Категория

Седмичен Новини

1 Котли
Ние правим електрическо подово отопление
2 Радиатори
Пиролизни котли: принципът на тяхната работа и уместността на използването им
3 Камини
Автоматизиран котел с мощност от 2,5 MW, свързан с жилищна сграда, с два водогрейни котли "Prextherm RSW-1250" за отопление на къщи № 72 и № 73 на улицата. Krasnoarmeyskaya в град Nakhabino, Московска област
4 Камини
Схема на свързване на газовия котел с примери
Основен / Камини

Как се изчислява таксата за отопление в жилищна сграда?


Плащането за услуги за централно отопление се превърна в основна част от разходите за семейния бюджет на наемателите на апартаменти. Съответно броят на потребителите, които искат да разберат трудния метод за изчисляване на плащанията за потребление на топлинна енергия, се е увеличил. Ще се опитаме да дадем ясно обяснение как плащането за отопление се изчислява в частна и жилищна сграда в съответствие с приложимите правила и правила.

Какъв начин на плащане да изберете за изчисление

Изключително лесно е да се изчислят разходите за топла и студена вода, посочени в разписката на фирмата за комунални услуги: показанията на измервателните уреди се умножават по одобрената тарифа. Не толкова с топлината - редът на изчисление зависи от редица фактори:

 • наличието или отсъствието на измервател на топлинна енергия за къща;
 • дали отоплението на всички помещения, без изключение, се взема предвид от индивидуални топломери;
 • как да плащате - през зимния период или целогодишно, включително и през лятото.

Забележка. Решението за плащане за отопление през летния период се взема от местната власт. В Руската федерация промяната в метода на начисляване се одобрява от държавния управителен орган (съгласно Резолюция № 603). В други страни от бившия СССР проблемът може да бъде решен по други начини.

Законодателството на Руската федерация (Кодекса за жилищното настаняване, Правилника № 354 и новия указ № 603) дава възможност да се разгледа размерът на плащането за отопление по пет различни начина в зависимост от факторите, изброени по-горе. За да разберете как се изчислява размерът на плащането в конкретен случай, изберете опцията си от опциите по-долу:

 1. Жилищната сграда не е оборудвана с измервателни уреди, а плащането на топлината се събира през периода на обслужване.
 2. Същото, но топлината се плаща равномерно през цялата година.
 3. В жилищния жилищен блок е инсталиран колекторен измервателен уред, който се зарежда по време на отоплителния период. В апартаментите могат да бъдат индивидуални уреди, но показанията им не се вземат предвид, докато топломерите не регистрират отоплението на всички стаи без изключение.
 4. Същото, с помощта на целогодишните плащания.
 5. Всички помещения - жилищни и технически - са оборудвани с измервателни уреди плюс вход за къщата има метър от консумираната топлинна енергия. Прилагат се 2 метода за плащане - целогодишно и сезонно.

Забележка. Жителите на Украйна и Република Беларус със сигурност ще намерят сред тях подходящи варианти, които са в съответствие със законите на тези страни.

Схемата отразява съществуващите опции за натрупване за топлофикационната услуга.

При инсталирането на измервателни уреди за жилищни нужди и ползите от такова отчитане е описано в отделна статия. Тук предлагаме да разгледаме всеки отделен метод, за да изясним възможно най-ясно решението на проблема.

Вариант 1 - плащаме без топломери през отоплителния сезон

Същността на тази техника е проста: размерът на потреблението на топлинна енергия и размерът на плащането се изчислява върху общата площ на жилището, като се отчита квадратът на всички стаи и стопански постройки. Колко е отоплението на апартамента в този случай, определя формулата:

 • P - сумата, която трябва да бъде платена;
 • S - обща площ (посочена в техническия паспорт на апартамента или частната къща), m²;
 • N е процентът на отделена топлина за отопление с 1 кв. М. За календарен месец, Gcal / m²;
 • T - тарифа - цената на 1 Gcal топлинна енергия.

За справка. Тарифите за комунални услуги за населението се определят от правителствените агенции. Степента на отопление взема предвид разходите за производство на топлинна енергия и поддръжка на централизирани системи (ремонт и поддръжка на тръбопроводи, помпи и друго оборудване). Специфичните топлинни норми (N) се определят от специална комисия в зависимост от климата отделно във всеки регион.

За да направите правилното изчисление, открийте в офиса на компанията, която предоставя услугата, размера на установената тарифа и топлинна ставка за единица площ. Горепосочената формула ви позволява да изчислите цената на 1 кв. М на отопление на апартамент или частна къща, свързана с централизирана мрежа (заместител 1 вместо S).

Пример за изчисление. В едностаен апартамент от 36 квадратни метра, доставчикът доставя топлина в размер на 1,700 рубли за Gcal. Коефициентът на потребление е одобрен в размер 0,025 Gcal / m². Цената на отоплението в състава на наема за 1 месец се счита за:

P = 36 х 0.025 х 1700 = 1530 тр.

Важна точка. Посоченият метод е валиден на територията на Руската федерация и важи за сгради, при които поради технически причини е невъзможно да се монтират общи топломери. Ако дозиращото устройство може да бъде доставено, но монтажът и регистрацията на възела не е завършена до 2017 г., тогава към формулата се добавя 1,5 умножаващ фактор:

Увеличаването на разходите за отопление с един и половина пъти, предвидено в Указ № 603, се прилага и в следните случаи:

 • поръчаната обща дозираща станция за топлинна енергия е неуспешна и не е била ремонтирана в рамките на 2 месеца;
 • топломер, откраднат или повреден;
 • отчитанията на домакинския уред не се прехвърлят на топлоснабдителната организация;
 • Специалистите на организацията нямат достъп до домашния метър, за да проверят техническото състояние на оборудването (2 или повече посещения).

Вариант 2 - целогодишно без измервателни устройства

Ако сте задължени да заплащате равномерно разпределение на топлината през цялата година и при пускането в експлоатация на жилищна сграда не е инсталирана дозираща единица, формулата за изчисляване на топлинната енергия има следната форма:

Декодирането на параметрите във формулата е дадено в предишния раздел: S е площта на жилището, N е стандартната консумация на топлина на 1 m², T е цената на 1 Gkal на енергията. Остава коефициента K, показващ честотата на извършване на плащания през календарната година. Стойността на коефициента се изчислява просто - броят месеци от периода на отопление (включително непълното) се дели на броя на месеците през годината - 12.

Като пример, помислете за един и същ едностаен апартамент с площ от 36 квадратни метра. Първо, определяме честотния коефициент за продължителността на отоплителния сезон от 7 месеца: K = 7/12 = 0.583. След това го заместваме във формулата заедно с други параметри: P = 36 x (0.025 x 0.583) x 1700 = 892 рубли. трябва да плащат месечно през календарната година.

Ако къщата ви не е оборудвана с топломер, без документирани причини, формулата се допълва с коефициент на умножение 1,5:

Тогава плащането за отопление на въпросния апартамент ще бъде 892 x 1.5 = 1338 рубли.

Забележка. В случай на преминаване към друг начин на плащане за комунална отоплителна услуга (от целогодишно до сезонно и обратно), организацията - доставчикът прави корекция - преизчисляване на месечните плащания.

