсените операции, извършени след всяко почистване на тръбите, тъй като механичните повреди са много вероятни, особено при ставите;
 • след промиване на тръбопровода, особено при използване на агресивни химически реактиви, под влияние на които могат да възникнат повреди на армировката или стените на тръбите;
 • ямките се изпитват по специален начин - за да се провери дали горната вода (вода от повърхностните слоеве) влиза в цевта си, защото потребителите са загрижени за качеството на водата, особено питейната вода.

Подготовка за работа

Кримпирането е отговорна процедура, която изисква подготвителни мерки. Преди тестване на тръбопровода без да се провали:

 1. Проверката се извършва, за да се идентифицират визуално откриваеми дефекти (ръждиви площи, липса на подробности и т.н.). Ако бъде установено нарушение, те се елиминират. В случаите, когато в системата има работна среда, за която е забранено да се използва за изпитване, обичайно е да се пуска (например отоплителната система е освободена от охладителната течност).
 2. Тръбите се промиват, за да се отстранят ръжда, мащаб и органични и неорганични отлагания от тях. Някои от методите за измиване изискват компресор. При завършване на миенето се проверява качеството на изпълнението му. Качеството на измиване се проверява според състоянието на вътрешната повърхност на полуметровия участък на тръбопровода, изрязан на произволно избрано място.

За работа с оборудването е инсталиран манометър, който ви позволява да контролирате натиска

Ако в устройството за инжектиране няма затварящ клапан, който държи работната среда и манометъра в системата, те се монтират след приключване на тестовете.

Важно е да знаете! Изпитването под налягане на отоплителната система на жилищна сграда предвижда проверка на работата по подготовката на свързаната отоплителна инсталация. Това се дължи на факта, че термичната единица се тества с помощта на високо налягане.

Механизми за провеждане

Opressovshchiki, т.е. Специалните помпи за съответните изпитвания се различават в конструктивното устройство. На тази основа те се отнасят до три вида:

Ако се изисква тестване за тръбопровод (или друг обект) с относително малък обем (например в частна жилищна сграда), то може да се извърши с помощта на евтин и лесен за поддържане ръчен opressovshchik. Този механизъм позволява да се изпомпят до три литра работен флуид в системата за минута.

За да проверите системите на многоетажна сграда, ще ви е необходим по-мощен механизъм, задвижван от двигател с вътрешно горене или електрически двигател. Вътрешният UGO-30 е оборудван с 16-литров резервоар и ви позволява да развивате налягане до 30 атм. Ръчните двустепенни помпи UGO-50 и UGO-450 се използват при изпълнение на по-сложни задачи.

В домашната среда те използват компактни устройства, които могат да се управляват ръчно.

Признатото качество се характеризира с немски сглобени електрически нагнетателни оператори, произведени от Rothenberger (модел ROTEST GW 150/4, предназначен например за тестване на питейна вода и газоснабдителни системи с въздух) и Ridgid (например модел 1460-E 19021 се използва в системи, като работен флуид с вода, масло или етилен гликол).

SNiP и мерки за сигурност при тестване на налягането

Процедурата за изпитване на тръбопроводите, диаграмите на технологичните потоци и стандартите за безопасност се определят от съответните раздели на SNiP:

 • за вътрешни санитарни и технически системи - SNiP 3.05.01-85;
 • за външни дренажни системи - SNiP 3.05.04-85;
 • за отоплителни, вентилационни и климатични системи - SNiP 41-01-2003.

Индустриалните регулаторни документи определят процедурата за изпитване на налягането на промишлени тръбопроводи.

Горепосочените документи установяват стойностите на налягането, разрешено по време на изпитванията. Тази стойност се определя от материала на тръбите, минималната дебелина на стените им, разликата във височината между долните и горните елементи на изпитваната система и други фактори. При провеждането на хидравлични и пневматични тестове налягането може да бъде (в АТМ):

 • за тръбопроводи под налягане на водоснабдителни системи - 10-15;
 • за отпадни води от чугун - 1,5;
 • за свободни потоци от полимерни тръбопроводи - 1,5 - 2;
 • за отоплителни системи на жилищни сгради, където са монтирани чугунени радиатори - 2-5 (но не по-малко от 1,5 пъти работното налягане);
 • за входни възли на централизирани системи - 10;
 • за частни къщи - 2 (тъй като аварийният клапан обикновено се коригира до това ниво).

