Категория

Седмичен Новини

1 Гориво
Как да изберем твърдо гориво котел дълго изгаряне за отопление на дома
2 Помпи
Оборудване за ppu го направете сами
3 Помпи
Как да сглобим колектор за топъл под с ръце - диаграма и инсталация
4 Котли
Как да поставим тухлени фурни за къща с плоча направете го сами, като използвате чертежи
Основен / Радиатори

Как да използвате ресурса


Въпрос - Отговор → Жилищни и обществени услуги → Преходът на жилищна сграда към индивидуално отопление.

Страници 1

Трябва да влезете или да се регистрирате, за да публикувате отговор.

Постове 4

1 Тема от AnnaIvanovna 2012-03-06 12:01:59

 • AnnaIvanovna
 • член
 • неактивен

Тема: Преход на жилищна сграда към индивидуално отопление.

Градската администрация ще прекъсне жилищния град от отопление и ще предложи задължително прехвърляне на индивидуално отопление. Жилищният фонд принадлежи на Министерството на отбраната. Част от апартаментите са приватизирани, част от които са собственост на Министерството на отбраната. Градът се отоплява от общинска котелна къща.
Въпросът е - е съгласието на всички собственици (включително МО) да провеждат индивидуално отопление? Кой ще поеме разходите и какви разходи?
Ако е възможно, посочете какви документи се регламентират. Благодарим ви предварително за отговора си.

2 Отговори от Djkh 2012-03-11 09:45:03

 • Djkh
 • забавител
 • неактивен

Re: Преходът на жилищна сграда към индивидуално отопление.

За съжаление не сте посочили адреса на пребиваване. Съобщаваме обаче следното.
В съответствие с Федералния закон № 131-FZ от 6 октомври 2003 г. "Относно общите принципи на организацията на местното самоуправление в Руската федерация" изпълнението на широка гама от правомощия е сред въпросите с местно значение на общината (селище, общински район, градски округ) за организацията в границите на общинското формиране на електроенергия, топлоенергия, газ, водоснабдяване и канализация.
Под жилищно отопление трябва да се разбира децентрализираното индивидуално предоставяне на отделен апартамент в жилищна сграда с топла и топла вода (самата система включва отоплителен котел, отоплителни инсталации, системи за подаване на въздух и димоотвеждане).
Отказът от централизирано отопление е най-малкото процесът на замяна и прехвърляне на инженерни мрежи и оборудване, изискващи промени в техническия паспорт. В съответствие с член 25 от Жилищния кодекс, тези действия се наричат ​​до реализация на жилищни помещения (къща с апартаменти, апартамент, стая), процедурата на която се регулира от двете главата 4 от Жилища кодекс, както и на разпоредбите на Кодекса на Градоустройство на реконструкцията intrahouse отоплителна система (т.е. получаване на проекта реконструкция, разрешение за реконструкция, акт на въвеждане в експлоатация и др.).
Реконструкцията на помещенията се извършва в съгласие с местното правителство, на чиято територия се намира жилището съгласно заявлението за реорганизация на жилището. Формата на такова заявление е одобрена с постановление на правителството на Руската федерация от 28 април 2005 г. № 266 "за одобряване на формата на заявление за реорганизация и / или преустройство на жилището и формата на документ, потвърждаващ решението за съгласуване на реорганизацията и / или преустройството на жилището". В същото време се представят документите по чл. 26 от Жилищния кодекс на Руската федерация, включително изготвената и завършена проектна и техническа документация за изграждане на автономна отоплителна система (автономен източник на топлоснабдяване може да бъде електричество, газ и др.). Този проект се осъществява от организация, която има сертификат за допускане до извършването на този вид работа, издаден от саморегулиращи се организации в строителната индустрия.
Искам също така да подчертая, че когато се инсталира в жилищна зона на отоплителна техника, нейните качествени характеристики трябва да бъдат потвърдени със санитарно-епидемиологичен сертификат, сертификат за огън, разрешение от "Ростенадзор" и сертификат за съответствие.
Федерален закон от 27 юли 2010 г. № 190-FZ, клауза 15, чл. 14. "По отношение на топлоснабдяването" от 01.01.2011 г. е забранено преминаването към отопление на жилищни помещения в жилищни сгради с използване на индивидуални жилищни източници на топлинна енергия, списъкът на които се определя от правилата за присъединяване към топлофикационни системи, одобрени от правителството на Руската федерация, ако има връзка с системи за топлоснабдяване на жилищни сгради, с изключение на случаите, определени от схемата за доставка на топлинна енергия.
Прехвърлянето на автономно отопление на един апартамент в жилищна сграда води до промяна в топлинния баланс на къщата и нарушаване на работата на инженерната система у дома. Освен това, поради факта, че понастоящем няма изчисление на стандартите за отопление в общите части на жилищната сграда, не е възможно да се изчисли заплащането за отопление на общите части, както и увеличаването на отоплението в апартамент (когато радиаторите са изключени)., Като се има предвид този факт, инсталирането на газови генератори за топлоснабдяване се препоръчва само във всички помещения на жилищната сграда с осигуряване на принудително захранване (циркулация на вода) във веригите за отопление и топла вода.
В случай на възможност за инсталиране на индивидуално газово отоплително оборудване, общото събрание на собствениците на помещенията (независимо от формата на собственост) взема решение за прехвърляне на всички помещения на къщата към индивидуално отопление, местните власти издават решение за прехвърляне на всички апартаменти към индивидуално отопление и HOA и други баланси на жилищни сгради трябва да се изчисли пропускателната способност на доставките и вътрешните газопроводи и разработи ревизиран проект за доставка на газ за жилищна сграда като цяло. Всеки собственик на съответното помещение или упълномощено от него лице (например наематели и други потребители на жилищни помещения, които не са собственици, но са упълномощени от собственика да извършат такива действия), може да поеме инициативата да реорганизира помещенията в цялата къща. Решенията на общото събрание на собствениците на помещения в жилищна сграда се изготвят по протоколи по начина, определен от общото събрание на собствениците на помещения в тази сграда.
Решението на общото събрание на собствениците на помещения в жилищна сграда по въпроси, които попадат в сферата на компетентност на такова събрание, е задължително за всички собственици на помещения в жилищна сграда, включително за собствениците, които не са участвали в гласуването.
Следва да се отбележи, че изключването от централизираното топлоснабдяване на жилищна сграда е невъзможно в случай на сериозни нередности в топлофикационната система на общината, възникнала при прекъсване на блока с централно отопление.
На свой ред всякакви действия за подмяна и прехвърляне на инженерни отоплителни мрежи и оборудване, извършени при липса на подходящо споразумение или с нарушение на реорганизацията на проекта, представени за одобрение, се наричат ​​неоторизирани пренареждане.

3 Отговор на другаря. Shvonder 2012-03-11 10:29:21

 • Другарю. Shvonder
 • член
 • неактивен

Re: Преходът на жилищна сграда към индивидуално отопление.

