Категория

Седмичен Новини

1 Котли
Как да направите брикети от дървени стърготини
2 Камини
Пелетни котли: цени и характеристики на модели от различни производители
3 Камини
Как да се затопли вътрешната рамка къща
4 Гориво
Вашата мечта е двуетажна печка за отопление на двуетажна къща? Това ще стане реалност!
Основен / Помпи

Калкулатор за нагряване


Дори без техническо образование можете да направите предварително работен план. Онлайн калкулаторът е изчисление на домашната отоплителна система само за няколко минути. Удобната и проста функционалност на нашия уеб сайт ви позволява да определите разходите за инсталиране, след това можете да се обадите на капитана на обекта и да поръчате инсталирането на отоплителна система до ключ.

Фирмата ни предлага комплексни услуги, предлагащи на достъпна цена - дизайн, връзка, както и въвеждане в експлоатация. Работим в Москва и региона на Москва. Калкулаторът за изчисляване на домашното отопление ще ви помогне да определите предварително цената на инсталацията и консултирайте се с квалифициран специалист, за да изчислите точно разходите въз основа на характеристиките на конкретно жилищно или търговско съоръжение.

Ако се свържете с нашия мениджър, той ще ви помогне да изчислите всички ключови параметри и да направите оценка за инсталирането на отоплителната система. Опитен специалист по проектиране отчита не само силата на отоплителния котел, радиаторите и циркулационната помпа, но и топлинните загуби на сградата. За да направите това, трябва да знаете размерите на помещенията и характеристиките на сградата, да извършите хидравлични изчисления и да определите обема на магистралата. Но дори и без тези данни е лесно да се установят предварителните разходи за инсталиране. Можете да използвате специална програма за това, която за няколко секунди ще изчисли отоплението на частна къща, калкулаторът е удобно онлайн приложение, което можете да използвате направо на тази страница на нашия уебсайт

 • Частни къщи и вили
 • Селски къщи
 • къщи
 • Промишлени сгради
 • Складови комплекси
 • autocenters
 • хотели
 • кафене
 • ресторанти

Отопление на къщата - изчисляване и монтаж на системи

Ако се свържете с нашия мениджър, той ще ви помогне да изчислите всички ключови параметри и да направите оценка за инсталирането на отоплителната система. Опитен специалист по проектиране отчита не само силата на отоплителния котел, радиаторите и циркулационната помпа, но и топлинните загуби на сградата. За да направите това, трябва да знаете размерите на помещенията и характеристиките на сградата, да извършите хидравлични изчисления и да определите обема на магистралата. Но дори и без тези данни е лесно да се установят предварителните разходи за инсталиране. Можете да използвате специална програма за това, която за няколко секунди ще изчисли отоплението на частна къща, калкулаторът е удобно онлайн приложение, което може да се използва директно на тази страница на нашия уебсайт. В началния етап на проектиране такава функция ще направи възможно сравняването на наличния бюджет и планираните разходи, за да се направи избор в полза на едно или друго инженерно решение.

Автоматичното изчисление на отоплителната система у дома отчита:

 • метод на инсталиране на котела, вид гориво и производител на отоплителна техника;
 • тръбен производствен материал и дизайн на радиаторите;
 • вид свързване;
 • наличието на топъл под, бойлер и други допълнителни условия.

Ако желаете, винаги можете да обсъдите характеристиките на оборудването и вашите индивидуални желания с нашия мениджър по-подробно. Опитен специалист на фирма HEAT ENGINEER ще ви помогне да изберете оптималното решение за жилищен или търговски обект, основаващо се както на финансовите възможности на клиента, така и на оперативните му характеристики. Ние винаги се срещаме с нашите клиенти и предлагаме само печеливши възможности.

Как се изчислява и одобрява тарифата за топлинна енергия

Всичко за тарифите за топлинна енергия, охлаждащата течност и тяхното прехвърляне

Цените за отопление на помещенията днес карат много хора да мислят "За какво плащаме?", "Защо е толкова скъпо?" И това не са напълно разумни въпроси. Тарифата за топлинна енергия се увеличава ежегодно, но качеството на комуналните услуги за топлоснабдяване все още не се подобрява - броят на произшествията и технологичните щети в мрежите нараства всяка година, нарастването на загубите в мрежите и тръбопроводите носят все повече и повече.

Нека се опитаме да разберем какво се състои от тарифата за топлинна енергия, кой я получава и как.

Кой може да получи тарифата за топлинна енергия

Тарифата за топлинна енергия е одобрена от Регионалната комисия по енергетика (REC). Съгласно образеца за изпълнителната власт на учредителния орган на Руската федерация в областта на държавната регулация на тарифите, одобрен от правителството на Руската федерация № 136 от 04.03.2004 г., ЕБР одобрява тарифите за генерирана топлинна енергия и предава чрез мрежи, базирани на документи за собственост, потвърждаващи правото на собственост или друга правна правото.

По този начин тарифите са:

 1. за топлинна енергия (пара) - се определя от организациите, които доставят ресурсите, които произвеждат топлинна енергия със собствен източник на топлина. Тези тарифи се делят по типа поколение:
 • котелни помещения за топлоснабдяване;
 • електроцентрали, заети в производството в режим на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
 1. за пренос на топлина - всяка организация, която притежава част от топлоенергийната мрежа, може да я получи.

За крайния потребител изчисляването на разходите за доставка на топлинна енергия зависи само от одобрената тарифа за топлинна енергия, която се формира въз основа на всички разходи, направени от организацията за доставка на топлинна енергия, включително плащания на трети страни по договори за пренос на топлинна енергия (транспорт).

Тарифите за топлоносител (химически пречистена вода) и нагрят компонент за гореща вода също са одобрени.

Как да се изчисли и зададе тарифата за топлинна енергия?

Трябва незабавно да се отбележи, че това е много сложен и труден процес, изискващ създаването, събирането и подаването на огромен брой документи до REC. Цялата документация трябва да бъде зашита, страниците са номерирани, заверени и цялата аналитична информация трябва да бъде подадена под подписа на мениджъра.

