Категория

Седмичен Новини

1 Камини
Как действа пиролизният котел.
2 Котли
Как да си направим печка за гаража
3 Радиатори
Изборът на циркулационната помпа за отоплителната система. Част 2
4 Помпи
Главно меню
Основен / Камини

За какво и как се измиват и изпитват под налягане отоплителните системи


Планираното промиване и изпитване на налягането на отоплителната система поддържа стабилна работа на отоплителните мрежи. Промиването на отоплителните кръгове ви позволява да почистите вътрешната повърхност на получената скала, ръждата, отлаганията и отлаганията. Периодичното изпитване на налягането осигурява установеното възстановяване на топлина при дадено налягане. Оборудването, съдържащо се в поръчката, позволява да се намалят разходите за енергия, да се поддържа производителност и висока производителност на отоплителната система.

Какво е измиването и изпитването под налягане на отоплителната система

Строителните кодекси и нормативните актове регулират последователността и техническите детайли на работата по измиването и изпитването на налягането при отопление. Те съдържат графики и инструкции, които служат като задължително ръководство. Въз основа на разпоредбите, изложени в SNiP, следва същността на понятията "зачервяване" и "изпитване на налягането". Това е комплекс от работи, включително химическо, хидропневматично почистване, хидравлично тестване и настройка на отоплителното оборудване.

Какво е зачервяване

Flushing подготвя отоплителната мрежа за тестване; Използват се различни методи за почистване на вътрешните стени на тръбопровода. За тази цел се използват компресори или специални инсталации.

В състава на тръбните отлагания се намират двувалентен железен оксид, оксиди на магнезий, калций, мед, цинк и тривалентен серен оксид. Трябва ли да почистя такава табелка? Наличието на плаки води до повишено натоварване на отоплителното оборудване, провокира разрушения и пориви, като в същото време намалява ефективността на работа на топлинната линия.

Това е важно! Промивните системи за отопление трябва да се извършват на всеки 5-7 години. Спирането на крайните срокове е изпълнено с прекъсване на отоплителния сезон и с прекъсвания в работата на системата.

Същността на процедурата за навиване

Тестването на налягането е хидравличен тест на системата, за да се проверят течове и аварии, като се регулират стойностите на налягането в съответствие със стандартите. Тестовете се извършват чрез подаване на вода или въздух под налягане с хидравлична помпа.

Кримпването се извършва в следните случаи:

 • при завършване на инсталацията на отопление (въвеждане в експлоатация на системата);
 • при подмяна на отоплителни уреди и части от тръбопровода;
 • при подготовката на системата за отоплителния сезон.

Сред най-важните индикатори, влияещи върху охлаждащата течност и качеството на работното налягане на отоплението. Ограничаването на налягането зависи от височината и вида на конструкцията. Неизправностите в движението на охлаждащата течност, причинена от отлагания в тръбите, течове, аварии на инструментите, водят до резки спадове на налягането.

Това е важно! Ако налягането е над 40% над експлоатационните качества, задължително е измиването и изпитването на налягането на отоплението.

Последователността на работата по изпитване на налягането на отоплителната система

Как да подготвим отоплителната система за тестване на налягането

Основната цел на операциите по натискане е да се провери дали топлопроводът е затегнат. Високото налягане, инжектирано по време на изпитването, провокира повреда на компонентите, неподходящи за по-нататъшна работа, устройства и помага да се идентифицират зони за спешни случаи.

В подготвителния етап цялата отоплителна система е изключена и охлаждащата течност (антифриз или вода) е източена. Преди да проверите налягането, проверете възлите, клапите и другите клапани, прекъснете отоплителния кръг с щепсел от общата линия. Ако е необходимо, възстановете изолацията на тръбопровода и сменете уплътнителните уплътнения.

Процесът на нагъване на отоплителната система

Самата процедура включва следните стъпки:

 • запълване на системата с вода или въздух под допустимо налягане (1,5 пъти по-висока от тази на работника), използване на хидравлично или пневматично оборудване;
 • отстраняване на неизправности в системата;
 • откриване на течове, изтичане на вода и въздух.

Това е важно! Когато тествате, помислете за следните параметри:

 • вид тръбопровод (от който материал, дебелина на стената);
 • клапанни характеристики;
 • височината на сградата;
 • вид окабеляване.

За да се избегне порив на тръбопровода по време на инспекцията, те наблюдават показанията на манометрите. За да се открият течове в висока сграда, спускането на въздух или вода се извършва при налягане над работника с 30%. Посочената стойност се наблюдава за половин час, ако показанията останат стабилни, тестът за налягане се счита за завършен.

Намаляването на налягането показва понижаване на налягането, изтичане в отоплителния кръг. Определете мястото на произшествието. Преди ремонта водата се източва (разрешено е частично разреждане), изтичането се възстановява, след което отново се извършва тестване на налягането.

Какъв е тестът за натиск

За да се избере подходящото налягане за тестване под налягане, те се ръководят от работното налягане: за частни къщи - 1,5-2 атмосфери, за нискоетажни сгради с централизирана мрежа - 2-4 атмосфери, в 9-етажни сгради - 5-7 атмосфери, в високи сгради - 7 -10 атмосфери, от централата за комбинирано производство на топлинна енергия на основното нагряване на охлаждащата течност е 12 атмосфери.

Тестването на налягането в началото на новото отоплително оборудване се извършва под налягане два пъти по-високи от стандартните. Всички следващи тестове се извършват с увеличаване на налягането от 20-50% от производителността.

Кой се занимава с изпитване на натоварването при нагряване

Отговорността за подготовката на отоплителните системи се възлага на организациите, които експлоатират помещенията. Жилищните сгради се обслужват от служители на обществени услуги на управляващи дружества. В административни, промишлени помещения подобна работа се извършва от сервизен персонал.

Въз основа на стандартите за безопасност и позицията на професионалния подход е по-добре да се прилагат към сертифициран персонал, ако се изисква налягане и зачервяване на отоплението. Квалифицираните opressovshchiki притежават необходимите знания и технологии. Освен това те разполагат със специално оборудване и възможност да работят свободно върху отоплителната инсталация.

Изпитване под налягане на отоплителни системи

Висококачествената работа на отоплителните системи с висока енергийна ефективност и надеждност на тази работа зависят не само от компетентното проектиране и висококачествените монтажни работи, но и от задълбочено пускане в експлоатация: изпитване под налягане и зачервяване.

Защо прави хидротест

Както е известно, отоплителната система е затворена верига, работеща под налягане. Всяко изтичане на местата на резбови връзки на клапани или в местата за свързване на радиатора ще доведе до изтичане на вода, наводняване на помещения, повреда на строителни конструкции, довършителни работи и т.н. И тъй като системата работи през зимата под налягане и високи температури на охлаждащата течност, ситуации, които застрашават живота и здравето на хората. Последиците от изтичането на топлинни системи могат да бъдат много скъпи и проблематични по отношение на елиминирането им, особено през зимата.

Ето защо, хидравличните тестове на отоплителните и отоплителните системи са задължителни мерки при пускането в експлоатация на обекта и в подготвителния етап преди отоплителния сезон.

В някои случаи липсата на акт за изпитване на отоплителните системи на сградата е гарантиран отказ на организацията за доставка на топлинна енергия да пусне топлина в сградата преди началото на отоплителния период. Ето защо организацията, която експлоатира сградата, трябва да е наясно с процедурата за подготовка на мрежите и трябва да притежава необходимата квалификация за изпитване на отоплителните системи. Освен това кримпването на отоплителните системи, свързани с отоплителната мрежа на град или селище, е част от договора за топлоснабдяване.

Основната подготвителна работа и тестване на отоплителните системи включва следните дейности:

 • система за изпитване под налягане
 • захранващи тръбопроводи.

Какво е кримпване системи?

