Категория

Седмичен Новини

1 Котли
Метална пещ за баня направете го сами
2 Камини
Възможно ли е да се използват полипропиленови тръби за отопление в апартамента
3 Котли
Как да си направим печка за гаража
4 Помпи
Какво да използвате - вода или не замразяване, етилен или пропилей...
Основен / Помпи

Схема с газови котли с двойна стена


Ефективността и безопасността на газовия котел зависи до голяма степен от правилното му свързване към отоплителната система. Този процес, наречен също лента, се състои от няколко етапа. Поради факта, че газът е много опасно гориво, някои работи трябва да се извършват от сертифициран персонал за обслужване на газ, но много може да се направи на ръка.

Свързването на стенен газов котел е комплекс от работи, които включват: тръбопроводи в отоплителната система, свързване към газовата и електрическата мрежа, монтаж на комин. В тази статия ще се опитаме да разкажем за всеки от етапите.

Тръбен газов котел в отоплителната система

След монтирането на стенен газов котел и нагревателя се поставя на стената, първата стъпка е да го свържете към отоплителната система. В зависимост от това кой модел е инсталиран едноцинална или двуканална, съществуват различни схеми на свързване. Смятаме, че процесът на свързване е примерен с монтиран на стената газов котел.

Снимка 1: Схема на свързване на стенен газов котел

Както е известно, двоен кръг котел, в допълнение към отоплението, е в състояние да произвежда топла вода за битови нужди. Структурно, това се осъществява чрез инсталиране на един битермичен или два отделни топлообменника. Двуконтактният котел не произвежда много топла вода, но е достатъчен за 1-2 разпределителни точки (например кухненска крана и душ).

Съвременният газов бойлер е много компактен и вече съдържа в себе си основните елементи, необходими за работата на отоплителна система с принудителна циркулация, като: циркулационна помпа, разширителен резервоар, група за безопасност. В отоплителните системи на малки частни къщи това е повече от достатъчно, но ако е необходимо, можете да инсталирате допълнителен разширителен резервоар или друга помпа.

В долната част на всеки монтиран двуканален котел има 5 тръби. Те са свързани към: захранващи и възвратни линии на отоплителната система, захранване и връщане на топла вода, основен газ. Входът за газ обикновено се намира в центъра и е оцветен в жълто. Всички останали линии могат да бъдат подредени във всякакъв ред, в зависимост от модела на газовия котел. Следователно, преди стартирането на лентата, е необходимо да се изясни целта на всеки от тях в ръководството за употреба.

Снимка 2: Разпределение на тръбопроводите за газови котли с двойна стена

Стенният газов котел е обвързан с полипропиленови или метални тръби. Напречното сечение на отоплителните тръби е по принцип по-голямо от тръбите за гореща вода 3/4 и 1/2 инча. Отоплителната система е свързана към котела чрез гайките "American". На всяка линия са монтирани сферични кранове за лесно демонтиране на газовия котел без да се източва охлаждащата течност и за изолиране на котела от отоплителната система, ако е необходимо. За да се осигури тежест, всички връзки трябва да бъдат направени с помощта на санитарна лента или лен.

В обратната отоплителна линия и в захранващата тръба за БГВ е необходимо да се монтират груби филтри. За удобство при измиването и почистването им, те се отрязват и от спирателните вентили. Често, с цел да се увеличи експлоатационния живот на вторичния топлообменник на двутръбен котел, допълнително се инсталира магнитен фин филтър върху захранването с БГВ.

Връщане към съдържанието

Свързване на стенния бойлер към електрическата мрежа

Повечето модерни монтажни газови котли са оборудвани със сложна автоматизация. Той управлява разнообразни процеси, превръщайки отоплителния котел в автономна мини-котелна къща, чиято работа на практика не изисква намесата на собственика. Очевидно е, че управлението и различните сензори изискват връзка с електрическата мрежа.

Двустенните котли се предлагат в две версии: с познат изход и с кабел за директно свързване към машината. Във всеки случай те трябва да бъдат захранвани от електрическата мрежа чрез отделна машина. Ако сте закупили модел с щепсел, тогава отделен контакт за газовия котел трябва да бъде поставен до него, но не по никакъв начин под него. Това е една от изискванията за безопасност, така че в случай на изтичане на охлаждащата течност да няма късо съединение.

Снимка 3: Монтаж на регулатор на напрежението за стенен котел

Газовият котел изисква задължително заземяване. За тези цели можете да закупите набор от точки за заземяване. Инсталира се в сутерена или до къщата и заема малка площ от около 0,25 м².

Внимание! Заземяването на стенния газов котел към отоплителен радиатор или тръба за захранване с газ е строго забранено. Това е грубо нарушение на правилата за експлоатация на газовото оборудване и е изключително опасно.

Автоматиката на котелното помещение е много чувствителна към качеството на захранващото напрежение. При недостатъчна или несъвършена синусоидална форма на входа устройствата бързо се провалят. За да се предотвратят чести аварии и удължаване на живота на уреда, е необходимо да се свържат регулатори на напрежението за газовите котли. За да избегнете спиране на отоплителното оборудване в случай на прекъсване на захранването, трябва допълнително да закупите непрекъсваемо захранване.

Връщане към съдържанието

Избор на комин за газов котел

Всеки стенен газов котел се нуждае от комин. В зависимост от модела, това може да бъде традиционен комин или малък хоризонтален комин, който може да бъде изнесен направо през стената на къщата.

Снимка 4: Инсталиране на коаксиален комин за турбо котел

При двутръбни котли с отворена горивна камера процесът на изгаряне се осъществява с помощта на въздух от помещението, в което е монтиран нагревателят. Обикновено такива модели се инсталират в специално оборудвани котли. За отстраняване на продуктите от горенето те са свързани с традиционните комини за газови котли, изработени от керамични или неръждаеми стомани.

Нагревателните котли с затворена горивна камера (с турбокомпресор) използват в работата си външен въздух. Тя се подава в устройството през един от каналите на коаксиалния комин. Вторият канал се използва за отработените газове в атмосферата. Коаксиалният комин е много лесен за монтаж и можете да свържете газов котел със собствените си ръце.

Връщане към съдържанието

Газова връзка

Процесът на свързване на газовия котел към газопровода трябва да се извършва изключително от квалифицирани специалисти от газовата служба или друга организация, лицензирана да извършва този вид работа. Независимото присъединяване към газопровода е незаконно и в най-добрия случай застрашава собственика на сградата със значителна глоба и в най-лошия случай може да доведе до трагедия.

Първият етап от процеса на газификация на съоръжението - свързване с газовата служба. След подаване на всички необходими документи за Вас ще бъдат разработени индивидуални технически условия (ТУ), изпълнението на които е необходимо за присъединяване към газопровода.

След като ТУ е в ръцете ви, можете безопасно да започнете да търсите сертифициран специалист, който в съответствие с изискванията на регулаторните органи ще проектира газопровода и ще свърже вашия отоплителен бойлер към него.