Обмислете основните документи, които да бъдат предадени на REC:

 1. Обща документация:
 • документи за собственост върху земя, сгради, оборудване, съоръжения, участващи в процеса на доставка на топлинна енергия.
 • копия от счетоводни и статистически отчети за предходния отчетен период и за последната отчетна дата.
 • информация за предварително одобрени тарифи (ако такива са одобрени за това предприятие).
 • Изчислени данни за нетното топлинно снабдяване, включително загубите в мрежите и потреблението на топлинна енергия за собствени нужди.
 • информация за свързаното натоварване при отопление, вентилация и топла вода.
 • икономически осъществими разходи за производството на топлинна енергия и изчисляването на изискваните брутни приходи. Тези данни следва да бъдат съставени в съответствие с методологическите насоки за изчисляване на тарифите, одобрени със заповед на Федералната тарифна служба на Русия № 20-е / 2 от 6 август 2004 г.
 • инвестиционна програма на предприятието с разбивка по сумите и източниците на финансиране за събития.
 • декларация, подписана от главата за разглеждането на документи и одобрение на тарифата за топлинна енергия, както и посочва метода, по който се предлага регламентът за тарифата.
 1. Техническа спецификация:
 • актуални данни за топлоснабдяването за предходните подготвителни и отоплителни периоди, план за предходните периоди.
 • списък на топлинните източници, топлинните точки с техните адреси, картите на режима и техническите характеристики, както и схеми на топлинните мрежи.
 • спецификации на наличното оборудване.
 • технически и икономически показатели с прикачване на фактури и сертификати за качество за закупена топлина, газ, електричество, гориво, вода и канализация.
 • информацията за стандарта на специфичния разход на гориво и фактическите отклонения се обосновават в обяснителната бележка.
 • регистър на сключените договори за доставка на топлинна енергия с потребителите.
 • копия от сключени договори за покупка на вода, електричество и газ.
 1. Икономическата част.
 • копия на учредителните документи
 • информация за организацията, нейните особености, характеристики и основната категория потребители.
 • копия от документи, потвърждаващи процедурите за възлагане на обществени поръчки.
 • изчисляване на разходите за ремонти, графици и копия на договори с изпълнители.
 • информация за фондовете за заплати, данъци, амортизации и други разходи.

По-долу разглеждаме статиите за характеристиките на държавното регулиране на тарифите за топлинна енергия и перспективите, които очакват пазара за топлинна енергия в близко бъдеще.

При одобряване на насоките за изчисляване на регулираните цени (тарифи) в областта на доставката на топлинна енергия (в края)

AI Дърнева, главен специалист, експерт в Дирекцията за регулиране в сферата на жилищния и комуналните услуги на Федералната тарифна служба на Русия (в края, в началото, вж.

Тарифите в сферата на доставката на топлинна енергия се изчисляват въз основа на необходимия брутен приход (NVV) на регулираната организация, определена за съответния регулиран вид дейност и очаквания обем на производствената продукция на съответния вид продукти (услуги) за периода на сетълмент на регулацията, а тарифите за топлинна енергия (мощност) се установяват в съответствие с разбивката по календар, определена от максималните тарифни нива, установени от Федералната служба за тарифи. По-долу са дадени обяснения за особеностите на изчисляването на ИЕ и тарифите за регулирани услуги за различни организации за доставка на топлинна енергия.

Характеристики на изчисляването на HBM, дължащи се на производството на топлина (мощност) в режима на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (особено разпределението на разходите)

При прилагане на метода на икономически осъществими разходи изчислението на HBM, приписвано на производството на топлинна енергия (мощност) в режим на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, се извършва в следната последователност:

1) определянето на общата НВП, свързана с производството на електрическа и топлинна енергия, въз основа на принципите и използването на данните от отделната счетоводна и счетоводна политика на регулираната организация;

2) разпределението на посочените общи преки и косвени разходи на NVV, които се дължат на производството на топлинна енергия.

Други разходи, свързани изключително с осъществяването на дейности за производство на топлинна енергия, се определят в съответствие със счетоводната политика на регулираната организация.

При прилагане на метода за индексиране на установените тарифи или на метода за гарантиране възвръщаемостта на инвестирания капитал (РАБ), планираните, коригираните и действителните разходи за неконтрол и разходи за закупуване (производство) на енергийни ресурси (без гориво), студена вода и охлаждаща течност за всяка година от дългосрочния регулаторен период Основното ниво на оперативните разходи, свързани с производството на топлинна енергия, се определя чрез определяне на преките и непреките разходи, свързани с производството Топлинната енергия е същата като в случаите на икономически оправдани разходи.

Необходимо е да се отбележат някои характеристики на формирането на инвестиционните разходи (особено при прилагането на метода RAB):

■ идентифицира активи и инвестиции, пряко свързани с производството на топлинна енергия;

■ Други активи и инвестиции се разпределят пропорционално на разделението на непреките разходи (без увеличение на мощността) и пропорционално на производството на топлинна и електрическа енергия (с увеличение на мощността).

При прилагане на метода размерът на инвестирания капитал (RIC) се изчислява въз основа на:

■ разходите за производствени съоръжения, използвани изключително за производството на топлинна енергия и определени в съответствие със счетоводната политика на регулираната организация;

■ разходите за производствени съоръжения, използвани в производството на топлинна и електрическа енергия, приписвани на производството на топлинна енергия в същата пропорция, при която косвените разходи се разпределят между производството на топлинна и електрическа енергия при определяне на базовото ниво на оперативните разходи;

■ източници на финансиране за създаване на производствени съоръжения, свързани с производството на топлинна енергия в същата пропорция, в която е свързан компонентът RIC, свързан с производството на топлинна енергия и компонента RIC, свързани с производството на топлинна и електрическа енергия.

По време на прехода от един дългосрочен регулаторен период към друг, преразпределението на RIC, определено по време на преминаването към тарифно регулиране, използвайки метода RAB, не се извършва между производството на топлинна и електрическа енергия.