Чрез нагъване на отоплителните системи имаме предвид хидродинамичното тестване на мрежа от тръбопроводи, т.е. системата се поддържа под определено свръхналягане за определен период от време.

Цялото оборудване на отоплителната система също подлежи на изпитване на якост: топлообменници, радиатори, клапани и контролни клапани, помпени станции и други мрежови елементи.

В допълнение към хидравличното изпитване на отоплителните системи, всички останали отоплителни системи подлежат на годишна проверка: топлинни модули в сградата, индивидуални отоплителни тела, топлинни блокове, системи за топлоснабдяване за входяща вентилация и въздушни топлинни завеси, отоплителни системи и отопляеми подове, котелни помещения и др.

Стандарти, уреждащи процедурата за изпитване

Както при проектирането, монтажа, така и при тестовите работи, без да е известно регулаторната рамка, не е възможно компетентно да се работи по изпитването на натоварването на отоплителните системи.

Например в SNiP 41-01-2003 са дадени основните препоръки за тестване на отоплителните системи:

 • сградата трябва да има температура на въздуха над нула градуса;
 • изпитването на налягането не трябва да бъде по-голямо от максималното ограничение на налягането на оборудването и материалите в отоплителната система;
 • Налягането на изпитването за налягане трябва да бъде по-голямо от работното налягане на отоплителната система и оборудване с 50%, но показателят не трябва да бъде по-нисък от 0,6 МРа.

SNiP 3.05.01-85 регулира:

 • извършват хидравлични тестове на големи възлови елементи в мястото на монтажа;
 • в случай на спад на налягането в системата по време на хидравличното изпитване е необходимо визуално да се открие изтичането, да се отстрани изтичането и след това да се продължи изпитването за пропускливост;
 • изпитването на налягането на тръбопроводи с инсталирани клапани или клинови клапани трябва да се извърши с двойно завъртане на регулиращия бутон;
 • несглобяемите секционни нагреватели също трябва да бъдат притиснати на място;
 • заградените тръбопроводи трябва да бъдат подложени на тестване на налягането до точката на завършване;
 • изолационните тръби трябва да се навиват, докато се постави топлоизолация;
 • по време на работата по изпитване на отоплителни системи, котлите и мембранните цистерни трябва да бъдат изключени;
 • системата се счита за оперативна и преминава изпитвателната дейност, ако изпитването за налягане не е намаляло в продължение на 30 минути и чрез визуален метод не са били открити течове на вода;
 • Изпитването на отоплителната система за коректност и еднородност на отоплението се нарича тест за топлина. Такива дейности трябва да се извършват за седем часа с вода с температура най-малко 60 градуса. Ако през лятното часово време топлинният източник не даде температурата на кримпването, тестовете се отлагат, докато временното загряване се възстанови или докато се свърже с източника на топлина.

Всички хидравлични тестове се записват в процеса на кримпване и тестовете на скрити тръбопроводи се придружават от лист за скрита работа.

Редът и технологичните особености на изпитването на налягането на отоплителната система

Обикновено се извършват хидравлични тестове на системи за подаване на топлина с различни изпитвания на налягането в зависимост от предназначението на системата и вида на използваното оборудване. Например в сградата се вкарва топлинен вентил под налягане с налягане 16 атмосфери, топлоснабдителни системи за вентилация и IHP, както и отоплителни системи на многоетажни сгради с налягане 10 атмосфери и отоплителни системи на отделни къщи с налягане от 2 до 6 атм.

Отоплителните системи на новопостроените сгради се пресоват 1,5-2 пъти с по-голямо натоварване от работника, а отоплителните системи на стари и порутени къщи с ниски стойности в рамките на 1,15-1,5. Освен това, при пресоване на системи с чугунени радиатори, диапазонът на налягане не трябва да надвишава 6 атм., Но с инсталирани конвектори - около 10.

По този начин при избора на тест под налягане трябва внимателно да прочетете паспортите за оборудване. То не трябва да надвишава максималното налягане на "най-слабата" връзка в системата.

За начало отоплителната или отоплителната система се пълни с вода. Ако в отоплителната система се изсипва охлаждаща течност с ниско замразяване, изпитването под налягане се извършва най-напред с вода, след това с разтвор и добавки. Трябва да сте наясно, че поради по-ниското повърхностно напрежение топлоносителите на базата на етиленгликол или пропилей гликол са по-течни от водата, поради което в случай на незначителни течове по резбовани съединения, те понякога трябва да бъдат леко затегнати.

При подготовката на функционираща отоплителна система за отоплителния сезон работната охладителна течност трябва да се източи и отново да се напълни с чиста вода за нагъване. Отоплителната система обикновено се запълва в най-ниската точка на котелното помещение или топлинната единица чрез сферичен кран. Паралелно с изсипването на отоплителната система, въздухът трябва да се отвежда през климатиците на решетките, в горните точки на клоните или на маитевските кранчета на радиаторите. За да се предотврати проветряването на отоплителната система, системата се запълва само "отдолу нагоре".

След това налягането на системата се увеличава до изчисленото, като се контролира спадането на налягането през измервателните манометри. Паралелно с управлението на налягането се извършва визуална проверка на цялата система, тръбни съединения, резбовани връзки и оборудване за течове и появата на капчици върху ставите. Ако след зареждането с вода се образува кондензат, тръбите трябва да бъдат изсушени и след това проверката да се извърши по-нататък.

Отоплителните уреди и участъците от тръбопроводи, скрити в сградните структури, подлежат на задължителна проверка.

Отоплителната система се поддържа под налягане в продължение на най-малко 30 минути и ако не са открити течове и не е регистриран спад на налягането, се счита, че системата за изпитване под налягане е преминала.

В някои случаи е допустимо падане на налягането, но в рамките на границите, които не надвишават 0,1 атмосфера, и при условие че визуалната проверка не потвърди образуването на течове на вода и изтичането на заварени и резбовани съединения.

В случай на отрицателен резултат от хидравличните тестове, ремонтите се извършват с по-нататъшно тестване с повторно натиск.

В края на тестовите работи се подготвя акт на пресформи във формата, посочена в основните регулаторни документи.

Пневматично тестване на отоплителни системи

Основното ограничение на хидравличното изпитване е да работи в помещения с положителна температура, което е изключително трудно в сграда в процес на изграждане. Следователно, често преди основната тестова работа да се извършва изпитване под налягане на отоплителната система по въздуха.

Компресорът е свързан с дренажния вентил или с клапана Mayevsky във всяка точка на системата, увеличава се въздушното налягане и системата се съхранява за известно време без спад на налягането.

Промивни системи за отопление

Хидропневматичното промиване на отоплителните системи е задължителна мярка при подготовката на отоплителната система за стартиране преди началото на отоплителния сезон.

Водата циркулира през затворената верига на отоплителната система по време на периода на нагряване и при нагряване и охлаждане настъпва отлагането на твърдостта на солите. И това, заедно с процесите на корозия на вътрешните стени на тръбите води до отлагането на мащаб върху тях. Мащабът значително намалява вътрешното напречно сечение на тръбопроводите, увеличава хидравличното съпротивление на системата и намалява топлопреминаването от радиаторите.

При високотемпературните отоплителни системи мащабът води до локално прегряване и допълнително образуване на фистула. Отлагането на дебелина от 1 милиметър води до намаляване на топлообмена на отоплителната система с 15-20%. И в глобален мащаб това е огромна загуба на топлинна енергия и значително намаляване на енергийната ефективност на системата със значително увеличение на разходите за отопление на сградата.

Промивните системи за отопление са същите необходими ежегодни събития като тестовете за налягане и се извършват преди началото на отоплителния сезон или по време на пускането в експлоатация.

Основната характеристика на "запушената" отоплителна система е увеличаването на растежа на охлаждащия поток, увеличаването на времето за загряване или неравномерното нагряване на радиаторите. В тези случаи често възникват ситуации, когато тръбопроводите са горещи и радиаторите все още са студени.