Вариант 3 - плащане на обща къща брояч в студения период

Този метод се използва за изчисляване на плащането за централно отопление в многофамилни жилищни сгради, където има метров метър, а само някои от апартаментите са оборудвани с индивидуални топломери. Тъй като топлинната енергия се подава за отопление на цялата сграда, изчисляването все още се извършва през района и не се отчита отчитането на отделните устройства.

Нека анализираме как да изчисляваме разходите за отопление с плащания през студения период:

 • P - сума, платима месечно;
 • S - площ на конкретен апартамент, m²;
 • S - площта на отопляемите помещения на сградата, m²;
 • V е общото количество консумирана топлина в съответствие с указанията на колективния измервателен уред през календарния месец, Gcal;
 • T - тарифа - цената на 1 Gcal топлинна енергия.

Ако искате да определите размера на плащането поотделно, ще трябва да намерите стойностите на 3 параметъра: площта на всички жилищни и нежилищни помещения в жилищна сграда, показанията на измервателните уреди на входа на отоплителната линия и ставката, зададена във вашия район.

Така изглежда записващото устройство за потребление на топлинна енергия в жилищна сграда.

Пример за изчисления. Предистория:

 • квадратурата на бетона е 36 м²;
 • квадрат от всички стаи на къщата - 5000 m²;
 • обемът на консумираната в 1 месец топлинна енергия е 130 Gcal;
 • Оценете 1 Gcal в региона на пребиваване - 1700 рубли.

Размерът на плащането за счетоводния месец ще бъде:

P = 130 х 36/5000 х 1700 = 1591 рубли.

Каква е същността на метода: чрез квадрата на къщата се определя от вашия дял от заплащането на топлината, потребявана от сградата за периода на фактуриране (обикновено 1 месец).

Вариант 4 - такси на измервателното устройство с разбивка за цялата година

Това е най-трудното за изчисляване от потребителя. Процедурата за изчисление е, както следва:

 1. Размерът на средната месечна консумация на топлинна енергия се определя в съответствие с показанията на домашния уред за последната година (V година), отнасящи се до общата площ на всички помещения на сградата, както е предписано от формулата.
 2. Получената стойност Vsc се замества във формулата за изчисляване на плащането.
 3. Плащанията се преизчисляват ежегодно, за да се коригират, като се използва следната формула.

Тук Rgod и Rkv - размера на миналогодишните такси за въвеждащия топломер за цялата сграда и конкретен апартамент, съответно Pn - размера на корекцията.

Нека да дадем пример за изчисления за нашия едностаен апартамент, като се има предвид, че през миналата година общият топломер имаше 650 Gcal:

Vsr = 650 Gcal / 12 календарни месеца / 5000 m² = 0,01 Gcal. Сега считаме размера на плащането:

P = 36 х 0.01 х 1700 = 612 рубли.

Забележка. Основният проблем не е сложността на изчисленията, а търсенето на основни данни. Собственикът на апартамента, който иска да провери точността на таксата, трябва да разбере миналогодишното четене на общия уред за къщата или да го поправи предварително.

Освен това е необходимо да се прави годишна корекция във връзка с новите показания на измервателните уреди. Да предположим, че годишната консумация на топлинна енергия на една сграда е нараснала до 700 Gcal, тогава увеличението на плащането за отопление следва да се определи, както следва:

 1. Ние считаме, че общата сума на таксите за изминалата година според тарифата: Rgd = 700 x 1700 = 1190000 рубли.
 2. Същото с нашия апартамент: Rvv = 612 рубли. х 12 месеца = 7344 рубли.
 3. Размерът на допълнителните плащания ще бъде: Рп = 1190000 х 36/5000 - 7344 = 1224 рубли. Определената сума ще ви бъде кредитирана през следващата година след преизчисляването.

Ако потреблението на топлинна енергия намалее, резултатът от изчислението на корекцията ще бъде получен със знак минус - организацията трябва да намали размера на плащането с тази сума.

Вариант 5 - инсталирани са топломери във всички помещения

При инсталирането на колективен измервателен уред на входа на жилищната сграда, както и индивидуално измерване на топлината във всички помещения, плащането по време на отоплителния сезон се определя от следния алгоритъм:

 1. Изчислява разликата между консумацията на топлина, показана от измервателя за общо предназначение, и всички други комбинирани измервателни уреди. Формулата е дадена по-долу.
 2. Заменете резултата в окончателната формула и изчислете месечното плащане за отопление.

Защо толкова трудно? Отговорът е прост: показанията на стотици индивидуални устройства a priori не могат да съвпадат с данните на общ измервателен уред, дължащи се на неточности и неотчетени загуби. Следователно разликата е разпределена между всички собственици на апартаменти в акции, съответстващи на площта на жилищата.

Дешифриране на параметрите, включени във формулите за изчисление:

 • P - исканата сума за плащане;
 • S - квадрата на вашия апартамент, m²;
 • S общо - площта на всички помещения, m²;
 • V е консумацията на топлина, регистрирана от колективния измервателен уред за периода на отчитане, Gcal;
 • Впом - топлината, консумирана през същия период, показана от апартамента ви;
 • Vr - разликата между разходите, показани от домашната измервателна станция, и групата други устройства, разположени в нежилищни и жилищни помещения;
 • T - цена на 1 Gcal топлина (тарифа).

Като пример за изчисление, ние вземаме нашия апартамент от 36 квадратни метра и предполагаме, че за един месец индивидуален брояч (или група индивидуални метри) "рана" 0.6, домашно приготвена - 130, и група уреди във всички стаи на сградата дадоха 118 Gcal общо. Останалите цифри остават същите (вж. Предишните раздели). Колко струва отоплението в този случай:

 1. Vr = 130 - 118 = 12 Gcal (определя разликата в показанията).
 2. P = (0.6 + 12 х 36/5000) х 1700 = 1166.88 триене.

Когато е необходимо да се изчисли стойността на целогодишната такса за отопление, се прилага идентична формула. Използвани са само индикатори за потребление на топлинна енергия месечно, отчетени за последната година. Съответно таксата за консумирана енергия се коригира ежегодно.

Защо жителите на съседните къщи плащат различни суми за топлина

Този проблем възниква заедно с въвеждането на различни начини на плащане - чрез квадратура (стандартна), чрез общ метър или чрез индивидуални топломери. Ако разгледахте предишните раздели на публикацията, вероятно сте забелязали разликата в размера на месечната такса. Фактът се обяснява просто: при наличието на измервателни уреди наемателите плащат за консумирания реален ресурс.

Сега ние изброяваме причините, поради които собствениците на апартаменти получават сметки с различни суми, независимо от инсталираните в техните домове топломери:

 1. Отоплението на две съседни сгради се управлява от различни организации за доставка на топлинна енергия, за които се одобряват различни тарифи.
 2. Колкото повече апартаменти в къщата, толкова по-малко можете да платите. Увеличени топлинни загуби се наблюдават в ъгловите стаи и жилищата на последния етаж, а останалите граничат с улицата само през една външна стена. И тези апартаменти - по-голямата част.
 3. Не е достатъчно един брояч на входа в къщата. Необходимо управление на потока - ръчно или автоматично. Вентилът ви позволява да ограничите потока на прекалено гореща охлаждаща течност, отколкото организациите за доставка на топлина грях. След това заредете подходящата такса за услугата.
 4. Основна роля играе компетентността на ръководството, избрано от съсобствениците на жилищната сграда. Компетентният ръководител на бизнеса ще реши въпроса за счетоводството и регулирането на охладителната течност на първо място.
 5. Неикономическата употреба на топла вода, загрята от охладител от централизирана мрежа.
 6. Проблеми с измервателните устройства от различни производители.