За съжаление не сте посочили адреса на пребиваване. Съобщаваме обаче следното.
В съответствие с Федералния закон № 131-FZ от 6 октомври 2003 г. "Относно общите принципи на организацията на местното самоуправление в Руската федерация" изпълнението на широка гама от правомощия е сред въпросите с местно значение на общината (селище, общински район, градски округ) за организацията в границите на общинското формиране на електроенергия, топлоенергия, газ, водоснабдяване и канализация.
Под жилищно отопление трябва да се разбира децентрализираното индивидуално предоставяне на отделен апартамент в жилищна сграда с топла и топла вода (самата система включва отоплителен котел, отоплителни инсталации, системи за подаване на въздух и димоотвеждане).
Отказът от централизирано отопление е най-малкото процесът на замяна и прехвърляне на инженерни мрежи и оборудване, изискващи промени в техническия паспорт. В съответствие с член 25 от Жилищния кодекс, тези действия се наричат ​​до реализация на жилищни помещения (къща с апартаменти, апартамент, стая), процедурата на която се регулира от двете главата 4 от Жилища кодекс, както и на разпоредбите на Кодекса на Градоустройство на реконструкцията intrahouse отоплителна система (т.е. получаване на проекта реконструкция, разрешение за реконструкция, акт на въвеждане в експлоатация и др.).
Реконструкцията на помещенията се извършва в съгласие с местното правителство, на чиято територия се намира жилището съгласно заявлението за реорганизация на жилището. Формата на такава декларация, одобрена от RF Правителствен указ от 28.04.2005 г. номер 266 "за одобряване на молбата за реорганизация и (или) реконструкция на жилищни помещения и образува документ, който потвърждава решението относно хармонизирането на реорганизация и (или) реконструкция на жилищни помещения". В същото време се представят документите по чл. 26 от Жилищния кодекс на Руската федерация, включително изготвената и завършена проектна и техническа документация за изграждане на автономна отоплителна система (автономен източник на топлоснабдяване може да бъде електричество, газ и др.). Този проект се осъществява от организация, която има сертификат за допускане до извършването на този вид работа, издаден от саморегулиращи се организации в строителната индустрия.
Искам също така да подчертая, че когато се инсталира в жилищна зона на отоплителна техника, нейните качествени характеристики трябва да бъдат потвърдени със санитарно-епидемиологичен сертификат, сертификат за огън, разрешение от "Ростенадзор" и сертификат за съответствие.
Федерален закон от 27 юли 2010 г. № 190-FZ, клауза 15, чл. 14. "По отношение на топлоснабдяването" от 01.01.2011 г. е забранено преминаването към отопление на жилищни помещения в жилищни сгради с използване на индивидуални жилищни източници на топлинна енергия, списъкът на които се определя от правилата за присъединяване към топлофикационни системи, одобрени от правителството на Руската федерация, ако има връзка с системи за топлоснабдяване на жилищни сгради, с изключение на случаите, определени от схемата за доставка на топлинна енергия.
Прехвърлянето на автономно отопление на един апартамент в жилищна сграда води до промяна в топлинния баланс на къщата и нарушаване на работата на инженерната система у дома. Освен това, поради факта, че понастоящем няма изчисление на стандартите за отопление в общите части на жилищната сграда, не е възможно да се изчисли заплащането за отопление на общите части, както и увеличаването на отоплението в апартамент (когато радиаторите са изключени)., Като се има предвид този факт, инсталирането на газови генератори за топлоснабдяване се препоръчва само във всички помещения на жилищната сграда с осигуряване на принудително захранване (циркулация на вода) във веригите за отопление и топла вода.
В случай на възможност за инсталиране на индивидуално газово отоплително оборудване, общото събрание на собствениците на помещенията (независимо от формата на собственост) взема решение за прехвърляне на всички помещения на къщата към индивидуално отопление, местните власти издават решение за прехвърляне на всички апартаменти към индивидуално отопление и HOA и други баланси на жилищни сгради трябва да се изчисли пропускателната способност на доставките и вътрешните газопроводи и разработи ревизиран проект за доставка на газ за жилищна сграда като цяло. Всеки собственик на съответното помещение или упълномощено от него лице (например наематели и други потребители на жилищни помещения, които не са собственици, но са упълномощени от собственика да извършат такива действия), може да поеме инициативата да реорганизира помещенията в цялата къща. Решенията на общото събрание на собствениците на помещения в жилищна сграда се изготвят по протоколи по начина, определен от общото събрание на собствениците на помещения в тази сграда.
Решението на общото събрание на собствениците на помещения в жилищна сграда по въпроси, които попадат в сферата на компетентност на такова събрание, е задължително за всички собственици на помещения в жилищна сграда, включително за собствениците, които не са участвали в гласуването.
Следва да се отбележи, че изключването от централизираното топлоснабдяване на жилищна сграда е невъзможно в случай на сериозни нередности в топлофикационната система на общината, възникнала при прекъсване на блока с централно отопление.
На свой ред всякакви действия за подмяна и прехвърляне на инженерни отоплителни мрежи и оборудване, извършени при липса на подходящо споразумение или с нарушение на реорганизацията на проекта, представени за одобрение, се наричат ​​неоторизирани пренареждане.

Този печат вече е уморен от всички. Човек пита за прехода към жилище за отопление от цялата къща насилствено. Какъв вид нарушение на схемата за доставка на топлинна енергия можем да говорим, ако цялата схема е премахната и загрижеността за отоплението е прехвърлена на гражданите, казват, че властите нямат нищо общо с това. Те попитаха за Томас и за "отговора" за Ерем.

4 Отговор от AnnaIvanovna 2012-03-12 07:23:38 (2012-03-12 07:24:11 редактиран от AnnaIvanovna)

 • AnnaIvanovna
 • член
 • неактивен

Re: Преходът на жилищна сграда към индивидуално отопление.

Благодаря ви другарю Швардер. Надявах се, че на официалния сайт ще бъде в състояние да разбере въпроса. Трябва да се свържете с други източници на информация.

Постове 4

Страници 1

Трябва да влезете или да се регистрирате, за да публикувате отговор.

Въпрос - Отговор → Жилищни и обществени услуги → Преходът на жилищна сграда към индивидуално отопление.

Форум, поддържан от PunBB, поддържан от Informer Technologies, Inc.

Понастоящем са инсталирани 3 официални разширения. Copyright © 2003-2009 PunBB.

Генерирани в заявки за бази данни от 0.031 секунди (93% PHP - 7% DB) 9

Как да конвертирате апартамент в индивидуално отопление: това, което трябва да направите

С всяко ново увеличение на тарифите за отопление, наемателите на жилищни сгради мислят за изоставяне на държавната топлина и изчисляват колко рентабилно е инсталирането на индивидуално отопление в жилищна сграда.

Законодателството трябва да издаде редица разрешителни за инсталиране на индивидуално отопление в апартамент.

Както показва дългосрочната практика, онези, които отказват да използват централизирано отопление, след като са прекарали, бързо връщат вложените средства, спестявайки по-нататък сметките за комунални услуги, но съществуват редица предимства и недостатъци на апартамент с индивидуално отопление.