Методът на хидропневматичния метод се намалява до запълване на системата с чиста вода и свързване на въздушен компресор към нея. Прекаленото въздушно налягане увеличава скоростта на потока на охлаждащата течност и създава потоци от турбулентни течности. Тези потоци в местата на скални находища създават вихрови трептения, в резултат на което частиците от замърсители се отделят от повърхността на стените.

При подаване на въздух под високо налягане клапанът на вентилационните вентили трябва да се затвори и за да се предпази компресора от навлизане на вода от системата, трябва да се монтира възвратна клапа.

Също така, за промиване на системата съществуват специални решения, които разрушават мащаба, депониран върху стените на тръбопроводите и по този начин намаляват тяхното хидравлично съпротивление.

Услуги, извършващи хидравлични тестове

Ако отоплителната система е монтирана от изпълнителя на етапа на изграждането на ново жилище, тогава отговорността за изпитването на налягането на тръбопроводите е изцяло на изпълнителя.

В случай, че отоплителната система вече функционира, независимо от това дали жилището е къща, общинска институция, търговски или офис комплекс, тестването под налягане се извършва от организация, обслужваща всички строителни системи. В жилищното строителство законът предвижда задълженията на управляващото дружество да поддържа отоплителната система в работно състояние и следователно да предприема мерки за подготовка за отоплителния сезон.

За административни и други комплекси системите се тестват или от оперативната организация, или от изпълнителя, който притежава всички необходими разрешителни за комплекс от произведения.

Изпитване на натоварването на отоплителната система: какво е това и защо е необходима такава процедура?

Нагревателната система е подложена на големи натоварвания поради вътрешно налягане и големи температурни колебания. След известно време тръбите се запушват с ръжда и калциеви отлагания, те трябва да бъдат почистени. Промиването и изпитването на налягането на отоплителната система са почистването и преразглеждането на състоянието й през интервалите между сезоните на отопление, съгласно кодовете на сградата на SNiP. Поддръжката е най-важното условие за добро здраве и безпроблемна експлоатация при всякакви условия.

Системата за отопление изисква редовна проверка и поддръжка, една от задължителните процедури е тестване под налягане

Какво е важно да знаете за измиването и тестването под налягане на отоплението

Устойчивостта и високият праг на работно налягане в водопроводната и отоплителната система са важни показатели за ефективното им функциониране. Индикаторите за налягането се измерват с манометър при тестване на налягането и промиване на отоплителната система. Всички правила и разпоредби за жилищни сгради са отразени в таблицата на SNiP.

Нивото на работното налягане зависи пряко от броя на етажите - колкото повече етажи в къщата, толкова по-високо е работното налягане в системата. Препоръчва се натискът и почистването на тръбопровода да се извършват с охлаждаща течност, когато е налице свръхналягане 35-40% или повече. Превантивните кримпващи работи са възможност за откриване на дефекти в тръбите и радиаторите, както и недостатъците на тяхната връзка. Дори и с висококачествена инсталация на тръбопроводи с време тръби се запушват.

При разрязването на разглобената тръба се вижда видима утайка, при която луфтът се стеснява. Тези отлагания по време на отоплението намаляват ефективността на отоплителната система. Химическият анализ показва, че процентът на седиментите се различава по регион. Но основата е:

 • закален калций;
 • ръжда;
 • органични отлагания;
 • оксиди на сяра, цинк, мед и магнезий.

Нападението увеличава общото натоварване, което затруднява протичането на топлата вода в участъците на завъртане на главната мрежа, в крановете и свързващите възли. Постепенно част от отоплителните радиатори могат да бъдат толкова запушени, че да не могат да функционират напълно. Утайките в тръбите могат да доведат до пукнатини и счупвания на ставите на всеки етаж.

С течение на времето се натрупват отлагания на различни вещества в тръбите, които стесняват лумена и увреждат движението на охлаждащата течност.

Внимание! Планираното промиване и изпитване на налягането на отоплителната система в градските апартаменти, според SNiP, трябва да се извършват на всеки 5-7 години.

За хидропланирането на частни къщи са достатъчни 2 атмосфера, а при високите сгради граничното налягане е до 6-7 атмосфери. Работните условия и подобен натиск обаче се създават от специален компресор от специалисти, които проверяват индикаторите с манометър и индикатори.

В частния сектор се предвиждат такива стандарти, но в действителност работата се извършва много по-рядко - само след откриването на дефекти на тръбопровода:

 • поток и постоянна влажност под радиатор или тръба;
 • частично или пълно снижаване на налягането с "чешма" в близост до акумулатора;
 • постепенно блокиране на една от секциите, в резултат, 1 стая остава студена.

Превантивните мерки гарантират топлопредаването, установено от нормите SNiP при оптимално налягане. Доброто състояние на топлопровода е ефективността и високата производителност на отоплението, както и намаляването на разходите за отопление на сградите.

Основната работа на подготвителната фаза

Преди да натиснете нагревателната система в частна къща, отделен блок или апартамент, е необходимо предварително подготовка:

 • проверка на работата на сферичните клапани, клапани и други клапани, които, като тръбите, са покрити със седимент и ръжда (преварена);
 • общо изключване или отрязване от главната линия през клапани и щепсели;
 • източване на охлаждащата течност;
 • смяна на уплътненията;
 • подготвяне на скоби за осигуряване на плътност в случай на авария;
 • профилактика и възстановяване на топлоизолацията:
 • проверете затягането на отоплителния кръг.

Преди да започне теста, охлаждащата течност от тръбите и радиаторите на отоплителната система се източва с помощта на кранове

Основната цел на тестването на налягането и промиването на отоплителната система е превантивната проверка на отоплителния кръг, за да се открият проблемните зони и да се потвърди готовността за нов отоплителен сезон.

 1. Измиването на тръби и радиатори за отопление се извършва по различни начини:
 2. Хидрохимични (специални реагенти разтварят соли и оксиди).
 3. Разпръскване (почистване на системата със сгъстен въздух и вода с висока турбулентност).
 4. Въздушен шок (замърсяване на въздуха под налягане при висока турбулентност).
 5. Комплексен метод.

Хидравличната проверка преминава след стъпката на промиване. Колкото по-дълго отоплителната система работи без зачервяване, толкова по-лоши са вътрешните стени на металните тръби в най-лошо състояние.

Преглед на процеса

При кримпване на отоплителната система те проверяват надеждността на всички връзки, плътността на тръбните съединения с радиатори. Подобна работа се препоръчва:

 • в навечерието на пускането в експлоатация на нова система или при завършване на инсталирането на допълнителна част от системата;
 • в извън сезона, преди да пуснете охлаждащата течност;
 • през периода на неактивност (когато е прекъснат от общия ръст);
 • след реконструкция, реконструкция или ремонт;
 • при надстройване на някои единици и цялата система;
 • в края на "мъртвия сезон", когато прекъсването на връзката с общата магистрала беше принудено по време на отсъствието на собственици или след принудително прекъсване за няколко години.

Ако е необходимо, отоплението се извършва и със специално оборудване.

Изчистването на примесите и тестването на топлоносителя под налягане показва всички недостатъци на свързването на тръбите. Този превантивен метод е възможност за предотвратяване на аварийно проникване през отоплителния сезон. След промиване на отоплителните системи е много по-лесно да се запази тяхната висока ефективност при оптимално налягане в съответствие с установените норми на SNiP. Оборудването е в ред - гаранция за икономична работа и висок топлообмен и намаляване на разходите за поддържане на висока температура в отоплителната система.

Собствениците на частни къщи с автономно оборудване се интересуват от това, какви са тестовете за натоварване на отоплителната система. Същността на процеса е да се приложи налягане на водата под налягане или сгъстен въздух към веригата на системата, като се проверяват индикаторите с манометър. Ако няма изтичане или налягането на въздуха остава същото за 20-30 минути - няма повреди.