Снимка 5: Свързване на стенния бойлер към газовата мрежа

Газификацията на помещенията може да бъде извършена чрез подземни и надземни методи. За подземната част се използват полиетиленови тръби, които са устойчиви на корозия, а надземната част е направена от стоманени тръби, които влизат в помещението директно на мястото на газовия котел, на разстояние 1,2-1,5 м от пода.

Внимание! Когато се използват няколко нагревателни уреда, доставката на газ за всеки от тях се извършва отделно. Поставянето на газопроводи в помещенията е строго забранено.

Приемайки инсталационната работа, трябва да обърнете специално внимание на факта, че всички връзки трябва да бъдат запечатани с теглилка или боя. Използването на уплътнителна лента или FUM не е позволено поради ниската стегнатост на връзката. На вентила за спиране трябва да се монтира газов филтър, за да се предпази котелът от малки отломки и кондензат. Препоръчва се газовият котел да се свърже директно към клапаните и фитингите, като се използват стоманени тръби. Използването на специален вълнообразен маркуч от неръждаема стомана е разрешено, но тръбите са все още предпочитани, тъй като използването им не намалява напречното сечение на газовия канал.

За подробности относно свързването и закрепването на стенните газови котли вижте следното видео:

Животът на котела, ефективността на работата и безопасността на неговия собственик зависят от това колко правилно е свързан стенният газов котел. Надяваме се, че нашият малък преглед на основните етапи на свързване и залепване е полезен за вас.

Как да инсталирате и свържете двоен газов котел към отоплителната система

Съществува изискване за правилата: Независимото свързване на отоплителната инсталация с газопровода е строго забранено. Но инсталирането и свързването на двоен газов котел към отоплителната инсталация и към електрическата мрежа на частна къща е напълно разрешено. Основното нещо в преследването на спестяванията е да не правите грешки. От тях ще се опитаме да ви предупредим.

Инсталирайте правилно котела

За разлика от инсталацията на твърдо гориво и електрически отоплителни тела, се налагат строги изисквания за монтаж на генератори на топлинна енергия в частни домове. Процедурата е следната:

 1. Кандидатствайте на организацията, която доставя природен газ за разрешение за свързване с външната мрежа. Дружеството издава технически условия (ТУ) за връзка с магистралата.
 2. Според издаденото ТУ лицензирано дружество разработва проектна документация, одобрена от инженерите на организацията, която доставя газ.
 3. След одобряването на проекта обученият персонал на компанията свързва инсталацията, използваща газ, с външната мрежа.

Извадка от проекта на газовата котелна централа за 2 водни отоплителни инсталации с различен капацитет

Съвет. Обърнете се към организацията за управление, вземете техническата документация за частната къща и паспорта на придобития нагревател. Вторият момент: подходяща фирма за проекти вероятно ще ви бъде подканена от служителите на "газовия" офис.

Оттук и заключението: продължете с инсталирането и свързването на двуканален котел със собствените си ръце на етапа на проектиране, когато отоплителната инсталация има ясно място в къщата. Ако се предаде в нарушение на правилата, специалистите на Gorgaz ще откажат да свържат главната тръба.

Въпреки че всички изисквания за поставяне и свързване на газовия котел трябва да бъдат известни на проектанта, той също не ви навреди да се запознаете с правилата:

 • стая за местоположението на топлинния генератор: кухня (ако мощността не надвишава 60 kW), отделна стая на всеки етаж (до 150 kW), прикрепена или отделна пещ;

Прикрепено котелно помещение от блокове от газобетон

 • минимална височина на тавана на кухнята или пещта - 2,5 м, обем - не по-малко от 15 м³;
 • вентилация: естествен изпускател на въздуха в количество от 3 обема на помещение за 1 час, за приток на това количество добавете въздух за горене (обемът е посочен в паспорта на нагревателя);
 • стените на пещта трябва да бъдат незапалими или защитени от пожар и разпространение на пламъка;
 • минималната допустима площ на прозрачната част на прозорците е 0,03 m² за всеки кубичен метър от обема на пещта (наречена структура за лесно възстановяване, излъчена по време на газова експлозия);
 • преминаването пред отоплителната инсталация е не по-малко от 125 см, отстрани - 70 см за поддръжка;
 • разстоянието от котела до вертикалния канал на комина е не повече от 3 м.
 • Забележка. Вентилацията на кухнята се осигурява чрез вентилатор, придружен от отвор под входната врата от 0,025 m². Пасажи отстрани и отзад на генератора за топлина се извършват, когато се изисква поддръжка, а отпред е необходимо да се поддържа.

  При инсталиране на стенен газов котел върху дървена преграда под тялото поставете лист от незапалим материал:

  • покривна стомана с дебелина 0.8-1 mm;
  • азбест 3 мм (неподходящи в кухнята поради излъчвания прах);
  • базалтов картон;
  • минерални плочи.

  Защитата трябва да надвишава размерите на кутията с 10 см, отгоре - с 700 мм, което е това, което се прави на снимката.

  Разстоянието от монтирания нагревател до най-близките конструкции или шкафове е указано от производителя в ръководството за експлоатация, както е показано на диаграмата. Подгряващият генератор на пода е монтиран на незапалима основа, дървеният таван трябва да бъде защитен с лист метал.

  Модели за подвързване на стени

  От дъното на газовия байпас котел 5 изхода с мъжки нишки са проектирани да свързват следните линии (от ляво на дясно):

  1. Доставяне на отопляема охлаждаща течност до отоплителната система.
  2. Изход на топла вода насочена към потребителите (баня, кухня и т.н.).
  3. В средата е облицовката на газовата тръба.
  4. Вход за студена вода.
  5. Връщайте тръбопровода от отоплителната мрежа.

  Разположението на тръбите на всички външни устройства е същото. Ако желаете да разберете причината за инсталирането на фитингите в тази последователност, предлагаме да гледате видеото за принципа на работа на генератор за топлоснабдяване с двоен кръг:

  Важна забележка. Пет изхода са далеч от знак на котел с две циркуляри. Производителите на водно отоплително оборудване често доставят едноциклични генератори за топлина с допълнителни връзки за свързване на косвен котел, поставен по същия начин.

  За да свържете газовия модул със собствените си ръце към отоплителната мрежа и електрическата мрежа на частна къща, подгответе следните комплекти продукти и материали:

  • сферични вентили с американци ½ инч размер - 3 бр.;
  • една и съща, с диаметър ¾ "- 4 бр.;
  • мрежест филтър за вода и охлаждаща течност (известен още като резервоар) - 2 бр.;
  • газов филтър;
  • разширителен резервоар;
  • тръбни фитинги - колена и лакти;
  • трижилен електрически кабел с марка VVG с размери 2,5 мм²;
  • Прекъсвач автоматичен биполярен 20 ампера.

  Този списък се препоръчва за стени с най-ниска конфигурация, оборудвани с отворена горивна камера. Продуктите от средната и най-високата ценова категория, които са мини бойлери, са оборудвани със собствен газов филтър и разширителен резервоар.

  Препоръчително е да се сравнят размерите на стандартния капацитет на топлоносителя с количеството на охлаждащата течност в отоплителната система, ръководено от нашите инструкции. В ситуация, при която тръбопроводната мрежа е прекалено голяма и обемът на резервоара е недостатъчен, трябва да поставите допълнителен мембранен резервоар.