Крайното заключение

Има много причини за появата на големи суми в сметките за отопление. Очевидно: сграда с дебели тухлени стени губи по-малко топлина от стоманобетонните "девететажни сгради". Оттук и повишената консумация на енергия, определена от гишето.

Но преди да се извърши модернизацията (изолацията) на сградата, е важно да се установи контрол и счетоводство - да се инсталират топломери във всички помещения и на захранващата линия. Изчислителният метод показва, че тези технически решения дават най-добър резултат.

Как да изчислим плащането за отопление за вашия апартамент?

След като получиха разписки за плащане на комунални услуги, много от тях имаха въпроси относно изчисляването на размера на плащанията за отопление, тъй като сумите, подлежащи на плащане съгласно новите правила за изчисление, се оказаха доста впечатляващи.

В допълнение, в допълнение към обичайното отопление в апартамента, имаше и допълнителна линия за отопление ODN. Да видим как трябва да се изчисли това.

В съответствие с параграф 40 от правилата за изчисляване на размера на сметките за комунални услуги, одобрен от правителството на Руската федерация на 6 май 2011 г. № 354 "За предоставяне на комунални услуги на собствениците и ползвателите на помещения в жилищни и жилищни сгради" (наричани по-долу "Правилата"), Обществената услуга, включително за отопление, трябва да бъде разделена на два компонента: таксата за комуналната услуга, предоставена в жилището, и таксата за комунални услуги, осигурявана за общи нужди на домакинството.
Съответно във фактурата-разписка за плащане на жилищни и комунални услуги няма да получите нито една, а две линии на плащане за тази услуга.

Процедурата за изчисляване на размера на плащането за отопление за вашия апартамент ще зависи от метода на оборудването на жилищна сграда и помещенията, разположени в нея с отоплителни уреди.

Съществуват следните възможности за оборудване на жилищна сграда с измервателни устройства, от които зависи изчислението:

- Къщата има общо измервателно устройство за отопление, в апартаментите и в нежилищните помещения няма индивидуални измервателни уреди.
- Къщата разполага с общо измервателно устройство за отопление, всички или част от помещенията са оборудвани с индивидуални измервателни устройства за отопление.
- В къщата няма общо устройство за домашно измерване за отопление.
Така че, на първо място, ще разберем дали има обща къща за измерване на къщата и дали има индивидуални измервателни уреди за отопление в жилищни и нежилищни помещения.

пример

Къщата има общо измервателно устройство за отопление, няма индивидуални измервателни уреди за отопление в жилищни и нежилищни помещения.

Изчислението се извършва на две позиции:

отопление в жилището (апартамент)
отопление за общо домакинство (отопление ОДН)

Изчисляването на размера на плащането за отопление, предоставено в апартамента, се извършва по формулата № 3 от Правилата, въз основа на показанията на общото устройство за измерване на къщата, общата площ на къщата и площта на вашия апартамент.

- количеството топлинна енергия, осигурена за нуждите на отоплението според указанията на общоизмервателно устройство за измерване за месеца е 250 гига-калории (количеството на отоплението според указанията за общоизмервателно устройство може да бъде получено от управляващото дружество или да се види разписката за плащане),
- общата площ на къщата, включва площта на жилищните помещения (апартаменти), площта на нежилищните помещения (магазини, офиси и други помещения, разположени в къщата), площта на помещенията, съставляващи общата собственост на жилищната сграда (входове, мазета, тавански помещения и т.н.) ), е 7 000 квадратни метра (общата площ на къщата може да бъде намерена в управляващото дружество или да се разгледа разписката за плащане),
- площта на апартамента Ви е 75 квадратни метра (площта на вашия апартамент е посочена в сертификата за регистрация на титлата, технически паспорт на апартамента или в трудовия договор),
- тарифата за топлинна енергия (отопление) е определена на 1400 рубли на 1 Gcal (тарифата за топлинна енергия се определя от упълномощените органи на съставните единици на Руската федерация - управление на цените и тарифите, например можете да разберете сумата за вашия регион и доставчик в управляващото дружество в разписката за плащане).
Размерът на плащането за отопление за вашия апартамент трябва да бъде изчислен, както следва:

250 х 75/7 000 х 1 400 = 3 750 рубли

След това считаме, че вторият компонент на плащането за отопление - отопление е предвиден за нуждите на общинската къща, което в този случай се изчислява с помощта на две формули 14 и 10.

Според формулата № 14 се изчислява обемът на услугата и според формулата № 10 размерът на плащането за отопление е в рубли, но всичко е наред.

За да изчислите обема на отоплението, осигурено за общи домакински нужди, трябва да откриете друг компонент от формулите - площта на жилищните и нежилищните помещения, т.е. площта на всички апартаменти и нежилищни помещения (магазини, офиси), разположени в къщата (площта на жилищни и нежилищни помещения на къщата ви може да бъде намерена в управляващото дружество или вижте разписката за плащане). Да предположим, че тази площ в този случай ще бъде 6000 квадратни метра.

Тогава изчисляването на количеството топлинна енергия ще бъде направено, както следва:

250 х (1-6000 / 7000) х 75/6000 = 0.446428571 гигакалория

За да се изчислят разходите за плащане в рубли, умножете получения обем по тарифата за топлинна енергия.

0,446428571 х 1 400 = 625 рубли

В резултат на получените изчисления общата сума за отопление за вашия апартамент ще бъде:

Процедурата за изчисляване на плащанията за отопление: описание на методите за изчисление, съвети за спестяване на пари и възможните трудности при отоплението

Пристигащите разписки за плащания за услуги за топлоснабдяване често са объркани от големите им суми, които трябва да бъдат платени. На практика е много трудно да се провери съответствието на тези цифри, тъй като всяко управляващо дружество разработва индивидуални тарифи за населението. В този случай трябва да знаете как да плащате за отопление: реда на изчисление и изчисление.

Правната рамка за изчисляване на отоплението

На първо място, е необходимо да се разбере на какво основание се извършват изчисленията за топлоснабдяване. За да направите това, изучаване на закона за заплащане на отопление. Последната му ревизия е № 354 от 06.06.2011. Параграфите му описват подробно процедурата за таксуване.

В сравнение със старата версия се променя процедурата за натрупване на суми за предоставените услуги, както и формулярите за сключване на договори и разписки. Потребителят, преди да изчисли допълнителното плащане за отопление, е необходимо да установите вида на подреждането на вашия апартамент:

 • Бе инсталирано общо устройство за измерване на консумираната топлинна енергия, но в апартаментите няма такива;
 • Наред с устройството с общо предназначение в апартамента е монтирано отделно устройство за измерване на енергията;
 • Няма инструменти за контролиране на количеството топлина, консумирана в къщата.

Само тогава можете да разберете как се изчислява плащането за отопление. Освен това, съгласно Резолюция № 354, плащането за консумирана топлинна енергия е разделено на два вида - за конкретно жилище и като общи потребности от строителство. Последните включват отопление на стълбищни клетки, мазета и тавани на сгради. Следователно, преди да се изчисли плащането за отопление, е необходимо да се установи от управляващото дружество общата площ на тези помещения, както и тарифата за поддържане на необходимото температурно ниво в тях.