Изчисляване на тарифи за топлинна енергия (мощност) без разходите за услуги за пренос на топлинна енергия

NVV на топлоснабдителна организация, която притежава източник на топлинна енергия, която се взема предвид при изчисляването и определянето на тарифите за топлинна енергия без отчитане на разходите за услуги за пренос на топлинна енергия, включва разходите за генериране на топлинна енергия (мощност), включително разходите за поддържане на инсталираната топлинна мощност на източника ) топлинна енергия, притежавана (собственост) от топлоснабдителната организация и включена в схемата за доставка на топлинна енергия.

Ако източникът на топлинна енергия се използва изключително за целите на доставяне на топлинна енергия на нерегулирани цени, тарифата за топлинна енергия (мощност) за топлоснабдителната организация, която притежава такъв източник за този източник на топлинна енергия, не се изчислява и одобрява.

Изчисляването на тарифите за топлинна енергия (мощност), захранвани от източник на топлинна енергия, се основава на пълната възвръщаемост на охлаждащата течност до източника на топлинна енергия.

Тарифите за топлинна енергия (мощност), захранвани от източник на топлинна енергия, се изчисляват и определят като тарифа за едно или две части.

Тарифите за топлинна енергия (мощност) могат да се диференцират:

■ чрез системи за топлоснабдяване, източници на топлинна енергия;

■ видове охлаждаща течност (вода, пара) - в зависимост от диференциацията на специфичния разход на гориво;

■ параметри на охлаждащата течност (избрано налягане на парата: от 1,2 до 2,5 кг / см 2, от 2,5 до

7.0 kg / cm2, от 7.0 до 13.0 kg / cm2, над 13.0 kg / cm2; рязка и намалена пара).

За всички източници на топлинна енергия, разположени в рамките на една и съща система за топлоснабдяване и притежавани от една регулирана организация на базата на собственост или на друго правно основание, тарифите за топлинна енергия (мощност), доставяни от източника на топлинна енергия се определят от едно ниво без диференциация по източници на топлинна енергия по предложение на регулираната организация.

При определянето на тарифа за топлоенергия (мощност) от две части, доставяна от източник (източници) на топлинна енергия, решението за определяне на тарифата показва съотношението на инсталираната топлинна мощност на източника (ите) топлинна енергия на регулираната организация към общото (декларирано) топлинно натоварване на потребителите на топлинна енергия за периода на сетълмент на регулацията, свързан с такъв източник (източници) на топлинна енергия на регулираната организация.

Изчисляване на тарифи за услуги за пренос на топлинна енергия, охлаждаща течност

В случай на сложно топлоснабдяване, при производството, преноса и продажбата на топлинна енергия (мощност) топлоносителят се извършва от едно юридическо лице (регламентирана организация), разходите за компенсиране на загубите на топлинна енергия, топлоносителят взема предвид разходите за производство на топлинна енергия въз основа на очакваната тарифа за топлинна енергия (мощност), доставяна от източници на топлинна енергия.

Ако съгласно данните, предоставени от регулираната организация, повече от 75% от действителното количество топлина, доставяно от отоплителните мрежи, които то оперира, е определено от измервателните уреди през предходния отчетен период (период на регулиране на сетълмента), тогава в NVV тази регулирана организация за следващите години ) включва разходите за заплащане на реалния размер на загубите, изчислени в съответствие с данните от предходния отчетен период (период на уреждане на регулацията), със заявлението към него регулаторен орган на годишния темп на намаляване на загубите на топлинна енергия до нивото на загубите от регулаторния процес, съответстващи на инвестиционната програма на регулираната организация.

Размерът на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на безжични отоплителни мрежи, включени в NVV на регулираната организация при определяне на тарифи за услуги за топлопредаване, се определя с решение на регулаторния орган по един от следните начини:

■ за сметка на поддържането на подобни мрежи;

■ равни разходи за поддръжката, ремонта и експлоатацията на собствените отоплителни мрежи на регулираната организация на 1 конвенционална единица, умножена по броя на конвенционалните единици, принадлежащи на топлинните мрежи без собственик, приети от тази регулирана организация за поддръжка и сервиз.

Тарифите за услуги за пренос на топлинна енергия се изчисляват и определят като тарифа с една или две части. Тарифите за услуги за пренос на топлинна енергия, охлаждаща течност се диференцират по тип охладител (вода, пара) и могат да бъдат диференцирани чрез:

■ диаграми за свързване на топлоенергийни инсталации на консуматори на топлинна енергия към системата за захранване с топлинна енергия (ПРЕДИ топлинни точки, след топлинни точки).

Разходите на регулираната организация за прехвърляне на охладител не се разпределят отделно и се считат за разходи за пренос на топлинна енергия.

Ако регулаторният орган е решил да одобри тарифи за услуги за пренос на топлинна енергия, като вземе предвид разграничението в съответствие със схемата за свързване на топлоенергийни инсталации на потребители на топлинна енергия към системата за топлоснабдяване:

1) тарифа за единна тарифа за услуги за топлопредаване:

а) без допълнително преобразуване на топлинни точки, експлоатирани от регулираната организация;

б) след топлинни точки (топлинни точки), експлоатирани от регулирана организация.

2) двустранна тарифа за услуги за пренос на топлина:

а) без допълнително преобразуване на топлинни точки, експлоатирани от регулираната организация;

б) след топлинни точки (топлинни точки), експлоатирани от регулирана организация.

Изчисляване на цени (тарифи) за топлинна енергия (мощност), доставени от организации за доставка на топлинна енергия на други организации за доставка на топлинна енергия, организации за топлинни мрежи

Тарифата за топлинна енергия (електроенергия), предоставена от организацията за топлоснабдяване (ЕТО) на организации за топлоснабдяване, организациите за топлинни мрежи, които придобиват топлинна енергия за компенсиране на топлинните загуби, се равнява на среднопретеглената цена на топлинната енергия (с изключение на дългосрочните договори) топлинна енергия (мощност), собственост на ЕТО и (или) източници на топлинна енергия (мощност), които принадлежат на други организации за доставка на топлинна енергия x ETO придобива топлинна енергия (мощност).