  Диаграма на свързване към отоплителната система

  Всъщност свързването на двуканален нагревател не е проблем, има само няколко нюанса, които ще разгледаме по-нататък. Едно нещо трябва да се разбере: газовият котел е надежден продукт в експлоатация, за целия период на експлоатацията му е малко вероятно да бъде необходимо той да бъде свален и разкачен за ремонт. Такива ситуации се появяват 1-2 пъти по време на експлоатационния живот.

  Клапанът пред филтъра на връщащата тръба за отопление е необходим за почистването му без да се източва охладителната течност

  Оттук следва заключение: припокриващите се кранове се поставят преди всичко за сервиз на система за отопление. Едва ли е необходимо да режете и демонтирате топлообменника.

  По-горе е стандартна електрическа схема на двустенна стена, монтирана във всеки технически сертификат за продукта. Разширихме го, изобразявайки оформлението и възможните потребители. Като се ръководите от схемата, извършете обвързване, като вземете предвид препоръките:

  1. Поставете вентили ½ инча (DN15) на фитинги за газ, студена и топла вода.
  2. ¾ "(DN20) трябва да бъдат монтирани на тръбите с топлоносител. Третият клапан е предназначен за изпразване / подаване на системата.
  3. Армията е завита от американците.
  4. На входа на водопроводната и отоплителната мрежа инсталирайте калници в хоризонтално положение с "носа" надолу, така че е по-удобно да се почистват.
  5. Свържете външния разширителен резервоар към тръбопровода за връщане, като използвате допълнителни фитинги, за да отрежете и изпразнете резервоара, както е показано на диаграмата.
  6. Поставете тръбата за източване / захранване с кран в най-ниската точка на системата.

  На Съвета. Опаковането и завинтването на клапаните към фитингите е много по-удобно, преди да се монтира котелът на стената. Ако "пеперудите" или дръжките пречат на завъртането, свалете ги, като развиете гайката на стеблото. Газовият вентил е монтиран чрез диелектрично уплътнение.

  Две чифта клапани на тръбите за подаване на топлина позволяват да се отстрани топлинен генератор и да не се източва антифризът

  Собствениците на жилища, които изсипват не замразяваща охлаждаща течност в системата и искат да я пуснат на безопасно място, препоръчват алтернативна схема за свързване на двуканален нагревател. Благодарение на двойката батерии, монтирани на захранващите и връщащите тръби, възможно е да се демонтира котелът и да се поддържа системата без да се източва антифризът.

  Схемата е подходяща за двуетажни или триетажни с подово отопляеми подове и радиаторна мрежа, където не можете да правите без допълнителен разширителен резервоар. По-подробно същността на въпроса ще бъде разкрита от нашия експерт Владимир Сукруков в тренировъчното видео:

  Връзка към домашната мрежа

  Изискванията за свързване на електроенергия са доста прости - трябва да защитите линията под формата на прекъсвач и заземяване. Ако няма мощно оборудване в стаята на пещта, например електрически бойлер, тогава не е необходимо да управлявате отделен кабел към разпределителното табло. Накратко, изискванията са, както следва:

  1. Превключвателят е разположен на безопасно място, където няма вода или охладител, които настъпват пробив.
  2. Наличието на жица, свързана към земната верига, е задължително. Ако кабелът в комплекта котел няма трето ядро, свържете проводника към стоманеното тяло на топлинния генератор.
  3. Не се допуска използването на метални тръби за отопление и водоснабдяване като заземяване.
  4. Прокарайте кабела в защитен гофриран ръкав.
  Опростена диаграма на свързване

  За справка. Турбокомпресорните котли на европейско производство са чувствителни към правилното свързване на фазата. Ако смесите нулевите и фазовите проводници, електронният управляващ блок няма да стартира котела.

  В зоните с нестабилно мрежово напрежение е по-добре да организирате захранването на уреда чрез стабилизатор, който предпазва електрониката от изгаряне. Честото прекъсване на захранването е извинение за закупуване и инсталиране на непрекъсваем блок за захранване, в противен случай, когато се изключи, рискувате да останете без топлина.

  Монтаж на подовия модул

  Стационарните генератори с двоен цикъл, които горят природен газ, са разделени на 2 вида - енергонезависими и изискващи електрическа енергия. Вторият е свързан с отопление и електричество по същия начин като стената "братя".

  Неповтарящият се подов бойлер загрява водата от топлата вода с медна или неръждаема стомана, вградена в основния топлообменник. Пълният набор от нагревател е минимален - факел, автоматично оборудване за безопасност и топлообменник, няма нищо повече. В допълнение към крановете, изброени в предишната секция, за монтаж ще трябва да купите:

  • група за безопасност с предпазен клапан, проектиран за работното налягане на топлоносителя (посочен в паспорта);
  • циркулационна помпа;
  • (10% от общото количество охлаждаща течност).

  Схемата за включване на отоплителната инсталация в затворена топлинна мрежа е показана по-горе на снимката.

  Няколко думи за това как да свържете двоен подов котел с гравитационна отоплителна система. Тук ще ви е необходим отворен разширителен резервоар с преливане, а помпата и групата за сигурност не са необходими. Диаметърът на тръбата е не по-малък от 40 мм, като полагането се извършва с наклон 5 мм на 1 метър. линия. Нагревателят е най-ниската точка на системата, а отвореният резервоар е поставен най-високо. При наличие на електричество е възможно да се организира принудителна циркулация с помощта на помпа, инсталирана на байпаса.

  Интегриране на двуканален нагревател в гравитационна система с възможност за принудителна циркулация от помпата

  Индикаторно отопление с двоен котел и котел

  Тази комбинация започна да се появява в собственици на жилища, които не са доволни от работата на веригата за БГВ на генератора за топлинна енергия. И това не е изненадващо, защото единицата със средна мощност е в състояние да произвежда 10-13 литра гореща вода на минута, което не е достатъчно, за да се осигурят двама потребители едновременно - измиване в кухнята и душ.

  Друго нещо е, че купеният косвен котел за отопление е свързан към двойно-верижния котел по перверзен начин, показан на диаграмата. Имитацията на тръбата се създава от допълнителна циркулационна помпа, която се включва и спира от термостатния сигнал.

  Тази схема не работи правилно и ето защо:

  1. Отоплителният блок произвежда вода от веригата за БГВ с максимална температура 60 ° С. При преминаването през бойлера не може никога да загрява съдържанието му (което е 150-200 литра) на същата температура.
  2. От топлообменника на котела гореща вода от 50-55 ° C се влива във втората верига на котела вместо студена вода. То се загрява незабавно от горелката, която се изключва от сигнала на температурния датчик. Но поради канала, активирането се появява отново след няколко секунди - възниква "часовник" (режим "старт-стоп"), което намалява ресурса на топлинния генератор.
  3. Котелът се загрява много по-дълго от определеното време - от 40 минути до 2 часа в зависимост от мощността. През този период отоплението е изключено - уредът е зает от веригата за БГВ (както е описано по-горе във видеото по-горе). Къщата се охлажда.
  4. В резервоара се умножават вредните бактерии, които живеят в топла вода - легионела. Премахнато чрез седмично нагряване на котела до максималната температура, което е нереалистично да се постигне.
  Правилната схема на закачане на косвен котел с източник на топлина

  За да се зареди бойлерът за косвено отопление за 20-25 минути, свържете го в правилната схема към главната отоплителна верига на газовия котел. Изключете тръбите за битова гореща вода - източникът на топлина няма да бъде засегнат по никакъв начин. Повече информация по темата ще даде експерт в неговия видеоклип:

  заключение

  След като котелът е свързан към отоплителното и електрическото захранване, той остава да го свърже към комина съгласно диаграмата в ръководството за експлоатация. Повече информация за инсталирането на комина на котелната инсталация е описана в нашата статия за газовите колонки. Устройствата, разбира се, са различни, но изискванията за отклоняване на продуктите от горенето са абсолютно еднакви.