Работите по изпитване на налягането трябва да се извършват в съответствие със SNiP, като се вземат предвид вида тръбопровод и инсталираните в него тръбни материали.

Това е важно! При изпитването основното изискване за спазване на мерките за безопасност е да се следва препоръчаното ограничение на стойността на налягането. За да се избегнат неприятни последствия, се препоръчва да се използва кримпер, оборудван със специален ограничител по време на тестването.

Обща процедура за пневматични и хидравлични изпитвания

Изпитвателната схема за въздух и вода е обичайна. Процедурата е следната:

 1. В рамките на тествания обект неговата част е изолирана, която е блокирана чрез фиксиращи фитинги (канализационните тръби са запушени с гумени тапи или дървени контакти, увити в кърпа).
 2. Изпитваният обект се напълва с вода. При тестване на отоплителните системи при пълнене с вода, въздухът се отвежда през специален вентилатор в горната част.
 3. Кримът е свързан към системата, като изпомпва определено количество работен флуид, за да създаде необходимия натиск от нормите.
 4. Достигайки необходимата стойност на налягането, фиксирана от наблюдателя на манометъра, кримперът се изключва.
 5. Системата е оставена под налягане за известно време (за отоплителните системи - поне половин час, в някои случаи продължителността на експозицията може да бъде 6-8 часа).
 6. В края на определеното време на експозиция габарът отново се взема от наблюдателя. Разликата в производителността на габарита е доказателство за изтичане в системата, което трябва да бъде открито и фиксирано.

Възможно е да свържете opressovshchik към система за отопление, като сте извадили един от крановете

Обърнете внимание! След като течът е поправен, тестът за налягане се повтаря.

Изпитване под налягане на тръбопроводите чрез въздух и вода

За да се тества ефективността на отоплителната, водоснабдителната или канализационната система, ще е необходима помпа (специална или циркулационна течност в системата). Свързва се с отоплителната система:

 • директно към вентила, предназначен да изтече работната течност от отоплителната система;
 • към някой от радиаторите. За да направите това, махнете крана Mayevsky, и на мястото му е адаптер, който е прикрепен към маркуча от компресора.

Изпитването на системата за водоснабдяване се извършва чрез свързващата тръба на крановете, през които се подава студена или гореща вода. За да се свържете с канализационната система, ще трябва да поставите тръбно съединение в една от ревизиите, специални тръби, монтирани в изпускателната тръба на всеки 40-50 метра.

Закупуването в лична употреба на opressovschika, която ще се използва веднъж годишно, едва ли е препоръчително. Коя помпа да се използва за изпомпване на въздух или вода в системата се определя въз основа на количеството на налягането, което се изисква да бъде създадено за теста (и то трябва да бъде 2-3 пъти по-високо от работното). При изпитване под налягане на отоплителната система на частно домакинство трябва да е достатъчен автомобилен компресор или електрическа помпа.

Тестване на налягането в тръбопровода: процедура и мерки за безопасност

Демонстрирането на тръбопровода е изключително нежелателно явление, което може да доведе до много сериозни последици.

За да се сведе до минимум рискът от такива инциденти, преди пускането на системата в действие е необходимо да се уверите, че тя е достатъчно надеждна.

Специална процедура - тестване на налягането на тръбопровода ще помогне.

 • 1 Изпитване на налягане с въздух и вода - какво е това?
 • 2 Кога е необходим тест под налягане?
 • 3 Подготвителни мерки за кримпване
 • 4 Opressovschiki, помпи за нагъване на тръби
 • 5 Как се прави това?
 • 6 SNiP
 • 7 Мерки за сигурност за тръбопроводи за изпитване под налягане
 • 8 Разходи
 • 9 видеоклипа по темата

Тест за налягане с въздух и вода - какво е това?

Същността на тестването под налягане се състои в запълване на определена система с затворен обем - тръбопровод, резервоар, машина или механизъм - или изолирана секция със среда, чието налягане е 2-3 пъти по-голямо от работното налягане и почти съответства на максимално допустимата стойност (стойността на изпитвателното налягане за всеки отделен случай е зададена норми).