Тарифата (едноетапна или двустепенна) за топлинна енергия (мощност), предоставена от ЕТО на организациите за доставка на топлинна енергия, организациите за топлинна енергия, които придобиват топлинна енергия, за да компенсират загубата на топлинна енергия през периода на фактуриране, се изчисляват:

а) без диференциране по видове охлаждаща течност;

б) с диференциране по видове охлаждащи средства.

■ Степен на топлинна енергия:

а) без диференциране по видове охлаждаща течност;

б) с диференциране по видове охлаждаща течност;

■ процент за поддържане на мощността.

В случай на придобиване на топлинна енергия (мощност), за да се компенсират загубите при двучасови тарифи, разходите за компенсиране на загубите се определят, като се вземат предвид разходите за използване на електроенергия.

Изборът на метода за определяне на количеството използвана мощност, съответстващ на регулаторните технологични загуби на топлинна енергия, се извършва от регулаторния орган, като се взема предвид предложението на организацията, която извършва регулирани дейности за пренос на топлинна енергия чрез термични мрежи.

Тарифата за топлинна енергия (мощност), предоставена от ЕТО на други организации за доставка на топлинна енергия (с изключение на организации за доставка на топлинна енергия, които придобиват топлинна енергия за компенсиране на топлинните загуби), е равна на единните тарифи за топлинна енергия (мощност), доставяни на потребителите, към чиято категория включват потребителите, обслужвани от тези организации.

Изчисляване на тарифите за топлинна енергия (мощност), които се доставят на потребителите

Тарифите за топлинна енергия (мощност), които се доставят на потребителите, се изчисляват като сума от следните компоненти:

а) среднопретеглената цена на произведената и / или закупената единица топлинна енергия (мощност);

б) среднопретеглената цена на предоставените и / или придобитите услуги за прехвърляне на единица топлинна енергия.

Тарифата за топлинна енергия (мощност), доставена на потребителите на ЕТО, се изчислява и определя на едно ниво за всички потребители в областта на ЕТО за дейност, принадлежаща към същата категория (група) потребители, с изключение на потребителите, които са сключили договори за нерегламентиран топлоснабдяване върху топлинна енергия (мощност)).

Единните тарифи за топлинна енергия (мощност) се изчисляват и определят с решение на регулаторния орган под формата на тарифа за един или два части.

Единните тарифи за топлинна енергия (мощност) могат да бъдат диференцирани чрез:

■ видове охлаждаща течност (вода, пара);

■ параметри на охлаждащото средство (избрано налягане на парата: от 1.2 до 2.5 kg / cm2, от 2.5 до 7.0 kg / cm2, от 7.0 до 13.0 kg / cm2, над 13, 0 kg / cm2, остра и намалена пара);

■ схеми за свързване на топлоенергийни инсталации на потребители на топлинна енергия към системата за топлоснабдяване (свързване към колектора на източник на топлинна енергия, към топлинна мрежа ПРЕДИ топлинни точки, към топлинна мрежа след топлинните точки (топлинни точки), експлоатирани от топлоснабдителната организация);

■ категории (групи) от потребители (купувачи) (топлоснабдителни организации, организации за топлинни мрежи, които закупуват топлинна енергия за компенсиране на топлинните загуби, други потребители (купувачи) на топлинна енергия).

Единните тарифи за топлинна енергия (мощност) на колекторите на топлинни енергийни източници се определят отделно за всеки източник на топлинна енергия по решение на регулаторния орган. В този случай единните тарифи за топлинна енергия (мощност) се определят като тарифите за топлинна енергия (мощност) на топлоснабдителната организация, която притежава източника на топлинна енергия.

Дългосрочните тарифи за топлинна енергия (мощност), при които се продава топлина (мощност) по дългосрочен договор за доставка на топлинна енергия в размера, предвиден в такова споразумение, включват:

а) цената на единица топлинна енергия (мощност), доставена от колекторите на източника на топлинна енергия, по отношение на която е сключено споразумение;

б) среднопретеглената цена на услугите за прехвърляне на единица топлинна енергия през топлоелектрическите мрежи, използвани за доставка на топлинна енергия на потребителя, ако доставката на топлинна енергия за потребителя се осъществява чрез топлинни мрежи, които не са собственост на него или на друго правно основание.

Дългосрочните тарифи за топлинна енергия (мощност) се определят под формата на еднократни и двучасови тарифи.

Дългосрочните тарифи в две части се определят от:

а) скорост на топлинна енергия;

б) процентът на съдържанието на топлинна енергия.

Ако тарифата за топлинна енергия (мощност) на регулираната организация взема предвид разходите за пренос на топлинна енергия чрез собствените си отоплителни мрежи, тогава за целите на изчисляването на тарифите се прилагат изчислените стойности на еднократни и двучасови тарифи за всеки регулиран вид дейност, извършвани от определената организация.

В случай на нарушение на режима на консумация на топлинна енергия или липса на търговско отчитане на топлинната енергия и / или охлаждащата течност, в случай че това измерване е задължително съгласно федералните закони, коефициентите на увеличение, определени от регулатора в размер на 1,01, се прилагат към тарифите за топлинна енергия.

Ако регулаторният орган реши да промени типа тарифа (едноетапна или двустепенна) за топлинна енергия (мощност) и тарифи за услуги по пренос на топлинна енергия в областта на дейност на обединената топлоснабдителна организация, регулаторният орган определя въздействието на тази промяна при всички останали условия върху размера на кумулативното плащане потребителите. В случай на увеличение на кумулативното плащане над 20%, при условие че всички останали условия са еднакви, регулаторният орган решава да установи преходен период за период от не повече от 5 години.

През този преходен период с оглед на постепенното въвеждане на тарифите и тарифите за топлинна енергия (капацитет) за услуги за пренос на топлинна енергия в областта на дейност на интегрираната организация за доставка на топлинна енергия на нивото на разпределение на разходите между размера на топлинната енергия и темпа на топлинната мощност, определени от регулаторния орган при отсъствието на такъв преходен период, към ставките за съдържанието на топлинния капацитет на тарифите, изчислени при липса на такъв преходен период, органът m регулацията се прилагат следните фактори:

■ коефициенти, които осигуряват еднакво увеличение на процента на съдържанието на топлинна енергия през определения преходен период при преминаване от тарифа за единна ставка към тарифа от две части;

■ коефициенти, които осигуряват еднакво намаляване на процента на съдържанието на топлинна енергия през установен преходен период при преминаване от двуетапна тарифа към тарифа с една тарифа.