  Двустенна газова стена Baxi: инструкции, монтаж

  Ако мислите, че можете сами да инсталирате и свържете газовия котел, грешите. Дори и ако внимателно изучавате инструкциите за газовия котел двойна стена Baxi, придобийте необходимите инструменти, тогава никой няма да ви даде разрешение да извършите тази работа. Важно е да знаете, че инсталацията и по-скоро свързването на газовото оборудване трябва да се извършва само от опитни занаятчии, които са в състояние да направят всичко в съответствие с изискванията и правилата.

  След приключване на цялата работа, капитанът задължително ще извърши първото пускане в експлоатация на газовия котел на Baxi, което ще позволи да се провери качеството на извършената работа. Ако всичко е наред, оборудването се пуска в експлоатация. Независимо от факта, че инсталирането и свързването на газови котли се извършва от специалист, трябва да знаете как да инсталирате котлите за стени и подово отопление, както и внимателно да проучите структурата на газовия котел на Baxi - това ще ви позволи да продължите да работите правилно с оборудването.

  Правилната инсталация на газовия котел на стената

  Подготвителна работа

  Първо, отворете опаковката на устройството и проверете оборудването, ако нещо липсва, отидете в магазина и купете повече.

  Проверете повърхността, на която ще бъде инсталиран котелът. Ако е направена от запалими материали, е необходимо да се фиксира топлоустойчивото покритие върху повърхността, а устройството в този случай е прикрепено към повърхността на разстояние до 5 см.

  Следва да се отбележи, че инсталирането на газов котел "Баски" със собствени ръце на този етап може да се направи, тъй като подготвителната работа може да не е отговорност на специалисти. Тяхната задача е изключително свързване и монтаж.

  Преди да инсталирате инструмента, препоръчваме да промивате вътрешните тръби, които по време на транспортиране и съхранение в склада могат да попаднат в малки отломки и прах. Само след извършването на тези работи можете да започнете инсталационния процес, който включва осем етапа.

  Преди да започнете всички работи, проверете номера, посочен в паспорта, с номера на газовия уред, който ще бъде инсталиран. Тази точка трябва да бъде проверена в момента на покупката. Ако номерата не съвпадат, котелът може да не се регистрира.

  Монтиране на стенна газова мед от Baxi

  1. Задайте ламелите.
  2. Филтърът е монтиран на водопровода, през който ще се изпълни водоснабдяването. Ако това не стане, оборудването ще бъде запушено и ще трябва да купите резервни части за газовите котли Baxi и да се обадите на помощника, за да отстраните проблема. Филтърът трябва да бъде монтиран между два спирателни вентила - това ще позволи да се подмени или почисти и да не се източва водата от системата.
  3. За газовия котел на Baxi е монтиран коаксиален комин, след който се проверява течението.
  4. Газовият котел е свързан към тръбопровода със съединител, връзката е направена отстрани.
  5. Feed е свързан отгоре, връща се долу. Ако се изисква заваряване, препоръчва се заваряване с газ. Наклонът на отоплителните тръби не трябва да надвишава 5 мм на 1 метър тръба.
  6. Свързването на устройството към газовата система трябва да се извърши от специалист.
  7. Ако инсталираното оборудване е нестабилно, то го свързваме към електрическата мрежа. Важно е да инсталирате регулатор на напрежението за газовия котел на Baxi, чието наличие ще предпази устройството от токови удари, късо съединение и прегряване.
  8. След свързване на всички вериги, капитанът извършва първото стартиране и проверява качеството на инсталирания от него газов котел в отоплителната система.

  Ако е необходимо, за да се увеличи ефикасността и ефективността при работа на уреда, капитанът може да препоръча да се инсталира стаен термостат за газовия котел на Baxi, който да позволи да се настрои температурата на отопление на охлаждащата течност въз основа на параметрите на стайната температура

  Монтаж на стенен газов котел - видео

  Монтаж на подов газов котел

  Проверяваме оборудването и спазването на номерата в паспорта и оборудването. След това обърнете вниманието към стаята, в която планирате да инсталирате оборудването.

  Ако няма желание често да се ремонтират газовите котли Baxi, препоръчително е да имате доверие в инсталацията и свързването с специалисти.

  Повърхността, на която ще бъде изпълнена инсталацията, трябва да е напълно плоска. Препоръчително е да поставите лист метал върху повърхността на пода, който трябва да излиза извън дизайна на устройството с най-малко 10 сантиметра и на 30 см от предната страна.

  Инсталация на блока

  1. Коминът е инсталиран и е проверена тягата.
  2. Свързването на котела към отоплителната система, на връщащата тръба, преди отваряне на котела, е инсталиран спирателен вентил, а след това и филтър.
  3. Свързване на водоснабдяването към контура на устройството. Преди оборудването е поставен филтър върху тръбата зад него с изключващ вентил. Филтърът е инсталиран, за да се предотврати запушването на тръбопровода, разположен в дизайна на устройството. Ще бъдат необходими спирателни вентили, инсталирани от двете страни, когато се извършва ремонт или сервиз на газови котли Baxi. Предимството е, че не е нужно да източвате охлаждащата течност от системата: просто изключвайте крановете и можете да направите необходимата работа.
  4. Последният етап е свързването на устройството към газопровода, след което може да се извърши първото стартиране. Всички работи, свързани с връзката, трябва да се извършват само от специалист.

  При условие, че инсталирането на газовия котел Baksi е извършено от квалифициран специалист, ще бъде безопасно да се говори за качеството на всички връзки и че устройството ще продължи дълго време и правилно в продължение на много години. Разбира се, последните ще зависят само от правилното функциониране на газовия котел. Обърнете внимание, че оборудването може да излезе от работно състояние и да се нуждае от ремонт както по вина на потребителя, така и по негово вино.