Ако даден обект преминава този тест, той се счита за работещ.

В противен случай местата, където е изтекла системата, се откриват и ремонтират.

За да се създаде необходимото налягане, се използва или специална помпа за изпитване на налягането на тръбопроводите, т.нар. Opressovshchik, или редовна помпа, например циркулационна помпа в централизирана отоплителна система.

Водата обикновено се използва като работна среда, но ако по една или друга причина не е допустимо да излезете извън тестваната система, изпитването на налягането се извършва с въздух. В този случай течове са по-трудни за откриване.

Изпитването под налягане е доста сериозно събитие и трябва да бъде извършено от специално обучен служител, който е преминал сертификат. За общинските и индустриалните предприятия това правило е задължително.

При завършване на процедурата се подписва акт на хидропневматични тестове на системата (изпитване на налягането на тръбопровода) с дата, стойност на налягането, време на задържане и друга информация.

Що се отнася до частните жилища, решението тук е в ръцете на собственика на жилището. Много от тях подлагат самостоятелно тестването под налягане, но е по-добре, обаче, да поверим тази работа на професионалист.

Кога е необходим тест под налягане?

Кримпването се извършва в такива случаи:

 1. Преди първото въвеждане в експлоатация на системата.
 2. След ремонт на тръбопровода или замяна на някой от неговите компоненти.
 3. След дълъг период на неактивност (типичен пример е отоплението на отоплението след летния сезон).
 4. Ако има рутинна проверка на състоянието на системата. Така например, периодичното тестване на налягането се подлага на отпадни води от полимерните тръбопроводи, за да се провери тяхната цялост.
 5. Тестването на налягането също трябва да се извърши след промиване на тръбопровода, особено ако се използват агресивни химикали, които могат да отслабят стените на тръбите и фитингите. Същото важи и за почистването на канализацията, тъй като по време на тази операция могат да се повредят ставите на тръбопроводите.

Има специален тип тест под налягане, който е подложен на кладенци. Тази проверка ви позволява да определите дали горният поток в сондажния отвор, където е всмуканият вода.

Подготвителни мерки за изпитване под налягане

Преди да започнете работа по кримпване, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Изпробваната тръбопроводна система се проверява за очевидни дефекти (липсващи части, корозирали участъци и др.). Определените нарушения са елиминирани. Ако системата е запълнена с вещество, което не може да се използва за изпитване, например охлаждащата течност в отоплителната система, тя трябва да бъде изпразнена.
 2. Освен това правилата заливат тръбопровода. Тази операция ще премахне мащаба, ръждата, органичните и неорганичните отлагания от тръби. Зачервяването може да се извърши по различни начини, някои от които изискват използването на компресор. Според правилата, при завършване на тази процедура, трябва да проверите качеството на нейното изпълнение, да отрежете разрез от 0,5 м в произволно място на тръбопровода и да оцените състоянието на неговата вътрешна повърхност.
 3. Подготвителният етап завършва с монтаж на предпазен клапан и манометър, ако те не са част от инжекционното устройство. За задържане на работната среда в системата е необходим възвратен клапан.

При тестване на налягането в отоплителните системи на жилищните сгради работата по подготовката на отоплителното тяло се извършва отделно от цялата система и след нея. Това се дължи на факта, че този уред преминава теста с по-голямо налягане.

Opresovshchiki, помпи за тестване на налягане на тръби

Използва се основно за кримпване на помпи, които се различават по отношение на конструкцията на инжекционния механизъм.

На тази основа те се разделят на следните групи:

За кримпване на системи с малък обем, например отоплителни кръгове в частни домове, можете да закупите евтин и лесен за поддръжка ръчен opressovshchik.

С помощта на такова устройство операторът ще може да изпомпва в тръбопровода до 3 литра работещ флуид на минута. За многоетажна сграда, такава опция, разбира се, ще бъде неприемлива - тук ще ви е необходимо устройство, чувствително на натиск, с електрически или двигател с вътрешно горене.