Същата информация трябва да се показва в получените постъпления - ще платя 2 точки, които ще дадат общата сума. Обикновено стандартите за заплащане на отоплителни нежилищни помещения са по-високи от жилищните. Но при разделяне на общата сума за всички апартаменти на къщата, тяхната сума в разписката е намалена.

Тъй като се счита, че заплащането за отопление на жилищни и нежилищни помещения - е необходимо тази информация да бъде изложена в споразумение с управляващото дружество.

Централно отопление - опции за изчисление

Понастоящем няма единни тарифи, според които ще се извършват плащания за жилищни и комунални услуги за отопление. Вместо това има препоръки и правила за формиране на разходите за услуги от управляващите дружества, отговорни за доставката на топлинна енергия за жилищни сгради. Методът на изчисление директно зависи от измервателните уреди за топлинно измерване, инсталирани в къщата или апартамента.

В допълнение, сумата на сумата се влияе от климатичните особености на района, степента на износване и износване на оборудването, както и изолацията на къщата. Тези фактори се вземат предвид при поддържане на желаното температурно ниво в жилищни и нежилищни райони на сградата.

Т.е. колкото по-ниска е ефективността на системата - толкова по-висока ще бъде плащането за отопление през цялата година. Помислете за основните възможности за изчисляване на разходите за услуги за доставка на топлинна енергия в съответствие с най-новите техники, регулирани на законодателно равнище.

В някои случаи няколко отоплителни тръби могат да преминат през един апартамент. Инсталирането на брояч на всеки от тях е скъпо упражнение. След това най-добре е да инсталирате общ топломер.

Изчисляване на отоплението с къща метър

Ако в жилището е монтиран топломер, управляващото дружество е длъжно да извърши изчисления с помощта на конкретна формула. В този случай процедурата за изчисляване на плащането за отопление трябва да се състои от няколко точки.

На първо място е необходимо да се съгласим за общата площ на сградата и конкретния апартамент, за който се извършва изчислението. Тогава се изпълняват следните действия:

 • Проверка на показанията на общия брояч на домакинствата в началото и края на периода на плащане. Разликата ще бъде общото потребление на енергия у дома. По този начин можете да изчислите правилно плащането за отопление на апартамент или нежилищни помещения;
 • Изчислете съотношението на общата площ на апартамента към същия индикатор за къщата;
 • Разберете тарифата за плащане на топлинна енергия от управляващото дружество.

Допълнителното изчисление на плащането за отопление се извършва по следната формула:

P = V * (Tk / Td) * К

Където P - планираната сума, която трябва да бъде платена, V - количеството топлинна енергия, консумирана за периода, Tk и Td - площта на апартамента и къщата, K - тарифата за отопление на апартамента.

Като пример можете да изчислите плащането за отопление за апартамент с обща площ от 43 м², разположен в къща с площ 7000 м². Общата консумация на топлинна енергия е 85 Gcal. За Воронеж средната тарифа е 1371 r / Gcal. Тогава, съгласно стандартите за плащане за отопление, общата сума ще бъде:

Р = 85 * (43/7000) * 1371 = 715 рубли.

Но освен това беше въведена система от стандарти за плащане за отопление. Използва се при липса на отделни устройства за топлинно измерване. Средната норма W за жилищни помещения в момента варира от 0.022 до 0.03 Gcal / m² на месец. След това изчислението за разглеждане на плащането за отопление е необходимо съгласно следната формула:

P = TK * W * K

Да предположим, че стойността на W = 0,027. В този случай плащането ще бъде:

Р = 43 * 0,027 * 1371 = 1591 рубли.

Според тази формула всички управляващи компании предпочитат да правят изчисления.

Когато сключвате договор за доставка на топлинна енергия, е необходимо да проверите метода на изчисление. На практика управляващите дружества не винаги го предоставят.

Изчисляване на отоплението с общ брояч и индивидуални измервателни устройства

Много по-лесно е ситуацията, когато апартаментът има топломер. В този случай просто трябва да умножите показанията на измервателните уреди по процента на управляващото дружество.

Любезно е, че е възможно различно тълкуване на закона за заплащане на отоплението - специално внимание трябва да се обърне на тарифите. Разликата в цените между различните доставчици на тази услуга може да достигне 30%. И дори ако плащането се извършва за отопление на отделен измервателен уред - високата тарифа може да отхвърли всички опити за спестяване на текущите разходи.

Но на практика потребителят няма възможност да избере управляващо дружество. Това важи особено за жилищни сгради. Следователно, когато се извършва изчисление на проверката за заплащане на отоплението на отделно устройство за топлинно измерване, трябва да се прилагат текущите ставки.

Въпреки това, в допълнение към разходите за услуги за жилищна консумация на енергия, е необходимо да се вземат предвид разходите за общо отопление на къщата. Първо, количеството топлинна енергия, изразходвано за този тип топлинно снабдяване, се изчислява. За да направите това, използвайте формулата:

V = N * S * (Tk / Td)

Където V е делът на собственика на апартамента да плати за общо отопление, N е стандартите за потребление за плащане за общо отопление, S е общата площ на помещенията, принадлежащи към тази категория, Tk и Td е площта на апартамента и къщата.

Понастоящем N е 0.016 Gcal / m². За пример за изчисляване на плащането за общо отопление, можем да приемем, че площта на нежилищни помещения в къщата е 500 м². След това собственикът на апартамент трябва да заплати следното потребление на топлинна енергия за отоплението си:

V = 0,06 * 500 (43/7000) = 0,18 Gcal

След това трябва да умножите резултата по курса от доставчика на услуги. В повечето случаи при общото изчисление на плащането за отопление тази част отнема от 5% до 15%.

Препоръчително е да инсталирате общ уред за отопление, за да намалите общите разходи за дома. В резултат на това е възможно да се намалят текущите разходи за отопление от 15% на 30%.

Как да се намалят текущите разходи за доставка на топлинна енергия

Предвид постоянно нарастващите тарифи за заплащане на жилищни и комунални услуги за топлоснабдяване, въпросът за намаляване на тези разходи става все по-актуален всяка година. Проблемът за намаляване на разходите се крие в спецификата на централизираната система.

Как да се намали плащането за отопление и същевременно да се осигури адекватно ниво на отопление? Преди всичко, трябва да научите, че обичайните ефективни начини за намаляване на топлинните загуби не работят за централно отопление. Т.е. ако фасадата на къщата се затопли, прозорците бяха заменени с нови - размерът на плащането ще остане същият.

Единственият начин за намаляване на разходите за отопление е инсталирането на индивидуални топломери. Възможно е обаче да срещнете следните проблеми:

 • Голям брой топлоизолатори в апартамента. Понастоящем средната цена на инсталирането на отоплителния уред варира от 18 до 25 000 рубли. За да се правят изчисления на разходите за отопление за отделно устройство - те трябва да бъдат монтирани на всяка стъпала;
 • Трудност при получаване на разрешение за инсталиране на измервателния уред. За целта е необходимо да се получат технически спецификации и въз основа на тях да се избере оптималният модел на устройството;
 • За да се извърши своевременно плащане за доставка на топлинна енергия за отделен измервателен уред - е необходимо периодично да се изпращат за проверка. За тази демонтаж и последващата инсталация на устройството, последната проверка. Това води и до допълнителни разходи.