  Възможни причини за неизправност на газовия котел на Baxi

  1. Ефективността на оборудването може да намалее поради рязкото понижение на налягането в системата до 0,8 атм. Това може да се дължи на изтичане на охлаждащата течност. Възможно е да се избегне този проблем, ако налягането се проверява с определена честота, нормалното налягане е 1,5 atm.
  2. Оборудването може да не се включва и да не започва работа поради неизправност на сензора за тягата, която се получава поради замръзване на тръбата, през която се подава въздухът. Възможно е да се отстрани неизправността, като удължите тръбата с около 20 см.
  3. В резултат на навлизането на кондензат или поради износване, превключвателят за налягане може да се залепи, ако проблемът не бъде решен във времето, модулаторът на пламъка може да не успее. За ремонт ще трябва да купите специални резервни части за газовите котли Baxi и да се обадите на капитана, който ще извърши необходимите ремонти.
  4. В резултат на чести пренапрежения на електрозахранването или краткотрайни прекъсвания на захранването, стабилизаторът може да се изгори и да спре устройството да спре да работи. За да елиминирате щетите, ще трябва да си купите нов стабилизатор и да го замените.
  5. Неизправностите на газовия котел на Baxi могат да бъдат причинени и от изключването на скоростната кутия, което може да възникне в резултат на повишаване на налягането.

  Има и други повреди, които могат да възникнат по време на работа. За да се защитите възможно най-много от непредвидени аварии на устройството по време на отоплителния сезон, се препоръчва обслужването да става най-малко два пъти годишно.

  Експертите съветват всяко газово оборудване, например двустепенен турбокомпресорен газов котел Baxi, за да провери качеството на работа преди отоплителния сезон и след това. При такъв отговорен подход оборудването е гарантирано, че ще служи правилно и най-важното - надеждно.

  Какво да направите, ако изведнъж изключите електричеството?

  Много, за да се защитят себе си и скъпото си оборудване, инсталирайте генератори. Разбира се, това е добър изход. Но има много по-лесно и по-евтино решение на проблема.

  Всичко, което се изисква, е да инсталирате пет процента тиристорен стабилизатор, спокойна мощност от 1.2 kW и SmartUps 1000. След това заместваме 24-волтовата вътрешна батерия, инсталирана в непрекъсваемото захранване, с две батерии за автомобили от 12V, всяка от които има капацитет 75 A / ч. Батериите са свързани серийно помежду си. В резултат на това получаваме допълнително количество енергия 150А / ч.

  Трябва да се отбележи, че когато вентилаторът, циркулационната помпа и котелът работят, пълният капацитет на акумулаторната батерия е достатъчен за около 11-12 часа работа, което е достатъчно, за да се разреши аварийната ситуация.

  Отоплителни системи за селски и селски къщи. Бойлери, газови нагреватели, бойлери - ремонт, сервиз, експлоатация. Препоръки за инсталиране и инсталиране.

  ПРОБЛЕМИ И РЕМОНТ

  РЕМОНТ НА ​​ГАЗОВНИК

  РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА КОТЕРИИТЕ

  Устройство и свързване на основния четири котел на Baxi


  Газов котел Baxi основен четири - двоен кръг и следователно подходящ за отопление на помещението и за приготвяне на гореща вода за домашни цели.

  Този стенен модул е ​​с малък размер, който не му пречи да има достатъчно мощност (до 24 кВт).

  Фиг.1. Двоен стенен котел Baxi Mine Fore с отворена горивна камера и битермичен (двоен) топлообменник

  В никакъв случай краката на котела не трябва да се прикрепват здраво (свободно удължение).

  Схема на свързване на газов котел с двоен кръг


  Желанието да живеете в комфорт, да използвате удобството под формата на постоянна наличност на топла вода - е разбираемо. Настоящото ниво на техническия прогрес може лесно да удовлетвори това желание. Има доста удобни инженерни решения, които са приложими дори за малка къща или апартамент с една стая.

  Схемата за свързване на двутръбен газов котел взема предвид всички възможности. Можете да действате в съответствие с общите принципи, за да намалите консумацията на гориво и да приложите котел за топла вода или отоплителен кръг, където той ще служи като топлинен акумулатор.

  Обща информация и връзка


  Двупроводният газов котел е отоплително устройство, оборудвано с горелки и два топлообменника. Работата е конструирана по такъв начин, че е възможно да се извършва отопление на няколко вериги. Едната се използва за захранване на топла вода с радиатори или други топлинни консуматори, а втората осигурява необходимостта от топла вода.

  Схемата за свързване на газовия обходен котел към отоплителната система е много проста. И двете гравитационни и принудителна циркулация на охлаждащата течност са на разположение за употреба. Сложността, електронното оборудване, лентата за управляемост зависят от нуждите. Отоплителната структура може да включва разклоняване в многочислени потребяващи вериги, използващи водни стрели.

  Най-лесно е да се обмислят прости случаи, например свързване на отоплителна инсталация към комуникационната система на малка къща или апартамент. На снимката е представена снимка на схемата за свързване на двоен газов котел.

  Например, ако се използват тръби с големи размери при наличие на гравитационен циркулационен модел, крановете се монтират в близост до котела и използват адаптери.

  По-сложни случаи


  Едно от решенията, които значително подобрява използването на газови байпасни котли, е котел. Той предлага много предимства:

  • стабилизиране на температурата на горещата вода;
  • намален разход на гориво;
  • намаляване на общото износване на оборудването поради по-"гладка" работа;
  • стабилизиране на отоплителната система;
  • неутрализиране или намаляване на въздействието на повредите на мрежата върху температурния режим на помещението.


  В зависимост от конкретния модел на приложение е възможно да се постигнат точно тези резултати, които са необходими на потребителя. Като котли могат да се използват:

  • устройства за непряко нагряване с трипътен вентил;
  • температурно управлявани котли, проектирани да работят в режим буфер;
  • електрически бойлери.

  Използването на определен тип устройство зависи от възможностите на газовия котел. Те могат да бъдат разделени на две доста големи групи:

  • с независимо отопление на топлата вода;
  • когато се подаде топла вода, отоплителният кръг спира да поддържа температурата.

  При котли с прости конструкции работата е организирана по такъв начин, че отварянето на веригата за подаване на топла вода води до прекратяване на отоплението на отоплителната система. Модерните модели са оборудвани с отделни намотки и могат да осигурят дълга топла вода без опасност отоплителната система да намали температурата в помещението. И в двата случая котелът може да помогне. За поддържане на работата на отоплителния кръг, котелът е свързан на базата на два различни принципа.

  Принцип 1 - Смесване


  В този случай котелът с трипътен вентил работи, включително и като модул, който регулира температурата. Водата се загрява в котела и навлиза в отоплителната система. Когато температурата започне да надвишава прага, зададен на котела, водата от резервоара започва да се смесва в отоплителния кръг през клапана. Такъв е случаят с "заряда на топлинен акумулатор", тъй като горещата вода тече директно в резервоара.

  Това продължава докато цялото съдържание на резервоара се нагрее до зададената температура. След това котелът спира да комуникира с отоплителния кръг. Когато температурата на водата в системата намалее, трипътният вентил отново започва да смесва гореща вода от резервоара, за да поддържа отоплителната система. Тази схема на включване е много удобна, тъй като тя работи във всеки тип циркулация, включително гравитационно движение.

  Температурните настройки са настроени така, че температурата на изключване на котела да е в границата на "връщащия поток", която е конфигурирана за отоплителния котел.

  Принцип 2 - Режим буфер


  За такова включване на котела се използва допълнителна електронна система за регулиране, която включва помпи, клапани и температурни сензори. Принципът на работа е много подобен на предишния, но котелът работи директно със съдържанието на резервоара на котела, а допълнителният модул регулира стартовия и температурен баланс на отоплителната система.