Най-популярен е ръчният кримпер на домашното производство UGO-30, проектиран за максимално налягане от 30 атм. Обемът на цилиндъра е 36 с. cm, силата на дръжката - 2 кг. Пълна с резервоар от 16 литра.

За по-сериозни задачи са предназначени двустепенни ръчни помпи UGO-50 (до 50 атм) и UGI-450 (до 450 атм).

Opresovshchik ръчна хидравлична UGO 30

Сред опресошшиков с електрически задвижващи механизми са известни единици от немската фирма Rothenberger, например самопривлажняващият модел RP PRO II, който развива налягане от 60 atm и дебит 8 l / min. Задвижваната мощност е 1,6 kW.

Също така високо ценени продукти на компанията Ridgid, например модел 1460-E. Това opressovshchik развива налягане до 40 atm.

Автономната система за водоснабдяване ще работи гладко само ако превключвателят за налягане на акумулатора е конфигуриран правилно. Помислете за принципа на работа и реда на регулиране на релето.

Как да направите дренажна кладенеца със собствените си ръце, прочетете тук.

Кой не мечтае за басейн в къщата му? Такъв дизайн по поръчка ще бъде скъп, но можете да спестите и да изградите басейн със собствените си ръце. Тук http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/bassejn-na-dache-svoimi-rukami.html ще намерите инструкции за изграждането на бетонен резервоар.

Как се прави това?

Общата схема на хидропневматичните тестове е, както следва:

 1. Частта от системата, която се изпитва, се изолира чрез изключване на фитингите за затваряне или регулиране (каналните тръби са затворени с гумени тапи или дървени контакти, увити в плат).
 2. След това системата е напълно напълнена с вода. В същото време в отоплителната система чрез вентилационните вентили, монтирани в самия връх, въздухът се отвежда.
 3. Към тръбопровода е свързана помпа с помпа, която подава в системата известно количество работен флуид, създавайки необходимия натиск от процедурата за изпитване.
 4. Когато се достигне желаното налягане, кримперът се изключва. В този случай наблюдателят записва показанията на манометъра.
 5. За известно време системата остава под натиск. Продължителността на експозицията може да варира от 0,5 часа (за отоплителните системи) до 6 - 8 часа.
 6. След като определеното време е изтекло, наблюдателят отново взема показания от габарита. Ако налягането е различно от първоначалната стойност, тогава има изтичане в системата, което трябва да бъде намерено и поправено. След това изпитването на налягането се извършва на нова.

Изпитване на налягането в системата за отопление на въздуха

Обикновено се използват следните точки за свързване:

 • За отоплителни системи: специален вентил на един от радиаторите или изпускателен клапан на асансьора (в централизирани системи).
 • За системи за водоснабдяване: една от връзките за свързване към топла или студена вода.
 • За канализационната система: всяка от ревизиите, обикновено инсталирана на стъпки от 40 до 50 м.

Ако е тествана отоплителна система, Законът за хидропневматичното изпитване се подписва от представители на отоплителната мрежа и организацията, която осигурява топлоснабдяването. След това инспекторът проверява охлаждащата течност за твърдост.

Информация за процедурата за изпитване на тръбопроводите, технологичните схеми на този процес и мерките за безопасност се съдържат в съответните раздели на следните SNiPs:

 • SNiP 3.05.01-85 (посветен на вътрешните санитарни системи).
 • SNiP 41-01-2003 (очертава организацията на отоплението, климатизацията и вентилацията).
 • SNiP 3.05.04-85 (за външни дренажни системи).

Методът на кримпване на тръбопроводи на промишлени предприятия е определен в индустриалните норми.

Наред с други неща, тези документи определят стойността на налягането при изпитването. Зависи от материала на тръбопровода, дебелината на стените му (минималната стойност се взема), разликата във височината между горния и долния елемент на системата и други фактори. Най-често натискът по време на хидропневматичните тестове се развива до следните стойности:

 • в тръбопроводи под налягане (водоснабдяване): 10 - 15 атм.;
 • чугунени отпадъчни води: 1,5 атм.;
 • свободни потоци от полимерни тръби: 1,5 - 2 атм.;
 • отоплителни системи в жилищни сгради (с чугунени радиатори): 2 - 5 атм. (според SNiP - най-малко 1,5 работно налягане);
 • входен възел (в централизирани системи): 10 атм.;

При изпитване на налягането на отоплителната система в частни домове е достатъчно да се натовари налягането до 2 atm. (Няма смисъл да се подава по-високо: аварийният клапан обикновено се настройва на това ниво).