Как да ремонтирате отоплението в апартамента на индивида, прочетете статията.

Прекъсване от централното отопление

Възможно ли е да се инсталира индивидуално отопление в апартамента? По правило, за да се прехвърли на индивидуално отопление в жилищна сграда, е достатъчно да се подаде заявление за отказ от централизирано отопление, да се получи съгласие и да се подаде молба за инсталиране на индивидуално отопление в апартамент в районния електротехник.

Колко е индивидуалното отопление в апартамента? Понякога този тип отопление не винаги е икономически ефективно, а разходите за индивидуално отопление в апартамент могат да бъдат дори по-скъпи от традиционното отопление в жилищна сграда.

Друго нещо е газовият бойлер, но неговата организация изисква съответствие с много формалности:

 1. Трябва да подадете заявление до газовата индустрия.
 2. Получете от пожарникар документ за правилната вентилация и комина.
 3. Получете от съседите писмено разрешение за индивидуално отопление в апартамента. Това е важно, защото при преминаване към индивидуално отопление в апартамент отказът от централно отопление може да доведе до неизправности в системата.
 4. Необходимо е да се разбере кой отговаря за тръбите и батериите.Ако те са в собственост на домакинствата, тогава съседите ще имат нужда от специално разрешение.В случай че се намират в отдела за обществени услуги, те ще трябва да подадат заявление до тях с молба за прекъсване.
 5. В градската отоплителна система да получите разрешение за подготовка и одобрение на схемата преди да прехвърлите апартамента на индивидуално отопление.

Понякога се случва, че газовата промишленост отказва да монтира котела, тъй като техническите характеристики на системата не са в състояние да създадат необходимия натиск за него. В този случай ще трябва да потърсите алтернативни източници на отопление.

Газовата компания трябва да предостави технически паспорт на котела и диаграма, показваща мястото на инсталацията му. Само след одобрението на избрания за инсталацията газов бойлер и условията за монтажа му, можете да преминете към отделна отоплителна система в апартамента.

Газови котли

Индивидуалното отопление на газ в жилищна сграда изисква не само проектирането на всички документи, но и внимателен подход при избора на котел, на който ще бъде възложена задачата за отопление.

Като правило, потребителите избират двуканален блок, който ще осигури на наемателите на апартаменти не само топлина, но и топла вода.

Днес те произвеждат монтирани на стена малки колички с затворени горивни камери. Този тип котел опростява инсталационните задачи, тъй като те не изискват димоотвеждане, тъй като тази функция се изпълнява от вентилатора. Той "изтласква" въздуха от улицата и след това също премахва отпадъците от изгарянето чрез специални тръби.

Предимствата на двукамерен стенен газов котел са очевидни:

 1. Той комбинира както отоплителната система, така и котела за отопление на водата.
 2. Спестяването на гориво значително намалява разходите за отопление.
 3. Оборудвани с електронен сензор и термометри, тези котли могат да бъдат регулирани и пригодени според Вашите желания.

Ако преди 10-15 години хората се чудеха дали е възможно да се направи индивидуално отопление в апартамент, днес много потребители просто превключват към алтернативни източници на отопление. В случай, че апартаментът не се намира в суров климат, вместо газ се препоръчва да се свърже електрическото отопление в апартамента.

Превключете на автономно електрическо отопление

Един от източниците на топлина, който е едновременно ефикасен, рентабилен и безопасен, е двуканален електрически бойлер.

Основните му предимства са:

 • лесна инсталация;
 • екологосъобразна работа;
 • малки размери;
 • тя не изисква специална вентилация или комин;
 • тя работи тихо и не предизвиква нездравословни вибрации;
 • дълготрайност, лекота на поддръжка и лесна ремонт.

За да се инсталира двуканален електрически бойлер, ще е необходимо да се работи същата като при инсталирането на газ за отказ от централизирано отопление, но е много по-лесно да се получи разрешение от електроснабдителна компания за индивидуално отопление в жилищна сграда, отколкото от газовата компания. Същото важи и за системата от топла подове.

Намерете отговори на други въпроси, които ви интересуват:

Индивидуално отопление в апартамента: какво трябва да се наблюдава по време на прехода?

При прехода към индивидуално отопление в жилищна сграда законодателството налага специални изисквания за помещението, в което ще бъде инсталирана апаратурата:

 1. Площта на помещението трябва да е от 4 м2 с височина на тавана от 2,5 м.
 2. Размерът на вратата трябва да бъде най-малко 80 см широк и стаята трябва да има естествен източник на светлина - най-малко един прозорец.
 3. Невъзможно е да има нагреватели или печка на газ в близост до котела (от всякакъв вид). Трябва да има разстояние най-малко 30 см между тях.
 4. Стената, на която ще бъде инсталирана котела, трябва да бъде носеща конструкция.
 5. Преди да фиксирате устройството на стената, трябва да намерите оптималното място. Тя не трябва да е на по-малко от 1,5 метра от пода.

Ако индивидуалното отопление се извършва в апартамента със собствени ръце, тогава е необходимо стриктно да спазвате инструкциите, приложени към устройството. Във връзка с газовия котел се изисква също да бъде свързан с газови работници.

Индивидуално отопление в жилищна сграда: закон, монтаж, минус на индивидуално отопление

Повечето обитатели на жилищни сгради не са доволни от централното отопление. Апартаментите са студени или прекалено горещи. Също така има смисъл да се изяснят за трайни аварии, пробиви и т.н. Ето защо, такова отопление е просто невъзможно да се нарече удобно, но е необходимо да се плащат огромни суми за него. Ето защо много хора искат да похарчат индивидуално отопление в жилищна сграда. Това решение е най-удобно, навременно и икономично. Поради това човек може да контролира отоплението в стаята и апартамента си като цяло, без никакви проблеми.

Основните предимства на такава система

Ако енергията захранва топлината непрекъснато, тогава всеки може да се загрее свободно. Това обаче не може да се каже за централното отопление. Колко добре функционира тази система правилно зависи не само от самите източници на енергия, но и от качеството на тръбите и тяхното монтиране. В края на краищата, това е върху тях е топло. Този индикатор също зависи от нюансите на работата на котелното помещение. Като цяло има много такива фактори, но основното трябва да бъде подчертано: централното отопление не зависи от потребителя.

Ако инсталирате индивидуално отопление в жилищна сграда, то човек ще може да се наслаждава на необходимото количество топлина в определен период от време. Ако иска +20 градуса, тогава можете свободно да го инсталирате. Ако се чувствате удобно на +30, това също не е пречка. Ще бъде особено лесно да отоплявате апартамент по време на дъждовно лято.

За да поддържате определена температура, ще ви позволи специален термостат. Това устройство не само ще спести енергия, но и ще има положителен ефект върху микроклимата. Не е нужно да включвате конвектора или радиатора, ако лицето няма достатъчно топлина, или пък да държи отворите отворени през цялото време поради прекалено горещи батерии. Къщата ще има температурата, която желае собственикът.