Главната фаза на изпитване на налягането е запълването на веригата с вода от чешмата или от изпускателния вентил в връщащата тръба. Измества въздуха от радиаторите под налягане и запълва всички ниши. В някои случаи процедурата се повтаря няколко пъти, особено при двуканална отоплителна система в частна къща. По-лесно е да се открият течове на отоплителните мрежи, когато нивото на налягане е 35-50% по-високо от нормалното, така че специалистите използват преса и устройство за измерване на налягането (манометър).

Внимание! Степента на снижаване на налягането е намаление на налягането по време на половинчасов тест, когато отоплителната система е под налягане с въздушна среда.

Място на ненадеждна връзка може да бъде навсякъде. Най-трудно е да откриете отделение за снижаване на налягането в затворени помещения:

 • тръбата се маскира в стената или минава през стените;
 • част от контура е скрита в нишите, под плотове и гипсокартонени конструкции;
 • отопление "пришит" с декоративни панели;
 • отоплителната верига скрива вградената мебел.

Преди натискане проверете всички фуги на тръби и фитинги.

Ако причината за изтичането не може да бъде открита в открити пространства, е необходимо да се демонтират конструкциите, зад които са скрити тръбите. Малък отвор в горната част на кръстовището на тръбата и радиатора е трудно да се открие, без да се подава вода или въздух под налягане. Аварийният фрагмент рядко се намира на плоска тръба, най-често се установява снижаване на налягането в възловите участъци на отоплението:

 • съединителя;
 • фитинги;
 • тръби и кръстове;
 • кранове и вентили;
 • други спирателни вентили.

Изтичането се елиминира след изтичане на водата и пречистването на тръбопровода. След това се извършва контролна проверка или изпитване на нагряването при многократно натиск.

Какво е важно да знаете за процеса на измиване на тръби и радиатори

Изпитването под налягане на отоплителната система е нейното "издухване" под налягане, извършено след хидропрофилактика. Измиването, както и изпитването на налягането, се извършват на 2 етапа. Чрез дренажните отвори изхвърлят примесите, излизащи с водата.

За ефективно почистване калциевата утайка с добавка на ръжда предполага разхлабване с химически реактиви. Част от угасната седиментация лесно се издига като суспензия и се отстранява от системата по време на изпитването на налягането по какъвто и да е начин. След отстраняване на натрупвания върху вътрешната стена на тръбата е необходимо повторно промиване. Възможно е седиментите на завоите и тесните участъци не само да не изчезнат, но и да "грабнат" нова мръсотия.

Това е интересно! Често възниква въпросът - защо оборудването работи безупречно в продължение на много години, и когато налягане тестване на отоплителната система на жилищна сграда имаше внезапно depressurization. Всичко се отнася до собствеността на топлата вода, в която се образува изметът, като в електрическа кана. Той е в състояние да "кръпка" малки дупки, които се появяват от корозия, заменяйки ръждата.

Кримпирането се извършва под високо налягане, което се вкарва в системата със специален апарат.

Ненадеждното "временно покритие" на развалена тръба се открива при обработката на налягането. Рано или късно водата ще потече от проблемната зона през отоплителния сезон. Често наемателите чуват странен шум, когато системата е напълнена с охладител. Това предполага "проветриви" зони, особено когато батерията остава студена след захранването с гореща вода. Въздушните щепсели също се елиминират под налягане, но въздухът се освобождава на най-горния етаж преди стартирането.

Преди да измиете, не забравяйте да премахнете неща, които могат да бъдат безнадеждно повредени в случай на авария. Експертите също препоръчват да се обърне внимание на калта в инжекционното оборудване и на изхода. Това ще осигури известна защита срещу натрупаните в продължение на няколко години замърсявания на радиатори.

Независимо от времето на планираното изстрелване на охлаждащата течност в тръбите според SNiP, в зависимост от градския или регионалния график, се препоръчва да се натоварва отоплителната система през лятото, ако има съмнения относно нейната цялост.

Препоръки за кримпване на системи

Макар че този процес е лесен за овладяване, не си струва да се спускате на работа, без да се консултирате със специалисти и съответното оборудване. Най-доброто ще бъде помощта на човек, който има известен опит в кримпване на отоплителните системи.

Най-трудното нещо, което трябва да направите, е да се изчисли нивото на налягане, при което се вземат предвид всички фактори, включително схемата на схемата, диаметъра на тръбите, експлоатационния живот и времето на последната ревизия. В частния сектор е важно да не се навреди на основата на отоплителната верига - котела, така че да бъде отрязан с щепсел. Старите тръби под високо налягане могат да се сринат и е трудно да се предскаже къде.

Трудно е да се изчисли нивото на налягането, което е необходимо, за да се притисне определена система.

Профилните организации използват химически реагенти за отстраняване на депозитите. При почистване налягането се удвоява, спазвайки предпазните мерки. След завършване на изпитването на налягането на отоплителната система съгласно SNiP се изготвя акт, потвърждаващ пълната готовност на веригата за безопасна работа.

Специалистите в приемането на оборудване на отоплителната мрежа трябва да получат малък пакет от документи, включително актове:

 • изпитване под налягане;
 • хидравличен тестване;
 • приемане на системата.

След профилактиката водата се прибавя към електрическата верига, за предпочитане чрез филтър, така че да не се появи нова мръсотия. Екранът на филтъра не трябва да пречи на потока.

Схема за автоматично промиване за отопление на отоплителната система

Превантивното почистване на вътрешната повърхност на тръбите се извършва преди отоплителните системи да се навиват, за да се отстранят всички окачени капки и отлагания върху вътрешната стена от тръби и радиатори. Цялата работа се извършва между два сезона на отопление.

Нагревателният кръг се запълва с вода от водоснабдителната система, когато изпускателният вентил е отворен. Промиването се извършва, докато утайката се отстрани напълно, докато от дренаж изтича чиста струя. Това може да продължи от 20 минути до 2 часа.

Следващият етап включва гореща вода от котела, след което се изключва и водата се източва напълно. Горещият поток в тръбите премахва отлаганията, които не са засегнати от студената вода. По-добре е да го направите с киселинни реактиви. В домашна обстановка алкалната среда се счита за най-безопасната, например сода. Той е неефективен срещу калциевите отлагания, но добре разхлабва обичайното замърсяване. Понякога се използва избелващо средство.

Комплексните вериги се измиват с части, като се използват запушалки и клапани между замърсените и почистените зони. Когато процесът приключи, преминете през етапа на пресоване на отоплителната система, за да установите слаби области, които са склонни към снижаване на налягането. Връзката трябва да се изключи от котела и помпата. Всички връзки трябва да са непокътнати, в противен случай разликата ще доведе до сериозни поправки.

Внимание! При сложна системна конфигурация на няколко етажа налягането се увеличава, когато се издига на по-висок етаж.

Изпитването на налягането на отоплителната система с въздух включва вкарване на поток в тръбите със специално устройство и индикаторите се проверяват с манометър. Най-често в домашни условия се използват механични или електрически преса. Припомнете си, че в частния сектор натискът на веригата се прави в рамките на 2 атмосфери, в градски условия, ние приемаме по-високи нива. Падащи налягания с непълна плътност.

Най-уязвимите места са опаковъчните жлези, резбови връзки, ръждиви вентили и преходи към системата "топъл под". В края на тестовото кримпване се монтират броячи, сензори, релета и друго оборудване.

Технологията на промиване и изпитване на натоварването на отоплителната система

Правилната работа на отоплителната система през зимния период зависи не само от налягането в системата, но и от качеството на охлаждащата течност и навременността на технологичното обслужване. Тези видове работа включват измиване и изпитване под налягане на отоплителната система. Поддръжката ще ви помогне да избегнете изтичане и пробив на системата по време на работа. Препоръчва се да се провери работата на системата чрез хидравлични тестове преди началото на отоплителния сезон.

Защо да използвате система за изпитване под налягане?