Но въпреки тези фактори, инсталирането на топломер ще доведе в крайна сметка до значително намаляване на плащанията за отоплителни услуги. Ако в къщата има схема с няколко топли тръби, минаващи през всеки апартамент - можете да инсталирате един метър на къща. В този случай намаляването на разходите няма да бъде толкова значимо.

При изчисляването на плащането за отопление с помощта на измервателен уред в цялата къща не е получената топлинна енергия, а разликата между нея и тръбата за връщане на системата. Това е най-приемлив и отворен начин за формиране на крайната цена на услугата. Освен това изборът на оптимален модел на устройството може допълнително да подобри отоплителната система у дома на следните индикатори:

 • Способността да се контролира количеството топлина, консумирана в сградата, в зависимост от външните фактори - външната температура;
 • Прозрачен метод за изчисляване на плащането за отопление. Това обаче води до разпределението на общата сума за всички апартаменти в къщата, в зависимост от площта им, а не на обема на топлинната енергия, която е достигнала във всяка стая.

В допълнение, само представителите на управляващото дружество могат да се занимават с поддръжката и настройката на общия брояч на къщата. Въпреки това, жителите имат право да изискват всички необходими доклади за проверка на завършени и оценени жилищни и комунални сметки за доставка на топлинна енергия.

В допълнение към инсталирането на устройство за топлинно измерване е необходимо да се монтира модерен смесителен блок, който да регулира степента на нагряване на охлаждащата течност, влизаща в отоплителната система на къщата.

Въпроси относно изплащането на отоплителни услуги

В допълнение към липсата на прозрачност в процедурата за изчисляване на плащанията за отопление все още има редица проблеми, свързани с централното отопление. В повечето случаи те се състоят от качеството на предоставяните услуги, законността на целогодишното плащане, както и методите за изчисляване на плащанията за електрическо отопление.

Уви, но в закона за заплащане на централно отопление, повечето от тях се изплащат на изчисления и възможни компенсации за нискокачествени услуги. Получете последните изключително трудни заради документацията. Обмислете основните проблеми на централното отопление и начините за тяхното решаване.

Целогодишно или сезонно плащане за отоплителни услуги

През последните пет до седем години, нова форма на таксуване на разходите за услуги за централно отопление. Плащането на отоплението през летния период се превърна в обичайна практика. Но колко е удобно за потребителя и законно от гледна точка на законодателството?

Проблемът е, че средният потребител не може да избере дали да го плати за доставка на топлинна енергия през цялата година или само през отоплителния сезон. Това решение се взема само между управляващото дружество и топлоснабдителната организация. В редки случаи е възможно да се промени разписанието на плащанията в координация с HOA или HBC.

Какви са характеристиките на плащането за отопление през лятото?

 • Неспособността да се контролира уместността на таксите, които се събират. За неговото формиране управляващото дружество използва много сложни и сложни методи;
 • Единна финансова тежест за потребителя. Цената на отоплителните услуги през лятото и зимата е винаги една и съща. Т.е. разходите през февруари ще бъдат същите като през август;
 • Възможност за вземане на решение за сезонното плащане на топлинна енергия в присъствието на отоплителни уреди.

Това е, защото на последната точка, че жителите на жилищни сгради предпочитат да инсталират общ топломер.

Като обобщим общите разходи за сезонното и целогодишното плащане, ще забележите, че по-малката сума ще бъде в първия случай.

Плащане на газ и електрическо отопление

Ако е възможно, много собственици на апартаменти се опитват да се откажат от централното отопление. Като алтернатива, направете автономни системи с газови или електрически котли.

На практика можете да се сблъскате с много проблеми в организирането на такива отоплителни системи. Основното е да не плащате за електрическото отопление, а да получите разрешение за неговото подреждане. И дори след законно инсталиране на оборудване, могат да възникнат следните трудности:

 • Плащането за отопление на газ ще бъде таксувано на обща основа. Преди това е задължително да се монтира измервателен уред за консумация на газ;
 • Освен това ще трябва да платите за отопление, свързано с общите сгради. Редът на нейното изчисление е описан по-горе;
 • Невъзможно е котелът да се свърже към системата за централно отопление, преди да е бил изключен от нея. Това ще доведе до отваряне на общата домашна верига.

Има възможност за спестяване при организирането на електрическо отопление. Предлага се преференциална тарифа на доставчика на електроенергия. Но може да се използва само ако къщата няма газопровод. Ако е налице, цената на доставките на електроенергия ще се изчислява на обща основа.

Как иначе можеш да спестиш, че плащаш за централно отопление? Една от възможностите е да се осигурят ползи или субсидии. Напоследък, обаче, получаването им е изключително трудно. За да направите това, ще трябва да съберете много документи и да потвърдите вашите изисквания, за да намалите плащането на комунални услуги, включително отопление.

Във видеото можете да се запознаете с възможните проблеми с работата на общ топломер за къщата:

За отопление можете да платите на гишетата. Дори ако съседите не ги имат

Конституционният съд разбрал плащането на отоплението в апартаментите. Сега наемателите на всички къщи, построени или цялостно реновирани от 2012 г. насам, ще плащат за гишетата си, а не според стандартите. Това правило, заради което всеки беше принуден да плати, без да вземе предвид отчитането на броячи в апартаменти, бе обявено за противоконституционно. Въпреки че веднъж е бил одобрен от правителството и предписан в жилищния кодекс.

Източник:
Указ на COP № 30-PPDF, 289 KB

През цялото това време правилото нарушава правата на собствениците и те надплатени. И един собственик не се е справил с него, е преминал няколко пъти, е стигнал до Конституционния съд и е постигнал справедливост за всички. Сега законът ще бъде променен, но сега можете да спестите пари: в някои региони плащат за отопление дори през лятото в жегата.

Как плащат за отопление в апартамент?

Това е написано в кодекса за жилищното настаняване и правителствения указ. За изчисление вземете указания за броячи или стандарти.

Ако къщата не разполага с уреди за отопление, всеки плаща според правилата. Тогава те дори не обмислят колко енергия е изразходвана за конкретна къща и апартамент.

За къщи с метромер има две възможности за изчисляване на плащанията за отопление в апартаменти.

Ако меретите за отопление са във всеки апартамент. Всички наематели плащат според свидетелските си показания. Те няма да налагат регулации и няма да разпределят общата сума на ресурсите пропорционално на района. Колко топлина се изразходва и толкова много, за да платите. Някой си тръгва или обича да бъде готино - след това плаща по-малко. И някой има малки деца и ъглов апартамент, така че тръбите са необходими горещи - това означава, че трябва да плащате повече.

Ако няма апартаменти във всички апартаменти. Например, ако те дори не са в два апартамента, те вземат общо свидетелство и го разделят на всички апартаменти. Те не считат кой е похарчил колко: Колкото по-голям е апартаментът, толкова повече трябва да платите. Дори ако никой не е живял в апартамента през зимата, все още трябва да платите изцяло.

Добре. Какъв е проблемът?

Проблемът беше с тези наематели, които си поставиха метра или веднага купиха апартамент в нова къща с отоплителни уреди. Например, по закон, всички къщи, построени от 2012 г. или ако са ремонтирани, трябва да бъдат оборудвани с индивидуални отоплителни уреди - всеки апартамент.

И всичките наематели се изплащат според свидетелството си. И тогава техните хитри съседи вземат и демонтират броячите. И нямат повече измервателни прибори и индикации.