В автономната система е най-добре да се използва енергия. Те са рационални. Ако корпусът е изолиран с високо качество, всички разходи за монтаж ще се изплатят след известно време. Преходът към индивидуално отопление в жилищна сграда се осъществява чрез инсталиране на двуконтурни котли. Те, между другото, са отговорни за доставката на топла вода. Съответно два проблема се решават едновременно. Човек не само получава стабилна доставка на отопление, но също така забравя за вечното аварийно спиране на топлата вода. Такива автономни системи са подходящи за строителни фирми. Всъщност чрез използването на такова оборудване е възможно да се намалят напълно разходите за самия работен процес. Не е необходимо да се извършват отоплителни мрежи.

Какви трудности ще трябва да срещнете?

За съжаление има и недостатъци на индивидуалното отопление в жилищна сграда. Когато го инсталирате, може да срещнете някои обстоятелства.

Сред недостатъците трябва да се отбележи процесът на легализация на самото оборудване и неговото незабавно инсталиране. Следва да се отбележи, че тези недостатъци не засягат самата система, а именно тези въпроси. Ако човек живее в къща, предназначена за много апартаменти и е свързана с централизирано отопление, получаването на разрешение за инсталиране на индивидуално отопление ще струва значителна сума. В същото време е необходимо да се харчат не само огромни парични средства, но и много време и усилия.

Най-трудният и проблематичен въпрос не е техническата страна на проблема, а на хартия. При провеждането на индивидуално отопление в жилищна сграда законодателството предвижда събирането на голямо количество документи. Все пак трябва да се отбележи, че всяко лице ще се изправи пред естествена бюрокрация. В момента, да се откаже от централното отопление е доста трудно. В този случай, местните власти трябва да вземат положително решение, обаче, като правило, те отказват на потребителите. От една страна, причините и мотивите им са напълно легитимни и разбираеми. По правило тези неуспехи се свързват с възможността за намаляване на температурата в съседните апартаменти, както и с нарушения на работния режим на централното отопление, което би довело до топлинен дисбаланс в самата къща. Но от друга страна, съгласно същото законодателство на Руската федерация, ако няма задължения към топлоснабдително дружество, има право да установи индивидуално отопление и да прекрати договора с държавното предприятие. Ето защо, за да се установи индивидуално отопление в жилищна сграда, ще трябва да сте доста упорити и да знаете всички правила.

Индивидуално отопление да бъде

Преди да се свържете с местните власти, трябва да получите разрешение от съседи. Факт е, че ако не са съгласни, човек няма да може да инсталира автономно оборудване в дома си. Каква е причината?

По закон, индивидуалното отопление в жилищна сграда се счита за обща собственост, поради което всички жители на къщата трябва да дадат разрешение. За да се гарантира положително решение, е необходимо да се избере подходящото оборудване. Той трябва да бъде с високо качество и разрешен за експлоатация, е необходим лиценз от Rostekhnadzor, както и заключение от санитарно-епидемиологичната служба. Ако котелът е правилно избран, той ще осигури комфорт в продължение на много години.

Не спасявайте с оборудване, тъй като това може да доведе до някои проблеми. За да получи разрешение за прехвърляне на апартамента в автономен режим на отопление, е необходимо да се подаде заявление до местната административна служба, където ще бъде разгледан разработеният инсталационен проект, заявление, в което е посочено самата заявка, както и пакет документи. Необходимо е да създадете собствен проект, а да го поверите на лицензирани организации.

плащане

За съжаление, плащането за индивидуално отопление в жилищна сграда поради тази причина ще бъде доста високо, но, както беше споменато по-горе, ще се изплати. Планът трябва да включва заключение, както и изчисления, които ще ни позволят да заключим, че инсталирането на самостоятелно устройство няма да се отрази на топлинния баланс на къщата и цялата централизирана система в къщата ще работи стабилно. Това решение се взема за период не по-дълъг от един и половина месеца. Ако бъде издаден положителен отговор, ще бъде изпратен документ, в който се дава разрешение за извършване на всички действия, описани в проекта.

Писмото на закона: няма аматьор

При инсталиране на индивидуално отопление в жилищна сграда законодателството предвижда пълна координация с местните власти. В същото време такова сложно преструктуриране е забранено дори при минимални отклонения от горния проект. Самостоятелността може да доведе до глоба, а не малко. Следва да се отбележи, че най-вероятно оправомощените органи ще принудят връщането на помещенията в бившата им форма за определен период от време. Ако човек не иска да понесе загуби и освен това има проблеми със закона, той трябва да извърши само онези работи, които преди това са били представени в документацията.

Избор на необходимото оборудване

Чрез инсталирането на индивидуално отопление в жилищна сграда е необходимо да изберете правилното оборудване. Най-добре е да се използва газов котел, който има затворена горивна камера, както и двуциклен дизайн. По принцип може да се направи с устройство с едно верига, но ще бъде от полза само ако топлата вода в къщата е доставена почти без прекъсване. В противен случай би било разумно да се решат незабавно два проблема.

Предимствата на такова устройство трябва да включват факта, че такова устройство работи безшумно, има адекватна цена. Тя е възможно най-компактна и системата за сигурност се състои от няколко нива. Индивидуалното отопление на газ в жилищна сграда ви позволява да спестите пари, но за успешното изпълнение на това, трябва да имате двутарифен брояч. В този случай кабелите трябва да са свежи и с високо качество. Препоръчително е да работите с медни кабели.

Тази система ще бъде възможно най-проста при инсталиране, безшумна, естетическа. Ако обаче говорим за спестявания по сметки за отопление, все пак трябва да платим малко повече за електроенергия. Ето защо трябва внимателно да мислите дали такова устройство ще се изплати. Често, измервателните уреди с единична скорост няма да ви помогнат да спестите.

грижа

Веднага щом дадено лице избере оборудването, необходимо е да се обърне внимание на техническите характеристики на самото жилище. В допълнение към отоплителната зона трябва да се обърне внимание и на особеностите на помещенията. Апартаментът трябва да е в добро състояние: са монтирани добри врати, херметични прозорци и отопляеми подове. В противен случай, ако се взривят от всички пукнатини, индивидуалното отопление в жилищна сграда няма да подобри значително ситуацията.

асортимент

В момента има голям брой радиатори на пазара. Има стоманени, алуминиеви, биметални опции. Те са възможно най-ефективни. Същевременно старите акумулаторни батерии трябва да бъдат демонтирани. Когато избирате радиатор, трябва изцяло да обърнете внимание на вашия вкус, ако говорим, разбира се, за външната страна. Ако говорим за цената, най-евтината опция ще бъде стомана, скъпа - биметална. Когато индивидуалният отоплителен апартамент в жилищна сграда трябва да използва полипропиленови тръби. Ако човек не ограничава бюджета, най-добре е да използвате мед. Но като цяло, ако вземете съотношението цена и качество, първият вариант ще бъде доста добър.