Нагревателната система има естествена или принудителна циркулация на охлаждащата течност. При принудителните системи течността се движи през тръбите с помощта на помпа, естествено - с помощта на известно налягане в кръга. Тестване на налягането - проверете затягането на всички връзки. Извършва се веднага след инсталирането на системата преди пускане в експлоатация, както и след период на неактивност в извън сезона, ремонт, преработка и модернизация на системните елементи.

Водната верига или сгъстеният въздух се подават към кръга на отоплителната система под налягане. Тази процедура ви позволява да идентифицирате слабите точки в схемата, лошото качество на връзките, точките на пропускане. Повредените елементи и местата с нискокачествени съединения пропускат. По този начин е възможно бързо и точно отстраняване на повредите преди стартиране на системата. Изпитването за пропускливост е предотвратяването на верижна повреда и изтичане поради внезапни падания на налягането в отоплителната система.

Етапи на кримпване

Преди започване на кримпването, отоплителният кръг се почиства от слоеве, ръжда и примеси. За да направите това, системата се измива, извършете външна проверка на тръби, изолация и връзки за дефекти. В многоетажните сгради те блокират контура от общия хоризонт, за да осигурят автономност за периода на инспекцията.

Контурът на системата е пълен с вода. Въздухът се изпомпва през помпата, системата се проверява за течове. Налягането в схемата се създава повече от работата. Местата, където въздухът прекъсва връзките, са маркирани, за да отстранят дефекта. Качествените съединения не страдат от такива тестове. Водата се източва, отстранява се. След това се повтаря процедурата за навиване.

Процедура за тестване на течове

Технологията на кримпване се регулира от нормативни документи в областта на строителството - SNiP. Този документ подробно описва самия процес, уточнявайки регулаторните параметри на системата и отчитайки правилата за безопасност.

Когато провеждате тест за течове, помислете:

 • вид окабеляване;
 • параметри на контурните материали;
 • характеристиката на заключващите елементи;
 • брой етажи.

Промиването на системата ви позволява да отстранявате отлагания, химически съединения, соли, ръжда и други механични отпадъци. Ако не е извършено зачервяване, една година след пускането в експлоатация ефективността на отопление намалява с 5%, след 2 години - с 15%, след 3 години - с 25%, разходите за отопление се увеличават. Депозитите нарушават циркулацията на охлаждащата течност в системата, причинявайки преждевременна повреда на отоплителния котел.

Първият етап на измиване у дома: напълно запълнете отоплителната система с вода и без да я отделяте от водопровода, отворете изпускателния клапан. Промиването се извършва докато чистата, чиста вода изтича извън изпускателния вентил. Средната продължителност на процедурата е около два часа. Това промиване премахва всички механични отломки от веригата.

След това системата се напълва отново с вода, водата се нагрява до кипене, котелът се изключва и водата се източва. Вторият етап премахва ръждата и отлаганията. Измиването се препоръчва да се повтаря ежегодно и не по-късно от 5 години работа. Прах за избелване може да се добави към водата, която ще дезинфекцира водата в системата. В сложни структури измиването се извършва на части, измитите вериги се изключват с клапани.

След измиване, продължете директно към кримпване. Трябва да се уверите, че няма видими повреди в системата и че помпата е изключена. Проверката на херметичността се извършва под налягане, което е с 30% по-високо от работното. В случай на повредени връзки или спирателни вентили може да възникне разрив на кръстовището, водата под налягане ще наводни помещението.

Преди проверката системата се напълва с вода под налягане от 2 атмосфери. Ако изграждането на тръбопровода има сложно окабеляване или системата се разрежда на няколко етажа, налягането се увеличава в съответствие с принципа, колкото по-висок е подът, толкова по-голямо налягане се прилага. След това свържете пресата за кримпване, която впръсква въздух в системата. Връзката премахва щепселите чрез вентилация на въздуха от системата. След това налягането в схемите се поддържа на същото ниво и манометърът се проверява.

Ръчните и електрически преси са подходящи за кримпване. Трябва да се помни, че работното налягане в контура на частна къща и високи сгради е значително различно. В селска къща е до 2 атмосфери в апартамент от многоетажна сграда - 5 атмосфери. Не превишавайте налягането във веригата при кримпване с повече от 50%. При по-стари системи налягането се увеличава до 20%. Налягането в системата постепенно се увеличава на всеки 10 минути до желаната стойност, като се проверява херметичността на ставите и се контролира манометърът.

Ако според показанията, след задаване на необходимите параметри, налягането в системата е стабилно за 30 минути, тогава няма да има течове в системата. При изтичане налягането в кръга пада. Слаби точки са резбови съединения и уплътнения, както и тръби на подово отопление. За да се поправят повредените зони, водата може да бъде частично източена, ако проектът позволява. Измервателите за отопление се монтират след завършване на цялата работа.

Препоръки за кримпване на системни схеми

Не се препоръчва на лица без опит да провеждат тестове под налягане сами. Налягането при тестване на налягането се избира, като се отчита диаметърът на тръбите и продължителността на работа на системата. Ако налягането случайно се надхвърли допустимото, особено в старите вериги, в допълнение към разрушаването на предпазния вентил, тръбопроводът може да се счупи и котелът да се повреди, което е много опасно.

Специализираните организации извършват измиването на системата с химически реактиви, което е неприемливо за самоподготовка в дома според правилата за безопасност. Тестването на налягането се извършва чрез увеличаване на налягането до 50%. В края на превантивната поддръжка се издават документи, потвърждаващи безопасността на експлоатацията:

 • актът на хидравличното изпитване;
 • сертификат за налягане;
 • сертификат, потвърждаващ готовността на системата.

Измиването и изпитанията на налягане от специалисти гарантират не само качеството на работа, но и надеждността на отоплителната система през отоплителния сезон. Ако след стартиране на системата след промиване и формоване се получи допълнителен шум, това означава, че в веригите са се появили задръствания. Те се отстраняват чрез затопляне на системата и освобождаване на въздух през клапаните в радиаторите.

Ако е необходимо, добавете вода към системата. За да се предотврати навлизането на твърди частици от системата за водоснабдяване в отоплителната система, се препоръчва да се монтират груби филтри на входа. По време на превантивното промиване на системата е необходимо също така да се премахне и промие филтърния екран.

Промиване и изпитване на налягането на отоплителната система

Промиване и изпитване на налягането на отоплителната система

За да може отоплителната система да запази своята ефективност и ефективност за възможно най-дълго време, тя трябва периодично да се промива. Това просто събитие ви позволява да премахвате мащаба и различните видове боклук от елементите на системата.

Промиване и изпитване на налягането на отоплителната система

Съгласно правилата, загряването на отоплителната система трябва да се извършва от специално обучени хора. Но ако искате, можете да го направите сами. Разгледайте предоставеното ръководство и започнете.

Промиване и изпитване на налягането на отоплителната система

Защо изплаквате отоплителната система?

Забелязали ли сте, че един от вашите приятели или съседи има батерии, които са много по-топли, отколкото в дома ви? Може да има няколко причини за това, но най-често срещано е наличието на блокиране в отоплителната мрежа. Това е да се елиминират такива проблеми и да се предотврати по-нататъшното им поява и зачервяване.

Симптоми и прояви на запушена отоплителна система на частна къща

Ефективността на отоплението се намалява поради два основни фактора, а именно:

 • наличие на минерални отлагания в тръбите. Най-често този проблем се наблюдава при системи, оборудвани с не-галванизирани стоманени тръби. Калциевите и магнезиевите соли започват да се отлагат върху повърхностите на тръбите, което води до значително намаляване на производителността. При системи, изградени чрез поцинковани тръби, този проблем обикновено не се появява;

Появата на минерални отлагания в тръби

 • загряване на радиатори за отопление. Най-често местата на наводнения, в които охлаждащата течност се движи при ниски скорости.