По време на утвърдения преходен период курсът за топлинна енергия на тарифите се определя по такъв начин, че регулираната организация да получи получаването на необходимите брутни приходи през преходния период.

Изчисляване на тарифите за охлаждащата течност

Тарифите за топлоносители се определят като тарифа за еднократна тарифа, като се отчита диференциацията по тип охладител (вода, пара).

Тарифата за топлоносител, доставяна от топлоснабдителната организация, която е собственик на източника на топлинна енергия, върху която се произвежда топлоносителят, на друга организация, осигуряваща топлоенергия, включително на обединената топлоснабдителна организация, се определя въз основа на:

■ разходите за 1 кубичен метър вода, произведена в пречиствателни станции и / или закупени от други организации, като се вземат предвид разходите за необходимите мерки за привеждане на водата в параметрите на качеството на топлоносителя, определени в законодателството на Руската федерация, взети предвид в тарифата за топлинна енергия регулаторен период;

■ разходи за производство на вода, произведена в пречиствателни станции на топлоснабдителна организация с цел подготовка на топлоносител, като се вземат предвид разходите за мерки, необходими за привеждане на водата в параметрите за качество на топлоносителя, установени от законодателството на Руската федерация, които са взети предвид в тарифата за топлоенергия ;

■ разходи за закупуване на химически пречистена вода от други организации, чиято организация за доставка на топлинна енергия, за която се установява тарифа за топлоносител, закупува такава вода за подготовката на топлоносителя, като взема предвид разходите за необходимите мерки за привеждане на водата в параметрите за качество на топлоносителя, установени от законодателството на Руската федерация, взет предвид в тарифата за топлинна енергия (мощност) в периода на уреждане на регулацията.

Тарифата за топлоносител, предоставена от ETO на потребителите, се определя на едно ниво за всички потребители, които са в една и съща област на своята дейност и са определени за една категория (група) потребители, с изключение на потребителите, които са сключили дългосрочен договор за доставка на топлинна енергия.

Тарифата за топлоносител, предоставена от ЕТО на други организации за доставка на топлинна енергия, е равна на тарифата за топлоносител, предоставена от обединената организация за доставка на топлинна енергия на потребителите.

Продажбата на охладител при дългосрочни договори за топлоснабдяване се извършва по цени (тарифи) за топлоносител, произведен от източника на топлинна енергия, по отношение на който се сключват такива договори.

Изчисляване на тарифи за топла вода в открити отоплителни системи

Двукомпонентната тарифа за топла вода в отворена отоплителна система (захранване с топла вода) се състои от компонент за топлоносител и компонент за топлинна енергия.

Компонентът за охлаждащата течност на тарифата за гореща вода се определя като еднокомпонентен компонент.

Топлоенергийната компонента на тарифата за гореща вода се определя като компонент с едно вретено или двукомпонентна част.

Едноетапният компонент за топлинна енергия на тарифата за топлата вода се определя, ако топлоснабдителната организация, която доставя топла вода чрез отворена система за топлоснабдяване (топла вода), има тарифа за единна тарифа за топлинна енергия (мощност), доставяна на потребителите.

Компонентът от две части за топлинна енергия на тарифата за топлата вода се определя, ако топлоснабдителната организация, която доставя топла вода чрез отворена система за топлоснабдяване (топла вода), е подчинена на такса за топлинна енергия (мощност) от две части.

Изчисляване на такси за услуги за поддържане на резервна топлинна мощност при отсъствие на потребление на топлинна енергия за категории (групи) от социално значими потребители

Таксата за услуги за поддържане на резервната топлинна мощност, предоставена от регулираната организация, капацитета на източниците на топлинна енергия и / или топлинните мрежи, които се използват за поддържане на резервния капацитет в съответствие със схемата за доставка на топлинна енергия, се определя на:

■ размерът на топлинната мощност, определен за регулираната организация за сетълмент на регулирането на тарифа за топлоенергия от две части, захранвана от източник на топлинна енергия или, ако такава организация има тарифа за единна тарифа, изчислената стойност на тарифата за съдържанието на топлинна мощност на тарифа от две части;

■ ставката за поддържане на капацитета на двукомпонентна тарифа за услуги за пренос на топлинна енергия, установена за регулирана организация или, ако такава организация има тарифа за единна ставка, изчислената стойност на тарифата за съдържанието на тарифна мощност в две части.

Таксата за услуги за поддържане на резервната топлинна мощност, предоставена от единната организация за доставка на топлинна енергия по отношение на категории (групи) от социално значими потребители, е равна на: размера на мощността на единната тарифа за топлинна енергия в областта на дейност на единната топлоснабдителна организация или, ако в нейната дейност единна тарифа за единична тарифа за топлинна енергия (мощност), изчислената стойност на тарифата за топлинна мощност на двуетапна единична тарифа за топлинна енергия (мощност).

Такса за свързване

Регулаторният орган одобрява:

■ таксата за присъединяване към системата за топлоснабдяване (по-нататък наричана такса за присъединяване), равна на 550 рубли (включително ДДС), в случай че свързаното топлинно натоварване на обекта на капитала на кандидата, включително строителя, не надвишава 0,1 Gcal / h;

■ за периода на регулиране, таксата за присъединяване на единица мощност на свързания топлинен товар, в случай че свързаното топлинно натоварване на обекта на заявителя е повече от 0,1 Gcal / h и не надвишава 1,5 Gcal / h (в хиляди рубли / Gcal / з);

■ за периода на регулация таксата за присъединяване на единица мощност на свързания топлинен товар, ако свързаното топлинно натоварване на обекта на заявителя надвишава 1,5 Gcal / h, ако има техническа свързаност (в хил. Рубли / Gcal / h);

■ такса за връзка на индивидуална основа, ако свързаното топлинно натоварване на обекта на заявителя надвишава 1,5 Gcal / h при липса на техническа свързаност (в хиляди рубли).