Мерки за безопасност при тръбопроводи за изпитване под налягане

Основните изисквания за безопасност са да се ограничи изпитвателното налягане. Ако се надцени, някои елементи могат да бъдат унищожени. За да се застраховате срещу подобни проблеми, по-добре е да използвате кримпер със специален ограничител.

Разходи за

Цената на кримпване зависи от няколко фактора:

 • дължината (вътрешния обем) на системата;
 • възрастта на системата и състоянието на съставящите я елементи (количеството на ръжда и калолечение);
 • вид използвано оборудване.

Цените на различни изпълнители дори в рамките на един и същи град може да се различават от 2-3 пъти. Най-евтините са частните екипи и майстори за техните услуги.

Средно за измиване и изпитване на натоварването на отоплителната система на сграда с площ от 400 квадратни метра. м (двуетажни) изпълнители вземат от 7 до 15 000 рубли. Както показа практиката, с възможността да се пазарите, можете да се споразумеете за изпълнението на този обхват на работа за 4-5 хиляди рубли. Работата ще бъде завършена за 1-2 дни.

Същата работа в сградата на 5 хиляди квадратни метра. м (5 етажа) ще струва от 30 до 80 000 рубли.

Някои изпълнители посочват цените по обем (150 - 250 рубли / кубичен метър) или време (500 - 1000 рубли / час).

Ако искате сами да поставите умивалника, внимавайте да свържете капака. Водоснабдяване за канализация: сортове, предназначение и характеристики на инсталацията.

Ще научите за видовете антисептици за септични ями в този преглед.

Тестване на налягането в тръбопровода: процедура и мерки за безопасност

Демонстрирането на тръбопровода е изключително нежелателно явление, което може да доведе до много сериозни последици.

За да се сведе до минимум рискът от такива инциденти, преди пускането на системата в действие е необходимо да се уверите, че тя е достатъчно надеждна.

Специална процедура - тестване на налягането на тръбопровода ще помогне.

Тест за налягане с въздух и вода - какво е това?

Ако даден обект преминава този тест, той се счита за работещ.

В противен случай местата, където е изтекла системата, се откриват и ремонтират.

За да се създаде необходимото налягане, се използва или специална помпа за изпитване на налягането на тръбопроводите, т.нар. Opressovshchik, или редовна помпа, например циркулационна помпа в централизирана отоплителна система.

Водата обикновено се използва като работна среда, но ако по една или друга причина не е допустимо да излезете извън тестваната система, изпитването на налягането се извършва с въздух. В този случай течове са по-трудни за откриване.

Изпитването под налягане е доста сериозно събитие и трябва да бъде извършено от специално обучен служител, който е преминал сертификат. За общинските и индустриалните предприятия това правило е задължително.

При завършване на процедурата се подписва акт на хидропневматични тестове на системата (изпитване на налягането на тръбопровода) с дата, стойност на налягането, време на задържане и друга информация.

Що се отнася до частните жилища, решението тук е в ръцете на собственика на жилището. Много от тях подлагат самостоятелно тестването под налягане, но е по-добре, обаче, да поверим тази работа на професионалист.

Кога е необходим тест под налягане?

Кримпването се извършва в такива случаи:

 1. Преди първото въвеждане в експлоатация на системата.
 2. След ремонт на тръбопровода или замяна на някой от неговите компоненти.
 3. След дълъг период на неактивност (типичен пример е отоплението на отоплението след летния сезон).
 4. Ако има рутинна проверка на състоянието на системата. Така например, периодичното тестване на налягането се подлага на отпадни води от полимерните тръбопроводи, за да се провери тяхната цялост.
 5. Тестването на налягането също трябва да се извърши след промиване на тръбопровода, особено ако се използват агресивни химикали, които могат да отслабят стените на тръбите и фитингите. Същото важи и за почистването на канализацията, тъй като по време на тази операция могат да се повредят ставите на тръбопроводите.