  Чугунните батерии, както и радиаторите с голям брой секции, са най-чувствителни към замазка. Зависимостта е проста: колкото повече секции и колкото по-големи са те, толкова по-бавно се движи охладителната течност през системата и толкова по-голяма е вероятността за заглушаване.

  Инструкции за промиване на отоплителната система

  Пневматична импулсна почистваща верига

  Има 2 основни метода на загряване на отоплителната система, а именно:

  • използване на специално хидропневматично оборудване;
  • използвайки химически реагенти.

  Хидропневматично измиване

  Хидропневматично промиване на отоплителните системи - инструкции

  Хидропневматично промиване на отоплителните системи - инструкции

  Този метод се използва активно от местните ZhEKami и е доста ефективен. Необходимо е само да се направи всичко в съответствие с технологията.

  Принципът е много прост: първо, водата се изхвърля от системата, а след това се подава обратно. За "регулиране" на водния поток се използва специална пневматична помпа. В резултат на това, под въздействието на доста силен натиск, се извършва пилинг на мащаба и други натрупвания, а когато водата се източва, те се отстраняват от системата.

  За самопровеждането на такава процедура ще ви трябва пневматична помпа, която може да натовари повече от 6 кг / см 2.

  Последователността на действията е както следва.

  Преди да започнете, трябва да изключите всички кранове.

  Face futorki отвинт с ключ

  Първата стъпка. Затворихме връщащия вентил.

  Диаграма на линиите на отоплителната система

  Втората стъпка. Свързваме пневматичната помпа с вентила, монтиран след вентила.

  Третата стъпка. Нулирайте "връщащата линия".

  Четвърта стъпка. Даваме на пневматичната помпа да натисне налягането над 6 кг / см2 и след това да отвори клапана, към който е свързан.

  Пета стъпка. Алтернативно да се припокриват всички ремаркета. Правим го по такъв начин, че в един момент да бъдат блокирани не повече от 10 рейзъри. Спазването на това правило ще направи процедурата за пране възможно най-ефективна.

  Шестата стъпка. Ние прехвърляме системата да падне в обратна посока. За да направите това, направете следното:

  • затворете нулирането и изключете клапана, свързан към помпата, и изключете устройството;
  • затворете отворения клапан и след това отворете подобна на "връщащата линия";
  • рестартирайте отоплителната система. За тази цел свързваме пневматичната помпа с клапана в обратната посока, след което отваряме клапана и включим помпата. Течността ще се движи в различна посока.

  Можете да определите продължителността на зачервяването с "око". Системата започва ли да оставя ясна прозрачна течност? Можеш да свършиш! Върнете клапаните и клапаните в първоначалното им положение и изключете помпата.

  За да съберете мръсна вода, подгответе подходящ контейнер. Ако желаете, можете да свържете маркуч към батерията и да осигурите изпускането на замърсената охлаждаща течност до канализационната система.

  Химическо измиване

  Схема за измиване на химически тръби

  Използването на този метод може да се прибягва само в два случая, а именно:

  • ако е необходимо, почистване на отоплителната система с естествена циркулация, изградена от стоманени тръби. Препоръчително е да се използват химични реактиви в ситуации, при които поради някаква причина няма желание да се промие цялата система. Най-често запушването се отлага в топлообменници. Същата система може да се натопи около периметъра. Във втория случай няма да има голямо количество химически флъш;
  • ако е необходимо, възстановете старата отоплителна система. В продължение на десетки години експлоатация, тръбите могат да бъдат запушени и обрасло, така че силата на пневматичната помпа да не бъде достатъчна за ефективно почистване. Разбира се, би било възможно да се вземе по-мощна помпа, но никой не може да гарантира, че тръбите няма да избухнат под такъв натиск.

  Това е важно! Ако тръбите са много стари, с признаци на корозия и деформация, може да няма положителен резултат от зачервяване. Химическите реактиви просто разтварят ръждата, причинявайки изтичането на тръбите. Единственото ефективно решение в такава ситуация би било замяната на стари магистрали.

  Реактив за пране

  Принципът на измиване е прост: вместо охлаждащата течност, в системата се излива специален разтвор, съдържащ киселина и алкали. След това сместа се циркулира за 2-3 часа (ако основната циркулация не се почиства с естествена циркулация, затова ще е необходимо да се свърже пневматична помпа), след което тя се източва и тръбите се пълнят със стандартен топлоносител.

  Реактиви за промиване и защита на отоплителните системи

  Това е важно! Съгласно изискванията на SNiP, реагентите от този вид са забранени да се източват в канализацията. Най-добрият вариант е да се неутрализира използваната смес със специален състав. Можете да го купите на същото място като миещия разтвор.

  В никакъв случай не използвайте такива химически смеси за почистване на алуминиеви тръби. Ако продуктите останат непокътнати след измиването, те ще работят много по-малко.

  Задължително зачервяване на системата на частна къща се препоръчва поне веднъж на всеки 7-10 години.

  Възможно ли е да се измие отделна батерия?

  Сега знаете как да изплакнете отоплителната система. Понякога обаче става необходимо да се почисти отделна батерия. Има решение за тази ситуация.

  Охлаждаща верига за отопление

  Това е важно! Необходимо е отделно да се измие отделен отоплителен отоплител преди началото на отоплителния сезон.

  Купете в кранчето за водопровод за зачервяване. Освен това трябва да закупите гумен маркуч и фитинга с резба, съответстваща на диаметъра на закупения промивен кран. Монтирайте фитинга върху маркуча.

  Директно миене се извършва в следната последователност.

  Първата стъпка. Свързваме се с вентила за очистване на отоплителния радиатор.

  Втората стъпка. Свържете маркуча с маркуча към крана за промиване.

  Третата стъпка. Вторият край на гумения маркуч е насочен към тоалетната.

  Четвърта стъпка. Отворете кранчето за промиване и го оставете за 20-30 минути. В процеса на чакане държим маркуча така, че да не изскача от тоалетната чиния.

  Това е важно! Въпреки че се препоръчва отделни батерии да се изплакват стриктно преди старта на отоплителния сезон, в някои ситуации необходимостта от зачервяване се получава при пълно загряване. Ако имате такъв случай, натиснете маркуча навътре, директно в стъпалото. В противен случай гореща охлаждаща течност може да разруши тоалетната.

  Видео - Отопление на отоплителния радиатор

  Таблица за избор на реагенти за промиване на отоплителната система

  Изпитване под налягане на отоплителната система

  Ръчна помпа Opresovochny

  Преди стартиране на системата е необходимо да се извърши кримпване. Тази процедура може да открие течове и други слаби места.

  Тестването на налягането се извършва с помощта на компресор или помпа. Основното е, че оборудването може да доведе до налягане, надхвърлящо работното налягане за вашата система. Проверете този индикатор в местната обществена услуга.

  Последователността на действията е както следва.

  Първата стъпка. Визуално проверете отоплителния кръг за видими дефекти. Запазете запомнящи се места.

  Втората стъпка. Свързваме помпата към отоплителната система (ръководството за свързване е цитирано по-рано) и прилагате налягане, надхвърлящо работното налягане с 1-2 atm. Предварително изключете аварийния предпазен клапан.

  Изпитване под налягане на отоплителната система

  Изпитване под налягане на отоплителната система

  Третата стъпка. Свързваме манометъра към помпата. В рамките на 1-2 часа ние фиксираме индикаторите за налягане. Ако те не се променят, всичко е наред със системата. Ако налягането спадне, има течове. Откриването на течове е много лесно. Достатъчно е да поставите решение на сапун върху елементите на системата. Мехурчетата ще се показват на дефектни места.

  Смажете с тръби и връзки за сапунени разтвори

  Откритите повреди се ремонтират чрез подходящ метод (студено заваряване, свързващо решение и др.). След уплътняване трябва да се повторят дефектите на теста. Ако налягането остане на едно и също ниво, вие сте се справили с всичко. Можете да поставите охлаждащата течност в електрическата верига и да включите отоплителната система.