монтиране

Индивидуалното отопление може да се извърши сами, няма проблем при полагане на тръби и поставяне на радиатори. Специалистите трябва да бъдат натоварени с изход за газ, стартиране и свързване на самия котел, както и проверка на системата за правилна работа. Ако говорим за колко ще струва такава самостоятелна инсталация, тогава е трудно да се обадим на средната сума. Фактът е, че тя напълно ще зависи от голям брой фактори. Крайната цена на индивидуалното отопление в една жилищна сграда ще бъде повлияна от размера на самия апартамент, марката и опционалния бойлер, материала, от който са създадени тръбите, процентите на някои специалисти, а също и разбира се, сложността и количеството работа. Необходимо е да се изясни, че индивидуалното отопление е най-удобно и удобно. Тя напълно струва всички пари, изразходвани.

предимства

В резултат на това трябва да се откроят плюсовете и минусите на инсталацията на котела.

 • Изключването на топла вода и отопление вече не е ужасно, тъй като човекът ги отказва.
 • Можете да включите батерията и да отоплявате апартамента по всяко време. Стаята се отоплява до комфортна температура.
 • Можете да направите топла вода, ако средствата позволяват.
 • Съществуват и значителни спестявания в брой.

минуси

Ако говорим за минусите, трябва да подчертаете критичните аспекти:

 • Ако мрежата непрекъснато прескача напрежение, електрониката може лесно да се провали, съответно, трябва да бъде поправена.
 • Поради твърдостта на водата, нагревателният елемент може да се повреди, така че ще трябва да се смени.
 • Някои марки създават доста шумни уреди.
 • Препоръчително е да инсталирате котела в кухнята, така че да е скрит зад нещо, но има лесен достъп.

резултати

Необходимо е да изберете най-достъпния и удобен начин за достъп до устройството. Най-евтиният начин трябва да се нарече ролер. Човек може просто да дръпне въжето и котела да се отвори. Въпреки това, не е нужно да инсталирате ставите в ставата и не бива да ги прикачвате към върха. Инсталирайте котела, за да е бърз достъп при проверка. Вратите на шкафа трябва да бъдат отстранени, така че лицето да не провежда диагностика на устройството в полуобезопасено състояние.

Трябва да се отбележи, че най-добре е да се свържете с специализирани фирми, които ще ви помогнат да завършите инсталацията. Трябва обаче да обърнете внимание на факта, че много проекти правят следното: описват красиви кухни, но не мислете за функционалността на котела. В случай на неправилна инсталация собственикът може да бъде глобен. Освен това поради такива нюанси самото устройство може да се провали. Факт е, че в този брой красотата на дизайна избледнява на заден план. В края на краищата, ако устройството се разпадне на двайсет градуса замръзване, тогава красивата кухня няма да затопли никого.

Индивидуално отопление в апартамента - какво казва законът?

Онзи ден се чудех за дизайна на индивидуалното отопление в апартамента, който е свързан с централната отоплителна система. Просто казано - ако апартаментът се отоплява от отоплителната система, възможно ли е да поставите своя собствен газов котел?

Какво казва законът?

Член 14 от Федералния закон за топлоснабдяването

Забранено е преминаването към жилищно отопление в жилищни сгради чрез използване на индивидуални източници на топлинна енергия за апартамент, чийто списък се определя от правилата за свързване (технологична връзка) с топлоснабдителни системи, ако има връзка (технологична връзка) към системите за топлоснабдяване на жилищни сгради, с изключение на делата, определени от веригата за подаване на топлина

Просто казано, не можете да инсталирате котела, ако не е предвиден в схемата за захранване с топлинна енергия на MKD и ако източникът на енергия, работещ на природен газ, не отговаря на тези технически изисквания.

Както можете да видите, законодателят не забранява изрично инсталирането на индивидуален отоплителен котел в апартамент. Но за неговото инсталиране е необходимо да се премине през времева процедура за събиране на подписи на съседи, договаряне на технически условия, проект и други подобни. Прекъсването от общата система за топлоснабдяване се счита за реорганизация (реконструкция) на общата собственост на МКД. Съответно, прилагането му изисква съгласието на всички собственици на помещенията и областната администрация. Повече информация за процедурата за одобрение можете да намерите в писмото на Министерството на строителството, както и в определението за съда тук.

Какво ще кажете за плащането за отопление?

Тук е само един неприятен момент - законът не съдържа формула, която би позволила да се разгледат отделно плащането за отопление в апартамент и плащането за ЕДИН за топлина. Логично е да се предположи - имам собствен бойлер, затова плащам само за отопление в общите части на жилищна сграда, нали?

Но не, организациите за доставка на топлинна енергия на много хора, които са преминали към отделна топлина, продължават да начисляват общата сметка за отопление, включително и площта на апартамента. Знам случаи, когато термичната мрежа издава писмено съгласие да изключи собственика от централната система, но продължи да събира сметката. Всъщност, срещу какво биха били против, защото можете да продължите да събирате такса. Тъй като отоплителната система е една и съща за MCD. Стандарт, който би позволил да се определи такса за топлинна енергия отделно за апартаменти и общи помещения, все още не е приета.

По този въпрос във Върховния съд през 2015 г. представителят на Министерството на строителството на срещата обясни, че е планирано да се внесат промени в закона (а вече в началото на 2018 г. - но все още няма изменения). Процесуалният спор се отнася до изчисляването на плащането на топлинна енергия за апартамента, който е отделен от общия бойлер на отоплителната мрежа. Върховният съд в определението тогава посочи, че такова изчисление е законно и празнината в закона не отклонява от неговата вярност.

И през 2017 г. Върховният съд в друг случай вече е решил това

плащането трябва да бъде таксувано само за консумираната топлинна енергия и не може да бъде таксувано за неконсумирана, независимо от причините, поради които тази енергия не се получава.

Когато ще бъдат приети изменения в закона и дали те ще бъдат приети, остава само да се гадае. Министерството на строителството в следващото си писмо с отговори на въпросите за размера на заплащането на топлинна енергия за поддръжката на ЗИП предложи да бъде инсталирано чрез гласуване на общото събрание на МКД "въз основа на принципите на човечеството, рационалност и справедливост" :-). Това е смешно, особено за човечеството.

Моето мнение - такова решение на общото събрание ще бъде в противоречие с Правилника за обществените услуги и Жилищния кодекс. Тъй като законът не позволява на собствениците да определят самостоятелно стандарта на потребление и размера на плащането за услугата, включена в структурата на плащането за жилищни помещения.

Все още има положителни решения, при които съдът се е обърнал към собственика на апартамента, който е инсталирал отоплителната си система. И това е удоволствие. Например един от най-новите в моя регион е тук. (PS, за съжаление, беше отменено от кабинета през март 2018 г., след като написах тази статия). Съдът установи, че организацията за топлоснабдяване не е в състояние да докаже предоставянето на отоплителната услуга на собственика, който се затопля независимо. И ако няма услуга, няма плащане, включително за общото потребление в MFB.