За онези жители, които продължават да се топят и спасяват, формулата за плащане незабавно се промени. Те вече не можеха да плащат според свидетелските си показания, защото сега не всички апартаменти в къщата са оборудвани с метри. И в правилата е написано: според вашето свидетелство, можете да платите само ако метра във всички апартаменти.

Поради няколко неефективни съседи, останалите започнаха да плащат прекалено много. Сега показанията на уреда за общо предназначение бяха разделени пропорционално на всички апартаменти.

Това е правилото и реши да обжалва един от наемателите на тази къща. Той не искаше да плаща заради съседите и отиде при властите. Той поиска от управляващото дружество да преизчисли таксата за отопление и да вземе предвид показанията на неговия уред. Човекът бил отхвърлен навсякъде, дори във Върховния съд. Всички казват същото: има закон, има правила, те трябва да бъдат спазвани. Извинете, съжалявам, ние не можем да помогнем, защото на съседите ще плащате не само за себе си, но и за този човек.

Какво каза Конституционният съд?

Не е възможно да се обърнете към Конституционния съд с каквато и да било жалба или поради някаква причина, но има основания тук. Този път собственикът поиска да признае формулата за изчисляване на отоплението като противоконституционна. Оказва се, че поради хитростта на някои хора, други страдат - икономически и спазващи закона. А настоящото законодателство нарушава техните интереси.

Ето заключенията, направени от Конституционния съд:

 1. Държавата регулира изчисляването на плащанията за жилищни и комунални услуги, но трябва да направи това, като вземе предвид интересите на всички собственици.
 2. Хората трябва да бъдат насърчавани да поставят сметки. Това помага за запазване на ресурсите и правилно да ги третира за такси.
 3. Който не поставя броячи, трябва да плаща повече.
 4. Броячи за отопление не могат да се поставят във всички домове: технически е трудно и скъпо. Поради това изискването за задължителното им прилагане се прилага само за къщи, които са наети от 2012 г. насам. Или след основен ремонт.
 5. Ако има метър, собственикът очаква, че той ще плати според свидетелските показания. Тогава той ще спести топлина, а в замяна той ще може да плати само за действително използваните ресурси. Така че държавата ще постигне внимателно отношение към топлинната енергия.
 6. Формулата, която прави плащането на апартамент с метър не според свидетелските показания, а според общо, нарушава правата на наемателите. Тези, които демонтираха броячите, действително прехвърлиха част от плащанията си към съседите.

Общата сума. Трябва да променим закона и правилата. Тези, които имат метри за отопление, трябва да плащат според свидетелствата си и да не зависят от трудните съседи.

Как да платим за отопление?

Засега законът не е променен, но констатациите на Конституционния съд вече са в сила преди измененията.

Ако всички апартаменти в къщата първоначално бяха оборудвани с броячи за отопление, а след това един от наемателите ги демонтира, тогава плащанията ще бъдат таксувани по този начин.

За апартаменти с метри - според индивидуалните указания. Сега няма значение, че съседите не ги имат, въпреки че са били.

За апартаменти без метри - според стандартите. Това означава, че дори и по общи указания, не се разделя на всички апартаменти, но все едно че няма да има никакво измерващо устройство в цялата къща.

Това важи за всички домове като цяло? Мога ли да поставя метра и да плащам според указанията?

Не, решението на Конституционния съд се прилага само за тези къщи, които са въведени в експлоатация или реновирани от 2012 г. насам. В тях по закон трябва да има броячи, а наемателите са длъжни да ги пазят. Който не е спасил, сега ще плати.

Ако няма уреди за отопление в къщата и всички плащат пропорционално на площта на апартамента, просто си сложи един метър и плащат за вашето свидетелство няма да работи. В такива случаи формулата от № 42.1 от Наредба № 354 ще продължи да работи, за момента тя е била призната като незаконна само за конкретни случаи с хитри съседи.

И не можете да платите за отопление на входа, ако си тръгнете или просто не искате. Нямам нужда от топло стълбище

Не, всеки ще трябва да плаща за нуждите на цялата къща. Този въпрос беше разгледан и от Конституционния съд.

Той обясни, че отоплението на входните и нежилищните помещения е важно за всички. Това се прави не само за отопление, но и за поддържане на структури и комуникации в добро състояние. Дори ако наемателите са напуснали цялата зима, те все още трябва да плащат за поддържането на общата собственост. Поради това къщата ще бъде подлежаща на работа тръби, сухи стени и надеждни подове.

Индивидуалното измерващо устройство не може да покаже колко топлинна енергия се изразходва за общи домакински нужди за конкретен апартамент. Следователно, ръководени от общи броячи. Невъзможно е да се откаже да плаща за отопление за общи домакински нужди, не е възможно да се брои при отпътуване. Всичко тук е законно.

Как да инсталираме топломери в цялата къща, за да плащаме по-малко?

Формулата за изчисляване на плащането няма да се промени. Тя просто ще изясни или ще добави нова, особено за къщи, които вече трябва да бъдат с измервателни уреди според закона. Ако къщата ви не принадлежи към такива, да накарате всички наематели да инсталират броячи е невъзможно: трябва да проведете среща и след това да платите всичко. Инсталиране на измервателни уреди в апартаментите - винаги за сметка на собствениците. Съгласно закона има план за вноски, но зависи от управляващото дружество.

Всички плащат на гишетата, управляващото дружество трябва да извърши работата. Задължение по закона е да направи дома да опазва ресурсите си. Затова най-добре е да започнете да се свързвате с управляващото дружество. Те ще обяснят какво да правят, за да плащат гишетата, дори за отопление. Но сами по себе си, броячите в апартаментите няма да се появят.

Винаги има смисъл да се разгледат плащанията за комунални услуги. Дори ако е невъзможно да се инсталират измервателни уреди за отопление в апартаменти, може да се окаже, че плащате за цялата къща според стандартите, въпреки че има общ измервателен уред и можете да плащате за реалното потребление.

Как да изчислим таксата за отопление в апартамента

Когато се получават плащания за жилищни и комунални услуги, често възниква въпросът защо такова скъпо топлоснабдяване. В действителност, откриването как да се изчисли отоплението в апартамент не е лесно. За да направите това, трябва да разберете тарифите от управляващото дружество, които са различни в различните региони. След това ще стане ясно дали начисленията са направени правилно или не.

Закони за изчисляване на топлината

Първо трябва да разберете как да изчислите плащането за отопление според стандарта в съответствие с действащото законодателство. Има законов акт за отопление в късна редакция - № 354 от 6 май 2011 г. Там, в детайли, регулирани плащания за отопление в високи сгради.

За разлика от предишните издания, начинът на таксуване на получените услуги, формите на споразумения за договорни задължения и извадкови плащания се промениха. На наемателите, за да изчислите плащането за топлинна енергия, трябва да се свържете с Наказателния кодекс, за да разберете вида на подреждането на сградата, в която живеят:

Нашите статии разказват за типичните начини за решаване на правни въпроси, но всеки случай е уникален. Ако искате да знаете как да решите точно проблема си - свържете се с формата на онлайн консултант вдясно →

Или ни се обадете по телефона (денонощно).

Тя е бърза и безплатна!

 • наличието на общ брояч за консумираното топлоснабдяване, се случва, че то не е в жилищни помещения;
 • във връзка с общи метромери има метри в апартаментите на собствениците;
 • в жилищна сграда няма топломери.