  В случай на използване на котел за система за гореща вода, двете основни схеми са предназначени също така за режими на смесване и работа като буфер.

  1. Intermix. Основен режим за повечето косвени топлинни котли, продавани на пазара. Те са оборудвани с трипътни вентили и температурни датчици за управление на режимите на работа на отоплителния котел. Това е най-често срещаната схема за свързване на двуканален газов котел с котел, тъй като постига два гола наведнъж - спестява гориво благодарение на по-равномерната работа на котела при вземане на топла вода, както и създаване на буфер, за да се осигури гладко връщане на водата с равномерна температура.
  2. Буфер. В този случай се използва електрически бойлер, а газовият котел работи като основен нагревател за отопление на водата при рязка селекция. В резултат на това потреблението на газ се намалява, енергията се изразходва само за поддържане на температурата на водата (много по-малко, отколкото при отоплението), а системата като цяло осигурява гладък избор на вода в много по-големи обеми, отколкото би могъл да осигури електрическият бойлер.

  На видеото на схемата за свързване на двоен газов котел може да се види, че включването на котел в системата е лесно.

  Популярни модели на отоплителни системи


  За отопление на апартамент или малка селска къща, котлите с мощност от 20 до 30 kW са отлични. Такива модели са доста евтини и когато се включат с котел, те ще могат да осигурят много сериозни нужди както в топла вода, така и в температурния режим на стаята. Помислете за компактни и удобни модели стени, популярни на пазара.

  Схемата за отопление на частна къща с бойлер BAXI EcoFour 24F.

  Въпросът, че всеки строител на пъзели в дома му е отоплителната система. Искам да намеря удобна, разбираема и доказана схема на отопление с участието на избрания бойлер.

  Отзиви

  малки инвестиции, малко по-мъдри и в най-горната точка, в която сложихме въздухопровода например на комбинирания чай, Маевевски ще слезе, автоматичният ще бъде грозен) "

  Виждам много добри съвети, мисля, че някой може да ми каже. Направих баня в моята частна къща тази година (двете й стени са навън), висяха 6 секунди на външната стена на алеум.радиатор, направиха топъл под (не я положиха под тоалетната, тъй като мислех, че няма да има смисъл) въздух през дъното на вратата. Така че сега, когато се къпете, плочките на външните стени се изпотяват тежко, има капки вода на пода, на границата на отопляем под и баня, не знам какво да правя

  Неправилно функциониране на температурния сензор на водата Температурата ще скочи и ще започне самостоятелно,
  Въпрос: - къде да го намерите? Проблем с цената? И ако аз самият може да помогне на специалиста да се справи с това.?
  Благодаря, p.s както и добър бакси пот.

  В такава схема можете винаги да включите нагревателната релса за хавлии

  Благодаря за коментара!
  Също така сме озадачени от този въпрос.
  Но в нашия случай има проблем, че топлата сезона ще бъде прекалено горещо в банята, ако нагреваемата решетка за хавлии е винаги топла, защото той е там като батерия.
  За едно и газ спестявания, защото котелът няма да работи през лятото в режим на отопление.
  Ако го направите с топла вода, то то няма да бъде често достатъчно топло, а през зимата няма да се затопли и ще имате нужда от отоплителен радиатор в банята.
  В крайна сметка беше решено, че в нашия случай е разумно просто да го оставим на зимната отоплителна система.

  Как са газовите котли Baxi

  Италианската марка Baxi на професионално ниво в продължение на много години произвежда отоплително оборудване, газови уреди, наслаждавайки на потребителя с постиженията си във високо качество и надеждност на устройствата. Стотици инженери работят за подобряване на отоплителните системи - десетки милиарда. Еврото се инвестира ежегодно в разработването на такива устройства. Поради това компанията е достигнала водеща позиция в света по популярност, особено сред европейците.

  Без отоплителна система в къщата удобно съществуване е невъзможно. Котелът е в основата на отоплителната система. Газовите котли Baxi са икономичен и много ефективен начин за отопление на помещенията, а компанията Baxi е един от акулите в тази област.

  Предимства на газовите котли на Baxi:

  • не скъпо гориво;
  • лесен и лесен за използване и извършване на ремонти;
  • отопление на голяма площ.

  Разнообразие от газови котли Baxi:

  При традиционните газови уреди, котлите Baxi имат топлообменник, изработен от стомана и чугун. Стоманата е много по-лесна, те не се страхуват от удари по време на транспортирането. И дебелината на чугунните топлообменници е много по-голяма, което ви позволява да продължите живота си, но този материал е с по-малка сила.

  Фиг. 1 котел на стена

  Бойлерите Baxi се делят на метода на изпускане на изгорели газове при модели с естествена и принудителна стъпка. Изпускателната система за отработените газове в котлите Baxi се извежда отвън с помощта на вентилатор, вграден в котела. А котлите за природен газ се нуждаят от комин. Колкото по-високо е коминът, толкова по-добре е тягата.

  Има и модели с коаксиален комин, който е двуслойна тръба. Същността на работата му е, че въздухът, необходим за изгарянето, преминава през един канал към котела Baxi, по време на който въздухът в помещението не гори и продуктите от изгарянето излизат през другия канал. Газовите котли Baxi от този тип, съгласно стандартите, са идеални за използване в градски високи жилищни сгради.

  Смесители на стените на Baxi

  Газовият блок Baxi е устройство, което включва също нагревател, топлообменник и контролен регулатор, 1-2 циркулационни помпи, термометър, манометър, система за сигурност и др. Бойлерите Baxi се различават от котлите Baxi с топлообменник. Първите са изработени от мед, а вторият - от стомана или чугун.

  Фиг. 2 контролен панел

  Бойлерите на стена могат да бъдат приписани на отоплителни уреди с ниска мощност. Основното им предимство е висока ефективност и икономия на електроенергия и газ, удобно управление (фиг.2). Само отоплителната система, такива котли не са ограничени. По желание котелът лесно се свързва с тях. Разбира се, закупуването на бойлер е по-добре от Baxi, тъй като ще бъде по-лесно да се оборудва с необходимите и подходящи части и елементи.

  Предимствата на такива устройства са очевидни. Настенни котли Baxi:

  • прекрасен модерен дизайн;
  • допълнителни функции за контрол на работата и безопасността;
  • адаптиране към местните условия на натиск и състав на природния газ;
  • рентабилност в употреба;
  • наличието на меден топлообменник и антикорозионно покритие;
  • плазмен йонизационен контрол;
  • възможност за използване на котли Baxi с втечнен газ.

  Бойлерите с двойна стена на фирмата Baxi стават все по-популярни благодарение на възможността едновременно да се загрява не само стаята, но и водата. Отоплението на водата се извършва в режим на течаща вода. Това устройство е малка котелно, с минимални разходи за допълнителни детайли, които правят живота на хората по-комфортен.

  В случай, че отоплителната площ е малка, но в къщата живее голям брой хора, може да няма достатъчно топла вода. За тази цел е възможно да се закупи и монтира допълнителен котел към двойния кръг Baxi.