За да инсталирате котела в апартамент или не е двусмислен въпрос. Съществува голям риск, че след като преминат през всички кръгове на координиране на проекта и получаване на разрешение, собственикът все пак ще получи разписка за плащане от отоплителната система.

В момента не препоръчвам да се явяват в съда с искания да оспорвате таксите за отопление - съдилищата отказват да ги удовлетворят във всички региони, трябва да изчакате закона за плащанията за отопление (вече има проект) или становището на Конституционния съд.

Възможно ли е да се направи отделно отопление в апартамента: тънкостите и нюансите на процеса

Ако по някаква причина жителите на една жилищна сграда не са доволни от отоплението на апартамента си, то сигурно някои от тях имаха въпрос: може ли да е индивидуално отопление в апартамента?

На пръв поглед това е абсолютно невъзможна задача. В действителност обаче това не е свръхестествено.

Необходим ни е само разумен и компетентен подход за решаване на проблема и всеки апартамент в жилищна сграда ще може да придобие собствена индивидуална отоплителна система.

Ако човек е изправен пред един въпрос: може ли отделно отопление да бъде направено в апартамент, тогава е очевидно, че има редица причини, които са предпоставка за възникването на проблем.

Член навигация

Индивидуално отопление на апартамента - какво е то, защо и за какво

Най-често хората решават да се откажат от общо отопление поради факта, че:

 • те не са доволни от качеството на отоплението - липса на топлина, дискомфорт през студения сезон
 • те искат да регулират себе си нивото и времето на доставката на топлина към апартамента
 • те искат да намалят таксите за отопление

В много нови сгради всички апартаменти са първоначално оборудвани с индивидуална отоплителна система, но жителите на стария фонд не трябва да се разстройват - възможно е да се прехвърли апартаментът в индивидуално отопление. За целта е необходимо да се демонтират старите тръби и радиатори, да се монтират нови и да се свържат към отоплителното тяло на котела. Последният ще загрее водата и ще я задвижи през всички тръби, като по този начин ще затопли апартамента. Към този котел може да се свърже и гореща вода.

След като инсталира собствената си отоплителна система, собственикът на апартамента ще се освободи от много проблеми: вече няма да се страхува от планирани и непланирани прекъсвания на топлината и топлата вода, няма да бъде студен в тежък студ и ще изпада от топлината през пролетта, когато слънцето вече е горещо, но комуналните услуги не бързат изключете захранването с топлина. Като цяло има много предимства, но ще има доста проблеми. Преди да получите своя собствена отоплителна система, ще трябва да решите много въпроси, както технически, така и документален план. Първо ще разберем с техническата страна.

Газ или електричество

Когато планирате собствената си отоплителна система, трябва да изберете дали да я затоплите с газ или електричество. Необходимо е незабавно да се направи резервация, че става дума за системата на самия котел, тъй като то отоплява апартамента във всеки случай, течността, която циркулира през тръбите, но котелът, който го затопля, може да работи както на газ, така и на електричество.

Безспорно най-популярни са газовите котли. Техните неоспорими предимства са, както следва:

 • Финансови спестявания: газът е най-евтиният вид гориво
 • може да бъде стена и под - и тези, а други са доста компактни
 • независимост от електричество - в случай на изключване апартаментът няма да остане без топла вода и топла вода
 • висока ефективност - един котел перфектно загрява дори най-големия апартамент от неговия размер
Трансфер на жилищни сгради за индивидуално отопление

Както изборът, така и монтажът на газовия котел трябва да бъдат разгледани с пълна отговорност - въпреки че газът не е шега, неизправностите могат да доведат до много тъжни последици.

Затова най-добре е да се свържете с експертите, които правилно и безопасно инсталират цялото оборудване.

Има жилищни сгради, напълно лишени от газови линии.

В тези апартаменти е възможно само електрически бойлер, който също има своите предимства:

 • разумна цена на самия котел
 • висока сигурност
 • лесна поддръжка
 • екологосъобразност, отсъствие на външни миризми и шум

Разбира се, плащането на електроенергия при инсталирането на такъв котел ще се увеличи многократно. В допълнение, апартаментът трябва да бъде модерно и мощно окабеляване, което да издържа на достатъчно високо напрежение. В случай на прекъсване на захранването собствениците на такава отоплителна система са изложени на риск да останат без светлина или топлина.

Две схеми или една

Котлите са разделени на единични и двойни кръгове в зависимост от метода на отопление на гореща вода. Едноконтурните котли са проектирани изключително за отопление на апартамента, те няма да осигуряват топла вода. Вярно е, че можете да свържете с тях един отдалечен бойлер, който може да затопли водата за банята и кухнята.

Байпасният бойлер изпълнява както отопление на апартамента, така и отопление на водата. Това се дължи на специалния вграден топлообменник - той е този, който отговаря за отоплението на водата. И в съвременните устройства могат да се вграждат един и два топлообменника. В първия случай, когато се загрява студена вода, загряването се блокира. Това не е много удобно, особено през зимата. Два топлообменника работят независимо един от друг, водата се загрява без изключване на отоплението, което ви позволява постоянно да поддържате необходимата температура на въздуха в помещението.

Как да подготвим правна рамка

Така че, собственикът на апартамента взе решение за техническите параметри на оборудването.

Имаше един, но много важен въпрос - получаване на разрешение да инсталирате това оборудване в апартамента му.

Отговорете на въпроса: дали е възможно да се направи самостоятелно отопление в апартамента на жилищна сграда, може само междуведомствена комисия, отговорна за използването на жилищен фонд.

Че ще трябва да кандидатствате за подходящо разрешение.

На първо място, трябва да подготвите следните документи:

 • приложение за монтаж на индивидуално отопление
 • съгласието на всички собственици на апартаменти
 • Протокол от заседанието на всички жители на къщата със съгласието за инсталиране на индивидуално отопление в конкретен апартамент
 • заглавие документи за апартамент
 • технически паспорт на апартамента и неговото копие
 • ако къщата е архитектурен паметник, заключението на съответната власт относно законността и възможността за реконструкция

Освен това ще ви е необходима много различна техническа документация, като се започне с проекта за реконструкция на апартамента и завърши с копия на документи за закупеното оборудване.

За да съберете всички необходими документи и разрешителни, ще трябва да заобиколите повече от една услуга и организация. Ако е предвидено да се инсталира електрически бойлер, тогава молбата за разрешение трябва да бъде адресирана до градските електрически мрежи. Разрешението за инсталиране на газов котел се издава от газовата служба на града. Нейните експерти изследват дома ви за наличието на работещ комин.

Разрешение за изключване от obschedomovogo отопление дава градска отоплителна система. Проектът за повторно оборудване на апартамента ще бъде одобрен от организацията на проекта. Освен това този проект трябва да бъде съгласуван с органите на ЕЕН и пожарозащитата.

Когато целият пакет е събран, всички необходими разрешителни са получени и одобрени, можете да закупите безопасно оборудването и да сключите договор с професионални изпълнители, които бързо, правилно и безопасно ще инсталират индивидуално отопление във вашия апартамент. Това обаче не е всичко. Последната стъпка е да получите доклада за приемането.