След като изясним тези подробности, можем да продължим да изясняваме как се изчислява плащането за полученото отопление. В допълнение, в съответствие с Резолюция 354, плащанията за отопление са разделени на два вида:

 1. За отделен апартамент.
 2. За нуждите obschedomovyh.

Топлоснабдяването на входовете, мансардите и мазетата се класира като втори тип. За да изчислите плащането за отопление, трябва да разберете от HOA кадрите от тези райони и тарифите за поддържане на необходимата степен на топлина в тях.

Тази информация трябва да бъде отпечатана върху платежните нареждания, изпратени на управляващите дружества, така че потребителят да плати след факта. Те трябва да имат две точки, които отразяват крайната сума за плащане. На практика ставките на таксите за услуги за топлоснабдяване в общите части са по-високи от тези в апартаментите. Но ако разделите общата сума в цялата жилищна сграда, плащането ще бъде намалено.

Тъй като жилищните и нежилищните помещения се отразяват в приходите от отопление, е необходимо те да бъдат включени в договора за подписване, за който трябва да се свържете с управляващата организация.

Изчисляване на плащането за централно отопление

Днес няма единни стандарти, в съответствие с които плащаме за отопление. Вместо това има само препоръка за ценовите листове за топлинна енергия за управляващите дружества, които го доставят на високи жилищни сгради. Плащането за отопление е подчинено на предоставените в апартаментите топломери.

Освен това окончателната сума е повлияна от климатичните условия в района, в който живеят собствениците на имоти, както и от това как са износени инженерните комуникации и как е изолирана сградата, за да се предотвратят топлинни загуби.

При ниски нива на ефективност на отоплителната система таксите за отоплителни услуги ще бъдат по-високи през цялата година. В съответствие с приложимите методически указания сметките за отопление в съответствие със закона се изчисляват по начините, посочени по-долу.

Понякога се случва няколко стоянки за топлоснабдяване да се извършват в едно жилище, поради което ще бъде много скъпо да се поставят всички измервателни устройства. В такива случаи е необходимо отоплението да се изчислява на метър на къщата.

Домашно измервателно устройство

Когато една жилищна сграда има топломер в жилищна сграда, счетоводният отдел трябва да изчисли доставката на топлинна енергия със специална формула. Заедно с тези плащания процедурите се правят на няколко позиции.

Първо, трябва да координирате отоплението на основната зона и конкретното жилище, за което се отчитат показателите. След това трябва да направите следното:

 • Проверете индикаторите на брояча на домакинствата в началото и края на периода на фактуриране. Получената разлика ще покаже потреблението на топлина в жилищна сграда. По този начин се прави правилно отчитане на сумата за отопление на жилищни или нежилищни помещения;
 • изчисляване на съотношението на общото количество кадри от апартамента към общото кадри на сградата;
 • разберете какво представлява тарифата на организацията за управление.

Формулата за изчисляване на плащането за отопление е, както следва:

P = Vx (Tk / Td) xK

където P е размерът на плащането, V е показанието на електромера, Tk и Td е метричната площ на жилището и сградата, където живее собственикът на имота, K е стандартът за отопление на помещенията.

За да покажем как да изчислим таксите за доставка на топлинна енергия, нека вземем жилищна площ от 33 квадратни метра, която се намира в сграда от 6 000 квадратни метра. Индикациите за индивидуалното измервателно устройство са 80 Gcal. Например тарифата за отопление се състои от 1000 рубли на Gcal. В този случай окончателното плащане трябва да бъде:

Освен това, при липса на устройства за консумация на енергия в конкретни апартаменти, плащаме и други стандарти за изчисляване на отоплението в апартамента. Средният стандарт (W) за апартаментите се състои от индикатори - 0.022-0.03 gigokalorii на квадратен метър на месец. В този случай начисляването на топлинна енергия се изчислява по следната формула:

P = TkhWhK

Да предположим, че индикаторът W е равен на 0.025, след което плащането е:

Организациите за управление предпочитат да обмислят, разбира се, собствената си форма на изчисление. Следователно при изготвянето на договорни задължения се препоръчва да се провери в кои случаи Наказателният кодекс прилага такива методи, въпреки че това ще бъде трудно, тези организации предпочитат да скриват тези данни.

Такси за доставка на топлина с общи домакински и лични броячи

С индивидуален измервателен уред, задачата за изчисляване на размера на плащането за отопление е опростена. В такава ситуация трябва само да умножете индикаторите на индивидуалното измервателно устройство чрез стандартното потребление на комунална услуга за отопление на управляващо дружество.

Ако има някакви несъответствия в законодателството относно заплащането за доставка на топлинна енергия, трябва да се съсредоточим върху тарифите. Разликите в ценообразуването между различните компании, които осигуряват топлина, могат да бъдат равни на тридесет процента. И при изчисленията за измервателните устройства, високият брой тарифи за отопление на жилища и комунални услуги няма да ви позволи да получите ползи от инсталирането на измервателни уреди.

В действителност, собствениците на жилища не избират управленски организации, особено в високи сгради. В тази връзка, при проверката на начисленията за услуги за доставка на топлинна енергия, използвайте настоящите лихвени проценти от управляващите компании, които са в разписката.

Но при преизчисляване на топлината е необходимо да се вземе предвид топлината, доставена за цялата сграда. Необходимо е да се изчисли количеството топлина, което се осигурява от доставчиците. За да реши проблема как се изчислява плащането за отопление в апартамента, използвайте следната формула. Това ще позволи да се брои Gcal:

V = NхSх (Тk / Тд)

където V е делът на собственика на жилището за заплащане на топлоснабдяването на къщата, N е разходът на консумация, S е пълният кадър, който принадлежи на тази група, Tk и Td е кадрите на жилището и сградата.

Стойността на N е равна на 0,016 калории на квадратен метър. Например, когато общата топлинна енергия на къща с метрична площ от нежилищни помещения от 600 квадратни метра, изчислението на разходите ще бъде както следва:

V = 0,016х600 (33/6000) = 0,05 Gkal за отопление

След това трябва да умножите резултата от тарифата от управляващото дружество. Най-често, с общи такси за доставка на топлинна енергия тази част е от пет до петнадесет процента.

За да се намали този изчислен показател съгласно настоящите правила, трябва да се осигури общо измервателно устройство за тарифно отопление. С него цената на отоплението в жилищна сграда ще бъде намалена с 15-30%.

Как да намалим плащането за отопление

Цените за наемане на комунални услуги се увеличават тримесечно, така че проблемът за това как да се намали цената на топлинната енергия е доста актуален. Този въпрос се усложнява от нюансите на централизираните комуникации в високите сгради.

Трябва да се отбележи, че в случай на централизирано захранване не е достатъчно само да се затоплят външните стени на сградата, да се променят прозорците за прозорци с двоен стъклопакет - общата сума на плащането ще бъде същата, преизчисляването няма да е необходимо. Това ще помогне за намаляване на разходите за инсталиране на индивидуални измервателни уреди за енергоснабдяване Но с такива действия е възможно да се срещнат с други проблемни ситуации:

 • много отоплителни кули в едно жилище. Днес цената за инсталиране на измервателни уреди варира от 18 до 25 000 рубли и те трябва да бъдат инсталирани на всеки дизайн;
 • Трудно е да се постигне споразумение за инсталирането на измервателни устройства. За тази цел е необходимо управляващото дружество да издава технически спецификации и след това според свидетелските показания да избере съответното устройство;
 • за редовни плащания за отопление, измервателните уреди трябва да се проверяват според установения график, за който те демонтират устройството, проверяват го и го инсталират отново. Всичко това струва и пари.