  Промиването на отоплителната система премахва блокирането и мащаба, като по този начин се увеличава ефективността на основната линия и се удължава експлоатационният й живот. Сега имате цялата необходима информация за извършване на необходимите дейности сами.

  Видео - Хидропневматично промиване на отоплителната система

  Видео - Химическо промиване на отоплителната система

  Измиване и изпитване на налягането на отоплителните системи

  В периода на внезапни промени в температурата правилното функциониране на отоплителната система е много важно. Това е топлината в къщата, която осигурява нормалното съществуване на нейните жители. Елементите на тази система, които работят под налягане, имат някои характеристики на работа в трудни условия.

  Следователно, за да се избегне появата на изтичане на радиатор, пробиви на тръбопроводите и други проблеми, е необходимо да се прибягва до превантивни мерки. Изпитването под налягане на отоплителната система е набор от мерки, състоящи се в оценка на степента на готовност на оборудването за ефективна работа.

  Основните изисквания, които се прилагат за отоплението на жилищни сгради и апартаменти, са непрекъснатото функциониране и трайното функциониране на комуникациите. Услугата на цялата система се полага на етапа на проектиране, а трайността зависи главно от качеството на услугата. Това е промиване и изпитване под налягане на отоплителни системи, които ще осигурят дълъг живот на охлаждащата течност.

  Значението на загряването на отоплителните системи

  Качеството на отоплението и ефективността на захранването му са силно повлияни от ръжда, мащаб и отлагането на мръсотия и пясък. За да се елиминира влиянието на тези отрицателни фактори, има две възможности. Първо, да се подобри качеството на охлаждащата течност до изискваната скорост. Втората възможност е изпитването под налягане на системите за отопление, които се произвеждат редовно.

  Трудно е да се подобрят характеристиките на водата и е напълно възможно всички да извършват дейности по поддръжка на почистващи тръби, радиатори и котли.

  Проблеми на отоплителната система

  Скалата, която се появява на стените на тръбите, причинява механично износване на метала. Благодарение на натрупванията топлината на тръбите намалява, техният диаметър намалява. В този случай, триенето на охлаждащата течност по стените се увеличава значително, което води до спад в дебита на горещата вода. Следователно температурата намалява поради термично съпротивление.

  Всички тези мащабни ефекти предизвикват увеличен разход на гориво. Това ще допринесе за по-високи разходи, а ефективността на системите ще намалява постоянно. В това отношение изпитването под налягане на отоплителните системи е изключително важно събитие.

  Подготовка за работа

  Налягането е основната характеристика, която влияе върху развитието на охлаждащата течност и качеството на отоплението на къщата. При увеличаване на показателите за налягане е необходимо повече от 40%, необходимо е изпитване на налягането на системата за отопление. Налягането зависи от броя на етажите в сградата (колкото по-голям е броят на етажите в сградата, толкова по-високо ще бъде нивото на налягане). Топлата вода се движи през тръбопровода под действието на различни хидравлични сили. При силни скокове налягането може да надвиши допустимите стойности. За да се избегне това, е необходимо да се извършват работи по поддръжката.

  Изпитването под налягане на отоплителните системи започва с подготвителната част. Трябва внимателно да изследвате всички компоненти на структурата. За да се създаде тежест, се добавят опаковъчни жлези. Ако има нужда, тогава се възстановява изолацията на тръбопровода. След това сградата се отрязва от общата система за отопление на къщата с помощта на щепсели.

  Кримващата технология

  Работата започва с пълнене на тръбите с вода. Системата е свързана към водоснабдяването. Течността влиза под ниско налягане и изтласква въздух от устройството, като запълва всички възли. Газът, който напуска системата, трябва да бъде намален и за няколко посещения.

  За откриване на течове в жилищна сграда въздухът трябва да бъде освободен при определено налягане. Следователно, промиването и изпитването на налягането на отоплителната система се извършват с помощта на преса.

  Намаляването на налягането по време на изпитването за налягане показва запушване на уплътнението и изтичане. Мястото на злополуката може да бъде различни резбовани връзки, батерии, спирателни устройства и други елементи на системата. Необходимо е да се намери локализирането им, след това частично или напълно да се отцеди водата и да се извършат ремонтни работи върху повредените зони.

  Изпитването под налягане на отоплителните системи се извършва до стабилизиране на работното налягане. За постигане на оптималния си размер се използват специални помпи.

  Понастоящем се използват три основни технологии за промиване на отоплителната система. Всеки метод има определени предимства и недостатъци.

  Химическо измиване

  Най-популярна е именно химическата технология. Скалата от тръби се отстранява с реагенти. Съставът на такива вещества включва разтворители, основи, минерални и органични киселини, хелатни агенти. Необходимо е да се работи много внимателно с тях, тъй като те са много токсични.

  Химическото измиване и изпитване на налягането на отоплителната система се извършват със специално оборудване: помпа, маркучи и резервоар. Разтворът или прахът за работа трябва да бъде избран в зависимост от материала на тръбопровода. Работата се извършва на няколко етапа, продължава няколко дни. В същото време цялата система продължава да работи и стаята получава топлина.

  Основните предимства на този тип са лекотата на внедряване, увеличения експлоатационен срок на тръбопровода и пълното възстановяване на капацитета на отоплителната система.

  Хидродинамично пране

  Същността на метода е да се елиминира мащаба и различните отлагания на вода под налягане. Течността влиза в системата чрез маркучи, свързани със специални дюзи. Ефективността на този метод е значително по-висока, отколкото при химическото почистване. Но цената на труда се увеличава.

  Хидравличното промиване е оптимално за почистване на чугунени батерии. В този случай използването на химикали ще бъде по-малко ефективно.

  Пневмо-хидро-пулсиращо зачервяване

  За прилагането на този метод за почистване се използва специален пневмодун. Инструментът се използва за почистване на елементите на отоплителната система с диаметър по-малък от 150 мм.

  Технологията на метода позволява почистване на отделните възли и отдалечени участъци от тръбопровода. Освен това е възможно да се работи с въздушен пистолет на разстояние от обекта (до 50 метра). Работата се извършва много бързо и ефективно, без да се налага да изключвате топлината в къщите.

  Оборудване за работа

  Основното средство за работа е компресорът, който създава налягане на вода или разтвор. Обхватът на устройствата на пазара е доста широк, всяко устройство има свои собствени характеристики и различни функции. Ето защо трябва да бъде избрана правилната преса за нагъване на отоплителната система.

  При закупуване на инструмент трябва да обърнете внимание на техническите показатели на устройството: консумация на вода, индикатор за импулсно налягане и други. Трябва да обмислите и наличието на допълнителни функции, като например възможността за добавяне на дезинфектанти към водата.

  Системата за автоматизация на компресора също е много полезна. Ако е налице, работата ще бъде по-безопасна и целият процес ще бъде контролиран. Устройството трябва да бъде компактно и надеждно, така че употребата му да не причинява неудобства.

  За да избегнете проблеми с отоплителната система, е необходимо специалистите редовно да извършват дейности по поддръжката. За да се изпълнят всички необходими действия е необходимо да се сключи споразумение за пресоване на отоплителната система, в което ще се отбележат всички характеристики на процеса, сроковете, разходите и задълженията на страните. Процедурата трябва да се провежда през лятото поне веднъж на 5 години. И тогава отоплението в къщата ще бъде доставено без прекъсвания и облицовки.

  10 очарователни звездни деца, които днес изглеждат съвсем различно Времето лети и един ден малките знаменитости стават възрастни личности, които вече не са разпознаваеми. Сладко момчетата и момичетата се превръщат в.

  11 странни признаци, показващи, че сте добри в леглото Искате ли да повярвате, че принасяте удоволствие на романтичния си партньор в леглото? Поне не искаш да се изчервиш и да ме извиниш.