Проблеми с високите възход

Собствениците на апартаменти, разположени на най-горните етажи на многоетажни сгради, често имат въпрос: може ли да се направи индивидуално отопление в апартамент на последния етаж?

Всъщност жителите на горните етажи имат по-малко проблеми при изключване от централното отопление, тъй като, за да прекъснете връзката, ще трябва да направите само джъмперите на долните рейки и това е всичко. Докато в апартаментите, разположени на долните етажи, когато са изключени от централното отопление, може да има нарушение на отоплителната работа в съседните помещения.

Инсталирането на индивидуално отопление в апартамента на жилищна сграда ще изисква много материални и морални разходи. Ще трябва да отделим много време, за да заобиколим всички случаи и да извършим техническа работа. Но всички усилия ще се възстановят благодарение на допълнителните спестявания и подобрения комфорт на вашия апартамент.

Можете да превключвате на самостоятелно отопление само с цялата къща:

Забелязахте грешка? Изберете го и натиснете Ctrl + Enter, за да ни разкажете.

ПРЕХОД в различен тип индивидуално отопление, едно или няколко помещения в МКД с DH - НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ

Съдът отказва на местно лице с индивидуално отопление да прекрати договора за доставка на топлинна енергия

Районен съд на Рязан разгледа жалбата срещу решението на Московския окръжен съд в Рязан за искане за закрила на правата на потребителите на местно лице на регионалния център на "МПП" РМПТС ".

През септември 2017 г. Рязанка, след като получи предварително всички разрешителни от градската администрация, превърна апартамента си в жилищна сграда с централно отопление за индивидуално отопление. След реорганизацията администрацията изготви изявление, че помещенията съответстват на одобрените решения за проектиране по установения начин.
През октомври същата година жалбоподателят обжалва пред MUP "RMPTS", която е доставчик на топлинна енергия за тази къща, с изявление за прекратяване на договора за топлоснабдяване и прекратяване на таксуването за отопление на посочения апартамент. Но получи отказ. Рязанка, вярвайки, че правата й са нарушени, тъй като вече не използва услугите на отоплителните мрежи, подаде съдебен иск в съда и поиска сключването на договора, сключен между ищеца и ответника за предоставяне на отоплителни услуги
Съгласно член 158 от жилищния фонд на Руската федерация собственикът на помещенията в жилищна сграда е длъжен да поеме разходите за поддържане както на помещенията, които му принадлежат, така и на общата собственост. Размерът на плащането се начислява на измервателните уреди или в съответствие със стандартите, одобрени от правителството на Руската федерация.
В съответствие с параграф 40 от Правилника за предоставяне на комунални услуги на собствениците и ползвателите на жилищни помещения в жилищни сгради и жилищни сгради, одобрен с Правителствено постановление № 354 от 6 май 2011 г., потребителят на комунална топлофикационна услуга плаща за него колективно без разделяне за потребление в жилищни сгради (нежилищни) помещения и общи домакински нужди.

По този начин действащата нормативна уредба не предвижда преходът на една или няколко стаи в жилищна сграда с централно отопление към различен тип индивидуално отопление и следователно правителството на Руската федерация, определящо стандартите за използване на комуналните услуги, не регулира възможността за определяне на отделни потребителски стандарти за нуждите на домакинството и стандартното потребление в жилищни (нежилищни) помещения.

В допълнение, част 15 от чл. 14 от Федералния закон от 27.07.2010 г., N 190-FZ "За топлоснабдяване", предвижда обща забрана за прехвърляне на жилищни помещения в жилищни сгради на отопление, използвайки отделни жилищни източници на топлинна енергия, с изключение на случаите, определени от схемата за топлоснабдяване. Тези ограничения са заложени, за да се запази топлинният баланс на цялата жилищна сграда, тъй като при преминаване към индивидуално топлинно снабдяване на поне един апартамент в жилищна сграда температурата в съседните помещения намалява, хидравличният режим в сградата за отопление е нарушен.

Плащането на топлинна енергия в жилищна сграда зависи само от общата площ на заеманите помещения. Тази услуга в къщи с централно отопление не може да бъде осигурена самостоятелно във всяка отделна стая на жилищна сграда. И общите потребности на домакинствата се плащат от собствениците, независимо от използването на отоплителните услуги в помещенията им. Правото на потребителите да откажат от централното отопление може да се реализира само ако цялата къща е прекъсната като цяло като част от реконструкцията, а не от нейните отделни помещения.

По този начин Московският окръжен съд на Рязан отказал ищеца да изпълни посочените изисквания.
Окръжен съд Рязан остави решението на окръжния съд непроменено, жалбата на жалбоподателя - без удовлетворение.

Източник: Rosteplo

Индивидуално отопление в апартамента: отказ от централната

Веднага след като температурата падне навън, хората се нуждаят от топлина, за да осигурят удобен живот. Въпреки това, предвид настоящата икономическа ситуация в страната, отоплителната система не отговаря на необходимите стандарти.

И топлофикационните тарифи са много високи. Понякога, въпреки факта, че батериите в хола са малко топло, сумата в получаването е така, сякаш наемателите са живели в парната баня в продължение на един месец.

И възниква въпросът: "Възможно ли е да се откаже от централното отопление?" Наистина се надяваме, че тази статия ще ви помогне да отговорите на всички ваши въпроси.

Индивидуално нагряване

Този тип отопление има няколко предимства пред централното:

 • икономии на разходи;
 • определяне на началото и края на отоплителния сезон;
 • контрол на температурата.

Голямото търсене за него възниква в Русия, тъй като топъл сезон е относително кратък тук, и официално отоплителния сезон започва доста късно. Ето защо, жителите на домовете и са склонни да се свържете отделно отопление, така че в периода между топлината на улицата и топлината в апартамента не е в купчина дрехи, разбъркване зъби.

Как да изключите апартамента от централното отопление?

Законодателството не забранява изоставянето на централното отопление, но на ниво отделните региони и фирми такова решение може да бъде проблематично: само цялата сграда може да се изключи от централното отопление, тъй като отоплителната система е част от собствеността на сградата. А изключването на един или няколко апартамента показва намаление на общата площ на имота, което се допуска само по време на реконструкцията на сградата.

Преди да се откаже от основната отоплителна система в апартамент, собственикът трябва да разгледа всички правни аспекти на тази операция.

Изключването на един или няколко апартамента в жилищна сграда изисква редизайн и преоборудване на всички инженерни мрежи. Ето защо при подаване на молба до съда за установяване на правата и получаване на разрешение за прекъсване на връзката има възможност за отказ, тъй като произведенията са технически трудни.

Цялата работа се извършва само от специализирани услуги. Всички разходи за изключване се заплащат от собственика на жилищното пространство. Ето защо решението за прехода трябва да бъде преценено и добре обмислено: необходимо е да се изчислят разходите и бъдещите спестявания - независимо дали тези действия биха били подходящи.