Има специален тип тест под налягане, който е подложен на кладенци. Тази проверка ви позволява да определите дали горният поток в сондажния отвор, където е всмуканият вода.

Подготвителни мерки за изпитване под налягане

Преди да започнете работа по кримпване, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Изпробваната тръбопроводна система се проверява за очевидни дефекти (липсващи части, корозирали участъци и др.). Определените нарушения са елиминирани. Ако системата е запълнена с вещество, което не може да се използва за изпитване, например охлаждащата течност в отоплителната система, тя трябва да бъде изпразнена.
 2. Освен това правилата заливат тръбопровода. Тази операция ще премахне мащаба, ръждата, органичните и неорганичните отлагания от тръби. Зачервяването може да се извърши по различни начини, някои от които изискват използването на компресор. Според правилата, при завършване на тази процедура, трябва да проверите качеството на нейното изпълнение, да отрежете разрез от 0,5 м в произволно място на тръбопровода и да оцените състоянието на неговата вътрешна повърхност.
 3. Подготвителният етап завършва с монтаж на предпазен клапан и манометър, ако те не са част от инжекционното устройство. За задържане на работната среда в системата е необходим възвратен клапан.
При тестване на налягането в отоплителните системи на жилищните сгради работата по подготовката на отоплителното тяло се извършва отделно от цялата система и след нея. Това се дължи на факта, че този уред преминава теста с по-голямо налягане.

Opresovshchiki, помпи за тестване на налягане на тръби

Използва се основно за кримпване на помпи, които се различават по отношение на конструкцията на инжекционния механизъм.

На тази основа те се разделят на следните групи:

За кримпване на системи с малък обем, например отоплителни кръгове в частни домове, можете да закупите евтин и лесен за поддръжка ръчен opressovshchik.

С помощта на такова устройство операторът ще може да изпомпва в тръбопровода до 3 литра работещ флуид на минута. За многоетажна сграда, такава опция, разбира се, ще бъде неприемлива - тук ще ви е необходимо устройство, чувствително на натиск, с електрически или двигател с вътрешно горене.

Най-популярен е ръчният кримпер на домашното производство UGO-30, проектиран за максимално налягане от 30 атм. Обемът на цилиндъра е 36 с. cm, силата на дръжката - 2 кг. Пълна с резервоар от 16 литра.

За по-сериозни задачи са предназначени двустепенни ръчни помпи UGO-50 (до 50 атм) и UGI-450 (до 450 атм).

Opresovshchik ръчна хидравлична UGO 30

Сред опресошшиков с електрически задвижващи механизми са известни единици от немската фирма Rothenberger, например самопривлажняващият модел RP PRO II, който развива налягане от 60 atm и дебит 8 l / min. Задвижваната мощност е 1,6 kW.

Също така високо ценени продукти на компанията Ridgid, например модел 1460-E. Това opressovshchik развива налягане до 40 atm.

Автономната система за водоснабдяване ще работи гладко само ако превключвателят за налягане на акумулатора е конфигуриран правилно. Помислете за принципа на работа и реда на регулиране на релето.

Как да направите дренажна кладенеца със собствените си ръце, прочетете тук.

Кой не мечтае за басейн в къщата му? Такъв дизайн по поръчка ще бъде скъп, но можете да спестите и да изградите басейн със собствените си ръце. Тук http://aquacomm.ru/vodosnabzenie/zagorodnyie-doma-v/bassejn-na-dache-svoimi-rukami.html ще намерите инструкции за изграждането на бетонен резервоар.

Как се прави това?