При изчисляването на таксата за свързване на съоръжението на жалбоподателя, определена на индивидуална основа, разходите за извършване на дейности за свързване на съоръженията на жалбоподателя, разходите за създаване (реконструкция) на топлоенергийни мрежи (включително изграждане (реконструкция) топлинни точки от съществуващи топлинни мрежи или източници на топлинна енергия до свързващи точки на обекта на заявителя, определени в съответствие с прогнозните разходи за създаване (реконструкция) на топлинни мрежи, разходите за създаване (реконструкция) на топлинни източници Енергия и / или развитие на съществуващи източници на топлинна енергия и / или отоплителни мрежи, необходими за създаване на техническа възможност за свързване на обекта на заявителя, определени в съответствие с очакваните разходи за изграждане (реконструкция, модернизация) на съответните отоплителни мрежи и източници на топлинна енергия, свързани с таксата за връзка.

Таксата за свързване е диференцирана:

■ над диаметрите на диаметрите на топлинната мрежа: 50-250 mm, 251-400 mm, 401-550 mm, 551-700 mm, 701 mm и повече;

■ по вид полагане на топлоенергийни мрежи: подземни (канални и канални) или надземни (наземни).

Горещ калкулатор

Горещ калкулатор.

Топлинният калкулатор е доста хубаво нещо за разработчика. Ако искате да получите по-подробна информация за предстоящата работа по инсталирането на отоплителната система у дома, то ще ви помогне много. Нашата компания предлага подобна услуга. Тя се различава от конкуренцията, тъй като дава по-точни изчисления. Факт е, че нашите служители предоставят услуга за калкулатор на топлоенергия, ще ви дадат гаранции и конкретна информация само след като един от нашите специалисти посети сайта. Той внимателно ще разгледа стаята, където е планирана инсталирането на отоплителната система. Тя ще вземе предвид всички възможни загуби на топлина на сградата и други нюанси, които могат да повлияят на разходите за монтаж или ефективността на бъдещото отопление на вашата къща или апартамент. Освен това можете да използвате услугата за калкулатор на отопление и да изчислите цената на отоплението абсолютно безплатно, ако обектът е в рамките на 100 км. от Московския околовръстен път.

Интерактивен калкулатор с оценки тук

Изчисляване на разходите за отопление

Изчисляването на разходите за отопление включва следните точки:

· Определяне на топлинните загуби. Всеки апартамент или частна къща отделя малко топлина за околната среда. Тази услуга ще ви помогне да разберете точно какво е съотношението на използваната енергия за отопление на стаята и енергията, което може да бъде пренебрегнато при изчисляване на мощността на котела или радиаторите. Това изчисление е важно да се прилага за стаи, които имат една или повече външни стени.

· Температура. Въз основа на различни топлинни загуби и други нюанси, нашият експерт ще Ви предостави някои сложни номера, които ще ви разкажат за възможностите на отоплителната система у дома. От този параметър понякога зависи от избора на котела. Но най-често той е този, който ни диктува температурния режим. Измерването се извършва в зависимост от степента на загряване на охлаждащата течност при излизане от котела на отоплителните тръби, състоянието на охлаждащата течност (температура), която се връща в котела и температурата на въздуха в помещението.

· Изчисляване на мощността на отоплителния котел и радиаторите. Този параметър влияе както върху обема на стаята ви, така и върху топлинните загуби на сградата. Нашият служител в комплекса ще оцени всички интересни моменти и ще ви помогне да решите избора на котел и отоплителни радиатори.

· Директно изчисление на отоплителната система. Тази операция е необходима, за да се определи точно размерът на тръбата за отопление, вида на помпата, ако е необходимо, количеството топлоносител, необходимо за ефективно нагряване на помещението. Тези фактори играят огромна роля при изчисляването на разходите за отопление.

Разходи за отопление

Цената на отоплението е един от решаващите фактори при избора и инсталирането на отопление. Той често се балансира с ефективността на системата. Разходите за отопление се влияят от такива моменти като:

· Отопление на котела. Важно е, както силата, това и неговият тип. Тоест, какъв вид гориво се използва за отопление. Доста често цената на котела представлява значителна част от разходите за отопление.

· Отоплителни радиатори. Броят на ръбовете зависи от топлинните загуби на сградата и обема на помещението. Също така е възможно да се инсталират няколко батерии.

· Тръби на отоплителната система. Качеството на отоплението зависи от тяхното качество. Необходимият параметър е диаметърът на тръбите за отопление.

Нашата компания ще ви помогне да направите най-добрия избор за конкретната ситуация. Ще получите отлично качество заедно с ниските разходи за отопление.

Изчисляване на отоплителната система в частна къща

Как да се изчисли отоплението? С помощта на отоплителен калкулатор! На тази страница можете самостоятелно да изчислите разходите за отопление, както и да разберете какви съоръжения са необходими за завършване на отоплителната система за вашия дом.

Изчисляването на отоплителната система - събитие, на което трябва да се обърне специално внимание. Необходимо е да се предвидят всички нюанси, свързани с това: наличието на комин, броя на етажите на къщата ви, вида на отоплителния котел, отоплителната инсталация и т.н. Не забравяйте, че коректността на изчислението ще засегне не само общите разходи за работа, но и комфорта и уюта на вашия дом.

За Ваше удобство тази страница осигурява удобен потребителски интерфейс, благодарение на който лесно можете да предвидите всички необходими елементи за отопление и да изчислите крайната цена на инсталационната работа.

Как да се изчисли отоплението в къщата?

С помощта на онлайн калкулатор можете да разберете прогнозните разходи за инсталация въз основа на следните характерни параметри:

 • дължината и ширината на частната къща около периметъра;
 • брой на етажите;
 • наличието / отсъствието на коминния канал;
 • броя и размерите на отворите на прозорците;
 • разпределителна система за отопление (радиална или двутръбна);
 • степен на изолация на стените.