Цялата работа се извършва само след получаване на съответните документи и разрешения, в противен случай действията ще се считат за незаконни. Необходимо е също да се получи разрешение от съседите, тъй като текущата работа ще се отнася и за отоплителното оборудване (в крайна сметка цялото оборудване трябва да доведе до първоначалната му работа).

Това е важно! След като решението е внимателно обмислено и взето предвид всички нюанси, собственикът на апартамента прекратява договора с доставчика на топла вода и топла вода. Много организации не изпълняват задълженията си към клиентите, така че няма да има проблеми с причините за едностранното прекратяване на договора.

При преминаване към автономна отоплителна система на един или няколко апартамента на многоетажна сграда графиката за отопление на цялата къща не изчезва от разписката за комунални услуги, така че трябва да платите за тази услуга.

Най-често решетките в апартаментите се намират по такъв начин, че само радиаторите могат да бъдат изключени от общата верига и отстранени. А наличието на реки ще се счита за остатъчно отопление. И за тази топлина, която всъщност липсва, все още трябва да плащате, дори ако системата за централно отопление е изоставена.

Необходима документация

 • За да получи разрешение и да изключи централното топлоснабдяване, е необходимо да се предоставят на общинските служби:
 • заявка за изключване;
 • техническа документация на апартамента;
 • потвърждение на собствеността на апартамента;
 • съгласието на всички наематели, живеещи в апартамента (писмено);
 • писмено потвърждение на техническото преоборудване на апартамента;
 • технически проект с всички изчисления (проектът трябва да бъде с високо качество и добре проектиран, в противен случай той ще бъде отхвърлен, за да се избегнат нарушения на функционалността на отоплителната система на цялата къща).


Тогава същият пакет от документи се прехвърля на органите по противопожарна безопасност. И само след одобрение на всички работи от последния собственик на апартамента, е възможно да се премине от централно отопление към автономна.

Това е важно! В никакъв случай не трябва да замествате оборудването сами. Както вече беше споменато, това е сложна инженерна задача и с лична намеса уврежда работата на отоплителните и други системи. Законът на Руската федерация предвижда глоби за такива действия и "капитанът" ще плати за вредите, причинени на системите за подпомагане на живота у дома.

Ако ползата се реши в полза на движението, инженерен екип ще бъде изпратен в апартамента, за да посочи местоположението и местоположението на батериите.

Изисквания към проекта

Както вече беше споменато, за да получи одобрение и да направи прехода към самостоятелно отопление, се предоставя технически проект на общинската служба.

Никой няма да даде разрешение, ако проектът не отговаря на следните изисквания:

 • проектът показва стойността на жилищната площ, където се намира батерията в отоплителната система на цялата къща;
 • всички промени не трябва да противоречат на пожарната безопасност;
 • стойността на останалото оборудване се изчислява и се посочват сумите за плащане на "оставащото" отопление;
 • се дават изчисления на ефективността на превключване.

Следователно техническият проект не може да бъде съставен самостоятелно без подходящо инженерно образование, тъй като съществува голяма вероятност от несъответствие с изискванията на проекта. В резултат на това собственикът ще бъде отказан.

Това е важно! Най-добре е в тези случаи да се използват услугите на специализирани организации.

За да получи разрешение, проектът за повторно оборудване на отоплителната система е одобрен от следните организации:

 • енергийна компания;
 • топлоснабдяване;
 • газово обслужване;
 • жилищни органи;
 • архитектурна компания за защита на сгради.
 • Изисквания към отоплителната система

За да получи разрешение, собственикът на жилището трябва да закупи автономно отоплително оборудване (в повечето случаи стенен котел). Тя трябва да отговаря на всички технически стандарти и да гарантира циркулацията на въздуха по естествен начин и трябва да бъде на определено разстояние от отопляемите уреди.

Индивидуалното отопление е избрано, за да се спести. Ето защо се препоръчва използването на алуминиеви радиатори поради ниски разходи и висок топлообмен.

Възможно ли е да се изключи от основното отопление без разрешение на съседи?

Много рядко собствениците на апартаменти са изключени от централното отопление без разрешение на съседите си, тъй като елементите на отоплителната система не са включени в имота на жилищния комплекс. Тази ситуация възниква, ако домашната техническа документация не е оформена правилно.

Независимо от това ще се изискват разрешения от управляващите и контролните организации - всеки апартамент има технически паспорт, в който се записват всички промени, включително подмяната на отоплителното оборудване (демонтаж и монтаж на радиатори, тръби, тръбопроводи, клапани).

Анулиране на такси за централно отопление след прехода

Понякога, дори след получаването на разрешение за ползване, приходите все още показват сумата, която трябва да платите за централно отопление. Това означава, че абонатът не е изключен от регистъра. За разрешаване на конфликтната ситуация в органите за доставка на топлинна енергия се представят следните документи:

 • заявление за изключване от списъка на абонатите;
 • копие от техническия проект;
 • копие на разрешението за продължаване.
 • Как да се откажем от централното отопление в една висока сграда?

Често има ситуации, когато цялата жилищна сграда решава за централно отопление. В такива случаи преходът се отхвърля много по-рядко. Въпреки това, ако не бъдат изпълнени всички технически и организационни изисквания, наемателите ще получат колективен отказ.

Според Кодекса за жилищно строителство на Русия, за собствениците на апартаменти съществуват следните правила:

 1. да имат протокол за съгласие за прехвърлянето, получени на общото събрание на наемателите на къщата (всички собственици на апартаменти трябва да се споразумеят - по-вероятно да получат разрешение, в противен случай ще се счита за отделно изключване на апартаменти);
 2. изготвя заявление за изключване от централното отопление с подпис на всички жители на къщата;
 3. и двата документа се предават на комисията, отговорна за такива решения.

И в този случай управляващото дружество може да откаже на наемателите, ако подмяната на оборудването оказва неблагоприятно влияние върху функционирането на системите, които осигуряват комфортен живот на наемателите на други къщи.

Ако комисията реши в полза на многоетажна сграда, представителят на събранието получава списък с техническите изисквания, които се вземат предвид при съставянето на проекта за реконструкция за реконструкция на къщата. Ако някои от тях не се спазват, наемателите също могат да бъдат отказани.

На следващо място, наемателите изпращат този списък на организацията, която ще работи за повторното включване на отоплението.

Това е важно! При завършване на прехода към автономно отопление в къщата, всички комунални услуги оценяват резултатите от работата.

Ако къщата все още не е получил разрешение за преместване, можете да спестите по друг начин: да изолирате къщата с изолационен материал, да снабдявате метра и да се съгласите с управляващото дружество по график за почистване на отоплителната система.

Предвид информацията, предоставена в статията, можем да заключим, че автономното отопление все още има предимства пред централната. От правна гледна точка преходът също е възможен, но за да се случи това, трябва да се спазват всички установени от закона правила и разпоредби. Това важи както за изключването на отделните апартаменти, така и за цялата жилищна сграда.

Top