Общата схема на хидропневматичните тестове е, както следва:

 1. Частта от системата, която се изпитва, се изолира чрез изключване на фитингите за затваряне или регулиране (каналните тръби са затворени с гумени тапи или дървени контакти, увити в плат).
 2. След това системата е напълно напълнена с вода. В същото време в отоплителната система чрез вентилационните вентили, монтирани в самия връх, въздухът се отвежда.
 3. Към тръбопровода е свързана помпа с помпа, която подава в системата известно количество работен флуид, създавайки необходимия натиск от процедурата за изпитване.
 4. Когато се достигне желаното налягане, кримперът се изключва. В този случай наблюдателят записва показанията на манометъра.
 5. За известно време системата остава под натиск. Продължителността на експозицията може да варира от 0,5 часа (за отоплителните системи) до 6 - 8 часа.
 6. След като определеното време е изтекло, наблюдателят отново взема показания от габарита. Ако налягането е различно от първоначалната стойност, тогава има изтичане в системата, което трябва да бъде намерено и поправено. След това изпитването на налягането се извършва на нова.

Изпитване на налягането в системата за отопление на въздуха

Обикновено се използват следните точки за свързване:

 • За отоплителни системи: специален вентил на един от радиаторите или изпускателен клапан на асансьора (в централизирани системи).
 • За системи за водоснабдяване: една от връзките за свързване към топла или студена вода.
 • За канализационната система: всяка от ревизиите, обикновено инсталирана на стъпки от 40 до 50 м.
Ако е тествана отоплителна система, Законът за хидропневматичното изпитване се подписва от представители на отоплителната мрежа и организацията, която осигурява топлоснабдяването. След това инспекторът проверява охлаждащата течност за твърдост.

Информация за процедурата за изпитване на тръбопроводите, технологичните схеми на този процес и мерките за безопасност се съдържат в съответните раздели на следните SNiPs:

 • SNiP 3.05.01-85 (посветен на вътрешните санитарни системи).
 • SNiP 41-01-2003 (очертава организацията на отоплението, климатизацията и вентилацията).
 • SNiP 3.05.04-85 (за външни дренажни системи).

Методът на кримпване на тръбопроводи на промишлени предприятия е определен в индустриалните норми.

Наред с други неща, тези документи определят стойността на налягането при изпитването. Зависи от материала на тръбопровода, дебелината на стените му (минималната стойност се взема), разликата във височината между горния и долния елемент на системата и други фактори. Най-често натискът по време на хидропневматичните тестове се развива до следните стойности:

 • в тръбопроводи под налягане (водоснабдяване): 10 - 15 атм.;
 • чугунени отпадъчни води: 1,5 атм.;
 • свободни потоци от полимерни тръби: 1,5 - 2 атм.;
 • отоплителни системи в жилищни сгради (с чугунени радиатори): 2 - 5 атм. (според SNiP - най-малко 1,5 работно налягане);
 • входен възел (в централизирани системи): 10 атм.;
При изпитване на налягането на отоплителната система в частни домове е достатъчно да се натовари налягането до 2 atm. (Няма смисъл да се подава по-високо: аварийният клапан обикновено се настройва на това ниво).

Мерки за безопасност при тръбопроводи за изпитване под налягане

Основните изисквания за безопасност са да се ограничи изпитвателното налягане. Ако се надцени, някои елементи могат да бъдат унищожени. За да се застраховате срещу подобни проблеми, по-добре е да използвате кримпер със специален ограничител.

Разходи за

 • дължината (вътрешния обем) на системата;
 • възрастта на системата и състоянието на съставящите я елементи (количеството на ръжда и калолечение);
 • вид използвано оборудване.

Цените на различни изпълнители дори в рамките на един и същи град може да се различават от 2-3 пъти. Най-евтините са частните екипи и майстори за техните услуги.

Средно за измиване и изпитване на натоварването на отоплителната система на сграда с площ от 400 квадратни метра. м (двуетажни) изпълнители вземат от 7 до 15 000 рубли. Както показа практиката, с възможността да се пазарите, можете да се споразумеете за изпълнението на този обхват на работа за 4-5 хиляди рубли. Работата ще бъде завършена за 1-2 дни.

Същата работа в сградата на 5 хиляди квадратни метра. м (5 етажа) ще струва от 30 до 80 000 рубли.

Някои изпълнители посочват цените по обем (150 - 250 рубли / кубичен метър) или време (500 - 1000 рубли / час).

Ако искате сами да поставите умивалника, внимавайте да свържете капака. Водоснабдяване за канализация: сортове, предназначение и характеристики на инсталацията.

Ще научите за видовете антисептици за септични ями в този преглед.

Top