Калкулаторът за изчисляване на отоплителната система на обекта е проектиран като къща в секция, където с помощта на входни полета и падащи списъци се предлага да се зададат параметрите на отопляемото помещение. След като сте избрали параметрите, трябва само да кликнете върху бутона "Изчисляване". Намира се в дъното под визуалния план на къщата.

Резултатите от изчислението на отоплението

Резултатът няма да ви забави да чакате дълго. След секунда ще получите подробна оценка на работата, включително:

 • Разходите за необходимите конструктивни елементи за топъл под (сачмени вентили, колектори, фитинги, основи и тръби и др.);
 • Цената на необходимите конструктивни елементи за отопление (крепежни елементи, ъгли, тръби, радиатори, радиаторни комплекти, отоплителни котли и др.).

В самото дъно на страницата ще бъде пълната стойност на оборудването за инсталиране.

Не забравяйте, че програмата за изчисляване на отоплителната система осигурява само приблизителна цена и не е основа за събиране на пари от вас. Ако имате някакви съмнения относно изчислението, обадете ни се и нашите експерти ще дадат квалифициран отговор. Нашата компетентност включва всички аспекти, свързани с изчисляването на отоплителната система в частна къща, като се вземат предвид броя отвори на прозорците, степента на изолация на стените, броят на етажите и разположението на помещенията. За подробно проучване и изясняване на разходите за работа можете да пътувате до обекта си.

Поддръжка на клиенти по телефона +7 (495) 123-38-23

Допълнение 6.7. Изчисляване на тарифата за охлаждащата течност, доставяна на потребителите

Изчисляване на тарифата за охлаждащата течност, доставяна на потребителите

Източникът на топлинна енергия 1, който произвежда охладител

Температура на топлопреминаване

Обем на производството и потреблението (невъзвръщаемост) на охлаждащата течност, произведена при източника на топлинна енергия 1

Източникът на топлинна енергия n, на която се произвежда охладителната течност n

Температура на топлопреминаване

Обемът на производството и потреблението (невъзвръщаемост) на охлаждащата течност, произведена при източника на топлинна енергия n

Общият обем на производството и потреблението (невъзвръщаемост) на охлаждащата течност, доставена на потребителите

Тарифа за топлоносител, доставена на потребителите

1. Таблицата се запълва от източниците на топлинна енергия, които се отнасят до осигуряване на потреблението (невъзвръщаемостта) на охлаждащата течност от потребителите, включително източници на топлинна енергия, принадлежащи на топлоснабдителната организация, и източници на топлинна енергия, принадлежащи на други топлофикационни организации, от които се купува охлаждащата течност, по типове и параметри на охлаждащата течност при определянето на цени (тарифи) се прилага такова диференциране.

© АЕЦ "Гарант-Сервиз", 2018. Системата "ГАРАНТ" е създадена от 1990 г. насам. Компанията Гарант и нейните партньори са членове на Руската асоциация за правна информация "ГАРАНТ".

Изчисляване на цената на охлаждащата течност

Viessmann, Buderos (Германия)

Бойлерът от ценовата категория Baxi (Италия) или Protherm (Словения), спирателни и регулиращи вентили, мрежест филтър 500 mF, монтажни работи.

Видове ценови категории котли Viessmann или Buderos (Германия), спирателни и контролни вентили, цедка, монтажни работи.

Бойлерът от ценова категория Ferolli (Италия) или Protherm (Словения) спирателни и регулиращи вентили, филтър за почистване, група за безопасност, циркулационна помпа, разширителен резервоар и монтажни работи и закрепване на котелното помещение.

Бойлерът от ценовата категория Viessmann, Buderos (Германия) спирателни и контролни клапани, почистване на филтри, група за безопасност, циркулационна помпа, разширителен резервоар, монтажни работи и тръбопроводи в котелно помещение.

Котли AOGV "Zhukovsky" или аналогови, спирателни и регулиращи вентили, почистване на филтри, група за безопасност, циркулационна помпа, разширителен резервоар и монтажни работи и тръбопроводи в котелното помещение.

Котелът от ценовата категория Protherm Skat (Словения) или KOSPEL EKCO (Полша), спирателни и регулиращи вентили, филтър за почистване, разширителен резервоар, монтажни работи.

Бойлер от твърдо гориво Viadrus (Чешка република), спирателен и контролен вентил, филтър за почистване, група за безопасност, циркулационна помпа, разширителен резервоар, инсталация и тръбопровод на котелното.

Котел за твърдо гориво "Купър" (Русия), спирателни и регулиращи вентили, филтър за почистване, група за безопасност, циркулационна помпа, разширителен резервоар, инсталация и тръбопровод на котелното.

Котелно ценова категория Ferolli (Италия) и Protherm (Словения), клапи и регулиращи клапани, филтър, група сигурност, циркулационна помпа, разширителен съд, НАФТА, пластмасов контейнер за съхранение на дизелови и 1000 литра, настроен да се свързва резервоара, филтър дизелово гориво и др., монтаж и сглобяване на котелното помещение.

Котелът в тази ценова категория Viessmann, Buderos (Германия) Спри и регулиране на клапани, филтър, група сигурност, циркулационна помпа, разширителен съд, НАФТА, пластмасов контейнер за съхранение на дизелови и 1000 литра, настроен да се свързва резервоара, филтър за дизелово гориво и и т.н., и работи по монтажа и закрепването на котелното помещение.

Комплект от полипропиленови подсилени тръби с различни диаметри, фитинги и крепежни елементи за монтаж на отоплителната система.

Тръбопровод от омрежен полиетилен, комплект свързващи фитинги и крепежни елементи за монтаж на отоплителната система.

Комплект медни тръби, фитинги и крепежни елементи с различни диаметри за монтаж на отоплителната система.

Алуминиеви профилни радиатори, скоби, комплекти за свързване на радиатора.

Стоманени панелни радиатори с различни мощности, скоби, комплекти за свързване на радиатори.

Комплект от захранващи и възвратни клапани за ръчно управление на температурата и управление на обратния поток.

Комплект термостатични глави (термостати) и спирателни вентили на връщащия тръбопровод за автоматично регулиране на зададената температура в стаите и регулиране на обратния поток.