  Предимства на стенни двуконтурни котли Baxi:

  • ефективност;
  • висока ефективност;
  • компактност, която не позволява допълнително пространство;
  • гъвкавост;
  • надеждност и издръжливост;
  • достъпни цени.

  Подови котли Baxi

  Този тип устройства се появиха на пазара на потребителския пазар в света. Тези Baxi устройства, както и стени, могат да бъдат с една или две отоплителни кръгове, както и с кондензационен тип. Има десет модела на Baxi с затворена камера и пет с затворен тип. Тези устройства работят стабилно и в условията на спадане на електрическата мощност. Моделите SLIM са много силни сред представителите от този тип.

  Фиг. 3 подов котел

  Като имат голям брой функционалност, те вършат отлична работа със задачите и изискванията. Подобно на устройствата, монтирани на стена, подовите устройства са оборудвани с възможности за самодиагностика, с блокиращи елементи в случай на рязко намаляване на налягането на носещото устройство. Газовите котли с затворена горивна камера са просто необходими за монтаж в малки помещения, в които не е възможно да се изгради отделен стандартен комин.

  Газови котли с конденз (KGK)

  Те са разделени на:

  В първата форма KGK може да отоплява само стаите, а във втория - стаите и водата.

  Същността на метода на кондензация е допълнителното изгаряне на горивни продукти, поради което производителността нараства и KKD достига 110%.

  • модулацията на пламъка на изгаряне се извършва непрекъснато;
  • затворена горивна камера;
  • Горелката е изработена от висококачествена неръждаема стомана и използва смес от газ и въздух;
  • коаксиалният комин е достатъчно удобен при разполагането му в къщата;
  • като същевременно намалява налягането на газа, продължава ефективната работа;
  • наличието на удобен дисплей за наблюдение на работата на устройствата;
  • възможност за дистанционна употреба;
  • възможността за регулиране на температурата в зависимост от външната температура;
  • електронно устройство за самотестване;
  • която ви позволява да блокирате работата на устройството в случай на непредвидени ситуации.
  Фиг. 4 Дизайн с двойна тръба

  Преди да закупите устройството, трябва да определите модела и да сравните всички фактори. Придобиването на системата включва не само котела, но и филтъра, радиатора, тръбата и т.н., така че първо трябва да изчислите всяка ставка на котела.

  Разбира се, най-точното изчисление може да осигури само специалист. Само техник притежава необходимите умения и знания.

  Системата за отопление трябва да изчисли топлината до пода. Следващата стъпка е да подготвите инсталацията и инсталирането. Самата връзка е най-важната и отговорна стъпка към постигането на поставената цел.

  Стъпки за свързване на системата Baxi

  • 1 Първата стъпка е да инсталирате оптималното устройство;
  • След това свържете оптималната система;
  • Свържете се с водопровод;
  • Свържете се с газопровода;
  • Регулирайте газовия котел на Baxi.

  Устройството трябва да бъде инсталирано в стая, която няма жилищна значимост и да го проверява добре. За да бъде всичко безопасно, е необходимо да се покрие стената, на която ще бъде разположен бойлерът Baxi с огнеупорен лист. Листът трябва да бъде нарязан малко повече от самия уред. В случай на монтаж на подов бойлер, трябва да се грижите за перфектната плоскост на пода.

  Фиг. 5 Едногласен дизайн

  Тръбопровод във всички модели, почти същите. Той се намира вътре в конструкцията и е предназначен за доставка на газ. И от двете страни има фитинги, които осигуряват вода, а останалите служат за отоплителни кръгове - те служат за осигуряване на добре вкаран котел на Baxi в отоплителната система на сградата. Едната страна отстранява охлаждащата охлаждаща течност, а другата - доставя горещата охладителна течност до радиатора.

  Натрупването на отпадъци в радиатора е често срещан проблем, характерен за твърдата вода. Ето защо е необходимо да се погрижи за филтрирането му, като се вземе охлаждащата течност през филтъра. Така че собственикът не отрязва тръбите, така че охлаждащата течност да се слива, е необходимо крановете да проникнат в двете страни. Това ще помогне в случай на счупване.

  Параметри на устройството на Baxi

  Силата на котела Baxi е най-важният параметър при избора на газово устройство. Размерът на територията, която системата може да отоплява, зависи от индекса на мощността. Компанията Baxi предлага широка гама от модели с различна мощност (от няколко кВт до няколко хиляди). Това дава възможност да се избере котел Baxi, както за отопление на селска къща, така и за няколко сгради, огромни сгради.

  Само технически специалист, притежаващ известна база от знания, ще може да определи необходимата мощност на устройството.

  Тръбни системи на Baxi

  Същността на лентата е да се предотврати прегряване на устройството. Това ще даде свойствата на газовите котли Baxi простота и надеждност при работа. Компетентните ленти спестяват пари, благодарение на ефективното разпределение на топлинната енергия.

  И инсталирането на скъпа автоматична настройка става без значение. Ако собственикът се занимава с бойлер за твърдо гориво, който не осигурява автоматизация, добрата каишка допринася за максимално ефективната работа на устройството. Правилната схема на тръбопроводите е гаранция за ефективност при работата на газовата отоплителна система.

  Тези системи споделят:

  • Две тръби.
  • Единична тръба.
  • В комбинация.
  Фиг. 6 Комбинирана схема

  Схема за двойни тръби Baxi

  Състои се от отоплителна инсталация, разширителен резервоар и др. Системата работи по този начин: охлаждащата течност се нагрява в котела, газът се подава към радиатора през захранващия тръбопровод, а охлаждащата охлаждаща течност се връща в уреда чрез друг тръбопровод (обратно). Това е класическа схема на двутръбна отоплителна система (Фигура 4).

  Диаграмата на свързващата система може да намерите заедно с доставката на охладител по същия начин, както в предходната фигура, на всеки радиатор. Тя се нарича кръстосана схема. И връщащата тръба тръгва, започвайки от първия радиатор и след това, събирайки всички следващи радиатори, се връща в котела - в обратната посока. Благодарение на тази система радиаторите се нагряват равномерно.

  Схемата с един тръбопровод на газовата система за свързване на Baxi (фигура 5).

  Този тип свързване на радиатори с горния пълнеж. Водата тече нагоре, където е свързана по пътя с радиаторите. Охладителят влиза в радиатора, минава през него и излиза отново в същата тълпа. И така, след като сте преминали всички радиатори, охладителят в края навлиза в тръбопровода за връщане. Тези системи са подходящи главно за жилищни сгради. Недостатъкът на такива радиатори е, че първите радиатори получават повече топлина от следното. Недостатъкът на системата е, че тя не винаги е подходяща за големи къщи.

  Комбинирана схема на газовата отоплителна система Baxi (Фигура 6).

  Ако разгледате внимателно схемата, е ясно, че системата включва радиаторна система и система за подово отопление. Това ви позволява да подготвите топла подова настилка в голяма къща в гаража, банята, коридора, кухнята и можете да закачите радиатори в коридора и спалните. Тази система ви позволява да реализирате вашите желания и планове.