  Защо ми трябва джобен джоб на дънки? Всеки знае, че има джоб на дънки, но малко хора се чудят защо може да му се наложи. Интересното е, че първоначално е мястото за XP.

  7 части на тялото, които не трябва да се докосват Помислете за тялото си като храм: можете да го използвате, но има някои свещени места, които не могат да бъдат докоснати. Проучванията показват.

  Тези десет дребни неща, които човек винаги забелязва в една жена. Мислите ли, че вашият човек не знае нищо за женската психология? Не е така. Никакво дреболия няма да се скрие от външния вид на любящ партньор. И тук са 10 неща.

  Каква е формата на носа за вашата личност? Много експерти смятат, че като погледнете носа, можете да кажете много за личността на човека. Ето защо, на първата среща, обърнете внимание на носа на непознат.

  Промиване и изпитване на налягането на отоплителната система

  Какъв е тестът за натоварване на отоплителната система, как е направена. Изисквания за натиск, инструменти и особености при извършване на тестове под налягане със собствените си ръце. Промиване на отоплителната система в частна къща.

  Извършва се изпитване на налягането на отоплителната система, за да се провери ефективността на нейния елемент, херметичността на връзките, връзките, както и да се идентифицират дефектите, преди да започне работа. Обикновено тестването под налягане се използва след монтаж, ремонт или рутинна проверка, преди да се започне нов отоплителен сезон. Този процес се състои от цял ​​комплекс от произведения, като например:

  • хидро пневматично промиване на отоплителната система или промиване с химически съединения;
  • хидростатично тестване, т.е. директно изпитване на налягане;
  • измиване и ремонт на радиатори, нагревателни тръби;
  • подготвителна и превантивна работа, свързана с началото на отоплителния сезон.

  Просто казано, тестването под налягане е процесът на проверка на здравето на отоплителната система, както и нейната реконструкция, ако е необходимо. Тя трябва да бъде извършена от съответните органи или служби в съответствие със създадения SNiP. След приключване на теста се издава натискането на отоплителната система. проба от която е показана на фигурата по-долу.

  Процедурата за нагъване на отоплителната система.

  Установените строителни правила регулират провеждането на изпитване на натоварването на отоплителната система, поставяйки теста върху организациите, които извършват монтажа и експлоатацията на съответното оборудване. В жилищните сгради изпитванията и ремонтите обикновено се извършват от ZHKO, докато собствениците на частни къщи могат да извършват натиск за тестване на отоплителната система със собствените си ръце.

  Налягане тестване на отоплителната система със собствените си ръце в присъствието на основни познания и оборудване е доста лесно. Необходимостта от нейното внедряване се дължи на факта, че с течение на времето системата натрупва кални натрупвания, соли и мащаби, които могат да влошат работата на системата или да я забранят през отоплителния сезон. За да се избегне това, след инсталиране на тръби, отоплително оборудване и радиатори, както и след края на сезона, е необходимо да се промият тръбите. За целта използвайте следните методи:

  • пневматично въздействие Състои се в образуването на мощна вълна, която разрушава находищата и им позволява да бъдат измити от системата;
  • хидрохимичен метод. Осигурява внасянето на химикали, които разтварят соли, но не отстраняват останалите примеси и отлагания по стените на тръбите;
  • разпръскване, т.е. въвеждането в системата на смесени маси на вода и сгъстен въздух, което води до разхлабване и отстраняване на утайките;
  • цялостно промиване на отоплителната система.

  Измиване и изпитване на налягането на отоплителната система. Оборудване за кримпване на отоплителни системи.

  Изборът на оборудване за изпитване на налягането и промиване на отоплителната система зависи от начина на нейното внедряване. Обикновено отоплителната система е под налягане, като се използват водни или въздушни маси. В същото време изпитването на въздушното налягане е по-опасно и изисква известно натоварване в системата. Изплакването с вода е за предпочитане и се използва много по-често. В допълнение, хидрострес ви позволява да тествате здравината на системата, докато въздухът от въздуха определя тежестта на тръбите, нагревателите и връзките.

  Изпитване под налягане на отоплителната система: налягане и процедура.

  Изпитването на налягането на отоплителната система чрез сгъстен въздух е доста опасно и при неправилно избрани параметри може да се стигне до значителни щети. По-добре е да не увеличавате налягането при тестване на налягането със собствените си ръце с повече от 1,5 атмосфери. Оборудването за изпитване под налягане е ръчна или електрическа помпа, както и манометър за управление на налягането.

  Хидропресоването на отоплителните системи на частната къща се извършва при налягане до 2 атмосфери, докато в апартаментите на многоетажни сгради максималното налягане може да бъде 6 до 8 атмосфери. Изпитването на натоварване на отоплението в високи сгради се извършва от представители на ZHKO с помощта на специални устройства за изпитване под налягане, които няма да разгледаме.

  Как да направите тест за налягане на отоплителната система със собствените си ръце.

  За да направите тест на налягането на отоплителната система със собствените си ръце, е необходимо първо да напълнете системата с вода, като поддържате ниска скорост на пълнене, за да избегнете появата на задръствания. Изместените въздушни маси трябва да се вентилират посредством спирателни вентили. След завършване на системата за пълнене към нея е свързана помпа с помпа. Това може да бъде електрическа или ръчна помпа с капацитет от около 3 литра в минута.

  След достигане на необходимото налягане (до 2 атмосфери), системата остава в покой за 15-30 минути. Ако системата е запечатана, тогава зададеното налягане остава непроменено. В случай на значително намаляване на налягането (с повече от 0,01 МРа) е необходимо да се провери системата за течове, т.е. да се проверят връзките и целостта на отделните елементи. След изтичане на теста налягането в системата се намалява до работника и се прави опит за изпитване на налягането на отоплителната система.

  Като цяло, под налягане се счита за херметична и ефективна система за отопление, която е преминала серия от тестове. Изпирането и поддръжката на отоплителната инсталация се извършва след края на отоплителния сезон и служи като гаранция, че следващият сезон ще бъде без неприятни изненади. За да се контролират индустриалните системи, е по-добре да се закупи преса за нагъване на отоплителната система с електрическо задвижване и вграден манометър. Ръчните помпи са подходящи за единични проверки и се възползват от по-ниски разходи.

  Промиване на отоплителната система в частна къща.

  Промиването на отоплителната система в частна къща е насочено към премахване на мащаба от вътрешните стени на тръбите и радиаторите. По време на работа се образуват натрупвания на натриеви, магнезиеви, калциеви соли, неметални включвания в тръбите, които намаляват работния диаметър на тръбите и усложняват потока на охлаждащата течност.

  Задължително зачервяване на системата на частна къща се препоръчва поне веднъж на всеки 7-10 години. Според SNiP, промиването и изследването на налягането се извършват след края на всеки отоплителен сезон по хидропневматичен начин. Тъй като оборудването за изпитване под налягане е компресорът, който изпомпва въздух в системата, смесва го с вода от системата за захранване с студена вода. Същевременно налягането на водата не трябва да надвишава работното налягане, а налягането на въздуха не трябва да надвишава 0,6 МРа. Скоростта на водата трябва да бъде по-висока от изчислената скорост на охлаждащата течност при 0,5 m / s и повече.

  Хидропневматичното промиване на отоплителната система се извършва, докато водата се избистри напълно на изхода. След края на промиването системата веднага се напълва с охлаждаща течност. Хидравличното тестване се препоръчва след промиване. Тестовете на отоплителните системи и топлинните точки се извършват отделно.

  За да тествате тръбопроводите, е необходимо да издържате налягането в горната част и температурата на водата да не надвишава 45 градуса. В същото време въздухът от системата се отстранява чрез устройствата за отдушник, налягането се довежда до работника, след което се проверяват фланцираните и заварени връзки.

  Видео на темата "Как да направите нагряващо кримпване":

  Подобно на тази статия? Кажете на приятелите си в социалните мрежи:

 • Top