Топлоизолиран под вода от тръби от омрежен полиетилен или метал-пластмаса - колектори с разходомери, колекторни шкафове, подпори, крепежни елементи, спирателни вентили, регулиращи вентили и монтажни работи.

Запълване на отоплителната система с екологично чисти антифриз (не замразяваща течност) DIXIS TOP

Домашно отопление "до ключ"

Трябва да инсталирате отопление? Нуждаете се от професионална помощ? Добре дошли в уеб сайта на фирма "Teploservis"! Ние предлагаме услуги за инсталиране на отоплителни системи до ключ в частни къщи, вили в най-благоприятни условия за клиента. Свържете се с нас, така че цялата работа да се извършва в строго съответствие със съвременните изисквания за безопасност.

Информацията в този сайт не е публична оферта. Проверете наличността и текущите цени с мениджърите.

Скоростта на потока на охлаждащата течност е твърде висока в отоплителната система? Изчислителна формула

Охладители за отоплителната система могат да бъдат течности и газове.

Обикновено вода, етилен или пропиленгликол се използва като топлоносител за отоплителната система на частна къща или апартамент.

Тя трябва да отговаря на определени изисквания.

Изисквания към охлаждащата течност в отоплителната система

Има 5 точки, които да се следват:

 • висока скорост на топлопреминаване;
 • нисък вискозитет, докато стандартната (като вода) течливост;
 • ниска разширяемост по време на охлаждане;
 • няма токсичност;
 • ниска цена.

Снимка 1. Еко-30 топлоносител, базиран на пропилей гликол, тегло 20 кг, производител - "Комфортна технология".

За селекция се препоръчва да се свържете с професионален водопроводчик, който ще ви помогне да направите изчисления и да изберете подходящата охладителна течност.

Как да изчислим потока

Стойността представлява количеството охлаждащо вещество в килограми, което се изразходва в секунда. Използва се за прехвърляне на температурата в помещението чрез радиатори. За изчисляването е необходимо да се знае консумацията на котела, която се изразходва за загряване на един литър вода.

G = N / Q, където:

 • N - мощност на котела, вата.
 • Q - топлина, j / kg.

Стойността се прехвърля на kg / h, умножена по 3600.

Формулата за изчисляване на необходимия обем течност

Презареждане на тръби се изисква след поправка или възстановяване на лентата. За да направите това, намерете количеството вода, необходимо за системата.

Обикновено е достатъчно да се съберат паспортни данни и да се сгънат. Но можете да го намерите и ръчно. За да направите това, помислете за дължината и напречното сечение на тръбите.

Числата се умножават и се добавят към батериите. Обемът на радиаторните секции е:

 • Алуминий, стомана или сплав - 0,45 литра.
 • Чугун - 1.45 л.

Също така има формула, чрез която можете грубо да определите общото количество вода в колана:

V = N * VкВт, когато:

 • N - мощност на котела, вата.
 • VкВт- обем, който е достатъчен за прехвърляне на един киловат от топлината, dm 3.

Това ви позволява да изчислявате само приблизително число, така че е по-добре да проверите с документите.

За пълна картина е необходимо да се изчисли и обемът на водата, настанявана от другите компоненти на облицовката: разширителен резервоар, помпа и др.

Внимание! Резервоарът е особено важен: той компенсира налягането, което се повишава поради разширяването на течността по време на нагряването.

Първо трябва да вземете решение относно използваното вещество:

 • водата има съотношение на разширение от 4%;

Формулата за изчисляване на:

V = (Vите * E) / D, където:

 • Е е коефициентът на разширение на течността, посочен по-горе
 • Vите - приблизителната консумация на цялата лента, m 3.
 • D е ефективността на резервоара, посочена в паспорта на устройството.

След намиране на тези стойности те трябва да бъдат сумирани. Обикновено се очертават четири индикатора за обем: тръби, радиатори, нагревател и резервоар.

Използвайки получените данни, можете да създадете отоплителна система и да я напълните с вода. Процесът на залива зависи от схемата:

 • "Изгорял" се извършва от най-високата точка на тръбопровода: поставете фуния и го оставете в течност. Това се прави бавно, равномерно. Предварително отворете дъното на клапана и заменете капацитета. Това помага да се избегне задръстване на въздушното движение. Използва се, ако няма принуден ток.
 • Принудени - изисква помпа. Всеки ще направи, въпреки че е по-добре да се използва циркулация, която след това се използва за отопление. По време на процеса е необходимо да се вземат показания на манометъра, за да се избегне увеличаване на налягането. И също така задължително да отворите въздушните вентили, които помагат с освобождаването на газ.

Как да изчислите минималния поток на охлаждащата течност

Изчислява се като цената на течността на час за отопление на помещенията.

Той се намира в прекъсването между отоплителните сезони като брой в зависимост от топлата вода. В изчисленията се използват две формули.

Ако в системата няма принудителна циркулация на топла вода или е изключена поради честотата на работа, изчислението се извършва, като се вземе предвид средната консумация:

QРав - средната стойност на топлината, която системата предава за един час работа в неотоплящ сезон, J.

$ - коефициент на изменение на водния поток през лятото и зимата. Приема се съответно 0,8 или 1,0.

Tп - температура в храната.

TOB3 - в връщащата тръба с паралелно свързване на нагревателя.

C е топлинната мощност на водата, равна на 10-3, J / ° C

Температурите са равни съответно на 70 и 30 градуса по Целзий.

Ако има принудителна циркулация на топла вода или като се вземе предвид водното отопление през нощта:

QQR - консумация на топлина за нагряване на течността,

Стойността на този индикатор е равна на (Кm * QРав) / (1 + Кm), където Km - коефициент на топлинна загуба от тръби, иРав - средна консумация на енергия за вода на час.

Tп - температура на потока.

Tоколо 6 - обратния поток, измерен след като котелът циркулира течността през системата. Тя е равна на пет плюс минималния допустим в момента на демонтаж.

Експертите вземат цифровата стойност на коефициента Km от следната таблица:

Top