Но дори и всички тези разходи ще доведат до намаляване на разходите за плащания за консумация на енергия на гишето. Ако в апартамента има няколко стоящи, трябва да инсталирате общо устройство за домашно измерване, но при такава инсталация намаляването на разходите няма да бъде толкова значимо.

При изчисляване на плащанията за доставка на топлинна енергия на общо измервателно устройство не се изчисляват стойностите на енергийните доставки, а разликите между тях и в централния тръбопровод за връщане на доставките. Това е по-прозрачен начин за изчисляване на цената. Освен това при избора на този метод е възможно да се подобри отоплителната система съгласно следните указания:

 • Можете да коригирате консумацията на енергия в къщата, в зависимост от метеорологичните условия;
 • ви позволява да постигнете най-добрия начин за изчисляване на плащанията. В този случай индикаторите се разпределят в апартаментите в зависимост от кадрите им, а не от получената топлина.

Освен това само служителите на организацията за управление могат да поддържат и ремонтират измервателното устройство за цялата къща. Но жителите законно се стремяха да предоставят всички необходими доклади за такава процедура като коригирането на таксите за отопление.

Освен инсталирането на брояч с общо предназначение, трябва да инсталирате нов смесител, който ще регулира температурата на отопление на топлоносителя, включен в централизираната система.

Плащания за осигуряване на топлина през различни сезони

Възможността за избор на начини за плащане за отопление през определен сезон се изключва от управляващите дружества и доставчиците на топлинна енергия. Те решават сами по себе си, без съгласието на собствениците на имоти, също така въвеждат честотата на коефициента на плащанията, когато заплащат за доставката на топлинна енергия равномерно през цялата година. Понякога има изключения, графикът на плащанията се съгласува с администрацията на жилищната кооперация или жилищната кооперация.

При избора на плащане за отопление през лятото има следните характеристики:

 • Невъзможно е да се провери правилността на таксите за топлинна енергия. При изчисленията на счетоводното дружество управляващото дружество използва много трудни и хитър методи;
 • когато плащат за отопление през лятото, собствениците са равномерно натоварени. В същото време цената за отопление има същите показатели през лятото и през зимата. Това означава, че сметките за полученото отопление ще бъдат равни както през януари, така и през юли;
 • Можете да изберете метода на сезонните плащания за топлинна енергия, когато се инсталират измервателни уреди, поради което повечето от наемателите на жилищна сграда предпочитат да инсталират общи топломери.

Когато сравняваме ценовите тагове за целогодишно или сезонно, е учудващо, че разходите при втория метод ще бъдат по-малко.

Газово и електрическо отопление

При първа възможност повечето собственици на имоти искат да се измъкнат от централната отоплителна система, за да не плащат за отопление през лятото. Алтернативен избор е автономното свързване на газови и електрически бойлери.

Въпреки това, в действителност, с такива методи за получаване на топлинна енергия в апартаменти, възникват много проблеми. Главният от които е съгласието на управляващото дружество за инсталирането на такива единици в жилищен район. В случаите на законно инсталиране съществуват следните ситуации:

 • плащанията за потребление на газ ще бъдат наложени при общи условия. Преди да изчислите получените ресурси, трябва да инсталирате устройство за измерване на газ;
 • в допълнение към това е необходимо да се заплати за топлоснабдяването на общите помещения в сградата, преизчислението на отоплението в такъв случай е описано по-горе;
 • Забранено е свързването на котелното оборудване към централната отоплителна система чрез предварително изключване на системата, тъй като това ще доведе до отваряне на веригата.

Преизчисляване на таксите за отопление в негова полза е възможно и при организиране на топлоснабдяване в апартамент. Когато го инсталирате, изгответе преференциални тарифи от компании, които доставят електроенергия. Но това е възможно само, когато в къщата няма газ. Ако е налице, тогава цената за електричество се начислява при общи условия.

Също така е възможно да се постигне преизчисление за отопление при кандидатстване за помощи и субсидии. Но за момента това е много трудно. Дори и при предоставянето на целия пакет документи, е възможно отказ и ще отнеме много време, за да потвърдите исканията за намаляване на размера на плащанията. В този случай, въпросът дали да се плаща в неотоплящия сезон, управляващите организации решават само в тяхна полза.

Индивидуални измервателни устройства

Инсталирането на индивидуални измервателни устройства в апартамент не означава, че трябва да плащате само за консумираната топлинна енергия. Някои организират топли подове в къщите си, които са инсталирани с обща отоплителна система, докато други инсталират многосекционни батерии. В същото време те плащат сметката за отопление на обща база. В такива ситуации е изгодно да се постави индивидуален топломер за консумация на енергия.

Ако в апартамента има топломер, потребителят плаща само за топлинната енергия, която е влязла в тази стая. В края на краищата индикаторите се изваждат от тръбите, които се монтират на входа и изхода. Разликата в свидетелските показания и количеството енергия, получено точно в тази стая, за което ще трябва да плати. Има и друг печеливш нюанс. Когато водата тече под стандартите, отоплението не се изчислява изобщо.

Незаконната инсталация на измервателни уреди в жилищни помещения е забранена. Изпълнението на такава работа трябва да включва служители на оторизирани лицензирани организации, които са упълномощени за такива дейности. За инсталиране е необходимо да се състави проект и да се координира, което може да струва много повече от измерващо устройство.

Освен това има технически проблеми. В присъствието на хоризонтални кабели въпроси, обикновено, не възниква. Броячи, поставени на входящите и изходящите тръби. Но в действителност, в многоетажни сгради - вертикални окабеляване, т.е. реки се намират във всички помещения. В този случай инсталирането на метър на всяка тръба е твърде скъпо.

Възможно е да поставите дистрибутори на всяка батерия, за да изчислите енергията в мястото на инсталиране. След това, въз основа на показанията, количеството енергия се изчислява за всяка единица индикатори. След това, като се умножи този брой с отчитанията на дистрибутора, ще бъде освободен окончателният резултат, според който се плаща за топлина.

заключение

Присъствието на дистрибутори обаче няма да даде единствения правилен индикатор за използваната топлина, защото ако е инсталиран на малка батерия, поне в много секции, тя ще определи същите номера. В този случай няколко секции ще дадат повече топлина. Освен това, за изчисляването на топлоснабдяването по този начин е необходимо: къщата да има общо измервателно устройство, 75% от собствениците да имат дистрибутори и термостати да са инсталирани на батериите.

Когато плащате за отопление с дистрибутори, възниква въпросът - как да проверите верността на таксуването? За да не се изчислява месечната цена, управляващото дружество позволява предварителни такси, при които собствениците извършват плащания. Администрацията на Наказателния кодекс извършва изчисления със организации, осигуряващи ресурси, в съответствие с указанията за измервателните устройства. Необходимо е да преизчислите нагряването и настройката два пъти годишно. Същевременно се изчислява разликата между извършените плащания и действителното потребление, в съответствие с които тарифите се намаляват или добавят.

Това помага да се намалят разходите за отоплителни услуги, но само когато апартаментът е снабден с вода под нормата. В други случаи това е нерентабилно.

Top