  Фиг. 7 Диагностичен котел от Baxi

  Схемата се състои от котел, помпа, резервоар и тръбна система. Радиатори, свързани с водопроводната система. Потокът на охлаждащата течност преминава към радиатора, после към втория и към топъл под. Охлаждащата течност се връща обратно от пода и от радиатора към една тръба.

  Монтаж на газови отоплителни системи

  Без съмнение газовият котел Baxi може да бъде свързан независимо без помощта на специалисти, но този процес има свои собствени характерни възможности. Преди да започнете инсталирането, е необходимо да изработите схемата за отопление, да помислите за място за устройството и т.н. Всеки модел Baxi е оборудван с подробни инструкции, които ще помогнат на всеки да разбере как да свързва устройството. Но все пак е по-добре да поверите такава отговорна работа на опитни професионалисти, специалисти в своята област.

  След като котелът е инсталиран съгласно предварително планирана схема, се обаждат работници, които трябва да потвърдят и да установят правилното инсталиране и свързване на уреда и да издадат цялата необходима документация. Ако изберете главната инсталация на отоплителното тяло, си струва да работите с лицензирани професионалисти.

  Не е позволено да се разработва схема за отопление в коридорите, за постоянна употреба, в баните, до всякакъв тип общежитие, във всяка стая, която няма прозорец в мазето. Ако мазето е в жилищен комплекс, който е собственост на гражданин за лична употреба, тогава е възможно да се инсталира котел, при условие че има прозорец с отвор.

  При инсталиране на двуканален газов котел Baxi, е по-добре да го поставите в кухнята до печката. Има прозорец, вентилационната система, канализацията и естествената светлина. Това прави възможно намаляването на капацитета на тръбите за студена и топла вода, а панелът с параметрите винаги ще бъде на ръка и на обикновена гледка. Тази опция ще спести още едно място, предназначено за котела. Появата на устройството не влияе на външния вид на кухнята, тъй като устройствата са компактни и приятни. Газовият бойлер може да бъде скрит в шкафа.

  Котелното помещение е по-удобно да се постави в мазето, ако е вашата собствена къща или на първия етаж. Тя се нуждае от високи тавани, вентилация, наличието на отварящи се прозорци. При закупуване на подов бойлер Baxi трябва да обърнете внимание на малка основа от 10 см. Това ще гарантира, че устройството срещу водата влиза в горещия топлообменник на газовия котел и предотвратява деформацията му в случай на изтичане на вода. Наличието на вентилация е много важно. Неговото отсъствие може да доведе до неизправност на устройството.

  Избор на безопасен бойлер Baxi

  В интерес на безопасността, отоплителната система трябва да премине подходяща експертиза по безопасност и да получи съответния сертификат. Надзорните органи дават разрешение за експлоатация на котела с определени параметри, но тъй като Baxi е европейска компания с европейски стандарти, те отговарят на всички параметри за безопасност на уредите.

  Когато купувате надежден модел на газовото устройство Baxi, трябва да обърнете внимание на наличието на:

  • Сензор за откриване на пламък, който е най-важният елемент за безопасност. С изчезването на пламъка в газовия бойлер Baxi се изключва, газът спира да тече. Това предотвратява инциденти.
  • Сензор за прегряване, който позволява на котела да се изключи при температура над 100 ° С. Предотвратява счупването на някои елементи на устройството и газовата отоплителна система като цяло.
  • Сензор за неизправност в комина, който изключва котела Baxi, в случай че газът не влезе в комина, а в самия газов уред.
  • Сензорно ниско налягане на водата в устройството, което ви позволява да изключите в случай на ниско налягане или не пълна пълнене с вода.
  • Манометър, предпазен клапан, клапан за освобождаване на въздух, който предпазва течността от ниско налягане, освобождава въздух от заредения бойлер с вода.
  • Пожароустойчив материал, който предпазва от пожар дори при продължителна употреба.

  Системи за отопление Baxi и тяхната поддръжка

  Въпреки че инструментите и системите на Baxi са известни с надеждността и издръжливостта, безпроблемна работа, газовите котли все още се нуждаят от периодична поддръжка и ремонтни работи. Ако собственикът е открил най-малката грешка в работата или неизправността, трябва да се обадите на капитана и да не ремонтирате сами ремонта. Това може да доведе до по-голяма разбивка и в резултат на това висока цена за ремонт. За да направите поправките по-евтини, с по-малко усилия, трябва да свържете системата, така че достъпът до нея да не е ограничен.

  Най-често срещаните аварии в газовата отоплителна система:

  • Не се запалва;
  • Горелката не работи;
  • Прихващат в камината;
  • прегряване;
  • Не е висока температура на топлоносителя;
  • Силна работа на уреда;
  • Неизправност на елемент на автоматизация.

  Благодарение на влагата в котела може да се повреди. Нискокачествената охлаждаща течност оказва влияние и върху стабилността при работа. Много търпелива марка, чиито инструменти са от най-високо качество и при агресивни условия тя може да работи много дълго време. Котелът може да се счупи поради резкия спад на налягането в газовата система.

  Разбира се, автоматизираната система работи, отчитайки проблеми, но не осигурява застраховка срещу неуспех в роботната технология.

  Страните от ОНД са известни със стабилното снабдяване с електричество, чиито капки така оставят своя отпечатък върху разграждането на устройствата. Често системата се повреди поради неправилна инсталация на котела. Следователно, никой не може да се справи с това по-добре, отколкото със специален работник.

  Автоматични функции на котела

  Всеки купувач, купуващ отоплителна система, поставя високи надежди и изисквания към него. Следователно, оборудването на газовите котли предполага структурата на микропроцесорите на регулатори от съответните типове. Бойлерите са оборудвани с функционални цели, както и гарантират удобството и комфорта при използването на всички системи и схеми на отопление.

  Характеристики на регулаторите:

  • Регулиране в зависимост от външния температурен датчик. Той помага за пестене на енергия и гарантира комфорт.
  • Задайте оптималния график, коригиран благодарение на индикаторите за употреба. Това позволява да се избегне прегряване на кислорода в структурата, което често се случва през пролетта или есента.
  • Възможно е да се програмира за отопление за определен ден в рамките на една седмица, както и за понижаване на температурата през нощта. Това всичко е направено много просто и печелившо, както и полезно, защото нощният сън е благоприятен при ниски температури.

  Преди да изберете модел, трябва да знаете колко твърда вода влиза в системата. Само тогава, след като сте проучили инструкциите на моделите, изберете този, който е идеален за тази вода. Това зависи от непрекъснатостта и ефективността на работата на отоплителната система.

  Важно е да запомните

  Котелът не е стандартен битов уред, който е достатъчен, за да се включи в контакта. Важно е да изберете добър обект, например компания, и най-важното е да свържете отоплителната система професионално и професионално с нейната поддръжка. Висококачествената инсталация може да бъде извършена само от специализирана фирма, работеща най-малко една година, даваща гаранция и лиценз.

  Специалистът е длъжен да разработи схема на отоплителната система, след като е проучила помещенията, за да помогне при избора на идеалния модел на газовия агрегат и компонент, за правилното му свързване. Само в този случай се гарантира безопасността.

  Top